List

Lista articolelor în limba romana

2016
1. Editorial board. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2016, nr. 1-2(15), 3-3. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. B)
2012
2. MEGLEI, D. Some properties of Bi2Te3 and PbTe crystals and converters on their basis. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2012, nr. 3(11), 253-243. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
2011
3. JITARI, V., ŞEMEACOVA, T. Microstructure of ZnIn2S4 thin films. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 3-4(10), 294-291. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
4. GUC, M., DERMENJI, L. Photoluminescence in MnIn2S4 single crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 142-137. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
5. SÎRBU, N., DOROGAN, A., URSACHI, V. Exciton spectra and energy band structure of CuAlSe2 crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 154-143. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
6. JITARU, R., PALISTRANT, N., ROBU, S., BARBĂ, N., RUBANIC, V., ENACHI, M. Features of nanocomposites of organic copolymers doped with superfine metal particles under ultrasonic treatment. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 163-155. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
7. GRABCO, D., DÎNTU, M., RUSU, E. Native microdefects and as-grown dislocations in pure and doped InP crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 173-164. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
8. IOVU, M., COLOMEICO, E., BENEA, V., COJOCARU, I. New optical materials of Ge-As-S AND As-S-Se glassy systems. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 181-174. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
9. GAȘIN, P., CHETRUȘ, P., NICORICI, V. Investigation of Cd1-xMnxTe crystals annealed in a Cd melt. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 185-182. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
10. JITARI, V., ŞEMEACOVA, T. Electrical characteristics of ZnxIn2S3+x single crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 188-186. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
11. IOVU, M., COLOMEICO, E. Photocapacitance relaxation and rigidity transition in GexAsxSe1-2x amorphous films. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 193-189. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
12. OTTIH, I., EKPUNOBI, A., EKWO, P. Structural and optical properties of chemical bath deposites zinc nickel sulphide (ZnNiS) thin films. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 200-194. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
13. CANȚER, V., BEJENARI, I. Band gap of a topological insulator nanotube. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 219-214. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
14. ACULININ, A., SMÎCOV, V. Variability of surface solar irradiance and aerosol optical depth during partial solar eclipse of January 4, 2011 in Kishinev, Moldova. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 239-234. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
15. PLOHOTNIUC, E.

Savantul Nicolae FILIP – 90 de ani de la naștere

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 10-5. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
16. COSTIN, I.

Elementul carnavalesc în „Povestea cu cocoșul roșu” de Vasile Vasilache

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 12-10. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
17. CALALB, M.

Competența de lectură – parte integrantă a educației literar-artistice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 15-13. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
18. CODREANU, A., STANȚIERU, S.

Nume de culori – nume de plante

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 36-25. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
19. STANȚIERU, S., CODREANU, A.

Nume proprii în terminologia cromatică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 41-37. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
20. GRIGORE , A.

Limba română învățată la Bălți – Limba românilor de pretutindeni. Stilurile funcționale ale limbii române

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 47-41. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
21. COȘCIUG, A.

Experimentul în didactica limbii franceze ca limbă străină

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 49-47. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
22. CIOBANU, I.

Specificul predării geometrii diferențiate în societatea informațională

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 83-79. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
23. NEGARA, C.

Importanța feedback-ului în cursurile electronice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 86-83. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
24. ROTARI, E., POPOV, L.

Chestionarea – instrument de dezvoltare a aptitudinilor creative în cursurile electronice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 94-86. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
25. NEGARA, C., POPOV, L.

Specificul elaborării chestionarelor în cursurile online

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 99-94. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
26. ROTARI, E.

Utilizarea feedback-ului în instruirea adaptivă

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 103-99. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
27. SACALIUC, N.

Realizarea funcțiilor manageriale în activitatea de conducere în unitățile de învățământ

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 126-119. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
28. NASU, I., PANCO, T.

Etnopedagogia – baza educației societății interculturale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 129-126. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
29. MIHAILOVA, M., ZOLOTARIOV, E.

Căi viabile pentru a stimula creșterea calității practicii de educație fizică a preșcolarilor

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 133-129. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
30. COTOS (PELEVANIUC), L.

Dezvoltarea capacităților cognitive la preșcolarii mari în cadrul jocurilor de reproducere a figurilor-siluetă

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 137-133. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
31. DITOIU, F.

Aplicarea unor modele, strategii și tehnici didactice activizante în lecțiile de geografie

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 141-137. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
32. SECRIERU, L.

Supunere prin inducţie semantică şi nonverbală

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 147-141. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
33. BACIU, I.

Stilurile de comunicare în activitatea profesională juridică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 155-151. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
34. GUPALOVA, E.

Utilizarea repertoriul pianistic autohton în procesul didactic din Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 159-156. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
35. CRIȘCIUC, V.

Educaţia artistică a preşcolarilor: unele aspecte conceptuale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 166-159. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
36. MOHOREA, E.

Morice Halbwachs – inițiator al paradigmei „memorie colectivă”

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 181-174. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
37. PARNOVEL, V.

Personificarea (antropomorfismul) – componentă indispensabilă a culturii spirituale contemporane

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 188-181. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
38. GRIGORE, P.

Importanța studiului practic-aplicativ pentru elevi în orele de istorie și geografie

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 192-188. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
39. AMARFII-RAILEAN, N.

Perspective comparate privind sistemul de impozitare în Republica Moldova şi contextual

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 2(10), 195-192. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
40. DUMCENCO, D., LEVCENCO, S., HUANG, Y., FIRSZT, F., HSU, H., TIONG, K. Photoluminescence, modulation spectroscopy and surface photovoltage characterization of quaternary Zn1-x-yCdxMgySe compounds. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 1(10), 51-44. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
41. NAZAROV, M. Band edge singularities and density of states in YTaO4 AND YNbO4. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 1(10), 58-52. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
42. MUȘINSCHI, V., MUȘINSCHI, C., CARAMAN, M. Absorption and photoconductivity of PbMoO4 crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 1(10), 74-65. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
43. DJOUADI, D., AKSAS, A., CHELOUCHE, A. Structural study of titanium dioxide (TiO2) nanopowder prepared by sol-gel under hypercritical drying. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 1(10), 79-75. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
44. IOVU, M., ANDRIEȘ, A. Post-technological structural modification route for network glass-forming systems. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 1(10), 86-80. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
45. CULIUC, L., MIROVIȚKII, V. Characterization of Cu(In,Ga)Se2 thin films using reflected second harmonic generation. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 1(10), 102-96. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
46. GHERCO, O., FILIPPOVA, I., BACA, S., KEENE, T., DECURTINS, S. Two-dimensional manganese(II) coordination polymer based on phthalate and pyrazine bridges exhibiting antiferromagnetic properties. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 1(10), 108-103. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
47. BOGDANOV, E., MARINȚEV, P., MININA, N., MIRONOV, D. Energy shifts of heavy and light holes and electroluminescence intensity increase in p-AlxGa1-xAs/GaAs1-yPy/n-AlxGa1-xAs laser diode heterostructure under uniaxial compression. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 1(10), 114-109. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
48. FEDOROV, V., GAȘIN, P., GAGARA, L., CHETRUȘ, P. Thin layer photovoltaic modules based on CdS-CdTe heterojunctions. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 1(10), 120-115. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
49. FANTIDIS, J., POTOLIAS, C., VORDOS, N., BANDEKAS, D. Optimization study of a transportable neutron radiography system based on a 252CF neutron source. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2011, nr. 1(10), 130-121. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
2010
50. ARUȘANOV, E., LISUNOV, C., SCHUMANN, J., VINZELLBERG, H. Unconventional metal-insulator transition in RexSi1-x. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 3-4(9), 256-252. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
51. SEYID-RZAYEVA, S. Intraband nonresonant optical polaron in semimagnetic semiconductors. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 3-4(9), 268-261. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
52. KNIAZEV, A., SPIRIN, E., EMELIANOV, N. Kinetics of photoconductivity of CuGaSe2 (Zn,Ge) crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 3-4(9), 269-269. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
53. GHITA, R., NEGRILA, C., UNGUREANU, F., PREDOI, D. Compositional and aspect studies of sulphur passivation on n-GaAs. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 3-4(9), 274-270. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
54. ASADOV, M., AHMEDOVA, N. New materials of B2O3–Bi2O3–Me2O3 (Me = Yb, Lu) systems. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 3-4(9), 285-280. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
55. ZALAMAI, V., URSACHI, V., BURLACU, A., RUSU, E., TIGHINEANU, I., POSTOLACHE, V. Nanostructured ZnO produced from ZnTe for random laser applications. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 3-4(9), 313-308. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
56. CRACIUN, E., ZAHARESCU, T., IGNAT, M., CATANESCU, L., ZARNESCU, G. Evaluation of electrical insulation quality of epoxy resin modified with oxide nanoparticles. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 3-4(9), 332-324. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
57. SERGENTU, V., ZALAMAI, V., URSACHI, V., TIGHINEANU, I., ENACHI, M. Numerical optimization of metallized titania nanotube morphologies for negative index material flat lens applications. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 3-4(9), 338-333. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
58. IASENIUC, O., ANDRIEȘ, A., ABAȘKIN, V. Optical properties of chalcogenide (As2S1.5Se1.5)0.99:Sn0.01 thin films. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 3-4(9), 344-339. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
59. MIHALACHE, V., STEFAN, N., MIROIU, F. CeO2 single buffer layer for YBCO RABiTS coated conductors. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 3-4(9), 362-358. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
60. POTLOG, T., SPALATU, N., CIOBANU, V., HIIE, J., MERE, A., MIKLI, V. Analysis of fill factor losses in thin film CdS/CdTe photovoltaic devices. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 3-4(9), 367-363. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
61. JITARI, V., ŞEMEACOVA, T., ARAMĂ, E. Photoluminescence in MgIn2S4 spinel crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 2(9), 143-141. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
62. JITARI, V., PAVLENCO, V., ŞEMEACOVA, T. Anisotropy of photoluminescence in ZnIn S doped with Cu and Mn. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 2(9), 147-144. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
63. LEVCENCO, S., GURIEVA, G., ARUȘANOV, E., FRIEDRICH, E., MERINO, J., LEON, M. Optical constants of CuIn1-xGaxSe2 films deposited by flash evaporation. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 2(9), 155-148. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
64. MEGLEI, D., DÎNTU, M., DONU, S. Indium impurity effect on growth and structural perfect of lead-tin telluride wire crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 2(9), 158-156. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
65. GOGLIDZE, T., GUȚUL, T., DEMENTIEV, I., PETRENKO, P. Preparation of nanocomposite cadmium sulfide in a polymer matrix. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 2(9), 161-159. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
66. CHERNER, I. Numerical modeling of detection in low temperature diode detectors. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 2(9), 190-186. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
67. DVORNIKOV, D. Application of laser-induced breakdown spectroscopy for elemental analysis. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 2(9), 228-205. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
68. NAZAROV, M. Raman spectroscopy of double activated YnbO4:Eu3+,Tb3+ AND YTaO4:Eu3+,Tb3+. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 15-5. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
69. TRONCIU, V. Chaos communication using semiconductor lasers subject to different kinds of optical feedback. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 69-50. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
70. BARANOV, S., YAMAGUCHI, M., GARCIA, K., VAZQUEZ, M. Application of amorphous microwires for electromagnetic shielding. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 82-76. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
71. NASTAS, V. Metrological simulators of electrical passive quantities with algorithmic structure. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 102-83. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
72. ACULININ, A., SMÎCOV, V. Temporal and spatial variability of total ozone content in Moldova: satellite retrievals and ground observations. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 111-103. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
73. POTAPOV, E., TINCOVAN, S., ZASAVIȚCHI, E., ABSHAEV, M., ABSHAEV, A., ZHEKAMUKHOV, M. Simulation of rocket seeding of convective clouds with coarse hygroscopic aerosol: 2. Condensation and coagulation processes in cloud zones seeded with hygroscopic particles. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 131-123. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
74. BUZULEAC, A.

Bruion scriptural și cristalizare artistică în erotica eminesciană

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 11-5. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
75. SPÎNU, A.

Utilizarea metodei lui Cramer la rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare pe inelul Zm

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 15-12. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
76. DOBIC, A.

Deducerea ecuației fundamentale a teoriei cinetico-moleculară a gazelor

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 19-16. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
77. DINESCU, V.

Materiale compozite în construcția de mașini

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 22-19. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
78. BURLACU, T.

Cercetări privind aplicarea metodelor de instruire şi evaluare în cadrul lecţiilor de educaţie tehnologică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 29-22. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
79. CHICAROȘ, L.

Experimentul demonstrativ la Legea lui Arhimede

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 35-29. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
80. PALARIA, A.

Utilizarea inegalităţii Cauchy şi a consecinţelor acesteia la rezolvarea problemelor de extrem la Fizică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 43-36. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
81. CIORNEA, V.

Determinarea rezistenţelor echivalente ale circuitelor electrice liniare infinite

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 50-43. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
82. ISAC, D.

Sursele „verzi” de energie electrică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 56-50. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
83. CIUGUREANU, M.

Animaţia flash în cadrul predării fizicii

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 60-57. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
84. CIUGUREANU, M.

Elaborarea şi folosirea animaţiilor didactice pentru lecţiile de fizică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 65-60. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
85. POPESCU, A.

Calculul sumelor unor serii numerice aplicînd metodele analizei complexe

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 70-65. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
86. NOGAI, L.

Calculul unor integrale definite de la funcții trigonometrice cu ajutorul teoriei reziduurilor

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 73-70. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
87. CEBANU, V.

Metode activ-participative în studierea geometriei în clasa a X-a

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 77-74. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
88. BALAN, N.

Dezvoltarea gândirii algoritmice prin intermediul materialelor ilustrative

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 82-77. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
89. BALAN, N.

Dezvoltarea competențelor digitale ale studenților din învățământul superior la unitatea de învățare „Procesarea documentelor” prin intermediul tehnologiilor interactive

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 87-82. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
90. CRÎȘMARI, O., BORȘ, I.

Utilizarea resurselor și a sistemelor informaționale de stat în informarea unui specialist din domeniul juridic

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 96-91. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
91. ANDRIUȚA, L.

Jocul didactic – factor motivant în procesul instructiv-educativ

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 103-97. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
92. ȚEHMAN, G.

Metode de evaluare la biologie din perspectiva formării competențelor specifice în gimnaziu

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 107-103. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
93. NICU, V.

Lecţia netradiţională de biologie în cadrul procesului educaţional

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 112-107. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
94. BALAN, D.

Dezalcalinizarea straturilor superficiale ale sticlelor anorganice cu reagenți din faza solidă

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 114-112. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
95. CEBAN, M.

Influenţa diferitor doze de îngrăşăminte minerale asupra productivităţii florii-soarelui

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 119-114. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
96. TÎGÎRLAȘ, S.

Eficienţa utilizării îngrăşămintelor minerale la cultivarea grîului de toamnă în asolament

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 123-119. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
97. PROZOROVSCHI, S.

Productivitatea porumbului pentru boabe în asolament la aplicarea îngrăşămintelor minerale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 126-123. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
98. CEBANU, D.

Buruieni-problemă în Nordul Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 132-126. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
99. POPOVICI, L.

Alimentaţia vegetariană – componentă a modului sănătos de alimentare şi rezonabil ecologic al omului

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 138-132. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
100. OPREA, M.

Valorificarea şi perspectivele utilizării resurselor alternative de energie în Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 142-139. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
101. BOLOGAN, C.

Alb, albastru, galben: asocieri ale culorilor în limba română

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 148-143. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
102. GURĂU, M.

Tipologia metaforei în opera lui Grigore Vieru

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 151-148. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
103. LESNIC, M.

Perspectiva temporală în „Cîntarea României”

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 161-158. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
104. COJOCARI, A.

Trei texte eminesciene oglindindu-se în poemul Luceafărul

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 173-168. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
105. BUNESCU, E.

Chipuri și măști în nuvele Cezara de Mihai Eminescu

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 178-174. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
106. GURĂU, M.

Traducerea facerii sau traducerea operei instaurate/împlinite?

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 182-178. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
107. ROTARU, I.

