IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba engleza

Print PDF
Afisarea articolelor: 981-1000(1162)
981. ELISOVEȚCAIA, D., NASTAS, T.

Влияние растительных экстрактов на Tetranychus viennensis Zacher

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 135-134. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
982. LUCHIȚA, V.

Получение антисыворотки к вирусу НКП (NRSV)

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 146-144. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
983. MARINESCU, C.

Разнообразие микроорганизмов в естественных и антропогенных экосистемах

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 148-146. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
984. SERGHIENKO, V., TCALENCO, A., TITOVA, L.

Защита овощных культур от болезней с помощью микробиопрепаратов

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 163-161. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
985. ZAVTONI, P., VOLOȘCIUC, L., ROȘCA, G.

Preparate baculovirale in combaterea buhelor dăunătoare la mazăre

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 165-163. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
986. BATCO, A.

Studiul asupra patogenităţii nematozilor entomoparaziţi Steinernema Feltiae şi HETerorhabditis Bacteriophora la combaterea dăunătorului Helicoverpa Armigera

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 167-166. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
987. BRADOVSCHI, V., BRADOVSCAIA, N., VOINEAC, V., BATCO, M., VOLOȘCIUC, L., ABAȘCHIN, A.

Применение полностью и частично стерилизованных особей гороздевой листовертки (Lobesia botrana Den. et Schiff.) Для генетического метода подавления ее численности

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 172-170. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
988. ELISOVEȚCAIA, D., NASTAS, T., ODOBESCU, V.

Биологическая активность экстракта Aillanthus altissima (Mill.) Swingle

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 174-172. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
989. GATINA, E.

Биологический метод борьбы с вирусом Шарки сливы

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 175-174. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
990. GEBRE MICHAEL, G.

Evaluation of Steinernema Felitae and Heterorhabditis Bacteriophora against colorado potato beetle

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 177-176. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
991. HARGHEL, P., ROȘCA, G.

Sinteza feromonilor sexuali a unor dăunători a culturilor agricole

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 180-179. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
992. IAZLOVEȚCHII, I., IACHIMCIUC, A.

Устойчивость садовых популяций яблонной плодожорки к основным классам инсектицидов

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 182-181. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
993. MONASTÎRSKII, O.

Современные проблемы и решения создания биопрепаратов для защиты полевых культур от фитопатогенов

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 187-186. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
994. MUNTEAN, E.

Резистентность вредителей овощных культур защищенного грунта к некоторым пестицидам

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 192-191. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
995. NICOLAESCU, O., VOLOȘCIUC, L.

Studii privind testarea unor preparate microbiologice virale pe Lymantria Dispar L

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 194-192. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
996. POPOV, N., HUDEACOVA, O.

Эффективность биопрепаратов против основных вредителей на картофеле, томатах и огурцах

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 196-194. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
997. PATRAȘCU, T., ROȘCA, G.

Abordarea problemei creării formelor preparative ale feromonilor sexuali ai dăunătorilor culturilor agricole

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 197-197. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
998. POPUȘOI, I., BURȚEVA, S.

Антифунгальный потенциал стрептомицетов почв Молдовы и перспектиы их использования в растениеводстве

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 200-198. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
999. POPUȘOI, I., FOCȘA, E.

Nematofagina – produs biologic în combaterea fitonematozilor cu gali

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 202-201. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
1000. ROȘCA, G., HARGHEL, P., VOINEAC, V.

Sinteza tranc-8, trans-10-dodecadienilacetatului – componentul principal al feromonului sexual al viermelui perelor

. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2010, nr. 1, 203-203. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. C)
 
 

981-1000 of 1162