IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba engleza

Print PDF
Afisarea articolelor: 1781-1800(1845)
1781.

Marketing in the 21st century

. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 5(26), 220-216. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1782. Актуальные вопросы и проблемы формирования здорового образа жизни в Казахстане. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 4(26), 26-24. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1783. Анализ факторов риска, способствующих употреблению психоактивных веществ (пав), выявленных у подростков. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 4(26), 20-14. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1784. Combaterea malariei în Republica Moldova. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 4(26), 40-38. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1785. Dinamica mortalităţii generale în rândurile populaţiei Republicii Moldova (2003-2007). Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 4(26), 23-21. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1786. Istoria dezvoltării igienei mediului. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 4(26), 37-27. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1787. Реформирование здравоохранения в Республике Молдова. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 4(26), 7-4. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1788. Совершенствование политики формирования здорового образа жизни на основе мониторинга поведенческих факторов риска. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 4(26), 9-7. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1789. The management of hearing loss prophylaxis in preschool-aged children in the RM. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 4(26), 13-10. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1790.

Stationary nash equilibria for average stochastic positional games

. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 4(26), 163-139. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1791. Asigurarea populaţiei rurale a Republicii Moldova cu paturi spitaliceşti. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 14-12. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1792. Combaterea tularemiei în Republica Moldova. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 45-44. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1793. Depistarea precoce a afectărilor inflamatorii, ischemice şi hemoragice la nou-născuţii prematuri şi la termen prin intermediul citokinelor proinflamatorii. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 58-51. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1794. Evaluarea igienică a procesului instructiv-educativ al elevilor din instituţiile de învăţământ secundar profesional. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 43-39. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1795. Evaluarea unor activităţi ale echipei medicului de familie în condiţii de reformă. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 8-4. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1796. Managementul pacientului cu encefalopatie hepatică. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 50-46. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1797. Медико-социальные аспекты здоровья женщин, страдающих раком молочной железы в Молдове. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 23-20. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1798. Necesitatea unui management eficient în hepatita virală B cronică. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 30-26. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1799. Raportul dintre stările afective şi activitatea profesională a medicilor (studiu empiric). Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 19-15. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1800. Rolul examenului ecografic în diagnosticul molei hidatiforme. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 38-36. ISSN 1729-8687. (Cat. )
 
 

1781-1800 of 1845