Chipul Rusului/Rusiei în publicistica politică eminesciană

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, nr. 1(9), 186-183. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
2009
108. CULIUC, L., CULICOVA, O., SIMINEL, A., TEZLEVAN, V. Photoconductivity and photoluminescence spectra of CdIn2S4:Ti crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 270-265. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
109. DUMCENCO, D., HUANG, Y., HO, C. Optical properties of rhenium diselenide single crystals doped with transition metals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 276-271. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
110. DUMCENCO, D., HUANG, Y., TIONG, K. Optical characterization of quaternary Zn1-x-yBexMgySe mixed crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 282-277. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
111. BALLATO, J., CIUMANOV, G., PÎȘKIN, S., JITARU, R., TĂZLĂVAN, V., BASS, M., TURRI, G. Optical and mechanical properties of long-term ordered semiconductors. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 295-287. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
112. ŞERBAN, D., SIMAȘCHEVICI, A., BRUC, L., FEODOROV, V., USATÎI, I. Current transport mechanisms in ITO/nSI structures. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 306-303. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
113. NAZAROV, M., NAZAROV, M. Infrared and terahertz spectroscopy of Y(Ta,Nb)O4:Eu3+,Tb3+phosphors. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 313-308. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
114. EVTODIEV, I. Photoluminescence of BI2O3-inse heterojunctions. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 318-314. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
115. CONDREA, E., NICORICI, A. Quantum oscillations of resistivity in bismuth nanowires. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 324-319. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
116. DMITRIEV, S. Metal oxide based nanostructure engineering: electrical and gas sensitive properties of structurally modified SnO2 nanowires. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 331-325. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
117. BARANOV, S. Radioabsorption properties of amorphous microwires. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 336-332. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
118. ROTARU, A., ŞURA, C. Nonlinear hamiltonian dynamics of coherent phonons in biological media. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 347-337. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
119. OBIEKEZIE, T., OKEKE, F. Variations of geomagnetic H, D, and Z field intensities on quiet days at west african latitudes. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 372-366. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
120. ŞERBAN, D., SIMAȘCHEVICI, A., BRUC, L. Estimation of solar cell parameters in view of solar radiation spectral structure. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 377-373. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
121. SAFONOV, G., CALANCEA, A.

Spațiul cibernetic - teren de confruntare

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 30-25. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
122. BABĂRĂ, I.

Securitatea informaţională în era tehnologică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 68-63. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
123. MIHĂESCU, I.

Protecția informațiilor clasificate, în era informațională

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 75-73. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
124. BURUC, A., NISTOR, D.

Securitatea cibernetică şi securitatea naţională. Cazul Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 89-83. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
125. PAXIMADI, E., PETROȘIȘIN , I.

Securitatea informaţiei personale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 97-94. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
126. HLOPEANICOV, C., MUNTEANU, S.

Măsurile securităţii cibernetice în societatea informaţională

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 102-98. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
127. GOJAN, R., STAN, I.

Infractiunile informationale si spionajul informational

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 110-103. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
128. BULAI, R.

Estimarea cantitativă și calitativă a riscurilor informaționale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 3-4(8), 113-110. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
129. SKIPETROV, E., KOVALEV, B., PICIUGHIN, N., SLINIKO, E., SLINIKO, V. Parameters of chromium impurity band in Pb1-x-yGexCryTe alloys. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 2(8), 145-141. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
130. MINAEV, V., TIMOȘENKOV, S., KALUGHIN, V., NOVIKOV, S., KOVALEV, S. Formation and nanoheteromorphous structure of vitreous and non-vitreous non-crystalline substances. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 2(8), 162-151. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
131. OBIEKEZIE, T. Sunshine activity and total column ozone variation in Lagos, Nigeria. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 2(8), 172-169. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
132. LEVCENCO, S., GURIEVA, G., GUC, M., NATEPROV, A. Optical constants of Cu ZnSnS bulk crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 2(8), 177-173. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
133. GUBANOVA, A., KRÎSKOV, ., PAIUK, O., LAIHO, R., LäHDERANTA, E., STRONSKI, A. Some magnetic properties of chalcogenide glasses As2S3 AND As2Se3 doped with Cr, Mn, AND Yb. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 2(8), 185-178. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
134. MUȘINSCHI, V., MUȘINSCHI, C., SÎRBU, N., CARAMAN, M. Optical properties of significant acousto-optic crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 2(8), 194-186. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
135. USATÎI, I., MERCALDO, L., VENERI, P., PRIVATO, C. Pecvd in-situ growth of silicon quantum dots in dielectric matrix for third generation photovoltaics. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 2(8), 200-195. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
136. SHMAVONYAN, G. Focused ion beam treatment of ZnO nanowires. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 2(8), 206-201. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
137. ENACHI, M., TROFIM, V., TIGHINEANU, I., COSEAC, V., URSACHI, V. Structure and luminescence properties of porous alumina templates doped with rare earth elements and transition metals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 2(8), 213-207. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
138. ENACHI, M., TROFIM, V., TIGHINEANU, I., URSACHI, V., COSEAC, V. Characterization of structure and luminescence of titania nanotubes. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 2(8), 220-214. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
139. WESZKA, J., CISOWSKI, J. Electronic processes in polyazomethine thin films. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 2(8), 230-221. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
140. DÎNTU, M., MEGLEI, D., DONU, S., RUSU, S. Mechanical properties of iron doped bismuth microwires in glass isolation. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 2(8), 233-231. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
141. SIDORENKO, A., PREPELIȚA, A., COJOCARU, V., ZASAVIȚCHI, E., BANDURYAN, B., BAZALEEV, M., KLEPIKOV, V., LYTVYNENKO, V. Infrared detectors for safety-control of postoffice messages. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 2(8), 249-245. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. A)
142. PLAKIDA, N. Superconductivity in strongly correlated electronic systems. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 16-7. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
143. DMITRIEV, A. Hot electrons in wurtzite indium nitride: a new numerical approach. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 22-17. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
144. NAZAROV, M. Luminescence properties of Europium and Terbium doubly activated yttrium Niobium/ Tantalate Phosphors under X-ray excitation. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 30-23. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
145. LISUNOV, C. Magnetic and galvanomagnetic properties of CdSb doped with Ni. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 48-41. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
146. ARUȘANOV, E., LISUNOV, C., BEHR, G., SCHUMANN, J., SCHMIDT, O. Hopping conductivity and spectrum of localized carriers in β-FeSi:Mn. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 53-49. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
147. LEVCENCO, S., ARUȘANOV, E., LEON, M., MERINO, J., FRIEDRICH, E. Optical properties and electronic structure of polycrystalline Cu-(In Ga)-Se alloys. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 62-54. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
148. SKIPETROV, E., ZVEREVA, E., PRIMENKO, A., SAVELIEVA, O., PICIUGHIN, N., GOLOVANOV, A., GORBACIOV, V., ZLOMANOV, V., VINOKUROV, A. Electronic structure and magnetic properties of diluted magnetic semiconductors Pb1-XVXTe. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 67-63. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
149. CROITOR, L., CIUMACOV, I., FONARI, M., COROPCEANU, E. Metal oximates: an old platform for modern crystal design. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 69-68. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
150. ZDRAVKOV, V. High quality Nb nanolayers as a base for superconducting spintronics. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 81-78. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
151. BARANOV, S., GORCEAC, L., CINIC, B.

Proprietăţile electrice ale celulei fotovoltaice cu joncţiune reliefată fabricată prin HVPE

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 27-24. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
152. GHEORGHIȚĂ, A., GHEORGHIȚĂ, E., GUȚULEAC, L., MIHĂLACHE, A.

Particularităţile relaxării spinului electronilor în antimonidul de galiu dopat cu fier

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 47-42. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
153. NASTAS, V.

Măsurătoare  tehnologice de  rezistenţă liniară a microconductorului izolat

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 67-64. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
154. CREȚU, V., POSTICA, V., ABABII, N., TROFIM, V., ŞONTEA, V., LUPAN, O.

Cercetarea proprietăţilor senzoriale ale peliculelor nanocristaline de Cu1-xZnxOy

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 109-106. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
155. CREȚU, V., POSTICA, V., RAILEAN, S., LUPAN, O.

Cercetarea proprietăţilor oxidului de staniu obţinut prin oxidarea termică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 111-110. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
156. ENACHI, M., LUPAN, O., BRANIȘTE, T., SARUA, A., ADELUNG, R., TIGHINEANU, I.

Nano–senzor de hidrogen în baza unui singur nanotub de TiO2

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 155-152. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
157. GOROBIEVSCHI, S., GUȚULEAC, E.

Modelarea creşterii calităţii vieţii în Republica Moldova prin reţele Petri hibride

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 208-204. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
158. COJUHARI, I., IZVOREANU, B., VICOL, N., MELNIC, R.

Sistem automat de reglare a temperaturii în cuptor electric

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 220-217. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
159. CANDRAMAN, S., SECRIERU, N.

Cercetarea şi proiectarea sistemului inerţial de navigaţie în LabView

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 222-221. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
160. LEVINEȚ, N., GÎRȘCAN, A., ILCO, V.

Aspecte ale proiectării sistemelor embedded a microsateliţilor cu ajutorul diagramelor

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 228-223. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
161. NEGURĂ, V.

Seria de standarde ISO 25000 în stabilirea cerinţelor pentru produsele software  şi evaluarea calităţii

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 235-229. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
162. SAFONOV, G.

Contracararea riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii cibernetice a Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 241-236. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
163. IZVOREANU, B., MORARU, D., COJUHARI, I.

Acordarea regulatoarelor la modele echivalente de obiecte cu elemente identice în conexiune paralelă

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 250-247. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
164. FIODOROV, I.

Sinteza regulatorului în spaţiul stărilor după criteriul gradului maximal de stabilitate

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 256-251. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
165. IZVOREANU, B., MORARU, D., COJUHARI, I., FIODOROV, I.

Acordarea regulatoarelor la model de obiect cu inerţie de ordinul unu

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 260-257. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
166. COJUHARI, I., FIODOROV, I., VICOL, N., MELNIC, R., TIHOLAZ, T.

Analiza comparativă a metodelor de acordare  a regulatoarelor tipizate

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 268-265. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
167. NASTAS, V.

Măsurătoare  tehnologice de  rezistenţă liniară a microconductorului izolat

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 272-269. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
168. GUȚULEAC, E., CRUCEAN, A., STAVER, A.

Compunerea în mediul PIPE a modelelor de reţele Petri prin expresii descriptive

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 277-273. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
169. CARCEA, L., BOBICEV, V., BRAGARENCO, T.

Perfecţionarea funcţionalităţilor sistemelor de tip întrebare-răspuns

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 285-282. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
170. CATLABUGA, E., ARNĂUT, M.

Metodă de calcul a forţei magnetice exterioare a magnetului de comandă a comutatorului erconic

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 288-286. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
171. CATLABUGA, E., ARNĂUT, M.

Regimul tranzitoriu al transformatorului la supratensiune

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 290-289. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
172. CORDUNEANU, A.

Simularea visuală a arhitecturilor de calcul multiagent în petri nets explorer

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 303-299. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
173. CHILAT, S., BEȘLIU, V.

Fuzzy Logic în automatizarea procesului de analiza a datelor din GoogleAnalytics

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 305-304. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
174. CHILAT, S.

Utilizarea algoritmilor NeuroFuzzy la generarea paginilor web personalizate

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 309-306. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
175. PETIC, M., ŢIȚCHIEV (CAMERZAN), I., HOROȘ, G.

Oportunităţi de utilizare a calculelor distribuite în prelucrarea imaginilor

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 313-310. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
176. GÎSCĂ, V., EFROS, P.

Sistem automatizat de monitorizare a parametrilor condiţiilor de trai şi de muncă

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 320-318. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
177. CEBAN, G.

Aplicarea metodelor teoriei sistemelor impulsive cu parametri distribuiţi pentru obţinerea proceselor în structuri parţial omogene la perturbări periodice cu impuls

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 353-351. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
178. ABABII, V., SUDACEVSCHI, V.

Sistem de control multidata-multitask pe microcontroler

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 356-354. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
179. COJOCARU, I., GUZUN, M., IONESCU, R.

Sistemul de management al securităţii informaţionale ISO/IEC 27001:2013. Algoritmul de implementare

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 365-362. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
180. BALMUȘ, I., LISNIC, I.

Investigarea acţiunii de comunicare într-o reţea modernă prin VOICE OVER IP

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 383-382. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
181. CATRUC, M., BALMUȘ, I., MELNIC, R.

Gestionarea dosarului titularului disciplinei prin intermediul platformei MOODLE

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 386-384. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
182. CATRUC, M., MELNIC, R., BALMUȘ, I.

Verificarea şi specificarea formală a produselor software. Posibilităţi de implementare şi dificultăţi

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 389-387. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
183. DUCA, L., BULAI, R.

Implementarea unui sistem de management în securitatea informaţiei

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 405-404. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
184. PAVLOV, A., LUCHIANOVA, L.

O aplicaţie interactivă tabelul periodic în C

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 408-406. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
185. BULAI, R., DUCA, L.

Recomandări privind implementarea SMSI după ISO/IEC 27001:2013

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 411-409. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
186. PAXIMADI, E.

Calculatorul – instrument principal în procesul de predare-învăţare

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 439-437. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
187. TCACI, O., ISTRATI, D.

L ’enseignement des langues de spécialité  à l’UTM: le français de l ’informatique

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 443-440. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
188. GROSU, O., BALMUȘ, N., BALMUȘ, I.

Prelucrarea datelor experimentale – problemă interdisciplinară de informatică pentru învăţământul preuniversitar şi universitar

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 446-444. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
189. COSTAȘ, A.

Utilizarea platformei Moodle în predarea cursului universitar de matematică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 450-447. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
190. DOHOTARU, L., COJUHARI, E., COSTAȘ, A., MÎNDRU, G., RUSU, G.

Din practica predării matematicii superioare prin intermediul platformei Moodle

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 554-451. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
191. MARGINEAN, A., NAN, C.

SentiMusic – Mash-Up media extins cu analiza sentimentelor

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 471-468. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
192. SLĂVESCU, R., BUIAN, M., GROZA, A., BĂRBĂNȚAN, I.

Generator semi-automat de fişiere de antrenament pentru Conditional Random Fields, cu etichetare morfologică pentru limba română

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 475-472. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
193. MORARU, V., ZAPOROJAN, S., STOIAN, D.

O metodă bazată pe funcţii de complementaritate pentru optimizarea pătratică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 478-476. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
194. BREAHNA, C., BOBICEV, V.

Sistemul întrebare-răspuns online

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 482-479. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
195. CĂRBUNE, V., CALMÎCOV, I., GÎSCĂ, V.

Arhitectură pentru suport argumentativ al deciziilor luate în procesele industriale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 486-483. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
196. CREȚU, S., POPESCU, A.

Aspecte intensionale în limbajul natural: procesarea

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 490-487. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
197. ZAPOROJAN, S., PLOTNIC, C., LARIN, V.

Dezvoltarea unui sistem pentru planificarea procesului de fabricaţie a microfirelor

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009, nr. 1(8), 494-491. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
2008
198. CANȚER, V. Bright physicistand personality of R. Moldova— academician Dumitru Gitsu — left this world for that eternal. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 403-401. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
199. GRABCO, D. Development of scientific direction of strength and plasticity physics in Moldova. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 419-407. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
200. POPOVICI, E., NAZAROV, M. Luminescence properties of europium and terbium activated yttrium niobium/tantalate phosphors under VUV-UV excitation. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 437-433. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
201. GHEORGHIȚĂ, E., GUȚULEAC, L., POSTOLACHI, I., UNTILĂ, P. Specific features of optic qualities of Hg1-xMnxTe and Hg1-x-yCdxMnyTe semimagnetic materials with narrow GAP compared with Hg1-xCdxTe nonmagnetic semiconductor. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 455-449. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
202. LEBOURHIS, E., PATRIARCHE, G. Nanoindentation response of semiconductors. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 465-456. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
203. DMITRIEV, S. Low-energy ion-beam bombardment for metal oxide nanowire surface cleaning and modification. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 470-466. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
204. GORCEAC, L., DAVÎDOV, V., JILIAEV, I., BOTNARIUC, V., RAEVSCHI, S. Thin AIN films growth on Si (III) by hydride vapor phase epitaxy. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 480-476. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
205. OLEINIC, V. Energy problem. Atom as a source of ecologically pure energy. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 510-499. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
206. DAS, K., MANDAL, S. Effects of viscous and joulean dissipations on hydro-magnetic free convection flow over a heated surface. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 517-511. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
207.

Prefaţă

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 3-3. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
208. CĂLDARE, D.

Reflecţii privind omul, spaţiul şi timpul în opera lui Lucian Blaga

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 11-4. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
209. ŢAPOC, V.

Generaţia profesorului Nae Ionescu (1890 – 1940)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 29-12. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
210. CAPCELEA, V.

Abordarea problemelor eticii în lucrarea lui D.D. Roşca existenţa tragică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 35-30. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
211. CODREANU, T.

Conceptul de dogmă la Ion Barbu şi Lucian Blaga

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 49-36. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
212. PETRU, I.

