List

Lista articolelor în limba romana

2017
1. PERCIUN, R.

Recenzie la monografia „Abordări sistemice ale fiscalităţii în România. Fiscalitatea. Fundamentare teoretică conceptuală” (Volumul I), autor Rodica Mariana Țîrlea

. Economie şi Sociologie. 2017, nr. 4, 115-115. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
2. MANOLE, T., STRATAN, A. Financial consolidation of the administrative-territorial entity in the light of decentralization. Economie şi Sociologie. 2017, nr. 1-2, 22-13. ISSN 1857-4130. (Cat. )
3. PERCIUN, R., CLICHICI, D. Тhe management of financial stability in national strategies. Economie şi Sociologie. 2017, nr. 1-2, 32-23. ISSN 1857-4130. (Cat. )
4. ROJCO, A., BLYZNIUK, V. Comparative evaluation of the labour markets development in the Republic of Moldova and Ukraine. Economie şi Sociologie. 2017, nr. 1-2, 44-33. ISSN 1857-4130. (Cat. )
5. GAGAUZ, O., AVRAM, C., PAHOMII, I. Self-perceived health of the elderly: economic and sociodemographic inequalities. Economie şi Sociologie. 2017, nr. 1-2, 53-45. ISSN 1857-4130. (Cat. )
6. ACULAI, E., MAIER, L., NOVAC, A. The use of international rankings for business development policy evaluation in the Republic of Moldova. Economie şi Sociologie. 2017, nr. 1-2, 64-54. ISSN 1857-4130. (Cat. )
7. SABLUK, P., DOGA, V. Recenzie la monografia: „Tratat despre pământ: importanța, starea, eficiența utilizării în agricultură”. Economie şi Sociologie. 2017, nr. 1-2, 160-159. ISSN 1857-4130. (Cat. )
8. GAVRILESCU, D. Recenzie la monografia: „Tratat despre pământ: importanța, starea, eficiența utilizării în agricultură”. Economie şi Sociologie. 2017, nr. 1-2, 161-161. ISSN 1857-4130. (Cat. )
2016
9. MACARI, V. Recenzie la monografia: „Economia imaginaţiei creative”. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 3, 100-99. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
10. Cuprins. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 2, 10-5. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
11. Cuprins_Contents_Soderjanie. Economie şi Sociologie. 2016, nr. 1, 10-5. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
2015
12. Cuprins. Economie şi Sociologie. 2015, nr. 4, 10-5. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
13. Cuprins. Economie şi Sociologie. 2015, nr. 3, 10-5. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
14. GANCIUCOV, V., CEBAN, A. Comparable analysis regarding key macroeconomic indicators on Moldova’s way towards european integration. Economie şi Sociologie. 2015, nr. 2, 130-124. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
15. MOGOL, N. Geographical indications as object of intellectual property right. Economie şi Sociologie. 2015, nr. 2, 137-131. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
2014
16. STURZA, A. Autoevaluarea potenţialului intelectual al autorităţilor publice din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, 116-111. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
17. LUCHIAN, I. Centrele financiare internaționale ca elemente de bază ale globalizării. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, 63-59. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
18. POPESCU, M., GRIBINCEA, C. Consolidarea parteneriatelor pentru o energie sigură, durabilă și competitivă. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, 71-64. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
19. BUȘMACHIU, E., POTLOG, I. Cu privire la unele posibilităţi de modelare a eficienţei proiectelor parteneriatelor public-private. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, 122-117. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
20. BARCARI, I., GURGUI, A. Industria hotelieră din municipiul Chişinău – realităţile perioadei postcriză. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, 53-48. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
21. BOTNARI, N., TIMUȘ, A., BOTNARI, V. Insolvabilitatea întreprinderii: implicaţii economice şi juridice. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, 25-16. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
22. ISACHI, S., CHIȚIGA, G. Managementul în economia cunoaşterii. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, 31-26. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
23. CAPRIAN, I., COJOCARU, M. Modele moderne de control financiar intern. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, 132-123. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
24. KARA, B., GRIBINCEA, A. Perspectivele dezvoltării economiei regionale din Orientul Mijlociu şi Asia Centrală în contextul reducerii preţurilor la produsele petroliere. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, 15-7. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
25. CUCIUREANU, G., MINCIUNĂ, V. Politica inovării în Republica Moldova în contextul angajamentelor uniunii inovării. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, 110-104. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
26. CERTAN, S., CERTAN, I. Potenţialul turismului rural al Republicii Moldova. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, 42-32. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
27. ANDREEVA, T. Problemele asigurării securităţii energetice şi perspectivele de dezvoltare a Republicii Moldova în spaţiul economic şi energetic al Mării Negre. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, 58-54. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
28. SULA, V. Procesul de creare a valorii în cadrul unei întreprinderi prin prisma distribuţiei resurselor materiale. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, 47-43. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
29. GANEA, V. Procesul de finanţare a businessului mic şi mijlociu în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, 133-133. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
30. BĂDĂRĂU, E. Securitatea naţională şi diminuarea riscurilor ciberameninţărilor. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, 103-85. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
31. DUȘCOV, R. Stabilirea unui sistem național de inovare ca o condiţie de creştere a competitivităţii ţărilor în economia globală. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, 84-72. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
32. RAPCEA, V. Abordarea integrată de marketing - sursă de creştere a competitivităţii producţiei pomicole moldoveneşti pe piaţa internă şi cea externă. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 163-157. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
33. BÎRCA, I., NEGRU, E., GRIBINCEA, A. Analiza competitivităţii economice a Republicii Moldova din perspectiva componentei: ştiinţă, tehnologie şi inovaţii. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 65-60. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
34. COLESNICOVA, T., IAȚIȘIN, T. Analiza dezvoltării turismului viti-vinicol în lume. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 84-78. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
35. AFTENI, L. Analiza poverii fiscale ramurale în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 96-90. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
36. ŢÎBREA, L. Benchmarking-ul - instrument eficient în stabilirea obiectivelor de creştere a calităţii în învăţământ. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 131-126. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
37. SHAHBAZOV, N., HUSEYN, R. Constituirea bazei de date privind cospodăriile agricole din Azerbaijan. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 52-47. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
38. STURZU, I. Datoria de stat:o tratare conceptuală. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 59-53. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
39. ŢURCAN, V., GRIBINCEA, A., BÎRCA, I. Economie digitală – premisă a dezvoltării economice în secolul XXI. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 115-109. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
40. COȘER, C. Evaluarea infrastructurii competitivităţii exportului agroalimentar al Republicii Moldova. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 125-116. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
41. PALII, N. Evaluarea eficacităţii proiectului inovaţional prin indicatorii valorii actualizate nete şi a ratei interne de rentabilitate. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 77-73. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
42. MACARI, V. Evoluţii în cercetarea competitivităţii economice ca noţiune multiaspectuală. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 15-9. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
43. DODON, S. Fundamentarea teoretică a unor bariere de ordin politic, instituţional şi social care duc la creşterea deficitelor bugetare. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 156-145. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
44. IVĂNUȘ, C. Inegalităţi de gen pe piaţa muncii din UE. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 139-132. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
45. ŢÎMBALIUC, N. Inteligenţa emoţională în contextul teoriilor comportamentale. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 102-97. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
46. BETIVU, D., VASILAȘCU, I. Particularităţi şi costuri la cultivarea hreanului în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 108-103. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
47. ANDREEVA, T. Particularităţile concurenţei inovatoare în condiţiile globalizării economiei mondiale. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 144-140. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
48. FEURAȘ, E. Performanţa educaţională – imperativ al societăţii cunoaşterii. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 46-35. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
49. ZUBCO, E. Subvenţionarea şi progresul în agricultură. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 172-164. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
50. RABOSAPCA, I., BARTA, A. Taxele ca instrumente economice de protecţie a mediului. analiză asupra industriei puternic poluatoare din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 72-66. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
51. GRIBINCEA, A., SASIH, K., KARACAOGLO, S. Turcia la intersecţia intereselor comercial-economice. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 34-16. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
52. LUCHIAN, I. Unele aspecte moderne ale globalizării financiare. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, 89-85. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
53. SâRBU, I., BRETAN, F. Activitatea funcţiunilor societăţilor comerciale din judeţul Maramureş. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 122-116. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
54. TARASOVA, J. Aplicarea MBV la realizarea strategiei de către intreprinderile din Rusia la diverse etape de formare a conceptuluI. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 92-85. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
55. BELOSTECINIC, G., DUCA, D., RABOSAPCA, I. Cadrul instituţional şi juridico-normativ de reglementare a concurenţei in Rpublica Moldova. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 63-57. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
56. MÎRZAC, M. Cadrul legislativ şi normativ privind infiinţarea şi activitatea intreprinderilor mici şi mijlocii. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 142-135. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
57. BĂDĂRĂU, E. Concurenţa: E-com versus comerţul tradiţional. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 200-190. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
58. CERTAN, S., CERTAN, I. Considerente cu privire la integrarea economică a Republicii Moldova. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 36-27. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
59. LUCHIAN, I., GHERBOVEȚ, S. Crizele financiare: concepte, forme şi canale de transmisie. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 103-99. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
60. ZAHARCENCO, O. Dezvoltarea sectorului agricol in contextul globalizării economice. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 95-93. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
61. RUSU, G., BUMBU, M. Economia de consum şi alternativele ei. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 66-64. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
62. LUCHIAN, I. Fenomenul fraudei de tip carusel privind taxa pe valoarea adăugată. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 166-162. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
63. COZMA, R., SVERDLIC, V. Identificarea etapelor de dezvoltare şi a problemelor in activitatea sectorului de construcţii din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 156-153. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
64. MAIER, L. Implementarea inovaţiilor in afaceri in Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 184-172. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
65. GRIBINCEA, A., MAXIMILIAN, S., TODOROVA, L. Justificarea perspectivelor de dezvoltare a activităţii inovaţionale. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 134-129. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
66. SâRBU, I., CHIRMICI, V. Metodologia calculării preţului de cost in transporturile rutiere. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 56-48. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
67. CHIRINCIUC, I. Opţiunea aplicării strategiilor manageriale de creştere organizaţională prin configurare. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 152-146. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
68. AZHAMAN, I. Particularităţile asigurării investiţionale a dezvoltării construcţiei obiectelor sociale din zonele rurale ale Ucrainei. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 47-44. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
69. POTLOG, I. Particularităţile atragerii capitalului de risc in cadrul parteneriatelor publicprivate. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 161-157. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
