IBN
Închide

Publicatiile recente

Lucrări de combatere a procesului de eroziune și alunecărilor de teren în sudul Republicii Moldova

Mocreac Viorica,

Ceban Rodica,

Seinic Valeriu

Cadastru și Drept
Vol. 46 / 2016 / ISBN 978-9975-64-284-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea impactului gospodăriei bioorganice  asupra mediului

Ceban Rodica,

Mocreac Viorica,

Seinic Valeriu

Cadastru și Drept
Vol. 46 / 2016 / ISBN 978-9975-64-284-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Două secole de la înfiinţarea, de către gheorghe asachi, a şcoliţei de inginerie şi  hotărnicie” - primul „nucleual învăţământului tehnic superior din Moldova, la Iaşi

Caba Mihai

Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(15) / 2016 / ISSN 1857-3843
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учебный эксперимент – активный метод изучения физических объектов и явлений в начальной школе

Котылевская Татьяна

Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(14) / 2016 / ISSN 1857-3843
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efecte directe și remanente ale irigației cu apă subterană asupra cernoziomului obișnuit

Filipciuc Vladimir,

Boaghe Lilia,

Chiriliuc Vladimir,

Rozloga Iurii

Cadastru și Drept
Vol. 46 / 2016 / ISBN 978-9975-64-284-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucrare de laborator: determinarea vitezei mişcării ionilor pe baza fenomenului de electroliză

Popa Mihail

Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(14) / 2016 / ISSN 1857-3843
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucrări practice cu caracter tehnic utilizate în instruirile individualizate și diferențiate

Fotescu Emil,

Autor Nou

Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(14) / 2016 / ISSN 1857-3843
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Măsuri necesare pentru reducerea impactului secetei şi prevenirea degradării terenurilor în Moldova

Leah Tamara

Cadastru și Drept
Vol. 46 / 2016 / ISBN 978-9975-64-284-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retehnologizarea irigației cu conducte sub presiune pentru  o plantație pomicolă

Chiorescu Esmeralda,

Filipov Feodor,

Bădeanu Marinela,

Chiorescu Dan

Cadastru și Drept
Vol. 46 / 2016 / ISBN 978-9975-64-284-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oценка изменения водных ресурсов рек Республики  Молдова под влиянием агротехнических мероприяний

Беженару Герман,

Мельничук Орест

Cadastru și Drept
Vol. 46 / 2016 / ISBN 978-9975-64-284-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul cinematicii și dinamicii particulei din curentul de  apă ce parcurge tubul aspersorului de udare

Serbin Vladimir

Cadastru și Drept
Vol. 46 / 2016 / ISBN 978-9975-64-284-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eliminarea excesului de apă de pe terenurile agricole exploatate pe parcele individuale

Autor Nou

Cadastru și Drept
Vol. 46 / 2016 / ISBN 978-9975-64-284-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificarea elementelor geometrice şi hidraulice ale reţelei de desecare sub acţiunea factorului antropic

Radu Oxana,

Autor Nou

Cadastru și Drept
Vol. 46 / 2016 / ISBN 978-9975-64-284-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea unei paradigme noi în metodologia  cercetărilor în domeniul optimizării regimurilor de  umiditate în agricultura irigată  

Coronovschi Alexandru

Cadastru și Drept
Vol. 46 / 2016 / ISBN 978-9975-64-284-2
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hippotherapy in neuronal disorders - case study – epilepsy

Autor Nou,

Curlişcă Angelica

Sustainable use and protection of animal world diversity:
ISBN 978-9975-62-379-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fizicianul de obîrşie basarabeană Piotr Kapiţa

Popa Mihail

Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(14) / 2016 / ISSN 1857-3843
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizări şi perspective în conservarea materialului seminal al păsărilor în condiţii in-situ şi ex-situ

Balan Ion,

Boronciuc Gheorghi,

Roşca Nicolae,

Buzan Vladimir

Sustainable use and protection of animal world diversity:
ISBN 978-9975-62-379-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structura și dinamica nucleelor de mufloni în ecosistemele naturale și antropice din România

Autor Nou

Sustainable use and protection of animal world diversity:
ISBN 978-9975-62-379-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Insectele de carantină şi entomofauna invazivă: aspecte comune şi diferenţa statutelor

Timuş Asea

Sustainable use and protection of animal world diversity:
ISBN 978-9975-62-379-7
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția mecanismelor

Malcoci Iulian

Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(14) / 2016 / ISSN 1857-3843
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 862