List

Lista articolelor cu rezumate în limba engleza

2022
1.

Stiluri muzicale de tradiţie bizantină din vestul şi sud-vestul româniei reflectate în lucrarea Anastasimatar Arădean

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 12-7. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
2.

Герменевтическое понимание текста музыкальных произведений в формировании духовного опыта личности

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 16-12. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
3.

Concertul nr.2 pentru trompetă in B şi pian de Oleg Negruţa: particularităţi structurale şi interpretative

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 22-17. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
4.

Preludiul şi fuga în sol minor pentru orgă de J.S. Bach în interpretare la acordeon

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 29-23. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
5.

Teatrul de operă contemporan: între tradiţie şi inovaţie

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 46-43. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
6.

Деятельность ансамбля песни и пляски Дойна в 1942-1944 годы

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 54-46. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
7.

Соотношение партии голоса и фортепиано в вокальной музыке предшественников Ф. Шуберта

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 60-54. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
8.

Introducerea şi rondo capriccioso pentru vioară şi orchestră, op. 28, de C. Saint-Saëns, în versiune pentru acordeon

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 66-61. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
9.

Основная проблематика современных исследований о камерно-инструментальной музыке в России, Украине и Беларуси

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 73-67. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
10.

Белтинг в современной поп-музыке: происхождение, вокальная техника, выразительные возможности

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 78-74. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
11.

Piano trio in the composers’ creation of the Republic of Moldova: historical and theoretical aspects

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 83-78. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
12.

Значение форtепианной партии в цикле инструментальных трио ИНО В. А Ротару

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 88-83. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
13.

Imaginea creaţiei artiştilor plastici în filmul moldovenesc de nonficţiune

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 93-89. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
14.

Reorientarea activităţii teatrale şi festivaliere în contextul crizei pandemice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 99-94. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
15.

Profesorul – sculptor de talent

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 106-103. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
16.

Filmul documentar – mijloc de educare a generaţiei tinere

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 114-106. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
17.

Genericul filmului, o piatră rosetta a naraţiunii cinematografice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 119-114. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
18.

Evoluţia stilisticii şi tehnicii artei dansului: principii şi particularităţi

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 125-119. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
19.

Tehnica imprimării cu coloranţi naturali

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 130-126. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
20.

Impactul perceptiv vizual al operei de artă monumentală mozaicală

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 135-131. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
21.

Busuiocul – motiv vegetal cu multiple valori şi semnificaţii

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 139-135. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
22.

Arta textilă contemporană din Republica Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 144-140. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
23.

Instruirea on-line: avantaje şi dezavantaje

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 149-145. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
24.

Creativitate şi tehnologii: interacţiuni

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 154-149. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
25.

Monologul interior în arta cinematografică ca modalitate de a reda gândirea şi simţirea eroului

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 103-99. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
26.

The musical-poetic world of Gustav Mahler’s early chamber-vocal cycles

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 36-29. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
27.

Партия Филиппа из Дон Карлоса Дж. Верди в интерпретационном контексте

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 2(43), 42-36. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
28.

Elegia pentru trombon şi orchestră de cameră de Oleg Negruţa în viziunea interpreţilor Andrei Ţucanov şi Vladimir Şandov: analiză comparată

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 11-7. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
29.

Период в теории музыкальных форм

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 16-12. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
30.

Instrumente cu coarde ciupite în epoca renaşterii: repere istorice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 21-17. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
31.

Некоторые психологические особенности учащихся категории «ранней взрослости» в контексте начального обучения фортепиано

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 26-21. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
32.

Sonatina pentru flaut şi pian de H. Dutilleaux: particularităţile genului şi limbajului muzical

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 31-27. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
33.

Рапсодия для скрипки, виолончели и фортепиано композитора Ливиу Штирбу в контексте ассимиляции стилевых и жанровых особенностей массовой музыкальной культуры

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 38-32. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
34.

Principiul holismului şi metoda de traducţie în înţelegerea dramaturgiei muzicale şi coregrafice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 43-38. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
35.

Жизнеописание М. Чеботари в монографических исследованиях

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 48-43. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
36.

Eficienţa metodologiei complexe de pregătire fizică şi training mintal în combaterea anxietăţii la vocalişti

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 53-49. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
37.

Соната для скрипки и фортепиано Владимира Ротару: особенности музыкального языка, композиции и драматургии

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 58-54. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
38.

Contrabasul: istorie şi contemporaneitate

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 64-58. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
39.

Архивные документы государственных специальных хранилищ Республики Молдова как информационный источник для воссоздания начального этапа развития хоровой капеллы Дойна

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 69-65. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
40.

Камерно-вокальная музыка Шуберта в музыковедческой интерпретации

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 75-70. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
41.

Schiţă biografică a compozitorului A. Mulear

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 80-76. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
42.

Проблемы исполнительской интерпретации произведений Ф. Шопена на примере баллады №1, ор.23

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 86-80. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
43.

Особенности музыкального языка и композиции в сочинении Снежаны Пысларь для фортепиано три музыкальных портрета: Шопен, Скрябин, Рахманинов

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 90-86. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
44.

Фактура сонаты-воспоминание (ор. 38, № 1) Николая Метнера сквозь призму исполнительских задач

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 97-91. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
45.

Salvgardarea panoului din mozaic arta (atributele artei), autor Mihai Burea: atribut de valorificare a patrimoniului cultural naţional

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 104-98. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
46.

Valorificarea patrimoniului cultural al neamului prin monumente de arhitectură de exterior şi interior lăsate uitării – vila urbană Vladimir Herţa, „perla barocă” din Chişinău

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 115-105. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
47.

Importanţa soclului în sculptură, forma şi rolul acestuia

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 119-115. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
48.

Competenţa de modelare şi metode de modelare în ceramica artistică

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 128-124. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
49.

Valorificarea obiectelor de podoabă în procesul de formare profesională a studenţilor

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 124-120. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
50.

Teoria şi metodele de predare ale artei cămăşii tradiţionale cu altiţă

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 133-129. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
51.

Evoluţia terminologică a fenomenului de comunicare

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 139-134. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
52.

Lifelong learning challenges and opportunities for traditional universities

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 147-144. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
53.

Contribuţia disciplinelor socio-umaniste în dezvoltarea competenţelor civice europene la tineretul creator

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 143-140. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
54.

Nicolae Iorga şi educaţia pentru patrimoniu

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 151-147. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
55.

Imaginea lui Pygmalion în creaţia lui Arcadie Suceveanu

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 157-152. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
56.

Practici postmoderniste în teatrul de operă contemporan

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 163-158. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
57.

Rolul inteligenţei emoţionale în gestionarea relaţiilor interpersonale în contextul pandemiei COVID-19

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2022, nr. 1(42), 167-163. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
2021
58.

Analiza interpretativă: încercare de definiţie

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 13-7. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
59.

Limbajul improvizaţiei în doină și baladă

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 18-14. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
60.

Interpretation aspects of Franz Schubert’s impromptu No. 3, op. 90

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 31-24. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
61.

Искусство Марии Чеботари в вокально-симфонических произведениях венских классиков

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 36-31. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
62.

Clavier music by J.A. Benda from the Razumovskys’ music collection

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 46-41. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
63.

„Fenomenul Antifonia” – dimensiuni educaţionale și culturale

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 55-46. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
64.

Două partituri ascunse de regimul comunist: Cântarea Basarabiei și Moartea eroului de Paul Constantinescu

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 61-56. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
65.

Laboratorul de folclor al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice: realizări și perspective știinţifico-didactice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 66-61. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
66.

Парциальные способности как специфическая структурная основа таланта артиста мюзикла

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 71-66. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
67.

Romantismul și noua dramaturgie muzicală a duo-ului pianistic în creaţia lui Felix Mendelssohn-Bartholdy

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 77-72. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
68.

Valorificarea mijloacelor tehnico-expre sive ale trompetei în lucrarea Improvizaţie de Vladimir Rotaru

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 82-78. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
69.

Sinteza de genuri în arta muzicală – un imperativ al componisticii contemporane

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 88-82. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
70.

Aspecte ale actului interpretării în cadrul fanfare Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 92-88. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
71.

Sonata pentru flaut și pian de Anfisa Fiodorova: particularităţi stilistice și structurale

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 109-101. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
72.

Творческая биография украинской певицы Веры Леонидовны Астафьевой (искусствоведческий аспект)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 114-110. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
73.

Music for pian o by Victoria Poleva in the context of understanding the composer’s style

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 124-119. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
74.

К проблеме изучения прототипов классической гитары

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 130-124. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
75.

Participarea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice la proiectul Compass în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 143-135. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
76.

Regele Lear de W. Shakespeare – viziune regizorală și actoricească (la „Eugene Ionesco”)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 146-144. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
77.

Alternativa ca gest estetic

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 151-147. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
78.

Arta coregrafică – între practica artistică și forma de cunoaștere

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 155-151. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
79.

Puterea cuvântului rostit. Mijloacele mass-media – factor de formare a opiniei publice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 160-156. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
80.

Profesorul de actorie – element principal în viitoarea creaţie actoricească

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 164-160. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
81.

Masca și teatrul documentar

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 172-164. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
82.

Teatrul în perioada pandemiei: o dublă transformare

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 176-172. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
83.

Особенности постановки корпуса и ног у студентов на начальном этапе обучения классическому танцу

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 179-176. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
84.

Arta cinematografică și poezia: interferenţa limbajelor

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 183-180. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
85.

În căutarea propriei identităţi – mini-studiu pe text

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 189-183. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
86.

Repere teoretice pentru dezvoltarea la studioși a unei receptări corecte și eficiente a textelor din picturile murale

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 196-190. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
87.

Învăţământul universitar de artă timișorean – cronologie, dimensiuni cultural-artistice. creativitatea – proces iterativ

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 201-197. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
88.

Sustenabilitatea – trendul actual în industria de modă contemporană

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 206-201. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
89.

Construcţii anatomice la realizarea portretului sculptural în creaţia lui Lazăr Dubinovschi

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 212-207. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
90.

Forma artistică în sculptura lui Oleg Dobrovolschi

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 218-213. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
91.

Design și arte plastice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 222-218. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
92.

Dimensiuni conceptuale ale noţiunii de cultură artistică

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 226-222. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
93.

Valenţe semiotice și asociativ-simbolice ale formei în pictură

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 237-227. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
94.

Strategia „Cultura 2020”: realizări și provocări

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 248-243. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
95.

Estetica ecologică și dimensiunile ei

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 243-238. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
96.

Percepţia actului de justiţie în Republica Moldova în contextul integrării europene

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 255-248. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
97.

Cultura securitară a persoanei prin prisma acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în contextul pandemiei de COVID-19

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 260-256. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
98.

Teorii despre industria muzicală: analiza abordărilor socio-culturologice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 266-261. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
99.

Perspective inovatoare ale instruirii asistate de calculator în învăţământul superior

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 272-267. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
100.

Impactul pandemiei COVID-19 asupra factorilor de risc suicidar

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 278-272. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
101.