70. GARGASAS, A., STULGINSKIS, A., RAMANAUSKAS, J. Particularităţle de dezvoltare a fermelor-pilot de testare şi pregătire din Lituania. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 43-37. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
71. FORNA, N., GRIBINCEA, A. Piaţa mondială de ingrijire a sănătăţii. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 26-17. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
72. GANEA, V., BUJOR, O. Principii de funcţionare a politicii inovaţionale in scopul activizării creşterii economice. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 84-73. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
73. BEDA, O. Problemele de bază ale subvenţionării sectorului agricol in Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 189-185. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
74. ACULAI, E., DOGA, V. RECENZIE la cartea dlui ION SARBU, dr.hab., prof. Univ. „Администрирование предпринимательства в условиях рыночных отношений (обзор)”. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 209-209. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
75. STRATAN, A. Reflecţii asupra comerţului agroalimentar moldovenesc prin prisma opţiunilor de integrare. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 16-9. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
76. GUZUN, S. Rolul echipelor in creşterea performanţei organizaţiei. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 3, 171-167. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
77. AZAMAN, I. Aspecte regionale de dezvoltare a infrastructurii sociale a localităţilor rurale din Ucraina. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 111-105. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
78. ŞAMIN, A., ŞAMIN, A. Baza metodologică pentru calcularea dimensiunilor optime ale organizațiilor agricole. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 49-46. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
79. MĂRGINEANU, D. Bazele conceptuale, principii si criterii de stabilitate a băncilor în contextul asigurării securității financiare a acestora. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 154-148. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
80. ROBU, E. Căile de perfecționare a procesului de organizare și gestionare în întreprinderile turistice. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 195-190. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
81. MOCANU, A. Constituirea unei societăți bazate pe cunoștințe: forme noi de instruire. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 199-196. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
82. LAZARI, S., BÎRCA, I., GRIBINCEA, A. Convergența migrației la exigențele Uniunii Europene. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 91-84. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
83. STURZU, I., GRIBINCEA, A., MAXIMILIAN, S. Crizele creditare: reflecții,analize,sugestii. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 120-112. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
84. GHIZDEANU, I., IORDAN, M. Dimensiuni ale sărăciei și excluziunii sociale în România. Prezent și perspective. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 72-56. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
85. GRIBINCEA, A., CERNOVA, A. Dinamica dezvoltării industriei textile și de confecții din Republica moldova. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 40-29. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
86. SUVOROVA, N. Evidența cheltuielilor de producție din zootehnie în Programul "1C: contabilitate 8.2". Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 165-160. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
87. BĂDOI, I. Evoluția conflictelor colective de muncă în România. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 184-180. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
88. MOLDOVAN-MADAN, A. Factorii ce ar putea duce la redresarea economiei mondiale în anul 2014. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 189-185. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
89. COBZARI, L., VERDEȘ, D. Factorii de constrângere a direcției inovatoare în sistemul bancar. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 55-50. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
90. CHERADI, N., RAILEAN, E. Formarea culturii informației în mediul universitar. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 205-200. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
91. CAPRIAN, I., COJOCARU, M., ROTARU, L. Impactul activității curții de conturi a Republicii Moldova asupra eficientizării managementului finanțelor publice. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 136-128. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
92. ŞCODA, T., ŞTEFANIȚA, A. Impactul societăţii informaţionale asupra managementului capitalului uman (Studiu de caz:Întreprinderile de transpor aerian). Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 15-9. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
93. MÎRZAC, M. Incubatorul de afaceri ca pîrghie de susținere și dezvoltare a tinerilor antreprenori din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 104-92. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
94. SâRBU, I. Managementul logisticii în economia contemporană. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 45-41. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
95. ŞACRAIUC-ONOFREI, S. Mecanismul organizatoric și economic de susținere a dezvoltării durabile a regiunilor rurale de frontieră:esența teoretică și semnificația practică. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 179-173. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
96. APOPII, V., SÎTNIC, N. Modele şi direcţiile de modernizare a comerţului intern din Ucraina. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 83-79. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
97. MACARI, V. Ordonarea şi ierarhizarea competitivităţii economice din punct de vedere logico-ştiinţific. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 78-73. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
98. IONESCU, E., DRAGOMIROIU, R., HURLOIU, L., ROȘCA, P. Principii ale managementului schimbarii. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 142-137. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
99. CARA, O. Povocările pentru statistica oficiala în epoca globalizării. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 127-121. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
100. UNGUR, C. Retrospectiva asigurărilor: origine, evoluție, actualitate. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 172-166. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
101. ACULAI, E., NOVAC, A., VINOGRADOVA, N., MAIER, L.

Tendințele de bază în dezvoltarea IMM-urilor în Republica Moldova: rezultatele obținute și resursele utilizate

. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 28-16. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
102. LUCHIAN, I. Unele aspecte fiscale ale integrării europene a Republicii Moldova. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 147-143. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
103. BÎRCA, I., PARVAN, T. Viziuni multidimensionale asupra statisticii CDI în cadrul experienței internaționale. Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, 159-155. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
2013
104. NOVAC, A. Abordări teoretice privind conţinutul economic al categoriei “proprietate intelectuală”. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 170-167. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
105. ILIADI, G. Argumentarea optimizării factorilor inflaţiei ca o condiţie a creşterii economice. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 21-16. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
106. BONDARENKO, V. Asigurarea instituţională privind optimizarea potenţialului de resurse din ţară şi regiunile sale. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 39-31. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
107. ZETIA, V. Consideraţii privind evoluţia sectorului serviciilor la nivel internaţional. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 142-134. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
108. KALETNIK, G., ŢIHANOVSKAIA, V. Consumul de produse alimentare – un indicator al stării pieţei alimentare interne. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 15-9. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
109. CAUȘAN, C., COJUHARI, A. Corelarea dintre sistemul de educaţie a tineretului şi piaţa muncii în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 85-78. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
110. NIȚENCO, V. Dezvoltarea întreprinderilor agricole mari în sistemul producţiei agricole în Ucraina. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 24-22. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
111. CERNOVA, A. Dinamica pieţei textilelor. Referinţe analitice. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 151-143. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
112. BULAT, V. Direcţii de dezvoltare pe piaţa mondială a produselor stomatologice. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 113-108. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
113. DELIU, A., FRĂSÎNEANU, P. Eficienţa economică a întreprinderii și indicatorii ei. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 125-120. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
114. PETCU, A. Elemente problematice cu impact asupra administraţiei publice locale din România. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 176-171. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
115. LIGONENCO, L. Esenţa, domeniul de aplicare şi metodele de bază de evaluare a viabilităţii întreprinderii. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 64-57. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
116. PRODANCIUK, M. Globalizarea economiei mondiale şi impactul acesteia asupra dezvoltării evidenţei contabile în Ucraina. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 96-92. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
117. GLOBA, G., PANTEA, L. Inteligenţa business în luarea deciziilor pe piaţa muncii a Republicii Moldova. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 119-114. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
118. GâF-DEAC, M., ROȘCA, P. Internaţionalizarea şi regionalizarea practicilor de gestiune corporativă a firmelor din România. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 77-70. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
119. SPIVACENCO, I. Modelul decizional privind gestiunea fluxurilor de mijloace băneşti în întreprinderile industriei alimentare din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 191-187. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
120. MOLDOVAN-MADAN, A. Noi oportunităţi pe piaţa de fuziuni şi achiziţii pentru anul 2014. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 186-182. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
121. PANTEA, L. Particularităţile măsurilor active de stimulare a ocupării forţei de muncă în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 158-152. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
122. GURGUI, A. Perspectivele dezvoltării turismului internaţional. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 69-65. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
123. CEBOTARI, O., GRIBINCEA, A. Perspectivele dezvoltării economiei mondiale în perioada post-criză şi de creştere economică. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 107-97. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
124. TOMA, A. Politica de mediu în România: componentă a dezvoltării durabile de ansamblu. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 181-177. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
125. SIMOV, D., BURLACU, N. Principii de evaluare a efectului social privind implementarea proiectelor de investiţii. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 133-126. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
126. SĂLĂVĂSTRU, V. Principiile specifice investiţiilor străine în România. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 166-159. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
127. ULIAN, G., CAPRIAN, I. Problema cuantificării economiei tenebre: metoda resurselor contorizabile. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 30-25. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
128. ŞERBĂNESCU, S., MAXIMILIAN, S., GRIBINCEA, A., GRIBINCEA, C. Strategiile de dezvoltare economică a ţărilor industrial puternic dezvoltate. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 56-46. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
129. ZAPSA, G. Tendinţele de consum al produselor alimentare în procesul de transformare a relaţiilor de proprietate în agricultura Ucrainei. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 91-86. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
130. GANEA, V. Trecerea la modelul inovaţional de dezvoltare a economiei naţionale şi necesitatea sprijinului financiar al acestui proces. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 4, 45-40. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
131. NIȚENCO, V. Orientarea agroecologică a companiilor vertical integrate în asigurarea dezvoltării stabile a teritoriilor rurale. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 101-93. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
132. EFROS, S. Aspecte ale antreprenoriatului constructiv în contextul relaţiilor economice de piaţă. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 148-134. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
133. BUCIUȘCAN, S., ŞENDREA, M. Dezvoltarea responsabilităţii sociale în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova ca obiectiv strategic de integrare în comunitatea europeană. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 46-42. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
134. TARANENCO, L. Impactul crizei economice asupra întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova şi eficienta utilizării metodelor manageriale. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 189-179. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
