List

Lista articolelor în limba romana

2020
1. COSTACHI, G., IACUB, I.

Securitatea constituției – obiectiv important al reformei constituționale din Republica Moldova

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. )
2. BALTAG, D., DOBÎNDA, V.

Fazele dinamice, spațial-temporale ale răspunderii juridice

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. )
3. BODLEV, S.

Reflecții asupra răspunderii administrative a funcționarilor vamali (publici) -aspecte legislative și doctrinare

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. )
4. BRAILA, M.

Securitatea maritimă - actualități și perspective

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. )
5. CERNEAN, I.

Dreptul persoanei vătămate de autorități: între reglementare și respectare practică.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. )
6. OJOGA (CEBAN), M.

Rolul curţii constituţionale în garantarea dreptului fundamental la proprietate

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 33-28. ISSN 1810-309X. (Cat. )
7. BÎCU, A.

Acțiunile posesorii – forme de manifestare și condiții de exercitare

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 38-34. ISSN 1810-309X. (Cat. )
8. VASILOI, D.

Unele raționamente ale noțiunii de „obiect imaterial” al infracțiunii

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 41-39. ISSN 1810-309X. (Cat. )
9. IACUB, I., PETREA, G.

Aspecte ale criminalizării și decriminalizării infracțiunilor din domeniul transporturilor (Partea I)

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 49-41. ISSN 1810-309X. (Cat. )
10. ARDELEAN, G.

Noul concept al instituţiei uzucapiunii după codul civil modernizat (în vigoare de la 1 martie 2019)

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 11-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
11. CIOBANU, T.

Aspecte definitorii ale controlului de stat asupra activității de întreprinzător

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 17-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
12. ŢURCAN, P.

Modalitățile de executare silită a obligației vamale

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 30-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
13. PĂDURARU, O.

Confiscarea averii dobândite ilicit: context național și internațional

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 35-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
14. CERNEAN, I.

Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică: considerații generale și perspective de cercetare

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 39-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
15. CRUDU, A.

Analiza principiilor sistemului progresiv de executare a pedepselor penale privative de libertate.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 44-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
16. DOBÎNDA, V.

Conceptul de statut juridic al subiectului răspunderii juridice

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 53-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
17. DONOS, V.

Documentarea ca metodă de realizare a cercetării doctorale

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 57-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
18. LAZĂR, M.

Cetățenii ca subiecți ai procesului decizional al parlamentului

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 61-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
19. ARDELEAN, G., CREȚU, A.

Instituția posesiunii ca stare de fapt în versiunea codului civil moldav de după 1 martie 2019

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
20. BADRAJAN, I.

Unele temeiuri și condiții ale aplicării măsurii de arest preventiv în dreptul procesual penal comparat

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
21. JANU, N.

Particularități ale audierii anumitor categorii de persoane în procesul cercetării infracțiunilor de spălare a banilor

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 21-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
22. MAHU, I.

Monitorizarea electronică - alternativă la pedeapsa închisorii

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 27-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
23. POPA, A.

Unele viziuni privind bazele juridice, etice și psihologice ale cercetării la fața locului în cauzele cu infractori minori

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 33-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
24. CIORICI, T.

Elemente de drept penal comparat privind sediul normativ de incriminare a infracțiunii de lăsare în primejdie

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 39-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
25. ARDELEAN, G., RUSU, V.

Dezbateri doctrinare pe marginea obligației de predare a bunului găsit către organul abilitat

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 7-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
26. COSTACHI, G., RAILEAN, P.

Reflecții asupra accepţiunilor justiţiei ca fenomen și valoare socială

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 11-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
27. COZMA, D.

Abaterea disciplinară ca temei al răspunderii disciplinare a judecătorului

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 17-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
28. CERNEAN, I.

Respectarea drepturilor omului – principiu fundamental al activității administrative a statului.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
29. DONOS, V.

Metodologia cercetării juridice a „responsabilității și răspunderii aleşilor poporului într-un stat de drept”

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 28-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
30. LAZĂR, M.

Subiecții procesului legislativ: considerații generale

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 56-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
31. POPA, A.

Noțiunea, importanța și esența bazelor etice ale urmăririi penale în privința minorilor.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 61-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
32. ARSENI, A., BOUNEGRU, S.

Natura juridică a cetăţeniei europene – concepţii doctrinare

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. )
33. FOTESCU, V.

Abordări teoretice privind raporturile dintre autoritățile administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. )
34. COSTACHI, G., COZMA, D.

Răspunderea penală a judecătorului în România și Republica Moldova: particularități procedurale

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 23-16. ISSN 1810-309X. (Cat. )
35. JITARIUC, V.

Unele particularități privind reținerea și audierea persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. )
36. RAILEAN, P.

Independenţa – element fundamental al statutului puterii judecătoreşt

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 32-28. ISSN 1810-309X. (Cat. )
37. BOSTAN, S.

Trăsăturile specifice ale monarhiei contemporane

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 36-32. ISSN 1810-309X. (Cat. )
38. ARSENE, L.

Victor GUŢULEAC, doctor în drept, profesor universitar la 80 de ani

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 4-4. ISSN 1810-309X. (Cat. )
39. MUSTEA, G.

Victor GUȚULEAC – promotor al netrecătoarelor valori umane

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 6-5. ISSN 1810-309X. (Cat. )
40. FLOREA, B.

Omagiu profesorului şi mentorului – Victor Guţuleac

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 7-7. ISSN 1810-309X. (Cat. )
41. GUȚULEAC, V., COMARNIȚCAIA, E.

Rolul administrării publice în asigurarea ordinii de drept

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 16-8. ISSN 1810-309X. (Cat. )
42. COSTACHI, G.

Tranziția societăților contemporane: particularități și perspective

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 24-17. ISSN 1810-309X. (Cat. )
43. IACUB, I.

Reflecții asupra abordării doctrinare a securității juridice

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 31-25. ISSN 1810-309X. (Cat. )
44. CRUDU, A.

Sistemul progresiv de executare a pedepsei - mecanism de realizare a scopului pedepsei penale

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. )
45. LUPAȘCO, V.

Dirijarea activității societăților comerciale prin prisma legislației Uniunii Europene.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. )
46. BOȘCANEANU, M.

Armonizarea legislației de mediu (ecologice) a Republicii Moldova în conformitate cu standardele Uniunii Europene.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. )
47. CICALA, E.

Conceptul măsurii speciale – investigaţia sub acoperire

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 48-45. ISSN 1810-309X. (Cat. )
48.

Recenzii la articole

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 60-55. ISSN 1810-309X. (Cat. )
2019
49. COSTACHI, G., MARIAN, O.

„Statutul juridic”, „condiția juridică” și „situaţia juridică” a persoanei: conținut semantic și corelație conceptuală

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 7-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
50. BOSTAN, S.

Forma de guvernаre de stat: noi abordări.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 12-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
51. BRAILA, M.

Caracteristici ale protecției și conservării mediului marin în zona economică exclusivă a unui stat de coastă

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 23-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
52. CHIRIȚA, V., STAHURSCHI, A.

Latura subiectivă a infracţiunii de atragere a minorilor la activitatea criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
53. CERBA, V.

Construcția teoretică a răspunderii juridice în teoria generală a dreptului.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 33-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
54. DONOS, V.

Reflecții asupra statutului juridic al aleșilor poporului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
55. JITARIUC, V.

Particularitățile aplicării cunoștințelor speciale la cercetarea infracțiunilor de trafic de ființe umane

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 43-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
56. TUREȚCHI, S.

Studіul соmраrаtіv аl lеgіslаțііlоr nаțіоnаlе și internaționale аdmіnіstrаtіvе, сіvіlе șі реnаlе рrіvіnd рrоtесțіа mеdіuluі

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 50-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
57.

Lista publicaţiilor revistei „Legea şi viaţa” în anul 2019

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 54-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
58. COSTACHI, G., ENICOV, V.

Neretroactivitatea legii ca garanție de respectare a drepturilor omului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
59. MARIAN, O.

Statutul persoanei în statul de drept: abordări conceptuale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 15-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
60. DOBÎNDA, V.

Unele considerații privind coraportul răspunderii juridice cu răspunderea socială în Teoria generală a Dreptului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
61. PUICA, V.

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 24-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
62. FRUNZE, I.

Considerații generale privind conflictele armate fără caracter internațional în lumina prevederilor statutului curţii penale internaţionale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 30-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
63. SMOCHINĂ, A., GRâU-PANȚUREAC, M.

Repertoriul normativ privind consfințirea răspunderii pentru încălcarea normelor de drept electoral

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 36-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
64. MOSCALCIUC, V.

Garanțiile procesual-civile ale reclamantului la examinarea cauzei în lipsa pârâtului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 43-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
65. TUREȚCHI, S.

Cooperările juridice internaționale în domeniul protecției mediului înconjurător

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 48-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
66. KUCIUK, V.

Abolirea răspunderii judecatorului pentru infracțiuni penale este ea insăși o infracțiune

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 11-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
67. BÎCU, A.

Instituția mărturisii (recunoașterii) în procesul civil prin prisma abordărilor doctrinare și a dreptului comparat

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 17-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
68. RUSU, L.

Conținutul și particularitățile probatoriului în cadrul procesului penal contradictorial

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 23-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
69. MOGâLDEA, A.

Mişcarea migratorie contemporană în contextul intensificării procesului de restructurare a economiei globale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
70. DOBÎNDA, V.

Coraportul dintre capacitatea juridică a subiectului de drept și capacitatea delictuală a subiectului răspunderii juridice în teoria generală a dreptului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 32-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
71. MUZÎCANT, R.

Cadrul normativ național și internațional care reglementează înfăptuirea măsurilor speciale de investigaţii

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 35-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
72. PUICA, V.

Aspecte evolutive privind incriminarea infracţiunii de exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu în legislaţia penală a Republicii Moldova

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 40-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
73. PUȘCAȘ, V., KUCIUK, V.

29 Iulie–ziua constituției rm, 25 de ani de provocarea demnității constituționale a poporului moldovenesc

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 13-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
74. COSTACHI, G.

Valoarea juristului şi a ştiinţei juridice în statul de drept

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 23-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
75. PRISAC, A., CORJAN, A.

Noțiuni conceptuale privind procedura constatării faptelor care au valoare juridică

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
76. CASTRAVEȚ, D.

