List

Lista articolelor cu rezumate în limba engleza

2020
1. BÎRLE, D.

Singurătatea în rândul adolescenților

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 3-4(37), 11-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
2. TUFEANU, M., ROBU, V.

Dimensiuni ale anxietății față de testări în rândul elevilor de ciclu primar.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 3-4(37), 41-24. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
3. ADĂSCĂLIȚEI, A.

Perspective de cercetare privind comunicarea persuasiva a cadrelor didactice şi a modalitaţilor de abordare a confl ictelor.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 3-4(37), 51-42. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
4. BURUIANA, S.

Bunăstarea psihologică a pacienților primari cu limfom non-hodgkin.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 3-4(37), 59-52. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
5. IBRIȘIM, L.

Особенности функциональности современной семьи

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 3-4(37), 73-60. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
6. CAUNENCO, I.

Социально-психологические проблемы культурных ценностей в транзитивном обществе

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 3-4(37), 81-74. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
7. COZMAN, T.

Теоретический анализ результатов изучения стиля жизни в современной Психологии.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 3-4(37), 92-82. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
8. VERDEȘ, A.

Autoreglarea emoțională la preșcolari în contextul parentalității

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 3-4(37), 23-12. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
9. POPESCU, C.

Locul securității psihologice în ierarhia valorică al tinerilor.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 22-14. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
10. PATRAȘCU, A.

Ego structure in the institutionalized adolescents.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 28-23. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
11. SANDULEAC, S., PLĂMĂDEALĂ, V.

Stresul la cadrele didactice din învățământul special și cel de masă din perspectiva securității psihologice

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 39-29. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
12. GLAVAN, A.

Studiul clinico-psihologic al tulburărilor cognitive la persoanele post accident vascular cerebral.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 48-40. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
13. LOSÎI, E., MERLUȘCĂ-CRĂȘMARU, A.

Trăsăturile de personalitate ale femeilor supuse violenței domestice.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 65-58. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
14. ROTARU-SÎRBU, N.

Ostilitatea femeilor abuzate în copilărie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 73-66. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
15. SAVCA, L.

Relația dintre empatie și agresivitate la deținuți.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 95-87. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
16. BRATU, R.

Relația dintre comunicarea părinte – copil și stima de sine la preadolescenți.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 13-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
17. MARINESCU, G., STOICA, M.

Structural unemployment and work motivation – essential problems for graduates in Romania.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 57-49. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
18. STOICA, M., MARINESCU, G.

Psychocultural and economic determinations of antreprenorial behavior.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 86-74. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
2019
19. RACU, J., MULICO, I.

Гендерный анализ развития компонентов волевой сферы в дошкольном возрасте.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 3-4(35), 11-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
20. VRABII, V.

Dezvoltare personală – motivație pentru formare în cariera didactică.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 3-4(35), 37-28. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
21. ROBU, V., TUFEANU, M.

Relația dintre dezvoltarea personală și starea de bine a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 3-4(35), 50-38. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
22. LOZAN, A.

Forma de disciplinare parentală și dezvoltarea personalității copilului.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 3-4(35), 75-67. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
23. AȘEVSCHI, I.

Conținutul reprezentării sociale a succesului în mediul studențesc din Republica Moldova.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 3-4(35), 84-76. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
24. SOCIU, C.

Moralitatea ca domeniu distinct al cunoașterii sociale și dezvoltării umane

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 3-4(35), 20-12. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
25. BÎRLE, D., ILLE, R.

Credințele elevilor cu privire la inteligență (implicaţii pentru mediul şcolar).

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 3-4(35), 27-21. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
26. PALADI, O., CHEPTENE, V., MAHOVICI, V.

Orientările valorice ale cadrelor didactice cu nivel înalt a inteligenței emoționale.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 3-4(35), 66-51. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
27. RAILEAN, E., KALKINA, V.

Проблема интеллекта в современном обществе.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 3-4(35), 95-85. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
28. ŞEVCENKO, R.

Феноменология нарушений адап­тации у студентов в условиях дли­тельного плавания

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 1-2(34), 25-18. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
29. PONOMARI, D.

Program complex de dezvoltare a comunicării la preșcolarii mari cu tulburări de limbaj.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 1-2(34), 59-48. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
30. ZUBENSCHI, M.

Ipostaze ontogenetice dintre metafore și orientări în carieră.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 1-2(34), 76-67. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
31. SAVCA, L., TRUBCA, T.

Sentimentul de gelozie la tineri (în normalitate şi patologie).

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 1-2(34), 10-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
32. VâRȘESCU, A.

Homosexualitatea în terapie și în terapia prin arte.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 1-2(34), 47-36. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
33. KOVAL, H.

Greed as a property of personality: the age aspect

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 1-2(34), 89-77. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
34. PROSTOMOLOTOV, V., PROSTOMOLOTOVA, A.

Психологический анализ ревности в романе «Eвгений Oнегин» A. С. Пушкина в сравнении с реальной жизнью

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 1-2(34), 99-90. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
35. SARHAN ABD, E., ŞTEFÎRȚA, A.

Sicial, emotional and school adaptation of children with learning disabilities in arab sector (Israel): (intervention program)

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 1-2(34), 17-11. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
36. BONDAREVICI, S.

Роль индивидуально-типологиче­ских особенностей и фактора вре­мени в диагностике психосоматиче­ских расстройств.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 1-2(34), 35-26. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
2018
37. OLĂRESCU, V., BUGANU, D.

Aspecte ale capacităţii mnezice la preşcolarii cu dislalie polimorfă.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 3-4(33), 21-14. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
38. CUCER, A.

Dezvoltarea resurselor personale - condiție a succesului în orientarea profesională a persoanelor cu dizabilități

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 3-4(33), 32-22. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
39. MAXIMCIUC, V., GLADCENCO, M.

Эффективность комплексных психопедагогических вмешательств при различных форм анартрии. (сравнительное экспериментальное исследование)

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 3-4(33), 41-33. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
40. BONDAREVICI, S.

Психо-физиологические показатели сексуальной активности в пожилом возрасте и ранняя диагностика нарушений половой сферы.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 3-4(33), 50-42. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
41. CAZACU, D.

Reprezentarea socială a familiei contemporane din perspectiva diferenţelor în ceea ce priveşte nivelul educaţiei: studiu realizat în contextul social şi cultural din Republica Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 3-4(33), 61-51. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
42. PLATON, I.

Incursiuni teoretice asupra abordărilor clasice ale inteligenţei.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 3-4(33), 95-84. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
43. RIZEANU, S., CUCUI, C.

Diferențele de gen la elevii cu comportament agresiv din România.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 3-4(33), 13-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
44. BÎTCA, L.

Capacități de comunicare nonverbală implicate în managementul impresiei: (rezultatele cercetării experimentale în mediu organizațional)

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 3-4(33), 71-62. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
45. SANDULEAC, S., MARTÎNIUC, N.

Relația dintre singurătatea la locul de muncă și comunicarea la angajații IT.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 3-4(33), 83-72. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
46. CEBOTARI, S.

Abordare teoretică a personalităţii tinerilor infractori care au săvârşit infracţiuni contra patrimoniului.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 1-2(32), 11-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
47. MÎSLIȚCHI, V., GUȚU, T.

Relaţia dintre inteligenţa emoţională şi comportamentul agresiv în trafic la tinerii conducători auto.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 1-2(32), 20-12. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
48. CERLAT, R.

Demersul formativ al optimiării stabilității emoționale a cadrelor didactice.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 1-2(32), 29-21. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
49. DADASHOVA, S.

Motive în autobiografia femeilor.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 1-2(32), 71-62. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
50. PALICINSCAIA, M.

Взаимосвязь уровня развития наглядно-действенного мышления и коммуникации у дошкольников с синдромом дауна.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 1-2(32), 79-72. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
51. BONDAREVICI, S.

Методологические аспекты оптимизации диагностического процесса: интегральный параметр крови в ранней диагностике психосоматических нарушений человека.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 1-2(32), 89-80. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
52. ŞLEAHTIȚCHI, M.

Prototipicalitate și categorialitate în studiul reprezentărilor sociale.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 1-2(32), 39-30. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
53. GAVRILIȚĂ, L.

Relevanţa grupului de suport în  contextul intervenţiei „group movie  therapy”.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 1-2(32), 61-51. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
2017
54. ŞTEFANEȚ, D.

Particularitățile manifestării timidității la adolescent

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 3-4(31), 22-12. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
55. VRABII, V.

Nevoia de dezvoltare personală prin automotivare si autoeficacitate în profesia didactică

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 3-4(31), 33-23. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
56. PLĂMĂDEALĂ, V.

Orientări teoretice privind studiul singurătății la tineri

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 3-4(31), 11-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
57. CARANFIL, N.

Unele aspecte ale inadaptarii adolescentilor contemporani la sarcinile scolaritatii

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 3-4(31), 43-34. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
58. MAXIMCIUC, V., CENUȘA, I.

Stimularea dezvoltării limbajului la copiii cu tulburarea de spectru autist

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 3-4(31), 54-44. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
59. LAȘCU, L.

Studiu competenței de self-management al activității de învățare la studenți

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 3-4(31), 61-55. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
60. ŞLEAHTIȚCHI, M.

Problema obiectului reprezentării sociale: preocupări și soluții

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 3-4(31), 68-62. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
61. SAVCA, L.

Violența domestică asupra copiilor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 3-4(31), 76-69. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
62. HARAZ, S.

Măsurarea nivelului de acceptare ale persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 3-4(31), 82-77. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
63. ZUBENSCHI, M.