Un slujitor neobosit în slujba măriei sale Eminescu

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 55-50. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
213. COANDĂ, S.

Cupolele sistemului filosofic elaborat de Lucian Blaga

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 61-56. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
214. FONARI, V.

Dioptriile tăcerii lui Lucian Blaga focusate în creaţia lui Victor Teleucă

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 69-62. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
215. SCUTELNIC, S.

Metafora terapeutică în filosofia lui Lucian Blaga

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 76-70. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
216. BOBÎNĂ, G.

Tipologii ale filosofiei medievale în opera lui Mircea Vulcănescu

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 90-77. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
217. AUTOR, N.

Raicu Ionescu-Rion: Predispoziţii estetico-ideatice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 99-91. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
218. DODUL, D.

Fiinţa istorică: consideraţii preliminare

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 107-100. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
219. COJOCARU, N.

Va mai rămâne satul românesc sursă de veşnicie? (În lumina reflecţiilor lui Constantin Noica despre ţărănime expuse în „Manuscrisele de la Câmpulung”.)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 122-108. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
220. SUCEVEANU, A.

Veşnica reîntoarcere la origini: spiritul sărbătorii

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 127-123. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
221. BRAGA, M.

Lucian Blaga „În maraea trecere”

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 133-128. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
222. SÎRBU, I.

Paranormalul în creaţia lui Lucian Blaga

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 143-134. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
223. GROSU, L.

Poetul Lucian Blaga: Filosofia iubirii

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 150-144. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
224. MĂRGĂRINT, T.

Simbolul în poezia şi filosofia lui Lucian Blaga

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 157-151. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
225. LUCA, S.

Rolul elitelor naţionale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 4(7), 169-158. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
226. CANȚER, V. Outstanding physist and prominent personality of Moldova professor Sveatoslav Moskalenko at his 80th anniversary. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 3(7), 263-261. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
227. CANȚER, V. World recognized physistand bright personality of Moldova professor Vsevolod Moskalenko at his 80th anniversary. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 3(7), 266-264. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
228. HADJI, P., TCACENCO, D. Features of dynamics of stimulated atomic - molecular Raman conversion in a Bose – Einstein condensate. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 3(7), 291-267. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
229. FOMIN, V., GLADILIN, V., DEVREESE, J., KLEEMANS, N., BOZKURT, M., KOENRAAD, P. Electron and exciton energy spectra in self-assembled InGaAs/GaAs ring-like nanostructures. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 3(7), 327-316. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
230. CROITOR, M. Revival of rabi oscillations in optically excited semiconductor quantum dots. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 3(7), 342-334. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
231. TRONCIU, V., COLET, P., MIRASSO, C. Chaos based communications using on-off shift keying method. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 3(7), 349-343. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
232. ZASAVIȚCHII, V. Optical spectra of Pb1-xEuxTe (0 ≤ x ≤1) solid solution. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 3(7), 374-364. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
233. GHEORGHIȚĂ, E., GUȚULEAC, L., MELINTE, V., ZLOTEA, O., POSTOLACHI, I. Scattering mechanisms of charge carriers in gallium antimonide doped with iron. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 3(7), 381-375. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
234. AKSAS, A., CHELOUCHE, A., DJOUADI, D., BOUDINE, B., HALIMI, O. Dispersion of ZnSe quantum dots in KBr matrix. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 144-140. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
235. SURDU-BOB, C., BADULESCU, M., LUNGU, C., GEORGESCU, C. Deposition of nickel films by TVA. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 151-145. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
236. IOVU, M., COJOCARU, I., COLOMEICO, E. Optical photoinduced absorption in As2S3 thin films doped with rare-earth ions. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 157-152. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
237. CHIRITOIU, V., ZAHARIE, I., NEGREA, R., CARUNTU, B. Numerical study of quantum hydrodynamic model for semiconductors. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 173-168. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
238. JITARI, V., URSACHI, V., ŞEMEACOVA, T., ARAMĂ, E. Photoluminescence in CdGa2S4 single crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 176-174. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
239. DIACON, I., DONU, S., CIAPURINA, L. Comparative peculiarities of polytypy of crystals Cu(D-Ala)(L-Ser) and Cu2(D-Ala)(L-Ala)(D-Ser)(L-Ser). Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 181-177. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
240. MOSCALENCO, S., DOBÎNDĂ, I., ŞTEFAN, A., PAVLENCO, V., LELEACOV, I. Carrier multiplication in quantum dots. Billiards packet ball mechanism, quantum fluctuations, and accompanying Raman scattering phenomena.. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 196-182. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
241. MOSCALENCO, S., PODLESNÎI, I., RUSU, S., CERBU, F., KISELIOVA, E., COLUN, S., RAILEAN, O., LIBERMAN, M. Absorption band shape of combined two-dimensio magnetoexciton-cyclotron resonance. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 207-197. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
242. CIOBANU, N., ENACHI, N. Partial reversibility of atomic inversion in off-resonance interaction of radiator with quantum cavity field. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 217-208. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
243. TRONCIU, V. Excitability and coherence resonance of DFB laser with passive dispersive reflector. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 223-218. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
244. LUMINOSU, I., ZAHARIE, I., IGNEA, D. Study of paraboloidal optical concentrator by ray-tracing method: Foundations. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 228-224. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
245. ZAHARIE, I., LUMINOSU, I., IGNEA, D. Study of paraboloidal optical concentrator by ray-tracing method: Results. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 233-229. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
246. BARANOV, S. Radioabsorption properties of protective screens. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 237-234. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
247. POTAPOV, E., TINCOVAN, S., ZASAVIȚCHI, E., ABSHAEV, M., ABSHAEV, A., ZHEKAMUKHOV, M. Simulation of rocket seeding of convective clouds with coarse hygroscopic aerosol. 1. Condensation growth of cloud droplets on salt crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 246-238. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
248. ACULININ, A. Latitudinal variability of surface solar radiation in Moldova. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 253-247. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
249. MOSCALENCO, S., DOBÎNDĂ, I., STEFAN, A., PAVLENCO, V., LELEACOV, I. Carrier multiplication in quantum dots. Billiards packet ball mechanism, quantum fluctuations, and accompanying Raman scattering phenomena. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 196-182. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
250. CARAUȘ, V.

Natural product with aphrodisiac-like effect containing spirulina extract

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 46-46. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
251. DANILOV, L., GHINDA, S., CHIROȘCA, V., ROTARU, N., TROFIMCIUC, M., IASCHINA, V.

The In Vitro effect of the En- preparation on the pre-immune resistance indices in patients with chronic tonsillitis

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 50-49. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
252. BOGDAN, V., TIMOȘCO, M.

Utility of some species of intestinal streptococi for the organism

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 63-63. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
253. DZIAMESHKA, V., SEMASHKO, T., BULBENKOVA, D., ZHUKOUSKAYA, L.

Glycerole-oxidazing enzymes synthesized by fungi of genera aspergillus and penicillium

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 64-64. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
254. VELCIU, A., TIMOȘCO, M.

The intestinal microorganisms of some genera in digestive tract of children with various health statuses

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 68-67. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
255. MACARI, V., MAȚENCU, D., RUDIC, V., ROTARU, A.

Elucidation of the BioR remedy impact on the female rabbits` lactation capacity in an implementation study

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 72-72. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
256. VASILICIUC, A.

Effect of cyanobacterial substances on the amino acid composition of streptomyces massasporeus CNMN-ac-06 biomass, cultivated on complex medium R

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 74-74. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
257. BOIȘTEAN, A., CHIRSANOVA, A.

Possibilities of using soy proteine isolate for the packaging of Juglans Regia l. Nuts

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 75-75. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
258. CALCATINIUC, D., GRIȚCO, C., CHIRSANOVA, A., BOIȘTEAN, A.

The impact of organic food on the moldavan market

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 76-76. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
259. MOCANU, G., NISTOR, O., ANDRONOIU, D., BOTEZ, E.

The influence of subtituting NaCl with KCl on telemea cheese: physico – chemical composition, textural and sensorial properties

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 78-77. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
260. POPESCU, A.

Pumpkin paste as a natural agent for pastry texture

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 79-79. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
261. TĂNASE, L., OLARU, L., NISTOR, O., ANDRONOIU, D., SEREMET (CECLU), L., BOTEZ, E.

Ohmically heated courgettes (cucurbita pepo var. Obloga) purees especially designed for dysphagia

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 80-80. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
262. TIMOȘCO, M., STRUTINSCHI, T., STROCOVA, V.

The quantitative level of some intestinal microorganisms depending on the food factor

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 82-81. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
263. CEPOI, L., VALUȚĂ, A., DONI, V., SPÎNU, C., DUMBRĂVEANU, V., RUDIC, V.

The action of Zn(II) acetate on adaptive capacity of spirulina in response to changes in the light regime

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 84-84. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
264. DJUR (MAXACOVA), S.

The use of chemical compound Fe3Se3O9∙6H2O for obtaining selenium and iron enriched spirulina biomass

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 85-85. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
265. RUDI, L., CEPOI, L., CHIRIAC, T., CODREANU, S., MISCU, V., VALUȚĂ, A., DUMBRĂVEANU, V., RUDIC, V., GHELBET, V.

Modification of iron reducing power in spirulina biomass in response to induced stress

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 86-86. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
266. MAFTEI, E., RUDIC, V., IAȚCO, I., NARTEA, E., CHIRIAC, T., DENCICOV-CRISTEA, L.

Application of gold and silver nanoparticles in cultivation technologies of microalgae dunaliella salina

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 87-87. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
267. CEPOI, L.

Induced oxidative stress – a biotechnological tool in phycobiotechnology

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 88-88. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
268. CHIRIAC, T., DJUR (MAXACOVA), S., CODREANU, S., DUMBRĂVEANU, V.

Monitoring of the adaptive capacity of different age spirulina to oxidative stress induced by hypothermia in the presence of chemical stimulators under laboratory conditions

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 90-89. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
269. PLÎNGĂU, E., RUDI, L., MISCU, V., DENCICOV-CRISTEA, L.

Application of microwave pretreatment technique of aplanospores of haematococcus pluvialis for astaxanthin recovering

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 91-91. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
270. RUDI, L., MISCU, V., VALUȚĂ, A., CHELMENCIUC, V., ELENCIUC, D.

The impact of compound Fe(III)-alanine on phycobilin synthesis in spirulina biomass under hypothermia

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 92-92. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
271. HUMELNICU, D., DRĂGAN, E., DINU, M., ZINICOVSCAIA, I., HUMELNICU, I.

Efficiency of new sorbents based on chitosan for the removal of heavy metals from residual waters

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 94-94. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
272. VELIKSAR, S., LEMANOVA, N., ZACCHINI, M., PIETRINI, F., GLADEI, M.

Effect of plant growth promoting bacteria (PGPB) on copper toxicity reduction in grape seedlings

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 96-96. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
273. CRIȘAN, I., VIDICAN, R., STOIAN, V.

Affinity of Iris × Hollandica to arbuscular mycorrhizae during establishment in the field

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 100-99. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
274. STOIAN, V., VIDICAN, R., MIGNON, ., CRIȘAN, I., BLANARIU, M., PLEȘA, A.

Mycorrhizal dynamics in root of urban Trifolium genus

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 102-101. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
275. STÎNGACI, A.

Entomopatgenic biopesticide in protecting Lepidoptera diversity in organic farming

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 104-103. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
276. MAGHER, M., LEMANOVA, N.

Efficacy of pseudomonas aureofaciens CNMN-PB-05 as a biological control agent against Erwinia Amylovora on apple flowers

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 105-105. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
277. SÎRBU, T.

Antifungal and phytostimulation activity of penicillium fungi

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 107-107. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
278. TROFIM, A., BULIMAGA, V., ZOSIM, L.

Directed synthesis of exopolysaccharides in newly isolated cyanobacteria Nostoc Halphilum Hansg.

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 109-109. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
279. DOBROJAN, S., ŞALARU, V., SEMENIUC, E., JIGĂU, G., COSTICA, M.

The use of bio-fertilizer strains of genus Nostoc for tomato cultivation

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 114-114. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
280. CREMENEAC, L., BOCLACI, T.

Evaluation of the influence of effective microorganisms in the process of bioconversion of organic wastes

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 116-116. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
281. RUGINESCU, R., COJOC, R., ENACHE, M., LAZĂR, V.

Halotolerant bacteria with cellulolytic activity isolated from a hypersaline natural lake located in Romania

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 119-117. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
282. ŞCERBACOVA, T., PâNZARU, B.

The fungicide effect of biopreparation based on trichoderma against agricultural plant pathogens

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 121-120. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
283. BALAN, I., BORONCIUC, G., ROȘCA, N., CAZACOV, I., BUCARCIUC, M., BUZAN, V., VARMARI, G., ZAICENCO, N., FIODOROV, N., DUBALARI, A., BLÎNDU, I.

The influence of maintenance conditions on the quality of the bull and rooster semen

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 123-122. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
284. BANDARYK, K., SAPUNOVA, L., KULISH, S., TAMKOVICH, I.

Paenibacillus PS-K-17 species as a promising biotechnological agent for production of polysaccharides and hydrolytic enzymes

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 125-124. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
285. JURMINSCAIA, O., NEGRU, M., ZUBCOV, E., ŞUBERNEȚKII, I., ANDREEV, N.

Correlation of bacterioplankton community with main physico-chemical parameters of the Reut river

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 133-131. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
286. LEONOVA, N., KRUTYLO, D.

Production of extracellular phytohormones gibberellins by biotechnological strains of bradyrhizobium japonicum

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 135-135. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
287. CHISELIȚA, N., USATÎI, A.

Effect of ZnO nanoparticles on biomass production and carbohydrates of saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 strain

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 146-145. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
288. TAȘCA, I.

Synthesis of selenium nanoparticles on fraction of polisaccharides derived from spirulina platensis biomass

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 149-149. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
289. CEPOI, L., CHIRIAC, T., ROTARI, I., RUDI, L., ZINICOVSCAIA, I., IUSHIN, N., VALUȚĂ, A., MISCU, V., CODREANU, S.

Productivity and content of biologically active compounds during spirulina platensis cultivation in the presence of gold nanoparticles (AuNPs)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 151-151. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
290. EFREMOVA, N., BEȘLIU, A., USATÎI, A.

Effects of iron oxide nanoparticles on antioxidant enzymes activities of pigmented yeasts

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 153-153. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
291. BEȘLIU, A., EFREMOVA, N., USATÎI, A.

The effects of iron oxid nanoparticles on carotenoid pigments content of yeasts Rodotorula Gracilis CNMN-Y-30

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 154-154. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
292. USATÎI, A., BEȘLIU, A., EFREMOVA, N., CHISELIȚA, N., BATÎR, L., DADU, C., TĂNASE, A.

Biosynthesis of polysaccharides in Rhodosporidium Toruloides, cultivated in the presence of Fe3O4 (50–100 NM) nanoparticles

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 155-155. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
293. USATÎI, A., EFREMOVA, N., CHISELIȚA, N., BEȘLIU, A., BATÎR, L., DADU, C., TĂNASE, A.

Estimation of cell viability at the contact of yeasts with ZnO and Fe3O4 nanoparticles

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 156-156. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
294. CILOCI (DESEATNIC), A., TIURINA, J., BIVOL, C., CLAPCO, S., DVORNINA, E., LABLIUC, S., GUȚUL, T.

Impact of the nanoparticles on the morphology of the mycelial fungi and its relation to the biosynthesis of the enzymes

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 157-157. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
295. LUNGU, A.

Impact of Fe++ nanoparticles on the development of lucerne treated with trifluralin herbicide

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 158-158. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
296. ROTARI, I.

Effect of copper nanoparticles (CUNPS) on growth and biochemical composition of cyanobacterium spirulina platensis

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 159-159. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
297. ROTARI, I., TAȘCA, I., CHIRIAC, T., RUDIC, L., CEPOI, L., CARAUȘ, V., ZINICOVSCAIA, I., IUSHIN, N., VALUȚĂ, A., DJUR (MAXACOVA), S., RUDIC, V.

Effect of silver nanoparticles (AgNPs) on spirulina platensis productivity and content of biologically active compounds

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 160-160. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
298. CHISELIȚĂ, O., BÎRSA, M., BURȚEVA, S., MAȘCENCO, N.

Influence of vegetal iridoid glycosides on the viability of streptomyces after lyophilization

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 165-164. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
299. BATÎR, L., DJUR (MAXACOVA), S., BÎRSA, M., ROȘCA, M.

Influence of spirulina bioactive extracts on the bacteria lyophilization

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 166-166. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
300. BEREZIUC, I.

