List

Lista articolelor în limba romana

2021
1.

In memoriam - Academician Mitrofan Cioban

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 2(12), 18-7. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
2.

Valorisation of antioxidants in fruit and berry juices

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 15-7. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
3.

Phacelia tanacetifolia and Onobrychis arenaria - attractive plants for pollinating insects

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 22-16. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
4.

Aspects regarding urban herpetofauna (Chisinau city)

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 29-23. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
5.

Specificity of chromatic variations of the skin red forest frog (Rana dalmatina Bonaparte, 1840) in local populations

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 37-30. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
6.

The characterization of algal communities of the lake Riscani (Chisinau) through the prism of interspecific relationships

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 47-38. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
7.

Taxonomic diversity and the bioindicatory role of the bentonic algoflore of lake "La Izvor" (Chisinau)

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 53-48. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
8.

Non-wood forest products with toxic potential from the Republic of Moldova

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 68-54. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
9.

Teucrio chamaedri-Caraganetum fruticis Pînzaru et Ruschuk, ass. nova (Prunion fruticosae tx. 1952) in the Republic of Moldova

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 87-69. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
10.

Asplenio trichomanis-Carpinetum betuli Pînzaru - ass. nova (Carpinion betuli Issler 1931) in the Republic of Moldova

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 103-88. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
11.

The anthropic impact in relief morphogenesis - model of geographical study with students (on the example of the Bâc river basin)

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 113-104. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
12.

Spread of the trematode Plagiorchis elegans (Rudolphi, 1802) in small rodents from various biotopes of the Republic of Moldova

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 127-114. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
13.

Determination of the particularities of growth and development in different temperature conditions of micromicets Alternaria spp., Fusarium spp. and Botrytis spp. in dual culture with Penicillium spp.

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 145-138. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
14.

Advantages versus disadvantages of parasitism

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 154-146. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
15.

Prevalence of Cryptosporidium parvum protozoa in humans and animals in Iasi county, Romania with the establishment of zoonotic risk

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 164-155. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
16.

Phytochemical study of biological active substances in the component of seed and flaxseed oil Linum usitatissimum L

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 174-165. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
17.

Ecological peculiarities and the behavior of some rodent species from the anthropized biotopes of Bacioi locality, Chisinau municipality

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 183-175. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
18.

Some aspects of the examination of Anisakide-infested fishes - hazardous patogenic agents

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 199-184. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. B)
2020
19.

Contribuții la studiul ecologic al ornitofaunei vernale din parcul „La Izvor”, Bariera Sculeni, Chișinău

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 1(9), 14-7. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
20.

Contribuții la studiul diversității, stării și gradului de vulnerabilitate a faunei vertebrate din parcul „La Izvor”, Bariera Sculeni, mun. Chișinău

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 1(9), 23-15. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
21.

Specii invazive în malacofauna acvatică (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) a Republicii Moldova

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 1(9), 29-24. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
22.

Unele referințe legislative privind protecția mediului din bazinul râului Bâc

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 1(9), 37-30. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
23.

Elucidarea unor aspecte ale statusului fiziologic al elevilor și formarea competențelor de evaluare a stării fiziologice proprii în scopul promovării modului sănătos de viață

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 1(9), 43-38. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
24.

Reproducerea și comportamentul reproductiv a femelelor complexului Pelophylax esculenta (Amphibia) în condițiile Republicii Moldova

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 1(9), 59-53. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
25.

Structura faunei helmintice (Trematoda) a speciei Rana ridibunda (Amphibia, Anura) în zona de centru a Republicii Moldova

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 1(9), 63-60. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
26.

Valorificarea calității uleiului extras din semințe de struguri cu aplicare în cosmetică

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 1(9), 69-64. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
27.

Inventarierea clorofitelor lacului „La Izvor” și utilizarea unor specii în biotehnologie

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 1(9), 77-70. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
28.

Noi adăposturi subterane ale liliecilor (Mammalia, Chiroptera) din rezervația peisagistică Trebujeni

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 1(9), 83-78. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
29.

Contribuții la studiul florei pădurii „Frunzești” din preajma orașului Cornești, Republica Moldova

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 1(9), 94-84. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
30.

Strategiile de reproducere a amfibienilor caudați în ecosistemele rezervației „Codrii”

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 1(9), 104-95. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
31.

Contribuții la cunoașterea lepidopterelor (Insecta, Lepidoptera) din teritorii urbanizate

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 1(9), 115-105. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
2019
32.

Starea ihtiofaunei principalelor ecosisteme acvatice din Republica Moldova și măsurile de ameliorare

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 1(7), 21-7. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
33.

Cercetarea fitochimică a unor substanţe biologic active din mugurii şi frunzele arborelui de mesteacăn

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 1(7), 28-22. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
34.

Componența specifică și influența antropică asupra diversității malacologice din habitate urbane (parcul “La izvor”, bariera Sculeni, municipiul Chişinău)

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 1(7), 34-29. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
35.