Socio-professional aspects of work balance system approach

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 3-4(31), 91-83. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
64. PÎSLARI, S. Empatia şi trăsăturile de personalitate la preadolescenţi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 1-2(30), 12-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
65. PLATON, I. Dimensiuni experimentale ale dezvoltării inteligenţei sociale în perioada formării personalităţii în adolescenţa timpurie. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 1-2(30), 25-13. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
66. DANILOV, E., VASILIOGLO, I. Психотерапевтический эффект сказок Г. Х. андерсена на становление личности через призму христианского аспекта в культурно-историческом пространтве (эмперическое исследование среди молодежи г.Одессы). Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 1-2(30), 33-26. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
67. CHITOROAGA, L. Particularităţile dezvoltării perceptive a elevilor din clasele primare cu dificultăţi de învăţare a limbajului scris. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 1-2(30), 44-34. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
68. PLĂMĂDEALĂ, V. Caracteristicile psihometrice ale scalei diferenţiale de măsurare a Singurătăţii N. Schmidt, V. Sermat şi ale testului S. Korceaghina. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 1-2(30), 55-45. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
69. STAMATIN, O. Reprezentarea socială a pedepsei fizice în rândul părinţilor elevilor din clasele primare. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 1-2(30), 64-56. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
70. BURDUN, N. Emotional overstrain as a factor in the formation of maladaptation at students of medical college. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 1-2(30), 69-65. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
71. MIHAILOV, B., VODKA, M., ALIEVA, T., VAȘKITE, I. Принципы использования игровой и анималотерапии у детей с особыми потребностями. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 1-2(30), 79-70. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
72. ŞEVCENKO, R. Психосоциальные факторы в структуре состояния боевого стресса у военнослужащих, участвующих в антитеррористической операции в Украине. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 1-2(30), 93-87. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
73. PIDKORYTOV, V., BAIBARAK, N. Predictors formation of social maladjustment in patients with paranoid schizophrenia with concomitant somaticneurological disorders. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 1-2(30), 86-80. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
2016
74. PALADI, O., CUCONAȘU, M. Încrederea în sine, anxietatea şi responsabilitatea la adolescenţi.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 3-4, 12-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
75. PLĂMĂDEALĂ, V. Diminuarea singurătăţii la tinerii contemporani.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 3-4, 20-13. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
76. OPRIȘOR, E. Impactul profesiei părinţilor asupra orientării în cariera a adolescentului.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 3-4, 28-21. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
77. BATOG, M. Semniicaţia şi impactul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii (studio experimental).. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 3-4, 38-29. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
78. POPESCU-MARTIN, O. Utilizarea intervenţiei logopedice în vederea integrării sociale a copiilor cu tulburări de vorbire.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 3-4, 48-39. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
79. BEANOVA, I. Формирование стрессоустойчивости и уверенного поведения у выпускников вузов, посредством тренинговой программы «развитие навыков самопрезентации при трудоустройстве».. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 3-4, 65-54. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
80. RUSSU, I. Speciicul conflictului intrapersonal la potenţialii adoptatori.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 3-4, 72-66. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
81. DANILOV, E. Психологические особенности восприятия иконы во время молитвы через призму богословских и литературных текстов в культурно- историческом и христианском контексте.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 3-4, 86-78. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
82. TAFUNI, O. Dependenţa de internet – un factor de risc al contemporanietăţii.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 3-4, 95-87. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
83. BUTYKA, E. Metoda balint în învăţământ, o modalitate de realizare a muncii în echipă.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 3-4, 53-49. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
84. CALANCEA, V. Psihologul & psihoterapeutul şi relaţia sa cu clienţii.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 3-4, 77-73. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
85. BURDUN, N. Проблема адаптации студентов медицинского колледжа к процессам обучения и сохранения социального функционирования в Украине.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 1-2, 9-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
86. SANDOVICI, A., ROBU, V., ROBU, I. Angajamentul în domeniul şcolar în rândul adolescenţilor români: diferenţe de gen.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 1-2, 22-10. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
87. BURAGA, N. Смысложизненные ориентации увлеченных работой педагогов. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 1-2, 42-35. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
88. CAZACU, D. Reprezentarea socială despre familie – ansamblu de informaţii, credinţe şi opinii ale tinerilor din Republica Moldova.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 1-2, 49-43. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
89. SECRIERU, L. Efectele cognitive şi comportamentale ale unui contact tactil.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 1-2, 61-50. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
90. POPESCU-MARTIN, O. Particularităţi ale interacţiunilor sociale la copiii cu tulburări de vorbire.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 1-2, 70-62. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
91. BALODE, N. Factorii sindromului burnout în organizaţie: necesitatea unei abordări structurate.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 1-2, 79-71. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
92. ŞEVCENKO, R. Медико-психологическое сопровождение военнослужащих, участвующих в антитеррористической операции в Украине.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 1-2, 86-80. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
93. MIHAILOV, B., KRIVOROTKO, I., ALIEVA, T. Современное состояние развития медицинской психологии в Украине.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 1-2, 93-87. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
94. ANTONCIUC, A. Сonsilierea adolescenţilor în caz de tentativă de suicid.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 1-2, 34-23. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
2015
95. COVALIOVA, E. Причины деструктивного поведения в юношеском возрасте. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 3-4, 11-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
96. ROBU, V., STOICA, C. Surse ale stresului percepute în rândul profesorilor: cazul Republicii Moldova. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 3-4, 25-12. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
97. OSTROBROD, A. Социально - психологический тренинг по коррекции нарушений коммуникации в семьях, находящихся в длительном стрессе от ракетных обстрелов. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 3-4, 47-35. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
98. CAUNENCO, I. Психологические универсалии «коллективизм- индивидуализм» этнических групп Республики Молдова на современном этапе. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 3-4, 58-48. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
99. ZUBENSCHI, M. Social expectancy in vocational realization. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 3-4, 64-59. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
100. GONȚA, V. Modelul psihoterapeutic integrativ de lucru cu victimele violenţei în familie. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 3-4, 74-65. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
101. COBÎLEANSCAIA, L. Особенности выбора стратегий совладающего поведения в трудных жизненных ситуациях в юношеском возрасте. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 3-4, 83-75. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
102. BOLBOCEANU, A. Repere psihologice şi sociale pentru dezvoltarea asistenţei psihologice în sistemul educaţional. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 3-4, 95-84. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
103. BALAN, T., ANDRIȚCHI, V. Repere psihologice ale activităţii de mentorat în contextul dezvoltării profesionale. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 3-4, 34-26. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
104. SAVCA, L. Obstacole în calea fericirii. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 1-2, 95-89. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
105. ANDRIȚCHI, V., GALEMBA, S. Repere metodologice ale managementului motivării cadrelor didactice. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 1-2, 28-19. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
106. ANȚIBOR, L. Relaţiile interpersonale ca dimensiune psihologică a calităţii vieţiI. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 1-2, 58-45. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
107. ŞEVCENKO, R. Влияние модели самоотношения на уровень социальной фрустрированности у военнослужащих с невротическими и психосоматическими расстройствами. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 1-2, 65-59. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
108. CUCER, A. Mecanisme ale intervenţiei în contextul asistenţei psihologice în caz de tulburări emoţionale la copiii cu dizabilităţi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 1-2, 73-66. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
109. STAMATIN, O., BĂLAN-SCâNTEIE, G. Consecinţele abuzului fizic faţă de copiii din ciclul primar. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 1-2, 38-29. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
110. PERCIUN, N., ANDRUSENCO, A. Diminuarea agresivităţii la preadolescenţi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 1-2, 80-74. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
111. BALODE, N. Inteligenţa emoţională ca factor predictiv al sindromului Burnout în activitatea didactică. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 1-2, 10-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
112. OTOMEGA, I. Efectul fenomenului de anxietate socială asupra reuşitei şcolare la adolescenţi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 1-2, 18-11. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
113. MURARIU, D. Adaptarea socială la adolescenţi − un construct multidimensional complex. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2015, nr. 1-2, 44-39. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
2014
114. MORARU, I., TURCANU, D. Raportul dintre orientările valorice şi Ego - identitatea în dezvoltarea personalităţii adolescentului. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 3-4, 12-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
115. PAVLENKO, L. Dinamica componentei comportamentale a competenţei sociale la vârstele: preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 3-4, 22-13. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
116. ROBU, I. Percepţia faţă de bătaie în rândul copiilor de vârstă şcolară mică: un studiu experimental. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 3-4, 31-23. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
117. ANȚIBOR, L. Исследование направленности личности, склонной к манипуляции. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 3-4, 41-32. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
118. MIHAILOV, B., FEDAK, B. Непсихотические психические расстройства у больных с органическими и функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 3-4, 46-42. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
119. BELIBOVA, S. Dezvoltarea comunicării copiilor cu paralizie cerebrală infantilă asociată cu deficienţă mintală în cadrul relaţiilor interpersonale. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 3-4, 61-55. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
120. GAVRILIUC, A. Типология сказок используемых в коррекционно-развивающей работе. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 3-4, 69-62. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
121. ARDELEANU, A. Workaholismul ca simptom al patologiei organizaţionale. implicaţii pentru cercetare şi practică. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 3-4, 80-70. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
122. ROBU, V. Anxietatea în situaţiile de testare în rândul adolescenţilor: date obţinute într-un lot de elevi de liceu. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 3-4, 98-81. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
123. OTOMEGA, I. Implicaţii ale anxietăţii sociale în reuşita şcolară la adolescenţi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 1-2, 9-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
124. VERDEȘ, V. Autoactualizarea ca o condiţie a depăşirii crizei vârstei adulte. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 1-2, 17-10. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
125. ŞLEAHTIȚCHI, M. Cum detectăm „Zonele mute” ale reprezentării sociale? metoda substituţiei. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 1-2, 34-28. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
126. MURARIU, D., GONȚA, V. Influenţa motricităţii şi a psihomotricităţii asupra psihodinamicii neurocerebrale la copii şi adolescenţi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 1-2, 44-35. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
127. CALANCEA, V. Studiu teoretic al particularităţilor de adaptare în cazul pacienţilor cu urolitiază. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 1-2, 49-45. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
128. CALANCEA, V. Rolul climatului familial în educaţia personalităţii. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 1-2, 66-57. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
129. ŢAPU, G., GORDILA, N. Sistemul şcolar versus autonomie şi libertatea copiilor. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 1-2, 73-67. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
130. IOVVA, O. Разработка и апробация педагогической модели воспитания функционального отношения к своему здоровью у старших дошкольников санаторных групп дошкольного образовательного учреждения. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 1-2, 88-74. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
131. CHIRIȚA, O. Механизмы преодолевающего поведения солдат карабинеров. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2014, nr. 1-2, 95-89. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
2013
132. ANȚIBOR, L., POSTOLATII, E. Особенности механизмов защиты у акцентуированной личности, склонной к гелотофобии. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 4, 14-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
133. ROBU, V., ROBU, I. Aspecte ale expunerii la violenţă a elevilor. Studiu comparativ. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 4, 29-15. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
134. ZLATCOVSCHII, V. Нарушения эмоциональной сферы у лиц с зависимыми формами химической зависимости. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 4, 35-30. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
135. COLOJA, R., DRUGAȘ, M. Influenţa minorităţii anonime asupra majorităţii în condiţiile de spontaneitate ale unui mediu natural. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 4, 45-36. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
136. ŞEVCENKO, R. Применение арт-терапии для снижения состояния агрессивности в клинике психосоматических расстройств. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 4, 51-46. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
137. RUSNAC, S., GHIULNAZ, M. Particularităţi ale proceselor psihice şi învăţarea de tip şcolar la elevii cu sindromul DOWN. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 4, 57-52. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
138. BATOG, M. Diferenţe specifice şi similitudini de gender în manifestarea şi depăşirea tulburării posttraumatice de stres. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 4, 84-77. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
139. RUSNAC, S., ALBU, A. Психодиагностическое исследование и коррекция когнитивных процессов у младших школьников с задержкой психического развития. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 4, 69-58. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
140. JIGĂU, E., COSTEA, T. Изучение некоторых особенностей переживания беременности и ситуации материнства. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 4, 95-85. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
141. ŞLEAHTIȚCHI, M. Instrumentele de analiză structurală a spaţiului reprezentaţional: inducţia prin scenariu ambiguu. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 4, 76-70. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
142. ROBU, V., CIUDIN, M. Inteligenţa emoţională şi socială în rândul adolescenţilor superior dotaţi. Studiu comparativ. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 3, 19-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
143. VAȘCHITE, I. Изучение социально-психологических факторов, влияющих на формирование и развитие депрессивных реакций различного генеза у студентов вузов. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 3, 28-20. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
144. BÎRSA, E., POTâNG, A. Relaţia dintre valorile profesionale şi motivaţia spre succes la adolescenţi şi tineri. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 3, 35-29. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
145. CUCER, A. Formarea încrederii în sine la persoanele cu deficienţe locomotorii – Premisă de dezvoltare armonioasă a personalităţii. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 3, 42-36. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
146. ŞEVCENKO, R. Интроспективный метод в системе психокоррекционных мероприятий в клинике невротических расстройств. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 3, 51-43. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
147. NICONENCO, V. Дифференциально-диагностические подходы и лечебно-реабилитационная тактика терапии тревожно-депрессивных расстройств при гипертонической болезни. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 3, 60-52. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
148. SAVCA, L. Prevenţia abaterilor în conduita copiilor din familia dezmembrată. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 3, 67-61. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
149. SHAMOUNIAN, E., KAMKARZ, K., TOJARZ, F., KARIMENZHAD, N., GHOLMSHAHI, N., GHOLAMSHAHI, N. The survey of psychological characteristics of elite cyclists of Iran. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 3, 77-68. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
150. POTâNG, A., ŞIȘIANU, A. Starea subiectivă de bine în funcţie de tipul de personalitate. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 3, 86-78. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
151. ŞURMA, I. Нарушения психической адаптации у руководящих работников в системы здравоохранения. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 3, 94-87. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
152. ROBU, V. Evaluarea stimei de sine în rândul adolescenţilor. Proprietăţi psihometrice pentru Scala Rosenberg. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 2, 13-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
153. PALADI, O., CAUȘ-AVRAM, O. Relaţia dintre inteligenţa emoţională şi motivaţia pentru succes la preadolescenţi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 2, 20-14. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
154. TROFĂILĂ, L. Impulsivitatea – Barieră în calea reuşitei în activitatea de învăţare la preadolescenţi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 2, 28-21. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
155. MIHAI, I. Anxietatea socială ca factor inhibator al identităţii vocaţionale. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 2, 38-29. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
156. CUCER, A. Asistenţa psihologică a copiilor cu dizabilităţi din sistemul educaţional. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 2, 42-39. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
157. ŢURCAN, S., ŢURCAN, C. Servicii sociale şi psihologice acordate deţinuţilor în penitenciar. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 2, 58-52. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
158. SINIȚARU, L. Детско-родительские отношения и неблагополучное положение подростка в семье. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 2, 67-59. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
159. ALIEVA, T. Нарушения психической сферы студентов- инвалидов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 2, 77-68. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
160. SPASIBUHOV, A. Особенности нарушения психической сферы у больных язвенной болезнью ЖКТ и медико- психологическая коррекция в условиях санаторно-курортного лечения. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 2, 86-78. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
161. OLĂRESCU, V., VELEANOVICI, A. Tulburări psihice - Consecinţă a abuzului şi neglijării copilului. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 2, 95-91. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
162. ANȚIBOR, L. Calitatea vieţii şi integrarea socială a personalităţii. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 2, 51-43. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
163. ŞLEAHTIȚCHI, M. Instrumentele de analiză structurală a spaţiului reprezentaţional: Evocarea liberă. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 2, 90-87. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
164. FURDUI, E. Model de organizare a asistenţei psihologice a preşcolarilor deficienţi de auz în Rusia. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 1, 9-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
165. STĂRICĂ, C. Predictori ai indeciziei în alegerea carierei profesionale în rândul adolescenţilor. Studiu exploratoriu. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 1, 24-10. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
166. LOBUNEȚ, A. Психическое здоровье и дезадаптация студентов-инвалидов в период обучения в высших учебных заведениях. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 1, 31-25. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
167. DRIGA, O., ROBU, V. Screening -ul abuzului de alcool în rândul părinţilor copiilor de vârst ă şcolar ă mijlocie. Date psihometrice pentru Children of Alcoholics Screening Test (CAST). Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 1, 50-32. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
168. TURLIUC, M., MURARU, A. Predictori ai adaptării la relaţia maritală în rândul adulţilor. Rolul experienţelor trăite în familia de origine. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 1, 70-51. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
169. BATOG, M. Stresul posttraumatic – consideraţiuni şi reflecţii psihologice. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 1, 86-78. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
170. VASIAN, T. Abordarea comparativă a conceptului de atitudine în psihologia generală, psihologia personalităţii şi cea socială. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2013, nr. 1, 95-87. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
2012
171. MIHAI, I. Cauzele şi repercusiunile discriminării în mediul şcolar liceal. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 2, 34-26. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
172. VERDEȘ, A. Motivaţia învăţării la studenţi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 2, 52-47. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
173. IVANOVA, N. Представления о стране молодежи Республики Молдова(По материалам ассоциативного теста). Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 2, 83-77. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
174. TURCHINA, T., CIUBOTARU, C. Stil de ataşament şi satisfacţia comunicării în relaţia copil–părinte. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 2, 13-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
175. MUNTEANU, A., SAVCA, L. Influenţa separării părinţi - copii asupra calităţii relaţiei de cuplu în viaţa adultă a copilului. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 2, 25-14. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
176. BÎCEVA, E., RAEȚCAIA, A. Индивидуальные особенности супругов, влияющие на удовлетворенность браком. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 2, 62-53. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
177. LOSÎI, E. Manipularea ca formă de dirijare latentă. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 2, 76-63. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
178. VELCIU, A., NICULIȚĂ, Z. Educaţia ca valoare şi atitudinile educative ale părinţilor. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 2, 46-35. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
179. STAMATIN, O., CIOBANU, L. Influenţa trăsăturilor de personalitate asupra alegerii mecanismelor de coping de către studenţi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 2, 95-84. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
180. MORARU, I. Abordări teoretico-empirice ale asertivităţii. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 1, 51-42. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
181. GROSU, I. Competenţe psihopedagogice ale profesorului. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 1, 31-25. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
182. ROBU, V. Competenţele cadrului didactic din învăţământul preuniversitar – elemente-cheie ale procesului educaţional. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 1, 24-11. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
183. LOSÎI, E. Dezadaptarea şcolară şi manifestările agresivităţii la elevii de vârstă şcolară mică. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 1, 10-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
184. ŢAPU, G. Prezentarea sinelui în cuplu: fals sau adevăr?. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 1, 65-60. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
185. SAVCA, L. Rolul familiei în evoluţia la copil a comportamentului opozant. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 1, 59-52. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
186. GASANOVA, G. Связь между самореализацией студентов и демографическим фактором. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 1, 72-66. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
187. STOG, L., HERLEA, O. Responsabilitatea şi satisfacţia maritală. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 1, 80-73. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
188. VÎRLAN, M., ŢURCAN, C. Profilul personalităţii consilierului de la linia fierbinte. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 1, 88-81. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
189. CHIREV, L. Educaţia sexuală: necesitate sau provocare. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 1, 41-32. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
190. MURARIU, D. Efectul antrenamentului undelor cerebrale asupra dinamicii neuro-cerebrale. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 4, 82-73. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
191. JIGĂU, E. О нравственном развитии современных старшеклассников. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 4, 25-19. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
192. ŞLEAHTIȚCHI, M. Similitudinea umană, între mărimea taliei şi capacităţile intelectuale, poziţionarea atitudinală şi trăsăturile de personalitate. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 4, 54-36. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
193. MIHAI, I. Stilurile parentale şi anxietatea socială în educaţie. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 4, 35-26. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
194. PÎNZARI, O., USTIUN, F. Особенности развития мотивации учебной деятельности учеников старших классов. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 4, 18-9. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
195. VÎRLAN, M., VÎRLAN, M. Impactul separării temporare de părinţi asupra comportamentului preadolescenţilor. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 4, 8-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
196. ŞEVCENKO, R. Психокоррекционные мероприятия в клинике невротических и психосоматических расстройств. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 4, 61-55. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
197. VORONIUC, I. Gestionarea doliului – implicaţii pentru adulţi şi copii. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 4, 72-62. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
198. ENI, L. Dezvoltarea funcţiei verbale ale comunicării la copiii cu deficienţe. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 4, 94-83. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
199. TUFEANU, M. Provocări în dezvoltarea adolescenţilor în contextul schimbărilor sociale de la începutul mileniului al III-lea. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 3, 15-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
200. GAVRIL JITARU, O. Psihologul de familie în contextul educaţiei europene pentru cetăţenie activă. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 3, 22-16. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
201. VÎRLAN, M., NOURENCO, O. Influenţa agresivităţii angajaţilor asupra climatului organizaţional. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 3, 31-23. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
202. ADĂSCĂLIȚĂ, V. Психологические особенности женщин –жертв домашнего насилия. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 3, 53-32. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
203. PÎNZARI, O. Atitudinile parentale şi statutul sociometric al adolescentului în grup. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 3, 71-64. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
204. CĂRUȚĂ, E. Importanţa implicării părinţilor în dezvoltarea copilului la vârsta de 0–3 ani. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 3, 81-72. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
205. SAVCA, L. Promovarea familiei clasice la etapa contemporană. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 3, 94-89. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
206. MINCEVA, O. Влияние стиля руководства на социально- психологический климат в коллективе. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 3, 63-54. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
207. CALUSCHI, M. Învăţare transgeneraţională – implicaţii în educaţia familială. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2012, nr. 3, 88-82. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
2011
208. ANȚIBOR, L. Изучение факторов, обуславливающих удовлетворенность брачными отношениями. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 4, 95-88. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
209. CAUNENCO, I. К проблеме трансформации этнической идентичности молдаван трудовых мигрантов. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 4, 80-69. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
210. VERDEȘ, A. Studiu experimental asupra relaţiei dintre stima de sine şi autonomia faţă de partenerul de cuplu. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 4, 87-81. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
211. CHISARI, L., MORARU, I. Psihodrama ca metodă de dezvoltare a încrederii în sine la adolescenţii contemporani. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 4, 16-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
212. VÎRLAN, M., ŢURCAN, C. Relaţia dintre imaginea de sine a adolescenţilor şi relaţiile lor interpersonale cu părinţii şi semenii. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 4, 23-17. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
213. ROBU, V. Distanţa socială faţă de persoanele de alte rase în rândul studenţilor români. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 4, 37-24. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
214. IACHIM, L. Особенности эмоциональных состояний раковых больных. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 4, 46-38. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
215. SAVCA, L. Terapia multisistemică a tulburărilor de conduită la preadolescenţi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 4, 68-63. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
216. UNCU, V., PENU, M. Abandonul şcolar: abordare psihologică. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 46-42. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
217. MIHAI, I. Abordare comparativă asupra conceptului de educaţie. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 41-37. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
218. LOSÎI, E., RACU, I. Anxietatea şcolară la preadolescenţi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 7-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
219. MAXIMENCO, L. Imaginea de sine la adolescenţii din familii cu diferite structuri. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 15-8. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
220. PALADI, O. Interacţiunea dintre valori şi fenomenele psihologice. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 25-16. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
221. CALUSCHI, M. Procesul transformativ de formare personală în viitorul extrem. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 74-69. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
222. ULMANU, L. Proiecţia calităţilor nedorite ale părinţilor pe propriul copil. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 56-47. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
223. JELESCU, I. Rolul familiei în diminuarea stresului şcolar la elevii din clasele primare. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 68-57. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
224. CHINCEVA, N. К проблеме формирования позитивных межкультурных отношений посредством музыкальной деятельности. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 36-30. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
225. SANDULEAC, S. Formarea gândirii ştiinţifice la tinerii cercetători din perspectivă interdisciplinară. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 77-75. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
226. SAVCA, L. Сonferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Integrarea psihologiei şi medicinei în sistemul învăţământului în secolul XXI”. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 89-83. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
227. CERLAT, R. Dialogul intercultural în familia etnic mixtă. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 29-26. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
228. JIGĂU, E. Конфликты в молодых семьях разного типа. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 82-78. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
229. GÎNJU, S., HAHEU-MUNTEANU, E., COJOCARI, L.

Catedra pedagogie preșcolară, educație fizică și dans: portret în timp și profil de viitor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 16-10. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
230. FLORESCU, D.

Calitatea serviciilor din educația timpurie din perspectiva personalului și a părinților

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 30-23. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
231. OHRIMENCO (BOȚAN), A.

Învățarea și dezvoltarea strategiilor de reglare emoțională la copii

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 45-37. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
232. HAHEU-MUNTEANU, E., ENACHE, O.

Modalități de optimizare a dezvoltării personalității copilului preșcolar prin intermediul activităților integrate din grădiniță

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 52-46. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
233. IFTIMIA, B.

Dezvoltarea cognitivă a preșcolarilor prin activități pe terenul grădiniței

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 58-53. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
234. CARABET, N.

Rolul jucăriei și jocului în dezvoltarea holistică a copilului

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 70-59. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
235. SANDU, M.

Jocul didactic - mijloc de evaluare a sănătății psihofizice a preșcolarului de 5-7 ani

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 75-71. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
236. HAHEU-MUNTEANU, E., TOIA, M.

Metodici asistențiale de lucru cu părinții în formarea rezilienței la abuz

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 82-76. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
237. BUZATU, M., CARABET, N.

Competență și competențe de comunicare

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 127-123. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
238. GAVRILUȚ, R.

Corelații dintre educația ecologică și particularitățile de vârstă ale preșcolarilor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 157-153. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
239. HAHEU-MUNTEANU, E., BURCĂ, A.

Stilurile de învățare și inteligențele multiple

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 169-164. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
240. APETREI, M.

Creativitatea şi jocul

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 172-170. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
241. DANILIUC, N., SAVIN, E.

Particularitățile maturității școlare ale copiilor preșcolari cu epilepsie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 177-173. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
242. RACU, I.

Studiul diminuării anxietății la preșcolari

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 198-194. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
243. HAHEU-MUNTEANU, E., GÎNJU, S., HÎRȚAN, A.

Jocul la vârsta preșcolară. Direcții și orientări explicative

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 203-199. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
244. PĂDURARU-BOBRIC, C.

Managementul grupului de copii cu cerințe educaționale speciale

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 206-204. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
245. COJOCARI, L.

Formarea abilităților de soluționare a conflictelor la copiii de vârstă preșcolară

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 229-219. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
246. MOCANU, L.

Evoluția intelectuală a preșcolarilor prin creațiile folclorice de proporții mici

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 234-230. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
247. PAVLENCO, M.

Aspecte metodologice de dezvoltare a motricității fine a copiilor de vârstă preșcolară mică în cadrul activităților cu conținut matematic

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 242-235. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
248. BARALIUC, N.

Comunicarea eficientă cu copiii de vârstă preşcolară

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 260-256. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
249. MOCANU, L., ALUNGULESEI, C.

Problema sensului cuvintelor în preșcolaritate

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 285-282. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
250. GOLUBIȚCHI, S., POSTICA, L.

Rolul poveștilor în fomarea valorilor morale a preșcolarilor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 290-286. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
251. NEMȚANU, D.

Caracteristicile învățării experiențiale în educația timpurie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 294-291. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
252. CIBRIC, I.

Retrospectivă asupra familiarizării copiilor cu mediul înconjurător prin întermediulului dansurilor de ritual

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 307-295. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
253. CIBRIC, I.

Eficientizarea procesului de dezvoltare a memoriei copilului în cadrul antrenamentelor de dans sportiv

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 323-315. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
254. IONESCU, I.

Învățarea experiențială și dezvoltarea mentalității deschise în educația timpurie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 347-343. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
255. VASILACHE, A.

“Azi preşcolari - mâine şcolari” – proiect de parteneriat educațional (model)

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 358-354. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
256. HAHEU-MUNTEANU, E., BRUJA, C.

Dezvoltarea socio-emoţională a preșcolarilor prin activitățile opționale din grădiniță

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 364-359. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
257. DUBINEANSCHI, T.

Considerațiuni despre metacogniție în procesul didactic la nivelul educației timpurii

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 368-365. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
258. VRABIE, S.

Rolul stilului parental în dezvoltarea personalității elevilor claselor primare

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 386-374. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
259. BALAN, A.

Managementul programelor de dezvoltare a competențelor parentale

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 408-403. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
260. CUCER, A., LEUȚANU, G.

Dimensiuni ale discriminării în mediul școlar

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 419-413. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
261. MACRINICI, A.

Abordarea sociopedagogică a educației parentale în rândul adolescenților

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 423-420. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
262. BATOG, M.

Atribuţii parentale în dezvoltarea afectivității pozitive a copiilor: viziuni și dileme psihologice

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 429-424. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
263. CHIREV, L.

A fi părinte de copil ce se respectă pe sine

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 434-430. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
264. HÎRȚESCU, M.

Rolul parteneriatului școală – familie- comunitate în educația preșcolarilor rromi

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 445-443. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
265. IONESCU, N.

Managementul relațiilor copil-adult bazat pe recompense

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 450-446. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
266. TOIA, M.

Metodici particulare de formare a rezilienței la copii

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 457-451. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
267. COJOCARI-LUCHIAN, S.

Asigurarea parteneriatului școală-familie – premisă a educației de calitate

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 465-458. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
268. OVCERENCO, N.

Educația prenatală – dimensiune importantă a educației tinerilor pentru parentalitate

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 475-470. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
269. ŞAITAN, V.

Relația dintre stima de sine în domeniul școlar și „stilul parental perceput” la adolescenți

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 482-476. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
270. CEBANU (SLUTU), L.

Repere psihopedagogice de integrare profesională a cadrelor didactice debutante în instituțiile de învățământ general din perspectiva activității de mentorat

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 488-483. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
271. LAPOȘINA, E., FRUNZE, O.

Stiluri educative ale familiilor ce educă copii cu dizabilități senzoriale

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 492-489. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
272. CHINCEVA, N.

Дидактический потенциал музыкальной деятельности в формировании у старших дошкольников позитивного отношения к культурам ближайшего окружения

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 314-308. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
273. JELEASCOVA, S., RACU, A.

Работа с семьей в процессе психолого- педагогической коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 373-369. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
274. DUMITRU TĂBĂCARU, C., BUCUROIU, F.

The development of early communication skills using flashcards

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 36-31. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
275. CURCUDEL, E., PAVLENCO, M.