The amino acid composition of the biomass Streptomyces Fradiae CNMN Ac11, cultivated on a complex medium with the bio product BioR

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 168-168. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
301. POYEDINOK, N., MYKHAYLOVA, O., SERGIICHUK, N.

Dynamics of photoinduced growth activity of edible and medicinal macromycetes during storage and recultivation

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 171-171. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
302. SOLDATENCO, O.

Isolation and obtain of pure yeast strains from the” Trifeshti” vineyard for production of dry white and red wines

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 2(7), 172-172. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
303. HADJI, P., BELOUSOV, I., MARCOV, D., COROVAI, A. Interaction of supershort light pulses with thin semiconductor films in exciton range of spectrum. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 15-8. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
304. CLIUCANOV, A., CATANOI, A., PETRUȘCĂ, A., AWAWDEH, A. Electron collision rate and multiquantum transitions in solids. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 21-16. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
305. COLIBABA, G., NEDEOGLO, D. Growth technology for ZnSe single crystals with low dislocation density. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 31-26. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
306. CARAMAN, M., EVTODIEV, I. Some optical properties of GaSe crystals doped with elements of group I (Li and K). Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 38-32. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
307. LAIHO, R., LAȘCUL, A., LISUNOV, C., LäHDERANTA, E., OJALA, I., ZAKHVALINSKII, V. Ferromagnetic spheroidal Ni-rich nanoclusters in CdSb doped with Ni. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 41-39. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
308. KOROTCENKOV, G., HAN, S., NAZAROV, M. Cathodoluminescence emission study of nanostructured SnO2 films deposited by spray pyrolysis. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 54-48. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
309. EVTODIEV, I., CARAMAN, M., ARAMĂ, E. Optical and photoelectrical characteristics of GaSe (Cu)/oxide semiconductor heterojunction. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 60-55. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
310. MEGLEI, D., CANȚER, V., DANTU, M., RUSU, A., DONU, S. High magnetoresistance in inhomogeneous bismuth microwires. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 63-61. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
311. JITARU, R., RAHVALOV, V. Influence of rest on mechanical properties of GaP single crystals deformed by scleroscopic method at different temperatures. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 71-64. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
312. NAZAROV, M. Multiexcited phosphors in UV and blue led devices. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 85-72. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
313. NAZAROV, M. High efficient light emitting devices with additiona scattering layer and reflecting medium for white lig generation. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 95-86. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
314. NEGREA, R., ZAHARIE, I., CHIRITOIU, V., CARUNTU, B. On a quantum hydrodynamic model for a photovoltaic cell. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 102-96. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
315. NEDOLIA, A., MAZIAR, E., TITOV, I. Modeling of structure of deposit formed by laser-induced deposition of metals from gas phase. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 108-103. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
316. VELICHKO, S., NEDOLIA, A., TITOV, I., IAȚENKO, E. Simulation of processes of carbon heat-and-mass transfer in pulsed laser exposure range in alloys with austenitic structure. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 114-109. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
317. ALBU, V.

Measuring human emotions with modular NNS and computer vision based applications

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 14-14. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
318. BUJAC, C.

Configurations of invariant lines for the family of Cubic systems with homogeneous cubic part (x3, 0)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 15-15. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
319. GHEORGHIȚĂ, I.

Metodele de analiză exploratorie a datelor investigaţiilor Ultrasonografice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 18-18. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
320. CEBAN, D.

On \(ππ\) -quasigroups of type TT1 and TT2

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 16-16. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
321. GRIGORIU, N.

Subgrafurile b-stabile în orientarea tranzitivă a grafurilor

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 19-19. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
322. GRINSHPUN, V.

Contemporary Tendencies of the Development of Science: Visions of Young Researchers 67

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 20-20. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
323. MITEV, L.

Repartiţia perioadei de ocupare şi caracteristici auxiliare pentru modelul Mr|Gr|1| ∞ cu prioritatea DD

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 22-22. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
324. NEAGU, N.

Necessary conditions for the existence of the Iacobi ternary differential system

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 23-23. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
325. PALADE, O.

Algoritm de corectare a dezacordului articolului posesiv pentru limba română

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 24-24. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
326. TURUTA (PODERIOGHIN), S.

Lotka-Volterra cubic sistems with (1:-2)-Singularity and six invariant straight lines of two directions

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 26-26. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
327. VACARAȘ, O.

Cubic differential systems with two invariant straight lines of multiplicity m﴾2;5)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 27-27. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
328. ADUC, V.

Aplicarea pompelor EHD in procese de transfer de căldură

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 28-28. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
329. BORDIAN, O., VERLAN, V., CULEAC, I., ZUBAREV, V.

Absorbția și luminescența nanocompozitului polimeric SBMA/Eu(TTA)3(Ph3PO)2

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 29-29. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
330. BOTEZAT, O.

Disk-Like Octanuclear Iron(Iii) cluster based on Mono- and Bidentate Donor Ligands

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 30-30. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
331. CEBAN, V.

Phonon statistics in an acoustical cavity

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 32-32. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
332. CTITOR, R.

Analiza funcţional-cost în energetică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 33-33. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
333. CURMEI, N.

Eficienţa structurii ITO/SiO2/n-Si în dependenţă de parametrii componentelor acestea

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 34-34. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
334. FEDORCENCO, G.

Estimarea securității energetice a regiunii

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 35-35. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
335. HAJDEU-CHICAROSH, E.

Proprietățile de transport ale compușilor cuaternari Cu2ZnGeS(Se)4

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 36-36. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
336. IVAȘIN, D.

Calculul regimului nesimetric în reţeaua trifazată

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 37-37. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
337. MORARU, L., OBREJA, C., DĂNILĂ, E.

Evaluarea metodelor de măsurare a diametrului vaselor retiniene pentru diferite afecțiuni

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 39-39. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
338. PRODAN, L.

Creşterea monocristalelor FeCr2S4 cu structura spinel şi cercetarea proprietăţilor magnetice şi structural

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 40-40. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
339. SPRINCEAN, G.

Calcularea parametrilor în dispozitivele semiconductoare

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 41-41. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
340. CIUBOTARU, S.

The rational bases of GL(2,R)-invariants for the bidimensional system of differential equations with nonlinearities of the fourth degree

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 17-17. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
341. TATIAN, I.

Procedeul generalizat de calcul al regimului în reţeleii cu sarcini şi surse de generare distribuite

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 42-42. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
342. TIRON, A.

Optical properties of TlGaSe2 crystals

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 43-43. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
343. VIERU, D.

Particularitățile racordării surselor regenerabile distribuite la rețeaua electrică de joasă tensiune

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 45-45. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
344. CHIȘCA, D.

Sinteza, structura și propritățile adsorptive ale polimerului 2D {[Co2(μ2-OH2)(bdc)2(S-nia)2(H2O)(dmf)].dmf.H2O}n

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 46-46. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
345. COVACI, E.

Thermodynamic and kinetic studies of potassium bitartrate sedimentation into young wines during the cold stabilization

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 47-47. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
346. CURLAT, S.

Aplicarea derivaţilor a (+)-3-carenei ca catalizator in sinteza antipozilor optici a convolutamidinei A

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 49-49. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
347. CUZAN-MUNTEANU, O.

Synthesis and study of new phosphonate ligand: N-(Methylene- 2-Pyridine)- N,N-BIS (Diethoxyphosphorylmethyl) Amine

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 50-50. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
348. CUZAN-MUNTEANU, O.

Synthesis and NMR characterisation of new Palladium Benzotriazol-Phenolate Complexes

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 51-51. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
349. FULGA, A.

Potențialul(conținutul, răspîndirea) acizilor ursolic și oleanolic în diverse surse naturale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 52-52. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
350. GONȚA, A.

Utilizarea enoxilului la formularea produselor cosmeceutice cu efect terapeutic amplificat

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 53-53. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
351. LUNGU, L.

Sinteza 11,12-bis-p-tolil-piridazonil-drim-5(6),8(9)-dien-7-onei biologic active

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 54-54. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
352. NICOLAU, E.

Aplicarea metodei de electroforeză capilară în analiza apelor natural

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 55-55. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
353. PETROV, N.

Studiul proprietăților fizico-chimice ale enotaninurilor oxidate

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 56-56. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
354. ABDUȘA, D.

Perspective noi în studierea bolilor cardiovasculare

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 57-57. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
355. ACCIU, A.

Studiul variabilității populațiilor de O. Cumana prin analize genetico-moleculare

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 58-58. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
356. AGAPI, I.

Particularităţile funcţiilor fiziologice de adaptare a descendenţilor stejarului penduculat de diferită provenienţă ecologică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 59-59. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
357. AJDER, V., PETRENCU, L., BALTAG, E.

Iernarea păsărilor de apă în Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 60-60. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
358. BÎRSA, M.

Acțiunea compoziției mediului protector asupra modificării proprietăților culturale la Streptomicete după liofilizare

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 61-61. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
359. BURDUCEA, M., LOBIUC, A., JIGĂU, G., ZAMFIRACHE, M.

Efectele ceriului asupra germinării și creșterii inițiale Ocimum basilicum L

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 65-65. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
360. CALDARI, V.

Structura comunităților de lilieci (Mammalia:Chiroptera) din carierele de la Bîcioc în perioada de hibernare

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 66-66. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
361. CARAMAN, N.

Comunitățile rozătoarelor mici în ecosistemele antropizate ale localității Durlești, municipiul Chișinău

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 67-67. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
362. CHEPTINARI, V.

Биоэкологическое обоснование применения половых феромонов для защиты от Heliothis armigera Hbn

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 68-68. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
363. CHISELIȚA, N.

Influenţa surselor de carbon asupra biosintezei ß-glucanilor la tulpina de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 69-69. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
364. CÎRLIG, N.

Polygonum sachalinense Fr. Schmidt plantă cu perspectivă pentru Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 70-70. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
365. CRUDU, V.

Starea actuală a speciilor de păsări din ordinul Falconiforme de pe teritoriul pădurii Vărzărești

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 71-71. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
366. DOMBROV, L.

Particularităţile dezvoltării generale la varietăţile de Ocimum Basilicum L.

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 72-72. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
367. BEJENARU (FULGA), L.

Efectele undelor milimetrice asupra biosintezei manoproteinelor la levura Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-18

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 73-73. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
368. GHERASIM, E.

Particularitățile biometrice ale speciei Rana ridibunda Pallas 1771, din zona de centru a Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 74-74. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
369. GHERASIM, E.

Caracteristica speciei Opisthioglyphe ranae (Trematoda) depistată la ranidele verzi (Amphibia) din zona de centru a Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 75-75. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
370. GHERASIM, E.

Unele cercetări helmintologice ale ranidelor verzi (Amphibia) din zona de centru a Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 76-76. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
371. GORDEEV, V.

Utilitatea resurselor și tehnicilor bioinformatice în studiul molecular al parazitismului speciilor din genul Orobanche

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 77-77. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
372. LEAHU, I.

Efectul secetei asupra fotosintezei, transpirației și eficienței utilizării apei plantelor de Glycine max,L.(MERR)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 78-78. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
373. LOZINSCHII, M.

Microclonarea varietăților de mur Polar și Arapaho

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 79-79. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
374. MACOVEI, E.

Embriogeneza microsporală și stabilitatea genetică a regeneranților de orz (Hordeum Vulgare L.) obținuți pe cale androgenă

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 80-80. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
375. MARTEA, R.

Studiul fitochimic în cadrul genotipurilor de Salvia Sclarea L

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 81-81. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
376. MIHALACHE, G., ZAMFIRACHE, M., STEFAN, M., ŞALARU, V.

Mecanisme utilizate de bacteriile din rizosfera plantelor de Phaseolus Coccineus L. pentru solubilizarea fosfatului tricalcic

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 82-82. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
377. MÎRZA, A.

Practica înrădăcinării butașilor de hibrid MUR X ZMEUR (Rubus oganobaccus L.H.Bailey hybridberry) primiți prin schimb de material vegetative

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 83-83. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
378. MUNTEANU, V.

Motive de interacțiune proteică cu rol în rezistența plantelor la Orobanche

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 84-84. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
379. MUNTEANU, V., GORDEEV, V.

Aspecte bioinformatice în studiul mecanismelor filogenetice ale parazitismului la plante

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 85-85. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
380. MUTU (CALMÎȘ), A.

Evaluarea polimorfismului genetic la Hysopuss officinalis

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 86-86. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
381. NAFORNIȚA, N.

Unele aspecte ale situaţiei epizootologice parazitare la ovine în Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 87-87. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
382. NAFORNIȚA, N.

Particularităţi ale poliparazitismului la ovine în Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 88-88. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
383. NEAGU, E., ILIEV, P.

Cultura cartofului în Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 89-89. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
384. PAVLIUC, A.

Flora gorunetelor din Rezervaţia Peisagistică Pădurea Hânceşti

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 90-90. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
385. TABĂRĂ, O.

Aspecte histochimice și genetico-moleculare ale interacțiunii gazdă-parazit

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 91-91. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
386. SOTEK, A., GHERGHEL, I.

Prey selection and capture behavior of the Carpathian Scorpion – Euscorpius carpathicus (Scorpiones: Euscorpiidae)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 92-92. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
387. VASILACHI, I.

Influenţa tratării seminţelor cu glicozide asupra productivităţii plantelor de castraveţi

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 93-93. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
388. ALCAZ, A.

Caracterizarea climatică a datei de trecere a temperaturilor medii diurne sub 15 ºc ce semnifică apariţia toamnei

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 94-94. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
389. ALCAZ, A.

Estimarea temperaturilor diurne ce semnifică primăvara pe teritoriul Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 95-95. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
390. ANGHELUȚA, V.

Cercetarea peisajului - domeniu actual într-o lume în schimbare

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 96-96. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
391. IORDACHE, I.

Utilizarea imaginilor Modis în derivarea unor indici climatici în câmpia Moldovei

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 97-97. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
392. MIHĂILESCU, M.

Cercetări asupra umezelii relative a aerului în bazinul hidrografic superior al Moldovei

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 99-99. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
393. MOGORICI, C., BERGAN, A.

Fauna de moluşte Volhyniene din satul Bursuc

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 100-100. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
394. SANDU, I., ŢURCAN, D.

The geophysical structure model for Republic of Moldova territory: the center part, Leova-Chisinau profile

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 101-101. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
395. SÎRBU, R.

Estimarea variabilităţii condiţiilor de formare a productivităţii viţei de vie în RM

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 102-102. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
396. ŞOITU, D.

Consideraţii asupra precipitaţiilor atmosferice în depresiunile Huşi şi Elan-Horincea

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 103-103. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
397. TIRON, M.

Considerații asupra evoluției temperaturii aerului în podișul central moldovenesc

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 104-104. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
398. ŢUGULEA, A., MOGÎLDEA, V., BULIMAGA, C.

Considerațiuni privind rolul algelor în utilizarea unor gaze cu effect de seră din emisiile transportului auto

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 105-105. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
399. ARGINT, A.

Şcolile primare pentru fete din sudul Basarabiei (1857-1878)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 106-106. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
400. BARCARI, D.

Rolul comunității în construcția identității religioase

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 107-107. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
401. CĂRUNTU-CARAMAN, L.

Englezismele în presa periodică din Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 108-108. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
402. CEREȘ, I.

Rolul comunităților alogene din spațiul românesc în raporturile economice dintre țara Moldovei și Imperiul Rus la sfârșitul sec. al XVIII-lea – înc. sec. al XIX-lea

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 109-109. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
403. CHICIUC, L.

Cu privire la problemele realității sociale din satele basarabene cercetate monografic de Institutul Social Român din Basarabia (1934-1940)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 110-110. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
404. CHICIUC, N.

Compozitorul Gheorghe Neaga în viziunea muzicologilor din Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 111-111. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
405. COTRUȚĂ, A.

Metode de cercetare la obiectele arheologice din zona Nistrului Mijlociu

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 112-112. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
406. DIACON, O.

Socialitatea şi intertextualitatea în ştiinţa textului

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 113-113. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
407. DUDNICENCO, N.

Prelucrarea pielii în oraşele Ţării Moldovei în sec. XVI-XVII

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 114-114. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
408. DUDNICENCO, N.

Uscarea lemnului preconizat confecționării diverselor obiecte în spațiul Românesc

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 115-115. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
409. GHERMAN, O.

Imaginea ființei dialogale în romanul „Zbor Frânt” de Vladimir Beşleagă

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 116-116. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
410. HEGHEA, S.

Fotoplanul în cercetarea arheologică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 117-117. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
411. JACOTA-DRAGAN, O.

Paradigme ale filosofiei lui P.P. Negulescu

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 118-118. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
412. IACOB, N.