Precursorii istorici ai teatrului de operă

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 284-279. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
102.

Curriculum de bază – sistem de competenţe pentru învăţământul artistic

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 288-284. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
103.

Aspecte morfologice în lucrarea La sat pentru clarinet și pian de Vasile Ijac

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 101-93. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
104.

The modern perspective of teaching musical folklore disciplines in college and university

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 40-37. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
105.

Specific inter pretative peculiarities in the romantic style of the cello concerto by Robert Schumann

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 119-114. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
106.

Incursiune retrospectivă în istoria formării școlii românești de violoncel: bazele didactice și începuturile creaţiei pentru violoncelul-solist

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 134-130. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
107.

Arta corală din Republica Moldova la răscruce de milenii: realităţi și perspective

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 4(41), 23-19. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
108.

Partidele vocale din ciclul vocal-simfonic eu sunt tu de Pavel Gamurari: abordări de autor

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 14-5. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
109.

„Eu am rămas un român la Paris...” (Marcel Mihalovici: deschidere spre universalitate)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 22-14. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
110.

String quartet В. Чолака: образная драматургия и ее влияние на процесс тематического развития и структуру циклa

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 38-22. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
111.

Îmbinarea procedeelor melodice, percusive și de acompaniament la contrabasul de jazz

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 67-57. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
112.

Îmbinarea procedeelor melodice, percusive și de acompaniament la contrabasul de jazz

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 67-57. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
113.

Молдавско-русский межкультурный диалог в рамках международного фестиваля «Дни новой музыки»

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 72-68. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
114.

Cu privire la problematica studierii repertoriului pentru fanfară

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 80-73. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
115.

Новые страницы в наследии Оливьера Мессиана: Славки Эро – концерт в гаригах Оливье Мессиана в реконструкции Роже Мюраро

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 88-81. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
116.

Опубликованные фортепианные сочинения О. Негруцы в педагогическом процессе Республики Молдова

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 95-89. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
117.

Din istoria creării concertului pentru voce și orchestră de Oleg Negruța

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 102-96. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
118.

Образ флейты в современной южноукраинской композиторской школе (на примере творчества Олега Таганова)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 113-102. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
119.

Creația populară ciuleandra în versiunea interpretativă jazzistică a compozitorului Anatol Ștefăneț

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 122-113. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
120.

Particularități interpretative ale romanței Pe lângă plopii fără soț...: abordare comparată

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 129-122. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
121.

Continuum Джако Пасториуса для бас-гитары: замысел, композиционные особенности, специфика выразительных средств

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 140-129. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
122.

Chitara clasică modernă în oglinda istoriografiei muzicale rusești

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 147-141. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
123.

Corul de preotese al episcopiei de ungheni și nisporeni – un colectiv inedit în peisajul artei corale autohtone

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 46-39. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
124.

Abordări moderniste și tehnici inovative în creația de profundis pentru acordeon de Sofia Gubaidulina

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 3(40), 57-46. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
125.

Apariții editoriale: primele cinci volume ale registrelor arhivei de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 16-8. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
126.

Концерты Олега Негруцы как отражение диалога стилей различных эпох (на примере Concerto grosso и концерта для вибрафона/маримбы с оркестром)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 25-17. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
127.

Фортепианный концерт Галины Уствольской в стилевой панораме ее творчества

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 30-26. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
128.

Capriciul moldovenesc pentru vioară și pian de V. Ciolac: aspecte muzical-structurale și interpretative

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 37-31. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
129.

Trăsături stilistice şi structurale în concertul pentru voce şi orchestră de Reinhold Glier

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 42-38. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
130.

Фортепианное наследие Златы Ткач в отечественных фортепианных сборниках Республики Молдова

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 58-54. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
131.

Ciclul pentru pian Iluzii de Vladimir Ciolac: aspectul compozițional

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 67-59. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
132.

Претворение фольклорных элементов в фортепианных трио композиторов Республики Молдова на рубеже XX-XXI веков

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 72-68. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
133.

Основные элементы музыкального языка вокального цикла Девятая луна Геннадия Чобану

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 79-73. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
134.

Aspecte ale studierii romanței mondene românești

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 83-80. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
135.

Кантата Stabat mater для меццо-сопрано и органа Дмитрия Киценко: композиционные особенности, музыкальный язык, трактовка органной партии

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 91-84. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
136.

Претворение некоторых стилистических признаков болгарского музыкального фольклора в хоровых миниатюрах Ерген деда и Кавал свири П. Лёндева

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 97-92. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
137.

Personaje feminine centrale din operele veriste în repertoriul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 102-98. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
138.

Ansamblul etnofolcloric Drăgaica din orașul Slobozia — promotor al folclorului din stânga Nistrului

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 113-110. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
139.

Aspecte ale utilizării ornamentelor în repertoriul lăutarului Filip Todirașcu

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 118-114. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
140.

Inovații în arta contemporană de confecționare a naiului: meșterii Ion și Ionuț Preda

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 125-119. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
141.

Дирижерская трактовка музыкального материала фольклорного происхождения в Симфонических танцах Э. Грига

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 132-126. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
142.

Improving the design features of the bass guitar (1950s – to the present day)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 137-133. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
143.

Страницы творческой биографии Михаила Васильевича Сечкина

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 144-138. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
144.

Становление предмета общее фортепиано в контексте научно-методической деятельности В.П. Гутора

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 149-145. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
145.

Мария Чеботари в операх М.И. глинки и П.И. Чайковского

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 163-158. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
146.

Камерно-вокальные произведения композиторов Республики Молдова в редакции для тенора (на примере Лирической поэмы В. Загорского)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 109-103. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
147.

Ion Radu — discipol al profesorului Gleb Ciaicovschi-Mereșanu

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 157-154. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
148.

Mărturii memorialistice inedite despre profesorul Victor Ceaicovski

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 2(39), 153-150. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
149.

Analiza muzicală: metodă, practică, concept

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 14-7. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
150.

Проблемы формирования музыкального коллектива в современной отечественной и западной науке

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 20-15. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
151.

Significance of musical instruments in the formation of the viennese classical school

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 23-20. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
152.

Гастроли итальянской оперы в Кишиневе в сообщениях миланской прессы 1900-1912 гг

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 28-24. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
153.

Traditional and innovative approaches to the piano sonata in the creation of composers from the Republic of Moldova on the borderline of the 20th-21stt centuries

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 32-28. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
154.

Педагоги-пианисты Кишинёвской Государственной Консерватории. представители школы Флорики Музическу

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 37-32. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
155.

Codul Enescu Г. Чобану: особенности ладогармонической и фактурной организации

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 42-38. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
156.

Viziuni analitico-interpretative asupra sonatei pentru flaut și pian de Vladimir Ciolac

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 51-42. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
157.

Două bijuterii muzicale: Salut d’amour și Bizarrerie de Edward Elgar

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 58-52. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
158.

Elaborarea profesiogramei pentru soliști vocali

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 63-58. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
159.

Gordon Goodwin’s Big Phat Band: un exemplu al big bandului modern

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 75-70. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
160.

Duetul vocal de estradă în Republica Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 80-75. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
161.

Expresionismul – componentă a modernismului estetic

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 84-81. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
162.

Героини французских опер в интерпретации Марии Чеботари

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 89-85. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
163.

Seria Lullabies, op. 33 de Josef Suk: între tradiţia berceusei romantice și inefabilul impresionist

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 93-90. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
164.

Evoluţia artei de interpretare la nai în Republica Moldova în a doua jumătate a sec. XX – începutul sec. XXI

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 98-93. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
165.

Sensul Iubirii în lirica vocală și corală a lui Vasile Spătărelu pe versuri de Nichita Stănescu

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 102-99. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
166.

Симфонические танцы из вестсайдской истории Л. Бернстайна в аспекте дирижерской интерпретации

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 111-102. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
167.

Purtători de folclor din satele transnistrene: repertoriul de cântec propriu-zis (în baza propriilor investigaţii pe teren)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 115-111. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
168.

Lucrările pentru trom petă și pian Romanţă de O. Negruţa și Rondo de concert de A. Luxemburg: abordare interpretativă

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 120-116. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
169.

Metamorfozele monogramei D-Es-C-H în cvartetul de coarde nr. 1 de Boris Dubosarschi

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 129-120. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
170.

Particularităţi arhitectonice și interpretative în miniaturile pentru corn și pian semnate de O. Negruţa

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 135-129. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
171.

Tehnicile actoricești: vectorul transcendenţei

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 141-136. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
172.

Documentarul de animaţie: reflecţii ecologice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 148-141. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
173.

Театр в интернете: обновление традиции

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 155-152. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
174.

Regia – între ocupaţie și profesie (profesionalism și diletantism)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 161-155. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
175.

Nunta lui Figaro și provocarea unui excurs studenţesc contemporan

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 166-161. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
176.

Orientări psihopedagogice în procesul de formare a studentului actor

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 169-166. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
177.

Educaţie în vremuri de criză: învăţământ artistic pe platformă video

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 174-170. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
178.

Clișeele și neajunsurile luptei scenice în teatrele din Republica Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 180-175. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
179.

Interdependenţa relaţiei dintre teatrul documentar și realităţile socio-politice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 184-180. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
180.

Formă și idee în teatrul contemporan de animaţie

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 188-185. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
181.

Festivalul de teatru – parte a procesului teatral contemporan

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 192-188. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
182.

Atelierele de creație la Bauhaus

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 202-193. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
183.

Impactul crizei mondiale asupra artistului

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 210-202. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
184.

Bienala internațională de gravură din Chișinău în contextul european

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 214-210. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
185.

Pictura în acuarelă din secolele XIX-XX

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 226-221. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
186.

Impactul curentelor artistice europene asupra dezvoltării genului portretului sculptural în Basarabia interbelică

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 231-226. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
187.

Erminia – abecedar al picturii bisericești: aspecte genetico-evolutive

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 235-232. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
188.

Identitate culturală: delimitări conceptuale

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 242-237. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
189.

Sporirea securităţii și siguranţei persoanei și progresul domeniului culturii ca deziderate ale acordului de asociere RM – UE

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 248-243. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
190.

Aspectele corelaţiei sinestezice ale picturii cu literatura și muzica

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 252-248. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
191.

Инновационные формы развития духовного потенциала студентов творческих специальностей в осмыслении поэтического наследия Б. Гринченко

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 257-253. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
192.

Ornamentul naţional – însemn al identităţii culturale

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 262-257. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
193.

„Drama” and „post-drama”: change of paradigm

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 151-148. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
194.

Perceperea vizuală a icoanei

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 221-215. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
195.

Dialectica vocală în lucrările celei de a doua școli vieneze

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2021, nr. 1(38), 70-63. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
2020
196.

Proiectul științific instituțional Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare (2015–2019)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 14-9. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
197.

Жанровые интерференции в элегической поэме из вокально-симфонического цикла для баритона с оркестром по прочтении Г. Чобану

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 25-15. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
198.

Темброво-фактурные особенности концертной музыки для симфонического оркестра С. Пысларь

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 49-40. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
199.

