List

Lista articolelor cu rezumate în limba franceza

2019
1.

Metodologia valorificării mediului școlar în contextul educației sociale

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 3(43), 109-101. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
2018
2.

Comportamentul economic – elementcheie al culturii economice familiale

. Revistă de știinţe socioumane. 2018, nr. 2(39), 99-92. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
3.

Motivarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

. Revistă de știinţe socioumane. 2018, nr. 1(38), 84-76. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
2017
4.

Stadiile formării culturii economice la copii în cadrul educației familiale

. Revistă de știinţe socioumane. 2017, nr. 3(37), 58-52. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
5. Aspecte de educație mediatică în clasele primare la lecțiile de dirigenție cu conținut de alfabetizare ecologică. Revistă de știinţe socioumane. 2017, nr. 1(35), 16-9. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. )
2016
6. Transformarea din omidă în fluture. Revistă de știinţe socioumane. 2016, nr. 3(34), 41-37. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. )
7. Bătrănețea: povară, boală sau dar al vieții?. Revistă de știinţe socioumane. 2016, nr. 3(34), 46-42. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. )
8. Etica și moralitatea în cadrul educației de azi. Revistă de știinţe socioumane. 2016, nr. 3(34), 83-73. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. )
9. Criză de modele sau modele în criză?. Revistă de știinţe socioumane. 2016, nr. 3(34), 92-84. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. )
10. Aspecte de management al timpului în sporirea eficacității activității școlare a cadrului didactic. Revistă de știinţe socioumane. 2016, nr. 2(33), 49-43. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
11. Oportunitățile pedagogiei interactive în formarea profesională a cadrelor didactice. Revistă de știinţe socioumane. 2016, nr. 1(32), 24-16. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
2014
12. Perspective teoretice asupra dezvoltării autonomiei în adolescenţă. Revistă de știinţe socioumane. 2014, nr. 3(28), 31-27. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
13. Delimitarea formațiilor prefixoidale de cuvintele prefixate și de cele compuse. Revistă de știinţe socioumane. 2014, nr. 3(28), 73-66. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
14. Modelul nonformal de educaţie pentru mediu în clasele primare. Revistă de știinţe socioumane. 2014, nr. 3(28), 101-94. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
15. Repere teoretice, constatări şi sugestii practice de optimizare a strategiilor didactice pentru pregătirea praxiologică a studenților în cadrul lecţiilor de laborator. Revistă de știinţe socioumane. 2014, nr. 2(27), 65-54. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
16. Analiza valorică prediscursivă sau efecte sociolingvistice sub aspect traductologic. Revistă de știinţe socioumane. 2014, nr. 1(26), 79-75. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
2013
17. L’empathie au service de l’enseignement/ apprentissage du FLE/FOS. Revistă de știinţe socioumane. 2013, nr. 2(24), 17-11. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
18.

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice: viziuni comparative

. Revistă de știinţe socioumane. 2013, nr. 2(24), 101-97. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
19.

Mijloacele de învățământ în cadrul instruirii și educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară

. Revistă de știinţe socioumane. 2013, nr. 2(24), 233-229. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
20.

Cercetarea științifică în educație

. Revistă de știinţe socioumane. 2013, nr. 2(24), 237-234. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
21.

Tipologii ale situaţiilor de elipsă în limba română

. Revistă de știinţe socioumane. 2013, nr. 2(24), 329-325. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
22.

Fănuş Neagu – expresie a realității româneşti

. Revistă de știinţe socioumane. 2013, nr. 2(24), 377-373. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
23.

Nicolae Todosă şi dragostea de baştină (recenzie la cărțile ,,Valea Dragă’’ și ,,Valea Dragă – Vale-n Șușumele’’)

. Revistă de știinţe socioumane. 2013, nr. 2(24), 384-380. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
24.

Câmpul limbajului ca fundare psiholingvistică a comunicării.

. Revistă de știinţe socioumane. 2013, nr. 2(24), 394-391. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
25.

Rolul liberului acces la informaţie pentru democratizarea societăţii

. Revistă de știinţe socioumane. 2013, nr. 2(24), 398-394. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
26. Efectivele militare din Ţara Moldovei în secolele XV-XVII. Revistă de știinţe socioumane. 2013, nr. 1(23), 124-115. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
2011
27.

Specificul jocului didactic în activităţile integrate din grădiniţă

. Revistă de știinţe socioumane. 2011, nr. 2(18), 195-189. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
28.

Asigurarea unui climat psihologic favorabil în mediul educațional

. Revistă de știinţe socioumane. 2011, nr. 2(18), 210-202. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
29.

Formarea competențelor de aplicare a diferitor arte în promovarea activităților muzicale extracurs în școala de cultură generală

. Revistă de știinţe socioumane. 2011, nr. 2(18), 260-257. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
2010
30. La recherche et l'exploitation de corpus (avec application en parémiologie): Aspects théoriques et pratiques. Revistă de știinţe socioumane. 2010, nr. 2(15), 30-20. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
2009
31. Conceptul de limbaj şi specificul dezvoltării lui la elevii din clasele primare. Revistă de știinţe socioumane. 2009, nr. 1(11), 61-58. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. )
2007
32. Ucraina – unul din principalii parteneri ai Republicii Moldova. Revistă de știinţe socioumane. 2007, nr. 3(7), 45-41. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. )
33. Cadrul juridic al navigaţiei pe Dunăre. Revistă de știinţe socioumane. 2007, nr. 3(7), 77-72. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. )