IBN
Închide

Lista articolelor în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 3581-3596(3596)
3581. LAZĂR, D., CAPCANARI, I., GRIȚCOV, S., ŞESTACOVA, T.

Реализация пространственных фильтров с использованием аппаратных ресурсов видеокарты для обработки изображений со спутника SATUM

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 4(4), 443-440. ISSN 1857-0011. (Cat. )
3582. COJOCARU, V.

A chaotic sensor with conductivity titration for water quality measurements

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 4(4), 446-444. ISSN 1857-0011. (Cat. )
3583. ADOCHIEI, F., EDU, I., JULA, N.

Linear and nonlinear methods for dynamical system correlation analysis

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 4(4), 453-450. ISSN 1857-0011. (Cat. )
3584. GANGAN, S., MIRONIUC, A., POLIUGA, D.

Impactul proceselor de globalizare asupra pieţelor naţionale de telecomunicaţii

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 4(4), 469-466. ISSN 1857-0011. (Cat. )
3585. SAVA, L., GUJUMAN, L., SOROCHIN, S., GRIȚCO, M., BEȚIVU, N.

Dezvoltarea capitalului uman prin alocarea investițiilor in potențialul intelectual

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 4(4), 473-470. ISSN 1857-0011. (Cat. )
3586. GUJUMAN, L., SAVA, L.

Importanța comerțului electronic in procesul globalizării ramurii de telecomunicații și a economiei naționale

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 4(4), 477-474. ISSN 1857-0011. (Cat. )
3587. PULBERE, V.

Strategii de dezvoltare a sectorului TIC al Republicii Moldova: situația curentă și perspective

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 4(4), 481-478. ISSN 1857-0011. (Cat. )
3588. MIRONIUC, A.

Ключевые тенденции в развитии региональных и национальных телекоммуникационных рынков

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 4(4), 483-482. ISSN 1857-0011. (Cat. )
3589. ŞIȘIANU, A.

Validity and reliability – assessment basic principles

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 4(4), 486-484. ISSN 1857-0011. (Cat. )
3590. BOBICEV, V., CARCEA, L.

Instrumente de procesare a limbajului natural pentru studierea limbilor străine

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 4(4), 496-493. ISSN 1857-0011. (Cat. )
3591. CALALB, M.

Despre posibilitatea cuantificării pregătirii profesionale a cadrelor didactice

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 4(4), 498-497. ISSN 1857-0011. (Cat. )
3592. GONCEARUC, A., ŢURCANU, D.

Impactul programului cisco networking academy in cariera inginerului secolului XXI

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 4(4), 501-499. ISSN 1857-0011. (Cat. )
3593. PARVAN, V.

Calculul indicelui de refracție din spectrele de interferență

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 4(4), 504-502. ISSN 1857-0011. (Cat. )
3594. RUSU, A., GUTIUM, S., POPOVICI, A.

Invăţarea prin cercetare a legii conservării momentului cinetic

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 4(4), 506-505. ISSN 1857-0011. (Cat. )
3595. RUSU, A., PÎRȚAC, C., GUTIUM, S.

Lucrări de laborator asistate de calculator. Determinarea căldurii specifice a lichidelor şi solidelor

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 4(4), 508-507. ISSN 1857-0011. (Cat. )
3596. RUSU, A., PÎRȚAC, C., GUTIUM, S.

Lucrări de laborator asistate de calculator. Studierea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc inclinat

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 4(4), 512-509. ISSN 1857-0011. (Cat. )
 
 

3581-3596 of 3596