Aspecte stilistice și structurale ale concertului nr.2 pentru corn și orchestră de Oleg Negruța

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 56-50. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
200.

Concert pentru un compozitor Владимира Беляева: композиционно-драматургические и жанровые особенности

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 63-57. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
201.

Elemente morfologice și stilistice în ciclul patru piese pentru fagot și pian de Oleg Negruța

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 71-64. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
202.

Valențe romantice ale tendințelor naționale și universale în sonata pentru vioară și pian de Sabin Drăgoi

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 78-72. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
203.

Стилевые и исполнительские особенности tрио ino-3 для фортепиано, скрипки и виолончели В. Ротару

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 84-79. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
204.

Procedee și tehnici polifonice în sonata pentru flaut și pian de Serafim Buzilă

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 92-85. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
205.

Mijloace de expresivitate componistice şi interpretative în suita corală cine n-are dor de luncă de T. Zgureanu

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 98-93. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
206.

Lirica stănesciană în creația compozitorilor Cornel Țăranu și Dan Voiculescu

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 104-99. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
207.

Песни-дуэты в творчестве Евгения Доги

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 111-105. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
208.

Cântecul propriu-zis din valea nistrului în culegerile de folclor din secolul XX (în baza colecției doine, cântece, jocuri de Gleb Ciaicovschi-Mereșanu)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 122-119. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
209.

Repere din istoria romanţei de circulație folclorică

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 126-123. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
210.

Contribuția constructorilor de nai la afirmarea instrumentului în contemporaneitate

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 130-127. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
211.

Tipuri de ornamente în muzica instrumentală tradițională

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 137-131. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
212.

Suita în stil popular pentru cvartetul de coarde de V. Verhola : particularități tematice și compoziționale

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 144-138. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
213.

Valorificarea elementului folcloric în suitele compozitorului Gheorghe Neaga

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 149-145. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
214.

Acordeonul ca instrument muzical în contextul artei interpretative tradiționale din Republica Moldova în sec. XX–XXI

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 154-150. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
215.

Aspecte ale tratării în stil jazz a cântecelor populare românești: săraca inima mea și cirip

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 159-155. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
216.

Procedee și particularități de transcriere și interpretare a creațiilor polifonice pentru acordeon

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 164-160. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
217.

Fantezia rustică prin voloseni de Tudor Chiriac: perspective interpretative

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 172-165. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
218.

Vocaliste consacrate de talie internațională în rolurile feminine centrale din operele veriste

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 177-173. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
219.

Dumitru Blajinu — întemeietorul orchestrei folclor: unele file documentare

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 182-178. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
220.

Aportul soliștilor vocaliști ai orchestrei de muzică populară fluieraș condusă de S. Lunchevici în promovarea culturii muzicale naționale pe plan internațional

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 190-183. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
221.

Жизнь и творчество Марии Чеботари в условиях фашистской диктатуры

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 198-191. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
222.

Exprimarea artistică şi sensibilizarea culturală — calea spre o educaţie de calitate

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 204-199. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
223.

Glance behind the curtain/glance for the curtain Г. Чобану: особенности макротематической организации (на примере первой части)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 32-26. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
224.

Creaţia pentru orchestră de cameră a lui Valentin Doni: particularități structurale și de gen

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 39-33. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
225.

Евангелие и гимнография праздника преображения: к вопросу об интертекстуальности

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 2(37), 117-112. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
226.

Centenar Gleb Ciaicovschi-Mereşanu: Memorii

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 9-6. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
227.

Formă şi stil in sonata pentru vioară şi pian de E. Elgar

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 19-9. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
228.

In semn de omagiu interpretei şi pedagogului Larisa Şulga-Vichilu

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 24-19. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
229.

Работа со студентами разных специальностей в классе общего фортепиано

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 33-29. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
230.

Mikhail Sechkin: creative portrait

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 37-34. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
231.

Принципы и методы работы с джазовыми стандартами в процессе импровизации

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 42-38. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
232.

Traditions of foreign musicology in the study of piano art in the Republic of Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 47-43. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
233.

Мария Чеботари в культурной жизни русской диаспоры Берлина и Дрездена (из хроники эмигрантской прессы)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 51-47. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
234.

Metodele moderne de predare a obiectelor muzicale teoretice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 55-51. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
235.

Слушание, транскрибирование и анализ джазовых композиций в процессе формирования навыков импровизации

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 60-55. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
236.

Trompetişti celebri ai epocii swingului şi contribuţia lor la istoria jazzului mondial

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 65-60. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
237.

Dezvoltarea calităţilor psihomotrice la vocalişti in cadrul instituţiilor de invăţămant artistic

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 68-65. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
238.

Dirijorul Ilona Stepan – promotor al artei corale profesioniste din Republica Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 76-69. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
239.

Personajele feminine din operele lui G. Puccini – intruchipare a verismului italian

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 80-76. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
240.

Барселона Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье как образец дуэта в стиле classical crossover

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 86-80. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
241.

Организация музыкального времени в сонате-воспоминании (ОР. 38) Н. Метнера

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 92-87. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
242.

Органная музыка композиторов Республики Молдова

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 97-93. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
243.

Органная музыка композиторов Республики Молдова

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 97-93. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
244.

Conceptul de literatură: teorii şi controverse

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 106-101. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
245.

Scenariul. Legităţile construcţiei compoziţionale a scenariului

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 110-106. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
246.

Relaţia „profesor – operă literară – receptor”: o abordare teoretico-metodologică

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 118-114. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
247.

Rolul culorii in scenografia filmului de ficţiune

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 126-123. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
248.

Техника женского классического танца первой половины ХХ века

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 142-138. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
249.

Ucenicia la Bauhaus. Aspecte metodologice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 149-143. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
250.

Lecţia ca formă de bază in realizarea obiectivelor artistico-plastice in invăţămantul general

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 154-150. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
251.

Analiza critică a surselor bibliografice la disciplina istoria artelor

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 158-154. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
252.

Compoziţia – baza procesului de dezvoltare a percepţiei vizuale creative la studenţi

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 163-159. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
253.

Metodele de cercetare ştiinţifică aplicate in cadrul picturii figurative

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 169-166. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
254.

Tematica naţională – atribut firesc in arta gravurii

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 175-170. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
255.

Utilizarea mijloacelor neverbale in procesul predării

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 180-175. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
256.

Specificul valorilor educaţionale moderne la tinerii din Republica Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 185-180. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
257.

Проблемы города как культурно-эстетической среды

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 190-185. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
258.

Moda ca fenomen estetic şi formă de comunicare

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 196-190. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
259.

The importance of independent work of students guided by the professor at university

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 199-196. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
260.

Interdisciplinary view on the theory and methods of music pedagogy

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 28-25. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
261.

The use of advanced technologies on the theatre stage in the late 20th – early 21st centuries

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 101-98. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
262.

Розовые очки: защита или отрицание? о детском репертуаре Белорусского государственного театра кукол

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 123-118. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
263.

Estrada – artă de sinteză. specific şi particularităţi

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 131-127. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
264.

Educaţia artistică – o ramură a invăţămantului

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 134-131. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
265.

Coordonate artistice si terapeutice in pregătirea viitorilor actori

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 137-134. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
266.

Творчество Ли Бао Йи: современные пути развития Цзяньчжи

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2020, nr. 1(36), 166-163. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. B)
2019
267.

Sistemul formelor muzicale in Tratatul despre inalta compoziție muzicală a lui A. Reicha

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 12-6. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
268.

Дмитрий Киценко. две пьесы последних лет для струнного оркестра: поэтика ≪Музыки дня и ночи≫

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 20-13. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
269.

К проблеме дихотомии в музыкальном мире человека

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 24-21. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
270.

Деятельность итальянских вокальных педагогов в Украине. Три портрета

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 30-24. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
271.

Orchestra de jazz: evoluția și rolul trompetei

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 40-35. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
272.

Специфика джазовой импровизации в различных исполнительских ситуациях: концертных, студийных, в условиях jam session

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 44-40. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
273.

Вариации на тему хорала И.С. Баха для фортепиано как образец раннего инструментального творчества С. Пысларь

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 48-45. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
274.

Un fulg de soare pentru voce și pian de Laurențiu Gondiu : fuziuni stilistice și de gen

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 53-48. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
275.

Композиционные особенности Трио № 2 для скрипки, виолончели и фортепиано Г. Няги

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 57-53. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
276.

Spre o estetică a docudramei cinematografice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 71-63. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
277.

Tendințele dezvoltării expresivității transcendentale actoricești in teatrul contemporan moldovenesc

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 81-76. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
278.

Radiografierea teatrului politic documentar american din a doua jumătate a secolului XX

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 91-84. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
279.

Tehnica și trăsăturile caracteristice de interpretare ale dansului Passo Doble

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 95-92. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
280.

Vorbirea definitorie sau caracterizarea verbală a personajului scenic

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 103-101. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
281.

Probleme sociale in dramaturgia documentară americană din ultimele decenii ale secolului XX

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 108-104. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
282.

Problemele sincronizării realității cu expresia ei artistică pe ecran

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 111-108. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
283.

Funcția și rolul obiectului in formarea compoziției coregrafice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 115-112. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
284.

Bauhaus: constituire, dezvoltare, impact

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 123-116. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
285.

Paradigme evolutive ale designului contemporan: aspecte conceptuale estetico-filosofice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 127-123. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
286.

Genul animalier in creaţia sculptorilor Naum Epelbaum şi Nicolae Gabzulin

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 132-128. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
287.

Modelarea cadrului artistic al imaginii figurative prin metafora plastică (anii 1975-1980)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 137-132. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
288.

Motivul pastoral in grafica de carte moldovenească (1945–2010)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 142-138. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
289.

Culturologie versus studiul artelor: aspecte de cunoaștere științifică

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 147-143. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
290.

Cultura securitară ca fundament al bunăstării societăţii

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 153-148. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
291.

Particularităţi lexico-semantice ale limbajului muzical in italiană

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 157-153. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
292.

Arta ca fenomen socio-cultural

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 167-162. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
293.

Modelul cognitiv Blaga – Popper

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 171-167. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
294.

Salvgardarea patrimoniului cultural naţional in practica est-europeană

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 177-172. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
295.

Reflecţii despre pleonasm şi tautologie

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 186-178. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
296.

Resurse electronice credibile pentru procesul de studii și cercetare

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 191-187. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
297.

Изучение восточных культур в образовательной системе музыкальных вузов

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 34-30. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
298.

Dramaturgia națională la teatrul radiofonic in anii 1950—1960

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 62-58. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
299.

Dialog și dialogism în arta și pedagogia teatrului

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 75-71. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
300.

Pentru cine cercetează cei ce cercetează teatrul?

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 84-82. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
301.

Optimizing students’ cooperation within an intercultural environment: competency discourse

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), 162-157. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
302.

Авторский цикл Гимны Святой Литургии Святого Иоанна Златоуста для 4х-голосного женского хора в творчестве композитора и дирижера Владимира Чолака

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 18-13. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
303.

