IBN
Închide

Publicatiile recente

Particularităţile contractului privind plata pensiei de întreţinere

Cebotari Valentina

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practicile de soft-law în calitate de mecanism de protecţie a muncitorilor migranţi, un aspect puţin cercetat, dar esenţial pentru o imagine de ansamblu asupra problemei

Cebotari Mihail

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concepte de bază privind instrumentele legale non-formale (soft law)

Cocirţă Alexandru

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clauzele limitative și exoneratoare de răspundere în sistemul convențiilor cu privire la răspunderea contractuală

Carauş Cristina

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte legate de apariția și evoluția istorică a impozitelor și taxelor

Vlaicu Vlad

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte legate de apariția și evoluția istorică a impozitelor și taxelor

Vlaicu Vlad

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale – organ cu atribuții de administrare fiscală

Vlaicu Vlad

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedurile de preinsolvabilitate – un nou pas în eficientizarea legislației cu privire la insolvabilitate

Macovei Gheorghe

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creditarea consumatorului în lumina armonizării prevederilor legislaţiei în vigoare

Nicolae Marian

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea administratorului pentru folosirea bunurilor societăţii comerciale în scop personal sau al unor terţi

Hîncu Victoria

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noţiunea de administrator al persoanei juridice

Hîncu Victoria

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de asigurare – categorie complexă

Rusanovschi Marcel

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situaţia juridică a destinatarului în contractul de transport de mărfuri

Mihalache Iurie

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordare critică privind cadrul juridic de reglementare a întreprinderilor de stat şi municipale

Mihalache Iurie

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme practice și teoretice în aplicarea coeficientului de uzură la achitarea despăgubirii de asigurare

Dodon Sergiu

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectele deschiderii procedurii insolvabilităţii asupra contractelor debitorului aflat în dificultate

Ilana Ana

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Momentul dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului cumpărat. Studiu comparativ RM-UE

Cernei Olga

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale instituţiei părţilor în procesul civil

Autor Nou

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții privind asigurarea socială a persoanelor cu dizabilități

Plamadeala Andrian

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecţii asupra noţiunilor de „persoane care doresc să se căsătorească” şi „viitorii soţi”

Pisarenco Olga

Integrare prin cercetare şi inovare.
Vol.2 / 2014 / ISBN
Download PDF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1213