Stimularea procesului de formare a reprezentărilor despre numerele naturale la copiii de 4-5 ani prin jocurile didactice matematice

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 88-83. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
276. COJOCARI, N., MÎSLIȚCHI, V.

Manifestarea comportamentului agresiv la copiii de vârsta preșcolară

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 101-89. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
277. HORGAN, D.

Specificul educației plastico-religioase la vârsta timpurie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 106-102. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
278. NĂSTAC, E.

Educatoarea, copilul și familia - parteneri activi în educația timpurie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 111-107. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
279. FLOREA, D.

Copilul tău este unic, învață să-l înțelegi!

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 122-112. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
280. STOLERU, D.

Modalități de stimulare a creativității preșcolarilor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 134-128. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
281. ROTARU, M.

Conținuturile învățării specifice cunoașterii mediului înconjurător

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 139-135. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
282. MANUELA, G.

Dezvoltarea capacității de cercetare a copiilor de vârstă preșcolară prin procesul de experimentare

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 145-140. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
283. FRINIUC, D.

Adaptarea unui comportament adecvat în mediul înconjurător la copiii de vârstâ preșcolară

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 152-146. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
284. GÎNJU, S., CARAIANI, N.

Activitățile de explorare/ investigare-modalități eficiente de stimulare a curiozității copiilor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 163-158. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
285. CEBAN, E.

Valorificarea ungherașului naturii în familiarizarea preșcolarilor cu animalele de companie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 183-178. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
286. CIUREA, V.

Jocul – valențe corecționale la preșcolarii cu deficiențe de vedere

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 187-184. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
287. DUDA, A.

Particularităţi ale interacţiunilor sociale la copiii cu deficiențe vizuale și tulburări de limbaj

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 193-188. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
288. ALUNGULESEI, C.

Importanța activităţilor de dezvoltare personală în grădinița de copii

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 210-207. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
289. DOBRIN, M., GRIBINCEA, T.

Activitatea integrată – accente noi în curriculum pentru educație timpurie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 218-211. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
290. DUMINICĂ, S., MUSTUC, A.

Dezvoltarea profesional ă continuă a metodiștilor din instituțiile de educație timpurie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 255-252. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
291. HURDUC, G.

Perspective şi tendinţe în educaţia nonformală de calitate

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 266-261. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
292. LUNGEANU, I.

Învățământul preșcolar între sistemul tradițional și alternativele educaționale

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 274-267. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
293. UNGUREANU, E.

Valorificarea învățării prin descoperire în familiarizarea preșcolarilor cu natura

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 281-275. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
294. CERGUȚĂ, A.

Retrospectivă comparativă asupra educației ecologice la nivelul educației timpurii în Republica Moldova și România

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 334-324. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
295. STOICA (BOLTAȘU), G.

Forme și metode ale educației ecologice la nivelul educației timpurii

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 338-335. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
296. MOCANU, L., ZATIC, L.

Problema verbului în limbajul copiilor de vârstă timpurie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 342-339. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
297. VRABIE, S., CHELBAN, A.

Impactul monoparentalităţii asupra reuşitei şcolare

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 402-387. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
298. DĂNCULESEI, E.

Optimizarea relației școală-familie prin educație parentală

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 412-409. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
299. HARAZ, S., ROTARU-SÎRBU, N., CAISâN-POPA, E.

Dimensiuni socio-pedagogice ale asistenței familiei și adolescentului in situații de risc

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 442-435. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
300. NICOLAU, M.

Bune practici în educația parentală

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 469-466. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
301. GRIGORIU, D.

Формирование экологической культуры у детей среднего дошкольного возраста

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 3, 353-348. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
302. GAVRIL JITARU, O. Сompetenţele sociale în tulburările fobice. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 76-63. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
303. CUCER, A. Comunicarea— modalitate de integrare a copilului cu tulburări de limbaj în mediul şcolar. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 20-12. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
304. FORNEA, I. Optimizarea imaginii cadrului didactic universitar din medicină. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 95-87. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
305. COBÎLEANSCAIA, L. Выбор стратегий совладающего поведения в трудных жизненных ситуациях мужчинами и женщинами в возрасте 20-27, 28-45 лет. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 11-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
306. CAUNENCO, I., CAUNOVA, N. Что этнопсихология может предложить системе образования?. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 27-21. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
307. IVANOVA, N. Проблемы и перспективы поликультурного воспитания в Республике Молдова. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 35-28. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
308. BÎCEVA, E. Oбучение студентов психологов в контексте компетентностоного подхода. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 42-36. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
309. CALANCEA, V. Modalităţi de intervenţie psihologică în ulcerul gastric şi duodenal. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 51-43. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
310. IACHIM, L. Психологическое вмешательство в случаях проявления страха смерти у онкологических больных. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 61-52. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
311. BUNESCU-CHILIMCIUC, R. Particularutăţile manifestării geloziei şi rivalităţii fraterne (exemplul familiilor cu trei copii). Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 80-77. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
312. MARIȘ, M. Impactul consilierii spirituale asupra modificării sistemului de valori la persoanele în etate. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 86-81. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
313. SADOVEI, L.

Misiunea cadrului didactic de a comunica despre instituția de învățământ

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 13-9. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
314. CUZNEȚOV, L.

Construcția socială și etica personalității cadrului didactic: conceptul de sine, autocunoașterea, autoactualizarea și autoeficiența

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 17-13. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
315. NICOARĂ, A., ZAGAIEVSCHI, C.

Afectivitate, emoție și empatie în literatura pentru copii

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 23-21. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
316. ILAȘCU, I.

Identificarea valorilor de patrimoniu cultural prin studierea istoriei satelor ca unicele păstrătoare ale specificului naţional

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 33-24. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
317. ŢĂRNĂ, E.

Complexitatea dificultăților relaționale și posibilele obstacole în rezolvarea conflictelor educaționale

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 42-34. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
318. COJOCARU, V.

Formarea inițială a cadrelor didactice din perspectiva profesionalizării carierei didactice

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 56-48. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
319. COJOCARU, V.

Calitatea formării inițiale universitare în opinia cadrelor didactice debutante

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 61-56. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
320. BALERCĂ, V.

Gândirea critică – o provocare a învățământului modern

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 63-61. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
321. HADJI-BANDALAC, M.

Abordări interdisciplinare axate pe dezvoltarea limbajului vizual

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 72-67. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
322. CALARAȘ, C.

Unele aspecte teoretice și sugestii practice privind dezvoltarea personală a cadrului didactic

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 78-73. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
323. BOCANCEA, V., NEAGU, M.

Formarea gândirii critice prin metoda investigației

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 83-79. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
324. IFTIMIA, B., GÎNJU, S.

Mediul de învățare în afara clasei - factor de dezvoltare cognitivă la preșcolari

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 96-92. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
325. ŢAP, E.

Beneficii și obstacole în realizarea învățării pe tot parcursul vieții

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 100-97. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
326. GÎNJU, S.

Valorificarea instrumentelor digitale în evaluarea studenților

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 104-101. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
327. COJOCARI, L.

Fortificarea sănătății copiilor prin intermediul artterapiei

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 111-105. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
328. FILIPSKI, T.

Formarea cadrelor didactice din perspectiva educației muzeale a elevilor în cadrul colaborării școală – familie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 114-111. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
329. GONȚA, V., ZUBENSCHI, M., GOROBEȚ, E.

Educația din perspectiva concepției “clasa viitorului”

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 122-114. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
330. OLOIERU, A.

Condiții de eficientizare a procesului de formare a culturii economice la preadolescenți

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 126-122. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
331. DUMINICĂ, S.

Strategii magistrale valorificate în educația de gen, comune pentru fete și băieți

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 132-126. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
332. ADĂSCĂLIȚEI, A.

Repere conceptuale și metodologice ale strategiilor de rezolvare a conflictelor ȋn mediul școlar

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 150-145. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
333. PAICU, D.

Aspecte ale implementării noului curriculum la limba și literatura română

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 162-151. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
334. BRÎNZĂ, I.

Dezvoltarea școlii în perioada interbelică. Școala formativ-organicistă

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 166-162. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
335. CHISTOL, A.

Interdependența formelor educației

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 168-166. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
336. SIMION, C.

Profesorul creativ versus elevul creativ

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 171-169. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
337. GEORGESCU, M.

Motivația cadrelor didactice

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 212-206. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
338. GEORGESCU, P.

Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 217-212. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
339. SOVA, S.

Unitatea epistemologică a pedagogiei. Contribuția lui Ștefan Bârsănescu (1895-1984)

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 238-232. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
340. SPÎNU, L.

Angajabilitatea din perspectivă instituțională și individuală

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 242-239. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
341. VOICU, I.

Rolul motivației în prevenirea parentalităţii timpurii

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 251-248. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
342. OVCERENCO, N.

Modelarea formării instituționale a tinerilor pentru parentalitatea responsabilă în internaționalizării educației contextul

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 257-251. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
343. BÎRGĂOAN, C.

Învățare și creativitate

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 262-257. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
344. DORONIN, N.

Dezvoltarea reflecției pedagogice prin utilizarea instrumentelor constructiviste

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 266-262. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
345. CALAPOD, V.

Studiu privind comunicarea în cadrul organizaţiei şcolare, pe baza analizei sociometrice

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 278-273. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
346. MARCOCI DIMA, A.

Interferența principiilor în cercetarea și pregatirea profesorului economist

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 282-278. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
347. NEACȘU, E.

Paradigma de studiu a validității autorității pedagogice în dezvoltarea personală a elevilor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 287-283. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
348. ROTARU, I., OVCERENCO, N.

Contribuția educației tehnologice la formarea tânărului pentru viața de adult

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 301-292. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
349. ŞTEFAN, E.

Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice prin folosirea platformelor de învățământ

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 308-302. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
350. GARȘTEA, N.

Educația pentru toleranță – dimensiune a noilor educații

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 315-311. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
351. DUBINEANSCHI, T.

Aspecte teoretice și practici de valorificare a educației steam la nivelul primar de învățământ

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 319-315. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
352. TELEMAN, A.

Perspectiva învățării experiențiale la științe în clasele primare

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 323-319. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
353. VACARCIUC, M.

Tehnologii de formare-dezvoltare complexă a competențelor muzicale generale și vocal-interpretative ale elevilor în învățământul general

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 328-323. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
354. SARANCIUC-GORDEA, L.

Rolul parteneriatului școală-familie în managementul temelor pentru acasă la nivelul primar de învățământ

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 341-335. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
355. POPA, N.

Specificul aplicării metodelor de educație în procesul autoeducației școlarului mic

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 349-341. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
356. CÎRLAN, L.

Valorificarea dictărilor matematice în formarea atenției și interesului pentru calculul corect, rațional, fluent

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 354-349. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
357. IORDACHE, I., COJOCARI, L.

Valoarea formativă a educației nutriționale la nivelul învățământului primar

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 360-354. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
358. BALAN, C.

Particularitățile manifestării agresivității și violenței la elevii claselor primare

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 363-360. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
359. POPA, F., CIOBANU, V.

Valorificarea metodelor interactive în predarea-învățarea părților de vorbire la nivelul învățământului primar

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 368-363. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
360. CHIRIAC, L.

Formarea abilităților personale și sociale ale elevilor din ciclul primar în cadrul orelor de dezvoltare personală – evitarea şi rezolvarea conflictelor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 371-368. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
361. IRINA, E.

Analiză comparativă a manualelor de limba și literatura română pentru clasele a III-a și a IV-a, în România și Republica Moldova, cu privire la existența unor conținuturi care vizează formarea imaginii de sine a elevilor în procesul receptării textului literar

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 375-371. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
362. PAGA, D.

Rolul lecturii în formarea competențelor literar-artistice la elevii din ciclul primar

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 378-375. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
363. MUTCOGLO, G.

Abordarea integrată a procesului de învățare a limbii române ca limba maternă în instituțiile de educație timpurie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 382-378. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
364. GAVRILUȚ, M.

Abordarea sistemică privind formarea creativității la elevii treptei primare de învățământ pentru dezvoltarea competenței de comunicare scrisă

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 388-382. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
365. IANA, T.

Dezvoltarea la elevii claselor primare a expresivității vorbirii prin activități de creație literară

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 394-388. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
366. AMIHĂLĂCHIOAE, A.

O analiză a mecanismelor psihologice implicate în studiul interdisciplinarității

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 402-394. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
367. CARABET, N.

Dezvoltarea holistică a copiilor de vârstă timpurie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 406-402. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
368. CERGUȚĂ, A.

Retrospectivă asupra tipologiei competențelor sociale specifice copiilor de vârsta preșcolară

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 410-407. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
369. HÎRȚAN, A., HAHEU-MUNTEANU, E.

Valențe formative ale jocului în dezvoltarea personalității copilului preșcolar

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 414-411. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
370. BRUJA, C., HAHEU-MUNTEANU, E.

Aspecte metodologice privind dezvoltarea competenţelor sociale la preşcolari

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 420-414. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
371. ENACHE, O., HAHEU-MUNTEANU, E.

Rolul educatoarei în dezvoltarea capacităților creatoare ale copilului preșcolar

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 432-428. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
372. OHRIMENCO (BOȚAN), A.

Managementul comportamentului indizerabil prin dezvoltarea inteligenței emoționale la copii

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 444-438. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
373. MOCANU, L.

Unele considerente privind cultura vorbirii la preșcolari

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 450-445. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
374. PAVLENCO, M.

Dezvoltarea gândirii logice la copiii de vârstă preșcolară

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 459-451. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
375. SANDU, M.

Metodologia formării reprezentărilor sănătății psihofizice la nivelul educației timpurii

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 464-459. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
376. GAVRILUȚ, R., GÎNJU, S.

Valențe formative ale educației ecologice la vârsta preșcolară

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 468-464. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
377. ENACHE, O.

Rolul educatoarei în dezvoltarea capacităților creatoare ale copilului preșcolar

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 473-469. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
378. LUNGEANU, I.

Repere conceptuale ale valorificării alternativei educaționale, “step by step” în învățământul preșcolar

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 483-474. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
379. APETREI, M.

Dezvoltarea vorbirii preșcolarilor prin jocul de creație

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 486-484. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
380. PREDUȚ, C.

Impactul și rolul metodelor interactive de grup în dezvoltarea limbajului la vârsta timpurie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 491-487. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
381. CIORBĂ, C.

Exercițiile stretcing în dezvoltarea supleței la elevii din treapta primară

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 497-492. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
382. CIORBĂ, S., ZAHARCENCO, N.

Efectele practicării fitnessului de către lucrătorii bibliotecari

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 502-497. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
383. OPRESCU, D.

Rolul motivației în atingerea obiectivelor educației fizice școlare

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 510-503. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
384. FLOREA, M.

Comunicarea nonverbală și paraverbală în lecția de educație fizică

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 516-510. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
385. TALPĂ, S.

Implementarea instrumentelor digitale în procesul de predare învățare a dansului clasic

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 533-528. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
386. BENCHECI, I.

Rolul artei coregrafice în dezvoltarea tinerei generații

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 538-533. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
387. LUNGU, A., ŢAPU, I.

Aspecte metodice de pregătire fizică generală a studenților prin lecția de educație fizică

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 544-541. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
388. PRICOP, V., GHILAN, Z.

Aspecte metodice privind calculul integralelor improprii cu pachete matematice

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 559-548. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
389. CROITOR-CHIRIAC, T.

Instrumente de colaborare online în educație

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 566-559. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
390. BOSTAN, M., TIMUȘ, O.

Implementarea platformei WEBEX în realizarea lecțiilor online

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 571-567. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
391. PORT, S., TRIFAN, V.

Secţiunea de aur şi Vesica Pisces – enigmele universului

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 575-572. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
392. PORT, S.

Aplicații în demonstrarea teoremei lui Pitagora

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 576-575. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
393. TIMUȘ, O.

Elaborarea și intergrarea resurselor audio-video în cadrul manualelor digitale

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 583-579. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
394. GROSU, O., TIMUȘ, O.

Tehnologii de evaluare online: aspecte de implementare

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 587-583. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
395. RAILEAN, E.

Practici și perspective de implementare a modelului ecosistemic în evaluarea formativă și sumativă

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 591-588. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
396. ADĂSCĂLIȚEI, C.

Identitatea vocaţionalӑ - conceptualizare și impact în dezvoltarea carierei

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 145-139. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
397. BURCĂ, A., HAHEU-MUNTEANU, E.

Aspecte psihopedagogice privind teoria inteligențelor multiple și instruirea personalizată a copiilor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 427-421. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
398. HURDUC, G.

Educaţia nonformală – act complementar al educației formale și informale

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 87-83. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
399. STOICA (BOLTAȘU), G., COJOCARI, L., CRIVOI, A.

Educația pentru mediu – una din prioritățile contemporaneității

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 91-88. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
400. DOBRIN, M.

Rolul cadrelor didactice în realizarea procesului de schimbare educaţională

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 178-172. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
401. FLOREA, D.

Dezvoltarea organizaţiei şcolare prin politici şi strategii de marketing educaţional

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 206-197. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
402. MĂRGĂRITESCU, N.

Activitățile de educație fizică și sport și impactul acestora asupra socializării copiilor de vârstă școlară mică

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 528-524. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
403. MOROȘANU, P.

Educaţia fizică militară, parte componentă în procesul de formare continuă a pompierilor militari

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 524-520. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
404. NEACȘU, T.

Rolul și locul educației fizice de specialitate a pompierilor militari în formarea profesională continuă a acestora

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 520-516. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
405. TOIA, M., HAHEU-MUNTEANU, E.

Influențe sociale și familiale în dezvoltarea copilului

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 438-433. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
406. NEACȘU, I.

Argumente teoretice și metodologice ale educației fizice la nivelul parteneriatului școală - familie - comunitate

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 292-287. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
407. PLEȘCAN, M.

Optimizarea schimbării performanței organizației prin valorificarea competențelor de leadership

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 232-227. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
408. DOROBANȚU , D.

Studiu de specialitate – cadrul didactic promotor al educației interculturale în contextul globalizării

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 183-178. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
409. TĂNĂSESCU, C.

Comunicarea adolescentilor în cadrul grupului şcolar

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 67-63. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
410. ENACHE, B., ZAGAIEVSCHI, C.

Formarea competenței sociale a preadolescenților prin studierea limbii engleze

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 21-17. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
411. GONȚA, V., SABAREANU, M.

Impactul practicilor parentale din familia de origine asupra personalității agresorilor familiali

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 139-132. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
412. DUMITRU, A.

Portretul managerului ideal al unei instituții de învățământ preuniversitar

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 187-183. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
413. IFRIM, C.

Profilul profesorului ideal în viziunea mea

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 222-218. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
414. TRĂISTARU, R.

Învățarea vizibilă – o nouă provocare

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 248-242. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
415. MOLDOVEAN, T., BLAJA-VITCOVSCHII, A.

Aspecte ale proiectării şi implimentării activităţilor extracurriculare aferente disciplinelor educaţie plastică şi educaţie tehnologică în ciclul primar

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 334-328. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
416. CIOBANU, V., VRĂJMAȘU, M.

Abordări didactice pentru formarea competenței de producere a mesajelor scrise în situații de comunicare la elevii nivelului primar de învățământ

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 311-308. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
417. LUNGU, V., ŢAPU, I.

Aspecte teoretice privind conținutul pregătirii profesionale a specialistului de cultură fizică

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 2, 541-538. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
418. MIHAI, I. Constructivismul şi interdisciplinaritatea în activitatea didactică. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 38-27. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
419. BERE, C. Măsurarea rezistenţei la stres. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 9-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
420. CĂRUȚĂ, E. Rolul motivaţiei învăţării în obţinerea succesului şcolar. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 26-16. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
421. BÎCEVA, E. Oсобенности мышления у студентов с разным уровнем академической успеваемости. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 15-10. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
422. IUROAIA, F., STANCIU, F. Educaţia parentală şi interacţiunea părinte – copil. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 61-55. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
423. RUSNAC, S., GHIUNEȘ, N. Проблема руководства педагогическим коллективом и организационной культуры школы в современной психологической литературе. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 79-72. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
424. ŢAPU, G. Problematica relaţiei fiică-mamă. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 85-80. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
425. SAVCA, L. Problema profilaxiei abaterilor în dezvoltarea copilului. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 95-86. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
426. BEREZOVSKI, N., CHISARI, L. Atitudinile şi credinţele parentale – factor prerogativ al educaţiei interculturale a personalităţii în devenire. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 71-62. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
427. INOZEMTEV, V. Dуховно-нравственное воспитание и образование истоки и современность. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 48-39. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
428. LOSÎI, E.