Aspecte teoretico-practice privind răspunderea juridică pentru actele de concurență neloială

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 38-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
77. BUTUCEA, E.

Problema executării actelor justiţiei constituţionale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 42-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
78. GUZUN, C.

Dreptul constituțional al persoanei vătămate de o autoritate publică: considerații generale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 46-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
79. PÎSLARU, L., MARIȚ, A.

Protecţia juridică internaţională a genomului uman

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 50-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
80. DONOS, V.

Responsabilitatea ca exigenţă socio-juridică importantă a statului de drept

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 54-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
81. SOROCEANU, I.

Raționamentul elementelor de drept comparat privind infracțiunea de activitate a mercenarilor în spațiul ex-sovietic

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
82. COSTACHI, G.

Securitatea constituțională în Rrepublica Moldova la 25 de ani de existență a legii fundamentale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8(332), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
83. KUCIUK, V., PUȘCAȘ, V.

Suveranul puterii de stat este poporul! (Studiu de caz privind tentativa de uzurpare a puterii de stat în Republica Moldova).

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8(332), 25-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
84. CRUDU, A.

Analiza juridică a mecanismului preventiv și compensator pentru detenția în condiții contrare art. 3 CEDO

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8(332), 29-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
85. MUZÎCANT, R.

Infracțiunea – instituția fundamentală a dreptului penal

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8(332), 34-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
86. PARENIUC, A., DREGLEA-LUCAS , L.

Delimitarea înșelăciunii și abuzului de încredere în componențele de infracțiuni contra patrimoniului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8(332), 37-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
87. ŢURCAN, O.

Codul administrativ – factor de consolidare a accesului la justiția administrativă în Republica Moldova

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8(332), 45-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
88. VARVARICI, G.

Diminuarea criminalităţii latente în contextul acţiunilor de prevenire a criminalităţii reale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8(332), 49-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
89. CORJ, M.

Propuneri de lege ferenda privind amendarea unor prevederi din constituția republicii moldova, a legii cu privire la curtea constituţională şi ale codului jurisdicţiei constituţionale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 21-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
90. URSU, V., VARVARICI, G.

Repere conceptuale privind criminalitatea latentă

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
91. GALEMBA, V.

Efectuarea controlului în administrația publică locală prin prisma subiecților de drept

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
92. CREȚU, A.

Ipoteze privind cauzele migrației forței de muncă în contextul prevederilor legislației Uniunii Europene

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
93. TUREȚCHI, S.

Reglementările juridice internaționale în domeniul protecției mediului înconjurător

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 41-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
94. COSTEA, M.

Expertiza grafoscopia judiciară: fundamente teoretice și metodologice

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 47-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
95. BĂNĂRESCU, A.

Clasificarea incidentelor ce apar în procedura de executare silită

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 50-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
96. COTOROBAI, A.

Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de viol prevăzute în legea română

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 58-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
97. FRUNZE, I.

Unele aspecte privind conflictul armat intern în dreptul internaţional umanitar

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 12-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
98. URSU, V.

Obiectul juridic generic şi obiectul juridic special al infracţiunilor legate de insolvabilitate

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 17-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
99. BĂNĂRESCU, A.

Principiul dispo-nibilității, fundamentul funcțional al procedurii de executare

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 24-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
100. COSTACHI, G.

Recenzie asupra monografiei: „Justiția constituțională: Analiză, studiu de caz, cercetare științifică”, autori: conf. univ., dr. Victor Pușcaș și lector univ., dr. Valeriu Kuciuk

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 49-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
101. CEBAN, C.

Recenzie asupra monografiei „Justiția constituțională: Analiză, studiu de caz, cercetare științifică”. Autori: Valeriu KUCIUK și Victor PUȘCAȘ

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 50-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
102. RAILEAN, P.

Recenzie. Monografie recenzată: Valeriu KUCIUK, Victor Pușcaș, „Justiția constituțională: Analiză, studiu de caz, cercetare științifică”.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 52-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
103. FURDUI, S.

Recenzie la lucrarea „Justiția constituțională: Analiză, studiu de caz, cercetare științifică”, autori: Victor Pușcaș, doctor în drept, conferențiar universitar și Valeriu Kuciuk, doctor în drept

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 53-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
104. FURDUI, S.

In memoriam: Omul şi savantul, domnul Profesor TUDOR ROŞCA, cavaler al Ordinului Republicii, personalitate notorie şi marcantă a Ştiinţei şi Educaţiei din Republica Moldova

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
105. CEBANU, A., GROSU, G.

Teoria și metodologia expertizei judiciare în domeniul evaluării bunurilor imobile

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
106. LâSâI, A.

Expertizarea proceselor tehnologice –unul din obiectivele de perspectivăale laboratorului EJIT al CNEJ MJ RM

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
107. CALOTA, I.

Importanța și beneficiile adoptării unui sistem de management al calității și a participării la scheme de încercări de competență

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 16-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
108. CECHINA, T.

Obiectul de studiu al expertizei merceologice. factorii ce influenţează la stabilirea preţului unui produs. metodica tip aplicată la cercetarea produselor industriei uşoare de larg consum şi a produselor alimentare şi agroalimentare..

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 19-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
109. GURIN, V.

Aspecte metodologice în expertiza judiciar-contabilă. sarcinile, obiectivele și metodele de cercetari aplicate la efectuarea expertizei contabile

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 24-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
110. OBREJA, E.

Identificarea și diferențierea materialelor documentelor și a scrisului cu ajutorul comparatorului video spectra

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
111. CATARAGA, O., PETCOVICI, P.

Expertiza judiciară. erori în percepția conceptuală și aplicativă

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 33-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
112. ALĂMOREANU , S.

Observaţii asupra unei metode de identificare a imprimantelor

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 36-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
113. RUSANOVSCHI, L.

Particularitățile efectuării expertizelor judiciar-contabile. obiectivele expertizei contabile și problemele existente aferente obiectelor cercetate în cadrul efectuării expertizei judiciar-contabile

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
114. CEBANU, A., GROSU, G.

Teoria și metodologia expertizei judiciare în domeniul evaluării bunurilor imobile

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 45-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
115. ARSENI, A.

Dreptul de vot - garanţie constituţională şi practici

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
116. COSTACHI, G.

Probleme reale și soluții constituționale pentru consolidarea securității juridice a cetățenilor în materia exercitării dreptului de vot

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
117. TALMACI, F.

Caracteristica și modelul criminalistic al infracțiunilor de corupție

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 20-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
118. BODLEV, S., ZUBCO, V.

Dimensiunea răspunderii disciplinare a funcționarului vamal

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 26-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
119. OGANESEAN, A.

Realizarea interacțiunii la inițiativa organului de investigații

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 31-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
120. BUGUȚA, E., BUGUȚA, V.

Raportul constituţional al autorităţii judecătoreşti cu legislativul şi executivul în Republica Moldova şi România

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 36-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
121. DREGLEA-LUCAS , L.

Aspecte de drept penal referitoare la incriminarea escrocheriei în legislaţia Germaniei

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
122. PRISACARI, V.

Evоluțiа instituției drеptului lа tăсеrе și neаutоincriminаre, аspect соmpаrа

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 47-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
123. GLAVAN, B., MÎRZAC, V., CALCAVURA, G.

Activitatea specială de investigaţii: conţinutul noţiunii, esenţa juridică, delimitări conceptuale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 53-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
124. COSTACHI, G., MICU, V.

Imunitatea penală a statului și a autorităților acestuia

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
125. CARP, S.

Restrângerea drepturilor şi libertăţilor omului: standarde europene și exigențe constituționale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 12-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
126. ARDELEAN, G., BOȘCANEANU, M.

Răspunderea penală a persoanei juridice pentru poluarea apei (art. 229 CP RM)

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 19-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
127. BUGUȚA, E., BUGUȚA, V.

Garantarea constituţională a independenţei autorităţii judecătoreşt

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 24-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
128. BOTOMEI, V.

Devianţă şi criminalitate în sistemul juridic românesc. evoluţie, tendinţe şi perspective.  Studiu ştiinţific privind statul paralel – ediţia I

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 32-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
129. DREGLEA-LUCAS , L.

Conţinutul obiectului juridic al infracţiunii de escrocherie

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 36-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
130. PITERSCHI, E.

Abordări teoreticopractice privind falsul în acte

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
131. ROTARU, R.

Dedicare profesionalismului angajaților poliției prin lansarea de proiecte

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 44-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
132. COSTACHI, G.

Republica Moldova: de la parlamentarism la prezidențialism

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 12-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
133. GUȚULEAC, V., COMARNIȚCAIA, E., GABUJA, V.

Probleme actuale privind statutul juridic al inspectoratului general de carabinieri ca subiect al activității polițienești

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 19-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
134. CLIMOVA, A., DOGOTARU, S.

Aspecte teoretice și practice privind utilizarea indicilor urbanistici la nivelul municipiului Chișinău

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 26-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
135. BUTUCEA, E.

Curtea Constituțională ca subiect al procesului legislativ

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
136. COZMA, D.

Răspunderea penală a judecătorului pentru unele infracțiuni de serviciu

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
137. DIACONU, M.

Sursele legalității ca principiu al administrației publice

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 39-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
138. DONOS, V.

Răspunderea politică a demnitarilor aleși

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 43-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
139. RAILEAN, P.

Contribuții ale Curții Constituționale la asigurarea constituționalității în domeniul electoral

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 46-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
140. IORDACHESCU, A.

Aspecte conceptuale privind libertatea de religie și libertatea de conștiință.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 51-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
141. ALĂMOREANU , S.

Formarea grafică a persoanelor.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 56-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
142. ALĂMOREANU , S., DI MAIO, D., GATTAMORTA, C.

Despre sisteme de expertiză diferite şi unele direcţii necesare de dezvoltare a sistemului din România

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 58-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2018
143. COSTACHI, G.

Dreptul – factor de ordonare a societăţii şi de asigurare a securității persoanei

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
144. BODLEV, S., ZUBCO, V.

Unele opinii privind răspunderea administrativ-disciplinară ca formă de influențare a creșterii profesionalismului funcționarilor vamali.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
145. CERCHEZ, M.

Răspunderea penală în domeniul protecţiei mediului

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
146. NISTOR, M.

Impactul stereotipurilor de gen asupra procesului de reglementare juridică în câmpul muncii

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 21-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
147. SOROCEANU, I.

