IBN
Închide

Publicatiile recente

Reconsiderarea managementului financiar - o posibilitate de asigurare a calităţii în educaţie

Căldare-Raicu Diana

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea atitudinilor civice în cadrul disciplinei Istoria

Starîş Angela

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învăţarea interculturală - premise şi tendinţe

Edu Inga

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competenţei antreprenoriale în procesul educaţional la matematică în liceu: aspecte didactice

Autor Nou

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea creaţiei populare în scopul educaţiei estetice a copiilor şi tinerilor

Rusu Antonina

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode didactice relevante educaţiei centrate pe elev aplicate la lecţiile de chimie

Prunici Elena

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jocul didactic - mijloc eficient de dezvoltare a competenţelor

Slavenschi Emilia

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideraţiuni cu privire la predarea pronunţiei în contextul formării competenţelor comunicative

Chirdeachin Alexei,

Babără Nicanor

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creativitatea elevului - o necesitate în procesul de formare a competenţei şcolare la orele de biologie

Simion Crenguţa

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marketingul educaţional din perspectivă managerială

Bulat Galina

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marketingul educaţional din perspectivă managerială

Bulat Galina

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem blended-learning - soluţii de implementare şi beneficii

Butnaru Cristina

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea contextuală integrală a metodelor integrative de predare (metoda „6 De ce?”)

Deresco Petru,

Autor Nou

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Momentul lexical la lecţiile de limbă română

Autor Nou

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrul Metodic raional – partener activ în realizarea calitativă a procesului educaţional

Autor Nou

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posibilităţi de manifestare a creativităţii folosind deşeuri textile

Autor Nou

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lecţia - context favorabil pentru dezvoltarea competenţelor

Plămădeală Larisa

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia permanentă - o cerinţă a societăţii moderne

Rabacu Ion

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atitudinile şi credinţele parentale – factor prerogativ al educaţiei interculturale a personalităţii în devenire

Berezovski Nelly,

Chisari Liliana

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii favorizanţi în managementul financiar din unităţile de învăţământ

Căldare-Raicu Diana

Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
ISBN 978-9975-56-010-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1073