List

Lista articolelor cu rezumate în limba engleza

2020
1. ARDELEAN, G.

Conceptul de persoană în percepția dreptului civil

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. )
2. DOBÎNDA, V.

Unele considerente referitor la liberarea de răspundere a subiectului răspunderii juridice la diferite etape de manifestare a acesteia.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 34-29. ISSN 1810-309X. (Cat. )
3. CIUB, A.

Защита субъективных публичных прав частных лиц в порядке административного судопроизводства

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 59-52. ISSN 1810-309X. (Cat. )
4. PALNIȚCHII, A.

Elongația istorică a incriminării faptei de fabricare sau punere în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 81-77. ISSN 1810-309X. (Cat. )
5. MAȚELIC, T., LIVAK, A.

Правовой режим налогооблажения земель сельськохозяйственного назначения аграрных предприятий: сравнительно-правовой анализ

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 20-15. ISSN 1810-309X. (Cat. )
6. TATAR, O., LEVUȘKIN, A.

Содержание и специфика договорных обязательств в сфере рекламных услуг в Республике Молдова.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 28-21. ISSN 1810-309X. (Cat. )
7. LOPUȘINSKII, T.

Theoretical and legal analysis of the “ensuring full and independent justice” concept.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 39-34. ISSN 1810-309X. (Cat. )
8. KLIMCIUK, M., MARKO, S.

Начало досудебного расследования в форме дознания в Украине

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 47-40. ISSN 1810-309X. (Cat. )
9. PROTASOVIȚKII, S.

Финансы как объект частноправового регулирования

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 52-47. ISSN 1810-309X. (Cat. )
10. ŞRAMKO, A.

Проведение ревизий и проверок как виды использования специальных знаний при расследовании коррупционных преступлений в Украине

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 65-59. ISSN 1810-309X. (Cat. )
11. GORBAN, E.

Организационно правовые основы обеспечения эффективности управленческих решений на предприятии

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 71-66. ISSN 1810-309X. (Cat. )
12. KRAVCENKO, O.

Понятие правового статуса окружных административных судов

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 76-72. ISSN 1810-309X. (Cat. )
13. TARTASIUK, V.

Гуманистическая сущность правового государства

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 86-81. ISSN 1810-309X. (Cat. )
14. VALAH, V., SÎITNIKOV, D.

Analysis of ECHR decisions about the legal regime of medical privacy

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 14-9. ISSN 1810-309X. (Cat. )
15. COSTACHI, G., IACUB, I.

Securitatea constituției – obiectiv important al reformei constituționale din Republica Moldova

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. )
16. BALTAG, D., DOBÎNDA, V.

Fazele dinamice, spațial-temporale ale răspunderii juridice

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. )
17. BODLEV, S.

Reflecții asupra răspunderii administrative a funcționarilor vamali (publici) -aspecte legislative și doctrinare

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. )
18. BRAILA, M.

Securitatea maritimă - actualități și perspective

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. )
19. CERNEAN, I.

Dreptul persoanei vătămate de autorități: între reglementare și respectare practică.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. )
20. BÎCU, A.

Acțiunile posesorii – forme de manifestare și condiții de exercitare

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 38-34. ISSN 1810-309X. (Cat. )
21. VASILOI, D.

Unele raționamente ale noțiunii de „obiect imaterial” al infracțiunii

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 41-39. ISSN 1810-309X. (Cat. )
22. ANISIMOVA, A.

Право природопользования в эколого-правовой доктрине: теоретико-прикладные аспекты

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 54-49. ISSN 1810-309X. (Cat. )
23. RUDENKO, O.

Сфера действия и особен­ности применения Регламента Рим II

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 82-76. ISSN 1810-309X. (Cat. )
24. GRIGORIEVA, E.

Художественная криминография в балладе тараса шевченко «Утопленная»..

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 106-102. ISSN 1810-309X. (Cat. )
25. IACUB, I., PETREA, G.

Aspecte ale criminalizării și decriminalizării infracțiunilor din domeniul transporturilor (Partea I)

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 49-41. ISSN 1810-309X. (Cat. )
26. BOGDAN, B.

Здравоохранение в системе мер охраны населения

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 59-55. ISSN 1810-309X. (Cat. )
27. DAVCENKO, T.

Использование специальных знаний в расследовании криминального банкротства

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 63-59. ISSN 1810-309X. (Cat. )
28. OLEȘCENKO, V.

Состояние социальной сферы как критерий обеспечения социальных прав человека

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 69-64. ISSN 1810-309X. (Cat. )
29. PETRENKO, O., KISILIOVA, T.

Мотивационное оценивание в профессионализации публичных служащих.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 75-69. ISSN 1810-309X. (Cat. )
30. SELIUKOV, V.

Правовые основы кинологического обеспечения правоохранительной деятельности

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 88-82. ISSN 1810-309X. (Cat. )
31. SOLOȘENKO, I.

Англо-американская и латинская модели нотариата: компаративный аспект

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 95-89. ISSN 1810-309X. (Cat. )
32. CERKAȘINA, M.

Понятие и признаки водной экосистемы как объекта экологических правоотношений.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 101-95. ISSN 1810-309X. (Cat. )
33. OJOGA (CEBAN), M.

Rolul curţii constituţionale în garantarea dreptului fundamental la proprietate

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 33-28. ISSN 1810-309X. (Cat. )
34. ARDELEAN, G.

Noul concept al instituţiei uzucapiunii după codul civil modernizat (în vigoare de la 1 martie 2019)

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 11-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
35. CIOBANU, T.

Aspecte definitorii ale controlului de stat asupra activității de întreprinzător

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 17-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
36. MILUȘEV, D., BEJENARI, I.

Специальные процедуры уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с признанием вины обвиняемым: некоторые аспекты теории, практики и правового регулирования

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 25-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
37. ŢURCAN, P.

Modalitățile de executare silită a obligației vamale

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 30-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
38. CERNEAN, I.

Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică: considerații generale și perspective de cercetare

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 39-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
39. CRUDU, A.

Analiza principiilor sistemului progresiv de executare a pedepselor penale privative de libertate.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 44-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
40. DARI, V.