Misiunea ONU în menținerea păcii

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
148. TATARU, G.

Temeiurile și procedura de demitere a șefului de stat.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
149. LâSâI, A.

Evoluția metodelor de imprimare și copiere a documentelor, utilizate după invenția de imprimare a lui Johann Gutenberg la falsificarea documentelor

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
150. GOLUBENCO, G., COSTEA, M.

Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii în documentele prezentate la expertiză în copii

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 51-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
151. POSTORONCĂ, V.

Probele şi particularităţile de efectuare a expertizelor grafoscopice a semnăturilor/scrisului dupa copiile documentelor

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 54-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
152. CATARAGA, V., PETCOVICI, P.

Practica examinării obiectelor grafoscopice în copii în cadrul expertizei judiciare în Republica Moldova

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 57-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
153. VOZNIUC, L.

Sugestii la cercetarea obiectelor grafoscopice în copii, aspecte practice

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 61-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
154. COSTACHI, G., DONOS, V.

Aleșii poporului în sistemul funcționarilor publici ai statulu

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
155. COJOCARU, R., SOROCEANU, I.

Trăsături ale personalităţii infractorului mercenar, cetăţean al R. Moldova – studiu cazuistic

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 12-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
156. BODAREVA-SOLOMON, I.

Particularitățile teoriilor fundamentale ale delincvenței juvenile

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 17-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
157. NISTOR, M.

Particularitățile autoprezentării femeilor și bărbaților în raporturile de muncă

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
158. CICALA, A.

Măsuri victimologice generale de prevenire a avortului criminal

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
159. BUTNARU, V.

Rolul participării procurorului în cauzele civile

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 36-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
160. CATARAGA, O., PETCOVICI, P., ALĂMOREANU , S.

Cercetarea obictelor gerafoscopice in copie, aspecte practice și teoretice

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
161. KOSTEȚKII, V.

Современное состояние при исследовании копий почерковедческих объектов

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 42-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
162. GARKOVICI, N.

Некоторые вопросы выявления монтажа записей в файлах формата «pdf»

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 43-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
163. COSTACHI, G., COZMA, D.

Răspunderea penală a judecătorului din România pentru infracțiuni contra justiției

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
164. TALAMBUȚA, A.

Noțiunea și caracterele juridice privind contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 16-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
165. MARIAN, O.

Reflecții asupra mecanismului statal de garantare și protecție a drepturilor omului

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 23-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
166. PRISACARI, V.

Interferențe teoreticopractice privind calificarea infracțiunilor

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
167. NISTOR, M.

Cadrul juridic de reglementare a problematicii egalității de gen în dreptul muncii

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 30-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
168. BARBUȚA, D.

Analiza juridico-penală a infracţiunii de delapidare a averii străine

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 36-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
169. CICALA, A.

Considerațiuni generale privind personalitatea victimelor infracțiunii de provocare ilegală a avortului

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 41-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
170. SOROCEANU, I.

Terorismul internațional – factor de risc în adresa securității naționale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 45-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
171. RAILEAN, P.

RECENZIE asupra monografiei „Participarea cetățenilor la exercitarea puterii de stat”/ „Участие граждан в осуществление государственной власти.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 58-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
172. COSTACHI, G.

Principiile fundamentale ale dreptului – garanții ale securității juridice în statul de drept

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 11-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
173. AIRAPETEAN, A., CORGOJA, M.

Compensarea cheltuielilor judiciare suportate de stat pentru instrumentarea cauzelor penale – corelarea normelor de drept procesual şi practica judiciară

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 17-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
174. TALAMBUȚA, A.

Particularitățile contractului de antrepriză în construcții

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
175. CALMÎC, V.

Revocarea contractului de vânzare la distanță

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 27-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
176. ȚONCU, S.

Condițiile și procedura de inițiere a judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 33-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
177. ENICOV, V.

Jurisprudența unor instanțe internaționale și naționale în apărarea securității juridice

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 38-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
178. SOROCEANU, I.

Reflecții științifice privind emigrația și imigrația în Republica Moldova

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 44-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
179. ŞCIUCHINA, N.

The constitutional right to health protection and medical care: the problem of implementatio

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 50-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
180. BUJOR, V., CLAȘEVICI, A.

Conceptul de securitate criminologică

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
181. FLOREA, A., ICHIM, G.

Unele reflecții privind valoarea egalității de drept și a justiției din perspectiva social-filosofică

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
182. SLISARENCO, I.

Sediul de incriminare a faptelor de încălcare a regulilor de siguranţă a traficului rutier în sistemul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei transporturilor...

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
183. SÎRBU, U.

Aspecte introductive: achiziții publice ecologice și achiziții publice sustenabile

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
184. DIACONU, M.

Revocarea ca modalitate de sancţionare a ilegalităţii actului administrativ

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 25-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
185. PILAT, A.

Efectuarea expertizei judiciare în temeiul comisiei rogatorii internaţionale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 29-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
186. CHIRIȚA, V., PILAT, S.

Delimitarea vandalismului de infracţiunea de profanarea mormintelor şi a  monumentelor

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 33-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
187. TALAMBUȚA, A.

Evoluţia istorică a turismului - aspecte generale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
188.

Extras din Procesul Verbal nr.4 din 14 iunie 2018

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7(319), 5-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
189. COSTACHI, G.

Cetăţeanul şi societatea civilă ca obiect și subiecţi ai politicii de securitate

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7(319), 12-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
190. BALTAG, D., FLOREA, A.

Legalitatea și libertatea - elementele determinante ale realizării principiului egalității de drept.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7(319), 18-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
191. CALMÎC, V.

Obiectul contractului de vânzare la distanță

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7(319), 23-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
192. GULCA, L.

Criterii de impozitare locală a imobilelor

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7(319), 29-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
193. BÎCU, A.

Modalitățile de invocare a nulității - aspecte comparative între legislația procesual civilă a Republicii Moldova și cea a României  

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7(319), 34-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
194. BOȘCANEANU, M., BOȘCANEANU, M.

Factorii criminogeni ai infracțiunii de poluare a apei

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7(319), 39-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
195. SOROCEANU, I.

Dreptul la întrunire – reper fundamental într-un stat de drept și democratic

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7(319), 43-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
196. DIACONU, M., MILIȘ , T.

Controlul de oportunitate exercitat asupra administraţiei publice locale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 7-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
197. LICĂ, F.

Efectuarea interceptărilor în cazul cercetării infracțiunilor fiscale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 13-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
198. NICOV, I.

Evaluarea sistemului managerial al instituțiilor medico-sanitare stomatologice

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 20-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
199. GHERMAN, M., PITERSCHI, E.

Consideraţiuni generale privind infracţiunea de falsificare a probelor

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
200. BOȘCANEANU, M.

Măsuri de prevenire a infracțiunii de poluare a apei

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 30-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
201. BÎCU, I.

Dreptul la tăcere și privilegiul împotriva propriei incriminări - garanție specifică procesului echitabil

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
202. MUNTEANU, R.

Decelarea fundamentului principiului umanist în cadrul răspunderii juridice civile

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 40-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
203. ZUBCO, V., ZAPOROJAN, L.

Regimul juridic al cetățeniei de onoare în RepublicaMmoldova

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
204. DIACONU, M., MILIȘ , T.

Controlul exercitat asupra autorităților administraţiei publice locale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
205. ARDELEAN, G.

Despre distincţia şi asemănarea contractului de donaţie cu alte acte de gratificare

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 25-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
206. SOROCEANU, I.

Abordări științifice privind semnificația faptei antisociale de tâlhărie din punct de vedere criminologic și personalitatea infractorului ,,tâlhar”

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
207. LICĂ, F.

Efectuarea interceptărilor în cazul cercetării infracțiunilor fiscale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 35-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
208. STAHI, T.

Răspunderea patrimonială în dreptul fiscal

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
209. BOȘCANEANU, M., BĂRGAN, C.

Analiza unor fapte penale din sfera comercializării produselor defectuoase generatoare de prejudicii

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
210. BOTNARI, I.

Aspecte conceptuale privind măsurile speciale de investigații

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
211. BALTAG, D., ROBEA, M.

Ordinea judiciară și responsabilitatea juridică - premisă a ordinii de drept

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
212. VRABIE, C., DĂNOI, I.

Regimul juridic al actelor de stare civilă a cetăţenilor străini şi a apatrizilor în Republica Moldova

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 28-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
213. ARDELEAN, G.

Unele aspecte de particularitate în materia desființării contractului de donație.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 14-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
214. ARDELEAN, G., BOȘCANEANU, M.

Analiza laturii obiective a infracțiunii de poluarea apei din perspectiva atribuirii componenței formale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 35-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
215. SOROCEANU, I.

Aspecte istoricoștiințifice privind semnificația principiului contradictorialității în procesul penal al Republici Moldova

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 50-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
216. BODLEV, S.

Delimitarea contravenţiilor vamale prevăzute la art. 287 cod contravenţional al RM de cele stabilite la art. 231 cod vamal al RM

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 40-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
217. PILAT, S.

Delimitarea vandalismului de infracţiunea de huliganis

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
218. NEGRILA, C.

Dreptul fundamental la muncă - locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele: munca la domiciliu şi telemunca

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 46-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
219.

Mihai CORJ, avocat, mediator, doctor în drept, conferențiar universitar, conducător de doctorat, președinte al Asociației Obștești Institutul de Creație Legislativă „LEX SCRIPTAˮ, la jubileul de 55 de ani

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 4-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
220. GULCA, L.

Modalitățile și temeiurile de tragere la răspundere pentru încălcare fiscală

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
221. BOTNARI, I.

Nomenclatorul, criteriile de clasificare şi categoriile măsurilor speciale de investigaţii

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 43-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
222. CORJ, M.

Propuneri de lege ferenda pentru amendarea legii cu privire la avocatură

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 13-5. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
223. STAHI, T., BOSCAN, A.

Răspunderea patrimonială în dreptul ecologic

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 25-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
224. GUȚULEAC, V., COMARNIȚCAIA, E.

Analiza logico-juridică a modificărilor și completărilor adoptate recent la legea contravențională

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 24-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
225. PÎRȚAC, C.

Aplicarea în practică a prevederilor art. 332 „falsul în acte publice” din codul penal. Probleme și soluții.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 46-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
226. MAHMOUD, S.