Tehnologiile informaționale și aptitudinile de comunicare ale studenților

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 15-8. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
429. PERJAN, C.

Relația dintre imaginea de sine a părinților și stilul educațional

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 18-16. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
430. CHIREV, L.

Practici de consolidare a respectului de sine și eficiența lor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 23-19. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
431. RACU, I.

Anxietatea școlară la copiii claselor primare

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 30-24. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
432. PLEȘCA, M.

Motivația pentru dezvoltarea personală ca factor al satisfacției de viață la adolescenți

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 42-36. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
433. ELPUJAN, O., JELESCU, P.

Dimensiuni experimentale ale formării competențelor antreprenoriale la studenții psihologi

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 56-51. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
434. LUPAȘCU, G., JELESCU, P.

Conceptele de antreprenoriat, antreprenor și evoluția lor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 61-56. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
435. CIOBANU, E., JELESCU, P.

Problema formarii interesului electoral la adolescenți și rezolvarea ei în psihologie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 66-62. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
436. RĂȚOI, R., JELESCU, P.

Antreprenoriatul de la definiție la primele practici în sistemul social din România

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 71-66. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
437. SANDULEAC, S.

Gândirea științifică ca fundament teoreticoaplicativ în formarea continuă a pedagogilor în era digitală

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 123-118. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
438. POPESCU, C.

Conceptul de familie în sistemul de valori al tinerilor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 127-123. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
439. CIOBANU, A.

Formarea relațiilor sociale la preșcolarii cu reținere în dezvoltarea psihică

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 132-127. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
440. CIOBANU, A., APOSTOL, E.

Particularitățile dezvoltării personalității la copiii cu dizabilitate auditivă

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 136-132. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
441. RACU, A.

Evoluţii privind strategiile cercetării în contextul incluziunii socioeducaţionale

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 142-136. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
442. OLĂRESCU, V., ALEXA, S.

Trăsături distinctive între formele bulbare de disartrie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 149-142. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
443. OLĂRESCU, V., BUGANU, D.

Reflecții și coordonate în diagnosticulși simptomatologia disartriei

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 154-149. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
444. OLĂRESCU, V., COBZARU, I.

Evoluție, incidență și abordări ale disartriei

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 160-155. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
445. ROTARU, M.

Repere metodologice pentru învăţare în clasă incluzivă

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 165-161. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
446. PâRVAN, M.

Dezvoltarea gândirii la copiii cu deficiență de văz prin metoda Feuerstein

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 173-171. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
447. CIUBOTARU, N.

Comunicare emoţională versus auzul emoțional – factori primordiali în dezvoltarea psihică a copilului cu dizabilități auditive

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 179-173. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
448. PONOMARI, D.

Strategii de intervenție psiho-logopedică în dislexo-disgrafii

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 182-179. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
449. CEBOTARU, N.

Dezvoltarea comunicării la elevii cu cerințe educaționale speciale prin activități de educație fizică – jocuri dinamice

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 188-183. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
450. LUCHIANENCO, L.

Metode de diagnosticare psihoneurologică în instituțiile de educație timpurie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 196-188. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
451. TUDOR, G., VÎRLAN, M.

Îmbunătățirea capacității de adaptare și funcționare socială a adolescenților ce utilizează excesiv instrumentele smart

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 200-196. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
452. OLARU (TUDOR), L., VÎRLAN, M.

Strategii de diminuare a comportamentului agresiv la preșcolari

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 203-200. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
453. PLĂMĂDEALĂ, V., CERNEAVSCHI, V.

Securitatea psihologică și violența cibernetică la adolescenți

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 226-213. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
454. CERNEAVSCHI, V., PLĂMĂDEALĂ, V.

Influența stilurilor parentale asupra dezvoltării personalității copilului

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 232-226. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
455. STRATAN, V., CERNEAVSCHI, V.

Condiții psihopedagogice de formare a culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 238-232. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
456. STRATAN, V., PROCA, M.

Asistența medico-socială – dimensiune practică a securiității sănătății

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 245-239. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
457. LAPOȘINA, E.

Studiul dificultăților de adaptare școlară a copiilor cu dizabilități

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 250-245. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
458. ZUBENSCHI, E.

Instrumente de bază de monitorizare a calității servicii sociale

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 259-250. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
459. ZUBENSCHI, E.

Particularitățile vorbirii elevilor cu insuficiențe mentale severe și asociate

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 264-259. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
460. DIȚA, M.

Impactul familiei monoparentale asupra creșterii și dezvoltării copilului

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 269-264. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
461. CARATA, D.

Unele aspecte ale reabilitării persoanelor dependente de alcool

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 272-270. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
462. FRUNZE, O.

Managementul calității serviciilor sociale dezvoltate de administrația publică locală

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 276-272. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
463. PEREU, T.

Consilierea pentru eficiența personală in situații de criză

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 279-276. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
464. LEUȚANU, G.

Stimularea inteligenţelor multiple la viitorii asistenţi medicali

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 303-299. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
465. POPA, R.

Dinamica stimei de sine la adolescenți

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 323-317. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
466. ROȘCA, T., CAUNENCO, I.

Particularități ale integrării psihosociale: focus pe condiția adolescenților imigranți moldoveni din Italia

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 334-323. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
467. SPIȚĂ, M.

Constructe psihologice, psihofizice și cognitive implicate în procesul decizional la elevul adolescent

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 339-334. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
468. COMAN, L.

Asistență psihologică pentru părinții copiilor cu nevoi speciale spre integrarea lor în societate

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 353-351. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
469. CUCER, A., HOIDRAG, T.

Factori de risc în comportamentele adictive

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 360-354. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
470. IONAȘCU, G.

Consumul de alcool în cercetări din România, Republica Moldova și la nivel internațional

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 370-360. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
471. NICOLAESCU, E., RACU, I.

Factorii de personalitate implicați în structurarea pattern-ului delincvent la adolescenți

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 378-370. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
472. RACU, I., LUNGU, V.

Rolul mediator al flexibilității psihologie în manifestarea cognițiilor disfuncționale la adultul emergent

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 390-385. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
473. ADĂSCĂLIȚĂ, V.

Профилактика буллинга как условие создания психологически безопасной образовательной среды школы

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 36-31. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
474. MAXIMCIUC, V.

Стимулирование развития речи у детей с синдромом Дауна

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 170-166. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
475. RACU, J.

Особенности толерантности у современной молодежи

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 283-280. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
476. POPESCU, M., COJOCARU, I.

Inteligența emoțională și socială

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 83-71. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
477. SINIȚARU, L., IGNATIEVA, E.

Особенности социально-психологической адаптации личности современной молодежи

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 50-42. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
478. PÎSLARI, S., CRASNIȚCHI, B.

Dezvoltarea empatiei la studenți: studiu comparativ

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 92-83. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
479. PÎSLARI, S., GODEA, C.

Relația dintre empatie și comunicare la preadolescenți

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 105-92. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
480. PÎSLARI, S., TROFIMOV, D.

Empatia la vârsta preadolescentă

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 118-106. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
481. VÎRLAN, M., GRUIȚĂ, M., HAZAPARU, D.

Influenţa modelelor parentale în structurarea personalităţii infractorilor agresivi versus nonagresivi

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 213-204. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
482. MOCANU, C.

Competențele sociale la elevii cu dizabilități mintale

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 305-303. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
483. MOGOȘAN, V.

Dezvoltarea personală a profesorilor din școlile gimnaziale în contextul hibridizării educației: rezultatele programului de intervenție

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 311-306. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
484. PETCU, M.

Formarea autonomiei personale – un factor esențial al adaptării sociale

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 317-311. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
485. STANCIU, M.

Implicații psihologice și educaționale ale parteneriatului școală – familie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 343-340. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
486. BURGHELEA, G.

Direcții și origini în psihologia teatrală

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 350-343. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
487. OPREA, O.

Rolul motivației în stimularea succesului școlar

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 385-378. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
488. TURCANU, T.

Abordări științifice ale conceptului de stres

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 396-390. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
489. NICOLESCU, A.

Relația dintre intervențiile de imagerie mentală dirijată, depresie și stima de sine

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2011, nr. 1, 400-397. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
2010
490. SAVCA, L. Perspective psihologice în abordarea terapeutică a depresiei la preadolescenţi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 4, 35-28. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
491. ROBU, V. Valenţa şi faţetele atitudinii faţă de şcoală a elevilor. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 4, 27-17. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
492. SMOTROVAIA, T. Ценностные ориентации и копинг- стратегии подростков в семьях трудовых мигрантов: специфика содержания и взаимосвязи. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 4, 16-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
493. SINIȚARU, L. Особенности проведения психолого- коррекционных занятий с заторможенными детьми дошкольноговозраста. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 4, 45-36. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
494. GOLOVEI, L. Program de adaptare şcolară pentru elevii clasei întâi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 4, 55-46. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
495. ULMANU, L. Оптимизация взаимодействия между родителями и их первоклассником. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 4, 65-56. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
496. SANDULEAC, S. Abordări ale gândirii ştiinţifice şi importanţa formării centralizate a acesteia la tinerii cercetători. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 4, 74-66. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
497. NECHIFOR, C., SANDOVICI, A. Modele explicative ale motivaţiei sportive din perspectiva performanţei. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 4, 94-86. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
498. NISTREANU, V., MUNJIU, O., BUȘMACHIU, G., BULAT, D., WONG, L., PAGAD, S.

Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova 2020

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 4, 6-1. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
499. SAVCA, L. Aspecte de organizare a psihoconsilierii în şcoală. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 3, 9-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
500. SINIȚARU, L. Психологический портрет депривированного ребенка. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 3, 20-10. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
501. NICA, D., BERE, C. Alternativa step by step în perspectivă psihologică. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 3, 42-31. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
502. IVANOVA, N. К проблеме этнических стереотипов младших школьников: (кросс-культурный аспект). Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 3, 51-43. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
503. POTâNG, A., GHINCOLOV, I. Manifestarea valorilor profesionale la muzicieni. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 3, 62-52. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
504. GROSU, T. Aspecte corecţionale ale logopaţilor cu sindromul ADHD. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 3, 70-63. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
505. CALANCEA, V. Dereglările neuro-psihice în caz de tuberculoză pulmonară. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 3, 76-71. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
506. ŞTEFANEȚ-BEȘLEAGA, D. Modalităţi de prevenire şi învingere a tulburărilor în comportamentul copiilor. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 3, 82-77. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
507. LOSÎI, E., GUZUN, S. Profilul psihologic al liderului sindical de la Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 3, 87-83. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
508. VERDEȘ, A. Dimensiuni ale afectivităţii la preadolescenţii din amiliile temporar dezintegrate. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 3, 95-88. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
509. GONȚA, V., GODOROJA, O. Impactul imaginii de sine în manifestarea sentimentului de gelozie la tineri. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 3, 30-21. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
510. DEMĂI, L., PEAN, S., NOIRET, P., OBADĂ, T., KOULAKOVSKA, L.

Le statut du mammouth au sein des groupes humains du Pléniglaciaire supérieur autour des bassins du Dniestr et du Prout. Le Paléolitique supérieur de Roumanie en contexte du Paléolithique supérieur européen

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 3, 95-59. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
511. BÎCEVA, E. Oсобенности представления о значимых качествах мышления студентов психологов и практических психологов. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 9-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
512. BOTNARI, I. Atitudinea femeilor faţă de sexualitate. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 17-10. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
513. LOSÎI, E. Sugestibilitatea preadolescenţilor şi comportamentul lor consumativ. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 26-18. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
514. GOLOVEI, L. Influenţa relaţiilor adolescenţi-părinţi în formarea sistemului valoric al adolescenţilor din familiile temporar dezintegrate. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 39-27. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
515. VÎRLAN, M. Conflictele şcolare: tipuri, cauze, soluţii. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 46-40. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
516. CHIREV, L. Maturizarea psihosexuală a adolescentului. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 63-59. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
517. SAVCA, L. Incidenţa sistemului de sancţiuni în vârsta pubertară în familie. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 71-64. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
518. CAUNOVA, N. К проблеме социальных представлений молодежи о цыганах. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 80-72. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
519. ŞLEAHTIȚCHI, M. De ce şi cum mor reprezentările sociale. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 90-81. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
520. EREMIA, V.

Clinical-morphological and treatment aspects in traumatic diaphragmatic hernia in children

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 20-19. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
521. PLEȘCA , A.

Congenital duodenal disorders in children

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 22-21. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
522. BERNIC, V., GAFTON, V., CâRCIUMARU, P.

Posttraumatic splenic pseudocyst

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 25-24. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
523. PREDENCIUC, A.

Rare complication of surgical intervention for acute limb ischemia: a case report

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 28-27. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
524. CUMPĂTĂ, S.

Laparoscopic anti-reflux surgery in a patient with situs inversus totalis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 28-28. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
525. CAZACU, C., CEPOI-BULGAC, D.

Novel therapeutics in the treatment of systemic Lupus Erythematosus

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 31-31. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
526. DEMENCIUC, N.

Borderline serous tumor in a 12-years-old girl: a case report

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 34-34. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
527. POPIL, L.

Clinical manifestations of cholinergic deficiency in patients with Parkinson's disease

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 37-36. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
528. RAISCHI, I., SCRALIUC, M.

Respiratory therapy - a possible solution in the alleviation of chronic pain.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 38-37. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
529. GAVRILIUC, P., FALA, P., ANDRUȘCA, A., ANDRONACHI, V.

Differential diagnosis of intracerebral haemorrhages. Cases from the institute of neurology and neurosurgery

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 38-38. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
530. ROPOT, D.

Epilepsy in pacients with multiple sclerosis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 41-40. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
531. IVANOV, M.

Autonomic nerous system response at botulinum neurotoxin treatment for idiopathic overactive bladder syndrome in women

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 52-51. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
532. IACUBIȚCHII (BOBEICA), M., PADUCA, A., ALSALEIM, S., IACUBIȚCHII, V.

Surgical treatment in induced ocular hypertension in rabbit

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 54-53. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
533. BOBESCU, N.

Optic neuropathy in methanol intoxication. Case report.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 55-55. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
534. GUȚU, S.

Retained abdominal textile surgical meshes: imagistic signs

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 57-56. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
535. ŞCERBATIUC-CONDUR, C., SUMAN, L., MALCOVA, T.

Diagnosis and surgical treatment of acute appendicitis in pregnancy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 57-57. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
536. URSU, A.

Fecal microbial markers–the role in colorectal cancer screening: a review of literature

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 62-61. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
537. VESCU, L.

Clinic and demographic characteristics of the patients with varicose veins and type 1 reflux according to Pittaluga classification

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 69-69. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
538. BZOVÎI, F.

Conservative treatment of superficial vein thrombosis involving saphenous junction in patients with varicose veins of lower limbs: case series

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 70-69. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
539. COJOCARU, C.

Preoperative evaluation of patients with thyroid nodules

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 71-70. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
540. ZAMISNII, I.

Surgical guideline for child’s combustion of esophagus

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 72-71. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
541. BORODIN, S., SUMLEANSCHI, A., BEZER, M.

Clinical and radiological outcomes comparison of the posterior lumbar interbody fusion with cortical bone trajectory screw fixation (MIDLF) and conventional pedicle screw fixation for low-grade degenerative spondylolisthesis.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 73-72. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
542. ANDRUȘCA, A., GAVRILIUC, O.

3D volume rendering for preoperative planning of neurosurgical interventions

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 74-73. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
543. ROTARI, V., CEBAN, I.

Methods of diagnostic and contemporary treatment of renal solitary cyst. Clinic experience

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 75-74. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
544. PLEȘACOV, A., VLADANOV, I., COLȚA, A.

Early outcomes of transurethral thulium laser vapoenucleation of prostate

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 77-76. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
545. VLADANOV, I., PLEȘACOV, A., COLȚA, A.

Bladder cancer risk factors and prevention

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 79-79. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
546. VLADANOV, I., PLEȘACOV, A., COLȚA, A.

Secondary transurethral resections of non-muscle invasive bladder tumors

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 80-80. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
547. COLȚA, A., VASILIEV, V., PLEȘACOV, A., VLADANOV, I.

Laser НО-YAG versus transurethral incision of prostate (ITUP) in treatment of prostate sclerosis areas after chronic prostatitis.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 81-80. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
548. CEBAN, I., ROTARI, V.

The percutaneous nephrolithotomy. One year clinical experience

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 82-81. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
549. CIUMAC, E., JOSAN, A.

Epidemiological aspects of postoperative lumbar incisional hernias.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 85-85. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
550. ARIAN, I.

Azoospermia with known causes – a retrospective assessment of clinical data within a 1-year period

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 86-85. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
551. IVANOV, M.

Non-invasive evaluation of autonomic nervous system dysfunction in idiopathic overactive bladder in woman

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 87-86. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
552. PLEȘACOV, A., VLADANOV, I., COLȚA, A.

Transurethral thulium laser vapoenucleation of prostate – a good alternative for open surgery

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 88-87. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
553. BÎRCĂ, V.

Clinical evolution and treatment of breast cancer in young women

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 91-90. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
554. LATES, G.

The feasibility of sentinel lymph node (sln) biopsy examination after neoadjuvant chemotherapy for breast cancer patients

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 94-93. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
555. BUTNARI, V.

Diagnostic and palliative treatment of head of pancreas cancer

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 96-95. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
556. BERDAGA, P.

Conservative surgical treatment of early cervical cancer in nulliparous patients. Meta-analysis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 97-96. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
557. ŞVEȚ, V.

Breast cancer in medical workers dependent on menopausal status

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 97-97. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
558. MELENCIUC, M., CATARĂU, A.

Free mini-flaps in fingers’ soft-tissues defects recontruction

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 99-98. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
559. CATARĂU, A., MELENCIUC, M.

Effects of venous superdrainage and arterial supercharging on arteialized venous flap in a rat model

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 100-99. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
560. RAILEANU, D.

New perspective in management of acute limb ischemia

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 100-100. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
561. MALCOVA, T., BĂLUȚEL, T., COCIUG, A., POPESCU, V.

Tissue engineered vascular grafts: decellularization of porcine aorta through three different methods

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 101-101. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
562. COJOCARI, ., VACARCIUC, I.

Posttraumatic distal radioulnar joint instability with Palmer 2C triangular fibrocartilaginous complex injury

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 104-103. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
563. COJOCARI, N., COJOCARI, .

Surgical and economic management of distal humerus fractures

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 105-104. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
564. SÎRGHI, G., KUSTUROV, V., UNGUREAN, V.

Surgical treatment of unstable pelvic fractures

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 105-105. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
565. GUZUN, A.

The two-stage surgical treatment vs primary internal fixation of pilon fractures

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 112-111. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
566. MADAN, V.

Surgical treatment of tibial plateau fractures

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 113-112. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
567. PAVLOVSCHI, E., STOIAN, A.

The vascularized bone allotransplantation - in a rabbit model, preliminary report

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 116-115. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
568. PUIU, T.

Contemporary principles of diagnosis and treatment of tibial plateau fractures

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 117-117. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
569. IACUBIȚCHII, V.

The surgical treatment in kienbock disease

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 118-117. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
570. VACULA, I.

The management of the polytrauma patients

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 119-118. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
571. OSMATESCU, A., STOIAN, A.

The post-oncologic reconstruction of inferior limb with perforator flap

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 122-121. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
572. URSU, I.

Cutaneous microbiome in rosacea

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 124-124. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
573. MUNTEAN, V.

The evolution of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis c virus (HCV) infection after interferon-free therapy.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 129-128. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
574. BODNARI, M.

The influence of psychological factors on the ability to experience orgasm in women of reproductive age

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 133-132. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
575. VATAMAN, A., CHIOSA, V., CIOLAC, D.

