IBN
Închide

Lista articolelor în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(595)
2020
1. ARDELEAN, G., CREȚU, A.

Instituția posesiunii ca stare de fapt în versiunea codului civil moldav de după 1 martie 2019

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2. BADRAJAN, I.

Unele temeiuri și condiții ale aplicării măsurii de arest preventiv în dreptul procesual penal comparat

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
3. JANU, N.

Particularități ale audierii anumitor categorii de persoane în procesul cercetării infracțiunilor de spălare a banilor

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 21-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
4. MAHU, I.

Monitorizarea electronică - alternativă la pedeapsa închisorii

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 27-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
5. POPA, A.

Unele viziuni privind bazele juridice, etice și psihologice ale cercetării la fața locului în cauzele cu infractori minori

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 33-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
6. CIORICI, T.

Elemente de drept penal comparat privind sediul normativ de incriminare a infracțiunii de lăsare în primejdie

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 39-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
7. ARDELEAN, G., RUSU, V.

Dezbateri doctrinare pe marginea obligației de predare a bunului găsit către organul abilitat

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 7-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
8. COSTACHI, G., RAILEAN, P.

Reflecții asupra accepţiunilor justiţiei ca fenomen și valoare socială

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 11-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
9. COZMA, D.

Abaterea disciplinară ca temei al răspunderii disciplinare a judecătorului

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 17-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
10. CERNEAN, I.

Respectarea drepturilor omului – principiu fundamental al activității administrative a statului.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
11. DONOS, V.

Metodologia cercetării juridice a „responsabilității și răspunderii aleşilor poporului într-un stat de drept”

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 28-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
12. LAZĂR, M.

Subiecții procesului legislativ: considerații generale

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 56-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
13. POPA, A.

Noțiunea, importanța și esența bazelor etice ale urmăririi penale în privința minorilor.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 61-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
14. ARSENI, A., BOUNEGRU, S.

Natura juridică a cetăţeniei europene – concepţii doctrinare

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. )
15. FOTESCU, V.

Abordări teoretice privind raporturile dintre autoritățile administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. )
16. COSTACHI, G., COZMA, D.

Răspunderea penală a judecătorului în România și Republica Moldova: particularități procedurale

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 23-16. ISSN 1810-309X. (Cat. )
17. JITARIUC, V.

Unele particularități privind reținerea și audierea persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. )
18. RAILEAN, P.

Independenţa – element fundamental al statutului puterii judecătoreşt

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 32-28. ISSN 1810-309X. (Cat. )
19. BOSTAN, S.

Trăsăturile specifice ale monarhiei contemporane

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 36-32. ISSN 1810-309X. (Cat. )
20. ARSENE, L.

Victor GUŢULEAC, doctor în drept, profesor universitar la 80 de ani

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 4-4. ISSN 1810-309X. (Cat. )
 
 

1-20 of 595