135. COȘER, C.

Esenţa economică a competitivităţii produselor agroalimentare şi a managementului acesteia

. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 107-102. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
136. PISTOL, Z. Evoluţia şi strategia de dezvoltare a producţiei avicole în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 114-108. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
137. CROITORU, A. Abordarea factorială a competitivităţii în domeniul managementului bancar. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 168-161. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
138. MOCANU, V., DUMBRĂVEANU, A. Aspecte istorice şi socio-politice ale stratificării societăţii în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 199-190. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
139. MAIER, L. Incubatoarele de inovare – entităţi de susţinere a competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii în economia modernă. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 86-67. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
140. PRODANCIUK, M. Integrarea rapoartelor financiare și non-financiare în condiţiile manageriale. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 66-60. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
141. CUHAL, R., STARIȚÎNA, L., BASISTÎI, N. Politica macroprudenţială: poziţii conceptuale. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 59-47. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
142. POPOVA, M. Moldova şi Bulgaria: 20 de ani de colaborare binefăcătoare. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 160-149. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
143. ZAPSA, G. Aspectele regionale de dezvoltare a relaţiilor de proprietate în agricultură. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 92-87. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
144. DUȚĂ, S. Analiza economică a activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din judeţul Vaslui, România. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 121-115. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
145. NAUMIK, E. Sistemul de reglementare de stat în sfera activităţii comunicaţionale: principii şi elemente. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 14-9. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
146. MACARI, V. Abordări teoretico-metodologice ale competitivităţii economice (Partea a II-a). Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 20-15. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
147. DOBRYANSKAYA, N., POPOVICI, V. Ucraina: piaţa bovinelor şi a cărnii de vită. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 41-34. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
148. MANOLE, T., ANGHEL, S. Utilizarea modelelor macroeconomice în analiza echilibrului valoric. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 33-21. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
149. DODON, S. Căile de perfecţionare a aspectelor conceptuale privind echilibrarea bugetară. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 133-125. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
150. BUZDUGAN, A. Modalităţi de eficientizare a muncii în complexul comunal-locativ. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 2, 178-169. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
151. BURUIANĂ, L. Analiza cadrului normativ privind investiţiile în sectorul bancar – element esenţial în dezvoltarea băncilor din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 192-187. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
152. PURDESCU, I. Aspecte privind evoluţia protecţiei sociale în România. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 150-144. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
153. GRIBINCEA, A., BARCARI, I., GURGUI, A. Circulaţia turistică între Republica Moldova şi România: abordare logistică (Aspecte metodologice). Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 175-161. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
154. LUCHIAN, I., CIOBANU, L. Concepţiile teoretice privind banca viitorului. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 52-48. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
155. GLOBA, G. Dezvoltarea culturii procesului decizional. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 112-106. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
156. DOLGHI, I. Etapele de formare a pieţei de asigurări din Republica Moldova şi dezvoltarea modernă a acesteia. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 121-113. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
157. EFROS, S., BURLACU, N. Evaluarea căilor şi metodelor de eficientizare a rezultatului activităţii de gestiune a antreprenorului constructiv. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 132-122. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
158. CATAN, P., POPA, V. Evaluarea căilor şi metodelor de eficientizare a rezultatului activităţii de gestiune a antreprenorului constructiv. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 96-90. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
159. MAXIMILIAN, S., GRIBINCEA, C. Evoluţia cererii şi ofertei la resursele energetice. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 67-60. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
160. PLATON, I. Interdependenţa resurselor forestiere cu economia naţională şi necesitatea asigurării dezvoltării durabile a acestora. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 180-176. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
161. CERTAN, S., PURDESCU, I. Meditaţii asupra experienţei reformării sistemelor de pensii. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 39-30. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
162. NAVAL, E., MOCANU, N. Modelarea dezvoltării sectorului agro-industrial în condiţii de incertitudine şi risc. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 89-82. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
163. GRIBINCEA, A., GHERGHINA, G. Necesitatea diminuării băncilor-gigante. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 76-72. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
164. CEBOTARIOV, O., GRIBINCEA, A. Perspectivele dezvoltării economiei mondiale în perioada post-criză şi de creştere economică. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 143-133. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
165. CIORNA, N. Problema deficitului resurselor investiţionale în contextul dezvoltării inovatoare a producerii alimentelor în Ucraina. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 71-68. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
166. ANDREEVA, T. Problemele atragerii investiţiilor în inovare ca factor de creştere economică a ţării. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 156-151. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
167. CIORNÎI, R. Rolul infrastructurii sociale în formarea şi dezvoltarea potenţialului muncii rurale în Ucraina. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 47-44. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
168. ŞTEFANIUC, O. Strategia financiară: trăsături specifice şi factori de influenţă în domeniul bancar. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 59-53. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
169. IACHIMOV, N. Sursele de informaţie pentru analiza regională: necesitate, disponibilitate, lacune și recomandări. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, 186-181. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
170. CUHAL, R., STARIȚÎNA, L., BASISTÎI, N. Abordări moderne în implementarea politicii monetare şi reglementarea sistemelor financiare. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 91-83. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
171. MACARI, V. Abordări teoretico-metodologice ale competitivităţii economice (Partea I). Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 72-65. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
172. COJOCARU, V., ŞARGU, L. Analiza pieţei mondiale a materialelor de construcţii. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 54-49. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
173. MANOLE, T. Analiza sensibilităţii ca metodă de cuantificare a gradului de incertitudine. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 21-15. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
174. BUZU, O. Aplicarea abordării sinergetice în teoria evaluării proprietăţii imobiliare. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 77-73. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
175. CRIJANOVSCHI, S. Aspectul metodologic al discontărilor preferinţelor sociale. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 166-163. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
176. PASCA, I. Bazele organizatorice şi economice ale realizării produselor agricole din gospodăriile individuale ţărăneşti. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 30-27. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
177. VINOGRADOVA, N., MAIER, L. Caracteristica procesului de instituire a responsabilităţii sociale a mediului de afaceri în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 106-100. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
178. BUCOS, T. Dimensiuni cantitativ-calitative ale funcţionării sistemului educaţional din R. Moldova abordate prin prisma potenţialului economic. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 118-113. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
179. MOCANU, I. Impactul mass-media asupra participării electorale. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 178-167. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
180. COBZARI, L. Importanţa descentralizării în economia naţională. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 26-22. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
181. STURZA, A. Managementul cunoaşterii: de la ignoranţă spre adevăr sau extinderea modelului DIKW. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 139-132. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
182. COLESNICOVA, T. Managementul formării profesionale a salariaţilor în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 112-107. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
183. STRATAN, A. Modelarea echilibrului financiar după Gheorghe Iliadi. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 10-9. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
184. BRETAN, F. Organizarea ca funcţie a managementului în activitatea întreprinderilor de comerţ. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 146-140. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
185. STIROI, V. Organizarea ca funcţie specifică a managementului în sistemul activităţii întreprinderilor vitivinicole din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 122-119. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
186. ANDREEVA, T. Problema evaluării nivelului activităţii de investiţii în economia naţională. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 157-147. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
187. SATÎR, L. Probleme privind asigurarea tehnico-materială a întreprinderilor agricole din Ucraina. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 14-11. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
188. STRATAN, A. Recenzie la monografia „Restructurare, dezvoltare şi creştere economică în sectorul agrar”. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 182-182. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
189. MOVILEANU, P. Recenzie la monografia „Managementul reformărilor în sectorul agrar al Republicii Moldova”. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 181-181. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
190. VRANCEAN, C. Rolul şi importanţa produselor avicole în alimentaţia umană. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 162-158. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
191. BALAMACI, D. Sporirea eficienţei gestiunii complexului maritim regional port-terminal. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 131-123. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