Jocul identităților în romanul ”Nuntă în cer” de Mircea Eliade

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 119-119. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
413. IDJILOV, R.

Structura evoluţiei gândirii filosofice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 120-120. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
414. IEȘANU, I.

Remodelarea cadrelor didactice din RSSM – un procedeu eficient de deznaționalizare și rusificare a tinerii generații (1944-1953)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 121-121. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
415. IVANOV, N.

Erosul mistic și expresia dualității în romanul Domnișoara Christina

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 122-122. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
416. LUCA, S.

Vocaţia ca element de constituire a elitei

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 123-123. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
417. LUCHIANCICOVA (METLEAEVA), M.

În căutarea exactităţii traducerilor eminesciene în limba rusă

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 124-124. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
418. LUPASCO, S.

Aspecte transculturale şi trans-temporale în naratologia formală

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 125-125. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
419. MACOVEI, D.

Fenomenul hiponimiei în terminologia ecologică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 126-126. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
420. MALDUR, I.

Evoluţia în carieră prin prisma teoriei lui Donald Super

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 127-127. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
421. ONICA, D.

Utopia şi Distopia Rurală interdependenţă în Peisajul Cultural Rural

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 128-128. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
422. PROHIN, A.

Profetul/profeția în textele grecești antice și medievale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 129-129. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
423. SCLIFOS, E.

Locul problemei românești în cadrul negocierilor franco-ruse 1855-1856

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 130-130. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
424. SÎRBU, L.

Microzona Trinca în contextul locuirii milenare (schiţă cultural- istorică)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 131-131. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
425. SÎRBU, M.

Plastica zoomorfă şi antropomorfă din perioada târzie a epocii bronzului (complexul cultural noua-sabatinovka-coslogeni)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 132-132. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
426. SÎMBOTEANU, T.

Actele de vorbire în limbă şi comunicare

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 133-133. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
427. SITNIC, I.

Analiza pertinenţei unor abateri lingvistice înregistrate la orele de traducere consecutivă din limba engleză (limbă străină secundă) în limba română

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 134-134. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
428. TUMANOV, D.

Политика коммунистической партии по отношению к православной oбрядности в МССР 1961-1991гг

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 135-135. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
429. ŢAPU, L.

Recurs istoric privind cercetările florii-soarelui în Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 136-136. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
430. VRABIE, V.

Filosofia mentalului: concepte și orientări

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 137-137. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
431. BULAT, I.

Influența ciclului de viață a bunurilor immobile asupra exploatării sale corecte

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 138-138. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
432. BUNDUC, P.

Migratia Internațională a tinerilor din județul Botoșani

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 139-139. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
433. CAVCALIUC, L.

Exodul potențialului intelectual al Republicii Moldova în contextul proceselor de migrare

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 140-140. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
434. GARABAJII, E.

Problema excluziunii sociale a persoanelor vârstnice în Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 143-143. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
435. GOROBIEVSCAIA, O.

Abordări conceptuale privind certificarea produselor ecologice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 144-144. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
436. GRIBINCEA, C.

Implicaţiile managementului sustenabil în dezvoltarea industriei alimentare din Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 145-145. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
437. GRIGORAȘ, E.

Unele abordări cu privire la studierea diferențierilor sociodemografice ale fertilității

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 146-146. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
438. GUȘAN, V.

Procesul de urbanizare din Republica Moldova la etapa actuală

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 147-147. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
439. ISACHI, S.

Tendinţele sistemului fiscal în România

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 148-148. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
440. JARYNOWSKI, A.

HPV and cervical cancer in Moldova – cost/benefit mode

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 149-149. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
441. COCIUG, V., PĂDUREAN, A.

Interpretarea presiunii fiscale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 150-150. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
442. COCIUG, V., PĂDUREAN, A.

Mecanisme de acţiune a instrumentelor fiscal

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 151-151. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
443. ROȘU, D.

Dezvoltarea eficientă a IMM-urilor în baza clusterelor în ţările UE şi posibilitatea implementării acestor practici în Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 152-152. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
444. AVDEEV, A.

Între haos și stabilitate ”balanța puterilor” vs. ”haosul dirijat”

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 153-153. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
445. BOLOGAN, D.

Politica de clemență – o novație europeană pentru Consiliul Concurenței al Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 154-154. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
446. BOTNARENCO, M.

Unele aspecte privind scopul infracțiunii de hărțuire sexuală

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 155-155. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
447. CASTRAVEȚ, D.

Reglementarea juridică a actelor de concurență neloială prin prisma legislației Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 156-156. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
448. CEBAN, M.

Garantarea realizării dreptului fundamental la proprietate

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 157-157. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
449. CEPOI, V.

Social Networks as factors for innovation

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 158-158. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
450. CERNEI, O.

Înregistrarea de Stat al transferului dreptului de proprietate asupra terenului vîndut

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 159-159. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
451. CIOBANU, E.

Delincvența juvenilă:probleme și tendințe

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 160-160. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
452. CIOBANU, I.

Aspecte generale şi particulare ale modernizării sistemului politic din Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 161-161. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
453. DELEU, E.

Abordarea migraţiei cetăţenilor moldoveni în Italia din perspectiva „generaţiilor secunde”

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 162-162. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
454. LISNIC, V.

Oportunități de aplicare a experienței vest-europene postbelice în soluționarea conflictului transnistrean

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 164-164. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
455. PISARENCO, C.

Examinarea preliminară a microobiectelor în criminalistica

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 165-165. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
456. PISARENCO, C.

Cercetarea traseologică a microobiectelor în expertiza criminalistică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 166-166. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
457. PISARENCO, C.

Problema importanței microobiectelor ca surse de informative Criminalistică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 167-167. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
458. PLOP, A.

Autoîntreruperea cursului sarcinii: Argumente contra incriminării

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 168-168. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
459. CRICIU-MANOLESCU, M.

Reperele dialogului social

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 169-169. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
460. MARIAN, N.

Calificarea subiecţilor contractului de credit bancar

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 170-170. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
461. MORARU, D.

Infotainment: avatarurile audiovizualului contemporan

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 171-171. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
462. MUNTEANU, P.

Provocările implementării politicilor de incluziune socială a Persoanelor cu dizabilităţi în RM

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 172-172. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
463. NEGRITU, L.

Pespectiva etiologică a faptei de distrugere sau deteriorare intenționată a bunurilor din motive de ură socială, națională, rasială sau religioasă

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 173-173. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
464. OTGON, A.

Natura juridică a proprietății periodice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 174-174. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
465. TEODOR, S.

Branding de țară: aspecte definitorii

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 175-175. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
466. STOIANOV, L.

Regimul juridic al bunurilor viitoare.Bunurile care devin imobile şi bunurile mobile prin anticipaţie

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 176-176. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
467. SULAIMAN, R.

Federalismul ca problemă politologică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 177-177. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
468. ŞAITAN, V.

Manifestări ale conflictului muncă-familie. Sinteze teoretice și preliminarii pentru studiul empiric

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 178-178. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
469. ŞANDROVSCHI, N.

Rolul Curții Supreme de Justiție în consolidarea precedentului judiciar în calitate de izvor de drept

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 179-179. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
470. ZABULICA, A.

Reținerea infractorului în dreptul penal: reglementări naționale și drept comparat

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2008, nr. 1(7), 180-180. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
2007
471. MONAICO, E., TIGHINEANU, I., URSACHI, V., BOYD, R., UBRIETA, A., FERNANDEZ, P., PIQUERAS, J. Intense luminescence from porous ZnSe layers. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 134-129. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
472. HMELEVSCHI, L., TIGHINEANU, I., URSACHI, V., DOLGALEVA, K., BOYD, R. Semiconductor-oxide nanocomposites based on porous semiconductors. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 147-142. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
473. PÎȘKIN, S., BALLATO, J., CIUMANOV, G. Optical characterization of long -term ordered and nanocrystalline GaP. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 159-148. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
474. TCACENCO, D., HADJI, P. Stimulated Raman atom-molecule conversion in a Bose-Einstein condensate. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 165-160. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
475. PALISTRANT, M., URSU, V. Superconductivity properties of compound MgB2 on basis of two-band model. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 173-166. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
476. COROLI, V. Oscillations of squeezing in microcavity. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 179-174. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
477. EVTODIEV, I., LOZOVANU, P., CARAMAN, M. Excitonic and radiative effects in GaSe-C60 structures. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 184-180. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
478. EVTODIEV, I., CARAMAN, M., POSTOLACHE, V. Investigation of energetic states, determined by Cu and Cd Impurity atoms, at surface of GaS and GaSe monocrystalline layers. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 193-185. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
479. SÎRBU, N., NEMERENCO, L., STAMOV, I., BEJAN, V., TEZLEVAN, V. Interference of resonance luminescence of exciton polaritons in CuGaS2 crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 200-194. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
480. SÎRBU, N., STAMOV, I., DOROGAN, A., NEMERENCO, L. Free and bound exciton luminescence of ZnP2 –D4↑8. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 206-201. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
481. CULEAC, I., NISTOR, I. Temperature dependence of photoinduced absorption in As2S3 glass fibers. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 212-207. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
482. DIACON, I., DONU, S., CIAPURINA, L. Crystal structure Cu2(D-Ala)2(L-Ala)(L-Ser) and its structural peculiarities In comparison with mixed compound Cu2(D-Ala)(D-Ser)(L-Ser)2. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 217-213. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
483. ANTOSEAC, B., CIUMACOV, I., MACAEV, F., STINGACI, E. Crystalline and molecular structure of ETHYLENACETAL-1-(3,3-DIMETHYL-2 OXOBUTYL)-2,3-INDOLINEDIONE. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 221-218. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
484. ZASAVIȚCHI, E. Tensoresistive effect in single crystal microwires of PbTe doped with Tl. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 227-222. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
485. HAREA, E. Indentation size effect in ITO/Si planar structure under concentrated load action. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 232-228. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
486. PALISTRANT, N., CAKIROGLU, O. Electrical properties of MgO-ZrO2 insulating coatings on different types of epoxies. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 238-233. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
487. HARCENCO, V. Solar grade silicon obtaining with application of solar heating. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 244-239. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
488. BOBEICO, E., MORVILLO, P. Emitter doping influence on electrical performance of C-Si cells under concentrated light. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 249-245. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
489. JITARU, R., RAHVALOV, V. Temperature and preliminary deformation influence on micromechanical and acoustic-emission properties of MgO single crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 260-253. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
490. JITARI, V., URSACHI, V., VOLODINA, G., ŞEMEACOVA, T., MUNTEAN, . Preparation and photoluminescence of ZnGa2O4:Co. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 263-261. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
491. BUJAC, C.

Cubic systems with one simple and one triple real infinite singularities with invariant lines of total multiplicity eight

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 11-11. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
492. MITEV, L.

Valoarea medie a perioadei de ocupare pentru modelul polling cu vacanţe semi-markoviene

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 13-13. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
493. VACARAȘ, O.

Cubic differential systems with two invariant straight lines of multiplicity m﴾6,1)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 14-14. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
494. BORDIAN, O.

Optica compozitului din puncte cuantice – CdSe și copolimeri

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 16-15. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
495. LAURENȚIU, M., MARIN, C., TOPALĂ, P., BEȘLIU, V., OJGOV, A.

Aplicarea micropeliculelor de grafit la micşorarea coeficientului de adeziune superficială

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 17-17. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
496. LAURENȚIU, M., MARIN, C., VASILIEVICI, G., TOPALĂ, P., BEȘLIU, V.

Analiza la interfață a micropeliculelor de grafit depuse prin descărcări electrice în impuls

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 18-18. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
497. BOTEZAT, O.

A new tetranuclear iron(III) isobutyrate cluster

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 19-19. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
498. CHIȘCA, D.

Asamblarea și studiul spectroscopic al unor compuși coordinativi cu liganzi ce conțin funcții piridinice și carboxilice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 20-20. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
499. CULÎGHIN, E.

Studiul pericolului de poluare a solurilor cu substanţe organice toxice în bazinul r. Nistru

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 21-21. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
500. CUZAN-MUNTEANU, O.

Synthesis and study of new phosphonate ligands

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 22-22. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
501. LAURENȚIU, M., MARIN, C., TOPALĂ, P., BEȘLIU, V., OJGOV, A.

Nanocompozite polimerice pentru acoperiri podele instituții publice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 23-23. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
502. LAURENȚIU, M., MARIN, C., TOPALĂ, P., BEȘLIU, V., OJGOV, A.

Compozite inteligente antifouling cu aplicare în protecția carenelor navelor maritime și testarea privind eficiența antivegetativă în corelație cu impactul redus asupra ecosistemului acvatic

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 24-24. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
503. NICOLAI, E., PARII, S., UNCU, L., RUSNAC, L., VALICA, V.

Perspectivele utilizării noilor picături auriculare combinate

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 25-25. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
504. NICOLAU, E.

Poluarea mediului cu substanțe organice toxice – cauze și consecințe

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 26-26. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
505. SECARA, E., CIOCâRLAN, A., ARÎCU, A.

Sinteza lactamelor homodrimanice prin transpoziția Beckmann

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 27-27. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
506. STRĂISTARI, T.

Liganzi polidentaţi ce conţin 2 şi 3 grupe thioureice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 28-28. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
507. ABDUȘA, D.

Identificarea genelor cu expresie diferenţiată în boli cardiovasculare

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 29-29. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
508. AGAPI, I.

Creșterea și capacitatea adaptivă a descendenţilor stejarului pedunculat: cercetări actuale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 30-30. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
509. CĂRĂDAN (TURCU), S.

Studii privind utilizarea de markeri biologici pentru evaluarea tratamentelor termice în industria cărnii

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 31-31. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
510. CARTAȘEV, A., BUREȚ, E.

Characterization of autochthonous Streptococcus thermophilus strains isolated from milk

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 32-32. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
511. CEBOTARI, A.

Diversitatea şi valorile numerice a speciilor de peşti din lacul Costeşti-Stânca

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 33-33. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
512. MUSTEAȚĂ, G., GHERCIU, L., URSU, S., CRAVCESCO, A.

Influența preparatelor enzimatice asupra calității vinurilor roșii

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 34-34. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
513. DADU, A.

Utilizarea tescovinei de struguri și a produselor levuriene la creșterea puietului de cosaș (Ctenopharyngodon idella)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 35-35. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
514. DOMBROV, L., CHISNICEAN, L.

Cercetări privind ameliorarea busuiocului (Ocimum basilicum L.)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 36-36. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
515. EREMIA, F.

Cercetări privind influenţa densităţii şi fertilizării asupra calităţii hibrizilor de floarea-soarelui (Helianthus annuus) pe cernoziomul cambic de la Fundulea

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 37-37. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
516. EREMIA, F.

Rezultate privind influenţa densităţii plantelor şi a fertilizării asupra producţiei hibrizilor de floarea-soarelui (Helianthus annuus)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 38-38. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
517. BEJENARU (FULGA), L.

Influenţa factorilor de cultivare asupra levurilor producătoare de manoproteine

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 39-39. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
518. GHERASIM, E.

Unele aspecte privind nivelul de infestare a ranidelor verzi (Amphibia) din zona de Centru a Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 41-41. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
519. GHERASIM, E.

Cromaţia speciei Rana ridibunda în dependenţă de biotop din Codrii Centrali a Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 42-42. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
520. GOLUBI, R.

Oportunitatea fabricării produselor non-alcoolice din struguri nematurizaţi

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 43-43. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
521. GRIGORCEA, S.

Influenţa factorului matern asupra gradului de atac al plantelor de tomate la patogenii Alternaria spp. în condiţii naturale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 44-44. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
522. GRIGORCEA, S.

Elucidarea influenţei factorului matern asupra efectelor genice implicate în reacţia plantelor de tomate la patogenii Alternaria în condiţii naturale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 45-45. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
523. GRIGORCEA, S.

Implicarea factorului parental în controlul şi moştenirea elementelor de productivitate la tomate

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 46-46. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
524. JENAC, A.

Valorificarea firimiturilor şi şrotului de nuci obţinute industrial prin extracţia cu CO2-supercritic

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 47-47. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
525. LAZIN, V.

Influenţa lucrărilor solului şi a fertilizării cu azot şi fosfor asupra hibrizilor româneşti de porumb Partizan şi Opal (Zea mays L. Convar. dentiformis)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 48-48. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
526. LOZINSCHII, M.

Multiplicarea prin metode biotehnologice a unor soiuri valoroase de arbuști fructiferi

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 49-49. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
527. MARTEA, R.

Variabilitatea genetică la diverse genotipuri de Salvia sclarea L.

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 50-50. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
528. MIGALATIEV, O.

Utilizarea raţională a deşeurilor de tomate

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 51-51. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
529. MÎRZA, A.

