IBN
Închide

Lista articolelor în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(596)
2019
1. CHIRTOAGĂ, I.

Intărirea otomanilor la gurile Dunării şi pe cursul inferior al Nistrului (1484-1590)

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 3-4(119-120), 27-5. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
2. UNGUREANU, C.

locuitorii ținutului Orhei, in anul 1820

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 3-4(119-120), 57-28. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
3. ŢÎCU, O.

Basarabia intre cele două uniri: instituirea administrației romanești in Basarabia și dificultățile reintregirii (27 martie-27 noiembrie 1918)

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 3-4(119-120), 74-58. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
4. ŢURCANU, M.

Atitudinea SUA față de problema Basarabiei la ultima etapă a primului război mondial și in timpul Conferinței de pace de la Paris (1917-1920) partea III

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 3-4(119-120), 85-75. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
5. MAFTEUȚĂ, N.

Activitatea Institutului Pedagogic din Tiraspol in anii 1930-1940

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 3-4(119-120), 95-86. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
6. ŞIȘCANU, I.

Pactul Molotov-Ribbentrop și a patra impărțire a Poloniei

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 3-4(119-120), 113-96. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
7. NEGRU, E.

Bătălia pentru limbă şi alfabet din RSSM in anul 1989

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 3-4(119-120), 135-114. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
8. IUCAL, V.

Petreștii la Prut: legendă, nume, prima Mențiune documentară

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 3-4(119-120), 159-148. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
9. TOMULEȚ, V.

Recenzie. Maria DANILOV, Carte şi cenzură în Basarabia (1812-1917), Editura Epigraf, Chișinău, 2018, (Tipogr. Bons Offices), 400 p.

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 3-4(119-120), 166-160. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
10. GHERASIM, C.

Manifestări ştiinţifice organizate de Istitutul de Istorie care reflectă refugiul regelui suedez Carol al XII-lea (1709-1714) in Imperiul Otoman

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 3-4(119-120), 169-167. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
11. GHERASIM, C.

Conferinţa ştiinţifică „Pactul Molotov Ribbentrop – verde pentru declanşarea celui de-al doilea război mondial (comemorarea a 80 de ani de la semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop)

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 3-4(119-120), 172-170. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
12. PROHIN, A.

Al XII-lea Congres Internațional de Studii Sud-Est Europene

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 3-4(119-120), 175-173. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
13. EȘANU, A., EȘANU, V.

Filip Moldoveanul (?-1554), primul tipograf de limbă română

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 25-5. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
14. FELEA, A.

Sursele documentare din Țara Moldovei despre holtei (sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea)

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 31-26. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
15. TOMULEȚ, V.

Aspecte comparative ale evoluţiei Basarabiei şi Novorosiei. Privire generală asupra situaţiei demografi ce, sociale şi economice (anii ’30-’50 ai secolului al XIX-lea)

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 52-32. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
16. EMILCIUC, A.

Lacurile sărate și extracția sării în Basarabia (1812-1850)

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 76-53. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
17. FRUMOSU, E.

Rolul spițelor genealogice pentru confirmarea statutului social privilegiat în Basarabia, în primele decenii după anexare

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 84-77. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
18. POȘTARENCU, D.

Îndemnul la unitate națională a românilor publicat în paginile presei ruse din Basarabia (1860)

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 89-86. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
19. CARP, R.

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza şi dificila naştere a regimului parlamentar în Principatele Române

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 94-90. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
20. ŞIȘCANU, I., ŞIȘCANU, D.

Estonia în cadrul relațiilor URSS cu țările limitrofe

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 114-95. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
 
 

1-20 of 596