Ultimele articole | Instrument Bibliometric National
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Ultimele articole

Inovaţia în educaţie
Cristea Sorin
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea asistată de calculator la fizică în învăţămîntul preuniversitar
Autor Nou
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţei de rezolvare a problemelor de calcul la chimie prin metoda Algoritmizare
Druţă Violeta, Druţă Iurie
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teme cross-curriculare: o abordare inovativă în cadrul disciplinelor naturii
Franţuzan Ludmila
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţăm Democraţia prin Dezbateri – curs de instruire la distanţă
Gorincioi Valeriu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectele eTwinning – punţi de integrare europeană
Laşcu Aliona, State Livia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea calităţii pregătirii specialiştilor în sectorul tehnologiei informaţiilor și comunicaţiilor prin extinderea parteneriatelor dintre şcoli profesionale, colegii şi companii TIC
Cheianu Diana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clubul de dezbateri educaționale PAIDEIA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Servicii acordate de biblioteca Centrului Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programul Servicii la solicitarea beneficiarului
Catareu Rodica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea rezultatelor analizei de necesităţi TIC în domeniul vocaţional-tehnic
Moraru Octombrina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme postmoderniste în formarea profesională iniţială a învăţătorului
Globu Nelea
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba româna pe stick şi ecran
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
How To Enable Successful Use Of ICT
Baranetz Efrat
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul proiectiv de instruire pentru utilizarea TIC în învăţămîntul superior
Corlat Sergiu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia privită de sus şi educaţia privită de jos
Albu Gabriel
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1810-6455
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liberarea de răspundere penală a minorilor ca metodă de reeducare și reintegrare social
Autor Nou
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7141
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decizia din 5.05.2017 în cauza disciplinară intentată avocatului Pîrvan Dumitru
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7141
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotărârile Comisiei de licențiere a profesiei de avocat din 30 mai 2017
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7141
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotărârile Comisiei de licențiere a profesiei de avocat din 29 mai 2017
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7141
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 405