192. ŞEVCIUC, A. Standardizarea învăţământului ca o condiţie importantă pentru dezvoltarea sistemului regional de învăţământ. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 36-31. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
193. DANILIUC, A., MAXIMILIAN, S., GRIBINCEA, A. Strategia cooperării economice internaţionale: Aspecte metodologice. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 64-55. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
194. LUCHIAN, I. Tendinţele de bază ale dezvoltării pieţei financiare. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 82-78. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
195. BAJURA, T. Tendinţele macroeconomice moderne privind dezvoltarea sectorului agro-alimentar al Republicii Moldova. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 48-37. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
196. MOROZ, V., LUCAȘENCO, E. Transformările structurale din spaţiul rural în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2013, nr. 1, 99-92. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
2012
197. CAZACU, A. Analiza gradului de competitivitate a producţiei vinicole moldoveneşti. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 130-126. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
198. COJOCARU, V., ŞARGU, L. Analiza pieţei naţionale a materialelor de construcţie. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 85-79. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
199. ŞUȘU-ŢURCAN, A., NAVAL, E. Aplicarea aparatului matematico-statistic în scopul estimării indicatorilor de creştere inovaţională. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 104-92. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
200. RAGHIMOV, M. Climatului investiţional – parte integrantă a economiei – teoria de reglementare şi realitatea practică. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 198-190. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
201. ACULAI, E. Constituirea şi dezvoltarea instituţiilor publice de susţinere a IMM în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 71-62. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
202. ISAKOVA, N., BOGDAN, S. Cooperarea întreprinderilor mici şi mari din Ucraina: impactul ei asupra dezvoltării afacerilor şi activitatea inovaţională. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 159-155. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
203. IAȚIȘIN, T., COLESNICOVA, T. Dezvoltarea forţei de muncă în sectorul vitivinicol a Republicii Moldova. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 165-160. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
204. ONOFREI, A., DUDOGLO, T. Dezvoltarea sectorului viti-vinicol de producere-procesare - directia strategica a economiei din regiune (in baza materialelor Gagăuziei). Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 33-30. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
205. BAJURA, T. Dimensiunile şi tendinţele securităţii alimentare în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 18-9. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
206. FIȘTIC, M. Eficienţa economiei: reflecţii. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 125-120. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
207. SLONOVSCHI, D. Elaborarea modelului de estimare a incidentei investiţiilor străine directe asupra creşterii economice în Republica Moldova şi prognoza acestora pe termen scurt. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 119-111. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
208. LUCHIAN, I. Frauda fiscală ca fenomen global. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 91-86. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
209. RABOSAPCA, I., BARTA, A. Gestiunea riscurilor de mediu induse de industria materialelor de construcţii din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 135-131. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
210. RĂU, A. Indicatorii calităţii sistemului de guvernare corporativă. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 154-145. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
211. SâRBU, I., GEORGESCU, N. Managementul funcţionării sistemului informaţional în activitatea de secretariat. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 54-46. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
212. SÎRBU, A. Managementul resurselor umane în sectorul agroalimentar. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 182-175. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
213. ANGHEL, S. Modernizarea sistemului trezorerial prin implementarea programelor de management financiar. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 145-136. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
214. ROȘCA, P., MARINESCU, I. Optimizarea exploatării curate şi valorificarea sustenabila a resurselor naturale (studiu de caz: nisipurile aluvionare aurifere). Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 61-55. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
215. GRIBINCEA, A., DANILIUC, A. Principiile dezvoltării cooperaţiei de consum din moldova, locul acestora în economia mondială. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 78-72. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
216. MAXIMILIAN, S., GRIBINCEA, A., EPURAȘ, O., GRIBINCEA, C. Regiunile în contextul proceselor de urbanizare a populaţiei. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 45-34. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
217. PRODAN-ŞESTACOV, L. Sistemul de indicatori în evaluarea impactului politicilor publice. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 189-183. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
218. BUZU, O. Sistemul de principii privind estimarea valorii bunurilor imobiliare. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 207-203. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
219. ZÎBAREVA, O., PIDGHIRNA, V. Socializarea deviantă a economiei în sistemele sociale regionale în lumina gândirii ştiinţifice. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 174-166. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
220. DINGA, E. Termen scurt vs termen lung în economie (partea II). Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 29-19. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
221. MURAVSCHI-LIȘMAN, A. Unele aspecte conceptuale cu privire la formarea şi gestionarea resurselor umane. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 4, 110-105. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
222. CIOBANU, C. Economia cunoştinţelor: Generator al creşterii economice în era globalizării. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 20-9. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
223. ROȘCA, P., GâF-DEAC, M. Aplicarea principiilor gestiunii corporative a entităţilor organizatorice în plan regional european. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 25-21. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
224. VOLKOV, A., MELNIKIENE, R. Plăţile directe: Carateristici de finanţare şi posibilităţi de redistribuire în UE după anul 2013. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 31-26. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
225. NAVAL, E., SECRIERU, G. Modelarea macroeconomică influenţată de şocuri aleatorii. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 40-32. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
226. GRIBINCEA, A., BUZACHIS-COLTEA, T., PENCEA, D. Dezvoltarea economiei româneşti după cinci ani în Uniunea Europeană. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 48-41. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
227. SâRBU, I., DUȚĂ, S. Evoluţia managementului ştiinţific şi implementarea lui în dezvoltarea întreprinderilor. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 57-49. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
228. ACULAI, E., VINOGRADOVA, N., MAIER, L., SAVELIEVA, G. Programele de stat de susţinere a IMM-Urilor în Republica Moldova: 20 de ani de dezvoltare. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 67-58. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
229. GANEA, V., COPĂCEANU, C. Eficienţa finanţării sistemului ocrotirii sănătăţii: Oportunităţi pentru Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 73-68. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
230. VEVERIȚĂ, V., CATANOI, A., ROJCO, A. Principalele idei şi direcţii de susţinere a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 79-74. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
231. LUCHIAN, I., TIMUȘ, A., TIMUȘ-IORDACHI, V. Orientările globale ale reformelor fiscale. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 86-80. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
232. MAXIMILIAN, S., FIȘTIC, M. Utilizarea optimă a strugurilor: aspect metodologic. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 91-87. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
233. BĂNCILĂ, N., MIHALACHI, R., ULIAN, G. Predicţia riscului de faliment al firmei. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 97-92. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
234. ŞESTACOVSCAIA, A., GRIBINCEA, A. Analiza retrospectivă a viticulturii republicii moldova în vederea dezvoltării activităţii investiţionale a sectorului vitivinicol. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 106-98. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
235. NESTERENCO, C., DOGA, V. Condiţiile de implementare a modelului conceptual de conducere managerială. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 116-107. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
236. DAVID, C. Sisteme informaţionale bancare şi factorii care influenţează adopţia acestora în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 127-117. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
237. CERNIT, R., ULIAN, G. Elaborarea sistemului de monitorizare a dezvoltării entităţilor municipale prin intermediul raportării trezoreriilor teritoriale. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 133-128. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
238. MAXIMILIAN, S., FIȘTIC, M. O modalitate de eficientizare a funcţionării complexului vitivinicol. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 165-162. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
239. ANDREEVA, T., ILIADI, G. Tendinţele de integrare în spaţiul internaţional de investiţie. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 172-166. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
240. CONDREA, E., DOGA, V. Estimarea gradului de asigurare cu produse fitotehnice. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 181-173. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
241. MOCANU, V., BLAJCO, V. Autoidentificarea populaţiei în ierarhia socială a Republicii Moldova. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 192-182. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
242. CARA, O. Recensământul general agricol – 2011 din Republica Moldova – Sursă importantă de informaţie, comparabilă la nivel european. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 199-193. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
243. PISTOL, Z. Estimarea dimensiunii şi norma sanitar-veterinară a cărnii de pasăre în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 151-143. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
244. DINGA, E. Termen scurt vs termen lung în economie (partea I). Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 161-152. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
245. SZAKACS, Z., GUTH, L., VASA, L. Caracteristicile de consum ale produselor din carne de marcă în Ungaria – abordarea din punct de vedere al lantului valoric. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 16-9. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
246. STRATAN, A., CHISTRUGA, M., TOACĂ, Z., OLĂRESCU, Z. Derularea procesului de prognozare a indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova în Cadrul IEFS. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 29-17. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
