IBN
Închide

Publicatiile recente

Synthetic dye’s substitution with chokeberry extract in jelly candies

Ghendov-Moşanu Aliona,

Cristea Elena,

Sturza Rodica,

Niculaua Marius,

Patraș Antoanela

Journal of Food Science and Technology
Nr. 12(57) / 2020 / ISSN 0022-1155 /ISSNe 0975-8402
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rose Hips, a Valuable Source of Antioxidants to Improve Gingerbread Characteristics

Ghendov-Moşanu Aliona,

Cristea Elena,

Patraș Antoanela,

Sturza Rodica,

Niculaua Marius

Molecules (Basel, Switzerland)
Nr. 23(25) / 2020 / ISSN - /ISSNe 1420-3049
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrimoniul imobil al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău

Xenofontov Ion,

Prisac Lidia

Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2 / 2020 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul cunoștințelor în viața tinerilor

Paiu Dana

Cunoașterea - suport al integrării sociale
ISBN 978-9975-3492-1-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea spiritului antreprenorial – premisă pentru integrarea socială a tinerilor

Ciobanu Valeria

Cunoașterea - suport al integrării sociale
ISBN 978-9975-3492-1-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facilitarea accesului la justiție a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare

Gavrilenco Natalia

Cunoașterea - suport al integrării sociale
ISBN 978-9975-3492-1-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arhitectul Jean Burcuş (1896–1987)

Teodorescu Sidonia

Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2 / 2020 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul procesului de educație militară ca element important al educației naționale

Moisei Iurie

Cunoașterea - suport al integrării sociale
ISBN 978-9975-3492-1-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Архитектурное наследие Кишинева первой половины XIX в. в специальной литературе и источниках (историографический анализ научных публикаций и источников)

Частина Алла

Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2 / 2020 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interculturalitatea – element important al educației

Roşca Simion

Cunoașterea - suport al integrării sociale
ISBN 978-9975-3492-1-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultural diplomacy as a process of cross-cultural communication

Şinghirei Valentina

Cunoașterea - suport al integrării sociale
ISBN 978-9975-3492-1-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A new form of wapiti Cervus canadensis Erxleben, 1777 (Cervidae, Mammalia) from the Late Pleistocene of France

Croitor Roman

Palaeoworld
Nr. 4(29) / 2020 / ISSN 1871-174X
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorile tradiționale – factor major de asigurare a securității societale a Republicii Moldova

Lavric Aurelian

Cunoașterea - suport al integrării sociale
ISBN 978-9975-3492-1-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тенденции проектирования заглублённого пространства музейных зданий и комплексов

Ильвицкая Светлана,

Поян Анна

Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2 / 2020 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea cunoașterii ca formă a integrării sociale reflectată în literatura română modernă

Cristei Tamara

Cunoașterea - suport al integrării sociale
ISBN 978-9975-3492-1-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prefață

Roşca Ludmila

Cunoașterea - suport al integrării sociale
ISBN 978-9975-3492-1-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chișinău – Kilometrul 0. Sculptura urbană a artistului Victor Macovei

Gobjila Ana

Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2 / 2020 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genul peisajului – spațiu de contemplare al pictorilor din Moldova

Munteanu Angela

Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2 / 2020 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cunoaşterea – implicarea – participarea: piloni ai activismului social

Roşca Ludmila

Cunoașterea - suport al integrării sociale
ISBN 978-9975-3492-1-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valențe artistice în ilustrația de carte a lui Ilia Bogdesco

Musteaţă Elena

Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2 / 2020 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 0 of 5683