IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba engleza

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(287)
2019
1. EȘANU, A., EȘANU, V.

Filip Moldoveanul (?-1554), primul tipograf de limbă română

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 25-5. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
2. FELEA, A.

Sursele documentare din Țara Moldovei despre holtei (sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea)

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 31-26. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
3. TOMULEȚ, V.

Aspecte comparative ale evoluţiei Basarabiei şi Novorosiei. Privire generală asupra situaţiei demografi ce, sociale şi economice (anii ’30-’50 ai secolului al XIX-lea)

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 52-32. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
4. EMILCIUC, A.

Lacurile sărate și extracția sării în Basarabia (1812-1850)

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 76-53. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
5. FRUMOSU, E.

Rolul spițelor genealogice pentru confirmarea statutului social privilegiat în Basarabia, în primele decenii după anexare

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 84-77. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
6. POȘTARENCU, D.

Îndemnul la unitate națională a românilor publicat în paginile presei ruse din Basarabia (1860)

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 89-86. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
7. CARP, R.

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza şi dificila naştere a regimului parlamentar în Principatele Române

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 94-90. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
8. ŞIȘCANU, I., ŞIȘCANU, D.

Estonia în cadrul relațiilor URSS cu țările limitrofe

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 114-95. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
9. CHICIUC, L.

Reflectarea activității Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940) în paginile ediției periodice a instituției

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 135-115. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
10. VENDITTO, B., CARUSO, I.

Human mobility and development, a theoretical framework: female migration in Moldova

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 157-136. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
11. CORLĂTEANU-GRANCIUC, S., ENACHE, G.

Constantin N. Tomescu, professor universitar și secretar al Mitropoliei Basarabiei în perioada interbelică. Schiță de portret  

. Revista de Istorie a Moldovei. 2019, nr. 1-2(117-118), 183-176. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
2018
12. ENCIU, N.

Regatul României la încheierea primului război mondial. Opinii și dezbateri de idei privind potențialul și direcțiile de dezvoltare a noului organism economic

. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 4(116), 33-17. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
13. OLARU, M.

Bucovina în timpul primului război mondial – câteva considerații

. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 4(116), 48-34. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
14. UNGUREANU, C.

Centenarul unirii Basarabiei și Bucovinei cu România

. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 4(116), 64-49. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
15. DRĂGHICI, L.

Prezența Armatei Române în Basarabia în anul 1918 și relația cu populația civilă

. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 4(116), 72-65. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
16. POPOVICI, V.

Funcționarii din administrație și justiție delegați la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia (1 Decembrie 1918)

. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 4(116), 86-73. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
17. ŢURCANU, M.

Atitudinea S.U.A. față de problema Basarabiei la ultima etapă a primului război mondial și în timpul Conferinței de Pace de la Paris (1917-1920) (partea II))

. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 4(116), 105-87. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
18. BURLACU, V.

Unirea Basarabiei cu România: abordări politico-ideologice și istoriografice

. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 4(116), 137-106. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
19. CERETEU, I.

Răspândirea cărţii româneşti vechi în estul Moldovei în sec. XVI-XIX

. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 3(115), 38-19. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
20. PONOMARIOV, A.

Переписка киевского вице-губернатора Ивана Костюрина и молдавского господаря Матвея Гика по поводу сооружения крепости Святой Елизаветы (1754)

. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 3(115), 48-39. ISSN 1857-2022. (Cat. B)
 
 

1-20 of 287