Componente și forme ale corupției

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
227. PILAT, A.

Condiţiile de validare a raportului de expertiză judiciară

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
228. BODLEV, S.

Contestarea acțiunilor ilegale ale angajaților vamali

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 50-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
229. GULCA, L.

Formele și metodele de desfășurare a controlului fiscal

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 29-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
230. BALTAG, D., ROBEA, M.

Relevanța teoretică și socială a fenomenului de ordine juridică

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 17-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
231. SPATARI, M., NEDELCU, V.

Unele aspecte interpretative privind formele constrângerii în dreptul penal

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
232. MANȚUC, E.

Evenimente juridice și eficientizarea activității de aplicare a dreptului

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1(313), 19-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
233. GULCA, L.

Impunerea fiscală a bunurilor și serviciilor cu taxă pe valoare adăugată

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1(313), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
234. CICALA, A., SOROCEANU, I.

Migrația - factor de destabilizare a securității naționale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1(313), 27-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
235. BOSTAN, I.

Problematica sancțiunii juridice în concepția marilor gânditori raționaliști.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1(313), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
236. BODLEV, S.

Răspunderea patrimonială a autorităților vamal

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1(313), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2017
237. GULCA, L.

Elementele şi modalităţile de aplicare a taxei vamale asupra mărfurilor şi serviciilor

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
238. SECRIERU, S.

Aspecte interpretative privind extorcarea drogurilor sau a etnobotanicelor în contextul infracţiunii incriminate la art. 2174 C. pen . al R. Moldova  

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
239. MAHMOUD, S.

Corupția și protecționismul - fenomene antisociale

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 52-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
240. CRUDU, I.

Elementul material al infracțiunii de îmbogățire ilicită: analiză comparativă

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 26-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
241. BACIU, O.

Falsificarea produselor și condiții de incriminare conform art. 2462 alin. (1) C. pen. al RM

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 17-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
242. BODLEV, S.

Identificarea reglementărilor legale aferente răspunderii administrativ -disciplinare aplicate colaboratorilor vamali

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 12-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
243. CONȚESCU, V., SPATARI, V.

Infracțiunea de falsificare a elementelor de identificare a autovehiculelor și alte infracțiuni: aspecte corelative

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 21-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
244. PETCU, P.

Interpretarea „consecințelor juridice” din conținutul normativ al infracțiunii de fals în declarații

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
245. BOȘCANEANU, M.

Problema delimitarii infractiunii de poluare a apei de alte infractiuni similare si contraventii

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
246. COSTEA, M.

Scurt istoric al semnăturilor autentice aplicate pe actele sub semnătura privată și autentică – diferite procedee de falsificare a semnăturii

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 40-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
247. DAVIDOVA, N.

Administrative and legal enforcement mechanism of propagation of safety of road transport

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. )
248. POLIȘCIUK, O.

Актуальные проблемы нормативно-правового регулирования проверки сведений об уголовных правонарушениях в начале досудебного расследования,

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 162-158. ISSN 1810-309X. (Cat. )
249. ANDREICENKO, N.

Актуальные вопросы оценки деятельности правоохранительных органов: отечественный и зарубежный опыт

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 9-6. ISSN 1810-309X. (Cat. )
250. SEVRUK, I.

Армия в реальности NBICS -технологий: трансформации человеческо й природы

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 167-162. ISSN 1810-309X. (Cat. )
251. PODGORODINSKII, V.

Честь и достоинство как квалифицирующие и привилегированные признаки составов преступлений в законодательстве некоторых государств

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 158-154. ISSN 1810-309X. (Cat. )
252. VAȘCIUC, O.

Formation of criminalistical nonverbalistics

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 37-35. ISSN 1810-309X. (Cat. )
253. STARICOVA, N.

Гражданско -правовая ответственность в сфере применения вспомогательных репродуктивных технологий

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 172-168. ISSN 1810-309X. (Cat. )
254. BRIGHINEȚ, A.

Характеристика банковской тайны и ее место в финансово-правовых отношениях

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. )
255. KOTORMUS, T.

Классификация административно-правовых гарантий защиты права собственности граждан Украины в районах проведения антитеррористическо й операции

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 100-96. ISSN 1810-309X. (Cat. )
256. PANKOVA, Z.

Классификация административных услуг в сфере экономики

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 150-148. ISSN 1810-309X. (Cat. )
257. KATRICI, D.

Классификация функций полиции сквозь призму законодательных актов Украины и Республики Молдова

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 76-72. ISSN 1810-309X. (Cat. )
258. JUPANOVA, E.

Конституционные гарантии обеспечения прав, свобод и законных интересов личности в уголовном производстве

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 62-58. ISSN 1810-309X. (Cat. )
259. MUȘAK, N.

Legal aspects of the accession of third countries to the schengen area

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 119-115. ISSN 1810-309X. (Cat. )
260. MÎSAK, E.

Международно-правовая ответственность: теоретико -правовой аспект

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 127-123. ISSN 1810-309X. (Cat. )
261. BEBIA, K.

Международно-правовое регулирование защиты детей от международных преступлений

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 19-14. ISSN 1810-309X. (Cat. )
262. LOGVINENKO, B.

Министерство здравоо хранения Ук раины: административно-правовой статус и роль в реализации медицинско й реформы

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 115-112. ISSN 1810-309X. (Cat. )
263. BELTIUKOVA, E.

О необходимости исследования преемства в гражданском праве Украины

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. )
264. GHERAȘCENKO, A.

О задержании лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 46-42. ISSN 1810-309X. (Cat. )
265. PLETENEȚ, V.

Особенности диагностики проя влений противодействия расследованию

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 154-151. ISSN 1810-309X. (Cat. )
266. ANDRIEVSKAIA, L.

Особенности допроса свидетелей при расследовании дорожно-транспортных происшествий

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 5-3. ISSN 1810-309X. (Cat. )
267. DENISENKO, S.

Особенности международноправового регулирования отношений по реализации стандартов упрощения и гармонизации таможенных проц едур в странах НАФТА

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 57-54. ISSN 1810-309X. (Cat. )
268. KRIJANOVSKII, N.

Освобождение юридического лица от применения мер уголовно-правового характера в связи с окончанием сроком давдности: сравнительно-правовой анализ

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 104-100. ISSN 1810-309X. (Cat. )
269. BERILO, A.

Отграничение неоказания помощи больному медицинским работником от ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. )
270. GALUS, E.

Перспективы правового регулирования местных референдумов в Украине

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 41-38. ISSN 1810-309X. (Cat. )
271. KOBZEVA, T.

Political corruption in Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 83-80. ISSN 1810-309X. (Cat. )
272. PAVLIUC, N.

Понятие и виды административноправовых средств защиты права собственности

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 144-140. ISSN 1810-309X. (Cat. )
273. NEGODA, E.

Правовое регулирование алиментных обязательств родителей по содержанию детей по семейному законодательству Украины и Республики Молдова

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 131-127. ISSN 1810-309X. (Cat. )
274. PALAMARCIUK, V.

Правовой режим территориальных границ как один из ключевых элементов целостности государства

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 147-144. ISSN 1810-309X. (Cat. )
275. KNÎȘ, S.

Предпосылки ввода института омбудсмена Европейского Союза

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 79-76. ISSN 1810-309X. (Cat. )
276. KADETOVA, E.

Применение положений соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом в части интеллектуальной собственности

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 71-67. ISSN 1810-309X. (Cat. )
277. KUȘNIR, I.

Прямые налоги в сфере жилищного строительства: опыт европейских стран и перспективы Украины

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 111-108. ISSN 1810-309X. (Cat. )
278. CUCIMA, O.

Проблемы определения момента возникновения существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 108-105. ISSN 1810-309X. (Cat. )
279. BAHURINSKAIA, E.

Проблемы осуществления восстановительного правосудия в Украине

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. )
280. STAHINA, A.

Providing of data as a counter performance in contract for supply digital content

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 175-172. ISSN 1810-309X. (Cat. )
281. BERDNIK, I.

Развитие советского уголовного законодательства об охране водных ресурсов

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. )
282. ORLIV, M.

Реформирование системы повышения квалификации государственных служащих в Украине

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 135-132. ISSN 1810-309X. (Cat. )
283. KOVALENKO, M.

Регистрация избирателей в США и Канаде: организационно-правовой аспект

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 87-84. ISSN 1810-309X. (Cat. )
284. GORNOSTAI, A.

Social conditions for criminalizing attempts to commit a crime

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 50-46. ISSN 1810-309X. (Cat. )
285. KORENIUK, A.

Становление и развитие пробации как системы средств предупреждения преступности несовершеннолетних

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 95-92. ISSN 1810-309X. (Cat. )
286. KODINEȚ, A.

Теоретико -методологические аспекты правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 91-88. ISSN 1810-309X. (Cat. )
287. MUȘENOK, V.

Теоретико -правовые основы формирования инвестиционной составляющей налогового законодательства Украины

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 122-119. ISSN 1810-309X. (Cat. )
288. CUȘNIR, I.

Norme pentru finalizarea puncturii, peculiarități de calcul termenilor de conexiune previousă în legislația națională a Ucrainei

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 84-81. ISSN 1810-309X. (Cat. )
289. PRISAC, A.

Exigențele impuse de legislația procesuală civilă față de hotărîrea judecătorească

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 9-5. ISSN 1810-309X. (Cat. )
290. SĂULEANU, L.

Principiile dreptului societăților comerciale

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 16-9. ISSN 1810-309X. (Cat. )
291. MEGHEREA, M.

Infracțiunile contra frontierei de stat – analizate și interpretate prin prisma cercetărilor științifice publicate în alte state

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 24-17. ISSN 1810-309X. (Cat. )
292. ARNĂUT, V.

Procesul legislativ și procedura legislativă. (Partea I)

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 28-24. ISSN 1810-309X. (Cat. )
293. MEGHEREA, M.

Reglementarea instituției reținerii infractorului în dreptul penal al Marii Britanii și al SUA

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 33-28. ISSN 1810-309X. (Cat. )
294. BOȘCANEANU, M.

Evoluţia şi afirmarea normelor de incriminare penală a faptelor de poluare a apei la nivel national

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 38-34. ISSN 1810-309X. (Cat. )
295. COJOCARU, R., CICALA, A.

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de provocare ilegală a avortului

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 42-38. ISSN 1810-309X. (Cat. )
296. SCUTARU, E.