Dezvoltarea agriculturii bazate pe irigare în condițiile de mediu ale raioanelor din cursul de mijloc al Nistrului de pe teritoriul Republicii Moldova

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 1(7), 43-35. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
36.

Influența factorilor ecologici asupra morfologiei, cromației și fenologiei ranidelor verzi

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 1(7), 57-44. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
37.

Evaluarea strategiilor de reproducere a complexului pelophylax esculena (amphibia: ecaudata) în condițiile codrilor centrali ai Republicii Moldova

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 1(7), 66-58. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
38.

Diversitatea ornitofaunei în sectorul superior al bazinului râului Bârlad (Vaslui, România)

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 1(7), 74-67. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
39.

Elucidarea rоlului factоrului de genоtip al pоrumbului în reacția la patоgenii fungici Fusarium spp. în diferite cоndiții de temperatură

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 1(7), 80-75. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
40.

Aplicarea unor micromicete fitopatogene în bioindicație

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 1(7), 88-81. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
41.

Rolul factorului neuropsihologic în realizarea procesului educațional

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 1(7), 97-89. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
42.

Contribuții la studiul florei și vegetației noilor arii naturale pentru protejare din valea râului Ichel (municipiul Chișinău)

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 1(7), 124-107. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
43.

Particularitățile dezvoltării ontogenetice a speciei triturus vulgaris în ecosistemele rezervației „Codrii”

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 1(7), 133-125. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
44.

Calcule ale indicelui bioclimatic termo-higrometric pe teritoriul municipiului Chișinău

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 1(7), 138-134. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
45.

Contribuţii la cunoaşterea ortopterelor (insecta: orthoptera) din teritorii urbanizate

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 1(7), 148-139. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
2018
46.

Profesorul Mihail Popa – a 70-a aniversare

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2018, nr. 2(6), 10-7. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
47.

Relații în sistemul parazit-gazdă la amfibienii ecaudați: preliminarii și perspective de cercetare

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2018, nr. 1(5), 19-7. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
48.

Contribuții la studiul biologiei și ecologiei speciei Xeropicta derbentina (Mollusca, Gastropoda)

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2018, nr. 1(5), 41-37. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
49.

Polimorfismul Rana (Pelophylax) kl. Esculentus (Amphibia, Ecaudata) în cadrul populaţiilor locale

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2018, nr. 1(5), 49-42. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
50.

Influența fungilor Alternaria alternata și a. Consortiale asupra dezvoltării tomatelor la etape ontogenetice timpurii

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2018, nr. 1(5), 54-50. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
51.

Elucidarea particularităţilor de interacţiune a tomatelor cu patogenii fungici Colletotrichum Spp. şi Cladosporium Spp. în condiţii de stres termic

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2018, nr. 1(5), 61-55. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
52.

Epurarea apelor poluate cu ajutorul algelor clorofite

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2018, nr. 1(5), 66-62. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
53.

Structura comunităților algale din lacul Râșcani (mun. Chișinău)

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2018, nr. 1(5), 73-67. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
54.

Rolul algelor în evaluarea stării trofice a lacului Valea Morilor

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2018, nr. 1(5), 80-74. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
55.

Cauzele sinoptice ale ploilor de primăvară pe teritoriul Republicii Moldova

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2018, nr. 1(5), 88-81. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
56.

Considerații climatologice asupra numărului de zile de vară (t ≥ 25 °C) pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor climatice

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2018, nr. 1(5), 94-89. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
57.

Studiul sinoptic al secetelor de primăvară pe teritoriul Republicii Moldova

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2018, nr. 1(5), 102-95. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
58.

Contribuţii la cunoaşterea heteropterelor (Heteroptera) din teritorii urbanizate

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2018, nr. 1(5), 110-103. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
2017
59.

Principiile metodologice ale conceptului de coordonate

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 2(4), 78-70. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
60.

Criterii noetheriene pentru unele ecuații singulare cu conjugare complexă

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 2(4), 89-79. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
61.

O metodă de construcție a quasigrupurilor mediale și neparamediale

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 2(4), 97-90. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
62.

Cercetarea experimentală a fenomenelor galvanomagnetice în aliajele GaSb + Fe

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 2(4), 104-98. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
63.

Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sisteme și rețele informaționale

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 2(4), 118-105. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
64.

Sisteme diferenţiale cubice cu focar slab şi cu o dreaptă invariantă reală de multiplicitate algebrică maximală

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 2(4), 130-119. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
65.

Abordări privind atenuarea dezastrelor prin utilizarea rețelelor Petri ierarhice

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 2(4), 137-131. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
66.

Aplicarea metodei celor mai mici pătrate la studierea corelaţiei dintre factorii climaterici în Republica Moldova

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 2(4), 143-138. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
67.

Date biografice Pavel Pulbere

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 5-4. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
68.

O călătorie în lumea plantelor de la Lacul Roșu spre orașul Bicaz, România

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 17-13. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
69.

