IBN
Închide

Lista articolelor în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-12(12)
2014
1. COȘCIUG, A. De la phonetique francaise a sa didacticite aux apprenants roumains: cas de la methode dite progressive. Glotodidactica. 2014, nr. 1(V), 38-21. ISSN 1857-0763. (Cat. C)
2013
2. MORARU, M. Natura comună a artelor. Glotodidactica. 2013, nr. 1, 53-43. ISSN 1857-0763. (Fără categorie)
2012
3. CANTEMIR, G., VOVC, M. Aspecte ale valorificării inteligenţelormultiple la orele de limba şi literatura română. Glotodidactica. 2012, nr. 2, 42-25. ISSN 1857-0763. (Fără categorie)
4. CANTEMIR, G., TIMCIUC, S. Formarea competenţei de cercetare la liceeni. Glotodidactica. 2012, nr. 1, 35-10. ISSN 1857-0763. (Fără categorie)
5. POPA, V. Formarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice prin elemente de dialectologie. Glotodidactica. 2012, nr. 1, 83-70. ISSN 1857-0763. (Fără categorie)
2011
6. CANTEMIR, G., TIMCIUC, S. Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor la lecţiile de limba şi literatura romană. Glotodidactica. 2011, nr. 2, 51-33. ISSN 1857-0763. (Fără categorie)
7. GORODENCO, M. Tehnici de predare a articulării sunetelor compuse ale limbii engleze. Glotodidactica. 2011, nr. 2, 124-113. ISSN 1857-0763. (Fără categorie)
8. COȘCIUG, A. Aspecte psiho-pedagogice ale predării şi învăţării limbii franceze în clasa a II-a, în Republica Moldova. Glotodidactica. 2011, nr. 1, 20-17. ISSN 1857-0763. (Fără categorie)
2010
9. COȘCIUG, A. Apariţii recente. Glotodidactica. 2010, nr. 2, 63-62. ISSN 1857-0763. (Fără categorie)
10. CANTEMIR, G., VOVC, M. Noi strategii activ-participative in formarea la elevi a competenţelor de comunicare. Glotodidactica. 2010, nr. 2, 47-35. ISSN 1857-0763. (Fără categorie)
11. CIOLACU, L. Tic-urile diferenţiate in predarea limbilor străine. Glotodidactica. 2010, nr. 2, 73-69. ISSN 1857-0763. (Fără categorie)
12. TIMCIUC, S., CANTEMIR, G. Tradiţie şi performanţă in procesul de îmbogăţire şi activizare a lexicului elevilor din clasele de gimnazi. Glotodidactica. 2010, nr. 1, 31-19. ISSN 1857-0763. (Fără categorie)
 
 

1-12 of 12