Conceptul autonomiei în dreptul internaţional şi în dreptul național al Republicii Moldova

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 46-43. ISSN 1810-309X. (Cat. )
297. TALPA, I.

Controlul judiciar în legea procesual- penală a Marii Britanii și a Statelor Unite ale Americii

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 50-47. ISSN 1810-309X. (Cat. )
298. CERBA, V.

Câteva aspecte teoretice privind legătura de cauzalitate în unele ramuri ale dreptului public

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 53-51. ISSN 1810-309X. (Cat. )
299. STAHI, T.

Răspunderea patrimonială a titularilor unor profesii juridice (avocat, notar, executor judecătoresc)

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. )
300. ARDELEAN, G., BOȘCANEANU, M. O distinctă viziune asupra obiectului general al infracțiunii de poluare a apei. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. )
301. GULCA, L. Caracteristica elementelor şi a teoriilor ce stau la baza sistemului fiscal în Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. )
302. ICHIM, G. Unele considerente referitor la coraportul dreptului cu valorile social umane. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. )
303. TALPA, I. Specificul controlului judiciar al procedurii prejudiciare în procesul penal al franței și germaniei. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. )
304. ȚURCAN-ZABULICA, A. Caracterul juridico-social al legalității cauzării de prejudicii în procesul reținerii infractorului. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 33-29. ISSN 1810-309X. (Cat. )
305. EREMCIUC, I. Conținutul și limitele elementului material al infracțiunii de violare a dreptului la libertatea întrunirilor. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. )
306. LEBEDINSCHI, A. Semne care particularizează latura obiectivă a infracțiunii de insolvabilitate fictive. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 43-38. ISSN 1810-309X. (Cat. )
307. BALTAG, D., CERBA, V. Particularități specifice răspunderii de drept Privat. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 49-44. ISSN 1810-309X. (Cat. )
308. ZAMFIR, V., BÎNZARI, G. Punerea sub învinuire în procesul penal: temeiurile, condițiile, procedura și importanța. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 55-50. ISSN 1810-309X. (Cat. )
309. CONȚESCU, V. Semne care particularizează latura obiectivă a infracțiunii de falsificare a elementelor de identificare ale autovehiculelor. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. )
310. ARNĂUT, V.

Competența legislativă a parlamentului și limitele acesteia

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), 28-22. ISSN 1810-309X. (Cat. )
311. BALTAG, D., ICHIM, G.

Dreptul suplu – valoare indispensabilă de regenerare a sistemului juridic

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), 18-11. ISSN 1810-309X. (Cat. )
312. TIGHINEANU, A.

Infracționalitatea de mare violență săvârșită în grup în cadrul structurii sistemului infracțional violent și de grup

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), 33-29. ISSN 1810-309X. (Cat. )
313. COȘMAN, E.

Jurisprudenţa Uniunii Europene şi rolul ei în armonizarea interpretării dreptului

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), 22-18. ISSN 1810-309X. (Cat. )
314. GULCA, L.

Taxele locale, - ca formă şi conţinut de impunere fiscal

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), 41-37. ISSN 1810-309X. (Cat. )
315. CERBA, V.

