IBN
Închide

Publicatiile recente

Accesări: 999 Vizitatori unici: 319

Oportunitatea euroatlantică de asigurare a securității naționale

Ungureanu Veaceslav

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar

Boincean Boris

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul metaboliţilor oxidului de azot în AVC ischemice la pacienţii cu sindrom metabolic

Ciobanu Natalia,

Groppa Stanislav,

Pantea Valeriana,

Gudumac Valentin

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema hepatitelor cronice, cirozelor hepatice și cancerului hepatic

Prisacari Viorel,

Paraschiv Angela

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezervele exploatabile ale apelor subterane din Republica Moldova

Moraru Constantin

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structuri matematice discrete în cercetările teoretico-aplicative

Cataranciuc Sergiu

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concursul național „Teza de doctorat de excelență a anului 2017”

Cuciureanu Gheorghe

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CoRoLa lansată la București și la Chișinău

Ungureanu Elena

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Congresul științific internațional „Culturi oleaginoase și proteice”

Clapco Steliana,

Cotenco Eugenia

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuția AȘM la internaţionalizarea sferei de cercetare-inovare

Romanciuc Lidia

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Știința deschisă – provocare a politicilor de cercetare-inovare

Hanganu Aurelia

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Понятие и формы противодействия выявлению и расследованию разбоев, совершаемых организованными преступными группами

Autor Nou

Legea şi Viaţa
Nr. 7/2(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу определения способов защиты прав в корпоративных конфликтах (корпоративных спорах)

Autor Nou

Legea şi Viaţa
Nr. 7/2(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пути решения криминальных конфликтов при содействии института медиации в криминальном производстве

Autor Nou

Legea şi Viaţa
Nr. 7/2(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mechanisms of electronic democracy in the administrative services office

Autor Nou

Legea şi Viaţa
Nr. 7/2(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Применение международно-правовых санкций ЕС по Лиссабонскому договору: проблематика правовой основы

Autor Nou

Legea şi Viaţa
Nr. 7/2(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правовое регулирование труда медицинских работников

Сосна Александр,

Захария Николай

Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дисциплинарная ответственность прокуроров

Сосна Борис,

Мороз Ремус

Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Безымянные договоры - следствие реализации принципа свободы договора в гражданском праве

Михалаке Юрий,

Татар Ольга

Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreptul la întrunire – reper fundamental într-un stat de drept și democratic

Soroceanu Igor

Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 174