IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba franceza

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(21)
2012
1.

Dezvoltarea şi consolidarea instituţiilor cu rol în implementarea prevederilor legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă

. Economica. 2012, nr. 4(82), 116-111. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
2.

Antreprenoriatul în Republica Moldova – starea actuală

. Economica. 2012, nr. 4(82), 131-117. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
3.

Organizarea restauraţiei, dotarea şi amenajarea tehnologică a restaurantului (în baza baza restaurantului „Codreanu”, or. Cahul)

. Economica. 2012, nr. 4(82), 166-159. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
4.

Itinerarul turistic: o nouă alternativă de valorificare a resurselor turistice locale şi de majorare a bunăstării populaţiei

. Economica. 2012, nr. 4(82), 190-182. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
5.

Posibilităţi de optimizare a structurii capitalului şi a surselor de finanţare la S.A „Cahulpan” şi SRL „Vierul vin”

. Economica. 2012, nr. 4(82), 212-203. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
6.

Asigurarea finalităţilor de studiu şi competenţelor interdisciplinare tehnico-inginereşti, vizând formarea iniţială a inginerului licenţiat, în contextul învăţământului european

. Economica. 2012, nr. 4(82), 258-239. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
2008
7.

Analiza juridico-penală şi criminologică a componenţei de infracţiune prevăzută la art. 2011 CP RM în contextul dreptului penal comparat

. Economica. 2008, nr. 2(62), 36-33. ISSN 1810-9136. (Fără categorie)
8.

Strategii de formare a valorilor maternale la adolescente

. Economica. 2008, nr. 2(62), 121-119. ISSN 1810-9136. (Fără categorie)
9.

Fenomenul migraţiei în mass-media autohtonă

. Economica. 2008, nr. 2(62), 77-75. ISSN 1810-9136. (Fără categorie)
10.

Calitatea relaţiei de cuplu din perspectivă transgeneraţională

. Economica. 2008, nr. 2(62), 109-107. ISSN 1810-9136. (Fără categorie)
11.

Interdependenţa dintre dezvoltarea urbană şi modernizarea serviciilor publice

. Economica. 2008, nr. 2(62), 167-165. ISSN 1810-9136. (Fără categorie)
12.

Politici şi servicii tranzitorii în domeniul statisticii din Republica Moldova

. Economica. 2008, nr. 2(62), 182-180. ISSN 1810-9136. (Fără categorie)
13.

Consecinţele instituţionalizării asupra dezvoltării copilului

. Economica. 2008, nr. 2(62), 218-216. ISSN 1810-9136. (Fără categorie)
14.

Imaginarul religios în lumea postmodernă

. Economica. 2008, nr. 1(61), 49-47. ISSN 1810-9136. (Fără categorie)
15.

Problema constituirii Ţării Moldovei în istoriografia românească

. Economica. 2008, nr. 1(61), 35-33. ISSN 1810-9136. (Fără categorie)
16.

Xenismele în terminologia sportivă. Particularităţi de traducere

. Economica. 2008, nr. 1(61), 215-212. ISSN 1810-9136. (Fără categorie)
17.

Caracterele feminine în lumea societăţii masculine din romanul Claudiei Partole

. Economica. 2008, nr. 1(61), 220-216. ISSN 1810-9136. (Fără categorie)
2006
18.

Despre unele cazuri de sinonimie contextuală

. Economica. 2006, nr. 4(56), 68-61. ISSN 1810-9136. (Fără categorie)
19. Aspecte problematice ale contabilităţii operaţiunilor de barter. Economica. 2006, nr. 3(55), 72-69. ISSN 1810-9136. (Fără categorie)
20. Conflicte în tranzacţiile comerciale:cauze şi tendinţe.. Economica. 2006, nr. 3(55), 90-86. ISSN 1810-9136. (Fără categorie)
 
 

1-20 of 21