Frontal lobe origin in myoclonic seizures: a high-density EEG study

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 133-133. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
576. MÎRZAC, D.

Music therapy: the effects of the altered state of consciousness (musical trance) in pain attenuation and disappearance during a symphonic concert

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 135-135. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
577. ȚURCAN, C.

Elaboration of a neurological diagnostic screening in the assessment of psychological disorders (pain intensity, affective and personality disorders) based on the degree of expression of patellar reflexes

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 136-136. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
578. GAVRILIUC, O., ANDRUȘCA, A.

Postural disorders in Parkinson's disease and their response to interventions

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 139-138. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
579. IGNATOV, O.

Acupoint thread imbedding therapy in treatment of sciatic neuropathy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 140-139. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
580. RUSU, D.

Contact videoendoscopy in the diagnosis of benign laryngeal pathology

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 141-141. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
581. LUNGU, C.

Mental disorders in brain tumors

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 147-146. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
582. GROSU, C.

Cognitive disorders in affective pathology

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 150-149. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
583. JUGARIU, A., BUDEANU, R.

Sarcopenia on patients with autoimmune diseases

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 157-157. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
584. BUDEANU, R., JUGARIU, A.

Ultrasonographic intra-inter-variability on patients with sarcopenia and autoimmune diseases

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 158-157. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
585. GROSU, M.

Parasites and musculoskeletal system

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 159-158. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
586. ROȘCA, A.

Modern aspects of the laboratory diagnosis of the systemic lupus erythematosus

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 164-164. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
587. CHIHAI, V., CAȘCAVAL, V.

Community-acquired viral pneumonias: etiological peculiarities

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 166-165. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
588. FETCO-MEREUȚĂ, D., CAȘCAVAL, V.

Severe community-acquired pneumonia: clinical manifestations in obese patients

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 167-166. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
589. DANILA, D.

Differential diagnosis of ascites

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 167-167. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
590. BOBESCU, N., POPOVICI, V.

Ocular involvement in patients with psoriasis and psoriatic arthritis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 168-168. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
591. PROCOPCIUC, V.

Amniotic membrane transplantation over tectonic epikeratoplasty in the management of corneal ulcers: advantages and limitations

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 169-169. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
592. TONCOGLAZ, A.

Postpartum depression - risk factors analysis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 173-172. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
593. CEMORTAN, M.

Intrahepatic cholestasis of pregnancy: review of the literature

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 174-173. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
594. HAREA, P., ŞCERBATIUC-CONDUR, C.

Ovarian tumors in Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser: a case series

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 175-174. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
595. ALSATOU, A.

Structural lesions of the umbilical cord and their outcomes

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 178-177. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
596. VATAMAN, E.

Quality of life in women of reproductive age after surgical menopause

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 182-182. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
597. COTELEA, V.

The role of the inflammation in preterm birth

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 183-183. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
598. HAREA, P., ŞCERBATIUC-CONDUR, C.

Borderline paraovarian serous cystadenoma at adolescent patient: case report

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 189-188. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
599. VEREJAN, V.

Visual disturbances diagnose in children after head trauma

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 191-191. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
600. IACOMI, V., BURSACOVSCHI, D.

Monitoring methotrexate-induced liver toxicity in juvenile idiopathic arthritis: new perspectives

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 193-192. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
601. DIDENCU, A.

Aspects of etiopathogeny and cell therapy in the treatment of recurrent and chronic rhinosinusitis in children

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 198-197. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
602. CABAC-POGOREVICI, I.

Intrarenal hemodynamics and left ventricular remodeling in arterial hypertension

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 200-199. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
603. BURSACOVSCHI, D.

Palliative care for a patient with heart failure

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 201-200. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
604. BOICIUC, I., DARCIUC, R., HAKAN, E.

Technical aspects related to cardiac electronic devices implantation

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 202-201. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
605. DARCIUC, R., BOICIUC, I., HAKAN, E., ERDEM, D.

First experience with cryoballoon ablation for atrial fibrillation in Republic of Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 203-202. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
606. TAȘNIC, M.

Clinical and interventional key points in patients with myocardial bridges

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 226-225. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
607. COJUHARI, I.

An unusual case of congenital tricuspid valve anomaly

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 207-206. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
608. SÎRBU, A.

Acute pulmonary thrombembolism on the background of pulmonary aspergillosis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 208-207. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
609. DICUSARĂ, O.

Right ventricular volume overload at a patient with atrial septal defect, chronic obstructive pulmonary disease and subsegmental pulmonary embolism

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 209-208. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
610. DĂNILĂ, T.

Cardiac recurrent hydatid cyst of the right ventricle: case report

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 218-217. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
611. SUREV, A., GRIB, A., MOISEEV, A.

Analysis of risk factors of non ST segment elevation myocardial infarction in low and intermediate risk patients

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 218-218. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
612. CÎVÎRJIC, I., CHIRILIUC, N.

Myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries: a puzzled story

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 219-218. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
613. CÎVÎRJIC, I., CHIRILIUC, N.

Myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries: a puzzled story

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 219-218. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
614. PANFILI, V.

Non-valvular atrial fibrilation, cerebral complications

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 226-226. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
615. LUTÎCA, N., GRIB, A., ABRAȘ, M., PURTEANU, L.

Three-vessel coronary artery disease treatment in an elderly patient

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 227-226. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
616. URSU, T.

Administration of angiotensin-converting-enzyme inhibitors in the treatment of hypertension

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 229-228. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
617. CROITORU, D.

Anatomical variations of the arterial corona mortis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 230-229. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
618. BABUCI, A.

Development of the facial nerve in human embryos

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 233-232. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
619. TONCOGLAZ, C.

Uterine artery anatomy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 242-241. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
620. CARPENCO, E.

Lymphatic vessel density and its implications in breast cancer

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 245-244. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
621. CAZACU, E., VATAMAN, V., PRETULA, R.

Epithelio-mesenchymal transition process in the pathogenesis of extragenital endometriosis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 248-247. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
622. COJOCARU, V.

The role of personality traits in sleep quality

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 251-251. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
623. ANDRIEȘ, E.

Molecular, neurochemical and neurophysiological mechanisms of memory

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 261-260. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
624. LAZĂR, C.

Postconditioning – a mechanism for prevention of ischemia/reperfusion injury

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 265-264. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
625. MOROZAN, O.

The link between diabetes mellitus and Alzheimer’s disease

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 266-265. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
626. FULGA, A., PANTEA, V.

Antioxidant activity of taraxacum officinale

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 269-268. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
627. PANTEA, V., FULGA, A., ŞVEȚ, I.

Influence of coordinating compounds of copper, derivatives of thiosemicarbazide, on nitric oxide homeostasis in hepatic tissue

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 270-269. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
628. BULAT, A.

Ischemia-reperfusion injury in ovaries

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 271-270. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
629. TROHIN, M.

Non-invasive assessment of liver fibrosis in autoimmune hepatitis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 273-272. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
630. RUBAN, D.

Micro-ARN – a new class of biomarkers and their role in neurological diseases

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 276-276. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
631. DUDNIC, D.

Phenoptosis - biochemical mechanisms

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 279-278. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
632. RACOVIȚĂ, S.

Defects in spermatogenesis of men with y chromosome microdeletions

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 291-290. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
633. ULINICI, M.

Cyanobacteria pigments: potential alternatives against antibiotic-resistant bacteria

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 295-294. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
634. CHEPTEA, D.

Some aspects of nutritional status of teachers from the Republic of Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 299-298. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
635. COCIU, S.

Road traffic injuries surveillance - a pilot study in the Republic of Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 302-301. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
636. BUGA, D.

Epidemiogenic situation by infection with methicillin resistant staphylococcus in Republic of Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 305-305. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
637. ANDRONACHI, N.

Acinetobacter spp. As nosocomial pathogens: epidemiology and resistance features

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 306-305. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
638. GAMUREAC, D.

Medico-social particularities of children with oncological pathologies by the prism of the quality of life

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 315-315. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
639. ANDRIEȘ, E.

The ethical dilemma of blood transfusions in case of religious beliefs

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 318-317. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
640. OJOVAN, V.

Configuring the essential topics of vulnerability in children with type 1 diabetes

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 319-318. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
641. SCHIPSCHII, N.

Determination the effectiveness of the use of various guided bone regeneration techniques in implant-prosthetic rehabilitation of patients.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 327-326. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
642. CIOBANU, V.

The incidence of appearance of alveolar osteitis using two surgical techniques in the impacted mandibular third molars

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 331-331. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
643. VOLOC, C.

Radiological aspects of maxillary bone morphology in patients with osteoporosis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 332-331. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
644. GHEȚIU, A.

Bone reconstruction of the upper jaw with severe atrophy by interposition of autogenous bone graft from the iliac crest. Case presentation.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 336-336. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
645. MOTELICA, G.

Microbiology of mandibular third molar pericoronitis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 337-336. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
646. BADAN, V., FALA, V.

Functional characteristics of dento-facial relationships

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 340-339. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
647. BURDUJA, V.

Clinical aspects and particularities of prosthetic treatment of complete bimaxillary edentulous

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 341-341. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
648. CHIROSCA, V.

Acute pulpitis. Etiology and treatment methods

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 351-351. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
649. MAZUR, E.

The incidence study of pulpitis in the temporary teeth.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 354-353. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
650. CIOBANU, V.

The total polyphenol content in aerial parts and roots of berteroa incana L.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 380-379. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
651. POGOSTIN, A.

Multiple abnormalities of the renal pedicle

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 15-15. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
652. GAVRILIUC, S.

Biochemical mechanisms in nucleotide repair

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 16-15. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
653. BOȚOC, M.

Hyperparathyroidism in the context of multiple endocrine neoplastic syndromes

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 17-16. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
654. PRINCU, I., UTCHINA, O., DRAGANEL, A.

Association of ultrashort segment hirschsprung disease with a rare genetic pathology – Townes-Brocks syndrome

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 18-17. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
655. BUNESCU, V.

Bowel obstruction secondary to adhesions in children: case report

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 19-19. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
656. HUMĂ, L.

Radiological and clinical conflicts in a case of transposition of the great arteries with multiple associated comorbidities

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 19-18. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
657. CIOLAC, V.

Medical treatment in acute mediastinitis by perforation of the esophagus: clinical case

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 21-20. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
658. DRAGANEL, A., PRINCU, I., UTCHINA, O., ŞAVGA, D.

The functional recovery of the newly formed anorectal apparatus in the high form of anal atresia in children

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 23-22. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
659. JURSEVSKA, B., SALMINA, D., CAKARNE, A.

Rarely common type IV paraesophageal hernias in patients with concomitant diseases: a case report

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 23-23. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
660. LEVENTE-PAL, K.

Laparoscopic inguino-scrotal hernia repair combined with classic hernia sac removal

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 24-24. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
661. DOLINȚĂ, V., COJOCARU, C.

Toxic goiter associated with carcinoma

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 26-25. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
662. ABABII, T.

Jejunal tumor complicated by perforation: clinical case

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 27-26. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
663. CHIRVAS, E., ȘTEFANIUC, I.

Acne fulminans induced by isotretinoin: case report

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 29-28. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
664. POLIZO, A., NEDELCIUC, A.

Ozone therapy in the treatment of an acne vulgaris

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 30-29. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
665. URSU, D., ȚÎSTOI, T.

Aortic valvulopathy in ochronosis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 30-30. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
666. AMOASII, A.

Genetic aspects of the Huntington disease

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 32-32. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
667. STANCU, S.

Recurrent aortic dissection: a peculiar complication of Marfan syndrome

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 33-32. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
668. CĂRĂUȘU, V., OPREA, R., BALAN, T.

Nasal polyps with atypical stromal cells – a histopathological diagnostic dilemma

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 35-35. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
669. MIRONI, L., MIRONI, M., MIRONI, N.

CAR-T and corona virus

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 36-35. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
670. FULOP, Z., DRAGUS, E., FULOP, R.

Collecting duct carcinoma appearing as a hepatic hydatid cyst. A rare case report

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 42-41. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
671. CHEIANU, E.

Tuberculosis - "mask" of pulmonary edema

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 43-42. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
672. IONITA, L.

The efficacy of new medicinal drug: bedaquilina at treatment of the XDR-TB

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 43-43. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
673. CHIRITA, G.

Pulmonary alveolar proteinosis: from house painting to diffuse lung disease

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 44-44. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
674. POSTOVAN, D.

A mycobacterial infection and the risk of newly diagnosed SJÖGREN’S syndrome

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 45-44. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
675. MOCANU, A., MANEA, A., OANCEA, G.

A case of gonarthrosis secondary to varus angular deformity

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 46-45. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
676. KANDASWAMY, R.

A case of carpal tunnel syndrome in patient with rheumatoid arthritis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 47-46. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
677. RABIA, A.

Family case with familial mediterranean fever (FMF)

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 48-47. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
678. JAWAHER, H.

A case of differential diagnosis in a patient with hand OA

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 49-49. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
679. FIRAS, S.

A case of IGA nephropathy and amyloidosis in patient with ankylosing spondylitis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 49-48. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
680. ROMANIUC, I., POPA, A., SAVCA, M.

Pulmonary edema in chronic hemodialysis hypertensive patient

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 50-50. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
681. LASZLO, S., BLOJ, F., FILEP, R.

Endovascular management of a pseudo-aneurysm appeared as a post-surgical complication

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 51-51. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
682. BOBESCU, D.

Ocular chemical burns. Case report.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 53-52. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
683. BRAICOV, D.

Ocular myasthenia gravis: case report

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 55-54. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
684. PRICOP, N., ŞCERBATIUC-CONDUR, C., GHEORGHIȚA, V.

Gallstone Ileus: imaging diagnosis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 56-55. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
685. ROTARU, M., PLATON, D.

Splenic abscess, clinical-diagnostic aspects

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 58-58. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
686. BÎLHAC, Z.

Early postoperative complications after gastric bypass

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 59-58. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
687. IVANOV, A., ROTARU, M., VASCAN, A.

Management of patients with blunt thoracic trauma and hemopneumothorax

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 60-59. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
688. KHALAILY, A., MALCOVA, T.

Bleeding from Dieulafoy's lesion: diagnostic and therapeutic trends

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 61-60. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
689. REVENCU, E.

Contemporary treatment methods in acute cholangitis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 63-62. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
690. ŢURCAN, M., BATRÎNCEA, C.

The utility of echo-dopplerography in the management of portal splenopathy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 64-63. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
691. BATRÎNCEA, C., ŢURCAN, M.

Digestive endoscopy-first intention exploration of the patients with gastrointestinal bleeding of portal genesis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 64-64. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
692. TARPAN, I.

Prevention and management of diabetic foot disease

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 65-64. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
693. ALBOT, D.

Presentation of Fournier’s gangrene cases and proper management

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 66-65. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
694. JEREGHI, M.

Acute calculous cholecystitis in the time of laparoscopic cholecystectomy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 67-66. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
695. TABARANU, D.

Diagnosis and treatment of benign breast tumors

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 68-67. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
696. ROTARU, M., PREDENCIUC, A., SPINEI, I.

Management of patients with axillary artery lesions within the skeletal trauma

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 68-68. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
697. ŢURCAN, M.

Cranial neuronavigation in neurosurgery: usefulness in relation to type and site of pathology

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 74-74. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
698. GHINGULEAC, E.

The effect of water intake in patients with ureterolithias

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 76-75. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
699. VASILIEV, V.

Efficiency of using combinational drugs in treatment of urinary lithiasis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 78-77. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
700. ROJNITA, S.

Treatment of kidney cancer

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 79-78. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
701. FRASINEAC, V., ARIAN, I.

Comparative epidemiology and resistance trends of common urinary pathogens

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 83-82. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
702. LISÎ, M.

Particularities of the evolution of acute obstructive pyelonephritis in pregnancy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 84-83. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
703. ROTARI, M.

Role of stone density in predicting the outcome of extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) for kidney stones

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 85-84. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
704. CIOLPAN, D.

Etiopathogenicity and diagnosis of endometrial ovarian tumors

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 89-88. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
705. ȘPAC, L.

Contemporary treatment of metastatic ovarian tumors

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 90-89. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
706. MALANCIUC, A.

Contemporary surgical and chemotherapeutic treatment of borderline serous ovarian tumors

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 91-91. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
707. BAMBULEAC, N.

Clinical and morphological features of ovarian cancer

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 92-92. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
708. UNGUREANU, I.

Diagnosis and treatment of benign vulvar tumors

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 93-92. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
709. NIȚĂ, V., PLĂMĂDEALĂ, L., BOLOCAN, D.

Type 3C (pancreatogenic) diabetes mellitus

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 95-94. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
710. SALTI, D.

Malignant tumors associated with pregnancy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 98-97. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
711. BABALÎC, A.

Treatment pecularities in trochanteric fractures

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 102-101. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
712. HAREA, A.

Periareolar breast reduction

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 103-102. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
713. GOLUBAȘ, V.

Arthroscopic treatment in lesions of anterior cruciate ligament of the knee

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 106-105. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
714. GOLUBAȘ, A.

The correlation between pre-operator level of glucose and duration of hospitalization of diabetic patients with fractures

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 107-106. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
715. TROFĂILĂ, D., COJOCARI, .

Surgical treatment of upper limb tunnel syndromes

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 108-107. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
716. BUGA, J.

Surgical treatment of idiopathic scoliosis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 109-108. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
717. MANEA, A., MOCANU, A., OANCEA, G.

Total hip arthroplasty revision after a traumatic event

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 110-110. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
718. ZABUTNAIA, M., IORDĂCHESCU, R., STOIAN, A., CEBOTARI, D., VOICU, P., FORTUNA, E.

Latissimus Dorsi flap in reconstruction of the soft-tissue defects of the trunk

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 110-109. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
719. BULIGA, A.

Periprosthetic femoral fractures after total hip arthroplasty

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 111-110. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
720. GOLOGAN, P., STOIAN, A., IORDĂCHESCU, R., ZABUTNAIA, M., CEBOTARI, D.

Breast reconstruction on irradiated territory using tissue expander technique and Latissimus Dorsi flap: a case report

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 113-113. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
721. CEBOTARI, D., IORDĂCHESCU, R., STOIAN, A., FORTUNA, E., GOLOGAN, P., ZABUTNAIA, M.

Pedicled groin flap for soft tissue coverage

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 114-114. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
722. FORTUNA, E., STOIAN, A., IORDĂCHESCU, R., ZABUTNAIA, M., VOICU, P., CEBOTARI, D.

Percutaneous needle aponeurotomy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 115-114. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
723. MIHALUȚA, V., STOIAN, A., FEGHIU, L., FORTUNA, E.

Amniotic membrane in the treatment of defects in diabetic patients

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 116-116. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
724. CÎRSTEA, N., COJOCARI, .

Fractures of the metacarpal bones, classification, diagnosis, treatment

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 120-120. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
725. GORBENCO, V.

Nail psoriasis - a review

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 123-123. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
726. MANIN, E., EMEȚ, I.

Diagnostic traits of neurosyphilis among people living with HIV

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 125-125. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
727. BOLOCAN, D., CAISIM, T.

The worldwide epidemiology of rosacea

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 126-126. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
728. TARENCO, L.

Hand eczema – ethiopathogenic and clinical

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 127-127. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
729. BACALÎM, V.

Glycemic control and dyslipidemia in children and adolescents with type 1 diabetes

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 128-127. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
730. GAVRIL, L.

Estimating the time of death in the forensic medical practice

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 130-129. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
731. ANDREEV, A.

Features of patients older than 65 years with pulmonary tuberculosis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 131-130. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
732. NACU, G., CALIGA, I., OLOERI, M., POPA, V., GAȚCAN, C., CEBANOVA, I., MACOVENCIUC, A., MANVELOV, A., FALA, P.

Young adults with ischemic stroke in the Republic of Moldova`S tertiary neurology center

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 132-131. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
733. KHALED, B.

Sleep disturbances in Parkinson `S disease

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 134-134. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
734. GLIGOR, I.

