IBN
Închide

Publicatiile recente

Insights on aerosol properties using two decades-long ground-based remote sensing datasets in Moldova, Eastern Europe

Autor Nou,

Aculinin Alexandr

Nr. / 2023 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcu Gabinschi - lingvist poliglot si (in)comod?

Hanganu Aurelia

Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III / 2023 / ISBN 978-9975-163-43-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi perspective de cercetare asupra istoriei comunității baptiste după căderea regimului comunist

Filat Vasile

Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III / 2023 / ISBN 978-9975-163-43-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iosif Moldovanu: devotament și abnegație

Ursu Valentina

Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III / 2023 / ISBN 978-9975-163-43-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica de cadre a URSS în formarea efectivului NKGB-MGB al RSS Moldovenești în primii ani postbelici

Malacenco Alexandru

Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III / 2023 / ISBN 978-9975-163-43-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nunțile studențești din RSS Moldovenească în anii 1980

Prisac Lidia

Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III / 2023 / ISBN 978-9975-163-43-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Блокчейн

Autor Nou

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1 / 2023 / ISBN 978-9975-45-828-3.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul muzicii de dans a anilor 1980 în baza mărturiilor studenților din RSS Moldovenească

Şclearuc Sorin

Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III / 2023 / ISBN 978-9975-163-43-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studenții și Mișcarea de renaștere națională din RSS Moldovenească: noiembrie 1989

Rotaru Liliana

Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III / 2023 / ISBN 978-9975-163-43-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența volumului de date asupra timpului de execuție a diferitor tipuri de instrucțiuni în SQL server

Grigoraş Irina

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1 / 2023 / ISBN 978-9975-45-828-3.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contrastele dintre memoria individuală și cea generală pentru a doua jumătate a anilor ’80

Roşca Adrian

Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III / 2023 / ISBN 978-9975-163-43-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La cumpănă de decenii: semnificația anilor 1980-1990 în istoria științei din RSSM pe problema identitară și lingvistică

Moroi Natalia

Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III / 2023 / ISBN 978-9975-163-43-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziția civică a tineretului creștin în RSSM la finele anilor ’80 ai secolului al X-lea

Tonu Feodor

Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III / 2023 / ISBN 978-9975-163-43-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

InterBase — реляционная система управления базами данных

Autor Nou

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1 / 2023 / ISBN 978-9975-45-828-3.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învățământul superior din RSSM: reconfigurarea cadrului relațional student – profesor în anii ’80-’90 ai secolului al XX-lea.

Stepanov Georgeta

Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III / 2023 / ISBN 978-9975-163-43-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istoria dezvoltării mișcărilor studențești din Ungaria în anii ´80

Bandi Istvan

Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III / 2023 / ISBN 978-9975-163-43-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SQL server business intelligence

Autor Nou

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1 / 2023 / ISBN 978-9975-45-828-3.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învățământul religios din România în timpul regimului comunist (1944-1989)

Enache Ionuț

Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III / 2023 / ISBN 978-9975-163-43-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formele de luptă cu viziuni „naționaliste” în instituțiile de învățământ superior al RSSM (Institutul Pedagogic din Tiraspol, Institutul Politehnic din Chișinău)

Şevcenco Ruslan

Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III / 2023 / ISBN 978-9975-163-43-9
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Классификация баз данных

Autor Nou

Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1 / 2023 / ISBN 978-9975-45-828-3.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2372