Analysis of the connection of the national legislation with the european union standards in the field of citizenship

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 48-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
41. DOBÎNDA, V.

Conceptul de statut juridic al subiectului răspunderii juridice

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 53-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
42. DONOS, V.

Documentarea ca metodă de realizare a cercetării doctorale

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 57-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
43. LAZĂR, M.

Cetățenii ca subiecți ai procesului decizional al parlamentului

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 61-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
44. BOROVIK, A., KOLB, A.

О некоторых путях предотвращения коррупционных и других преступлений, совершаемых в сфере исполнения наказаний (Зарубежный опыт)

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 73-67. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
45. GAVRILOV, V.

Кредитный договор и по­требительский кредит по законодательству Рос­сийской Федерации и Республики Молдова

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 78-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
46. PĂDURARU, O.

Confiscarea averii dobândite ilicit: context național și internațional

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 35-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
47. BÎCIKOV, I.

Constitutional Court of Ukraine in the system of state authorities of Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 67-62. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
48. ZAGUMENNÎI, A., IUHNO, A.

Использование современных телекоммуникационных и других технологий при проведении следственных действий

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 84-79. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
49. IVANOV, A.

Соотношение обследование и примирения, как средств мирного разрешения международных споров и способов их реализации

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 90-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
50. KORNIENKO, A.

Правовой режим деятельности субъектов агробизнеса в сфере реализации сельскохозяйственной продукции

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 95-91. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
51. KUZMENKO, I.

Мошенничество с использованием банкоматов и банковских платежных карточек.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 99-95. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
52. MAGARRAMLI, E.

Административно-правовые основы взаимодействия субьектов предоставления бесплатной правовой помощи в Украине

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 103-99. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
53. NAGNIBEDA, V.

Участие юридических лиц публичного права как стороны арбитражных соглашений при разрешении споров в международных арбитражах

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 109-104. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
54. ŞAPOSNIKOV, I.

Историко-сравнительный очерк уголовной ответственности за неповиновение по законодательству Украины

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 114-110. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
55. ARDELEAN, G., CREȚU, A.

Instituția posesiunii ca stare de fapt în versiunea codului civil moldav de după 1 martie 2019

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
56. JANU, N.

Particularități ale audierii anumitor categorii de persoane în procesul cercetării infracțiunilor de spălare a banilor

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 21-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
57. MAHU, I.

Monitorizarea electronică - alternativă la pedeapsa închisorii

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 27-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
58. POPA, A.

Unele viziuni privind bazele juridice, etice și psihologice ale cercetării la fața locului în cauzele cu infractori minori

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 33-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
59. MAKARENKOV, A.

Peaceful gatherings and other forms of citizens' right implementation to resist corruption

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 46-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
60. SOKOLOVA, A.

Обеспечение прав граждан в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 85-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
61. IAKOVLEV, P.

Принципы государственного регулирования в сфере обеспечения информационной безопасности Украины

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 94-90. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
62. BADRAJAN, I.

Unele temeiuri și condiții ale aplicării măsurii de arest preventiv în dreptul procesual penal comparat

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
63. CIORICI, T.

Elemente de drept penal comparat privind sediul normativ de incriminare a infracțiunii de lăsare în primejdie

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 39-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
64. TELICIKAN, I.

Analysis of ukrainian legislation on implementing good governance by EU local and regional democracy standards.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 51-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
65. DIDENKO, N., ȚÎGAN, V.

Правовые аспекты государственно-частного партнерства в сфере профессионально-технического образования

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 56-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
66. KONDRATIUK, M.

Состояние административно-правового обеспечения кибербезопасности в Украине

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 63-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
67. NAZARCIUK, O.

Защита прав акционерных обществ в Украине и опыт зарубежных стран.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 69-64. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
68. OPOLISKAIA, N.

Защита выражения мнения в практике европейского суда по правам человека

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 75-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
69. ŞEVCIUK, L.

Экологические аспекты законодательства украины в сфере публичных закупок и acquis Европейского Союза: вопросы соотношения и адаптации

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 89-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
70. SIRA, A.

Особенности применения «принципа молчаливого согласия» при реализации гражданами Украины права на бесплатное получение земельного участка.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 80-75. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
71. COSTACHI, G., RAILEAN, P.

Reflecții asupra accepţiunilor justiţiei ca fenomen și valoare socială

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 11-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
72. COZMA, D.

Abaterea disciplinară ca temei al răspunderii disciplinare a judecătorului

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 17-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
73. DONOS, V.

Metodologia cercetării juridice a „responsabilității și răspunderii aleşilor poporului într-un stat de drept”

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 28-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
74. KOBAK, M.

Классификация полномочий следственных судей в сфере реализации принципов уголовного производства в Украине

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
75. KOLB, A., BOROVIK, A.

О некоторых исторических предпосылках формирования правовых основ применения в Украине физической силы, специальных средств и оружия к осужденным, лишенным свободы

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 43-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
76. MAZUR, T.

Организационно-правовое обеспечение сохранения куль­турного наследия в США

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 52-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
77. HARCENKO, N.

Стратегические акты Украины: понятие и особенности

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 73-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
78. ŞEHOVTOV, V.

К вопросу о сущ­ности права собственности украинского народа на животный мир

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 78-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
79. ARDELEAN, G., RUSU, V.

Dezbateri doctrinare pe marginea obligației de predare a bunului găsit către organul abilitat

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 7-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
80. CERNEAN, I.

Respectarea drepturilor omului – principiu fundamental al activității administrative a statului.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
81. GAPONENKO, V.

Особенности институциональных изменений в процессе демократизации политической системы

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 31-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
82. JMÎKOV, E.

Corruption as major factor in distrust to the judiciary

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 35-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
83. KRUSEAN, A.

Законодательство об административном судопроизводстве украины: некоторые аспекты теории и практики

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 48-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
84. LAZĂR, M.

Subiecții procesului legislativ: considerații generale

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 56-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
85. POPA, A.

Noțiunea, importanța și esența bazelor etice ale urmăririi penale în privința minorilor.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 61-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
86. RUDANEȚKAIA, O., GREȘCIUK, G.