Б. Дубоссарский, Violin Concerto №2: романтические антитезы и их авторская транскрипция

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 29-19. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
304.

Фортепианное творчество Снежаны Пысларь: общая характеристика, черты стиля

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 35-30. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
305.

Principii compoziționale în Trio-urile lui Gheorghe Neaga

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 40-36. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
306.

Музыкально-драматургическая и семантическая концепция Элегической поэмы Г. Чобану

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 50-41. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
307.

Композиционно-драматургические особенности вокального цикла Девятая луна Геннадия Чобану

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 55-51. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
308.

Revelaţie Владимира Чолака: отражение сакральной тематики средствами неоархаики

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 60-56. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
309.

Suita corala Casa mare la Izvoare de T. Zgureanu: particularitați compoziționale

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 64-61. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
310.

Creaţiile cu tematică religioasă ale lui Vladimir Ciolac în literatura muzicologică din Republica Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 70-65. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
311.

Concertul Nr.1 pentru corn și orchestră de Oleg Negruța: particularități compoziționale

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 88-80. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
312.

Органность как принцип построения оркестровой ткани в транскрипции баховской Чаконы Павла Ривилиса

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 93-89. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
313.

Концертная музыка С. Пысларь — образец творческих поисков молодого композитора

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 99-94. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
314.

Specificul artei dirijorale a lui Serghei Lunchevici

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 123-115. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
315.

Personajul Santuzza din Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni în viziunea interpretativă a Mariei Bieșu

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 128-124. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
316.

Unele aspecte ale interpretării miniaturilor corale de Zlata Tkaci în practica concertistică

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 132-129. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
317.

Portret componistic Irina Odăgescu-Țuțuianu

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 148-144. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
318.

Some aspects of perception in music

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 154-149. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
319.

Transcrierea pentru acordeon: considerații generale

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 159-155. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
320.

Мария Чеботари — участница Зальцбургских фестивалей

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 169-166. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
321.

Tratarea compozițională a Studiului Sonor nr.5 semne reflectate pe cer de Ghenadie Ciobanu

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 12-8. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
322.

Фольклорный репертуар сборников Корчинского (1937) и Гершфельда (1940): современный ракурс

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 108-105. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
323.

Early recordings of piano playing, changing of performance style

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 137-133. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
324.

Implozia motivică şi consecinţe în planul formei

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 143-138. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
325.

Б.Н. Лятошинский и киевская школа (к 50-летию со дня смерти)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 165-160. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
326.

Sonata pentru vioară și pian de Serafim Buzilă: un exemplu de inventivitate componistică şi un omagiu adus marelui George Enescu

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 79-71. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
327.

Фортепианная музыка Галины Уствольской, или леди с молотком

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 1(34), 104-100. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. )
2018
328.

Principiile pedagogice ale lui Serghei Lunchevici

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 11-6. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
329.

The influence of interpretative art on the formation of the students` aesthetic views

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 14-11. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
330.

Служение музыке: Ирина Столяр – штрихи к творческому портрету

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 19-14. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
331.

Optimizarea măiestriei vocaliștilor prin trainingul mintal și pregătirea fizică profesional-aplicativă

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 27-23. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
332.

Influențe stilistice în sonata pentru vioară și pian în si minor de Ștefan Neaga

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 40-35. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
333.

Particularitățile predării disciplinei dans sportiv la studenții coregrafi

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 49-46. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
334.

A fi Elena sau: „la om (actor) totul trebuie să fie frumos…”

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 61-53. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
335.

Importanța mișcării scenice în teatrul de animație

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 71-68. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
336.

Realizarea sonoră a filmului de ficţiune în era digitală

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 77-71. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
337.

Conservarea panoului din mozaic „arta (atributele artei)”  realizat de Mihai Burea

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 84-78. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
338.

Repere metodologice ale instruirii studenților ceramiști

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 89-84. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
339.

Jocul didactic – formă eficientă de instruire interactivă

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 97-94. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
340.

Cultura dezbaterii și a dialogului în predarea disciplinelor socio-umane

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 94-90. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
341.

Formarea profesională a studenților pe parcursul practicii de culturalizare

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 100-97. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
342.

Chestionarea studenților: constatări, sugestii, recomandări

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 104-101. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
343.

Современный педагог в оценках студентов художественного ВУЗА

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 109-104. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
344.

Specificul predării / învățării limbii italiene în instituții cu profil muzical

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 113-109. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
345.

Aplicarea viziunii sistemice în metodologia cercetării designului

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 123-119. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
346.

Importanța disciplinei ritmica în procesul de educare a studenților actori

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 52-49. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
347.

Музыкальное время в музыкально-теоретических рефлексиях Оливье Мессиана

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 23-20. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
348.

Ethnics adaptation techniques in world music

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 34-28. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
349.

Стилевые ориентиры и эстетические особенности фортепианной музыки Тору Такемицу

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 45-40. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
350.

Киномонтаж как система: от теории к реальной практике

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 68-61. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
351.

Музыкотерапия как метод арт-терапии в коррекции эмоциональных состояний

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 2(33), 119-113. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
352.

Tratarea ciclului şi formei de sonata in cvartetul de coarde op.83 de E. Elgar

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 11-6. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
353.

Principles of organizing social space in music: convergence

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 15-12. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
354.

Детский альбом для фортепиано в творчестве молдавских композиторов

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 32-27. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
355.

Детский альбом для фортепиано в творчестве молдавских композиторов

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 32-27. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
356.

Primele forme teatral-muzicale romaneşti

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 37-32. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
357.

Тема войны и мира в камерно -вокальных сочинениях О. Негруцы

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 41-37. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
358.

Elemente de compoziţie şi dramaturgie in suita pentru cvartet de coarde de Gheorghe Neaga

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 46-41. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
359.

Isidor Burdin şi Serghei Lunchevici: legături artistice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 51-46. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
360.

Reflectarea tradiţiilor clasice in sonata moderne pentru acordeon op.2 de Carmelo Pino

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 60-52. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
361.

Sonatina pentru fagot şi pian de Vladimir Ciolac

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 69-61. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
362.

Школа Евгении Ревзо в свете европейской фортепианной культуры

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 21-15. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
363.

Итальянская опера и ≪Золотая молодежь≫: новые явления в театральной повседневности Одессы 60-х годов ХІХ века

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 27-21. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
364.

Fenomenul ornamental in muzica academică şi folclorică: abordare istoriografică

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 83-77. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
365.

Dimensiuni contemporane ale unui instrument tradiţional: naiul

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 87-84. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
366.

Miniatura corală SEar ă de var ă de Vasile Zagorschi : viziuni interpretative

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 92-87. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
367.

Direcţii in activitatea artistică a colectivelor corale camerale la etapa contemporană

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 99-93. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
368.

М. Чеботари — исполнительница главной партии в последней опере Р. Штрауса Каприччио

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 104-99. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
369.

Metamorfozele corului antic in imaginarul artistic druţian

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 110-105. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
370.

Teatrul transcendental al lui Andrei Şerban

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 116-110. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
371.

Iluminatul artistic — importantă modalitate de expresie a artei cinematografice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 121-116. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
372.

Партита № 2 c-moll И.С. Баха в исполнении выдающихся пианистов Г. Гульда, М. Аргерих и Г. Соколова

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 77-69. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
373.

Păpuşa — protagonist al emisiunilor/show‑urilor televizate

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 128-122. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
374.

Norme ce conduc spre o exprimare clară şi corectă a limbii romane

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 132-128. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
375.

Rimini protokoll — teatrul care a dizolvat graniţele dintre artă şi viaţă

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 138-133. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
376.

Compoziţia scenografică — parte componentă a operei coregrafice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 143-139. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
377.

Lumea acustică — in realitate şi in arta cinematografică

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 148-143. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
378.

Nuanţe stilistice africane in spectacolul coregrafic Carmen de Dada Masilo

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 155-152. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
379.

Valenţele artei coregrafice in formarea orientărilor estetice la studenţi

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 164-159. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
380.

Nudul in compoziţiile tematice ale sculptorului Iurie Canaşin

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 169-165. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
381.

Aportul artistelor plastice la dezvoltarea graficii de șevalet din Basarabia

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 174-169. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
382.

Particularitățile picturii in tehnica pastelului in dezvoltarea percepției vizuale la studenți

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 181-174. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
383.

Caracterul picturii figurative moldovenești in prima jumătate a anilor ’60 ai sec. XX

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 187-181. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
384.

Modalități artistice de abordare a narațiunii și simbolului in grafica de carte moldovenească din perioada anilor 1970-1980

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 192-187. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
385.

Cultura — toleranță și solidaritate in condițiile globalizării

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 198-193. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
386.

Исследование пространства и времени как предмета искусства живописи (на примере работ современных молдавских художников Валерия и Иона Жабински)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 206-198. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
387.

Miturile in comunicarea organizațională

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 210-206. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
388.

Abordări metodologice privind interpretarea datelor

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 215-211. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
389.

Sistemul electoral și impactul asupra calității clasei politice din Republica Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 221-215. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
390.

Bebe teatru — o nouă perspectivă a teatrului de animaţie pentru copii din Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 158-155. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
391.

O perspectivă istorică a dezvoltării comunicării

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 225-221. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
392.

Vorbirea scenică şi auzul afectiv

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2018, nr. 1(32), 152-148. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
2017
393.

Capriciul nr. 24 de Niccolo Paganini in viziunea componistică a lui Oleg Negruţa

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 79-76. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
394.

Архитектонические особенности кантаты Hаши зори С. Лобеля

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 100-95. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
395.

Aspecte ale cercetării fenomenului de interpretare a creațiilor vocale tradiționale in context scenic contemporan: colinda și doina

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 67-64. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
396.

Componenta socio-culturologică a securităţii umane in contextul dezvoltării sustenabile a sociumului

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 183-176. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
397.

Constantin Stere şi o traiectorie literară irepetabilă de la povestirea scripca la romanul in opt volume in preajma revoluţiei

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 208-201. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
398.

Contribuția meșterului Gr. Covaliu la dezvoltarea artei de construcție a naiului in spațiul romanesc

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 262-258. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
399.

Cultura europeană: o reevaluare a identităţii

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 171-167. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
400.

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare la studenţi prin exerciţiul şi jocul teatral in cadrul orelor de arta vorbirii

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 252-248. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
401.

Dezvoltarea competenţelor literar-artistice ale studenţilor in procesul receptării literaturii

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 118-115. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
402.

Diversitatea formelor plastice in ceramică

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 152-148. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
403.

Formarea competenţelor artistico-plastice la elevi prin joc. Repere metodologice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 279-275. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
404.

Ghita Strahilevici – promotoarea muzicii moldovenești

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 283-280. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
405.

Imaginea Scării in pictura bisericească medievală din Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 148-141. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
406.

Improvizaţia de jazz: scurtă trecere in revistă a ghidurilor teoretico-metodologice de bază

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 248-244. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
407.

Influenţa limbajului jazzistic asupra cantecului Te salut, Chişinău! de Oleg Negruţa

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 95-90. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
408.