247. CâMPEANU, E., CHIRILĂ, V. Studiu comparativ privind perceperea calităţii învăţământului superior economic – cazul ţărilor membre ale Uniunii Europene. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 39-30. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
248. DIBOVA, E., CUHAL, R., UNGUREANU, M. Analiza comparativă a pieţelor valorilor mobiliare în Republica Cehă şi Bulgaria înainte de implementarea regimului de ţintire a cursului de schimb. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 44-40. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
249. MANOLE, T. Cercetări în domeniul managementului finanţelor publice în Uniunea Europeană. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 52-45. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
250. NEGRUȚĂ, A., TĂBĂCARU, L., GRIBINCEA, A. Evoluţia comerţului exterior al Republicii Moldova în perioada postcriză. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 60-53. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
251. BÎZGU, I., TIMUȘ, A. Eficienţa proiectelor investiţionale privind alimentarea cu apă în localităţile urbane din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 73-61. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
252. ACULAI, E., VEVERIȚĂ, V. Legislaţia privind susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova: retrospectivă şi prezent. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 83-74. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
253. COBZARI, L., SLONOVSCHI, D. Elementele modelului investiţional generalizat al unei ţări. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 89-84. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
254. CHISTRUGA, M., HĂMURARU, M. Accesul la finanţe – constrângere la creșterea economică în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 98-90. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
255. CATAN, P., POPA (ŞEPTELICI), V. Rolul managementului strategic în activitatea instituţiilor bancare din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 105-99. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
256. CUCIREVII, V. Propuneri pentru lărgirea bazei fiscale şi perfecţionarea politicilor cheltuielilor publice în scopul diminuării deficitului bugetar. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 116-106. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
257. OGLINDĂ, L. Evaluarea etapelor şi a criteriilor de selectare a proiectului investiţional optim pentru afacerile mici. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 122-117. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
258. MATEI-GHERMAN, C. Marketingul şi firma în societatea viitoare. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 129-123. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
259. CUHAL, R., MIJA, S., SLOBOZIAN, D., CRASOVSCHI, A. Estimarea efectelor de runda a doua asupra inflaţiei de bază. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 142-130. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
260. GUȘILO, S. Analiza pieţei aparatelor electronice. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 152-143. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
261. DUȚĂ, S. Abordarea sistemică a administrării întreprinderilor mici şi mijlocii. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 158-153. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
262. MAXIMILIAN, S., NIREAN, E. Riscuri: tratări metodologice. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 166-159. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
263. POPA, E. Comerţul extern al uniunii europene cu produse culturale. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 172-167. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
264. GANEA, V., COPĂCEANU, C. Reflecţii asupra posibilităţilor de optimizare a surselor de finanţare a agentului economic. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 178-173. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
265. ROTARU, L., VIȘANU, T. Alinierea Republicii Moldova la cele mai bune practici internaţionale în domeniul planificării bugetului. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 186-179. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
266. DELIU, A., BRODESCO, L. Mixul de marketing în sectorul bancar. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 193-187. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
267. MAXIMILIAN, S. Corelarea intereselor producătorului de struguri cu ale vinificatorului: aspectul metodologic. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 199-194. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
268. MOCANU, I. Anul 2011: procese socio-politice în viziunea populaţiei. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 215-200. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
269. VINOGRADOVA, V. Evaluarea riscului de sărăcie a gospodăriilor casnice cu copii. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 2, 221-216. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
270. ZINOVIEV, F. Strategia de formare a securităţii economice a Ucrainei. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 22-19. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
271. MACARI, V. Creşterea şi dezvoltarea economică sustenabilă şi calitativă. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 33-23. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
272. ŞUȘU-ŢURCAN, A. Problematica elaborarii sistemului de indicatori statistici în domeniul ştiintei şi inovării în RM. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 46-34. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
273. CUHAL, R., UNGUREANU, M., STRATAN, A. Impedimente practice în promovarea politicii monetare. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 53-47. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
274. PANTEA, L., COLESNICOVA, T. Particularităţile exportului forţei de munca calificate din RM. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 59-54. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
275. BÎZGU, I., TIMUȘ, A., BUȘMACHIU, E. Diagnosticul proiectelor investiţionale privind alimentarea cu apa in localitaţile rurale din RM. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 71-60. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
276. TOFAN, T., SAVELIEVA, G. Finanţele publice şi rolul acestora în dezvoltarea localitaţilor rurale din RM. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 74-72. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
277. GRIBINCEA, A., TĂBĂCARU, L., GUȘILO, S., ROȘCA, P. Dezvoltarea comerţului dintre China şi Spaţiul economic European. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 85-75. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
278. BEȚIVU, A., SâRBU, O. Dezvoltarea economică a spaţiului rural prin contribuţia sectorului agrar. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 91-86. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
279. GâRLEA, M., PERCIUN, R. Bonitatea clientului creditat. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 97-92. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
280. TIMOFTE, N., TIMUȘ, A. Necesitatea revizuirii practicii de stabilire a preţului la gaze naturale în Moldova. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 108-98. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
281. GANEA, V., ILIADI, G. Efectele investiţiilor străine directe asupra întreprinderilor din RM. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 114-109. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
282. OGLINDĂ, L., ILIADI, G. Posibilităţi de implementare în economia RM. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 121-115. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
283. DELIU, A., BÎRCA, I., PRODAN, O., DUHLICHER, A., DOGA, V. Productivitatea muncii: Indicator calitativ de influenţă a volumului de activitate a întreprinderii. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 126-122. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
284. ROȘCĂNEANU, R., JIANU, M., BUZACHIS-COLTEA, T., GHERGHINA, V., ROȘCA, P. Caracteristici ale comerţului Internaţional al Romaniei. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 136-127. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
285. COȘER, C., GANGAN, S. Managementul competitivităţii. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 139-137. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
286. BRETAN, F., DOGA, V. Managementul riscurilor din activitatea funcţiilor organizaţiilor comerciale. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 144-140. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
287. NIREAN, E., SâRBU, O. Analiza şi evaluarea riscului necompetitivităţii în întreprinderile agricole. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 150-145. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
288. CONDREA, E., STRATAN, A. Aspecte teoretice privind concurenţa şi însemnatatea economică a competitivităţii. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 156-151. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
289. GâRLEA, M., PERCIUN, R. Importanţa gestiunii riscurilor în managementul bancar. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 161-157. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
290. BEȚIVU, A., SâRBU, O. Importanţa investiţiilor şi subvenţilor pentru sectorul agrar. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 167-162. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
291. IGNAT, A., GHIȚIU, L. Exportul şi importul produselor lactate în ţările Uniunii Europene. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 173-168. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
292. MOCANU, A., BLAJCO, V. Structurarea socială a populaţiei Basarabiei în perioada interbelică. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 180-174. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
293. CARAMAN, I., PLOP, N., BLAJCO, V. Particularităţile ale percepţiei reformelor socio-culturale din RM. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 1, 185-181. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
2011
294. SâRBU, O., COREȚCHI, B., GRIBINCEA, A. Promovarea comerţului cu produse agricole ecologice în vederea sporirii eficienţei sectorului agrar. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 20-15. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
295. MOVILEANU, P., FIȘTIC, M., GHERMAN, O. Abordarea situaţională şi implicaţiile de perspectivă ale producerii şi comercializării strugurilor de masă. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 27-21. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
296. ILIADI, G., DODON, S., MANOLI, T. Bazele teoretice privind echilibrul bugetar şi conceptele moderne de programare a lui. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 33-28. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
297. GRIBINCEA, A., PRODAN, M., GRIBINCEA, C. Politica comercială a SUA şi a Uniunii Europene. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 41-34. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
298. BÎZGU, I., TRAȘCĂ, E., ŢURCANU, P. Resursa umană şi factorii decisivi de influenşă a cererii turistice pe litoral. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 46-42. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
299. DAVID, C., TIMUȘ, A. Avantajele sistemelor informaţionale în cadrul serviciilor bancare. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 71-57. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
300. ROȘCA, P., GâF-DEAC, M. Perfecţionarea structurilor de gestiune corporativă în întreprinderile moderne. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 78-72. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
301. CUHAL, R., UNGUREANU, M., BĂDULEȚEANU, M. Gestiunea riscului valutar în activitatea sectorului bancar. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 80-79. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
302. ROTARU, L., COJOCARU, M. Rolul impozitelor locale la formarea şi cresterea bazei fiscale a teritoriului. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 87-81. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
303. CERTAN, I., ULIAN, G. Împrumutul şi creditul bancar în circuitul financiar din economia naţionala. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 101-88. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