Environmental audit as an element of the legal mechanism for preparing and making environmentally sound decisions

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 64-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
87. SEMENENKO, D.

Применение технических средств при осуществлении уголовного процессуального доказывания

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 69-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
88. AHTÎRSCAIA, N.

Расследование авиационных катастроф: международное сотрудничество и правовой статус субъектов

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. )
89. BAGRIN, O.

Наставничество как технология управления персоналом на государственной службе

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 13-7. ISSN 1810-309X. (Cat. )
90. VATRAS, V.

К вопросу о месте правовой доктрины в системе источников семейного права

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 33-29. ISSN 1810-309X. (Cat. )
91. GUIVAN, P.

Пределы осуществления субъективного права во времени

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 37-33. ISSN 1810-309X. (Cat. )
92. MULEAVCA, D.

Функции административно-правового обеспечения частной детективной и негосударственной охранной деятельности

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 56-53. ISSN 1810-309X. (Cat. )
93. TELIICIUK, V., SEMENIȚKII, A.

Некоторые вопросы правового регулирования взаимодействия следователя и оперативных подразделений Национальной полиции Украины по противодействию корыстно-насильственным преступлениям

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 79-75. ISSN 1810-309X. (Cat. )
94. ȚUVINA, T.

Проблема чрезмерного формализма и право на доступ к суду в гражданском судопроизводстве в контексте принципа верховенства права

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 94-90. ISSN 1810-309X. (Cat. )
95. ŞEHOVTOV, V.

Особенности дикой фауны как объекта экологического права Украины

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 98-95. ISSN 1810-309X. (Cat. )
96. BEDNIAK, V.

Назначение ревизий при расследовании преступлений, связанных с незаконным использованием бюджетных средств в сфере здравоохранения в Украине

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 17-13. ISSN 1810-309X. (Cat. )
97. BODNAR, T.

Субъективные признаки состава административного правонарушения за нарушение порядка осуществления валютных операций

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. )
98. BURBII, A.

Сравнительный анализ уголовно-правовой регламентации охраны избирательных прав в Украине и зарубежных странах

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 28-24. ISSN 1810-309X. (Cat. )
99. DJAFAROV, K.

Конституционно-правовые основы охраны прав и свобод в Азербайджанской Республике в контексте международных стандартов

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 41-38. ISSN 1810-309X. (Cat. )
100. KOZINEȚ, E., LOZIȚKAIA, I.

Договорная теория происхождения государства: период становления

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 49-45. ISSN 1810-309X. (Cat. )
101. KUTNII, E.

Особенности осуществления контроля за состоянием технической защиты информации подразделениями государственной службы специальной связи Украины (по материалам Днепропетровской области).

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 52-50. ISSN 1810-309X. (Cat. )
102. PARASIUK, V., PARASIUK, M.

Гражданско-правовая природа понятия юридического лица

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 61-57. ISSN 1810-309X. (Cat. )
103. REAȘKO, E., GHERASIMIV, E.

Изменение обвинения в суде

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 66-62. ISSN 1810-309X. (Cat. )
104. SKRÎPNIK, V., ZAIKA, I.

Методология исследования объектов гражданских прав

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 69-66. ISSN 1810-309X. (Cat. )
105. SOKOLOV, A.

Перспективы гармонизации украинского законодательства в сфере контроля за оборотом оружия с правом Европейского Союза

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 74-70. ISSN 1810-309X. (Cat. )
106. TURENKO, D., IUHNO, A.

Правовой институт применения принудительных мер медицинского характера в уголовном процессе Украины

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 84-80. ISSN 1810-309X. (Cat. )
107. HRUȘCI, S.

Современное состояние развития института территориальных общин в условиях децентрализации власти в Украине

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 89-85. ISSN 1810-309X. (Cat. )
108. BEDRATÎI, I.

On theoretical and legal basis of intellectual property rights judicial protection

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 20-17. ISSN 1810-309X. (Cat. )
109. KARAȘCIUK, O.

Peculiarities of judicial practice in the sphere of protection of rights to geographic indications in France

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 45-42. ISSN 1810-309X. (Cat. )
110. FOTESCU, V.

Abordări teoretice privind raporturile dintre autoritățile administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. )
111. COSTACHI, G., COZMA, D.

Răspunderea penală a judecătorului în România și Republica Moldova: particularități procedurale

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 23-16. ISSN 1810-309X. (Cat. )
112. JITARIUC, V.

Unele particularități privind reținerea și audierea persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. )
113. RAILEAN, P.

Independenţa – element fundamental al statutului puterii judecătoreşt

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 32-28. ISSN 1810-309X. (Cat. )
114. BOSTAN, S.

Trăsăturile specifice ale monarhiei contemporane

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 36-32. ISSN 1810-309X. (Cat. )
115. LARKIN, M.

Концептуальные основы методики расследования преступлений, совершаемых членами молодежных неформальных групп (объединений)

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 41-37. ISSN 1810-309X. (Cat. )
116. MALARCIUK, P.

Новеллы законодательства о предотвращении и противодействии домашнего насилия

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 44-42. ISSN 1810-309X. (Cat. )
117. RUDENKO, O.

Понятие «внедоговор­ные обязательства» в законодательстве Европейского Союза и судебной практике европейского суда справедливости

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 50-45. ISSN 1810-309X. (Cat. )
118. TERNUȘCIAK, M.

Реализация публичного интереса в административно-процессуальных отношениях

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. )
119. ARSENI, A., BOUNEGRU, S.

Natura juridică a cetăţeniei europene – concepţii doctrinare

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. )
120. NASIRLI, E.

Проблемы определения понятия охраны здоровья и безопасности труда и «охраны труда» как институт отрасли трудового права (сравнительный аспект)

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. )
121. GUȚULEAC, V., COMARNIȚCAIA, E.

Rolul administrării publice în asigurarea ordinii de drept

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 16-8. ISSN 1810-309X. (Cat. )
122. COSTACHI, G.

Tranziția societăților contemporane: particularități și perspective

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 24-17. ISSN 1810-309X. (Cat. )
123. IACUB, I.