Tayberry - hibrid interspecific Mur X Zmeur

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 52-52. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
530. NEAGU, E.

Cartoful – una dintre cele mai importante culturi mondiale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 53-53. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
531. BALANUȚĂ, A., SCUTARU, A.

Encapsulated yeast: technology for improved winemaking

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 54-54. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
532. GISCA, I., CUCEREAVÎI, A.

Orobanche cumana Wallr. – fanerogamă devastatoare a culturilor de floarea-soarelui

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 57-57. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
533. CUCEREAVÎI, A., GISCA, I.

Aspecte privind ameliorarea florii-soarelui la centrul științific „AMG – Agroselect Comerţ” SRL

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 58-58. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
534. ANGHELUȚA, V.

Indicatorii elementari de evaluare – modalitate de apreciere a gradului de presiune antropică asupra peisajelor

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 59-59. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
535. CIOBANU, C.

Specificul parcurilor moşiereşti din regiunea centrală a Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 60-60. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
536. CUJBĂ, V.

Caracteristicile actuale ale migraţiei populaţiei urbane din unitatea teritorial administrativă din stânga Nistrului

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 61-61. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
537. DOMENCO, R.

Utilizarea SIG în studiul fenomenelor geografice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 62-62. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
538. GÎRLEA, A.

Heliul în apele subterane (R. Moldova, generalizări)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 63-63. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
539. GÎRLEA (ZVEZDENCO), A., TIMOȘENCOVA, A., MORARU, O.

The distribution of dissolved hydrogen in the groundwater of the Republic of Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 64-64. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
540. REVENCO, A.

Aspecte istorice ale populării regiunii economice de sud a Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 65-65. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
541. SANDU, I.

Determinismul – viziune de perspectivă în evaluarea hazardului şi riscului seismic

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 66-66. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
542. SÎRBU, R.

Caracterizarea climatică a iernilor cu diferit grad de asprime pe teritoriul Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 67-67. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
543. ŢUGULEA, A.

Rolul emisiilor auto asupra dezvoltării vegetaţiei

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 68-68. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
544. CATEREV, C.

Metafora conceptuală în limbajul zilnic

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 70-70. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
545. DRAGNE, S.

Mecanismele discursive ale explicării tradiției la comunitatea Transilvaneană romanească Feciorească

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 71-71. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
546. GHERMAN, O.

Receptarea unui roman subversiv de Vladimir Beşleagă în critica literară

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 72-72. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
547. GHIURȚU, M.

Problematizarea morală în romanul contemporan

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 73-73. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
548. IVANOV, N.

Arhetipul anima-animus în romanul Maitreyi

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 74-74. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
549. MACOVEI, D.

Unele aspecte privind clasificarea termenilor ecologici

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 75-75. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
550. MITRIC, A.

Opinii actuale de definire a noţiunii de neologism

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 77-76. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
551. PAPANA, A.

Discursul prefețelor în perioada comunistă

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 78-78. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
552. SUSANU, A.

Structura cronotopului bahtinian

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 79-79. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
553. ARGINT, A.

Învăţământul primar laic din Basarabia între reforma instrucţiunii publice din 1864 şi sfârşitul epocii reformatoare a lui Alexandru al II-lea

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 80-80. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
554. BADEA, O.

Influența sărbătorilor asupra sentimentului de comuniune națională în spaţiul transilvănean în secolul al XIX-lea şi la început de secol XX. Psihologia mulțimii

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 81-81. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
555. BĂLAN I. (NISTOR), G.

Comuniştii şi PNL Dâmboviţa (până la dizolvarea celui din urmă)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 82-82. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
556. BEJENARU, C.

Comerțul țării Moldovei pe Marea Neagră în secolul al XVI-lea în lumina documentelor italiene

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 83-83. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
557. CAȘU, D.

Rolul şcolii şi familiei în crearea “Omului nou” sovietic

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 85-85. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
558. CHICIUC, L.

Opinia separată a istoricului Alexandru Boldur privind constituirea Institutului Social Român din Basarabia (1934 - 1940)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 86-86. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
559. GALBUR, D.

L. Goldmann și structuralismul genetic

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 87-87. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
560. GÎRNEȚ, I.

Alegerile parlamentare (1994) și constituirea celui de-al doilea Parlament al Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 88-88. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
561. HADÎRCA, D.

Colaborările romano-franceze în perioada domniei lui Vasile Lupu

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 89-89. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
562. HUȚULEAC, D.

Perspective filosofice asupra societății cunoașterii

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 90-90. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
563. IDJILOV, R.

Evoluţia istorică a paradigmelor metafilosofiei

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 91-91. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
564. IEȘANU, I.

Politici de deznaționalizare și rusificare în învățământul primar și secundar din RSSM (1944-1953)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 92-92. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
565. JACOTA-DRAGAN, O.

Paradigme ale filosofiei româneşti în secolul XX

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 93-93. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
566. LIU, X., TIMAR, M., VARODI, A.

A preliminary study of three finishing materials for traditional chinese furniture

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 94-94. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
567. LUCA, S.

Importanţa factorului economic în formarea elitei

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 95-95. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
568. ONICA, D.

Direcţii de cercetare a peisajului cultural rural din Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 96-96. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
569. RUSU, M.

Evoluţii în domeniul axiologic al culturii muzicale contemporane

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 99-98. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
570. RUSU, L.

Mitul – procedeu artistic specific dialogului platonician

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 97-97. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
571. SÎRBU, L.

Situl hallstattian Trinca prin prisma noilor metode de cercetare

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 100-100. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
572. STANCIU, R., MĂRCULESCU, C.

Învăţământul public din oraşul Târgovişte în perioada 1878-1914

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 101-101. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
573. STANCIU, R., MĂRCULESCU, C.

Învăţământul particular din oraşul Târgovişte în perioada 1878-1914

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 102-102. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
574. CUJBA, R.

Dezvoltarea cercetării-dezvoltării în Republica Moldova. Încotro mergem şi unde vrem să ajungem

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 105-104. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
575. DODON, S.

Argumentarea necesităţii echilibrului bugetar

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 106-106. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
576. POPA (ŞEPTELICI), V.

Tendinţele de dezvoltare a sectorului de microfinanţare din Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 107-107. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
577. ŞERB, D.

Evoluţia şi analiza pieţei muncii din România în perioada 2000-2013

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 108-108. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
578. GRIBINCEA, C.

Inovaţia şi rentabilitatea în industria alimentară din R. Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 111-111. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
579. NAGHI, N.

Social economy and social inclusion on the labour market

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 112-112. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
580. ROGOJAN, D.

Forța de muncă tânără și provocările pieței muncii în secolul XXI

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 113-113. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
581. CORCODEL, A.

Despre ştiinţa economică sau economia

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 114-114. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
582. CORCODEL, D.

Cu privință la activitatea economică externă a Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 115-115. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
583. ANDON, A.

Imunităţile parlamentare în Republica Moldova şi în lume

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 116-116. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
584. ARNĂUT, A.

Conceptul dezvoltării durabile: aspecte teoretico-metodologice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 117-117. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
585. AVDEEV, A.

Factorul politico-militar în realizarea strategiei globale a Statelor Unite ale Americii în perioada post-bipolară

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 119-118. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
586. BAGRIN, L.

Protecţia familei şi a minorilor - preocupare strigentă a unei societăţi contemporane

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 120-120. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
587. BERȚI, M.

Populismul radical de dreapta din Romania. Cazul Partidului Poporului Dan Diaconescu

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 121-121. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
588. BOSTAN, I.

Regimul juridic al sancțiunilor disciplinare

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 122-122. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
589. BUTNARU, I.

Viața privată versus libertatea exprimării

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 123-123. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
590. CEBOTARI, A.

Neexecutarea obligațiilor părintești - problemă actuală de rezonanță

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 124-124. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
591. CRISTAL, I.

Unele reflecţii pe marginea propunerilor de reformare a Procuraturii Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 125-125. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
592. CUCULESCU, A.

Alegerile - mecanism democratic de formare a organelor puterii de stat

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 126-126. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
593. DASCĂLU, B.

Violența acasă și în familie. Recomandări pentru victimele violenței în familie

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 127-127. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
594. DIACON, M.

Sisteme de partide în unele state europene şi opţiuni programatice asupra extinderii spaţiului comunitar

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 128-128. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
595. DODESCU, N.

Unele aspecte privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 129-129. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
596. MARIN, R.

Decentralization in east-central Europe and its effects on the outlook of local political elite

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 130-130. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
597. PISARENCO, C.

Principii generale a folosirii microobiectelor în procesul penal

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 131-131. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
598. PISARENCO, C.

Importanța expertizei judiciare și raportului expertului la examinarea microobiectelor în proces penal

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 132-132. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
599. PRETULA, C.

Alcoolismul – factorul criminogen, care induce personalitatea umană spre amplificarea și multitudinea criminalității umane

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 133-133. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
600. PRISAC, A.

Delimitarea tipurilor compensării în dreptul civil

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 134-134. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
601. SEROTILA, I.

Garantarea drepturilor omului în contextul dezvoltării tehnologiilor informaționale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 135-135. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
602. URSU, V.

Vinovăția victimei - problemă a cauzalității criminalității

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 136-136. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
603. ZARĂ, E.

Urbanism - dezvoltare conceptuală

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 137-137. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
604. GROSU, L.

Democrația participativă - precondiție pentru dezvoltarea relațiilor publice în Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 139-139. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
605. MORARU, D.

Sistemul mediatic național în contextul asimilării practicilor și normelor europene în sectorul audiovizual

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 140-140. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
606. CAZACU, D.

Trecerea inofensivă prin marea teritorială - exemplu de servitude internațională

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 2(6), 141-141. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
607. BALANDIN, A. Nanophononics: Fine-tuning phonon dispersion in semiconductor nanostructures. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 1(6), 38-32. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
608. CROITORU, M. Size-resonance effect in cylindrical superconducting nanowire. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 1(6), 47-39. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
609. ZINCENCO, V., ZAHARENCO, M., BELIAVINA, N., STOIANOVA, I., TIMUHIN, I. Structure and magnetic properties of some binary and ternary lanthanide fluorides. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 1(6), 71-67. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
610. ANDREEV, I., GOROHOVATCHI, I. Electric field influence on elasticity of crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 1(6), 85-79. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
611. NEUMANN, M. X-ray photoelectron spectroscopy and magnetism of Al2MnNi and Al5Mn3Ni2. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 1(6), 91-86. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
612. LUKICEV, A., ILJINA, V. Relaxation polarization description by overdamped linear oscillator model. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 1(6), 102-98. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
613. CRAVEȚ, L., DMITRIEV, S. Properties of diode-like membranes produced by plasma modification. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 1(6), 116-110. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
614. TIVANOV, M., ZAREȚCAIA, E., GREMENOK, V., IVANOVA, V., MUDRÎI, A., IVANIUKOVICI, A., ZALESSKI, V., ZIKOTINSKI, S., BENTE, K. Optical properties of Cu(In, Ga)(S, Se)2 films for solar cells. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2007, nr. 1(6), 122-117. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
2006
615. DIACON, I., DONU, S., CIAPURINA, L. Crystal structure of mixed compound Cu2(D-Ala) (D-Ser)(L-Ser)2. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 3-4(5), 291-287. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
616. JITARU, R., RAHVALOV, V. Relaxation processes under microindentation of InP crystals subjected to scratching deformation. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 3-4(5), 303-298. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
617. PALISTRANT, N. Light induced phenomena in new polymeric thin films based on aminostyrene. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 3-4(5), 311-304. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
618. BAIRAMOV, B., TOPOROV, V., VOITENCO, V., IRMER, G., MONECKE, J. Electron-phonon interactions in multi-component hole gas plasma in polar semiconductors: from bulk to quantum dot structures. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 3-4(5), 319-312. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
619. BAIRAMOV, B., TOPOROV, V., BAIRAMOV, F., LANZOV, V., PETUHOV, M., GLAZUNOV, E., LI, Y., RAMADURAI, D., PENG, S., DUTTA, M., STROSCIO, M., IRMER, G. Functionalization of II-VI semiconductor quantum Dots with peptides and integrins of cancer cells for biophotonic applications. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 3-4(5), 326-320. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
620. AKSAS, A., CHELOUCHE, A., BOUDINE, B., HALIMI, O., DJOUADI, D. Photoluminescence of ZnSe nanocrystals obtained by spin-coating method. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 3-4(5), 331-327. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
621. BODNAR, I., BODNAR, I., VICTOROV, I. Growth and properties of CuGa3Se5 single crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 3-4(5), 337-332. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
622. BODNAR, I., BODNAR, I., VICTOROV, I., GREMENOK, V., LEON, M. Growth and properties of CuIn5Se8 ternary compound thin films. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 3-4(5), 341-338. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
623. GONCEAROVA, O., GREMENOK, V. Nano-granular indium sulfide layers for thin film solar cells. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 3-4(5), 348-342. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
624. LUPU, A. GaN/Aln quantum dot intraband photodetectors at 1.3-1.5 microns. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 3-4(5), 354-349. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
625. CHERNER, I. HTSC – Si and HTSC – InSb contacts for diode detectors: comparison of characteristics. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 3-4(5), 365-360. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
626. NAZAROV, M. Cerium-europium double activated terbium aluminum garnet phosphor for led application. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 3-4(5), 372-366. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
627. LEON, M., MERINO, J., ARUȘANOV, E. Comparative study of structural and optical parameters of CuInSe2 and various CuInxSey compounds. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 3-4(5), 381-373. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
628. NETESOVA, N. Oscillation parameters of PbSe. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 3-4(5), 386-382. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
629. ACULININ, A., SMÎCOV, V. Total column ozone content and aerosol optical thickness measurements: instrument performance analysis. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 3-4(5), 395-387. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
630. CULIUC, L., ILIASENCO, O. A tribute to academician Sergiu Radautsan. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 2(5), 152-149. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
631. TRONCIU, V. Dynamics of blue-violet InGaN lasers with different saturable absorber designs. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 2(5), 170-153. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
632. POTLOG, T., GHIMPU, L., BALAN, I. Photovoltaic minimodule based on CdTe. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 2(5), 175-171. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
633. RUSU, M. ZnO/CdS/CuGaSe2 solar cells – absorber and device properties. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 2(5), 188-176. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
634. NAZAROV, M., CHUNG, Y., YOON, C. New yellow-orange-red emitting phosphor Ca1-xSrx(SySe1-y):Eu2+with predicted properties for white light application. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 2(5), 194-189. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
635. PÎȘKIN, S., BALLATO, J. Advanced light emissive materials for novel optical displays,lasers, waveguides, and amplifiers. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 2(5), 208-192. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
636. BARANOV, S. Magnetic structure of cast glass-coated amorphous microwire with positive magnetostriction. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 2(5), 213-211. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
637. COROLI, V., CIORBĂ, V. Squeezed states of light in micromaser. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 2(5), 220-214. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
638. ZASAVIȚCHI, E. Superconducting properties of single crystal wires of lead telluride doped with thallium active pore materials based on sludges of Cr-Ni alloy electrochemical machining. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 2(5), 224-221. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
639. ZELENTOV, V., DAȚCO, T. Active pore materials based on sludges of Cr-Ni alloy electrochemical machining. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 2(5), 230-225. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
640. THEMELIS, S. Effects of static electric fields on doubly excited states of He. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 2(5), 239-231. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
641. ACULININ, A. Variability of total column ozone content measured at Chisinau site, Republic of Moldov. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 2(5), 248-240. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
642. CONSTANTINOV, B. Structural-information parameters of dissipative structures on DILIS-M system surface. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 2(5), 255-249. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
643. ARTAMKIN, A., KOJANOV, A., ARCISZEWSKA, M., DOBROVOLSKI, W., STORY, T., SLYNKO, E., SLYNKO, V., RIABOVA, L., HOHLOV, D. Transport and magnetic properties of Pb1-xMnxTe(Cr) Pb1-xMnxTe(Mo). Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 122-115. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
644. DUMCENCO, D. Kinetic model of radiative recombination processes in 2H-MoS2 crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 14-11. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
645. HIZHNYI, I., NEDILKO, S., NICOLAENCO, T. Electronic structures of luminescence centers in pure and defective scintillation crystals AWO4 (A = Pb, Cd, Zn). Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 19-15. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
646. KNIAZEV, A., KOCIURA, A. Long-term relaxation of photoconductivity in Cd3-xZnxAs2 crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 22-20. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
647. AVDONIN, A., IVANOVA, G., NEDEOGLO, D., NEDEOGLO, N. Photoluminescence of n-ZnSe single crystals doped with iodine by vapour phase diffusion. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 26-23. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
648. ACHIMOV, B., HOHLOV, D., PRIADUN, V., RIABOVA, L. Ferroelectric phase transition and impurity-lattice correlations in Pb1-XGeXTe(Ga). Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 31-27. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
649. SKIPETROV, E., ZVEREVA, E., DMITRIEV, N., GOLUBEV, A., SLINIKO, V. Deep gallium-induced defect states in Pb1-xSnxTe. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 36-32. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
650. BUZANOV, O., DIDENCO, I., KOZLOVA, N., ZABELINA, E. Investigation of optical homogeneity of langasite samples. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 37-33. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
651. NAZAROV, M. Quantum efficiency of yttrium and terbium garnets. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 49-42. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
652. BURZO, E. Magnetic and XPS studies on RNi5 (R=La, Nd, Tb, Dy)-based compounds. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 67-50. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
653. PREPELIȚA, A., ZDRAVKOV, V., SIDORENKO, A. Nonuniform superconducting state in superconductor/ferromagnet nanoscale layered system. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 77-71. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
654. WIXFORTH, A., STROBL, C., GAUER, C., TOEGL, A., SCRIBA, J., GUTTENBERG, Z. Flat fluidics: programmable on-chip networks for biological and chemical applications. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 87-78. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
655. ZOGG, H., ARNOLD, M., ZIMIN, D., ALCHALABI, K. Lead chalcogenide IR-emitters and detectors on Si-substrates. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 96-88. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
656. DÎNTU, M., MEGLEI, D. Chemical silvering of waveguide bodies. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 98-97. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
657. NIKOLSKII, I., GRIGOROVA, V., ZIUZIN, S., KOT, I., PLEȘAKOVA, L. New technology of preparation of indium antimonide thin films onto dielectrical substrates and onto oxide silicon substrates. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 102-99. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
658. NICA, D., ZINCENCO, N. Acoustical properties of rectangular GaN quantum wires covered by elastically dissimilar barriers with clamped outer surfaces. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 112-103. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
659. GAMURARI, V., PALADI, F., EREMEEV, V., AL-SABAYEH, M. Computational study of non-stationary cluster size distribution and rate of nucleation in case of pre-existing clusters. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 116-113. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
660. ACULININ, A., SMÎCOV, V. Ground-based observation of shortwave solar radiation during solar eclipse on october 3, 2005 in Chisinau, Moldova. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 120-117. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
661. POTAPOV, E., PETROV, V., TINCOVAN, S. Black sea influence on formation of hail-hazardous cumulonimbus clouds in south Moldova. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2006, nr. 1(5), 127-121. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
2005
662. DIGOR, D., MOSCALENCO, V., DOHOTARU, L., VLADIMIR, M., ENTEL, P. Electron - phonon interaction in strongly correlated systems. Acoustical phonon case. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 394-391. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
663. DIGOR, D., MOSCALENCO, V., DOHOTARU, M., VLADIMIR, M., ENTEL, P. Spin density waves and superconductivity in strongly correlated electron systems. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 398-395. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
664. HADJI, P. Optical properties of semicomductor in exciton range of spectrum in presence of strong pump pulse in m–band of luminescence. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 407-399. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
665. HADJI, P., MARCOV, D., COROVAI, A. Resonatorless optical bistability in transmission of thin semiconductor film. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 411-408. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
666. ZHITAR, V., URSACHI, V., ARAMĂ, E., ŞEMEACOVA, T. Photoluminescence in ZnGa2O4. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 414-412. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
667. KNJAZEV, A., KOCIURA, A., KURKIN, A., MIHAILOV, S. Far-infrared reflectivity of CdAs2-ZnAs2 solid solution. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 418-415. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
668. KONSTANTINOVA, A., EVDIȘCENCO, E., KALDÎBAEV, K., IMANGAZIEVA, K., KONSTANTINOV, C. Investigation of manifestation of optical activity in anisotropic crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 429-419. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
669. NEDEOGLO, D., NEDEOGLO, N., SIRKELI, V. Impurity distribution in n-ZnSe crystals doped with Au. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 437-435. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
670. NEMERENCO, L. Exciton spectra of CuInSe2 crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 442-438. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
671. MININA, N., BOGDANOV, E., SAVIN, A., ILIEVSKY, A., POLIANSKII, A. Magnetic breakdown in 2D hole system at GaAs/Al0.5Ga0.5As heterointerface. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 458-454. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
672. BOGDANOV, E., ILIEVSKY, A., KRAAK, W., MININA, N. Photoconductivity in p-GaAs/Al0.5Ga0.5As and deep donor like states at heterointerface. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 463-459. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
673. ZALAMAI, V. Multiphonon impurity-mediated resonant raman scattering from highly conductive ZnO layers. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 467-464. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
674. PALISTRANT, N. Nanomechanical parameters of new carbazolyle-containing photoresist polymers. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 472-468. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
675. VATAVU, S., GAȘIN, P., CARAMAN, I. Nanomechanical parameters of new carbazolyle-containing photoresist polymers. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 480-473. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
676. NAZAROV, M. High efficient led for white light. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 495-485. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
677. GRABCO, D., GHIȚU, D. Morphology of deformed zone of micro- and nanoindentation on crystals with different type of bond. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 500-496. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
678. SANDULEAC, S.