Unele aspecte procedurale specifice răspunderii de drept privat

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. )
316. COSTACHI, G. Activismulul juridic al cetăţenilor – factor necesar pentru implicarea acestora în elaborarea și realizarea politicii de securitate.. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8(308), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. )
317. CANANĂU, A. Consideraţiuni generale privind personalitatea infractorilor din domeniul transportului rutier. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8(308), 24-20. ISSN 1810-309X. (Cat. )
318. GULCA, L. Dreptul fiscal şi impactul fiscal pe teritoriul Republicii Moldova. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8(308), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. )
319. PILAT, S. Evoluţia cadrului normativ incriminator al infracţiunii de vandalism. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8(308), 35-30. ISSN 1810-309X. (Cat. )
320. STAHI, T. Fapta ilicită – condiție a răspunderii juridice patrimoniale. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8(308), 20-16. ISSN 1810-309X. (Cat. )
321. COȘMAN, E. Jurisprudenţa Uniunii Europene şi rolul ei în armonizarea interpretării dreptului. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8(308), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. )
322. CORJ, M. Sistemul electoral (majoritar, proporțional sau mixt) optim pentru Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7(307), 14-4. ISSN 1810-309X. (Cat. )
323. BÎCU, A. Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă – o posibilă soluție în vederea decongestionării instanțelor judecătorești supraaglomerate. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7(307), 21-15. ISSN 1810-309X. (Cat. )
324. GUREU, V. Rolul principiilor în sistemul administrației ministeriale: prioritate națională a statului pentru integrarea europeană. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7(307), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. )
325. BÎCU, I. Liberul acces la justiție – premise a procesului echitabil. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7(307), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. )
326. SLABU, S. Redefinirea conceptului de justiție europeană. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7(307), 34-32. ISSN 1810-309X. (Cat. )
327. POPA, L. Fundamentalitatea jurisprudenței curții europene a drepturilor omului în cadrul procesului penal din Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7(307), 40-35. ISSN 1810-309X. (Cat. )
328. SOROCEANU, I. O securitate personal mai mare înseamnă o criminalitate mai mica. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7(307), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. )
329. ULIANOVSCHI, X., PILAT, S. Modalităţile de comitere a infracţiunii de vandalism. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7(307), 49-45. ISSN 1810-309X. (Cat. )
330. GUȚULEAC, V., SPÎNU, I., COMARNIȚCAIA, E. Calificarea juridică corectă a faptei ilicite comisă – condiție de determinare a formei răspunderii juridice aplicabile. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
331. RAILEAN, P. Aportul curţii constituţionale la asigurarea constituționalității în statul de drept. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
332. COSTACHI, G. Право человека на безопасность. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 20-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
333. LARII, I., CANANĂU, A. Măsuri special-criminologice de prevenire a infracţiunilor din domeniul transportului rutier. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
334. BEJAN, O. Prevenirea comiterii crimelor de către minori prin măsuri de stăpînire individuală. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
335. MICU, V. Răspunderea şi responsabilitatea ca fenomen social. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 41-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
336. COZMA, D. Unele reflecții asupra statutului de funcționar public al magistratului. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 45-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
337. IACUB, I. Suicidul și determinarea la suicide. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 51-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
338. TATARU, G. Răspunderea șefului de stat în spațiul European. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 54-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
339. ŢURCAN, O. Puterea judecătorească în statul de drept: concept şi valoare. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
340. CÎRNAȚ, T., POPA, C. Considerații teoretice privind guvernarea, regimul politic și regimul de guvernare. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
341. RAILEAN, P. Interesul doctrinar contemporan faţă de principiul legalităţii. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
342. RUSU, L., BALAN, E. Aplicarea principiului contradictorialității la faza punerii în executare a hotărârilor judecătorești. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 17-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
343. LARII, I., POHILĂ, O. Factorii criminogenic ai infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 30-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
344. PRISAC, A. Coparticiparea procesuală în lumina codului de procedură civilă al Republicii Moldova. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
345. MICU, V. Răspunderea ca element al statutului parlamentarilor. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
346. PILAT, S. Latura subiectivă a infracţiunii de vandalism. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 45-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
347. CANANĂU, A. Măsuri generale de prevenire a infracţiunilor din domeniul transportului rutier. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 49-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
348. TATARU, G. Reflecții asupra răspunderii penale a șefului de stat. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 52-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
349. ŢURCAN, O. Limitele şi caracterul efectiv al dreptului de acces la justiţie. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 58-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
350. SPÎNU, I., LUPU, C. Aspecte introductive cu privire la regimul juridic al cetăţeniei cu abordări istorico-evolutive. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
351. PRISAC, A. Amenda judiciară în Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 13-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
352. NICHITA, R. Evoluția istorică a dreptului fundamental la învățătură în Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 19-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
353. NASTAS, A. Evoluția legislației penale a Republicii Moldova privind incriminarea declarațiilor cu rea-voință, producătoare de consecințe juridice. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 23-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
354. IONAȘCU, V. Abordarea multidisciplinară a cazurilor de violență în familie. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 29-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
355. GUREU, V. Legalitatea - principiu fundamental al procesului administrației ministeriale din perspectivele dreptului comparat. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 33-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
356. ODAGIU, I., LUCHIN, L. Securitatea participanţilor la experimentul în procedura de urmărire penală în cadrul cercetării accidentelor rutiere. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 36-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
357. CLAȘEVICI, A. Conceptul securității economice în contextul general de securitate. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 42-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
358. DASCĂLU, B. Subiecţii infracţiunii de violență în familie. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 45-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
359. BADIA, A. Particularităţi procesual-tactice privind efectuarea examinărilor preliminare a urmelor la locul faptei. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 48-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
360. FURDUI, S. Aport la științele juridice. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 6-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
361. PLOTNIC, O., ILANA, A. Etapă decisiva pentru debitorul aflat în procedura de Insolvabilitate. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 31-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
362. SPATARI, M., NEDELCU, V. Unele particularități ale măsurilor de constrângere, reglementate de legea penală a statelor unite ale Americii și a Marii Britanii. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 17-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
363. SPÎNU, I., LUPU, C. Esenţa şi menirea justiţiei constituţionale într-un stat de drept. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 23-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
364. PAȘCANEANU, T. Autonomia locală și minoritățile naționale: probleme și soluții. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 34-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
365. GUREU, V. Conceptul administrației ministeriale în vizorul doctrinei europene. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 50-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
366. LUCHIN, L. Implementarea metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice moderne la cercetarea accidentelor rutiere. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 54-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
367. RUSU, L. Unele particularități ale realizării principiului contradictorialității în cadrul căilor de atac în procesul penal al Republicii Moldova. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
368. PRISAC, A. Aprecierea probelor în procesul civil. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
369. AVORNIC, G., CATAN, A. Responsabilitatea reciprocă a personalităţii şi a statului în politica juridică a Republicii Moldova. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 7-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
370. FURDUI, S. Opinie cu privire la dreptul judecătorului de a contesta hotărârea consiliului superior al magistraturii privind aplicarea sancțiunii disciplinare. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 11-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
371. TALAMBUȚA, A. Elementele contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 16-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
372. PAȘCANEANU, T. Organizarea administrativa a teritoriului Republicii Moldova: probleme și sugestii. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 22-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
373. PRISAC, A. Prelungirea și repunerea în termenul de Procedură civilă. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
374. GUREU, V., BÎRGĂU, M. Asigurarea și menținerea ordinii publice prin prisma administrației ministeriale. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
375. SLABU, S. Justiția Europeană între provocare și compromise. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
376. TUDOR, L. Elemente de Drept comparat în materia medierii. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 41-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
377. GUȚULEAC, V., SPÎNU, I., COMARNIȚCAIA, E. Calificarea juridică corectă a faptei ilicite comise – Condiţie de determinare a formei răspunderii juridice aplicabile. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
378. AVORNIC, G., CATAN, A. Elementele principale ale conceptului modern al relațiilor reciproce dintre personalitate şi stat. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), 14-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
379. ŢURCAN, P., CIOBANU, O. Statutul juridic al specialistului şi al expertului la efectuarea controlului vamal. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), 18-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
380. CAPȘA, T. Unele consideraţii privind statutul juridic al sindicatelor. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), 26-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
381. DODESCU, N. Tendinţe actuale ale traficului de persoane. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), 29-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
382. TUDOR, L. Medierea în faza urmăririi penale şi în faza judecăţii în materie penală. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), 37-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
383. CARA, E. Incriminarea manifestărilor de separatism: abordări de drept naţional și international. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), 45-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
384. BUGA, L. Deosebita cruzime: conţinut şi reglementare juridico-penală. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), 51-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2016
385. MORARU, V., COVALCIUC, I. Particularităţile exercitării controlului asupra măsurilor speciale de investigaţii autorizate de către procuror. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 7-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
386. ROTARU-MASLO, L. Drepturile şi obligaţiile lucrătorilor medico-sanitari şi farmaceutici în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Prevederi interne şi internaţionale. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 12-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
387. KUCIUK, V. Deficienţe de reglementare a activităţii de depozitare. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 26-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
388. TALAMBUȚA, A. Reglementările privind instituţia înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă în legislaţia Republicii Moldova şi a altor state. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
389. MACOVEI, T. Trimiterea în deplasare în interes de serviciu. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
390. BADIA, A. Principiile aplicării mijloacelor tehnice în activitatea de urmărire penală. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 38-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
391. DODESCU, N. Tendinţe actuale ale traficului de personae. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 41-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
392. BUSUIOC, N. Reflecţii asupra particularităţilor de incadrare juridică a faptelor de evaziune fiscalâ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 46-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
393. IOVU, A. Reglementări constituţionale privind minorităţile: studiu comparat. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 49-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
394. POJAR, D. Natura juridică a abuzului de Drept. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
395. TUDOR, L. Consideraţii privind reglementarea juridică a medierii în România, Republica Moldova şi unele state din Europa. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 59-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
396. CAPȘA, T. Folosirea cu bună-credinţă a drepturilor şi obligaţiilor de muncă: unele aspecte juridico-practice. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 7-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
397. ŢURCAN, P., CIOBANU, O. Expertiza mărfurilor și mijloacelor de transport ca instrument sumplimentar de efectuare a controlului vamal. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 11-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
398. COJOCARU, R., CARP, T. Reglementări normative internaţionale privind ocrotirea familiei şi minorilor. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 16-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
399. GÎSCĂ, V. Caracterele juridice ale testamentului. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 22-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
400. BUGUȚA, E., BOGOMOLOVA, V. Definirea conceptului de autoritate judecătoreasca în contextul reglementărilor constituţionale. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
401. ROTARU-MASLO, L. Filiaţia adoptivă a copilului: aspecte de drept naţional şi international. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
402. TALAMBUȚA, A. Particularităţile condiţiei de întreţinere pe viaţă la înstrăinarea bunurilor prin intermediul contractului civil. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
403. BADIA, A. Tehnica criminalistică: exegeză istorico-evolutivă. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 47-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
404. SLABU, S. Reflecţii cu privire la actul de justiţie pe teritoriul Uniunii Europene. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 50-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
405. MOLDOVEANU, B. Mecanismul puterii în stat: istorie şi actualitate. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 53-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
406. KUCIUK, V., RAHMANI, U. Paradigma fiscală a pieței de capital din Moldova. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 58-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
407. Sumar. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 3-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
408. BALTAG, D., FRĂTOAICA, M. Particularităţile şi problemele formei procesuale de realizare a răspunderii juridice în diferite ramuri ale dreptului. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 17-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
409. COJOCARU, R., CARP, T. Elemente de drept penal comparat privind infracţiunile contra familiei şi minorilor. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 23-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
410. FOCȘA, T. Determinarea particularităţilor principiului interesului superior al copilului în contextul asigurării drepturilor lui. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
411. CARA, E. Fenomenul separatismului: metode şi mijloace de operare ale făptuitorilor, cazurile irlanda de nord şi Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 34-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
412. ZIDARU, L. Unele considerente privind statutul special al subiectului răspunderii juridice în teoria generală a dreptului. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 39-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
413. MICU, V. Privire generală asupra răspunderii statului contemporan. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
414. TATARU, G. Rolul instituţiei prezidenţiale în cadrul sistemului puterii de stat. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 50-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
415. URSU, V. Aspecte generale ale dezvoltării istorice a conceptului de vinovăţie în Rusia. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 55-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
416. Criterii pentru publicarea articolelor în revista „Legea și viața”. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 58-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
417. Sumar. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 3-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
418. BUGUȚA, E., BOGOMOLOVA, V. Înfăptuirea justiţiei – funcţie exclusivă a autorităţii judecătoreşti. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9(297), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
419. ROTARU-MASLO, L. Stabilirea filiaţiei fireşti a copilului în dreptul internaţional privat – probleme şi soluţii. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9(297), 12-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