Reflecții asupra abordării doctrinare a securității juridice

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 31-25. ISSN 1810-309X. (Cat. )
124. CRUDU, A.

Sistemul progresiv de executare a pedepsei - mecanism de realizare a scopului pedepsei penale

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. )
125. BOȘCANEANU, M.

Armonizarea legislației de mediu (ecologice) a Republicii Moldova în conformitate cu standardele Uniunii Europene.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. )
126. CICALA, E.

Conceptul măsurii speciale – investigaţia sub acoperire

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 48-45. ISSN 1810-309X. (Cat. )
127. LUPAȘCO, V.

Dirijarea activității societăților comerciale prin prisma legislației Uniunii Europene.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1(337), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. )
128. BUREAK, I.

The term “public service” in European Union administrative law: a comparative analysis

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 14-11. ISSN 1810-309X. (Cat. )
129. GRAMAȚKII, E.

Обход закона: позиция доктрины и судебная практика

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. )
130. GUIVAN, P.

Часовые рамки эффективного осуществления регулятивных и охранительных
гражданских отношений

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 31-26. ISSN 1810-309X. (Cat. )
131. KOZÎREVA, V.

Проблемы правового регулирования банкротства: международный и отечественный опыт

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 51-48. ISSN 1810-309X. (Cat. )
132. KRIȚKAIA, I.

Арест имущества с целью обеспечения сохранения вещественных доказательств: некоторые спорные аспекты

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 55-51. ISSN 1810-309X. (Cat. )
133. LARKIN, M.

Тактико-криминалистические особенности проведения обыска при расследовании преступлений, совершаемых членами молодежных неформальных групп (объединений)

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 59-56. ISSN 1810-309X. (Cat. )
134. SKOVRONSKII, D.

Judicial speech and antiquity speakers.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 95-92. ISSN 1810-309X. (Cat. )
135. TIMOFEEVA, L.

Criminal liability for violation discipline by prisoners and provision of the convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 98-95. ISSN 1810-309X. (Cat. )
136. FILI, R.

Сущность механизма административно-правового регулирования фармацевтической отрасли Украины

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 102-98. ISSN 1810-309X. (Cat. )
137. IUHNO, M., IUHNO, A.

Регулирование права личности на защиту в международно-правовых актах и в законодательстве отдельных зарубежных стран

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 124-119. ISSN 1810-309X. (Cat. )
138. BERNADIN, V.

Особенности административной ответственности специальных субъектов за правонарушения в сфере оборота подакцизных товаров

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. )
139. BIRKOVICI, A.

Роль статутов Великого княжества Литовского в утверждении украинских национальных институтов судоустройства и судопроизводства

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. )
140. GAIDAR, M.

Проблемы обеспечения медицинскими услугами в сельской местности в аспекте объединения территориальних общин в Украине

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 18-15. ISSN 1810-309X. (Cat. )
141. IBRAGHIM, G.

The State of development issues in science: conceptual understanding of the global transformations in the country’s administration impact

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. )
142. DANILOV, A.

Общие черты и различия института субсидиарной ответственности в процедурах банкротства по законодательствам Украины и Республики Молдова

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. )
143. DEMIDOVA, E.

Понятие «детерминизм»: междициплинарные и криминалистические проблемы определения

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 38-35. ISSN 1810-309X. (Cat. )
144. JEILIHOVSCHII, V.

Соотношения понятий «нетрадиционные», «альтернативные» и «возобновляемые» источники энергии: теоретические и законодательные аспекты.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 43-39. ISSN 1810-309X. (Cat. )
145. IVANOV, A.

Политико-правовые предпосылки включения Казахстана в состав Российской империи (1714–1818 гг.)

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 47-43. ISSN 1810-309X. (Cat. )
146. LEONENKO, N.

State regulation of development of clustered zones in the sphere of tourism

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 63-59. ISSN 1810-309X. (Cat. )
147. MAIOROV, V.

Административно-правовой статус Национальной полиции Украины как субъекта обеспечения реформ в сфере публичного порядка и безопасности

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 67-64. ISSN 1810-309X. (Cat. )
148. MALÎȘKO, V.

Правовые основы участия приватиров Британской Ост-Индской компании в войне Англии против Китая (XVIII – первая половина XIX столетия)

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 71-67. ISSN 1810-309X. (Cat. )
149. OKIPNIUK, V.

Органы государственной безопасности Молдавской автономии в составе УССР: историко-правовой анализ

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 80-77. ISSN 1810-309X. (Cat. )
150. SABURA, S.

Защита субъективного права на творчество. Способы и средства защиты субъективного права на творчество

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 83-80. ISSN 1810-309X. (Cat. )
151. SVERLOVICI, O.

Правовые и организационные начала обеспечения статуса мигрантов в Украине

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 86-84. ISSN 1810-309X. (Cat. )
152. SENÎK, T.

Genesis of the institute for trial postponement in the criminal procedural legislation of Ukraine (from the 9th till the end of the 19th century)

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 91-87. ISSN 1810-309X. (Cat. )
153. HAIRUTDINOVA, G.

The reasons and conditions for the spread of credit crimes

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 105-102. ISSN 1810-309X. (Cat. )
154. ŞARAIA, A.

Понятие системы принципов административно-процедурного права.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 110-105. ISSN 1810-309X. (Cat. )
155. ŞEHOVTOV, V.

Концептуализация эколого-геополитических параметров, определяющих развитие фаунистического законодательства Украины

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 114-110. ISSN 1810-309X. (Cat. )
156. IURCENKO, V.

Психологические особенности взаимодействия прокурора с потерпевшим во время досудебного расследования уголовных преступлений в Украине

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 118-114. ISSN 1810-309X. (Cat. )
157. MENIAILOV, A.

Этапы трансформации административно-правового статуса судей в независимой Украине.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 76-72. ISSN 1810-309X. (Cat. )
2019
158. BUREAK, I.

Терминологическое определение публичной услуги, которая предоставляется органом публичного управления

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 12-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
159. VATRAS, V.