Инструментальный диалог в сочинении С. Пысларь incantation для тенор-саксофона (или бас-кларнета) и фортепиано

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 40-34. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
409.

Interpretarea operelor literare in balet: episoade din experienţa creativă a lui Boris Eifman

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 132-130. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
410.

Metamorfozele basmului crengian din perspectiva teatrului de păpuşi

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 109-105. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
411.

Mi(n)ority– de la crearea textului dramatic la realizarea spectacolului

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 124-118. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
412.

Naraţiune şi simbol in grafica de carte din RSS moldovenească in perioada anilor 1953-1960

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 197-192. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
413.

Общая характеристика репертуара и исполнительского стиля М. Чеботари

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 269-265. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
414.

Ornamentica in repertoriul tradiţional al lăutarului A. Bidirel în contextul problemelor stilistice şi interpretative in folclorul romanesc din sec. XXI

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 257-253. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
415.

Performance provocativ, teatru provocativ: interacţiune estetică

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 114-110. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
416.

Portretul ca parte componentă a compoziţiilor ceramistelor Nelly Sajina şi Luiza Iantzen

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 140-137. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
417.

Problema formei in cvartetul nr. 3 pentru instrumente cu coarde de Gheorghe Neaga

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 234-230. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
418.

Проблема композитор и фольклор: стилеконструктивные факторы

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 12-8. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
419.

Problemele imaginaţiei creative şi metodele de depăşire ale acestora

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 201-197. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
420.

Relațiile interetnice in contextul sociocultural din Republica Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 167-159. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
421.

Rolul educaţiei in dezvoltarea personalităţii (din perspectiva perceperii picturii murale)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 230-225. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
422.

Сборник Coruri de Constantin Rusnac: его структура и жанровые особенности

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 28-21. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
423.

Scenele de ansamblu – paradigme ale culturii romaneşti

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 212-209. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
424.

Симфония Legenda buciumului В. Чолака: драматургия цикла и ее влияние на приемы развития quasi-фольклорного тематизма

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 55-48. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
425.

Sonata nr. 1 pentru acordeon cu butoane de Nikolai Ceaikin: orfologie, sintaxă şi interpretare

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 243-234. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
426.

Specific features of teaching jazz in the system of higher education

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 264-262. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
427.

Specificul mijloacelor expresive ale dansului sportiv modern

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 274-270. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
428.

Specificul şi funcţiile actului provocativ

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 105-101. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
429.

Spectacolul Carmen TV in viziunea lui Radu Poclitaru

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 136-133. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
430.

Степени родства тональностей в курсе гармонии: современные аспекты проблемы

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 225-217. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
431.

Tehnologia ţesutului tapiseriei moderne in Republica Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 158-153. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
432.

Televiziunea naţională – factor esenţial de creare a opiniei publice

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 187-183. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
433.

Tendinţe neoclasiciste in Sonata in C pentru acordeon solo de Ernst-Lothar von Knorr

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 89-80. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
434.

Valorificarea tendinţelor (post)avangardiste in Respiraţia florilor de Iulian Gogu

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 76-68. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
435.

XIX Международный театральный фестиваль Встречи в России в зеркале критики

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 129-125. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
436.

Bagatela ca gen miniatural instrumental in viziunea compozitorului Pavel Rivilis

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 59-55. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
437.

Development trends of the concerto for violin and orchestra in the european music and its evolution in Ukraine

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 47-41. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
438.

Haiducii – tipologie distinctivă a dramaturgiei muzicale romaneşti

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 64-59. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
439.

Из опыта преподавания сольфеджио в московской средней специальной музыкальной школе (колледже) имени Гнесиных

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 217-213. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
440.

Metamorfozele stimei de sine intr-o societate instabilă economic

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 175-172. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
441.

Music in the museum (the 70s-80s of the 20th century, Chisinau)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 16-13. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
442.

Musical space as a way of reflecting public relations

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 20-17. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
443.

Musical space as a way of reflecting public relations

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 20-17. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
444.

Вокальная музыка эпохи возрождения как предмет изучения в классе концертмейстерского мастерства

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 192-188. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
445.

Serghei Beseadanskii – personalitate marcantă in istoria formării şcolii pianistice autohtone

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), 33-28. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
446.

Capriccio pentru trompetă şi pian de Boris Dubosarschi — o mostră de neofolclorism în creația componistică autohtonă

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 76-71. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
447.

Aportul violonistului Dumitru Blajinu la păstrarea și valorificarea culturii muzicale tradiționale

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 163-160. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
448.

Болевые точки современного музыковедческого образования в Республике Молдова

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 174-170. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
449.

Ciclurile de miniaturi pentru pian în creaţia lui Solomon Lobel

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 100-96. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
450.

Creațiile originale de autor — imnele heruvice din ciclul liturgic Imnele Sfintei Liturghii de Mihail Berezovschi — particularități componistice și de dramaturgie

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 117-113. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
451.

Фортепианная школа А.Л. Соковнина. Елена Решетниченко — штрихи к творческому портрету

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 179-174. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
452.

Музыкальная трактовка поэтического источника в рэп-поэме из вокально-симфонического цикла для баритона с оркестром Après une Lecture Г. Чобану

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 51-44. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
453.

Определение фольклора на основе синхронного и диахронного подходов

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 140-136. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
454.

Особенности музыкального языка и фактуры в Концертном Вальсе для двух фортепиано Олега Негруцы

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 105-100. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
455.

Особенности воплощения героико-патриотической тематики в кантате В. Загорского Под знаменем побед

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 124-117. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
456.

Particularități stilistice şi interpretative în repertoriul folcloric al lăutarului violonist Alexandru Bidirel

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 160-150. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
457.

Претворение национальных традиций Молдовы в концерте для ная и симфонического оркестра Теодора Згуряну

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 38-35. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
458.

Раннее органное творчество Дмитрия Киценко

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 88-77. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
459.

Sinteză asupra piesei folk pentru nai, flaut, clarinet, percuție și pian de Sergiu Roșca

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 71-66. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
460.

Spaţiul şi timpul sonor prin prisma gândirii muzicale tradiţionale — valoare și conţinuturi

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 144-140. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
461.

Стихира Павла Ривилиса. Особенности оркестровки

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 23-19. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
462.

В. Беляев. Cтрунный квартет Nr 1: высотная организация и ее влияние на драматургию сочинения

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 65-60. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
463.

Влияние тенденции камернизации на жанр концерта для фортепиано с оркестром в творчестве композиторов Республики Молдова

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 35-30. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
464.

Жанр симфонии в творчестве композитора Виктора Симонова

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 19-10. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
465.

Старопровансальские баллаты для скрипки и голоса С. Пысларь: особенности формообразования

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 135-129. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
466.

Creația vocală a compozitorilor din Republica Moldova în practica interpretativă internațională de concert

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 181-179. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
467.

М. Чеботари и Р. Штраус: хроника профессиональных и личных контактов (1931–1941)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 187-181. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
468.

М. Чеботари и Р. Штраус: хроника профессиональных и личных контактов (1942–1949)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 194-187. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
469.

О поэтической основе вокального цикла Девятая луна Геннадия Чобану

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 129-124. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
470.

О проявлении национального в музыке

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 170-164. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
471.

Особенности музыкального языка, композиции и драматургии в сочинении С. Пысларь Les Cantilènes для фортепиано

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 95-88. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
472.

Tipuri melodice în cântecul ritual de nuntă

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 150-144. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
473.

Abordarea contemporană a colindei în piesa pentru orchestra de coarde Рождественская ночь (Noapte de Crăciun) de V. Ciolac

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 43-39. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
474.

Cvartetul nr.1 pentru instrumente cu coarde de Gheorghe Neaga între vechi și nou

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 60-52. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
475.

Organizarea intonaţională în concertul pentru vioară şi orchestră Momente de Ghenadie Ciobanu

