IBN
Închide

Publicatiile recente

Management decision-making under risk and uncertainty

Shmatkova Nаtalia,

Autor Nou

Strategii și politici de management în economia contemporană
ediţia a 7-a / 2022 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ways to improve the management of enterprises in the tourism industry of Ukraine in martial law

Autor Nou,

Autor Nou

Strategii și politici de management în economia contemporană
ediţia a 7-a / 2022 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asymptotic Behavior of Homogeneous Linear Recurrent Processes and Their Perturbations

Lazari Alexandru

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limits of solutions to the semilinear plate equation with small parameter

Perjan Andrei,

Rusu Galina

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On recursively differentiable k-quasigroups

Syrbu Parascovia,

Kuznetsova Elena

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B-spline approximation of discontinuous functions defined on a closed contour in the complex plane

Capcelea Maria,

Capcelea Titu

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuclear Identification of Some New Loop Identities of Length Five

Autor Nou

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On the solubility of a class of two-dimensional integral equations on a quarter plane with monotone nonlinearity

Khachatryan Artak,

Petrosyan M.,

Andriyan S.

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isostrophy Bryant-Schneider Group-Invariant of Bol Loops

Autor Nou,

Osoba Benard,

Autor Nou

Nr. / 2022 / ISSN -
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

European and national challenges associated to circular economy transition

Sârbu Olga,

Nirean Elena,

Cimpoieş Liliana

Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2 / 2021 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Соединенные Штаты Европы: ретро миф или реальное будущее

Autor Nou,

Анточ Арина,

Булатович Кристина

Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2 / 2021 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль европейского союза в поддержке экспорта агропродовольственных товаров Республики Молдова

Литвин Аурелия,

Литвин Евгений

Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2 / 2021 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние поддержки Европейского Союза на модернизацию сельскохозяйственного сектора и развитие сельских территорий Республики Молдова

Петрашку Светлана

Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2 / 2021 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanismele de penetrare a piețelor din Uniunea Europeană

Dobrovolschi Ludmila

Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2 / 2021 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea sectorului plantelor etero-oleaginoase în Republica Moldova

Zbancă Andrei,

Negritu Ghenadie

Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2 / 2021 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investițiile străine directe și impactul lor în economia țărilor europene

Sârbu Olga,

Nirean Elena

Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2 / 2021 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrarea comercială a Republicii Moldova în spațiul european commercial

Dombrovschi Ina,

Burbulea Rodica

Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2 / 2021 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectivele marketingului holistic în epoca tendinței de aderare la Uniunea Europeană

Gangan Svetlana,

Gangan Iulian

Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2 / 2021 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul facility management asupra calității serviciilor

Litvin Eugeniu

Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2 / 2021 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții aferente contabilității şi raportării financiare sub prisma angajamentului de integrare europeană

Şevciuc Tatiana

Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2 / 2021 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 4386