К вопросу об обычае как источнике семейного права

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 19-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
160. GRITENKO, O.

Имплементация общепринятых пенитенциарных стандартов и правил в формировании прогрессивной системы исполнения наказания

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 28-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
161. GUZE, K.

Приобретение профессиональных компетентностей кандидатами на должность прокурора в сфере осуществления представительства интересов государства в суде

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 33-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
162. KALAMAIKO, A.

Проблемы обеспечения электронных доказательств в новой редакции Гражданского процессуального кодекса Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 38-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
163. NIKOLAEV, A.

Идеологический фактор в противодействии террористической деятельности

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 75-72. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
164. POZNEAKOV, S.

Доктринальные цели административно-правового регулирования отношений в сфере экономики знаний в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 84-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
165. POLIȘCIUK, M.

Сравнительная характеристика развития исполнительного производства Украины и Европейского Союза

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 88-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
166. RUBAȘCENCO, N.

Основы национальной безопасности как родовой объект преступлений: эволюционный аспект

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 97-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
167. ŞULIKA, V.

Theoretical and practical problems of shale gas production in Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 122-119. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
168. ANDRIEVSKAIA, L., KOPANEVA, D.

Проблемные вопросы представления интересов в гражданском процессе Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 5-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
169. BONDARI, V.

Проблемы насилия в семье в условиях реформирования системы Национальной полиции Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 8-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
170. VARGULEAK, E.

Законодательное обеспечение реализации права лиц с инвалидностью на доступность объектов и услуг

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 15-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
171. GRIGOROV, A.

Роль ИКАО в разработке международных стандартов предотвращения загрязнения воздушного пространства гражданской авиацией

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 24-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
172. KOVALIȘIN, A.

Использование принципа «соблюдай или объясни» в корпоративном праве Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 42-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
173. KOVTUN, M.

Миграционные процессы: административно-правовой аспект

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 46-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
174. KUZMENKO, V.

Органы самоорганизации населения как объект диджитализации в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 57-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
175. LEKARI, S.

Тенденции развития конкурентного законодательства Украины в условиях глобализации

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 62-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
176. MIKULEAK, P.

Юридическая природа самоконтроля суда первой инстанции в гражданском процессе

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 66-62. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
177. MÎSLIVAIA, O., BOIKO, E.

Актуальные вопросы организационно-правового обеспечения права собственности на оружие в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 71-67. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
178. PETRENKO, I.

PESCO as an additional mechanism of cooperation of the EU member states in the defense sphere

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 80-76. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
179. REPINA, I.

Искусственный интеллект в правосудии и его влияние на гарантии фундаментальных прав и свобод человека

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 93-89. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
180. SEMCENKO, A.

Особенности уголовной ответственности за наемничество в условиях гибридных вооруженных конфликтов на территории Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 102-98. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
181. SIMONENKO, A.

Положение адвокатуры в СССР в период установления командно-административной системы

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 104-102. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
182. TELIICIUK, V., GORELIK, D.

Оперативно-розыскное противодействие мошенничествам, совершенным через сеть Интернет в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 111-105. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
183. TILIPSKAIA, O.

Административно-правовое обеспечение права на мирные собрания в Российской Федерации

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 115-111. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
184. ȚIATKOVSKAIA, A.

European integration process in Ukraine: concept and stages

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 119-115. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
185. KOPCEA, V.

Конституционный суд Венгрии: специфика юрисдикции и организации

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12/2(336), 53-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
186. GUIVAN, P.

The resolution of the legal contradiction between the statics and dynamics of private property law

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 19-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
187. BRAILA, M.

Caracteristici ale protecției și conservării mediului marin în zona economică exclusivă a unui stat de coastă

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 23-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
188. CHIRIȚA, V., STAHURSCHI, A.

Latura subiectivă a infracţiunii de atragere a minorilor la activitatea criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
189. CERBA, V.

Construcția teoretică a răspunderii juridice în teoria generală a dreptului.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 33-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
190. DONOS, V.

Reflecții asupra statutului juridic al aleșilor poporului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
191. JITARIUC, V.

Particularitățile aplicării cunoștințelor speciale la cercetarea infracțiunilor de trafic de ființe umane

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 43-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
192. TUREȚCHI, S.

Studіul соmраrаtіv аl lеgіslаțііlоr nаțіоnаlе și internaționale аdmіnіstrаtіvе, сіvіlе șі реnаlе рrіvіnd рrоtесțіа mеdіuluі

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 50-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
193. TUREȚCHI, S.

Studіul соmраrаtіv аl lеgіslаțііlоr nаțіоnаlе și internaționale аdmіnіstrаtіvе, сіvіlе șі реnаlе рrіvіnd рrоtесțіа mеdіuluі

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 50-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
194. COSTACHI, G., MARIAN, O.

„Statutul juridic”, „condiția juridică” și „situaţia juridică” a persoanei: conținut semantic și corelație conceptuală

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 7-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
195. BOSTAN, S.

Forma de guvernаre de stat: noi abordări.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 12(336), 12-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
196. GUZE, K.

Осуществление прокурором представительства интересов государства в гражданском процессе Украины в форме вступления в начатое дело: проблемы правоприменения

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 34-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
197. NAKONECINA, A.

Dependence of the law-enforcement and law-interpreting activiy upon the human needs and interests

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 90-87. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
198. ROMȚIV, E.

Особенности организации планирования расследования преступлений в сфере служебной деятельности в условиях противодействия

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 110-106. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
199. SKRÎPNIK, V.

Классификация объектов гражданских прав

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 117-114. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
200. SOKOLOVA, A.

Охрана вод (водных объектов) в Украине: правовые аспекты

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 121-118. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
201. HARCENKO, N.

Стратегия как вид нормативно-правового акта Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 128-125. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
202. BABINSKAIA, T.

Проблематика участия защитника в предварительном судебном заседании согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
203. BAGRIN, O.

Профессиональный потенциал государственных служащих в контексте устойчивого развития Украины.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 11-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
204. BELINGHIO, V.

Защита прав граждан публичной администрацией через систематизацию административно-процедурного законодательства Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 15-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
205. BIGARI, M.