The influence of peychogenic pain disorder

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 137-137. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
735. CAUȘ, C.

The particularities of evolution of ischemic stroke in patients with carotid artery occlusion (review)

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 138-137. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
736. VIZDOGA, L., MELNIC, A.

Multimorbidity/ comorbidity and polypharmacy in stroke rehabilitation.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 140-140. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
737. BRUNCHI, M., DODON, L., BRUNCHI, L.

Empty nose syndrome - entity and knowledges

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 142-141. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
738. CUȘNIR, B.

Features of pulmonary limited tuberculosis in actual epidemiological context

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 143-142. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
739. SOHAIB, K.

Extrapulmonary manifestations in sarcoidosis patients

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 144-143. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
740. AVRAM, L.

The impact of comorbidities on the obstructive sleep apnea

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 145-144. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
741. ROMMAN, M.

Distinctive features of the pulmonary functional status in patients with interstitial lung disease

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 146-145. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
742. PLAHOTNIUC, A., COVANȚEV, S., CORLĂTEANU, O.

Multidimensional indexes and phenotypes in the evaluation of the risk of chronic obstructive pulmonary disease exacerbation

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 146-146. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
743. VASILIEV, R.

Etiopathogenesis of the first psychotic episode

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 148-147. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
744. BORS, C.

Screening and management of postpartum depression

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 149-148. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
745. GHERASIM, S.

Severe mental illnesses– impact and burden on community mental health

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 151-150. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
746. TOMUZ, R.

Clinical-psychological structure of personality disorders

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 152-151. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
747. MANCAS, S.

Social readjustment of patients with epilepsy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 153-152. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
748. CUPRIAN, V.

Stigmatization of people with depression in medical students

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 153-153. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
749. PUTINĂ, C.

The treatment of resistant schizophrenia

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 154-153. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
750. MEZU, D.

Postpartum-depression

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 156-154. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
751. GUȚU, B.

Munchausen syndrome, differential diagnosis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 156-156. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
752. BODNARI, D.

The role of infection in the development of rheumatic diseases

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 160-159. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
753. BODRUG, M., RUSNAC, A.

The clinic and paraclinic particularities of systemic lupus erythematosus

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 160-160. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
754. TONTICI, E.

Treatment in a cohort of patients with gout

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 161-160. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
755. SALMAN, F.

Osteoporosis in rheumatoid arthritis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 162-161. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
756. JUBRAN, R.

Association between essencial hypertension and bone mineral density

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 163-162. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
757. LEAHU, E.

The role of trigger infections in reactive arthritis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 163-163. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
758. MOLDOVAN, D.

Diastolic dysfunction – pitfalls of etiological diagnosis in CKD patients

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 165-165. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
759. BOȚOC, T.

A five-year retrospective study of the epidemiological characteristics and visual outcomes of pacients hospitalized for ocular trauma in Bălți, Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 170-170. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
760. BODRUG, V.

Cervical incompetence: the gap between guidelines and reality

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 171-171. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
761. BUTUCEL, A.

Intrahepatic cholestasis of pregnancy. Diagnosis.maternal and fetal complications

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 176-175. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
762. BUTUCEL, A.

Differential diagnosis of the pruritus in intrahepatic cholestasis of pregnancy and other specific dermatoses of pregnancy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 177-176. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
763. LEȘCO, D.

Use of visual pain ratting tools in diagnosys of dysmenorrhea in adolescent girls

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 179-178. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
764. BORS, C., TURCAN, D.

The use of methotrexate in ectopic pregnancy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 180-179. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
765. MEDINSCHI, D.

Hysteroscopy findings in recurrent in-vitro fertilisation failure

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 181-180. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
766. BURIAN, V., DOBRIN, A., GRECU, S., CHIȘ, R.

Surgical management of giant uterine leiomyoma

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 181-181. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
767. URSOI, M.

Post-caesarean septic complications

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 185-183. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
768. NIȚULEAC-BEȚIVU, D.

Pelvic inflammatory disease (PID)

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 187-186. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
769. BOBEICO, M.

The impact of endometriosis fertility index in daily practice

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 188-187. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
770. SPÎNU, I.

The patterns of coxofemural pain

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 192-192. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
771. GUȚU, L.

Etiology of seizures in children

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 194-193. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
772. LAVRIC, I.

Left ventricular hypertrophy in pediatric hypertension

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 195-194. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
773. OPREA, R., CĂRĂUȘU, V.

Insightful imaging: CT or MRI in accurately diagnosing acute appendicitis in children

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 196-195. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
774. MOLDOVAN SONFALEAN, A.

Value of screening testing for celiac disease in children

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 196-196. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
775. GAVRILUȚA, D.

Clinico-epidemiological features of adenoid vegetation of children

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 197-196. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
776. BOGACIOVA, A.

Dilated cardiomyopathy: suspicion of familial form

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 199-199. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
777. SIMA, D.

Dilated cardiomyopathy in a patient with acromegaly – association or causality

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 204-203. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
778. OPREA, C.

Left atrial encapsulated thrombus in a non-coagulated patient with severe mitral stenosis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 205-204. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
779. LÎSÎI, I., CALISTRU, A., MARCENCOV, E., VOLOC, A.

Dysrhythmia in patients with atrial septal defect

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 210-209. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
780. PROCA, I., BAJURA, C., PLATON, D.

Factors which influence mortality in patients with infective endocarditis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 212-210. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
781. ȚURCAN, A., ŢURCAN, A.

The treatment of dyslipidemia is influenced by the genetic markers or not

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 213-212. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
782. BAJURA, C., PROCA, I., CHITOROAGĂ, M., PLATON, D., FĂRâMĂ, C.

Pulmonary complications of infective endocarditis: a case report

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 215-213. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
783. MĂRII, E., SAMOHVALOV, E., BENESCO, I.

Chronic inflammation as a new cardiovascular disease factor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 216-215. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
784. MARCENCOV, E., LÎSÎI, I., NOFIT, R., GRIB, A., SAMOHVALOV, E.

Angina pectoris „de novo”

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 217-216. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
785. DIUVENJI, S., CAZACLIU, I., SAMOHVALOV, E., BENESCO, I.

Thyrotoxic cardiomyopathy: a case report

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 221-220. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
786. CAZACLIU, I., DIUVENJI, S., SAMOHVALOV, E., BENESCO, I.

Atrial fibrilation in Brugada syndrom

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 222-221. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
787. SECUREANU, M., GRIB, A., STEPAN, I., LUTÎCA, N.

Wellens` syndrome in an elderly patient

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 223-222. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
788. STEPAN, I., LUTÎCA, N., TATIANA, S., SECUREANU, M., TOLICI, D., GRIB, A.

Takotsubo cardiomyopathy (TTS) – a disease that mimics an acute coronary syndrome

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 223-223. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
789. DEDE, E., DODUL, C.

Cardiac surgery risk in aortic stenosis patients

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 224-223. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
790. UNGUREAN, V., BOGACIOVA, A.

The outcomes of mitral stenosis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 225-224. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
791. CIORTAN, D.

Mete-analysis of prevalence of ecg criteria for left ventricular hypertrophy diagnosis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 226-225. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
792. CRETU, S.

Minimally invasive surgery approach in case of solitary aortic defect

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 228-227. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
793. ZINOVIA, Z.

Some anatomical variants of the arteries of the upper limb

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 232-232. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
794. RURAC, I.

Conjoined twins – morphoclinical aspects

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 235-234. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
795. TETEREA, F.

Morphoclinical aspects of Kimmerle’s anomaly

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 236-235. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
796. DOBRIN, A., CHIȘ, R., BURIAN, V.

Protein and ionic channel transcripts of the Meninges experimental study at university of Sonora, México

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 255-254. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
797. CHERDIVARA, A.

Heart rate variability in people with borderline type of personality

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 256-255. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
798. IURCU, L.

Parameters of the respiratory pattern in patients with borderline type personality disorder

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 258-257. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
799. STRATU, T.

The importance of light and darkness in the development of the circadian rhythm

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 258-258. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
800. CEBUC, M., ROTARU, A., SECRIERU, M., ORLIOGLO, J., VEREBCEAN, H.

The circadian rhythm – the medical and social importance

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 259-258. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
801. DUMITRAS, M., ROTARU, A., CEBUC, M.

Sleep quality and sleep habits in high school students

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 260-259. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
802. MORCOV, C.

The importance of umbilical cord insertion site for the physiological development of pregnancy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 262-261. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
803. RUSU, G.

Placebo and nocebo effects - a synthesis of main underlying mechanisms

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 263-262. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
804. NOROC, V.

Natriuretic peptides in the pathogenesis and diagnosis of chronic heart failure

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 271-271. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
805. TIMERCAN, V., TIMERCAN, T.

Is lactate a useful marker of cardiac hypoxia?

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 263-263. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
806. URSAN, M.

Mechanisms of venous thromboembolism in oral contraception

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 264-264. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
807. CHEIBAȘ, D.

Tumor markers - a new perspective

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 267-266. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
808. CHERDIVARA, A.

Gluten cause of occurrence celiac disease

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 268-267. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
809. ȘIȘIANU, T.

Toxicity of E-cigarette constituents

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 272-272. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
810. TAGADIUC, C.

Blood expression of oxidative stress

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 274-273. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
811. GHILASCU, C.

Non-invasive diagnosis of hepatic fibrosis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 275-274. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
812. HOMIȚCHI, M.

Family of colecistokinetic peptides

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 275-275. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
813. MOROZAN, O., STOLEARENCO, A.

Vitamin D and its anti-cancer effects

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 277-276. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
814. STRATU, T.

Lactose intolerance: misbelief and reality

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 278-277. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
815. BOTNAR, M.

Gastroesophageal reflux disease: diagnosis and treatment references

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 279-279. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
816. CEINAC, A.

Adverse effects of opioid analgesics during treatment of chronic pain

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 280-280. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
817. GUȚUL, C.

Pharmacological aspects in the treatment of polycystic ovary syndrome

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 281-281. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
818. GIRJEV, M.

Principles of migraine treatment

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 282-281. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
819. CIUHRII, A., COSTIN, V.

Pharmacological aspects of methylphenidate usage

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 283-282. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
820. ALEXEI, L.

Caffeine and paracetamol

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 285-284. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
821. VOLOC, A.

The review of the products from Republic of Moldova state medicine nomenclature used in treatment of exocrine pancreatic insufficiency

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 286-285. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
822. BÎRSAN, V.

The evaluation of immunodeficiencies and their modern treatment

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 286-286. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
823. SAAD, A.

Hyperglycemia due to the utilization of anabolic steroids

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 287-286. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
824. BORȘ, E.

Clinical and genetic study of thrombophilia in pregnancy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 288-287. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
825. MIRONIUC, N.

Clinical and cytogenetic variations in male infertility caused by Klinefelter syndrome

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 289-288. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
826. TAPU, A.

Human chimeras

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 289-289. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
827. MARGINEANU, A.

Genetic mechanisms of drug resistance in cancer chemotherapy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 290-290. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
828. FURCULIȚA, V.

Genetic aspects of Von Willebrand disease

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 292-291. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
829. SAVA, M.

Genetic predisposition in gastric cancer

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 293-292. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
830. VOLOSIN, C.

The genetic particularities in papillary thyroid cancer

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 294-293. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
831. BURUIANĂ, A., BURUIANĂ, G.

Interferons. Utilization in antiviral therapy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 295-295. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
832. BWIRAT, R.

Helicobacter pylori infection. Diagnostics methods

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 296-295. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
833. CREȚU, N.

The efficacy of diets for weight maintenance and future weight variation

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 297-296. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
834. STRUKEVICI, T., ȘTURMAREVICI, N., STOLIARCIUC, O., PETRECIUC, V.

The problem of the headache among the students of Vinnytsia national medical Pirogov memorial university

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 298-297. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
835. PROKOPIUK, S., SWIERNIAK, W.

Hearing screening program in children from primary schools in Poland

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 299-299. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
836. CHIȘ, R., CĂLIN-GHEORGHE, O.

Burnout syndrome prevalence between young doctors of Targu Mures

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 300-299. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
837. BOTAS, D.

Aspects regarding self-medication among students

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 301-300. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
838. PROCA, A.

Parent's knowledge about childhood obesity

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 302-302. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
839. BADRAJAN, A.

The degree of awareness of the native medical students regarding the food labeling through the prism of the official documents aimed to protect the consumer's health

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 303-302. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
840. CAȘCIUC, L.

The estimation of the health status of students from USMF Nicolae Testemitanu

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 304-304. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
841. KOSTINOVA, A.

Immunogenicity of influenza tetravalent inactivated subunit adjuvant vaccine in healthy and in patients with primary immune deficiency

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 307-306. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
842. POPOVICI, D.

Travel medicine, travel-related diseases and required vaccines

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 308-307. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
843. ZLATOVA, M.

The medical-social impact of premature births

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 308-308. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
844. CHIOR, I.

Demographic aging in the Republic of Moldova: causes, level and consequences

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 309-309. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
845. CARAS, P.

Medical and social aspects of osteoporosis in the population of the Republic of Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 310-309. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
846. BUCUROV, M.

Causes of non-documented requests in pre-hospital emergency medical assistance

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 311-310. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
847. CUPCEA, A.

Reforms and problems of the public health surveillance service in the Republic of Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 312-311. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
848. CORCODEL, G.

The particularities of life quality of patients with oncological diseases

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 313-312. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
849. BOTEZATU, M.

The tuberculosis as a medical and social problem in the Republic of Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 313-313. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
850. TAPU, L., FERDOHLEB, A., SCEASTLIVAIA, A.

Peculiarities of medical students’ knowledge and attitudes regarding the antimicrobial resistance phenomenon

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 314-314. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
851. SPOIALO, N.

Colorectal pathologies, epidemiology and bioethical vision

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 316-316. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
852. SPATARI, A.

Abortion: between moral decision and clinical practice

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 317-316. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
853. TAETU, I.

Doping of young athletes: bioethico-medical aspects

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 319-319. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
854. CRISTAL, A.

The concept of benevolent injustice in the newborn care

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 320-320. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
855. BERLINSCHI, A.

Bioethical aspects of children's vaccination in Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 321-320. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
856. ZAGORNEANU, C.

Specific of the informed consent in the Republic of Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 322-321. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
857. RUSNAC, I.

The principle of autonomy and its particularities in the local community

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 323-322. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
858. BALASA, E., RUSU, M.

Medical and bioethical dilemma in case of medical error

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 323-323. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
859. PASCARI, O.

Bioethical aspects upon the embryo’s problem in medically assisted reproduction (in vitro fertilization-IVF).

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 324-324. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
860. MANSOUR, M.

Evaluation of related factors for permanent teeth extraction

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 325-325. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
861. PANUS, G.

The role of platelet- rich fibrin technolog in oral wound healing

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 326-325. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
862. TUCEAC, V.

Subantral space - analysis of the appearance of oroantral communication

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 328-327. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
863. DONICA, V.

Evaluation of diferent surgical approaches in mycotic sinusitis treatment

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 329-328. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
864. ENI, S., STRÎȘCA, S.

Alternative implantation in the early rehabilitation of patients with upper jaw atrophy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 329-329. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
865. GHEORGHITA, N.

Temporal bone anchored auricular prosthesis. Topographical, experimental study

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 330-330. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
866. BUNDUCHI, I.

Regenerative therapy using the PRP technique in lower wisdom teeth postextractional wound regeneration

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 333-332. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
867. BACOTA, L., STRÎȘCA, S., NUCA, D.

Alveolar bone reconstruction with autogenous intraoral grafts in the context of posttraumatic rehabilitation

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 334-333. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
868. NUCA, D., STRÎȘCA, S., COADA, M.

The rotated pedicle palatal connective tissue flap technique (RPPCTF) in management of soft tissue defects

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 335-334. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
869. BAHOV, V., STRÎȘCA, S., POPOVICI, V., NUCA, D.

Dental extraction - imminent solution in crown-root fracture – case report

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 335-335. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
870. COHEN, R., COOPER, F.

Cannabidiol (CBD): an alternative approach in gum disease management

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 338-337. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
871. TEACA, D., ROMANIUC, D.

Modern methods of three-dimensional filling of the endodontic system

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 339-338. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
872. MANIUC, O., IVASIUC, I.

Fordyce granules in oral medicine

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 339-339. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
873. KAYAM, R.

Diagnosis and treatment of anterior dental crossbite

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 341-340. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
874. PLESCA, D.

Aesthetic restorations of the anterior group of teeth with all- ceramic fixed microprosthesis.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 342-342. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
875. ENE, V., ROTARU, I., TABIRTA, C., PLESCA, D.

Prosthetically driven implant planning

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 343-342. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
876. SEMENIUC, M.

Comparative evaluation of golden dental proportion and recurring esthetic dental proportion (RED)

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 344-343. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
877. LUPACESCU, V., MAJERIU, N., NEAMȚU, V.

Indications and particularities of the clinicaltechnological steps of manufacture of temporary fixed prosthetic constructions

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 345-344. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
878. ABRAMOV, E.

Prosthetic treatment of partial edentulism kennedy class iii with porcelain fussed metal bridges

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 345-345. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
879. SARIVAN, C.

Predictability of implant-supported restorations in the esthetic zone

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 346-346. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
880. TOMA, V.

Direct morphological restoration of the lateral teeth

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 347-346. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
881. COSTEA, L.

Teeth whitening - the altervative in dental aesthetics

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 348-347. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
882. GONCEARUC, G.

Use of fluid composite materials in dental restorations, frontal teeth

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 349-348. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
883. BOIAN, D., MURADU, A.

The importance of the periodontal status in the diagnosis of periodontal disease

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 349-349. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
884. TOPALĂ, V.

Assessment and recovery of patients with chronic periodontitis through an individualized approach

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 351-350. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
885. SOCOCOL, N.

Modern techniques in restoring the front group of the teeth

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 352-352. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
886. BUȘMACHIU-BULMAGA, I.

Caries risk assessment at children during the dentomaxillary anomalies correction period

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 353-352. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
887. DASCALIUC, C.

Management of the soft tissues of head and neck after dog bites at children

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 355-354. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
888. VLAS, A.

Orthodontic forces used in patients with periodontal disorders

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 356-355. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
889. BOTNARU, C.

Angle class I malocclusion. Principles of diagnosis and treatment

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 357-356. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
890. CRETU, M.

Applications of palatal microimplants for orthodontic traction of impacted canines

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 357-357. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
891. CHIROȘCA, C.

The particularities of hyperthyroidism medication

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 358-358. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
892. FORTUNA, E.

General concepts on HIV/AIDS pharmacotherapy and profhylaxis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 359-358. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
893. CIOBANU, D.

The management of the pacients with the atopic dermatitis in children

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 360-359. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
894. PASUTA, A.

Metformin for weight control in patients with schizophrenia

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 361-360. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
895. SIRCHELI, E.

The general concepts of gastro-duodenum ulcer pharmaco- and phytotherapy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 362-361. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
896. ERMURACHE, C.

The contributions to the study of gout medication

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 363-362. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
897. GARSTEA, A.

The study of the clinical evolution and pharmacotherapy of migraine

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 363-363. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
898. LUCHIANENCO, T., ŞTEFĂNEȚ, T.

Validation of analysis methods in drug quality control

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 364-364. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
899. VÎRLAN, V.

Methods for testing the bioavailability of ear drops

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 365-364. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
900. LISENCO, A.

Contribution to the study of the quality of drinking water sources in the southern districts of the Republic of Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 366-365. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
901. COLIBAN, A.

Redox vs neutralization titrations for determination of ascorbic acid’s concentration in food supplements

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 367-366. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
902. EVTODIENCO, V.

Application of dissolution test in research of the in vitro bioavailability of drugs

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 367-367. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
903. DAMASCHIN, L.

Determination of metronidazole and miconazole nitrate in a mixture by spectrophotometric method

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 368-368. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
904. ANTONOVICI, D.

The legal support of quality of technological processes in the pharmaceutical industry of the Republic of Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 369-368. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
905. SECU, O.

The role of apicle products in ointments formulation

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 370-369. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
906. BARDIUCOV, N.

