IBN
Închide

Publicatiile recente

Considerații privind ducerea cercetării în localități în conflictele militare contemporane

Timercan Sergiu

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideratii privind manevra tactică

Ciubara Iurie

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectele reflexive ale geografiei istorice

Parcevschi Nicolai

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunități internaționale pentru asigurarea securității energetice a RM

Ivas Vasile,

Ivas Vasile

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infracțiuni la regimul silvic din România

Hlipcă Petru

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infracțiuni contra capacității de apărare a României

Hlipcă Petru

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Making cyber space networks a safer work environment after COVID-19 using software-defined networks’ technologies

Ameen Ali

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bioterorismul – inamicul invizibil al drepturilor omului

Tanasiev Alexandru

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile luptei armate în retragere

Zavalski Igor,

Rotaru Mihail

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cerințe către platforma de învățământ militar la distanță

Zavalski Igor,

Lungu Eduard

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trecutul și actualitatea în dezvoltarea amenințării aeriene

Zavalski Igor,

Vlas Vasile

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concepția sistemului informațional automatizat „Medicina militară”

Zavalski Igor

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul sistemului economic în crearea puterii militare a statului

Gîrneţ Slavic

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul diplomației preventive în menținerea păcii

Sosin Artur

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How might be understood 'security' in the 21st century?

Mihalcea Petru

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noile tehnologii şi inteligenţa în conflictele militare actuale şi viitoare

Mereuţă Gheorghe

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pеrspеctivеlе еcоlоgicе аlе Rеpublicii Mоldоvа în cаdrul prоcеsului dе аsоciеrе lа Uniunеа Еurоpеаnă

Plop Larisa,

Răcilă Mircea

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pantaloni perfecti pentru femei perfecte

Munteanu Lucia

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2 / 2022 / ISBN 978-9975-45-828-3.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исследование влияния скорости на коэффициент тангенциального сопротивления текстильных полотен

Марущак Юлия,

Ясинская Наталья,

Петюль Ирина,

Ленько Ксения

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2 / 2022 / ISBN 978-9975-45-828-3.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscurile şi ameninţările de securitate a frontierei în Republica Moldova în contextul mediului de securitate actual

Plop Larisa,

Deaciuc Ruslan,

Plop Sergiu

Evoluția științei militare în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Vol. 1 / 2020 / ISBN 978- 9975-3345-6-3
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 0 of 2740