Зарубежный опыт осуществления государственной языковой политики

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 19-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
206. VERNIK, O.

Проблематика пределов государственной власти в политико-правовой концепции Муаммара Каддафи

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
207. VIGDOROVICI, O.

Актуальные проблемы оптимизации градостроительного законодательства и перспективы развития урбанизированных территорий Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 29-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
208. GUIVAN, P.

Правовые вопросы о прекращении исковой давности после предъявления иска

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
209. DARII, E., KRÎJEVSKII, A.

Проблемы правового регулирования образовательной миграции в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 48-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
210. ZLIVKO, S., SÎKAL, M.

Анализ зарубежной практики применения мер административного принуждения в учреждениях исполнения наказаний

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 52-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
211. ISRAELEAN, A.

Legal nature of exemption from criminal liability..

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 56-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
212. KOLLER, I.

Особенности публичного администрирования водного транспорта Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 61-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
213. KRASNOBOROVA, M.

Правовое регулирование института совместных следственных групп в международных многосторонних договорах

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 64-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
214. MAKSIMENKO, V.

Теоретико-правовой анализ методов исследования объектов финансовых правоотношений

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 68-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
215. MAKSIMENKO, N.

Сравнительный анализ института подозрения в уголовном процессуальном законодательстве отдельных зарубежных стран (Франция, ФРГ, Англия)

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 73-69. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
216. MAMONOVA, V., KOJURINA, V.

Land management and land-use systems in foreign countries: best legislative practices

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 77-73. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
217. MELNIK, V.

Принципы деятельности Суэцкого канала в международно-правовых документах конца ХIХ – начала ХХ вв

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 86-83. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
218. PALAMARCIUK, G.

К вопросу о незаконном перемещении объектов дикой флоры и фауны через границы Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 97-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
219. PILEAI, A.

От Административно-процедурного кодекса к Закону Украины «Об административной процедуре», история проекта единого процедурного закона в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 102-98. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
220. RÎNDIUK, V.

К вопросу определения понятия «законодательство»: диалектический подход

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 114-110. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
221. TARNAVSKAIA, M.

Дела о смене климата: новела в судебной практике и юридической науке

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 125-122. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
222. ȚÎGANENKO, A.

Публичная безопасность как элемент науки административного права

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 132-129. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
223. CIUFRIN, I.

Уголовная отвественность за преступления, связанные с организованной преступностью

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 136-133. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
224. ŞOSTAK, E.

Ероинтеграционный «вежливый харрасмент» украинского уголовного права

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 140-137. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
225. ŞULGHIN, A.

Правовое регулирование оборота электронных денег в праве Европейского Союз

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 145-141. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
226. MARKOVA, E.

Principle of administrative procedure: the experience of FRG, Poland

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 82-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
227. OLEINIK, E.

Воплощение специальных принципов уголовного права в международно-правовых актах

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 94-90. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
228. PRASOL, V.

Факторы влияния на развитие негосударственного сектора здравоохранения в Украине.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 106-102. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
229. COSTACHI, G., ENICOV, V.

Neretroactivitatea legii ca garanție de respectare a drepturilor omului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
230. MARIAN, O.

Statutul persoanei în statul de drept: abordări conceptuale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 15-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
231. DOBÎNDA, V.

Unele considerații privind coraportul răspunderii juridice cu răspunderea socială în Teoria generală a Dreptului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
232. PUICA, V.

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 24-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
233. FRUNZE, I.

Considerații generale privind conflictele armate fără caracter internațional în lumina prevederilor statutului curţii penale internaţionale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 30-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
234. SMOCHINĂ, A., GRâU-PANȚUREAC, M.

Repertoriul normativ privind consfințirea răspunderii pentru încălcarea normelor de drept electoral

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 36-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
235. MOSCALCIUC, V.

Garanțiile procesual-civile ale reclamantului la examinarea cauzei în lipsa pârâtului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 43-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
236. MOSCALCIUC, V.

Garanțiile procesual-civile ale reclamantului la examinarea cauzei în lipsa pârâtului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 43-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
237. TUREȚCHI, S.

Cooperările juridice internaționale în domeniul protecției mediului înconjurător

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 48-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
238. ŞELENGA, N.

К вопросу о принципах правового статуса личности

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 54-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
239. MALEARCIUC, O.

Этапы развития концепции разделения властей: теоретико-правовой аспект и значение для развития современного государства

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
240. KUCIUK, V.

Abolirea răspunderii judecatorului pentru infracțiuni penale este ea insăși o infracțiune

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 11-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
241. BÎCU, A.

Instituția mărturisii (recunoașterii) în procesul civil prin prisma abordărilor doctrinare și a dreptului comparat

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 17-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
242. RUSU, L.

Conținutul și particularitățile probatoriului în cadrul procesului penal contradictorial

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 23-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
243. MOGâLDEA, A.

Mişcarea migratorie contemporană în contextul intensificării procesului de restructurare a economiei globale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
244. DOBÎNDA, V.

Coraportul dintre capacitatea juridică a subiectului de drept și capacitatea delictuală a subiectului răspunderii juridice în teoria generală a dreptului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 32-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
245. MUZÎCANT, R.

Cadrul normativ național și internațional care reglementează înfăptuirea măsurilor speciale de investigaţii

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 35-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
246. SOSNA, B., MOROZ, R.

Сроки, их виды, правовой статус и значение

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 48-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
247. TIHONENKOV, D.

Bolshevist doctrine and terror. extraordinary commissions in the Ukrainian SSR in 1918-1920

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 53-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
248. CIUBOHA, N.

Отдельные аспекты законного интереса в гражданском праве

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
249. BERNAZIUK, A.

Перспектива внедрения в Украине электронной формы предоставления юридической помощи.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
250. GORODEȚKAIA, I.

Административно-правовое регулирование в области охраны, воспроизводства и использования животного мира

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
251. KOLOMIEȚ, P.

Принципы налогов Адама Смита в контексте современных экономических реалий

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 52-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
252. LEPEH, S.

Понятие потребительской финансовой услуги

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 80-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
253. OSAULENKO, A.

