IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba franceza

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-18(18)
2011
1. BOTGROS, I.

Profesor constructiv şi creativ – elev productiv

. Curierul Medical. 2011, nr. 5(323), 51-48. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
2. PANIȘ, A.

Educaţia şi componenta etică în contextul unui nou umanism

. Curierul Medical. 2011, nr. 5(323), 105-101. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
3. AFANAS, A.

Competenţele profesorului modern în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii

. Curierul Medical. 2011, nr. 5(323), 174-170. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
4. LUCA, N.

Calitate europeană – învăţământului din Republica Moldova

. Curierul Medical. 2011, nr. 5(323), 214-211. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
5. VRABII, V.

Orientări valorice în dezvoltarea personală a cadrelor didactice

. Curierul Medical. 2011, nr. 5(323), 226-224. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
6. POPA, L.

Semnificaţia funcţională a culturii comunicării – context formativ al vorbitorului cult de limba română

. Curierul Medical. 2011, nr. 5(323), 359-355. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
7. DANII, A., ABABII, O.

Eficientizarea activităţii didactice prin implementarea terapiilor complexe de educaţie recuperatorie a copiilor cu CES

. Curierul Medical. 2011, nr. 5(323), 439-437. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
8. PAVLENKO, L.

Reflecţii ale specialiştilor din sfera medicală asupra învăţării pe tot parcursul vieţii.

. Curierul Medical. 2011, nr. 5(323), 443-439. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
9. CERLAT, R.

Caracteristici social-psihologice ale sindromului arderii emoţionale la cadrele didactice din învăţământul primar

. Curierul Medical. 2011, nr. 5(323), 473-470. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
10. PRAVIȚCHI, G.

Strategii de soluţionare ale conflictelor şi inteligenţa emoţională în cuplurile tinere

. Curierul Medical. 2011, nr. 5(323), 492-488. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
11. STANCIUC, Z., DUMINICĂ, S.

Compatibilizarea curricumului preşcolar la standardele de învăţare şi dezvoltare

. Curierul Medical. 2011, nr. 5(323), 567-563. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
12. DILION, M.

Parteneriate durabile în implementarea educaţiei incluzive în instituţiile de învăţământ preşcolar

. Curierul Medical. 2011, nr. 5(323), 630-627. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
13. COSTIN, G.

Repere psihopedagogice pastorale ale educaţiei pentru formarea personalităţii elevului

. Curierul Medical. 2011, nr. 5(323), 656-654. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
14. LAZĂR, E.

Evaluarea în educaţia religioasă prin niveluri date de rezultatele învăţării (cunoştinţe, abilităţi, competenţe)

. Curierul Medical. 2011, nr. 5(323), 626-624. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
15. STRAISTARI-LUNGU, C.

Tendinţe actuale în studierea limbilor străine începând cu vârsta timpurie

. Curierul Medical. 2011, nr. 5(323), 577-574. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
16. DRAGANCEA, V.

Certain phenolic components detection using serigraphy type biosensors

. Curierul Medical. 2011, nr. 2(320), 380-375. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
17. FURTUNA-VLADEI, N.

Influence de la temperature de stockage sur la composition aromatique des vins

. Curierul Medical. 2011, nr. 2(320), 405-402. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
18. PAVLINCIUC, M., ŞLEAGUN, G., GOLUBI, R.

Le changement de la concentration des anthocyanes et de l’indice de dégradation dans le processus de déshydratation des cerises (Prunus Cerasus L.)

. Curierul Medical. 2011, nr. 2(320), 441-436. ISSN 1875-0666. (Cat. B)
 
 

1-18 of 18