Pharmacists role in medical devices: from diagnosis to monitoring of therapy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 371-370. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
907. BUNAZOI, V.

Evaluation equity in access to medicines using concentration curve in Republic of Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 372-371. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
908. PASCARI, S.

Development of economic model for assessment of potential significance of pharmacist interventions

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 373-372. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
909. GARMAȘOV, V.

Competitive regulations in the pharmaceutical market and its consequences

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 374-373. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
910. BEJENARU, M.

Actinidia kolomikta (rupr. Et maxim.) Plant – species with ornamental, alimentary and pharmaceutical value

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 375-374. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
911. BASOC, C.

Some species from genus galanthus as sources of alkaloids with therapeutic value

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 375-375. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
912. DAVIDOGLU, I.

Vegetal medicinal products with resins

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 376-376. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
913. DABIJA, N.

Algae biotechnology products and their application in the food and pharmaceutical industries

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 377-376. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
914. SILI, A.

The antioxidant profile of solidago species

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 378-377. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
915. AL FARAJ, G.

Vegetal products with hypocholesterolemic activity

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 379-379. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
916. VOLKOVA, E.

The total content of polyphenols in dry extracts from different parts of hypericum perforatum L.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 379-378. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
917. POGORNILA, E.

Homeopathic products containing alkaloids

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 381-380. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
918. DUNCĂ, A.

Antioxidant nanoparticles for pathological angiogenesis inhibition: obtaining and in vivo cam model evaluation

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 382-381. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
919. GALAȘANU, A.

Paracetamol - benefits and damages

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 284-283. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
920. AFANAS, M.

Predictive scores in trauma. Controversy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 257-256. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
921. TÎRBU, A.

The rate of personality disordes at healthy young people

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 254-253. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
922. BAXANEANU, D.

Autonomous changes in patients with borderline personality disorder during the hyperventilation test

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 253-253. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
923. LUGASSY, L., HALPERIN, D., LOYA, D., LEE, H.

Sleep quality and mood disturbances in relationship with anxiety level in medical students from the state university of medicine and pharmacy of the Republic of Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 252-252. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
924. SANALKUMAR, A.

Blue light effect and ethnicity - in shadow of skin pigmentation and eye colour

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 251-250. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
925. OLTEANU-PASCAL, D., LUPUȘOR, N.

The influence of light from gadgets on circadian rhythm in children

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 250-249. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
926. KISLÎI, V., TORUBARA, O., ȘKODINA, A.

Study of morphological changes that occur in the kidneys and liver of rats under the influence of acute stress with mexidol correction

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 249-248. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
927. NEGRU, E.

Oncogenesis – contemporary theories and concepts

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 247-246. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
928. URSU, M.

Neurohypophysis: structural, physiological and clinical aspects

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 246-245. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
929. BORDEA, D.

Surgical anatomy of chest trauma

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 244-243. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
930. SMOCHINĂ, E., SCRIPNIC, A., CĂLUGĂREANU, M.

The clinical anatomy of the arterial collaterals of the lower limbs

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 243-242. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
931. SPATARU, A.

Classification of cervical fasciae

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 241-240. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
932. GOGU, M.

Clinical anatomy of the axillary region

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 240-240. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
933. CIUPAC, D.

Individual specific features of the thyroid gland in morphological aspect

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 239-239. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
934. COMENDANT, I.

Anatomical variability of the extrahepatic bile ducts

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 238-238. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
935. IVANOV, M.

Variability of the aortic bulb and origin of the coronary arteries

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 237-237. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
936. GRINEVICI, P., MAZURUC, N., COVANȚEV, S.

Variations of coronary artery branching and topography

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 237-236. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
937. FLOREA, A.

Anatomical variations of the upper limb nerves

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 234-233. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
938. FLOREA, A.

Variational anatomy of the pancreas viewed by modern imagistic methods

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 231-231. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
939. GRIȘCO, L.

Epidemiology and spectrum of congenital heart defects

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 231-230. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
940. NUCĂ, P.

Adrenal neuroblastoma in children. Analysis of clinical series of 6 cases.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 190-190. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
941. BÎTCA, R., CEBAN, I.

Gestational diabetes mellitus– a predictor factor in fetal macrosomia

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 190-189. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
942. URSACHI, N.

Particularities of the evolution of pregnancy and birth in primiparous women with extreme ages.

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 186-185. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
943. BOTNARU, D.

Phenotypic approach of treatment in rosacea

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 123-122. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
944. SÎROMEATNICOV, M.

Calcaneus fractures

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 121-120. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
945. NICUTA, C., ŞCERBATIUC-CONDUR, C., GHEORGHIȚA, V.

Meckel's diverticulum – clinical masks

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 61-61. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
946. GOLBAN, M.

Charge syndrome

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 40-39. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
947. CONDREA, A., CHIOSA, V., VATAMAN, A., CIOLAC, D.

A case of temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 39-39. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
948. CHIRITA, G., GORZKO, A.

A rare cause of epistaxis: Osler–Weber–Rendu disease

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 2, 34-33. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
949. PASCARU-GONCEAR, V. Importanţa consilierii pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 8-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
950. JELESCU, P., TOLOCENCO, D. Особенности изучения утверждения и отрицания у детей раннего возраста. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 15-9. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
951. BOTEZAT, T. Profilul psihologic al preadolescentului respins de grupul şcolar. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 26-16. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
952. ROBU, V. Indisciplina în rândul elevilor de liceu români: Prevalenţă şi motivatii. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 38-27. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
953. SANDOVICI, A. Adolescenţii şi percepţia asupra fumatului. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 49-39. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
954. SAVCA, L. Strategii de dezvoltare a toleranţei la frustrare. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 56-50. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
955. ŢAPU, G. Comunicare autentică versus comunicare psihotică. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 80-77. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
956. TOLSTAIA, S. Особенности самоактуализации домохозяек в период среднего возраста. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 87-81. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
957. UNCU, V. Spectrul competenţelor profesionale solicitate de integrarea socială a copiilor cu abandon şcolari. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 76-68. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
958. PERCIUN, N. Rolul stilurilor educaţionale în formarea personalităţii copilului. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 67-57. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
959. BOINCEAN, B.

Sănătatea solului – veriga de bază în asigurarea sănătăţii plantelor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 19-7. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
960. VOLOȘCIUC, L.

IPPAE – între istorie şi perspective

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 35-30. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
961. VRONSCHIH, M.

Некоторые риски с./х. производства Молдовы и проблемы защиты растений

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 49-36. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
962. TODIRAȘ, V., TRETIACOVA, T.

Integrarea modelelor de prognoză fenologică şi spaţială a dăunătorilor la măr

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 53-49. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
963. GÎRNEȚ, M.

Scelionidele insecte entomofage, ca mijloc de combatere biologică a dăunătorilor culturilor agricole

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 62-61. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
964. IACHIMCIUC, A., BATCO, M., MAEVSCAIA, V.

Потенциальная возможность полезной фауны в регулирование численности яблонной плодожорки при альтернативной стратегии защиты яблоневого сада

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 64-62. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
965. KOSTIUKOV, V., KOȘELEVA, O.

Эвлофиды (Hymenoptera, Eulophidae), ставропольского края

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 68-66. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
966. KOSTIUKOV, V., GUNAȘEVA, Z.

Эвлофиды (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae) Дагестана

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 71-68. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
967. POIRAS, L., IURCU-STRĂISTARU, E., BIVOL, A., MELNIC, M., ANTOFICĂ, A.

Biodiversitatea comunităţilor de fitonematode la cultura rapiţei de toamnă în zonele de centru şi sud R. Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 79-77. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
968. VITION, P.

Structura unor comunităţi de carabidae (Coleoptera) şi lumbricidae (Oligochaeta) din cenozele pomicole

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 80-79. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
969. BUȘMACHIU, G.

Contribuţii la cunoaşterea colembolelor edifice din plantaţiile pomicole şi cele viticole

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 84-83. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
970. DIURICI, G., BATCO, M., MAEVSCAIA, V.

Влияние Telenomus Acrobates на численность хризоп в яблоневом саду

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 87-86. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
971. GAVRILIȚĂ, L., DIURICI, G., RĂILEANU, N.

Prezenţa speciilor de trichogramma în agrocenozele culturilor agricole

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 89-88. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
972. IORDOSOPOL, E.

Ponderea acarienilor prădători şi a insectelor acarifage în reglarea densităţii Tetranychus viennensis la măr Ponderea acarienilor prădători şi a insectelor acarifage în reglarea densităţii Tetranychus viennensis la măr

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 92-91. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
973. KONVERSKAIA, V.

Особенности использования трихограммы для регуляции численности чешуекрылых вредителей капусты

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 96-94. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
974. ŞUȘU, G., CHIRU, T.

Centaurea Cyanus L. – o buruiană cu însuşiri medicinale

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 117-113. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
975. TODIRAȘ, V., TRETIACOVA, T.

Evaluarea metodelor de calculare a sumei temperaturilor efective pentru prognoza viermelui mărului (Cydia pomonella l.)

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 120-117. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
976. TODIRAȘ, V., BEH, V., STRATU, V.

Прогноз поражения яблони паршой (Venturia inaequalis) в условиях пересеченного рельефа центральной зоны Молдовы

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 122-121. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
977. TODIRAȘ, V., TRETIACOVA, T., BEH, V., HAIDARLÎ, I.

Utilizarea tehnologiilor GIS ŞI GPS în elaborarea modelelor de dezvoltare a bolilor și dăunătorilor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 123-122. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
978. BABIDORICI, M., VOINEAC, V., COVALEV, B., ROȘCA, G., ODOBESCU, V.

Испытание доз феромона западного кукурузного жука в Закарпатье

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 127-126. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
979. BURȚEVA, S., SÎRBU, T., ŞCERBACOVA, T., FOCȘA, E.

Оценка антифунгальной активности стрептомицетов и микромицетов почвы МОЛДОВЫ

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 131-130. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
980. CECAN, A., ŞIȘCANU, G.

Influenţa preparatului Melangozidă–O asupra creşterii vegetative, activităţii enzimatice, conţinutului glucidelor şi rodire la pomii de măr

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 133-132. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
981. ELISOVEȚCAIA, D., NASTAS, T.

Влияние растительных экстрактов на Tetranychus viennensis Zacher

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 135-134. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
982. LUCHIȚA, V.

Получение антисыворотки к вирусу НКП (NRSV)

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 146-144. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
983. MARINESCU, C.

Разнообразие микроорганизмов в естественных и антропогенных экосистемах

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 148-146. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
984. SERGHIENKO, V., TCALENCO, A., TITOVA, L.

Защита овощных культур от болезней с помощью микробиопрепаратов

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 163-161. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
985. ZAVTONI, P., VOLOȘCIUC, L., ROȘCA, G.

Preparate baculovirale in combaterea buhelor dăunătoare la mazăre

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 165-163. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
986. BATCO, A.

Studiul asupra patogenităţii nematozilor entomoparaziţi Steinernema Feltiae şi HETerorhabditis Bacteriophora la combaterea dăunătorului Helicoverpa Armigera

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 167-166. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
987. BRADOVSCHI, V., BRADOVSCAIA, N., VOINEAC, V., BATCO, M., VOLOȘCIUC, L., ABAȘCHIN, A.

Применение полностью и частично стерилизованных особей гороздевой листовертки (Lobesia botrana Den. et Schiff.) Для генетического метода подавления ее численности

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 172-170. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
988. ELISOVEȚCAIA, D., NASTAS, T., ODOBESCU, V.

Биологическая активность экстракта Aillanthus altissima (Mill.) Swingle

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 174-172. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
989. GATINA, E.

Биологический метод борьбы с вирусом Шарки сливы

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 175-174. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
990. GEBRE MICHAEL, G.

Evaluation of Steinernema Felitae and Heterorhabditis Bacteriophora against colorado potato beetle

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 177-176. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
991. HARGHEL, P., ROȘCA, G.

Sinteza feromonilor sexuali a unor dăunători a culturilor agricole

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 180-179. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
992. IAZLOVEȚCHII, I., IACHIMCIUC, A.

Устойчивость садовых популяций яблонной плодожорки к основным классам инсектицидов

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 182-181. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
993. MONASTÎRSKII, O.

Современные проблемы и решения создания биопрепаратов для защиты полевых культур от фитопатогенов

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 187-186. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
994. MUNTEAN, E.

Резистентность вредителей овощных культур защищенного грунта к некоторым пестицидам

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 192-191. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
995. NICOLAESCU, O., VOLOȘCIUC, L.

Studii privind testarea unor preparate microbiologice virale pe Lymantria Dispar L

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 194-192. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
996. POPOV, N., HUDEACOVA, O.

Эффективность биопрепаратов против основных вредителей на картофеле, томатах и огурцах

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 196-194. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
997. PATRAȘCU, T., ROȘCA, G.

Abordarea problemei creării formelor preparative ale feromonilor sexuali ai dăunătorilor culturilor agricole

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 197-197. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
998. POPUȘOI, I., BURȚEVA, S.

Антифунгальный потенциал стрептомицетов почв Молдовы и перспектиы их использования в растениеводстве

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 200-198. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
999. POPUȘOI, I., FOCȘA, E.

Nematofagina – produs biologic în combaterea fitonematozilor cu gali

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 202-201. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1000. ROȘCA, G., HARGHEL, P., VOINEAC, V.

Sinteza tranc-8, trans-10-dodecadienilacetatului – componentul principal al feromonului sexual al viermelui perelor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 203-203. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1001. SOLOVEI, E.

Применение грибного препарата МИКАФ в закрытом грунте

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 207-206. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1002. ŞUBINA, V., NICOLAEVA, S., NICOLAEV, A.

Метод инициации конидиеобразования Alternaria solani (ELL.&MART.) Jones&Grout на искусственной питательной

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 210-209. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1003. VOINEAC, V., BRADOVSCHI, V., BATCO, M., NASTASE, T.

Итоги и перспективы применения БАВ в системах интегрированной защиты растений

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 217-212. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1004. VOITCA, D.

Биологический контроль болезней огурца закрытого грунта биопрепаратами на основе грибов рода Trichoderma

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 218-217. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1005. VOLKOVA, G.

Итоги и перспективы исследований в области иммунитета пшеницы к болезням во всероссийском НИИ биологической защиты растений

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 224-219. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1006. BATCO, M., IACHIMCIUC, A.

Insectiiicide contemporane şi regulamentul de utilizare în sistemele integrate de protecţie a mărului

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 230-228. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1007. BĂDĂRĂU, S., BIVOL, A., NICOLAESCU, O., IURCU-STRĂISTARU, E.

Noi produse de uz fitosanitar în sistemul de protecţie integrată a orzului de toamnă

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 232-231. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1008. BĂDĂRĂU, S., IURCU-STRĂISTARU, E., NICOLAESCU, O., BIVOL, A.

Unele aspecte privind combaterea ciupercii Plasmopara viticola în culturile biologice de viţă de vie

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 234-232. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1009. BRADOVSCHI, V., BRADOVSCAIA, N., VOLOȘCIUC, L., BATCO, M., ABAȘCHIN, A.

Перспективное направление развития экологизированной системы защиты гороха от вредных организмов

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 237-234. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1010. CERNEȚ, A.

Освобождение сортов яблони от вирусов методом суховоздушной термотерапии

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 243-241. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1011. CERNEȚ, A., MAGHER, M.

Испытание акарицидов в борьбе с земляничным клещом в условиях закрытого грунта

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 244-243. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1012. DIURICI, G., BATCO, M.

Чувствительность вредной и полезной фауны пшеницы к Диметоату

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 250-249. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1013. GAVRILIȚĂ, L.

Metode ecologic inofensive de potecţe a plantelor prin utilizarea entomofagului trichogramma SPP

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 252-250. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1014. FOCȘA, E.

Moniliozele culturilor pomicole şi agenţii patogeni, ce le provoacă

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 253-252. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1015. GATINA, E.

Интегрированная система защиты сливы от болезней и вредителей

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 255-253. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1016. GLADCAIA, A.

Использование растительных экстрактов для контроля сорных растений

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 257-255. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1017. GORBAN, V., BABASKIN, A.

Elemente de mecanizăre a proceselor de producere în masă a agenţilor biologici pentru agricultura ecologică

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 259-257. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1018. HĂBĂȘESCU, I., CHICU, B., LUNGU, G.

Конструктивно -технологические особенности вентиляторно - распыливающего узла современных опрыскивателей для обработки многолетних насаждений

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 271-270. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1019. CALCHEI, E.

Cercetări privind combatera virozelor la tutun

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 276-275. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1020. CALCHEI, E., TIMUȘ, A.

Evaluarea fito-sanitarâ a soiurilor noi de tutun

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 280-277. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1021. CROITORU, N., TIMUȘ, A., PANUȚA, S., GAVDIUC, E.

Eficacitatea unor produse cu conţinut de Valsaciper 250 EC în combaterea dăunătorilor mazării pentru conservat

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 283-280. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1022. CROITORU, N., TIMUȘ, A., PANUȚA, S.

Testarea noului insecticid Successor, 400 EC pentru diminuarea densităţii numerice a populaţiilor de insecte dăunătoare a culturii de rapiţă

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 288-284. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1023. COVALI, P., TIMUȘ, A.

Generalităţi privind structura Analizei riscului fitosanitar

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 290-288. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1024. CHISILI, M.

Специализация виноградарства и виноделия в условиях экологического земледелия Республики Молдова

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 291-290. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1025. CHISILI, M.

Маркетинговые исследования мотивации потребителей плодовой продукции полученной в условиях интегрированной защиты

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 294-293. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1026. CHISILI, M.

Формирование политики цен на плодовую продукцию в условиях экологического земледелия

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 295-294. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1027. MAGHER, M., MAGHER, V., DUMITRAȘ, I.

Marinero 35% S.C. – надежная защита насаждений яблони от важнейших вредителей

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 306-304. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1028. MAGHER, M., DUMITRAȘ, I., MAGHER, V.

Фунгицид SIGNUM 33.4% WG успешно защищает урожай косточковых культур от плодовой гнили

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 307-306. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1029. MAGHER, M., DUMITRAȘ, I., MAGHER, V.

Малообъемное опрыскивание в интенсивных садах Молдовы

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 309-307. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1030. MAGHER, M., DUMITRAȘ, I., MAGHER, V.

KAURITILL 66% WG – первый комплексный медьсодержащий фунгицид в борьбе с паршой яблони

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 310-309. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1031. MAGHER, M.

Influenţa focului bacterian asupra stării fitosanitare a culturilor pomicole

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 312-311. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1032. NEVEROVSKAIA, T.

Контроль численности яблонной стеклянницы Aegeria Myopaeformis (Borkhausen,1789) в системе защиты плодового сада в условиях степи Украины

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 315-314. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1033. NICOLAEVA, S., NICOLAEV, A.

Ризоплан в борьбе с корневыми гнилями на горохе

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 317-315. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1034. PAMUJAC, N.

О пороге вредоносности некоторых листогрызущих вредителей кукурузы

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 320-317. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1035. PAMUJAC, N.

Химический метод защиты растений в Молдове

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 322-320. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1036. SOLOVEI, E., POPOV, N.

Эффективность новых системных фунгицидов против мучнистой росы на тыквенных культурах

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 324-322. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1037. SOLOVEI, E., POPOV, N.

Оценка новых фунгицидов для защиты огурцов от пероноспороза

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 326-324. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1038. SUMENCOVA, V., MUNTEAN, E., IORDOSOPOL, E., BATCO, M., IAZLOVEȚCHII, I.

Развитие резистентности к инсектоакарицидам растительноядных клещей в садах Республики Молдова

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 328-326. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1039. SUMENCOVA, V.

Чувствительность к Омайту растительноядных клещей в связи с диапаузой

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 330-328. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1040. VLADOV, P.

Развитие корневой системы винограда в условиях изменяющейся экосистемы

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 345-343. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1041. VOINEAC, V., ŞLEAHTICI, V., SÎRBU, V., MUSLEH, M.

Эффективность препаративных форм феромонов изомате в дезориентации чешуекрылых вредителей яблони

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 348-347. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1042. BABIDORICI, M.