304. ŢURCANU, C., SâRBU, I., MAXIMILIAN, S. Inevitabilitatea crizelor economice mondiale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 111-107. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
305. BAHCIVANJI, L., LESOGOROVA, V., DOGA, V. Intensificarea creşterii porcinelor în baza inovaţiilor şi investiţiilor. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 120-118. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
306. MOCANU, N., TOMIȚA, P. Clusterul şi rolul lui în dezvoltarea economiei europene. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 125-121. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
307. BARBAROȘ, I., TOFAN, T. Particularităţile utilizării eficienţe a resurselor funciare în legumicultura RM. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 129-126. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
308. SUDITU, N., PERCIUN, R. Strategia adoptăriii deciziei manageriale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 134-130. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
309. ŞUȘU-ŢURCAN, A., STRATAN, A. Activitatea de cercetare-dezvoltare. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 146-135. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
310. TIMUȘ, A., CLIPA, V. Performanţele investiţiilor străine directe în RM in perioada post criza. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 152-147. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
311. MOROZ, V., IGNAT, A., ACULAI, E. Abordări strategice privind asigurarea securitaţii alimentare a RM. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 160-153. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
312. AGAFIȚA, C., MANOLE, T. Echilibrarea bugetului public prin prisma ajustării veniturilor şi cheltuielilor. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 169-161. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
313. MOCANU, V., SALI, N. Aspecte teoretico-metodologice ale cercetării structurii sociale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 170-170. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
314. BAIMURATOV, U. O nouă cale de dezvoltare. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 51-47. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
315. TOFAN, T., BÎRCA, I. Principiile creării economiei bazate pe cunoştinţe în Uniunea Europeană. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 56-52. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
316. ŢURCANU, C. Valorificarea potenţialului creative al întreprinderii în formarea unei organizaţii inovaţionale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 106-102. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
317. FIȘTIC, M. Semnificaţia, starea actuală şi metodele de stimulare ale exportului producţiei viti-vinicole. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 117-112. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
318. JOVANOVIC, M., BEKIC, B., SAVIC, A. Oportunităţi de producţie de soia în Republica Serbia. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, 14-9. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
319. CUHAL, R., UNGUREANU, M. Ingineria financiară pe piata valorilor mobiliare. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 12-9. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
320. STRATAN, A., OLĂRESCU, Z., CARMEN, N. Situaţia curentă a RM în comparări internaţionale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 19-13. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
321. FĂRÎMĂ, N., MANOLE, T., ILIADI, G. Impactul datoriei publice interne asupra securitaţii financiare în condiţiile de criza economică. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 28-20. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
322. GANEA, V., SANDUȚA, T., MAXIMILIAN, S. Unele viziuni asupra principiilor metodice de planificare macroeconomică. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 46-41. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
323. GRIBINCEA, A., BâRDAN, V., EPURAȘ, O. Problema globala: Substituirea carburantilor tradiţionali. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 56-47. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
324. DELIU, A., BÎRCA, I., FRĂSÎNEANU, P., PRODAN, O. Tendinţa busineeului mic şi mijlociu din RM. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 63-57. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
325. CUHAL, R., UNGUREANU, M., BĂDULEȚEANU, M. Gestiunea riscului valutar în activitatea sectorului bancar. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 65-64. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
326. GANEA, V., SANDUȚA, T., ILIADI, G. Implicaţii metodologice referitor la mecanismul planificări financiare în cadrul întreprinderilor cooperaţiei de consum din RM. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 71-66. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
327. CONDREA, E., STRATAN, A. Aspecte teortetice privind concurenţa şi însemnantatea economică a competitivităţii. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 76-72. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
328. MAXIM, I., CĂRARE, V. Aspecte metodologice ale studiului mediului concurenţial pe piaţa produselor de importanţă socială în RM. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 86-77. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
329. DAVID, C., CIOBANU, S., URSU, E. Unele aspecte privind costurile sistemelor informaţionale bancare. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 99-87. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
330. RAGHIMOV, M., DOGA, V. Bazele ştiintifice ale managementului potenţialului de resurse ale întreprinderilor industriei extractive. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 103-100. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
331. TOFAN, T., SAVELIEVA, G. Optimizarea tehnicilor decizionale în condiţii de risc. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 108-104. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
332. SÎRBU, V., DOGA, V. Managementul riscurilor în companiile de asigurări. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 112-109. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
333. MIRON, O., COBZARI, L. Imbunatatirea eficienţei gestionării fluxurilor financiare în domeniul asigurării medicale obligatorii. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 118-113. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
334. SEVERIN, V., CHIMACOVSCHI, A., BUȘMACHIU, E. Sistemul antifraudă fiscală în RM. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 123-119. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
335. COPĂCEANU, C., ILIADI, G. Finanţarea sistemului de sanătate. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 128-124. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
336. BOSTANARU, S., ROTARU, L. Rolulu managementului auditului extern asupra utilizării eficiente a finanţelor publice. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 140-134. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
337. CRECIUN, A., GANEA, V. Particularităţi de esenţă ale investiţiilor în educaţie şi formare profesionala. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 144-141. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
338. CRICLIVAIA, D., ULIAN, G. Definitivarea şi sistematizarea factorilor apariţiei riscurilor fiscale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 149-145. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
339. CHISTRUGA, M., ROTARU, L. Ce împiedica unei creşteri economice sustenabile în RM. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 155-150. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
340. SPEIANU, V., MAXIMILIAN, S. Problema stabilităţii financiare. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 161-156. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
341. SLOBOZIAN, D., CUHAL, R., STRATAN, A. Transmisia asimetrică a preţurilor de la modificările cursului de schimb. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 168-162. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
342. MODRÎNGA, A., CHISTRUGA, M. Fundamentări teoretice şi abordări praxiologice ale creşterii economice. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 173-169. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
343. SAVELIEVA, G., ZAHAROV, S., TOFAN, T., BÎRCA, I. Evaluarea impactului îmbătrînirii demografice. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 181-174. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
344. MOCANU, I., BLAJCO, V. Opţiunile social-politice ale cetăţenilor municipiului Chişinău. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 195-182. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
345. TIMUȘ, A. Necesităţile vitale ale potenţialului uman cer realizării reale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 199-196. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
346. CERNEI-BĂCIOIU, M., CĂLCÎI, G., MOCANU, V. Efectele socio-economice ale migraţiei în RM şi Romania. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 200-200. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
347. SUDITU, N. Principalii factori care influenţează procesul de luare a deciziilor în sectorul agricol. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, 133-129. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
348. PARMACLI, D., STRATAN, A. Sunt oare eficient utilizate ciornoziomurile Moldovei?. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 15-9. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
349. CIOBANU, C. Calea europeană a Moldovei: invatamintele trecutului şi priorităţi pentru viitor. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 22-16. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
350. SCHERMAN, T., CUHAL, R. Politica monetară şi de lombard în Elveţia. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 31-23. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
351. STRATAN, A., CLIPA, V. Dinamica specializării comerţului exterior al Republicii Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 38-32. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
352. MACARI, V. Crearea bazei legislativ-normative şi instituţionale a dezvoltării regionale în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 48-39. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
353. SECRIERU, A. Calitatea procesului bugetar la nivelul administraţiilor publice locale din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 56-49. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
354. CUHAL, R., MOKHTARI, M. Importanţa pieţei valorilor mobiliare pentru implementarea politicii monetare. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 60-57. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
355. CUHAL, R. Importanţa pieţei valorilor mobiliare pentru implementarea politicii monetare. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 60-57. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
356. ŞIMANDAN, M. Contribuţia lui J.Stiglitz la fundamentarea teoriei pieţelor cu informaţie asimetrică. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 67-61. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
357. MOROZ, V., IGNAT, A., LUCAȘENCO, E. Oportunităţi de dezvoltare a comerţului agroalimentar la nivel regional. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 74-68. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
358. SâRBU, I. Metodele organizaţional-dispoziţionale de conducere şi rolul lor în activitatea economie concurenţiale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 80-74. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
359. DELIU, A., BÎRCA, I., FRĂSÎNEANU, P. Managementul schimbării şi schimbarea organizaţională – premisă de sporire a performanţei întreprinderii. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 87-81. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
360. MANOLE, T., CHIRNOAGĂ, C. Politica fiscală a României şi căile de ieşire din criza economică. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 95-88. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