Конкретизация законодательных основ развития уголовно-исполнительной системы Украины в подзаконных нормативно-правовых актах (1996−2005 гг.)

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 104-101. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
254. POTIP, N.

Проблемы реализации антикоррупционной политики в сфере приватизации и правовые пути их решения

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 121-118. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
255. PUICA, V.

Aspecte evolutive privind incriminarea infracţiunii de exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu în legislaţia penală a Republicii Moldova

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10(334), 40-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
256. ROMANENKO, E.

Теоретико-правовые основы применения програмно-целевого метода для бюджетного планирования в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 133-130. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
257. SOKOLOVA, A.

Проблемы правового обеспечения охраны вод в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 155-151. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
258. BAZARKO, I.

Роль гражданского общества в современных условиях формирования государственной политики национальной безопасности

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
259. BARANOV, A.

The public administration principles in the formation of the modern public management and administration in Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 10-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
260. BOVKUN, E.

Понятие и структура конституционно-правового статуса внутренне перемещенных лиц.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 18-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
261. BONDARI, A.

Правовое регулирование трудовых отношений в Украине и Канаде: сравнительный анализ

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 22-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
262. GRAMAȚKII, E.

К вопросу о судебной и арбитражной практике как источнике международного частного права

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
263. GUSEV, A.

Электронная подпись как гарантия достоверности электронных доказательств в гражданском процессе Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
264. DEMENKO, S.

Особенности правового понимания обязательств из неосновательного обогащения на украинских землях в дореволюционный период

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
265. DEMIDOVA, M.

Понятие и сущность правового статуса субъектов публичного администрирования

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 41-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
266. ZAICIKO, K.

Особенности осуществления публичного контроля в сфере связи в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 45-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
267. KINZERSKA, T.

Становление государственно-правовых взглядов Ильи Шрага

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 48-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
268. KONEVA, I.

Система корпоративного управления на государственных предприятиях: административно-правовой подход

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 59-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
269. KRAVCENKO, I.

Взаимодействие административных судов с общественностью: проблемные вопросы

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 63-60. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
270. KRAVCIUK, M.

Биотерроризм как вид  технологического терроризма: социальные предпосылки возникновения и правовое регулирование противодействия в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 68-64. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
271. KURBATOVA, I.

Отдельные аспекты взаимодействия прокурора и следователя в ходе уголовного преследования

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 73-69. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
272. LARKIN, M.

Личность преступника-неформала (теоретико-криминалистический аспект)

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 77-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
273. LITKEVICI, D.

Видеоконференция в уголовном производстве: проблемы применения

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 85-81. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
274. LEASUK, A.

Symbols as non-verbal means of the law language

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 89-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
275. MANUILOVA, A.

Соотношение принципа эстоппель и принципа добросовестности

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 91-89. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
276. MINCENKO, R.

Роль Большой Палаты Верховного Суда в обеспечении единства судебной практики в гражданском судопроизводстве

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 97-92. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
277. NOVAK, T., MALCIK, O.

Гендерная охрана труда в сельском хозяйстве: отдельные аспекты правового регулирования.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 100-97. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
278. PAVLOVSKAIA, A.

The theoretical and legal basis for the distribution of powers between district  administrations, district councils and united territorial communities in Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 108-105. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
279. PALAGHIȚKAIA, A.

Принцип всеобщности в истории избирательного права

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 113-109. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
280. PARINOVA, A.

Особенности трудовых отношений соискателей профессионального предвысшего образования

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 117-114. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
281. PRISIAJNIUK, P.

Практики коммуникации граждан с органами государственной власти и самоуправления в современной Украине: консультации с общественностью, общественная экспертиза, общественные слушания

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 125-122. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
282. PRIHODIKO, V.

Отдельные аспекты административно-правовой профилактики дорожно-транспортных происшествий в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 129-125. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
283. RUDIUK, V.

Позитивистский и юснатуралистический подходы к трансформации судопроизводства в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 138-134. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
284. SAHAROVA, K., NEZEATI, V.

Интеллектуальный потенциал депутатов местных советов как составляющая их интегральной компетентности

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 141-138. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
285. SIMONȚEVA, L.

Философские и этические концепции применения альтернативных способов в разрешении уголовно-правового конфликта

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 146-142. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
286. SOKOL, R.

Особенности начального этапа расследования незаконного сбыта товаров, предметов и веществ, запрещённых в обороте

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 151-147. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
287. HARASIK, N.

Трудовое законодательство УССР в период десталинизации (середина 1950-х – середина 1960-х гг.)

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 10/2(334), 158-155. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
288. VASIUK, N.

Правовые аспекты стандартизации в медицинской отрасли Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
289. DOLINSCAIA, M.

Сравнительный анализ правового статуса нотариальных архивов в Украине, Беларуси и Молдове

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 42-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
290. KOLOMIEȚ, P.

Мониторинг финансовой грамотности, налогового воспитания и образования в Украине.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 72-69. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
291. OSAULENKO, A.

Историко-правовые вопросы развития законодательных основ уголовно-исполнительной системы Украины (1996–2002 годы)

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 92-88. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
292. PASTUH, I.

Concept and structure of the conflict of interest in public administration activity

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 100-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
293. POTIP, N.

Посредники в сфере приватизации как участники административно-правовых отношений

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 121-116. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
294. REZNIC, I.

Уголовно-правовое значение принципа гуманизма

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 125-121. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
295. ROMANOVA, A.

Правовое поведение человека в период социальной аномии

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 133-130. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
296. UTKINA, M.

Research of know-howas possible object in the intellectual property objects system:comparison with foreign countries.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 150-147. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
297. CIUBOHA, N.

Отдельные гражданско-правовые аспекты учения об интересе

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 181-178. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
298. ŞABAROVSKII, B.

Достоверность как предмет проверки доказательств в уголовном процессе Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 185-182. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
299. BELAIA, V.

Особенности нормативных актов публичной администрации как правовой формы их деятельности

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
300. BASILAȘVILI, M.

Генезис органов регистрации актов гражданского состояния: историко-сравнительный аспект

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
301. VATRAS, V.

К вопросу о признаках источников семейного права.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
302. GALAI, V.