Diversitatea plantelor pe teritoriul staţiunii biologice „Petre Jitariu” Potoci-Neamţ (România) şi împrejurimile ei

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 26-18. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
70.

Studiul teoretic și experimental asupra stabilității unor 4-(4-clorofenil) pirimidiniu ilide

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 43-27. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
71.

Starea mediului – indicator al sănătății populației

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 51-44. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
72.

Educaţia şi cercetarea – factori principali în implementarea procesului dezvoltării durabile

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 59-52. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
73.

Polimorfismul Rana kl. Esculentus (Amphibia, Ecaudata) ale populaţiilor din teritoriile urbanizate

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 67-60. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
74.

Starea de conservare a moluştelor terestre din Republica Moldova

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 75-68. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
75.

Starea şi rolul ariilor protejate din nordul ţării

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 87-76. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
76.

Calitatea apei pârâului și fântânilor din localitatea Sireți

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 93-88. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
77.

Contribuţii la studierea algoflorei Lacului de acumulare Izvorul Muntelui

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 101-94. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
78.

Diversitatea taxonomică a perifitonului lacului Râşcani (Chişinău)

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 108-102. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
79.

Prodromul vegetației landșaftului natural „Cricova Goian”

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 113-109. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
80.

Tabelul sintetic al asociaţiei Inulo ensifoliae-Anthericetum ramosi Pînzaru et Coldea 2006 em. Pînzaru 2016

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 130-114. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
81.

Indicele de disconfort bioclimatic Thom pe teritoriul Republicii Moldova

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 135-131. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
82.

Sinteza și studiul liganzilor și compusului coordinativ al oxovanadiului(IV) în baza hidrazidei acidului izonicotinic și s-metiltiosemicarbazidei

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 144-136. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
83.

Studiul diversităţii entomofaunei a unor sectoare din municipiul Chişinău

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 154-145. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
84.

Elemente degradate ale peisajelor tehnogene din municipiul Chișinău

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 163-155. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
85.

In memoriam Pavel Pulbere. Profesorul Pavel Pulbere - un promotor al progresului și succesului

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 168-164. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
86.

Amintiri de neuitat despre Pavel Ion Pulbere

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 173-169. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
87.

Pavel Pulbere - profesor, manager prin vocație și exemplu de bonomie

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 176-174. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
88.

Profesorul trăiește prin discipolii săi

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 178-177. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
89.

Lista publicațiilor științifice și științifico-didactice ale conferențiarului universitar doctorului în științe biologice Pavel Pulbere

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 1(3), 183-179. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
2016
90.

Aplicarea relaţiilor metrice în triunghi la determinarea extremelor funcţiilor

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 2(2), 16-4. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
91.

Structura spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu fier

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 2(2), 19-17. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
92.

Omologii şi structuri abstracte

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 2(2), 32-20. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
93.

Referitor la studiul topologiilor de rețea

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 2(2), 43-33. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
94.

Comportarea nichelului în antimonidul de galiu ca dopant.

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 2(2), 54-44. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
95.

Particularităţile efectelor galvanomagnetice în câmpuri magnetice puternice în bicristale de torsiune ale izolatorului topologic 3D Bi1-xSbx (0.07 ≤ x ≤ 0.2)

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 2(2), 61-55. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
96.

Asupra compacității unor operatori integrali singulari

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 2(2), 70-62. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
97.

Referitor la activitatea științifică a profesorului Alexandru Șubă

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 2(2), 118-114. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
98.

Matematica în viața mea

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 2(2), 122-119. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
99.

Cuantificarea unor antioxidanţi cu capacităţi antiradicalice

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 1(1), 13-4. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
100.

Priorităţile hipocloritului de sodiu în eficientizarea procesului de dezinfectare a apei potabile

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 1(1), 20-14. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
101.

Procesul de instruire la facultatea de biologie și chimie prin prisma asigurării calității

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 1(1), 33-21. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
102.

Studiul impactului antropic asupra diversităţii malacologice (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) din râul Bîc

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 1(1), 39-34. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
103.

Rezultatele cerecetărilor eficienţei biologice comparative a unor noi produse noi în combaterea manei viței de vie - plasmopara viticola (Berk.Et Curt.) Berk. Et De Toni

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 1(1), 47-40. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
104.

Nematofauna la cultura rapiţei de toamnă în Republica Moldova și importanța ei agrobiologică

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 1(1), 53-48. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
105.

Studiu privind taxonomia algoflorei lacului la izvor (Chişinău)

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 1(1), 64-54. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
106.

Caracteristica taxonomică a clorofitelor râului Ichel din preajma municipiului Chişinău

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 1(1), 74-65. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
107.

Flora vasculară din cadrul landșaftului natural „Cricova – Goian

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 1(1), 83-75. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )
108.

Seceta ca fenomen al degradării ecologice a mediului înconjurător

. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2016, nr. 1(1), 93-84. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644. (Cat. )