Noi abordări ale gândirii științifice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 13-4. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
679. ADĂSCĂLIȚĂ, V., POPOVICI, A.

Dificultăţi de socializare a copiilor cu deficienţe motorii

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 24-13. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
680. POPESCU, M.

Studii privind reprezentarea socială a muncii la diverse categorii profesionale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 46-24. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
681. VERDEȘ, A., SANDULEAC, S.

Aspecte actuale ale agresivității în spațiul educațional

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 52-46. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
682. MALAI, I.

Studiu empiric privind dezvoltarea inteligenţei sociale la adolescenți

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 64-52. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
683. JELESCU, P., COVACI, M.

Formarea și dezvoltarea modalităților de învățare la studenții facultății de psihologie

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 73-64. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
684. LOSÎI, E.

Particularitățile de personalitate ale adicților

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 80-73. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
685. PLEȘCA, M.

Motivaţia de adaptare a studenţilor la mediul universitar

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 88-81. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
686. RACU, I., SOLTAN, L.

Studiul anxietății la adulți

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 96-88. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
687. VINNICENCO, E.

Abuzul emoțional în relațiile dintre părinți și adolescenți

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 101-96. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
688. RACU, J.

Relaţia dintre inteligența emoțională și creativitate la adolescenți

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 109-101. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
689. PÎSLARI, S.

Factorii care amplifică empatia și profilul de personalitate a persoanei empatice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 128-116. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
690. RACU, I., BOIANGIU, C.

Studiu experimental al intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 143-128. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
691. CHITOROAGA, L.

Deficitul atenției la elevii cu dificultăți de învățare a limbajului scris

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 155-143. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
692. RACU, A.

Perspectivele incluziunii universitare a tinerilor cu dizabilității

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 164-155. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
693. CIOBANU, A.

Consilierea psihologică în sistemul de asistență psihopedagogică pentru copiii cu tulburări de spectru autist

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 171-164. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
694. OLĂRESCU, V., PONOMARI, D.

Viziuni teoretice despre dinamica dezvoltării comunicării la preșcolari

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 178-171. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
695. ROTARU, M.

Dislexia - o modalitate personală specifică de gândire

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 186-179. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
696. MAXIMCIUC, V.

Problema dizabilității mintale în tulburări de spectru autist

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 192-187. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
697. CHIPERI, N.

Aspectele comunicării asertive pentru copiii cu dizabilităţi vizuale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 197-192. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
698. CIUBOTARU, N.

Modernizarea metodologiei demutizării. Necesitatea și relevanța modernizării metodologiei demutizării

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 207-198. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
699. VÎRLAN, M., FRUNZE, O.

Îmbunătăţirea protecţiei şi bunăstării copilului în Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 212-208. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
700. ZUBENSCHI, E.

Unele probleme cu privire la atitudine și discriminare școlară

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 221-212. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
701. FOCȘA, T., PLĂMĂDEALĂ, V.

Statutul procesual al autorităților tutelare în cauzele cu minorii și natura juridică a avizului prezentat în instanță

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 231-221. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
702. CARATA, D.

Evoluția HIV în Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 239-231. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
703. STRATAN, V., CERNEAVSCHI, V.

Școala incluzivă și facilitarea accesului tuturor la o educație de calitate

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 258-249. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
704. CERNEAVSCHI, V., STRATAN, V.

Impactul priceperilor generale de muncă a elevilor cu ces asupra incluziunii lor socio-profesionale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 270-258. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
705. DIȚA, M., VÎRLAN, M.

Problematica reintegrării sociale a vârstnicilor fără adăpost în Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 4(4), 279-270. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
706. PALISTRANT, M. Superconductivity and ferromagnetism in nonadiabatic system with strong electron correlations and magnetic impurity. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 3(4), 272-266. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
707. POCATILOV, E., BORSUC, A. Polaron states at arbitrary coupling regimes in rectangular potential well. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 3(4), 282-273. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
708. HOHLOV, D. Problem of impurity states in narrow-gap IV-VI semiconductors. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 3(4), 286-283. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
709. KRIVANDINA, E., JMUROVA, Z., GLUȘKOVA, T., IVANOV, S., KISELEV, D., FIRSOVA, M., STÎRKOVA, A. Optical properties of lanthanide-strontium fluoride solid solutions. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 3(4), 290-287. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
710. COLIBABA, G., NEDEOGLO, D. Influence of high-temperature treatment in nitrogen atmosphere on photoluminescence OF ZnSe single crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 3(4), 294-291. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
711. CIUIKO, G., DVORNIC, O. Effective masses of electrons in cadmium arsenide. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 3(4), 298-295. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
712. KOZLOV, A., GRACIOV, V., SOBOLEV, V., BODNAR, I. Study of optical spectra of semiconducting compound cuinse2 in wide energy region. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 3(4), 303-299. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
713. ZASAVIȚCHII, I., DEANDRADAESILVA, E., ABRAMOF, E., MCCANN, P. Optical deformation potentials for PbSe and PbTe. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 3(4), 312-304. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
714. AL-SABAYEH, M. Optical properties of cadmium indium telluride as a function of manganese doping percentage. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 3(4), 317-313. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
715. CHERNER, I. Kinetic coefficients in Bi0.88Sb0.12 alloy: Influence of anisotropic deformation. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 3(4), 325-318. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
716. IOVU, M., COLOMEICO, E., VASILIEV, I., HAREA, D. Optical bias effect on transient photocurrent in amorphous As2Se3: Sn films. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 3(4), 341-332. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
717. KOZLOV, A. Method of kramers-kronig: Analysis of optical functions of high-temperature superconductor La2CuO4. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 3(4), 346-342. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
718. NAZAROV, M. Luminescence mechanism of highly efficient yag and tag phosphors. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 3(4), 356-347. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
719. BARANOV, S., CINIC, B., BOGDEVICI, O., IZMAILOVA, D., REDWING, J. Method of study gallium and arsenic losses in technology of gallium arsenate obtained from wastes. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 3(4), 362-357. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
720. MIRONOV, B. Kinematics of waves interactions in undular frames. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 3(4), 380-367. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
721. MOSCALENCO, S., DUMANOV, E., PODLESNÎI, I., BOȚAN, V., LIBERMAN, M. Colective elementary excitations of bose-einstein condensed two-dimensional magnetoexcitons strongly interacting with electrom-hole plasma. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 196-142. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
722. BODNARI, I., TRUKHAN, V., SHELEG, A. Temperature anomalies of optical properties in cadmium diphosphide crystal. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 200-197. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
723. SOSHNIKOV, E., TRUKHAN, V., HALIAKEVICH, T., SOSHNIKAVA, H. Dielectric and elastic properties of CdP2, ZnP2 and ZnAs2 single crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 210-201. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
724. EVTODIEV, I., CARAMAN, M., ANGHEL, S. Optical properties of crzstals GaSe and InSe doped with Cu. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 215-211. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
725. EVTODIEV, I., CARAMAN, M., RUSU, M. Study of recombination mechanisms in crystals GaSe doped with Cu, Cd AND Sn. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 221-216. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
726. BARANOV, S., CINIC, B., STAVILA, V. Gallium arsenate removal from waste waters. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 230-222. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
727. DIHOR, I. Paraconductivity analysis for Ni-doped BSCCO. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 239-235. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
728. DIHOR, I. Optical properties of fullerite C60 nanostructures in water. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 244-240. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
729. CONSTANTINOV, B., PASECINIC, T., UNTILĂ, P. Development of dissipative structures on surface of dielectric liquid in electrostatic field. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 258-245. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
730. TAUȘANJI, C.

Законы жизни инвестора в экономике: поиск новых равновесий

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 15-8. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
731. PARMACLI, D., TODORICI, L., DUDOGLO, T.

Оценка использования потенциала продуктивности земли в АТО Гагаузия

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 20-15. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
732. CARABET, M., IANIOGLO, N.

Интернационализация вузов Республики Молдова, как важнейшее условие конкурентноспособности

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 27-20. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
733. MIRON, O.

Bозможности использовaния венчурного финaнсировaния в нaционaльной экономике

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 34-28. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
734. VELICOVA, T., ADASCALIȚEI, A.

Использование cms opencart для создания сайта электронной коммерции студентами экономической специальности

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 43-35. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
735. CATAN, P., COMPANEEȚ, M.

Анализ возможностей реализации инструментов мотивации в менеджменте отечественных предприятий

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 51-44. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
736. CATAN, P., COMPANEEȚ, M.

Delimitări conceptuale ale managementului în general şi a managementului sporirii eficienţei economice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 60-51. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
737. SADURSCHI, L.

Creativitatea - la baza inovării eficiente

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 66-60. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
738. ARICOVA, L.

Методы исследования эффективности стратегии позиционирования

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 72-66. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
739. CURAXINA, S., AUTOR, N.

Диагностика экономического состояния производственного предприятия

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 78-73. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
740. BUZDUGAN, A.

Rolul iniţiativelor de tip cluster în dezvoltarea economică modernă

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 85-78. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
741. BRADU, M.

Креативная экономика – новый вектор в экономических отношениях между Республикой Молдовой и Eвропейским Cоюзом

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 93-86. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
742. AUTOR, N.

Состояние и перспективы развития туризма в Республике Молдова

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 98-93. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
743. BABII, L.

Strategii manageriale: aspecte metodologice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 106-98. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
744. VULPE, O.

Direcţii de eficientizare a activităţii de marketing în unităţile agricole

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 117-107. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
745. GÎRNEȚ, S.

Rolul marketingului în promovarea produsului turistic

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 122-117. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
746. IANIOGLO, N., AUTOR, N.

Влияние организационных инноваций на конкурентоспособность предприятия

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 127-123. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
747. IAKOVLEV, A.

Социально экономическая оценка преимуществ внешнеэкономической деятельности при работе в транснациональных компаниях

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 134-127. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
748. TCACI, C.

Cunoştinţele – forţă motrice a noii economii

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 139-134. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
749. NONI, L.

Nevoia de etică în turism

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 146-139. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
750. SOSNA, B., REBEJA, N.

Дисциплинарная ответственность государственных служащих

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 158-146. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
751. HARITONOV, R.

Evoluţia comerţului –succesiune de inovaţii

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 164-159. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
752. ZLATOVA, S., DIMOVA, A.

Основные направления совершенствования организационной структуры управления

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 169-165. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
753. MOGÎLDEA, S., AUTOR, N.

Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятия

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 175-170. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
754. AUTOR, N.

Социально-экономическое развитие региона АТО Гагаузия: анализ и прогноз

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 180-176. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
755. BABENKO, E.

Совершенствование системы управления человеческим потенциалом предприятия

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 187-181. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
756. ARICOVA, Z.

Роль международного маркетинга в современных условиях рынка

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 191-187. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
757. AUTOR, N.

Коммерческая корреспонденция и современные информационные технологии

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 197-192. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
758. AUTOR, N.

Информационно-коммуникационные технологии для успешного ведения бизнеса

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 202-197. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
759. POPIL, G.

Определение параметров производственной функции средствами MS Excel

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 208-202. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
760. LUPAȘCU, S.

Визуализация данных средствами Microsoft Excel

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 213-208. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
761. COVRICOVA, R.

Использование информационных технологий в эконометрическом моделировании

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 217-213. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
762. AUTOR, N.

Перспективы внедрения основ робототехники в КГУ

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 221-217. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
763. SIRKELI, V., YILMAZOGLU, O., KUPPERS, F., HARTNAGEL, H.

Efficiency enhancement of ingan/gan leds with mg-si co-doped gan quantum barrier

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 228-222. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
764. SVIRIDENCO, L., AUTOR, N.