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 1(30), 30-24. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
2016
476. О трактовке поэтического источника в вокально-симфоническом цикле для баритона с оркестром 1près une lecture (по прочтении) Геннадия Чобану. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 15-8. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
477. Indicaţiile programatice în concertul pentru vioară şi orchestră simfonică momente de Ghenadie Ciobanu. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 19-15. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
478. Luttuoso Владимира Чолака: неоромантическая концепция траурной музыки. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 26-20. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
479. Некоторые тенденции развития жанра концерта для фортепиано с оркестром в творчестве композиторов Республики Молдова. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 31-26. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
480. Reactualizarea muzicii catolice în creaţia componistică autohtonă: Laudate Dominum de Vladimir Ciolac. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 36-32. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
481. Кантата мира А. Стырчи как образец кантатного творчества композитора. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 41-36. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
482. Ipostaze ale tratării polifonice în muzica instrumentală de cameră a lui Gheorghe Neaga. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 45-42. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
483. Камерно-вокальное творчество Снежаны Пысларь: общая характеристика, жанровые и стилевые особенности. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 50-45. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
484. Особенности тематического материала и фактуры в фантазии для двух фортепиано Брыул М. Амихалакиоае Влада Бурли. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 54-50. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
485. 13 инвенций для фортепиано И. Маковея: традиционное и новое в организации полифонического цикла. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 61-55. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
486. Десять музыкальных фантазий для фортепиано Владимира Ротару — современный образец отечественного детского альбома. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 66-61. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
487. Influenţe folclorice în opera Alexandru Lăpuşneanu de Gheorghe Mustea. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 70-67. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
488. Концерт для оркестра №2 Георгия Мусти как воплощение музыкального неофольклоризма. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 75-70. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
489. Despre un procedeu de interpretare la vioară în muzica tradiţională. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 77-76. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
490. Două obiceiuri semnificative în viata tinerilor din colectivitatea rurală contemporană — petrecerea la armată şi jocul de hram. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 81-78. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
491. Orchestra Folclor ca factor de conservare, actualizare, valorificare şi diseminare mediatică a muzicii tradiţionale din Republica Moldova. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 87-81. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
492. Cântecul popular, de la monodic-modal la armonic-tonal. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 91-88. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
493. Cultura tradiţională românească — piatră de căpătâi a (re)formării unei naţiuni. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 94-91. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
494. Ce reprezintă patrimoniul imaterial pentru identitatea unei naţii?. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 97-94. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
495. Dancemaking in unexpected places: moldovan music and vertical dance in wyoming. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 100-97. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
496. Particularităţi morfologice ale muzicii de ascultare în repertoriul lăutarilor violonişti din zona de nord a Republicii Moldova. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 105-100. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
497. Болгарские зимние календарные праздники в селе Парканы. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 119-111. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
498. Elogiul fetelor necăsătorite în colindele de la est de Nistru şi Bug. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 110-106. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
499. Образ кукушки в молдавском песенном фольклоре. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 127-120. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
500. Sonata pentru vioară şi pian de Viorel Munteanu în viziunea interpretativă a muzicienilor autohtoni. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 132-128. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
501. Activitatea lui Mihail Berezovschi reflectată în documentele arhivei naţionale din perioada Basarabiei ţariste. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 140-132. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
502. Австро-немецкая Lied ХIХ в. в программах камерных концертов Кишинева 1955–2015 гг. (по материалам интервью с Л. Ваверко и С. Коваленко). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 144-140. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
503. К 100-летию Л. Г. Боксана: страницы из жизни. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 150-145. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
504. Персонография летописец музыкальной жизни Молдовы: содержание и структура. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 1(28), 155-151. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
505. The music of the past in the present. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 9-6. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
506. Juvenis concert для фортепиано с оркестром Владимира Чолака: черты жанра и формы. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 15-10. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
507. Creaţia corală românească de esenţă folclorică din prima jumătate a sec.XX: direcţii și perspective. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 20-15. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
508. Социальное пространство итальянской оперы Одессы первой половины ХІХ века. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 25-20. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
509. Eurovision song contest: history and contemporaneity. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 29-25. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
510. Specificul formei variaţionale în tema Con Variazioni de Jean Franзaix. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 33-29. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
511. Activitatea lui M. Berezovschi reflectată оn documentele arhivei naţionale din perioada României Mari (II). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 39-33. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
512. Особенности музыкального языка и драматургии Stabat Mater В. Чолака. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 43-39. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
513. Metodele de abordare a secvenţei medievale Dies Irae – o mostră de imnografie creștină, în requiem de V. Ciolac. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 48-43. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
514. Reflecții asupra tratării muzical-scenice a chipului liubașei în opera Mireasa Țarului de N. Rimski-Korsakov. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 52-48. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
515. Miniaturile instrumentale ale compozitorului Gheorghe Neaga: între vechi și nou. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 56-52. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
516. Sonata-dialog pentru fagot și pian de V. Rotaru. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 60-57. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
517. Boris Dubosarschi. Cvartetul de coarde nr. 4: probleme de interpretare. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 66-61. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
518. Камерно-инструментальное творчество В. П. Власова (на примере анализа „Концертного триптиха на тему картины Иеронима Босха Страшный суд”). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 73-66. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
519. Particularităţi stilistice În sonata nr. 1 pentru acordeon de Viaceslav Semionov. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 77-73. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
520. Dies Irae ca element central al dramaturgiei sonatei pentru pian op. 13 de Nikolai Miaskovski. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 82-77. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
521. Классицистские и романтические черты в цикле песен Бетховена к Далекой возлюбленной. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 88-83. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
522. Из истории исполнения оперы Р. Штрауса Ариадна на Наксосе. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 93-88. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
523. Ecourile ziaristice despre activitatea artistică a tenorului Mihail Muntean. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 100-93. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
524. Abordări moderne în clasificarea cunoștinţelor muzicale în contextul dezvoltării domeniului muzical-artistic. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 105-100. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
525. Studiul instrumental cu ajutorul materialelor suport E-orchestra. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 109-105. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
526. Sonata și sonatina în repertoriul didactic pentru acordeon. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 115-110. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
527. Miniatura corală arde pământul de Vasile Zagorschi: viziuni stilistice și interpretative. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 120-116. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
528. Studiul aspectelor știinţifice ale predării cântului în clasa profesorului universitar Mihail Muntean. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 127-120. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
529. Privire de ansamblu asupra repertoriului folcloric pentru vioară a lăutarului bucovinean A. Bidirel. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 134-128. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
530. Reflecţii asupra fenomenului ornamental în repertoriul lăutarilor violoniști din spaţiul folcloric al Moldovei istorice. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 137-134. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
531. Repercusiunile impactului a două limbaje: plastic (sculptural) și cinematografic. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 145-138. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
532. Posterul teatral între publicitate și creaţie artistică. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 149-145. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
533. The problem of educating a person in the works of Belarusian playwrights of the nineteenth century. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 153-150. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
534. Om. Mască. Marionetă. Actorul în secolul XXI. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 158-154. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
535. Актерская выразительность: физическое действие как язык архетипов. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 163-158. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
536. Analiza comparată a personajului Carmen în diverse opere artistice. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 169-164. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
537. Maurice Bйjart: stil individual în coregrafie. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 174-169. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
538. Eficacitatea elementelor ritualice în arta spectacolului. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 177-174. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
539. Fenomenologia portretului în artă și literatură. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 181-178. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
540. Specificul portretului în pictura și sculptura naţională (anii 1945-1960). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 187-182. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
541. Arta portretului în pictura naţională (anii 1959-1970). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 194-188. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
542. Vitraliul – particularităţi tehnice și artistice. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 202-194. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
543. Portretele-măști ale lui Glebus Sainciuc. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 207-202. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
544. Analiza structurilor narative și simbolice în grafica de carte din RSS Moldovenească în perioada de instaurare a realismului socialist (1945-1953). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 211-207. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
545. Paradigma societăţii moderne: echilibrul între capacitatea intelectuală (IQ) și inteligenţa emoţională (EQ). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 216-212. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
546. Reflectarea cunoașterii artistice prin creativitatea și creația artistică. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 220-217. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
547. Politici culturale în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 231-221. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
548. Sistemul politic din Republica Moldova: evoluţii, vulnerabilităţi și oportunităţi de modernizare. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 236-231. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
549. Metode și tehnici de predare a dansului sportiv copiilor de vârstă preșcolară. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 249-246. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
550. Resurse de informare în procesul de studii și cercetare: repere în domeniul artelor. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 256-250. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
551. Practici didactice și metodico-interactive de constituire a unităţilor de studiu pentru programele de formare în învăţământul superior. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2016, nr. 2(29), 246-237. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
2015
552. Трансформация жанра симфонии и понятия симфонизм на рубеже ХХ-ХХI вв. и ее отражение в композиторском творчестве Республики Молдова. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 16-8. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
553. Adnotarea de autor ca manifestare a concepţiei creative a compozitorului. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 23-17. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
554. Сочинения композиторов Республики Молдова в библиотеке симфонического оркестра национальной филармонии им. С. Лункевича. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 28-23. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
555. Muzica religioasă basarabeană de tradiţie bizantină reflectată în muzicologia autohtonă. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 36-29. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
556. Музыкально-драматургическая концепция монооперы Атех Г. Чобану и ее корреляция с литературным первоисточником. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 45-37. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
557. Камерная симфония Legenda Buciumului В. Чолака в контексте композиторского фольклоризма в Молдове на рубеже ХХ–ХХI веков. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 53-46. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
558. Органный концерт Дмитрия Киценко: авторский взгляд из настоящего в прошлое мировой культуры. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 60-53. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
559. Фортепианное трио М. Фишмана как звуковой документ эпохи. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 75-66. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
560. Особенности формы в сонате C-Moll для скрипки и фортепиано Константина Романова. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 83-76. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
561. Vechi şi nou în sonatele pentru vioară şi pian de Gheorghe Neaga: repere comparative. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 66-61. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
562. Creaţiile pentru clarinet şi acompaniament în repertoriul componistic al maestrului Oleg Negruţa. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 88-84. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
563. Из истории фортепианного образования в Бессарабии 1900–1930-х годов.: музыкальное училище при Kишиневском отделении ИРМО. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 97-89. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
564. Problemele periodizării istorice a muzicii pentru pian din Republica Moldova. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 101-98. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
565. Композиционно-драматургические особенности сочинения для двух фортепиано Кишиневской филармонической публике Г. Чобану (часть II). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 108-102. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
566. Lucrările pentru pian în contextul creaţiei componistice de Oleg Negruţa. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 114-108. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
567. Salve Regina de V. Ciolac — un exemplu contemporan de antifon marianic. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 122-114. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
568. Madrigalul lumineze stelele de Gheorghe Mustea: particularităţi compoziționale şi aspecte de interpretare corală. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 127-122. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
569. Particularităţile ritmice ale cântecului de leagăn din spaţiul folcloric al Republicii Moldova. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 150-144. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
570. Peisaje muzicale în viaţa culturală a Chişinăului la început de secol XXI (preliminarii la studiu de caz). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 155-151. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
571. Музыкальные династии. Пианист Марк Зельцер. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 163-155. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
572. Анна Стрезева: Штрихи к портрету. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 166-163. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
573. Память о Марии Чеботари на её родине. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 170-166. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
574. Песенный фольклор Кемеровской области в фортепианном цикле Виктора Шергова Тяжинская тетрадь. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 178-171. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
575. Фортепианное наследие В. Ребикова в контексте традиций русской музыкальной культуры начала ХХ века. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 186-179. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
576. Некоторые аспекты развития музыкального воспитания и детского хорового исполнительства в Бессарабии (начало XIX века – 40-е годы XX века). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 132-127. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
577. Историческая хронология кантат в творчестве композиторов Республики Молдова: 1950-е годы. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 2(25), 143-132. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
578. Антон Рубинштейн и Украина (История одного рояля). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 9-5. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
579. Portretul de creaţie al pianistei Antonina Stadniţki. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 13-9. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
580. Sergei Prokofiev’s piano sonata no. 5 in c major op. 135: a stylistic approach. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 17-14. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
581. Unele considerații asupra evoluției genului de operă in creația compozitorilor din Basarabia. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 22-17. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
582. Activitatea interpretativă a compozitorului Gheorghe Neaga. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 25-22. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
583. Фортепианный сборник Весеннее настроение О. Негруцы: стилевые и жанровые особенности произведений. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 31-25. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
584. Aspecte stilistice și interpretative ale piesei Skai-skep de Edy Terenyi. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 37-31. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
585. The piano duo A. Lapicus – Iu. Mahovici in the mirror of postmodernism. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 39-37. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
586. Valorificarea sursei folclorice in procesul de cristalizare a muzicii corale românești. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 44-40. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
587. Alcătuirea scenariului după un obicei popular: intre tradiția populară și didactică academică. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 49-45. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
588. Instruirea percuţioniștilor de jazz in clasa de vibrafon. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 55-49. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
589. Unele repere metodologice cu privire la formarea abilităţii motorii necesare pentru citirea la prima vedere la lecţiile de pian. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 67-60. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
590. Некоторые методические аспекты вокального дыхания в процессе преподавания дисциплины сольное пение. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 71-68. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
591. Iniţierea studentului-dirijor in bazele tehnicii dirijorale (primii pași și importanţa lor in formarea tehnicii dirijorale). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 75-72. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
592. Философско-эстетическое восприятие формообразования в дизайне одежды. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 81-76. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
593. Schimbările și modificările tiparului de pantalon pentru ţinute netipice. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 85-81. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
594. Personalitatea cadrului didactic – condiţie fundamentală in procesul instructiv-educativ universitar. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 90-86. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
595. Aplicarea strategiilor didactice interactive in formarea competenţelor profesionale teoretice in invăţământul superior. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 96-90. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
596. Методика преподавания мифологии в высших учебных заведениях художественного профиля. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 4(27), 100-97. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
597. Teoria fugii în tratatul despre înalta compoziţie muzicală a lui Antonin Reicha. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 12-6. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
598. Particularităţile programatismului în suita instrumentală a compozitorilor din Republica Moldova. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 18-12. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
599. Missa lui V. Ciolac: tradițiile genului ecleziastic în contemporaneitate. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 26-18. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
600. Rugăciunile la râul vavilonului și ușile pocăinței din ciclul imnele vecerniei și utreniei de M.Berezovschi – exemple de abordare a creațiilor altor compozitori. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 31-26. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
601. Privire analitică asupra madrigalului Moro Lasso al Mio Duolo de Gesualdo da Venosa. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 35-31. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
602. Repere semantice în magnificat de V. Ciolac. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 39-35. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
603. Sonata pentru clarinet și pian de francis poulenc sub aspectul evoluţiei genului de sonată în sec. XX. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 44-40. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
604. Забытые страницы творчества Иона Маковея. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 50-44. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
605. The genre and stylistic features of piano concertos by moldovan compozers from the second half of the 20th and the beginning of the 21st centuries. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 54-50. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
606. Органный концерт Дмитрия Киценко: особенности версии мультимедиа. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 59-54. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
607. Genul de bagatelă și realizarea lui în creația compozitorului Nicolae Ciolac. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 64-60. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
608. Из истории фортепианно-дуэтного исполнительства в Республике Молдова. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 68-64. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
609. О синтетической природе оперного образа. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 74-68. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
610. Вопросы взаимодействия традиционных и современных средств выразительности в духовом музыкально-исполнительском искусстве. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 80-74. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
611. Fenomenul romantismului muzical European în viziunea cercetării sistemice. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 84-80. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
612. Filmul documentar de artă: abordări socio-ideologice. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 93-85. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
613. Alexa Visarion and the Caragialian texts –essence and expressiveness. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 103-99. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
614. Материя звука. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 108-103. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
615. Имровизация – одна из форм современного танца, развивающая творческую индивидуальность танцовщика. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 116-113. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
616. Filosofia creaţiei lui Nicolae Grigorescu și Vassili Vereșciaghin (în baza evenimentelor anilor 1877-1878). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 123-117. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
617. Teoria naraţiunii în arta graficii de carte. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 127-123. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
618. Designul – răspuns la problemele globale ale contemporaneității. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 132-128. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
619. Scuarul ca spaţiu verde urban multidimensional. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 137-132. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
620. Cultura în etapa de tranziţie: realităţi și tendinţe. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 146-142. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
621. Категория „Дом” в антропологическом пространстве культуры. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 152-147. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
622. Культура морали в современном молдавском обществе: мировоззренческие составляющие. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 158-152. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
623. Promovarea culturii naţionale prin diasporă. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 162-158. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
624. Задачи и средства формирования гражданской культуры у молодежи в Республике Молдова. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 167-163. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
625. Cultura organizaţională în spaţiul universitar din Republica Moldova. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 172-168. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
626. Participarea cetăţenilor la procesul de administrare publică. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 179-173. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
627. Кишиневский русский драматический театр им.А. П. Чехова второй половины ХХ векa сквозь призму критики. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 3(26), 113-108. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
628. Vladimir Axionov — eminent savant și profesor. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 15-10. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
629. Vladimir Axionov — omul deplin al muzicologiei din Republica Moldova. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 20-15. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
630. Vladimir Axionov — personalitate de vază a culturii naţionale. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 24-20. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
631. Vladimir Axionov — corifeu al muzicologiei moldovenești. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 28-25. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
632. В. В. Аксенов: историческое исследование сущности музыки. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 37-28. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
633. Vladimir Axionov despre repertoriul componistic al lui Gheorghe Neaga. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 47-40. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
634. O lecţie de istoria muzicii universale din cursul lui V. Axionov оn proiecţie diacronică: acum 30 ani. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 51-47. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
635. On Wagner and substitute reprises... homage to Vladimir Axionov — a lecturer of the history of western music. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 59-51. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
636. Страницы истории национального музыковедения: Лидия Александровна Аксенова. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 65-60. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
637. Из истории художественно-эстетических традиций семьи Аксеновых: Константин Станиславский — Вячеслав Аксенов. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 70-66. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
638. Татьяна Войцеховская — первый наставник Владимира Аксенова в искусстве фортепианной игры. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 78-70. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
639. Роль музыковеда Н. С. Николаевой и ее школы в профессиональном становлении Владимира Аксенова. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 84-78. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
640. Concertul instrumental ca obiect al cercetării ştiinţifice. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 93-85. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
641. Жанр фортепианного концерта в творчестве композиторов Республики Молдова и его научное осмысление. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 99-93. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
642. О тембровых контрастах и некоторых особенностях их воплощения в симфоническом творчестве Павла Ривилиса. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 105-99. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
643. Perpetuarea chipului maicii domnului în Stabat Mater de V. Ciolac. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 111-105. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
644. Compozitoarea Snejana Pîslari: profil de creaţie. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 118-111. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
645. Ciclul pentru pian creionări de Vlad Burlea: comentarii interpretative. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 123-118. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
646. Нетрадиционные подходы к анализу музыкального произведения в области профессиональной критики. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 130-123. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
647. Самобытность оркестрового стиля оперы-балета Н. Римского-Корсакова Млада. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 139-131. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
648. Художественный образ оперного персонажа как объект композиторской интерпретации. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 148-140. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
649. Comunicarea didascalică în textul dramaturgic. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 154-148. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
650. Muzicologia ca sistem evolutiv al categoriilor gândirii muzicale (propunere de abordare metodologică-hermeneutică). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 178-155. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
651. Vladimir Axionov: ipostaze ale manifestării profesionale. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 188-181. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
652. Despre abilităţile sociale și calităţile organizatorice ale lui Vladimir Axionov. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 189-188. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
653. În semn de omagiu profesorului Vladimir Axionov. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 202-189. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
654. Владимир Аксенов — исследователь стиля музыки молдавских балетов. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 40-37. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
655.

