IBN
Închide

Publicatiile recente

Dreptul de ocupaţie: de la dreptul de război la dreptul internaţional umanitar

Badir Kordee

Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
ISBN 978-9975-124-64-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretico-practice cu privire la răpirea internaţională de copii dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

Beneş Olga

Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
ISBN 978-9975-124-64-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind coraportul dintre conceptele „stat de drept“ şi „justiţie tranziţională“

Gamurari Vitalie,

Năvodariu Elena Tania

Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
ISBN 978-9975-124-64-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Obligation of States to Comply with Imperative Normes of International Law in the Context of International Security Insurance

Gamurari Vitalie,

Alabduljabbar Naif Jassim

Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
ISBN 978-9975-124-64-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orașe inteligente, biblioteci inteligente și bibliotecari inteligenţi

Harjevschi Mariana

Integrare prin cercetare si inovare.
ISBN 978-9975-152-48-8.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind internaționalizarea IMM-urilor

Bulimaga Tatiana

Integrare prin cercetare si inovare.
ISBN 978-9975-152-48-8.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări conceptuale ale controlului financiar intern

Buzilă Liliana,

Enache Marcela

Integrare prin cercetare si inovare.
ISBN 978-9975-152-48-8.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teoretizări privind conceptul asigurărilor

Caprian Iulia,

Lom Ionuț Valentin

Integrare prin cercetare si inovare.
ISBN 978-9975-152-48-8.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea abordărilor conceptuale ale incubatorului de afaceri amplasate în mediul universitar

Ungurean Dragoș

Integrare prin cercetare si inovare.
ISBN 978-9975-152-48-8.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prețurile de referință: pârghie pentru fundamentarea politicilor sociale și economice

Cojocaru Maria

Integrare prin cercetare si inovare.
ISBN 978-9975-152-48-8.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind organizarea contabilităţii în instituţiile medicale private

Bogoi Maria

Integrare prin cercetare si inovare.
ISBN 978-9975-152-48-8.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statul și reglementarea relațiilor economice externe

Lobanov Natalia

Integrare prin cercetare si inovare.
ISBN 978-9975-152-48-8.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Use of sampling method, I

Terzi Dmitri

Integrare prin cercetare si inovare.
ISBN 978-9975-152-48-8.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incubatoarele de afaceri virtuale – soluții viabile pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii pe timp de criză

Ataman Viorica

Integrare prin cercetare si inovare.
ISBN 978-9975-152-48-8.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achizițiile circulare – soluție pentru dezvoltarea durabilă

Cojocaru Maria,

Rusu Elena

Integrare prin cercetare si inovare.
ISBN 978-9975-152-48-8.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza evoluției comerțului exterior al Republicii Moldova ca pondere în PIB

Diavor Mircea

Integrare prin cercetare si inovare.
ISBN 978-9975-152-48-8.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Молдо-российские отношения: внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие стратегического партнёрства

Ткач Анатолий

Integrare prin cercetare si inovare.
ISBN 978-9975-152-48-8.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interdependența dintre calitatea regimurilor politice și asistența oficială pentru dezvoltare

Stratan Iuliana

Integrare prin cercetare si inovare.
ISBN 978-9975-152-48-8.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicarea administrației publice din Republica Moldova în promovarea direcțiilor prioritare ale politicii de mediu și dezvoltare durabilă

Zubco Angela

Integrare prin cercetare si inovare.
ISBN 978-9975-152-48-8.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Международный ответ на социокультурные вызовы глобализации в сфере интеграции этнических меньшинств

Кожухарь Ирина

Integrare prin cercetare si inovare.
ISBN 978-9975-152-48-8.
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 4400