361. MOVILEANU, P., SIDĂU, M. Eficienţa stocurilor de materii prime, materiale şi mărfuri în întreprinderile agricole. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 100-96. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
362. GANGAN, S., DOGA, V. Distribuţia produselor agroalimentare: realităţi şi perspective. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 107-101. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
363. PERCIUN, R. Exportul de produse agroalimentare al Republicii Moldova: situaţia reală, condiţii şi factori de creştere a potenţialului de export. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 113-108. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
364. ANASTASE, I., CARMEN, N. Necesitatea tratării sistemice a crizei financiare. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 120-114. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
365. TIMUȘ, A., PERCIUN, R. Investiţiile în dezvoltarea economică a Republicii Moldova: rolul, impactul şi semnificaţia acestora. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 128-121. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
366. ONICA, V. Analiza experienţei internaţionale privind formarea sistemului naţional de inovare şi reflectarea lui în sistemul statistic. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 135-129. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
367. CHISTRUGA, M. Analiza cheltuielilor pentru agricultură în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 142-136. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
368. OLEINIUC, M., GORELOVA, E. Analiza funcţiei vânzări şi marketing în industria de panificaţie. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 146-143. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
369. SIDĂU, M. Teoria consumului raţional de resurse şi materiale – obiectiv fundamental al întreprinderilor. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 152-147. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
370. BOSTANARU, S. Impactul auditului performanţei asupra utilizării finanţelor publice. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 159-153. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
371. CIUMAC, E. Veniturile proprii ale autorităţilor publice locale din Republica Moldova: tendinţe şi perspective. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 166-160. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
372. MAGLA, A. Piaţa de asigurări în cadrul managementului performant. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 174-167. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
373. BORTA, N. Relevanţa metodei fluxurilor financiare actualizate în cadrul evaluării sistemului bancar. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 178-175. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
374. IGNAT, A. Dezvoltarea sectorului animalier din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 184-179. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
375. ŞONȚU, N. Oportunităţi de perfecţionare a reducerii sărăciei în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 192-185. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
376. ROJCO, A. Majorarea vârstei de pensionare în Republica Moldova: argumente „pro” şi „contra”. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 202-193. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
377. VACULOVSCHI, D. Prognoza pieţei muncii – instrument necesar în promovarea politicilor de ocupare a forţei de muncă. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 208-203. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
378. GOROBIEVSCHI, S. Metodologii de evaluare a calităţii vieţii la nivel mondial. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 218-208. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
379. ROJCO, A., LIVIȚCHI, O., HRISTIUC, L., STREMENOVSCAIA, Z., VINOGRADOVA, V. Principalele caracteristici ale sistemului de prestaţii sociale în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, 219-219. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
380. BALCEROWICZ, L. Cum să reducem riscul apariţiei crizelor financiare grave?. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 14-9. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
381. CIBOTARU, V., NEUMANN, R., CUHAL, R., UNGUREANU, M. Identificarea regimului cursului de schimb valutar în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 25-15. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
382. STRATAN, A., ANASTASE, I. Factori emergenţi inovaţiilor în contextul unui ritm accelerat al globalizării. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 30-26. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
383. LUCHIAN, I., TIMUȘ, A. Tendinţe mondiale ale pieţei cardurilor de credit. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 35-31. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
384. BALTAG, G. Analiza unor aspecte ale datoriilor pe termen scurt la întreprinderile agricole. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 40-36. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
385. DUMITRAȘCO, M. De la conceptul de vulnerabilitate – la cel de dezvoltare durabilă în economie (în baza modelului european de dezvoltare). Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 52-41. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
386. SLAVESCU, E. Data mining şi modelarea predictivă în activităţile de marketing: abordări conceptuale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 58-53. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
387. MOVILEANU, V. Calitatea produselor ca factor economic şi social al dezvoltării legumiculturii. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 65-59. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
388. CUCIREVII, V. Aspecte actuale ale politicii de reforme structurale în sectorul de construcţii. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 71-66. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
389. BARBAROȘ, I., BARBĂROȘ, E. Eficienţa utilizării resurselor funciare în pomicultura Republicii Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 76-72. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
390. OLEINIUC, M. Caracteristica generală a sectorului de panificaţie din Republica Moldova şi poziţia sa în complexul agroalimentar. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 82-77. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
391. PERCIUN, R. Teoria financiară: incursiuni în istoria evoluţiei acesteia. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 89-83. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
392. COVAȘ, L., SOLCAN, A., STIHI, L., BUCIUȘCAN, S. Studiu asupra responsabilităţii sociale corporative a întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 103-90. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
393. BUȘMACHIU, E. Aspecte privind descentralizarea fiscală în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 109-104. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
394. DUȚĂ, S. Particularităţile adaptării manageriale în mediul de afaceri al economiei concurenţiale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 114-110. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
395. MEMEȚ, D. Evaluarea nivelului de intensitate a producţiei vegetale sub aspect regional. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 122-115. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
396. CHISTRUGA, M. Prognoze pe termen mediu în baza modelului macroeconometric al IEFS. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 126-123. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
397. MANOLE, T., ANGHEL, S. Echilibrul trezorerial cercetat prin prisma fluxurilor financiare (încasări – plăţi). Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 140-127. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
398. LITVIN, A. Gestiunea şi reglementarea exportului de produse agroalimentare din Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 149-141. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
399. CAZACU, A. Tendinţe ale dezvoltării pieţei vinicole globale. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 154-150. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
400. NAVAL, E., TIMUȘ, A. Inovarea şi creşterea economică în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 163-155. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
401. NOVAC, A. Problemele ÎMM – rezidenţi ai parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi Incubatorului de Inovare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 172-164. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
402. ONICA, V. Perspectivele creării şi dezvoltării sistemului acumulativ de pensii ca parte componentă a sistemului naţional de asigurare cu pensii în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 178-173. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
403. MOCANU, I. Influenţa factorilor socio-economici asupra situaţiei politice de pe ambele maluri ale Nistrului. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 194-179. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
404. GHERBANOVSCAIA, L. Impactul educaţiei asupra calităţii potenţialului uman în politica socială de dezvoltare. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 203-194. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
405. COLESNICOVA, T. Evaluarea influenţei capitalului uman asupra salariilor femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 212-204. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
406. TIMUȘ, A. Cooperativelor agricole de producţie şi societăţilor pe acţiuni le aparţine viitorul. Economie şi Sociologie. 2011, nr. 1, 213-213. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
2010
407. STRATAN, A., LITVIN, A., ŢURCANU, P. Abordări metodologice în vederea stimulării comerţului cu produse calitative. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 63-59. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
408. LUCHIAN, I., ILIADI, G. Amero: gaura neagră a sistemului monetar internaţional. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 68-64. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
409. MOCANU, V., MOCANU, I., BLAJCO, V. Anul 2009 în opinia populaţiei din RM. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 197-197. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
410. ANASTASE, I., ZBANCĂ, A. Capitalul străin în procesul de relansare economică. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 191-186. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
411. MLADINOI, V., VASILAȘCU, I. Cercetări economice privind competitivitatea producţiei pomicole. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 101-98. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
412. ŢURCANU, G., ŢURCANU, I., DOGA, V. Esenţa conţinutul şi importanţa metodelor şi tehnicilor pentru managementul organizaţiei. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 115-110. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
413. CATAN, P., BAJURA, T. Evaluarea eficienţii economice a utilizării potenţialului de productiei în sectorul agrar. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 36-27. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
414. HARCENCO, D., LUPU, V. Evoluţia pieţii valorilor mobiliare în condiţiile crizei financiare mondiale. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 90-78. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
415. TROFIMOV, V., UNCU, P., ŞOIMU, O., TOFAN, T. Funcţionarea spaţiului economic European. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 51-42. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
416. MOCANU, N., TOMIȚA, P. Impactul reformelor economice asupra dezvolt[rii sociale a localităţilor rurale. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 174-166. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
417. LUCHIAN, I., CUHAL, V., CIOBU, S., ILIADI, G. Inovaţiile pe piaţa valorilor mobiliare ca factor de destabilizare a pieţei financiare. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 41-37. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