Factorii de influenţă asupra dezvoltării infrastructurii informaţionale a societăţii

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 34-27. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
656.

Eficienţa alocaţiilor mijloacelor financiare pentru informatizarea economiei naţionale

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 59-56. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
657.

Improving the bank informational systems security in the Republic of Moldova through implementation of innovations

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 71-69. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
658.

Инновационный менеджмент как фактор привлечения глобальных инвестиций

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 79-78. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
659.

The role of investments in the development of the digital economy of the Republic of Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 81-80. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
660.

National activities within IT4BA incubator in the framework of the EU Digital Economy Strategy (DES)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 85-84. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
661.

Incidenţa alocărilor bugetare asupra dezvoltării economiei digitale

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 90-88. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
662.

Investor relations as part of the corporate governance system

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 106-105. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
663.

Perspective directions of state regulation of the country's financial security in terms of information economy development

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 131-130. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
664.

Globalization of financial markets, information security and data protection: adjustments to the new realities

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 138-137. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
665.

Применение информационных технологий в управлении проектами как направление развития информационной экономики

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 146-145. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
666.

Мировой валютный рынок как проявление финансовой глобализации

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 148-147. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
667.

Particularities of european capital market evolution in a digital economy

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 150-149. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
668.

Crowdfundingul - o sursă alternativă de finanţare a startupurilor

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 164-162. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
669.

Productive projects for anti-migration activities in the Republic of Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 184-181. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
670.

The impact of the financial monitoring on the bank’s economic security

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 197-196. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
671.

Emotional Intelligence and Financial Leadership: A Critical Review

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 212-210. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
672.

Rolul moderator al culturii inovaţiei într-o universitate regională

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 258-256. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
673.

The role of information and communication technologies in financing the european economic growth

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 54-49. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
674.

The influence of digital economy on the investment potential of non-state pension funds of the Republic of Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 100-99. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
675.

Некоторые вопросы эффективного управления виртуальным предприятием

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 116-113. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
676.

Interface component of economic security of institutions of higher education

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 122-121. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
677.

Trends in investments of insurance companies in Bulgaria for period 2010-2015

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 125-123. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
678.

Evaluation of food security in the region

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 193-192. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
679.

The role of financial intermediaries in the process of legalization laundering of money

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2015, nr. 1(24), 205-204. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
2014
680. Влияние переходных процессов на развитие постсоветского композиторского творчества в Республике Молдова. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 15-9. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
681. Содержательные аспекты современных сочинений мемориальной тематики: опыт композиторов Республики Молдова. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 22-16. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
682. Жанровые интерференции оперы Атех Г. Чобану и их проявление на композиционно-архитектоническом уровне. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 30-23. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
683. О некоторых особенностях оркестровой технологии в унисонах Павла Ривилиса. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 38-31. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
684. Quatre tableaux pour orchestre à cordes Бориса Дубоссарского: музыкальный экфрасис или индивидуальное художественное послание. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 44-38. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
685. Suita cinci peşrevuri (pe motivele melodiilor lui Dimitrie Cantemir) de Zlata Tkaci: aspecte ale dialogului stylistic. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 56-45. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
686. Perpetuarea tradiţiilor în sonata pentru vioară şi pian nr. 1 de Gheorghe Neaga. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 66-56. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
687. Трио A-Dur для фортепиано, скрипки и виолончели Константина Романова: особенности композиции, драматургии и музыкального языка. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 73-67. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
688. Principii compoziţionale în sonata pentru vioară şi pian nr.2 de Gheorghe Neaga. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 84-74. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
689. А. Тимофеев – З. Ткач: диалог в жанре фортепианной сонаты Galina Cocearova. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 93-85. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
690. Фортепианные миниатюры Владимира Беляева. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 102-93. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
691. Хоровые миниатюры а cappella З. Ткач позднего периода творчества: черты стиля (часть II). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 119-111. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
692. Кантата в творчестве композиторов Республики Молдова как объект изучения в национальном музыковедении. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 126-120. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
693. О композиции и формообразовании в магнификате В. Чолака. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 140-127. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
694. Молитва в камерном творчестве Д. Киценко (на примере сочинений Mariengebet и Ave Maria). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 145-140. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
695. Литургия №1 С. Бузилэ как образец авторской трактовки канонической формы. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 151-145. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
696. Tematica mariologică reflectată în creaţia Ave Maria de V. Ciolac. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 158-151. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
697. Valorificarea melodiei psaltice originale în rugăciunea liturgică Doamne strigat-am în glasul al 6-lea din imnele vecerniei şi utreniei de Mihail Berezovschi. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 163-158. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
698. Фортепианные произведения молдавских композиторов в исполнении Александра Палея. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 170-164. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
699. Arta interpretativă şi pedagogia pianistică în Basarabia (până în anii 40 ai secolului XX). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 177-170. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
700. Исследование творчества композиторов Республики Молдова в контексте научно-методической деятельности кафедры общего фортепиано Академии музыки, театра и изобразительных искусств 50–60-х годов ХХ века (по материалам Национального Архива Республики Молдова). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 183-177. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
701. Некоторые аспекты развития музыкального воспитания и детского хорового исполнительства в Молдове (40-е годы XX века – нач. XXI века). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 187-183. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
702. File din istoria etnomuzicologiei naţionale în perioada postbelică. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 191-188. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
703. Trecut şi prezent în muzica formaţiei The Other Europeans. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 195-192. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
704. Interferenţe poetico-muzicale ale cântecului de leagăn cu alte categorii folclorice. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 199-196. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
705. Воплощенная мечта (диалог с Е.С. Мироненко). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 211-201. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
706. Новое слово о творчестве композиторов Республики Молдова. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 214-211. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
707.

