IBN
Închide

Publicatiile recente

Hybrid structures based on monodimensional oxide nanostructures and extremozymes with applications in agriculture

Autor Nou

Microbial Biotechnology
Ediția a 4-a / 2018 / ISBN 978-9975-3178-8-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“The planet of bacteria”: about some conceptions of the academician G.A. Zavarzin in ecological and environmental microbiology

Autor Nou

Microbial Biotechnology
Ediția a 4-a / 2018 / ISBN 978-9975-3178-8-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In memoriam Ștefan Plugaru

Microbial Biotechnology
Ediția a 4-a / 2018 / ISBN 978-9975-3178-8-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In memoriam Petru Galețchi

Microbial Biotechnology
Ediția a 4-a / 2018 / ISBN 978-9975-3178-8-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предел безопасности как показатель эффективности реализованной продукции

Dudoglo Tatiana

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1 / 2017 / ISBN 978-9975-83-040-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Институты агропродовольственного сектора экономики: формирование и развитие

Autor Nou

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1 / 2017 / ISBN 978-9975-83-040-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль маркетинга в успехе банка

Zlatova S.

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1 / 2017 / ISBN 978-9975-83-040-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу развития сельскохозяйственной кооперации

Yessengaliyeva Saltanat

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1 / 2017 / ISBN 978-9975-83-040-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerațiuni privind rolul algelor în utilizarea unor gaze cu effect de seră din emisiile transportului auto

Ţugulea Andrian,

Mogîldea Vladimir,

Bulimaga Constantin

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Государственное регулирование как важная составляющая производства экологобезопасной продукции

Autor Nou

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1 / 2017 / ISBN 978-9975-83-040-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The increasing of heat-resistent chromium-nickel alloys high-rate anodic dissolution localization in electrolytes for electrochemical machining

Silkin Serghei,

Aksenov E.,

Likrizon E.,

Petrenko Vladimir,

Dikusar Alexandr

Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a / 2018 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații asupra evoluției temperaturii aerului în podișul central moldovenesc

Autor Nou

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideraţii asupra precipitaţiilor atmosferice în depresiunile Huşi şi Elan-Horincea

Autor Nou

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea variabilităţii condiţiilor de formare a productivităţii viţei de vie în RM

Sîrbu Rodica

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прогнозирование семеноводства: теоретические и прикладные аспекты

Autor Nou

Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1 / 2017 / ISBN 978-9975-83-040-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The geophysical structure model for Republic of Moldova territory: the center part, Leova-Chisinau profile

Sandu Ilie,

Ţurcan Daniela

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fauna de moluşte Volhyniene din satul Bursuc

Mogorici Cristina,

Bergan Alexandr

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetări asupra umezelii relative a aerului în bazinul hidrografic superior al Moldovei

Autor Nou

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основные типы сейсмогенеза в карпатской очаговой зоне и наблюдаемый эффект для территории Pеспублики Mолдовы

Cardaneţ Vladlen

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea imaginilor Modis în derivarea unor indici climatici în câmpia Moldovei

Autor Nou

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 646