IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba engleza

Print PDF
Afisarea articolelor: 1721-1740(1753)
1721. Managementul pacientului cu encefalopatie hepatică. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 50-46. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1722. Медико-социальные аспекты здоровья женщин, страдающих раком молочной железы в Молдове. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 23-20. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1723. Necesitatea unui management eficient în hepatita virală B cronică. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 30-26. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1724. Raportul dintre stările afective şi activitatea profesională a medicilor (studiu empiric). Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 19-15. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1725. Rolul examenului ecografic în diagnosticul molei hidatiforme. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 38-36. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1726. Tratamentul coercitiv al tuberculozei pulmonare. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 35-31. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1727. Legislaţia Republicii Moldova în problemele calităţii serviciilor medicale. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 65-59. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1728. Aspecte medico-sociale ale temperaturilor caniculare. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 3(25), 25-24. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1729. Aprecierea dezvoltării fizice a adolescenţilor de vârstă premilitară şi a recruţilor (15-18 ani). Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 2(24), 18-15. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1730. Aspecte istorice de dezvoltare a serviciilor comunitare de sănătate mintală în Europa de Vest. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 2(24), 25-19. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1731. Aspecte neurologice şi medicosociale la invalizii cu insuficienţă vasculară cerebrală posttraumatică. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 2(24), 14-9. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1732. Bazele supravegherii rezistenţei la antibiotice a microorganismelor şi organizarea sistemului conceptual de utilizare a preparatelor antibacteriene. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 2(24), 45-41. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1733. Evaluarea calităţii serviciilor de asistenţă medicală primară. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 2(24), 8-4. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1734. K истории развития (этиология, патогенез) язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 2(24), 54-49. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1735. Managementul etapizat al recuperării în ictusul cerebral sever. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 2(24), 36-32. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1736. Specificul activităţii medicale. Clasificarea erorilor comise de către lucrătorii medicali. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 2(24), 59-55. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1737. Studiul comparativ al acţiunii antifungice a unor preparate autohtone de origine vegetală şi algală. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 2(24), 40-37. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1738. Combaterea brucelozei în Republica Moldova. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 2(24), 48-46. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1739. Анализ общественного здоровья населения на основе классификации множества данных. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 2(24), 31-26. ISSN 1729-8687. (Cat. )
1740. Activitatea Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie în condiţiile implementării sistemului informaţional medical complex. Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2008, nr. 1(23), 28-25. ISSN 1729-8687. (Cat. )
 
 

1721-1740 of 1753