418. UNGUREAN, V., ZBANCĂ, A. Integrarea întreprinderilor mici şi mijlocii în sistemele producţiei internaţionale integrate. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 185-180. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
419. GANEA, V., ILIADI, G. Particularităţile activităţii de investiţie în inovaţii. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 26-20. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
420. TOFAN, T. Particularităţile pieţei financiare a RM în condiţiile actualei crize economice. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 179-175. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
421. OSMATESCU, A., LUPU, V. Regimul antreprenorial–un factor determinant al eficienţei Zonelor Economice Libere. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 133-126. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
422. TOFAN, T., SAVELIEVA, G. Premisele şi specificul procesului migraţionist din RM. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 58-52. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
423. COSTANDACHI, G., SAVELIEVA, G. Repere de fundamentare a structurii sistemului informaţional statistic în RM. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 19-9. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
424. MOCANU, N., BAJURA, T. Restructurarea agriculturii autohtone în baza proceselor de integrare. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 109-102. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
425. TIMUȘ, A. Stimularea sporirii eficienţei producţiei şi reproducerii potenţialului uman-cerinţa prioritară a societăţii. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 196-192. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
426. UNGUR, C., TROFIMOV, V. Strategii de optimizare a costurilor întreprinderii în condiţiile crizei economico-financiare internaţionale. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 165-159. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
427. GHERBANOVSCAIA, L. Tendinţe de dezvoltare a integrării educaţiei moderne ca factor al potenţialului uman. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 125-116. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
428. ALBU, S., BAJURA, T. Teoria moderna a evaluării patrimoniului. Economie şi Sociologie. 2010, nr. 1, 158-142. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
2009
429. BUJOR, T., ŞUȘU-ŢURCAN, A., GRIBINCEA, A. Abordari privind atragerea investiţilor străine directe în vederea creşterii potenţialului economic al RM. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 51-44. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
430. ŞONȚU, N. Cercetare comparata ale unor aspecte ale saraciei in RM si Israel. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 170-162. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
431. COSTANDACHI, G., ILIADI, G. Cercetări metodologice în baza abordărilor sistemice privind influenţa impactului financiar asupra sferei sociale. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 25-18. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
432. BORDEIANU, D., MACARI, V. Corelarea unor indicatori ai creşterii economice la nivel naţional şi în industria prelucrîtoare. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 72-66. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
433. ROJCO, A., MACARI, V. Evaluarea veniturilor disponibile ale gospodăriilor casnice cu pensionari. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 171-171. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
434. CUCIUREANU, G. Evoluţia modelului de coordonare a sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 65-60. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
435. TIMUȘ, A. Factorii sociali economici privind creşterea producţiei agricole. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 155-145. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
436. CUCIREVII, V., MACARI, V. Liberalizarea comerţului exterior în procesul transformărilor economice în RM. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 40-33. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
437. LEPĂDATU, L., ILIADI, G. Masuri derivate ale tehnologiilor informaţionale contemporane. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 139-131. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
438. BÎRLEA, S., ILIADI, G. Modalităţi de eficientizare a mecanismului de gestiune a pietei valorilor mobiliare în RM. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 121-117. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
439. TOFAN, T., SAVELIEVA, G. Noul management public. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 43-41. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
440. PERCINSCHI, N. Posibilităţi de creare a sistemului naţional de inovare in RM. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 104-95. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
441. MACARI, V., ILIADI, G. Principii metodologice ale elaborarii politicii de creştere economică în baza reformelor structurale. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 17-9. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
442. ŞUȘU-ŢURCAN, A., MOSCALU, E., GRIBINCEA, A. Problema riscului în evaluarea dezvoltării inovaţionale. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 79-73. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
443. GANCEA, V., LÎSÎI, T., ILIADI, G. Problemele intensificării activitaţii inovaţionale în comunitatea statelor independente. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 59-52. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
444. ROJCO, A., VINOGRADOVA, V., ACULAI, E. Scopuri şi sarcini ale monitorizării sistemului protecţiei sociale a populaţiei Moldovei. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 161-156. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
445. MOROZNIUC, I., MACARI, V. Standarde de aplicare in efectuarea auditului finanţelor publice in RM. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 94-86. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
446. BOBU, T., COJUHARI, A. Unele aspecte ale realizării principilor economiei de piaţă în RM. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 3, 85-80. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
447. ROJCO, A., CIOBANU, E., STARIȚÎNA, L. Accesibilitatea teritorială a pensionarilor la instituţiile sociale. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 2, 169-160. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
448. MACARI, V., ILIADI, G. Aspecte teoretice ale tratării politicilor economice. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 2, 35-24. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
449. COSTACHI, G., GHIȚIU, L. Comunicarea-instrument al promovării in marketing. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 2, 104-98. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
450. CIOBU, S., LUCHIAN, I., ILIADI, G. Dezvoltarea pieţei creditului ipotecar în ţările europei centrale şi de est. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 2, 46-36. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
451. GâRLEA, M. Eficienţa predării programului analitic al cursului didactic managementul riscului. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 2, 97-89. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
452. TIMUȘ, A. Folosirea metodei content analizei în investigăţiile sociologice de studiere cantitativă a conţinutului informaţiei sociale. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 2, 133-128. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
453. COSTANDACHI, G. Impactul crizei financiare asupra sistemului sferei sociale. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 2, 23-9. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
454. GANEA, V., LÎSÎI, T. Impactul inovării asupra competitivitaţii agenţilor economici. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 2, 82-77. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
455. TOFAN, T., SAVELIEVA, G. Investiţia internaţională şi formele ei de realizare în străinătate. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 2, 76-68. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
456. STREMENOVSCAIA, Z., ROJCO, A. Înzestrarea gospodăriilor casnice cu pensionari cu obiecte de folosinta îndelungata. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 2, 170-170. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
457. GANCIUCOV, V., OLĂRESCU, Z., MACARI, V. Monitorizarea impactului crizei financiar-economice mondiale asupra economiei Moldovei. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 2, 113-105. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
458. HRISTIUC, L., ROJCO, A. Nivelul asigurării pensionarilor Moldovei cu locuinţă şi comodităţi comunale. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 2, 150-141. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
459. LUCHIAN, A., TIMUȘ, A. Probleme sociale ale administrării fondului locativ din municipiul Chisinau. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 2, 140-134. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
460. LEPĂDATU, L., ILIADI, G. Risk management in projects-general. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 2, 88-83. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
461. BUCUR(ANDRUȘCĂ), M., ILIADI, G. Rolul funcţiei de conducere în managementul resurselor umane. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 2, 55-47. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
462. BULGAC, A., ACULAI, E. Unele abordari teoretice ale structurilor de informare ale businessului. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 2, 127-121. ISSN 1857-4130. (Cat. B)
463. ROJCO, A., MACARI, V. Asigurarea metodologică şi informatională a evaluării nivelului şi condiţiilor de trai ale pensionarilor. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 1, 152-142. ISSN 1857-4130. (Fără categorie)
464. GANEA, V., LÎSÎI, T., ILIADI, G. Aspecte ale evoluţiei grupelor financiar industriale. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 1, 98-92. ISSN 1857-4130. (Fără categorie)
465. NOVIC, S., CARAGANCIU, A. Aspectele teoretice ale beneficiilor. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 1, 69-56. ISSN 1857-4130. (Fără categorie)
466. LEPĂDATU, L., ILIADI, G. Considerente statistice asupra ratei de eşuare a proiectelor în tehnologiile informaţionale. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 1, 119-113. ISSN 1857-4130. (Fără categorie)
467. TIMUȘ, A. Construirea statului social. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 1, 131-120. ISSN 1857-4130. (Fără categorie)
468. PISANIUC, M., PALII, N., HARCENCO, D. Dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare în condiţiile globalizîrii. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 1, 91-80. ISSN 1857-4130. (Fără categorie)
469. ROJCO, A., LIVIȚCHI, O. Evaluarea saraciei în gospodăriile casnice cu pensionari. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 1, 164-164. ISSN 1857-4130. (Fără categorie)
470. VINOGRADOVA, V., ROJCO, A. Evaluarea stării sanătăţii pensionarilor moldovei. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 1, 163-153. ISSN 1857-4130. (Fără categorie)
471. ILIADI, G., BAJURA, T., PARVAN, T. Fundamentarea metodologică a modificărilor instituţionale. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 1, 20-9. ISSN 1857-4130. (Fără categorie)
472. BLAJCO, V., MOCANU, I. Încrederea populaţiei RM in instituţiile sociale şi mecanismele electorale. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 1, 141-132. ISSN 1857-4130. (Fără categorie)
473. ROȘCA, P., BâRDAN, V. Influenţa transporturilor rutiere asupra mediului inconjurător. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 1, 112-99. ISSN 1857-4130. (Fără categorie)
474. ACULAI, E., STARIȚÎNA, L. Baze metodice ale evaluării mediului de afaceri din Moldova. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 1, 55-49. ISSN 1857-4130. (Fără categorie)
475. BUCUR(ANDRUȘCĂ), M., ILIADI, G. Particularităţile managementului public. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 1, 48-41. ISSN 1857-4130. (Fără categorie)
476. COSTANDACHI, G., ILIADI, G. Rolul protecţiei sociale in sistemul sferei sociale. Economie şi Sociologie. 2009, nr. 1, 31-21. ISSN 1857-4130. (Fără categorie)