IBN
Închide

Lista articolelor în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(601)
2019
1. EȘANU, A., EȘANU, V.

Filip Moldoveanul (?-1554), primul tipograf de limbă română

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 25-5. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
2. FELEA, A.

Sursele documentare din Țara Moldovei despre holtei (sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea)

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 31-26. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
3. TOMULEȚ, V.

Aspecte comparative ale evoluţiei Basarabiei şi Novorosiei. Privire generală asupra situaţiei demografi ce, sociale şi economice (anii ’30-’50 ai secolului al XIX-lea)

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 52-32. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
4. EMILCIUC, A.

Lacurile sărate și extracția sării în Basarabia (1812-1850)

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 76-53. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
5. FRUMOSU, E.

Rolul spițelor genealogice pentru confirmarea statutului social privilegiat în Basarabia, în primele decenii după anexare

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 84-77. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
6. POȘTARENCU, D.

Îndemnul la unitate națională a românilor publicat în paginile presei ruse din Basarabia (1860)

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 89-86. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
7. CARP, R.

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza şi dificila naştere a regimului parlamentar în Principatele Române

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 94-90. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
8. ŞIȘCANU, I., ŞIȘCANU, D.

Estonia în cadrul relațiilor URSS cu țările limitrofe

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 114-95. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
9. CHICIUC, L.

Reflectarea activității Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940) în paginile ediției periodice a instituției

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 135-115. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
10. SCLIFOS, E.

Prusia și Unirea Principatelor Române în rapoartele ministrului plenipotențiar al Franței la Berlin, Léonel de Moustier (1857-1858)  

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 167-158. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
11. COJOCARU, G.

Chestiunea Basarabiei. Negocierile lui D. N. Ciotori cu reprezentanții sovietici 

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 175-168. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
12. CORLĂTEANU-GRANCIUC, S., ENACHE, G.

Constantin N. Tomescu, professor universitar și secretar al Mitropoliei Basarabiei în perioada interbelică. Schiță de portret  

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 183-176. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
13. CERETEU, I.

Recenzie. Andrei EȘANU, Valentina EȘANU, Lumina cărții la români (secolele XIV-XIX). Studii, surse și materiale, Editura Academiei Române – Muzeul Brăilei „Carol I”. Editura Istros, București-Brăila, 2018, 657 p.

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 189-184. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
14. PETRENCU, A.

Recenzie. Cristina PREUTU Propaganda politică în România socialistă. Practici instituţionale și tehnici de comunicare (1965-1974), Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, 461 p.

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 193-190. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
15. CORLĂTEANU-GRANCIUC, S.

Conferința științifică „Unirea Principatelor Române și problema Basarabiei” (Cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la Unirea Principatelor). Chișinău, 24 ianuarie 2019

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 197-194. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
2018
16. DUCA, G.

Laudatio acad. Victor Spinei

. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 4(116), 9-5. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
17. SPINEI, V.

Valori basarabene

. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 4(116), 16-10. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
18. ENCIU, N.

Regatul României la încheierea primului război mondial. Opinii și dezbateri de idei privind potențialul și direcțiile de dezvoltare a noului organism economic

. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 4(116), 33-17. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
19. OLARU, M.

Bucovina în timpul primului război mondial – câteva considerații

. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 4(116), 48-34. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
20. UNGUREANU, C.

Centenarul unirii Basarabiei și Bucovinei cu România

. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 4(116), 64-49. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
 
 

1-20 of 601