Энтомофаги совок овощных культур Закарпатья

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 354-353. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1043. NASTAS, T., ELISOVEȚCAIA, D., ROȘCA, G.

Reducerea densităţii populaţiei Heliothis Armigera Hbn. Prin intermediul aplicării capcanelor feromonale

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 356-355. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1044. FURSOV, V.

The host-parasite relationships of egg-parasitoids of the family Trichogrammatidae (Hymenoptera, Chalcidoidea)

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 358-356. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1045. VITION, P.

Biodinamica populaţiilor de Lumbricidae în agrocenoza de livadă

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 364-363. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1046. SAMOILOVA, A.

Влияние бактериофагов Erwinia Amylovora на развитие саженцев яблони, зараженных бактериальным ожогом

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 365-364. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1047. DOLJENKO, V., BURKOVA, L.

Современные инсектициды и регламенты их применения для интегрированных систем защиты рапса

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 22-21. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1048. FEDORENKO, V., TCALENCO, A., KONVERSKAIA, V.

Биологический метод защиты растений в Украине: состояние, развитие и перспективы

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 25-23. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1049. SOROCA, S., PETRAȘKEVICI, N., SKURIAT, A., ZAIAȚ, M., EȘMANSKAIA, B.

Обеспечение экологической безопасности применения пестицидов в интегрированной защите плодово-ягодных насаждений в садах Беларуси

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 27-26. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1050. GULIEV, D.

Энтомофаги сосущих вредителей озимой пшеницы в Азербайджане

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 61-59. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1051. MOGHILIUC, N., CEBANOVSKAIA, A.

Засоренность промышленных виноградных насаждений в одесской области

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 74-73. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1052. PAVLIUȘIN, V., VORONIN, K., BELIAKOVA, N.

Агроэкосистемное обоснование освоения природных ресурсов энтомофагов и энтомопатогенов, обитающих в агроландшафтах

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 77-76. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1053. BELOUSOV, I., SAPOJNIKOVA, M.

Роль личиночного питания в становлении лабораторной популяции обыкновенной златоглазки

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 83-81. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1054. DOLJENKO, V., KLIȘINA, I.

Видовое разнообразие трипсов в теплицах северо-западного региона России

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 86-85. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1055. GLUSHKOVA, S., CLECICOVSCHII, I.

Проблемы мониторинга карантинных вредителей плодового сада в связи с глобальным потеплением климата

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 90-89. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1056. CHILI, V., BESEDINA, E., FEDICEVA, O.

Молекулярно-генетический анализ популяции яблонной плодожорки Cydia Pomonella L. по RAPD- и ISSR-маркерам

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 94-92. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1057. MAMEDOV, Z.

Изучение трихограммы в Азербайджане

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 97-96. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1058. MAGHER, V.

Ареал распространения большой персиковой тли в Молдове

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 101-100. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1059. MAGHER, V.

Большая персиковая тля и её естественный паразит

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 102-101. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1060. BAGAEVA, O., KRIVIȚKAIA, T., UJEVSKAIA, S., NEPOMIAȘCIAIA, N., BOBREȘOVA, N., BELEAEVA, T., BAGAEV, A., RAKITSKAIA, S., IVANIȚA, V.

Микробиологический метод борьбы с личинками грибных комариков при выращивании вешенки

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 129-128. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1061. COLOMIEȚ, E., KUPȚOV, V., KILICEVSKAIA, O., EVSEGNEEVA, N., GHIRILOVICI, N.

Подходы к направленному повышению антимикробной активности биопрепарата Бетапротектин

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 139-138. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1062. KULIMINSKAIA, L.

Угроза акклиматизации бактериоза винограда в Украине

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 140-139. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1063. LEMANOVA, N., SCORBANOVA, E., MARJINA, L.

Биопрепараты на основе штаммов бактерий рода Pseudomonas для защиты винограда от болезней

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 142-141. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1064. MONASTÎRSKII, O., KUZNEȚOVA, E., EFREMENKO, E., STRELKOVA, T., ALIABIEVA, N.

Разработка и практическое применение биопрепаратов для защиты зерна злаковых и бобовых культур от поражения патокомплексами видов токсиногенных грибов и накопления микотоксинов

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 149-148. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1065. RATUȘNEAK, L.

Вирусные болезни косточковых культур в одесской области

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 151-149. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1066. SIGAREVA, D., GEBRE MICHAEL, G., GRATIANOVA, N., OLENENKO, V.

Частота встречаемости энтомопатогенных нематод семейств Steinernematidae и Heterorhabditidae в биоценозах Украины

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 155-153. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1067. STONGACI, A.

VIRIN-ABB-3 o pârgie eficientă a agriculturii ecologice

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 157-155. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1068. SVIRIDOV, A., PROSVIRIAKOV, V., KILICEVSKAIA, O., GHIRILOVICI, N., COLOMIEȚ, E.

Биопрепарат для защиты сахарной свеклы от кагатной гнили

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 160-159. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1069. BÎHOVEȚ, A., GONCIARUK, V., LAHVICI, F.

Создание нового поколения химико-биологических средств защиты растений - биорациональных пестицидов

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 170-167. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1070. CLECICOVSCHII, I., PALAGHINA, O., CEBANOVSKAIA, A.

Влияние гербицидов на полезную энтомофауну виноградных насаждений

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 184-183. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1071. KONDRATENKO, T.

Биологическая активность препарата Пециломицин-Б по отношению к личинкам двукрылых фитофагов

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 186-185. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1072. MIKULISKAIA, N., PRIȘCEPA, L., GHERASIMOVICI, M.

Биологическая эффективность препарата леканицил в защите томата от Myzus persicae Sulz

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 189-188. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1073. SIDORENKO, O., NOVIKOV, S., SADOMOV, E.

Защитные и стимулирующие свойства комплексного биопреперата -удобрения Биоплант флора

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 205-204. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1074. ALEXANDROV, V.

Efficiency of some fungicides on late blight of tomato

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 224-224. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1075. BABIDORICI, M.

Интегрированная защита яблони и груши от вредителей и болезней в Закарпатье

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 226-225. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1076. BAHMUT, A., CIAIKA, V., NEVEROVSKAIA, T.

Современные основы оперативного прогнозирования потерь урожая от копмлекса вредителей

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 228-227. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1077. BOLIȘAKOVA, V.

Оценка районированных в одесской области сортов картофеля на устойчивость к золотистой цистообразующей нематоде

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 238-237. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1078. BRECIKO, E., KONOPAȚKAIA, M., JUKOVA, M.

Предпосадочная обработка клубней – эффективный прием защиты картофеля от колорадского жука

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 240-238. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1079. CLECICOVSCHII, I., CERNEI, L.

Защиты агроценозов многолетних насаджений от американской белой бабочки (Hyphantria cunea Drury)

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 241-240. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1080. CIKOIDZE, M., SKHIRTLADZE, I.

Рaзработка рациональной технологии интегрированной защиты хвойных лесов Самцхе-Джавахети от опасных короедов

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 246-244. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1081. DOLJENKO, T., DOLJENKO, V., FOCȘA, V.

Вертимек в регуляции численности садового паутинного клеща (Schizotetranychus pruni Oudms.)

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 247-246. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1082. DOLJENKO, O.

Применение Хлорантранилипрола для защиты картофеля от колорадского жука

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 249-247. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1083. GRODSKII, V.

Вредители плодовых культур и борьба с ними – историко-научный обзор проблемы

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 267-263. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1084. JERDEȚKAIA, T.

Система защиты кукурузы от пузырчатой головни

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 273-271. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1085. JUKOVA, M., SEREDA, G., AVDEI, V., ZUBKEVICI, O., KANAPAȚKAIA, M., GURLENIA, N.

Фитосанитарный мониторинг при оценке семенных и сортовых качеств элиты картофеля в грунтконтроле

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 274-273. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1086. CHISILI, M., CHISILI, S., VLADOV, P.

Роль эколого -экономических исследований территории в определении специализации виноградарства

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 293-291. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1087. KISLUȘKO, P., KIVACIȚKAIA, M., MOLCIAN, A., SKURIAT, A.

Экологические аспекты многолетнего применения пестицидов в Беларуси при защите зерновых культур от вредных организмов

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 297-296. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1088. KOLIADKO, N.

Биологический контроль листогрызущих вредителей капусты белокочанной

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 299-298. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1089. KOVALENKOV, V.

Научное формирование и практическая реализация многовариантных интегрированных систем фитосанитарного оздоровления агроценозов

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 301-299. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1090. KOVALENKOV, V., TIURIN, N., PAVLOVA, L.

Биологические методы и средства защиты растений от вредителей на Ставрополье

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 302-301. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1091. CUNICENCO, N., ȘULIMAN, N., VLASOV, V., SOCOLOVA, L., ANTIUHOVA, O.

Фитопатологический мониторинг плодовых и полевых культур в Приднестровье

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 304-303. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1092. NEMEROVSCHII, A., MIHNEA, N., GRATII, M., DASCALIUC, A.

Применение препарата REGLALG для оптимизации продуктивности , засухоустойчявости и термотолерантности томатов

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 314-312. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1093. PLESKAȚEVICI, R., BERLINCIK, E.

Защита черной смородины от болезней

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 331-330. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1094. SHESTAKOVA, K., TIMINA, L., NIKULIȘIN, V.

Вредоносные заболевания чеснока озимого (Allium sativum L.)

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 335-333. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1095. TITOVA, L., CLECICOVSCHII, I., PALAGHINA, O.

Усовершенствование системы защиты персикового сада от восточной плодожорки на юго–западе Украины

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 336-335. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1096. TREPAȘKO, L., NADTOCIAEVA, S., SLABOJANKINA, O., ILIUK, O.

Интегрированная система защиты кукурузы от проволочников

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 338-337. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1097. TREPAȘKO, L., GOLOVACI, V.

Экономическое обоснование мероприятий по защите зерновых культур от вредителей в разных экологических условиях Беларуси

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 339-338. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1098. TVARADZE, M., SUPATAȘVILI, A.

Биологическая защита леса от вредных насекомых с применением энтомофагов в Грузии

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 341-339. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1099. VIGHERA, C.

Экологические основы интегрированной защиты растений при органическом (биологическом) и точном земледелии

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 343-341. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1100. CIAIKA, V., BAKLANOVA, O., NEVEROVSKAIA, T., PROKOPIUK, N.

Анализ фитосанитарного состояния агроценозов Украины и место новых технологий в мониторинге вредных организмов

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 350-349. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
2009
1101. MÎSLIȚCHI, V. Abordarea integrată a serviciului de asistenţă psihologică din instituţiile de învăţământ preuniversitar. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 4, 10-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1102. VÎRLAN, M. Factorii adaptării partenerilor în cuplul conjugal. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 4, 19-11. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1103. CAUNENCO, I. К проблеме этнических стереотипов старших школьников в ситуации социальных изменений. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 4, 34-29. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1104. TROFĂILĂ, L. Dezvoltarea operaţionalităţii gândirii elevilor de vârstă şcolară mică la disciplinile şcolare. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 4, 44-35. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1105. UNCU, V. Valenţele parteneriatului educaţional în integrarea socială a elevului cu abandon şcolar. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 4, 52-45. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1106. ROBU, V. Alcoolismul părinţilor – drama copiilor. Câteva sugestii pentru intervenţia psihosocială. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 4, 77-64. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1107. BERE, C. Autoritarismul în context românesc. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 4, 84-78. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1108. SANDOVICI, A. Consilierea nutriţională – competenţă a psihologului de familie. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 4, 91-85. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1109. RUSNAC, S., DOROȘ, L. Particularităţile adaptării psihosociale a adolescenţilor în condiţiile învăţării în colegiu. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 4, 28-20. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1110. SAVCA, L. Ariile de influenţă în ameliorarea comportamentului hiperchinetic la elevi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 4, 63-53. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1111. SAVCA, L. Profilaxia comportamentului suicidar la minori. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 26-15. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1112. CALUSCHI, M., TUFEANU, M., ŞERBAN, M. Necesitatea existenţei unui nou specialist – psihologul de familie şi responsabilităţile lui. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 14-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1113. VÎRLAN, M. Necesitatea predării psihologiei în liceu şi unele aspecte metodologice de predare. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 42-34. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1114. LOSÎI, E. Inteligenţa emoţională şi activitatea profesională. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 48-43. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1115. COVALIOVA, E. Влияние личностных ценностей педагоговна их стиль деятельности. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 59-49. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1116. NICOLAEVA, A., KORABLINA, E. Использование методов арт-терапии в оказании психологической помощи при эмоциональных и поведенческих нарушениях. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 68-60. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1117. GUROV, C. Танцевально-двигательная терапия как вспомогательный метод психокоррекции. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 75-69. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1118. CATLABUGA, L. Impactul TV asupra conduitei şi afectivităţii elevului. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 82-76. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1119. BOTNARU, I., ROȘCA, A. Formarea personalităţii elevului prin reorganizarea managementului lecţiei. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 90-83. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1120. POPOV, A., CĂPĂȚâNĂ, G.

Description by numerical values of psychiatric disorders in epilepsy

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 126-119. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1121. ALSALIEM, T., DONOS, A., TAGADIUC, O., REVENCO, N., SPÎNU, C., ILIEV, A.

Differential diagnostic method of rotaviral infection based on metabolic acidosis in infants

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 170-170. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1122. ANGHELICI, G., PANICI, I., PISARENCO, S., CRUDU, O., ZUGRAVU, T., LUPU, G.

Method for endoscopic hemostasis of variceal hemorrhages in liver cirrhosis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 171-171. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1123. BATÎR, L., SLĂNINĂ, V.

New processes for conservation of yeast strains saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 and saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-21

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 181-180. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1124. BEȘLIU, A., EFREMOVA, N., USATÎI, A.

Process for increasing the content of essential amino acids in biomass of yeasts Rhodotorula gracilis

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 182-182. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1125. BEȘLIU, A., USATÎI, A., CHISELIȚA, N., RUSU, E., GUȚUL, T.

Assessment method of the effects of nano-oxides with use of yeast

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 184-183. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1126. BIVOL, E., GRIB, L., JUCOVSCHI, C.

Method for predicting the risk of death in patients with cardiorenal syndrome type 2 and heart failure with intermediate and reduced ejection fraction

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 189-187. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1127. BIVOL, E., GRIB, L., JUCOVSCHI, C.

Method for predicting the risk of cardiorenal syndrome in heart failure with intermediate and reduced ejection fraction

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 192-190. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1128. BIVOL, E., GRIB, L., JUCOVSCHI, C.

Method for predicting the risk of vascular accidents in patients with cardiorenal syndrome type 2 and heart failure with intermediate and reduced ejection fraction

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 194-193. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1129. CHIOSA-CHIABURU, D., MANIUC, M., CHIABURU, A.

Method for predicting the clinical course of deafness in children

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 223-223. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1130. COBZAC, V., NACU, V., GLAVAN, A., JIAN, M., SEDAIA, E., ABABII, P.

Small-sized graft fixation and cellularization device

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 233-233. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1131. COLIBABA, G., INCULEȚ, I., LUNGU, I.

Obtaining of ZnO single crystals with controllable growth direction for application in optoelectronics and photonics

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 237-236. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1132. BÎRCĂ, R., STRATAN, V., CRUDU, M., VEREGA, G., CHELBAN, D., NACU, V.

Method for restoring long tubular bone defects

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 186-185. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1133. EFREMOVA, N., BEȘLIU, A., USATÎI, A.

The procedure for cultivation of Rhodotorula gracilis yeasts

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 264-264. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1134. GHICAVÎI, V., COREȚCHI, I.

Method of prophylaxis of hypotension when using angiotensin 1 conversion enzyme inhibitors in the treatment of cardiovascular diseases

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 273-273. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1135. GONȚA, M., GUȚU, I., CEACÎRU, M., CEACÎRU, C.

Chitosan functionalization process with ascorbic acid

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 276-275. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1136. GULEA, A., RUSNAC, R., RUSNAC, A., ŢAPCOV, V.

Ethyl-4-{2-[(pyridin-2-ylmethylidene) hydrazinocarbothioyl] amino benzoate monohydrate exhibiting properties of human myeloid leukemia HL-60 cell proliferation inhibitor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 286-286. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1137. ROBU, ., DRAGALINA, G., POPUȘOI, A., LUNGU, I., NASEDCHINA, N., CHIRIȚA, A., DEMENTIEV, I., POTLOG, T.

Thin films composites based on carbazole containing copolymers and metal phthalocyanines

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 364-362. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1138. ROBU, ., GONȚA, M., MOCANU, L., SÎRBU, E., CEACÎRU, C.

The method of grafting quercetin in copolymers of chitosan with maleic anhydride

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 366-365. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1139. ROBU, ., GONȚA, M., MOCANU, L., SÎRBU, E., CEACÎRU, C.

Polymeric material with antibacterial activity against Proteus vulgaris

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 367-367. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1140. ROTARI, I., DARII, G., RUDIC, V., MAȘNER, O., BRADU, N., DJUR (MAXACOVA), S., CHIRIAC, T., CHISELIȚĂ, O., CHISELIȚA, N.

Procedures for stimulating spermatogenesis in rams and boars

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 370-368. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1141. ROTARI, I., TAȘCA, I., CARP, E., ZINICOVSCAIA, I., IUSHIN, N., RUDI, L., CEPOI, L., CHIRIAC, T., DJUR (MAXACOVA), S., MISCU, V., DUMBRĂVEANU, V., VALUȚĂ, A., RUDIC, V.

Procedures for obtaining cyanobacterial and microalgal biomass – source of multifunctional remedies

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 372-371. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1142. VALIC, E., VALICA, V.

Method of study of microscopic samples through mednotes application

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 3, 397-396. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1143. SAVCA, L. Cunoaşterea multiaspectuală a elevului – o prerogativă a zilei. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 2, 12-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1144. VÎRLAN, M., BEJENARI, M. Factorii adaptării preadolescenţilor la treapta gimnazială. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 2, 22-13. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1145. JIGĂU, E. Эмоционально-личностные особенности курящих юношей и девушек. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 2, 27-23. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1146. GUROV, C., ULMANU, L. Некоторые аспекты психологического консультирования в школе. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 2, 54-45. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1147. JELESCU, R., SAVCA, L. Profilaxia şi terapia stresului şcolar. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 2, 66-55. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1148. ROȘCA, A. Comportamentul adulţilor- model evident pentru copil. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 2, 73-67. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1149. RUSNAC, S., RUSSU, R. Influenţa în comunicarea didactică profesor - student: Cercetare experimentală. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 2, 82-74. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1150. OJOGA, N. Эффективный метод для развития мышления у младших школьников. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 2, 44-35. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1151. GODONOAGĂ(SUVAC), S.

Territorial aspects of the population quality in the Republic of Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 2, 39-39. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1152. SAVCA, L. Competenţele necesare în acordarea asistenţei psihologice. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 1, 9-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1153. ULMANU, L. Развитие взаимоотношений педагога с агрессивными детьми. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 1, 30-19. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1154. GROSU, T. Copilul stângaci în şcoală. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 1, 39-31. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1155. LOZAN, A. Anxietatea normală şi anxietatea maladivă la elevi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 1, 47-40. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1156. POPOV, T. Optimizarea relaţiilor părinţi – adolescenţi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 1, 54-48. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1157. MALCOVA, I. Органические поражения головного мозга у детей. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 1, 68-55. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1158. PASCARU-GONCEAR, V. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi a inteligenţei emoţionale la elevi. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 1, 79-69. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1159. MAXIMENCO, L. Recuperarea primară a devierilor comportamentale. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 1, 18-10. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1160. CHISARI, L., MAHU, V. Influenţa parentală asupra cuplului nou format. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 1, 86-80. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1161. NAGACEVSCHI, T., SOCHIRCĂ, V.

Studii geografice şi pedologice ale sitului „Saharna-Ţiglău”, Raionul Rezina, Republica Moldova

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 1, 26-25. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)
1162. DONICA, A.

Storytelling-ul în contextul promovării Educației pentru Dezvoltarea Durabilă a Mediului

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2009, nr. 1, 74-73. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Fără categorie)