420. BÎCU, A. Principiul autorităţii de lucru judecat – garant al stabilităţii juridice. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9(297), 20-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
421. MACOVEI, T. Noţiunea şi clasificarea conflictelor colective de muncă. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9(297), 25-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
422. URSU, V. Aspecte generale ale dezvoltării istorice a conceptului de vinovăţie în Rusia. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9(297), 32-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
423. BUGA, L. Unele aspecte privind metodologia construirii sancţiunii normei juridico-penale. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9(297), 35-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
424. Sumar. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9(297), 3-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
425. LUPAȘCU, Z. Procesul unificării legislaţiei vamale - mediu favorabil pentru eliminarea impedimentelor pentru armonizarea ei la standardele europene. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
426. GÎSCĂ, V. Titularii dreptului de opţiune succesorală. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 13-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
427. ŢURCAN, P. Considerații funcționale și metodologice privind stabilirea valorii mărfii în vamă. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 19-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
428. MORAR, A., ROTARU, I. Aspecte teoretice generale privind protecția juridică a consumatorilor în Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
429. MUNTEANU, R. Interconexiuni dialectice de conținut al nihilismului juridic în cadrul raportului drept – religie. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
430. LEBEDINSCHI, A. Corelaţia definitorie dintre starea de încetare a plăţilor, incapacitatea de plată, insolvenţă, insolvabilitate, faliment, bancrută. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 34-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
431. MEGHEREA, M., CIOBANU, S. Regimul juridic al frontierei de stat din perspectiva protecţiei juridico-penale. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
432. BOSTAN, I., NICOLAEV, E. Aspecte teoretice privind regimul juridic al sancţiunilor civile. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 48-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
433. COSTACHI, G. Funcţiile constituţiei – factor important de configurare a regimului constituţional contemporan. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
434. VASILOI, D., SPÎNU, O. Teorii criminologice naționale de anvergură universală. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 13-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
435. Sumar. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 3-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
436. GÎSCĂ, V. Cadrul normativ privind actul juridic de opţiune succesorală. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 17-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
437. PÎNTEA, A. Libertatea şi siguranţa persoanei, analizate prin prisma prevederilor convenţiei europene pentru drepturile omului. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
438. CREȚU, A. Perspectiva consacrării principiului prezumţiei vinovăției în cauzele ce privesc contravențiile de mediu (ecologice). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 24-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
439. SORBALA, M. Asigurarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei reținute sau arestate în contextul hotărîrii curții constituționale a Republicii Moldova din 23.02.2016. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 30-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
440. MUNTEANU, R. Cauzele răspîndirii nihilismului juridic analizate prin prisma realității socio – politice și juridice din Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 33-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
441. Sumar. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 3-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
442. MUNTEANU, R. Consecințele nihilismului juridic la etapa actuală de dezvoltare a societății contemporane. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 13-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
443. PÎNTEA, A. Bănuiala rezonabilă prin prisma prevederilor convenţiei europene pentru drepturile omului privind libertatea şi siguranţa persoanei. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
444. NEGRILA, C. Dreptul fundamental la muncă: garanţii, responsabilităţi, obligaţii şi consecinţe. discriminarea – factor determinant în analiza dreptului la muncă, comportamentul factorilor implicaţi privind devianţa şi urmările datorate factorilor psihosociali. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
445. SCHIBIN, V. Problematica incriminării penale a faptelor de preluare forţată a întreprinderii. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 29-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
446. PÎSLARU, L. Manipulările genetice prin prisma reglementărilor juridice. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 32-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
447. SLABU, G. Clasificarea sistemelor de soluționare a litigiilor ce decurg din contracte de muncă sportive. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 56-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
448. SMOCHINĂ, A., ROȘCA, A. Recenzie la studiul „Sînt un simplu cetăţean & Prin ştiinţă şi credinţă spre adevăr” (Chişinău, „Tipografia Centrală”, 2015, 964 p.) Autor: Mihai CORJ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 58-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
449. KUCIUK, V. „Optimizarea” hărţii judiciare naţionale optimizate. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
450. CĂRARE, V., GORINCIOI, C. Evoluția dreptului concurenței. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 15-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
451. CORJ, M. Gafa ministerului finanțelor este în defavoarea contribuabililor. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 23-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
452. MACOVEI, T. Cadrul conceptual general al interzicerii discriminării după criteriul de sex în domeniul raporturilor juridice de muncă ale femeilor. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
453. CERBA, V. Aspecte privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 30-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
454. CREȚU, A. Cauzele care exclud procedura contravenţională în cazurile ce privesc contravenţiile de mediu (ecologice). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
455. CIOBANU, S. Statutul procuraturii în sistemul organelor de stat. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
456. ARDELEAN, G. Consacrarea diferitor tipuri de prejudicii ecologice prin prisma specificității ce le caracterizează. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 45-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
457. ROTUNDU, E. Aspecte teoretice şi juridice ale declarării electronice în dreptul vamal. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 50-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
458. Sumar. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3(291), 3-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
459. CĂRARE, V. Data actului oficial. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3(291), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
460. PUȘCAȘ, V., KUCIUK, V. Inițiativa populară de revizuire a constituției are suport legal și constitutional. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3(291), 17-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
461. CUCULESCU, A. Democrația – principiu intrinsec instituirii organelor puterii în stat. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3(291), 46-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
462. ENICOV, V. Securitatea juridică – element al securităţii persoanei în statul de drept. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3(291), 50-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
463. SÎRGHI, V. Procedura de declarare a valorii în vamă la mărfurile importate şi actele de procedură vamală. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3(291), 55-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
464. COSTACHI, G., ŢURCANU, P. Recenzie la studiul „Sînt un simplu cetățean & Prin știință și credință spre adevăr”. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3(291), 58-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
465. CERBA, V. Analiza juridică şi consecinţele semnării acordului moldo-rus din 1992 de încetare a focului la Nistru: problemele existente în procesul de reglementare a deferendului transnistrean. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), 11-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
466. MACOVEI, T. Noţiunea şi natura juridică a litigiilor de muncă. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), 16-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
467. CATAN, A. Conceptul modern al relaţiilor dintre personalitate şi stat în contextul normelor de drept. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), 35-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
468. CODREANU, A. Consideraţiuni privind natura juridică a contractului de achiziţie publică. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), 37-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
469. CARA, E. Abordări conceptuale privind fenomenul separatismului. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), 43-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
470. SLABU, G. Aspecte teoretice cu privire la soluţionarea conflictelor de muncă ale sportivilor. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), 49-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
471. PÎSLARU, L. Conexiuni între genetică şi drept. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), 54-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
472. ROTUNDU, E. Reguli generale privind procedura declarării vamale în Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
473. Sumar. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), 3-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
474. GUȚULEAC, V., HARBUZ, A. Temeiul juridic de aplicare a răspunderii contravenționale. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
475. CHIRUȚA, A. Părăsirea locului accidentului rutier în tipologia infracțiunilor din domeniul transporturilor. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), 12-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
476. ŢURCAN, O. Principiile ce guvernează justiţia în statul de drept. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), 18-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
477. MOSTOVEI, T. Deontologia funcţionarului public: de la norme morale spre conduită profesională. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), 23-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
478. GUȚULEAC, V., ANDREEV, V. Raportul juridic și răspunderea juridică – instituții juridice de bază ale dreptului contravențional. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1(289), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
479. MORAR, A., ROTARU, I. Drepturile omului ca un consumator al serviciilor de educație și instruire. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1(289), 16-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
480. CASANDRA, I. Noțiunea de minor prin prisma unor tehnici normative din legislația penală a Republicii Moldova. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1(289), 43-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
481. BOAGHI, D. Principiile administrației publice în unitățile administrativ-teritoriale cu statut special de guvernare din Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1(289), 53-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
482. TRICOLICI, D. Evoluția istorică a instituției moștenirii. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1(289), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2015
483. KUCIUK, V., PUȘCAȘ, V. Sacralitatea principiilor de activitate constituțională. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 16-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
484. PRODAN, S. Evoluţia și generalizarea infracţiunilor în domeniul transporturilor. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 21-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
485. BONTEA, O. Corelaţia dintre dreptul internaţional public, societatea internaţională şi relaţiile internaţionale. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
486. STĂVILĂ, M. Efectele circumstanțelor atenuante asupra pedepsei cu detenţiunea pe viaţă potrivit legislației penale a Republicii Moldova (incoerenţe şi incertitudini de ordin aplicativ).. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 29-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
487. ARDELEAN, G. Noţiunea daunei de mediu şi a prejudiciului ecologic. delimitări conceptuale. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 35-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
488. ROBEA, M. Unele cosiderente referitoare la particularităţile ordinii de drept la nivelul Uniunii Europene. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 40-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
489. BALTAG, D., BALTAGA, E. Pluralismul punctelor de vedere în problema definirii dreptului în gîndirea juridică europeană. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
490. MORARU, E. Răspunderea juridică – expresie a condamnării de către stat a unei conduite ilicite. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 14-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
491. CAPȘA, T., TATAR, O. Noi reglementări privind locuinţa socială: aspecte juridico-practice. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 19-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
492. RACU, A. Analiza sistemelor electorale ale Republicii Letonia și Republicii Lituania. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
493. ARDELEAN, G. Particularităţi ale acţiunii în justiţie pentru repararea prejudiciului ecologic cauzat de minori. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 29-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
494. BONTEA, L. Regimul juridic al terenurilor agricole. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 32-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
495. GUMANIUC, V. Educația parentală – punctul de pornire în resocializarea condamnaților. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 33-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
496. PAVLENCU, M. Forme de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
497. PRODAN, S. Regimul de corijare și reeducare a condamnaților. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 46-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
498. GAVAJUC, S. Elementul material al infracțiunii de primire a unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 51-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
499. MORARU, E. Răspunderea juridică – expresie a condamnării de către stat a unei conduit Ilicite. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
500. BUGUȚA, E., GAVAJUC, S. Obiectul juridic şi obiectul material al infracţiunii de primire a unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), 15-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
501. BÎCU, A., BÎCU, I. Dimensiuni teoretico-științifice privind clasificarea pozitivistă a principiilor dreptului Procesual civil. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), 21-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
502. ARDELEAN, G. Problema responsabilizării subiectului vinovat de cauzarea prejudiciului ecologic în cazul în care acesta este subordonat jurisdicţiei transnistrene. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
503. GULIAN, M. Abordarea doctrinară a responsabilității și răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), 32-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
504. RACU, A. Analiza sistemelor electorale ale Republicii Austria și regatului Belgiei. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), 36-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
505. URSU, V. Evoluţia conceptului de vinovăţie cu valoare juridică în teologie şi filosofie, în contextul istoric. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), 41-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
506. COSTACHI, G. „Mecanismul jurisdicţional de asigurare a legalităţii în statul de drept” (autor Petru Railean) – o lucrare importantă şi utilă pentru fiecare. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
507. PUȘCAȘ, V., KUCIUK, V. Notorium non est probandum or Q.E.D. (analiză juridică – studiu de caz constituțional). Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9(285), 12-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
508. GUȚULEAC, V., MOSTOVEI, T. Încălcarea normelor de conduită ca temei al răspunderii administrativ-disciplinare a funcţionarului public. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9(285), 18-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
509. LARII, I., NUCU, M. Pericolul şi tendinţele infracţionalităţii legate de circulaţia ilegală a substanţelor Narcotice. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9(285), 23-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
510. PAVLENCU, M. Cadrul normativ național în domeniul prevenirii, constatării și eliminării formelor de discriminare a persoanelor cu dizabilități. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9(285), 34-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
511. BUGUȚA, E. Noţiunea, condiţiile şi efectele cazului fortuit în dreptul penal. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9(285), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
512. COSTACHI, G., MUNTEANU, A. Eficienţa şi legitimitatea puterii de stat. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8(284), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
513. STĂVILĂ, M. Efectele stărilor modificatoare (de agravare şi/sau de atenuare) în procesul diferenţierii şi individualizării pedepsei penale. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8(284), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
514. ALBU, V. Controlul parlamentar: concept, forme şi importanţă. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8(284), 22-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
515. MĂNESCU, C. Răspunderea juridică pentru evaziune ficală în Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8(284), 32-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
516. BOSTAN, I. Noțiunea, conținutul și clasifiarea sancțiunilor juridice. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8(284), 37-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
517. CIOCÎRLAN, G. Abordări științifie occidentale privind instituția cetățeniei. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8(284), 43-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
518. ENICOV, V. Reflecţii asupra semnificaţiilor securităţii ca fenomen social. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8(284), 49-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
519. CRISTAL, I. Examinarea sau executarea adreselor curţii constituţionale?. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8(284), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
520. KUCIUK, V. Abuz de drept și raportările societăților pe acțiuni. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8(284), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