Композиционно-драматургические особенности сочинения для двух фортепиано Kишиневской филармонической публике Г. Чобану (часть I)

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 110-102. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
708.

Optimization of business processes in banks through flexible workflow

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 10-1. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
709.

Auto-adjusting of the gap at electro erosion processing

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 8-1. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
710.

Economic mechanisms of influence on the development of human capital trained in research

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 1(21), 0-0. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
711. Проблемы и перспективы изучения национальной музыки 1920 – 1930-х годов. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 12-5. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
712. Organizarea sonoră a lucrării muzicale – o preocupare constantă a compozitorului. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 15-12. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
713. Об основных аспектах воспитания мышления музыканта-исполнителя. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 19-16. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
714. Evoluția conceptului de reflexiune artistică. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 28-19. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
715. Этнонациональные аспекты технологий обучения в системе музыкального образования Кубани. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 31-28. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
716. Primii paşi in arta pianistică. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 35-31. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
717. Cursurile didactice axate pe folclor muzical in contextul legii privind protejarea patrimoniului cultural imaterial. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 39-36. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
718. Folclorul muzical ca disciplină didactică in SUA și Republica Moldova: ecouri ale unei călătorii. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 42-39. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
719. Intre tradiţie şi modernitate. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 46-42. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
720. Aspecte artistice de intepretare și tehnica aparatului vocal. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 50-46. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
721. О некоторых особенностях исполнения камерного вокального репертуара (русские песни, романсы). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 55-50. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
722. Trei preludii de O. Negruța: particularități analitice și metodico-didactice in cadrul disciplinei pian auxiliar. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 59-55. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
723. Interpretarea gamelor şi arpegiilor la instrumentele de suflat. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 68-63. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
724. Mic indrumar pentru iniţierea in arta vocală. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 73-69. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
725. Каприс 24 Н. Паганини в транскрипции В. Луцэ: к проблеме синтеза стилей в цимбальных транскрипциях. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 79-73. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
726. Viaţa cotidiană ca obiect de cercetare in studiul artelor plastice. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 84-80. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
727. Desenul și pictura. Modalități de predare. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 87-84. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
728. Insușirea tehnicilor și tehnologiilor picturii murale. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 95-88. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
729. Авангард как важнейшая составляющая искусства современности. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 101-96. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
730. Dezvoltarea şi stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţământ. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 104-101. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
731. Jocul didactic in cadrul orelor de coregrafie – un aport esenţial la dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor claselor primare. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 107-104. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
732. Insemnătatea vorbirii scenice in procesul de elaborare a spectacolului de licență. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 111-107. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
733. Calităţile profesionale necesare corepetitorului, metodele de lucru cu studenţii. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 3(23), 62-59. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
734. Teoria contrapunctului in tratatul despre inalta compoziție muzicală a lui Antonin Reicha. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 13-6. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
735. Искусство странствующих музыкантов (к вопросу происхождения профессии пианиста -концертмейстера ). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 17-13. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
736. „Прикасаясь к Баху…”: Хроматическая фантазия И.С. Баха в стилевом контексте эпохи Барокко. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 26-18. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
737. Клавесинное исполнительство в музыкальной культуре современности. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 31-26. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
738. Роль оркестра в оперном монологе (на примере оперы М.П. Мусоргского Борис Годунов). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 39-31. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
739. Вклад творческой деятельности Константина Романова в развитие музыкальной культуры Бессарабии (20-е годы хх века). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 46-40. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
740. Концерт для фортепиано с оркестром С. Лобеля: особенности композиции и драматургии. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 57-46. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
741. Rapsodia pentru clarinet și pian de Claude Debussy in lumina evoluției genului de rapsodie. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 61-57. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
742. Creaţii pentru piano-duo de Claude Debussy. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 65-62. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
743. Creaţia corală liturgică romanească contemporană. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 68-65. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
744. Ретроспектива кантат в творчестве Штефана Няги (по документальным, научным и публицистическим источникам). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 73-69. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
745. Партита для фортепиано В. Сырохватова в аспекте новаций ХХ века. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 80-74. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
746. Взаимодействие аудио и визуального ряда в In Imo Pectore Дмитрия Киценко. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 85-80. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
747. Из истории исполнения молдавской музыки для детей (на примере сочинений Златы Ткач ). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 89-85. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
748. Spatium Sonans для флейты соло Геннадия Чобану: композиционные и исполнительские особенности. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 96-90. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
749. Творческий портрет музыковеда Елены Мироненко. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 98-96. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
750. Motivul mioritic in creaţia corală şi vocal-simfonică a compozitorilor romani şi basarabeni din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 102-99. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
751. Abordarea surselor psaltice in imnele Sf. liturghii de M. Berezovschi (in baza antifonului II). Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 107-103. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
752. Conținutul tematic și particularitățile textului poetic ale cantecului de leagăn. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 114-107. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
753. Teatrul spiritual al lui Peter Brook și Jerzy Grotowski. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 119-115. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
754. The initial stage of development of the Russian drama theatre in Moldova. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 124-120. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
755. Actorul ca energie vizibilă. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 132-129. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
756. Corelaţia elementelor coloanei sonore. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 137-132. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
757. Portretul in sculptura Romei Antice. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 143-138. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
758. Peisajul in cadrul graficii de Șevalet din Basarabia. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 148-143. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
759. Imaginea artistică in diverse abordări istoriografice şi teoretice. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 151-148. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
760. Cămaşa femeiască cu altiţă – brand Romanesc. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 158-152. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
761. Raportul cultură – știință: factori de educație pentru tineret. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 163-159. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
762. Массовая культура и социальные ценности молодежи: тенденции взаимовлияния. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 167-163. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
763. Distincţii şi interferenţe dintre cultură şi civilizaţie. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 171-167. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
764. Особенности эпатажа как эстетического явления в искусстве. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 177-171. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
765.

Absolvenţii catedrei Regie AMTAP şi amplasarea lor in campul muncii

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 182-177. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
766. Cuvantul şi sunetul in spectacolul teatral experimental. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 128-124. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
767.

International competitiveness, productivity and innovations

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 22-11. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
768.

Research on the development of recipes for noodles from non breadable chickpea flour for people with gluten intolerance

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 31-24. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
769.

Importance of social aspects of industrialization 4.0 for SMES of the Republic of Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 40-32. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
770.

The role of the rural tourism in developing the economy of rural regions

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 58-49. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
771.

The effects and consequences of tax pressure on the business environment

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 65-59. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
772.

The specific risks of the energy market of the Republic of Moldova in times of crisis

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 73-66. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
773.

Circular business models for increasing product usage

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 78-74. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
774.

Managing the tax evasion and fraud risks as result of the voluntary taxpayer compliance program

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 85-79. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
775.

Some factors of organizational behavior in the formation of bidirectional relations

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 90-87. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
776.

The role of budgetary-fiscal policy in reducing revenue inequality in the Republic of Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 96-91. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
777.

Trends in the development of global market of advertising services

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 106-98. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
778.

The ascension of the academy of economic studies toward a university of research and education

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 113-107. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
779.

The legal aspect in the field of gender inequality, through the prism of the experience of different countries

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 119-114. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
780.

Considerations regarding the resource of human creativity in the context of various educational systems of countries

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 127-120. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
781.

Barriers in intercultural communication and ways to overcome

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 161-157. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
782.

Prospects for energy cooperation between the EU and Israel in the light of israel's aggressive foreign policy in the middle east

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 166-162. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
783.

The legal-procedural status of the minor in the framework of the examination of civil disputes

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 189-181. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
784.

The gathering – premise of effective institutional communication

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 198-190. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
785.

The referential framework of the management concept of the assessment of school results

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 203-199. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
786.

The pedagogical dimension of the physical learning environment in the university system

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 212-204. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
787.

Integrity - the code that defines personality in the educational and professional environment

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 218-213. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
788.

Correspondence of national legislation with ILO/EU standards regarding non-discrimination and gender equality at work

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 228-219. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
789.

Practical aspects of patrimony functions

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 235-229. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
790.

Course unit economic mathematics – full-time versus distance learning

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 244-237. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
791.

Importanța auditului intern în asigurarea competitivității entității

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 250-246. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
792.

Preliminary procedures and characteristics underlying the application of consolidation techniques

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 258-251. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
793.

Return of the associate’s contribution to the entity: accounting and tax issues

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 270-265. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
794.

Opportunities for modernizing the financial audit quality management system in the Republic of Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 279-271. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
795.

Analysis of changes in international financial reporting standard (IFRS) for small and medium-sized entities

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 287-280. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
796.

The particulars of the accounting for online payment of goods

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 295-288. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
797.

Methods of accessing local networks environment

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 308-297. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
798.

Evaluation of similarity of trend functions

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 312-309. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
799.

Database for the information system for monitoring the epidemiological situation

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 320-313. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
800.

A key exchange method based on boolean functions as subsets of columns

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 331-321. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
801.

Historical analysis of stock market participation in Türkiye

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 339-333. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
802.

Trends and challenges in the development of small and medium enterprises

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 344-340. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
803.

Budget deficit: indicator of financial relations within the financial system

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 353-345. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
804.

Administration of fiscal revenues by the customs service of the Republic of Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 364-354. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
805.

The impact of vat and excise taxes on some economic processes

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 372-365. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
806.

Improvement of bank rating prudential supervision in the Republic of Moldova through European Union best practicies

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 381-373. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
807.

The role of financial engineering in banking

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 388-382. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
808.

Trends in the development of the world banking system in the context of globalization

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 397-389. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
809.

Basel IV — the new paradigm of banking management

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 406-398. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
810.

Particularities of state social insurance budget planning in the Republic of Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 417-407. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
811.

Republic of Moldova: Covid-19 and its impact on policies to ensure gender equality

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 425-418. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
812.

Gender mapping of ongoing reforms in the Republic of Moldova

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 437-426. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
813.

Financial strategy as a component of the general strategy of the enterprise

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 451-447. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
814.

Analysis of AIF regulation implementation in the Republic of Moldova and the Republic of Cyprus

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 457-452. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
815.

Controversies on the protection of prenatal life through the perspective of european law

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 470-459. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
816.

The importance of contracts in business relationship

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 476-471. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
817.

Opportunities for visibility of USARB researchers in the global scientific community: 2017-2022

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 485-478. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
818.

The formation of a startup ecosystem as a basis for increasing entrepreneurial activity: the experience of Ukraine

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 48-41. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
819.

Evolution of international trade in the light of the war in Ukraine

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 156-148. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
820.

Problematic aspects related to logistics and shipping costs in online stores

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 264-259. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)
821.

Overcoming barriers to digital transformation of higher education

. Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), 180-168. ISSN 2345-1408 ISSNe 2345-1831. (Cat. C)