IBN
Închide

Publicatiile recente

Методы и разработка путей совершенствования управления материальными запасами предприятия

Черга Татьяна

Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII / 2017 / ISBN 978-9975-117-41-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методы управления государственным долгом

Беда Оксана,

Драгуца Сергей

Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII / 2017 / ISBN 978-9975-117-41-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Иностранные инвестиции – важный инструмент для поддержания развития экономики РМ

Беда Оксана,

Драгуца Сергей

Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII / 2017 / ISBN 978-9975-117-41-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barierele şi premisele implimentării sistemului de pensii private în Republica Moldova

Beţivu Ala

Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII / 2017 / ISBN 978-9975-117-41-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etapele embrionare de dezvoltare a pensiilor private îN Republica Moldova

Beţivu Ala

Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII / 2017 / ISBN 978-9975-117-41-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Формирование нравственных отношений младших школьников в инклюзивном классе

Панько Татьяна,

Rusov Veronica

Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5 / 2018 / ISBN 978-9975-76-233-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ международной торговли текстильными изделиями в Молдове

Чернова Eлена

Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII / 2017 / ISBN 978-9975-117-41-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Развитие международной торговли как важной составляющей экономики

Autor Nou

Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII / 2017 / ISBN 978-9975-117-41-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Внедрение гендерного подхода в систему работы теоретического лицея им. П. Мовилэ (Кишинэу)

Докина С.

Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5 / 2018 / ISBN 978-9975-76-233-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Семья и сообщество – партнеры инклюзивного образования в Республике Молдова

Autor Nou

Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5 / 2018 / ISBN 978-9975-76-233-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ причин падения продаж компании blackberry на мировом рынке смартфонов

Podari Elena

Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII / 2017 / ISBN 978-9975-117-41-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul diplomaţiei resurselor în construcţia relaţiilor economice internaţionale

Pletniov Vlad

Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII / 2017 / ISBN 978-9975-117-41-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пути, формы и методы выхода предприятий на международный рынок

Autor Nou

Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII / 2017 / ISBN 978-9975-117-41-8
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actualitatea şi importanţa programelor de formare continuă a cadrelor didactice

Ţurcan Natalia

Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5 / 2018 / ISBN 978-9975-76-233-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul organizațional factor de sporire a reușitei școlare la elevii din gimnaziu

Autor Nou

Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5 / 2018 / ISBN 978-9975-76-233-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renovări curriculare în învăţământul universitar

Silistraru Nicolae

Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5 / 2018 / ISBN 978-9975-76-233-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolurile manageriale ale cadrului didactic din instituţiile de educaţie preşcolară

Rusu Elena,

Pogîlă Larisa

Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5 / 2018 / ISBN 978-9975-76-233-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementului educaţional ca modalitate de conducere şi reglare a comportamentelor deviante la elevii din liceu

Rusu Elena,

Glavan Aurelia,

Autor Nou

Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5 / 2018 / ISBN 978-9975-76-233-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementului conflictelor la elevii din ciclul primar

Rusu Elena,

Cebotaru Lilia

Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5 / 2018 / ISBN 978-9975-76-233-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea analitică a managerului instituției de învățământ

Macari Pavel

Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5 / 2018 / ISBN 978-9975-76-233-5
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1331