521. COSTACHI, G., KUCIUK, V. Finanţarea separatismului – factor de periclitare a securităţii naţionale a Republicii Moldova. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7(283), 14-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
522. RĂILEANU, I. Aspecte juridice ale bancrutei de stat оn contextul executării obligaţiunilor contractuale. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7(283), 17-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
523. SLABU, G. Munca desfășurată în baza contractului individual de muncă sau în baza unui contract de prestări servicii. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7(283), 23-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
524. CERNEI, O. Drepturile și obligațiile vînzătorului ca subiect al contractului de vînzare-cumpărare a terenurilor. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7(283), 28-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
525. BUGA, L. Cu privire la construirea legii penale după modelul normei juridice penale. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7(283), 33-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
526. CIOCÎRLAN, G. Concepţii științifice cu privire la natura juridică a cetăţeniei. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7(283), 38-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
527. MĂNESCU, C. Raporturile internaţionale privind cooperarea dintre state pentru prevenirea şi combaterea fenomenului de evaziune. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7(283), 42-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
528. SMOCHINĂ, A. Recenzie la monografia „Cultura şi educaţia juridică – condiţii necesare pentru edificarea statului de drept”, semnată de dl doctor habilitat în drept, profesor universitar Gheorghe Costachi. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7(283), 54-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
529. CORJ, M. Data actului oficial. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6(282), 14-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
530. MACOVEI, G. Actele de procedură ale instanței de judecată dispuse în cadrul procedurii de faliment în legătură cu valorificarea masei debitoare. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6(282), 21-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
531. POPA, C. Consolidarea parlamentului Republicii Moldova în condițiile constituționalismului contemporan. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6(282), 28-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
532. SCHIBIN, V. Atacul de tip raider ca formă de realizare a preluării forţate a întreprinderii. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6(282), 34-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
533. COSTACHI, G., IACUB, I. Reflecţii asupra securităţii juridice în statul de drept. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 5(281), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
534. MORARU, E. Modalitățile tragerii la răspundere juridică a statului și reprezentanților săi. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 5(281), 17-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
535. SLABU, G. Noţiunea de contract sportiv – contract de munca, desprinsă din analiza dispoziţiilor legale interne. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 5(281), 24-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
536. SLIPENSKI, B. Reflecţii asupra instituţiei răspunderii şefului de stat. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 5(281), 31-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
537. ANUNT Premiul Curtii Constitutionale Constantin Stere Editia 2015. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 4(280), 4-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
538. CERCHEZ, A. Aspecte controversate privind identificarea formelor răspunderii juridice. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 4(280), 9-5. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
539. OSTAVCIUC, D. Constatarea semnelor infracțiunii și pornirea urmăririi penale оn cazuri de traȣcare a copiilor, pe baza informaţiilor obţinute din măsurile speciale de investigaţii. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 4(280), 16-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
540. ŢURCAN, P. Sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor ca factor determinant în facilitarea și dezvoltarea comerțului extern. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 4(280), 21-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
541. RUSNAC, C. Rolul audierii la investigarea faptei săvîrşite în legitimă apărare. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 4(280), 25-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
542. BELECCIU, ., COJOCARU, I. Deosebiri conceptuale între actul administrativ şi alte categorii de acte juridice. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 3 (279), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
543. BORDIAN, M. Impactul societății civile asupra protecției consumatorilor de energie electrică pentru necesități casnice. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 3 (279), 13-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
544. BLANARI, I. Sfera controlului parlamentar. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 3 (279), 16-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
545. MAZUR, V. Primarul – reprezentant al statului la nivel local. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 3 (279), 21-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
546. PRISAC, A. Omogenitatea creanțelor compensabile. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 3 (279), 24-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
547. COSTACHI, G., ALBU, V. Reflecţii asupra culturii juridice în activitatea legislativă. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 2(278), 6-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
548. ROTARU-MASLO, L. Dreptul aplicabil contractului de vînzare internaţională. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 2(278), 12-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
549. BUGUȚA, E., ŢURCAN, A. Mecanismul şi condiţiile realizării dreptului la acţiune civilă de către minori-victime într-un proces penal. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 2(278), 17-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
550. ENICOV, V. Securitatea persoanei ca element component al securităţii naţionale. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 2(278), 22-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
551. CIOBANU, N. Principiul autonomiei de voinţă – fundament al determinării legii aplicabile contractului comercial internaţional. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 2(278), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
552. PRISAC, A. Stingerea obligațiilor prin compensare și confuziune în procedura insolvabilităţii. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 2(278), 31-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
553. UNGUREANU, C. Raportul putere politică – opoziţie şi rolul ong -urilor în cadrul acestuia. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 2(278), 35-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
554. GUȚULEAC, V. Preşedintele Republicii Moldova ca subiect al administrării publice şi ca subiect al dreptului administrativ. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 1(277), 18-5. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
555. BOAGHIE, D. Proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale cu statut special de guvernare din republica moldova. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 1(277), 24-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
556. MARIAN, N. Garanţiile aferente restituirii creditului ca parte componentă a raportului de credit bancar. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 1(277), 30-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
557. Victor Guțuleac la 75 de ani. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 1(277), 4-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2014
558. MACOVEȚCHI, C. Abordări teoretice cu privire la regionalism și regionalizare. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 7(271), 31-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
559. LUPAȘCU, Z., MARIAN, O. Cetățenia și drepturile cetățenești. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 7(271), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
560. COSTACHI, G., IACUB, I. Conceptul şi semnificaţia contemporană a cetăţeniei active. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 7(271), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
561. CAPȘA, T., SANDU, V. Procedura concedierii în urma reducerii numărului de personal: aspecte social-juridice. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 7(271), 37-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
562. BALTAG, D., TRAGONE, G. Unele considerente referitoare la condițiile în care poate fi antrenată răspunderea juridică pentru fapta ilicită. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 7(271), 25-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
563. BEDROS, S. Conceptul de justiţie restaurativă şi legătura acestuia cu tendinţele moderne de dezvoltare a procesului penal. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 6(270), 42-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
564. MORARU, V., GÎRLEA, A. Delimitarea denunţării false , a declaraţiei mincinoase, concluziei false sau traducerii incorecte de alte infracţiuni conexe. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 6(270), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
565. SANDU, V. Despre unele probleme ce pot apărea în legătură cu  procedura de concediere în ca zul reducerii numărului sau a statelor de personal. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 6(270), 58-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
566. MARIAN, O. Drepturile și libertățile persoanei – dimensiuni conceptuale. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 6(270), 21-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
567. BUDECI, V. Latura subiectivă a infracţiunii de încălcare a regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către  persoana care  conduce mijlocul de transport. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 6(270), 33-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
568. RĂILEANU, I. Necesitatea împrumuturilor publice în statele contemporane. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 6(270), 36-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
569. GÎRLEA, A. Reflecţii asupra laturii obiective a infracţiunii de denunţare fals. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 6(270), 52-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
570. CORJ, M. Soluție pentru un parlament reprezentativ. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 6(270), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
571. CATAN, C. Efectele de jure ale procedurii de insolvabilitate. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 6(270), 27-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
572. LUPU, R. Aspecte privind sistemul juridic englez – judecătoriile și instantele. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 5(269), 16-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
573. GABURA, T. Cadrul normativ internaţional privind răspunderea penală a persoanei fizice. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 5(269), 44-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
574. MARIAN, O. Considerațiuni cu privire la respectarea statutului juridic al persoanei în administrarea justiției. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 5(269), 33-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
575. OLTEANU, C. Constituţia de la 1866 sau geneza constituţionalismului românesc. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 5(269), 12-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
576. BLANARI, I. Garanţiile juridice ale supremaţiei Constituţiei Republicii Moldova. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 5(269), 19-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
577. SOCHIRCĂ, S. Obiectul contractului administrării fiduciare. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 5(269), 38-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
578. COMȘA, A. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa în misiuni pacificatoare în zonele de conflict etnopolitic. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 5(269), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
579. CATAN, C. Unele aspecte privind problematica definirii conceptului de insolvabilitate. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 5(269), 23-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
580. MORARU, V., GHERASIM, D. Aspecte conceptuale referitoare la cercetarea judecătorească în procesul penal al Republicii Moldova. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 4(268), 34-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
581. MORARU, V., RUSU, L. Cererile și plîngerile ca modalitate de realizare a dreptului la un proces penal contradictorial. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 4(268), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
582. SOCHIRCĂ, S. Conţinutul contractului administrării fiduciare. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 4(268), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
583. CHIBAC, N. Delimitarea contractului de servicii turistice de alte contracte. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 4(268), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
584. CâRNAȚ, M. Instrumente și mecanisme de protecție a persoanelor intern strămutate în unele țări. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 4(268), 22-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
585. CORJ, M. Va fi apt parlamentul de legislatura a XIX -a să adopte codul educației pînă la finele mandatului ?. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 4(268), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
586. NISTOR, M., BULAT, I. Aspectele juridice şi psihologice ale fenomenului violenţei domestice în Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 3(267), 18-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
587. STERSCHI, F. Implicaţiile corupţiei şi criminalităţii organi zate asupra securităţii naţionale şi inernaţional. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 3(267), 30-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
588. SOCHIRCĂ, S. Noţiunea contractului administrării fiduciare a bunurilor. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 3(267), 24-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
589. CORJ, M. Oare cînd proiectul codului educației va deveni act normativ ?. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 3(267), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
590. CORJ, M. Momente ilegale la republicarea Codului de procedură civilă , dezvă - luirea unor lacune din textul CPC. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 1(265), 20-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
591. COSTACHI, G., GABUREAC, A. Reflecţii asupra acţiunii şi realizării constituţiei. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 1(265), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
592. CODREANU, I., ROTARU, I. Reglementarea juridică a activităților de transplant în Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 1(265), 14-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
593. SOCHIRCĂ, S. Subiecţii contractului administrării fiduciare. Legea şi Viaţa. 2014, nr. 1(265), 26-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2013
594. DOGA, A. Abordări conceptuale privind latura obiectivă a infracţiunii de reţinere ilegală. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 12(264), 14-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
595. RĂILEANU, I. Aspecte evolutiv -conceptuale ale datoriei publice. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 12(264), 20-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
596. BUGUȚA, E. Obiectul acţiunii civile în procesul penal. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 12(264), 25-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
597. MIGHEREA, M. Procesul contravenţional: fazele procesului şi conţinutul lor. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 12(264), 17-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
598. COSTACHI, G., MURUIANU, I. Răspunderea constituţională a deputaţilor, miniştrilor şi a altor subiecţi de drept constituţional. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 12(264), 7-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
599. IACUB, I., VASILACHE, A. Restrîngerea dreptului la viaţă. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 12(264), 11-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
600. BUGA, L. Semnificaţia şi corelaţia dintre principiile legislaţiei penale și principiile dreptului penal. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 12(264), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
601. GÎSCĂ, V. Actualitatea testamentului olograf. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 11(263), 10-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
602. ROTARU-MASLO, L. Caracteristica şi elementele definitorii ale contractelor de vînzare internaţională de mărfuri. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 11(263), 13-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
603. SĂBIESCU, B. Dreptul la un proces echitabil. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 11(263), 28-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
604. BECCIEV, E. Interdependenţa dintre agitaţia electorală şi transparenţa finanţării campaniei electorale: abordări naţionale şi de drept comparat. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 11(263), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
605. MURUIANU, I. Interesul doctrinar faţă de răspunderea constituţională în literatura de specialitate rusă. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 11(263), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
606. BĂIEȘU, A., CARAUȘ, C. Particularităţile clauzei penale ca metodă de evaluare convenţională a prejudiciului cauzat prin neexecutarea contractului comercial internaţional. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 11(263), 7-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
607. BUZA, N. Semnele obiective şi cele subiective ale infracţiunilor de război, prevăzute la alin . (1) art . 137 Cod penal al Republicii Moldova. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 11(263), 25-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
608. SOARE, G. Aspecte introductive privind dreptul de proprietate. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 8/1(260), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
609. GUȚU, A. Cetăţenia – identitate juridică a persoanei. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 8/1(260), 27-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
610. GUMANIUC, V. Consideraţii generale privind asistenţa medicală în penitenciare. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 8/1(260), 20-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
611. GHEORGHIȚĂ, M. În Europa cu laboratoare private de expertiză judiciară. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 8/1(260), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
612. ONCIOIU, C. Noţiunea de participant în procesul penal. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 8/1(260), 16-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
613. BUGA, L. Reflecţii asupra conceptului de politică penală. Legea şi Viaţa. 2013, nr. 8/1(260), 13-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)