Медицинское страхование в Республике Молдова. Сколько стоит медицина в РМ?

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 235-229. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
765. SVIRIDENCO, L.

Концепции формирования и управления доходами бюджетов всех уровней

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 242-235. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
766. ZLATOVA, S.

Пути совершенствования кредитной политики и процесса кредитования в банке

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 249-242. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
767. LAZAREVA, L.

Операционный и финансовый леверидж: особенности расчета

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 253-249. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
768. AUTOR, N., PARMACLI, D.

Особенности расчета рентабельности реализованной продукции

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 259-253. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
769. SOSNA, A., SOSNA, B.

Порядок увольнения работников по инициативе работодателя по основаниям, не зависящим от вины работников

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 271-259. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
770. LEVIȚCAIA, A., AUTOR, N.

Диагностика вероятности банкротства предприятия (на базе SA "Tomai Vinex")

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 2(4), 275-271. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
771. CANȚER, V. Spin-orbit interaction and spintronics effects in semiconductor structures. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 24-5. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
772. PALII, A., OSTROVSCHII, S., CLOCHIȘNER, S., ȚUKERBLAT, B., GALAN-MASCAROS, J., BERLINGUETTE, C., DUNBAR, K. Role of orbitally degenerate Mn(III) ions in magnetic bistability of Mn5-cyanide cluster: new prospects for design of single molecule magnets with high blocking temperatures. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 29-25. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
773. EREMEEV, V. Impact of nonlinear electron-phonon coupling in MgB2 on high TC superconductivity. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 34-30. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
774. PALISTRANT, M., URSU, V. Critical temperature and isotope effect in nonadiabatic systems with extended saddle point singularity in energy spectrum. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 39-35. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
775. PALISTRANT, M., PALISTRANT, A., URSU, V. Upper critical field in MgB2 system on base of two - band model. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 44-40. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
776. ZINCHENKO, V., ERYOMIN, O., EFRYUSHINA, N., STOYANOVA, I., MARKIV, V., BELIAVINA, N. Crystal structure and optical properties of systems LNF3-CEF3 (LN-SM, EU, YB) and EUF3-TBF3. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 48-45. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
777. CAKIROGLU, O. High voltage breakdown testing OF SOL-GEL MgO-ZrO2 insulation coatings under various compressions at 298 K and 77 K. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 53-49. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
778. DEMENTIEV, I., MAXIMOV, E., POCATILOV, E., TARACANOVA, L. Roentgen image recording on sillenite-type electrooptical crystals by electrophotographic method. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 68-64. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
779. BURZO, E. Electronic and magnetic properties of cubic lave phase compounds. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 85-74. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
780. DMITRIEV, S. Tin dioxide based thin film gas sensor of hydrogen. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 89-86. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
781. DMITRIEV, S. Modeling of temperature regimes of thin film gas sensitive devices. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 93-90. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
782. CHERNER, I. Contact HTSC semiconductor for diode detectors: role of surface states in quasi-static regime. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 97-94. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
783. BRÎNZARI, V., KOROTCENKOV, G., DMITRIEV, S. Plasma treatment and surface sensibilization of tin dioxide films for enhancement of gas sensitivity. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 101-98. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
784. BRÎNZARI, V., KOROTCENKOV, G., DMITRIEV, S. SnO2 thin film parameter influence on gas sensitive characteristics. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 105-102. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
785. GERU, I., SUPRUN, A., PRYLUTSKYY, I., OGLOBLYA, O., SCHARFF, P. Nonlinear excitations in carbon nanotube. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 113-106. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
786. CARAMAN, M., EVTODIEV, I., RUSU, M., SALAORU, I., VATAVU-CUCULESCU, E. Ellipsometric studies of nanometric CdS and CdTe films. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 118-114. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
787. GURĂU, V. Laser gain spectra of quantum wells and multiplasmon optical transitions. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 124-119. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
788. POPA, V. Morphology study and cathodoluminescence microanalysis of photoelectrochemically etched GaN epilayers. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 129-125. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
789. BACAL, S., BABAN, E., MIHAILOV, I., VERINGA, T.

Fauna unor grupe de coleoptere din regiunea de dezvoltare centru a Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 11-8. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
790. BEGU, A.

Contributii la identificarea unor locaţii a speciilor de plante amenintate cu disparitia (cites, 1973)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 17-12. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
791. BOSTAN, M., MANIC, .

Macromicetele vernale din rezervația științifică „Codrii”

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 21-18. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
792. BULIMAGA, C., CERTAN, C., BURGHELEA, A., GRABCO, N., BODRUG, N., RUSU, M.

Starea ecologică a componentelor de mediu din ecosistemul urban Telenești și teritoriile adiacente

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 25-22. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
793. CASTRAVEȚ, I.

Meditaţii asupra biodiversităţii de pe teritoriul Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 33-26. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
794. CORLĂTEANU, A.

Etapele de bază ale transformării şobolanului cenuşiu în animal de laborator

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 38-34. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
795. CUȚITARU, D.

Evaluarea parametrilor cantitativi la unele genotipuri de in (Linum Usitatissimum l.)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 42-39. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
796. CUȚITARU, D.

Specificul manifestării fazelor fenologice la mostrele din colecția de in

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 46-43. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
797. ELENCIUC, D.

Microorganisms - sources of biologically active substances

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 51-47. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
798. GRABCO, N., CERTAN, C., BULIMAGA, C.

Studiul floristic al urboecosistemului Orhei

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 54-52. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
799. GRABCO, N., ŢUGULEA, A., BULIMAGA, C.

Contribuții la studiul florei zonelor cu impact tehnogen din ecosistemul urban Chișinău

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 59-55. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
800. MANIC, .

Contribuţii la cercetarea trufelor în Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 63-60. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
801. NICOLAE, M., COLANG, G., PETCULESCU, N., VATAFU, M., VATAFU, V.

Ecotourism and biodiversity in a Comorova forest – Neptun

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 68-64. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
802. NISTOR, V., BACAL, P.

Realizări şi probleme în implimentarea strategiilor naţionale de conservare a diversităţii biologice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 73-69. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
803. PÎNZARU, P.

Asociația Corno-Quercetum Roboris Pînzaru 2006 em. 2018, h. l. În vegetația de stâncării din Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 78-74. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
804. PÎNZARU, P., CHIRIAC, E., NEDBALIUC, B., ALUCHI, N.

Contribuții la studiul plantelor rare din bariera Sculeni (Chișinău)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 82-79. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
805. ROTARI, E., UENO, M.

Diversitatea resurselor botanice ale Republicii Moldova în aspectul identificării unor rezerve noi de biomasă ca baza pentru producerea mangalului

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 86-83. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
806. TĂRÎȚĂ, A., LIOGCHII, N., SANDU, M., LOZAN, R., MOȘANU, E.

Starea ecologică a componentelor de mediu în ANPS din raioanele Strășeni și Ialoveni

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 91-87. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
807. VLASCEANU, G.

Environmental friendly methods with favorable impact on the chemical composition of medicinal and aromatic plants in culture

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 95-92. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
808. MĂRÎI, L., ANDRONIC, L.

Evaluarea impactului infecției virale asupra unor parametri cantitativi la hibrizii F1 de tomate

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 100-96. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
809. CRIVOVA, O.

Spatial distribution of temperature’s seasonality on Republic of Moldova’s territory

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 108-105. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
810. CRIVOVA, O.

Distribuţia spaţială a indicilor bioclimatici hidrici pe teritoriul Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 112-109. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
811. GONCEARIUC, M., BALMUȘ, Z., COTELEA, L., BUTNARAȘ, V., MAȘCOVȚEVA, S.

Influenţa secetei asupra productivităţii soiurilor de Salvia Sclarea l. şi Lavandula Angustifolia Mill

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 116-113. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
812. HURLOIU, I., ANDRONIE, M., IATAGAN, M., UȚĂ, C.

Managementul riscurilor de dezastre produse de schimbările climatice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 120-117. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
813. NEDEALCOV, M.

Schimbările climatice pe teritoriul Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 126-121. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
814. NICOLAE, M., COLANG, G., FLORESCU, D., COMAN, M., FIANU, D.

The software simulation of biological processes of plants under the conditions of climate change

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 130-127. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
815. BEȘLIU, A., EFREMOVA, N., USATÎI, A.

Activitatea enzimelor antioxidante la levura pigmentată Rhodosporidium Toruloides CNMN-y-30 sub influența nanoparticulelor Fe3O4

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 134-131. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
816. BOIAN, I.

Condițiile de formare și riscul înghețurilor pentru sectorul agricol din Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 142-135. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
817. BOIAN, I.

Condițiile meteorolopgice de formare și riscul depunerilor de gheață pe teritoriul Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 149-143. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
818. BOIAN, I., SOVA, E.

Condițiile meteorolopgice de formare și impactul negativ al cețurilor pe teritoriul Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 153-150. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
819. BUNDUC, P., BUNDUC, T.

Particularități geomorfologice în bazinele hidrografice Pleșu și Vorona (județul Botoșani, România)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 158-154. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
820. CHISELIȚA, N., USATÎI, A.

Influenţa nanoparticulelor TiO2 asupra multiplicării tulpinii Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-20 şi potenţialului ei biosintetic

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 163-159. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
821. CIOBANU, R.

Influenţa genotipului şi a razelor gama asupra regenerării de plantule în cultura in vitro la triticale

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 170-164. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
822. COCULESCU, B., BĂLĂEȚ, C.

Intoxicația involuntară cu fungicide cupru-calcice, posibil generatoare de afecțiuni hematologice: interferența mecanismelor de hemoliză

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 175-171. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
823. CRÎȘMARU, V.

Studiu privind impactul natural și antropic asupra solului în regiunile de dezvoltare: Centru, Nord și Sud

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 179-176. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
824. DONICA, A.

Impact assessment of oak powdery mildew (Microsphaera Alphitoides) on oak stands (case study)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 184-180. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
825. GOLOVIȚCAIA, X.

Variabilitatea sezonieră a indicelui de disconfort Arakawa pe teritoriul Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 188-185. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
826. IONESCU, E., MERUȚA, A., HURLOIU, L., ZARNESCU, O., HURLOIU, I.

Impactul mediului asupra societăţii

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 192-189. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
827. MÎNDRU, G.

Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea alunecărilor de teren

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 198-193. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
828. MÎNDRU, G.

Variabilitatea spaţio-temporală a ploilor torenţiale pe teritoriul Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 204-199. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
829. RĂILEANU, V., NEDEALCOV, M., CROITORU, G.

Zonarea factorilor meteo-climatici de risc (valuri de căldură, valuri de frig) în vederea ajustării actelor normative în construcții

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 209-205. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
830. RUDI, L., CEPOI, L., CHIRIAC, T., MISCU, V., RUDIC, V.

Efectele nanoparticulelor de ZnSe și ZnS asupra cianobacteriei Spirulina Platensis

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 213-210. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
831. SÎRODOEV, G., MIȚUL, E., SERBINA, S.

Baza de date pentru evaluarea vulnerabilităţii Republicii Moldova la manifestarea proceselor geomorfologice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 217-214. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
832. STEGĂRESCU, V., MOTELICA, L., VATAMANIUC, G.

Starea radiologică a ariilor naturale protejate de stat din bazinul fluviului Nistru – raioanele Călărași și Strășeni

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 221-218. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
833. BACAL, P., NEDEALCOV, M., RĂILEANU, V.

Evaluarea obiectivelor strategiei naționale de adaptare la schimbarea climei și contribuția Institutului de Ecologie și Geografie în realizarea acestora

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 228-222. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
834. BREGA, V., TĂRÎȚĂ, A., LIOGCHII, N., LOZAN, R., MOȘANU, E.

Impactul surselor de poluare a aerului atmosferic în contextul acidifierii ecosistemelor

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 234-229. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
835. COCÎRȚĂ, P.

Note privind calitatea apei fluviului Nistru în sectorul RDC al Republicii Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 238-235. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
836. DONICA, A., GRIGORAȘ, N.

Indici cantitativi ai vulnerabilității ecosistemelor forestiere față de schimbările climatice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 243-239. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
837. DUCA, M., CLAPCO, S.

Evaluarea primară a toleranţei la secetă în condiţii de laborator

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 249-244. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
838. JELEAPOV, A., JELEAPOV, V.

Starea hidromorfologică a corpurilor de apă din bazinul hidrografic al râului Camenca (afluent al r. Prut)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 256-250. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
839. JELEV, V.

Schimbările climatice și economia montană

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 261-257. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
840. LEORDA, A.

Modificarea nivelului de anxietate și a predispunerii la stres al persoanelor tinere odată cu schimbarea sezonieră a orei

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 264-262. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
841. MORARU, C.

The effect of clmate cycles on groundwater vulnerability (case study: Republic of Moldova)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 269-265. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
842. MORARU, C., DEREVENCO, N.

Variațiile scurgerilor subterane a râului Nistru și schimbările climatice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 274-270. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
843. MORARU, C., IAȚCO, L.

Analiza complexității corelațiilor parametrilor hidrogeologici, hidrologici și meteorologici

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 279-275. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
844. NEDEALCOV, M., DONICA, A., GRIGORAȘ, N.

Influența condițiilor climatice în distribuția ecosistemelor silvice (studiu de caz)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 283-280. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
845. REVENCO, A., REVENCO, M., DOMENCO, R.

Modificarea structurii fondului agricol al regiunii economice de sud și unității teritorial administrative Găgăuzia în perioada anilor 1950-2018

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 290-284. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
846. ROMANCIUC, G.

Importance of characterization and evaluation data for conservation of plant genetic resources in the context of climate change

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 294-291. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
847. RUSU, B., ZARNESCU, O., HURLOIU, L., MERUȚA, A.

Transformări structurale rapide şi de fond apărute în agricultura României datorită condiţiilor pedoclimatice

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 300-295. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
848. SARARU, S., MIHAILA, D., PETCULESCU, N., NICOLAE, M., EREMIA, F.

Impactul și consecințele schimbărilor climatice pe glob

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 304-301. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
849. VĂTĂMANU, L., DEREVENCO, N., MATVEEVA, E.

Modificările în timp a parametrilor hidrologici și hidrogeologici investigați de metodologia geostatistică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 309-305. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
850. AVRAM, L., BRAGA, V., NAFTANAILA, A.

Valorificarea potențialului uman prin creșterea motivației angajaților pentru o dezvoltare durabilă

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 318-314. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
851. FLOREA, S.

Unele aprecieri privind evoluarea municipiului Chișinău în perioada de la 1991 încoace

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 325-319. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
852. GANEA, A.

Resursele genetice vegetale pentru alimentație și agricultură: perspectivele conservării in situ în Republica Moldova

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 328-326. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
853. HURLOIU, L., IONESCU, E., ZARNESCU, O., RUSU, B., HURLOIU, I.

Management of risk situations for environment

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 333-329. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
854. IONESCU, C., IONESCU, C.

Dezvoltarea durabilă a României la 100 de ani de la marea unire

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 338-334. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
855. MERUȚA, A., IONESCU, E., HURLOIU, I., RUSU, B.

Importanța managementului mediului pentru o dezvoltare durabilă

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 343-339. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
856. MOGÎLDA, A.

Evaluarea unor caractere morfo-biologice la mostrele din colecția de susan

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 346-344. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
857. MOGÎLDA, A.

Unele aspecte ale acțiunii razelor gamma asupra genotipurilor de susan

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 350-347. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
858. PETCULESCU, N., GAVRILESCU, V., NICOLAE, M.

Educația ecologică în mediul universitar între necesitate și implementare practică

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 353-351. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
859. REVENCO, A.

Resursele de substanţe minerale utile, premiză pentru dezvoltarea economică a regiunii economice de sud și unității teritorial administrative Găgăuzia

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 361-354. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
860. TASCOVICI, D., DRAGOMIR, R.

Educația, vector al dezvoltării durabile

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 366-362. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
861. TROIANOWSKI, L.

Perspectivele dezvoltării durabile în condițiile crizei globală: riscuri și provocări

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 370-367. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
862. RĂILEANU, N., DONICA, A.

Aspecte privind starea de sănătate a arboretelor de Cvercinee prin dinamica principalelor dăunători ai lor (studiu de caz)

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 375-371. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
863. DRUMEA, M., NICOLAU, I.

Politica Uniunii Europene in domeniul biodiversitatii.Obiective si reglementari

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 383-376. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )
864. STAN, S., STRATEANU, A., NICOLAE, M., CISLARU, C.

Studiu privind schimbarea paradigmelor de gândire în educatia pentru mediu

. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2005, nr. 1(4), 388-384. ISSN 1810-648X ISSNe 2537-6365. (Cat. )