Принципы публичной службы в странах континентальной Европы

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 24-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
303. GHIRENKO, L.

Реализация управленческого потенциала молодежи в деятельности  представительских органов местного самоуправления в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 29-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
304. GORODEȚKII, O.

Понятие «беженец» в международном и национальном праве: исторический экскурс

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 34-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
305. DEVEATKINA, M.

The impact of EU law on international commercial arbitration practice to issue anti-suit injunctions

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 38-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
306. DEVEATKINA, M.

The impact of EU law on international commercial arbitration practice to issue anti-suit injunctions

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 38-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
307. DUDCENKO, A.

Definition of the essence and structure of the law enforcement system

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 46-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
308. ZINCENKO, V.

Достаточность доказательств как условие обеспечения обоснованности судебных решений в уголовном процессе Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 50-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
309. IVAȘCENKO, D.

Правовой статус техногенной идеи как объекта международного техногенного трансфера

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 54-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
310. IGNAT, A.

Approaches to the local council deputies’ competence improving in the development of intermunicipal cooperation

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
311. INOZEMȚEVA, E.

Оценка качества работы судьи в системе кадрового обеспечения качественного правосудия в Украине.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 61-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
312. KADEGROB, A.

Принципы предотвращения коррупционных правонарушений

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 65-62. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
313. KEDIK, V.

Процесуальные нарушения, которые могут быть признаны достаточными основаниями для возвращения обвинительного акта и ходатайства о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера прокурор

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 69-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
314. KOROTUN, E.

Административно-правовое обеспечение охраны прав cубъектов интеллектуальной собственности

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 76-73. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
315. KOSTIUK, V.

Предотвращение преступности в сфере интеллектуальной собственности: уголовно-правовой аспект

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 79-76. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
316. KROLEVEȚKII, K.

Distributor contract as a specific instrument of regulation on the wholesale market

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 83-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
317. OSTANINA, A.

Правовое обеспечение инновационной деятельности в фармацевтической сфере

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 95-92. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
318. PEROVA, L.

Историко-правовые аспекты проведения миротворческих операций Организации Объединенных Наций

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 103-100. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
319. PIVNEV, I.

Международная правосубъектность: теоретико-правовой анализ

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 107-104. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
320. POGORILENKO, A.

Правовые механизмы минимизации предпринимательских рисков, связанных с дистанционной формой хозяйственно-договорных отношений в сфере электронной коммерции

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 112-108. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
321. POPOV, G.

Уголовно-процессуальное законодательство Украины и Республики Беларусь: сравнительно-правовой анализ

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 116-113. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
322. RÎȘNEAK, N.

Правовое регулирование социальных конфликтов: историко-правовой анализ

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 130-126. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
323. RMANIUK, V.

Функции ювенального угловного производства.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 138-134. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
324. SAPIGA, V.

Организационные принципы государственной политики социализации военнослужащих в трансформационных гражданских обществах на современном этапе

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 143-139. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
325. TKALICI, M.

Спортивные клубы как основа институциональной системы спорта в Украине: правовой аспект

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 146-143. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
326. FEDCIȘIN, S.

Вопросы организации дипломатической деятельности в политико-правовых сочинениях Древнего Китая

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 154-150. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
327. FILONOVA, I.

Природа правовых механизмов осуществления и защиты владения как основа  модернизации института владения в гражданском законодательстве Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 162-155. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
328. CEABANIUK, O.

The state as a service institute for the public administration realisation

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 170-166. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
329. CERNEAVSKAIA, O.

Обеспечение права на доказывание по делу о нарушении таможенных правил

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 173-170. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
330. CECERSKII, V.

Принципы реализации права человека на репродуктивное воспроизведение

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 177-173. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
331. LUȚIV, M.

Recognition of investor’s property rights as a way of protection in the sphere of housing construction in Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 87-83. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
332. ȚUVINA, T.

Principle of legal certainty in civil procedure

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9/2(333), 166-162. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
333. PUȘCAȘ, V., KUCIUK, V.

29 Iulie–ziua constituției rm, 25 de ani de provocarea demnității constituționale a poporului moldovenesc

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 13-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
334. COSTACHI, G.

Valoarea juristului şi a ştiinţei juridice în statul de drept

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 23-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
335. VAIȚEHOVSKAIA, O.

To the questions of the international legal personality of subnational entities in the international financial legal order

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
336. VAIȚEHOVSKAIA, O.

To the questions of the international legal personality of subnational entities in the international financial legal order

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
337. DEMCENKO, O.

On the question of telework organization: legal regulation

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
338. CASTRAVEȚ, D.

Aspecte teoretico-practice privind răspunderea juridică pentru actele de concurență neloială

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 38-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
339. BUTUCEA, E.

Problema executării actelor justiţiei constituţionale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 42-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
340. DONOS, V.

Responsabilitatea ca exigenţă socio-juridică importantă a statului de drept

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 54-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
341. SOROCEANU, I.

Raționamentul elementelor de drept comparat privind infracțiunea de activitate a mercenarilor în spațiul ex-sovietic

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
342. PÎSLARU, L., MARIȚ, A.

Protecţia juridică internaţională a genomului uman

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 50-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
343. GUZUN, C.

Dreptul constituțional al persoanei vătămate de o autoritate publică: considerații generale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 46-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
344. PRISAC, A., CORJAN, A.

Noțiuni conceptuale privind procedura constatării faptelor care au valoare juridică

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 9(333), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
345. COSTACHI, G.

Securitatea constituțională în Rrepublica Moldova la 25 de ani de existență a legii fundamentale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8(332), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
346. KUCIUK, V., PUȘCAȘ, V.

Suveranul puterii de stat este poporul! (Studiu de caz privind tentativa de uzurpare a puterii de stat în Republica Moldova).

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8(332), 25-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
347. MUZÎCANT, R.

Infracțiunea – instituția fundamentală a dreptului penal

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8(332), 34-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
348. PARENIUC, A., DREGLEA-LUCAS , L.

Delimitarea înșelăciunii și abuzului de încredere în componențele de infracțiuni contra patrimoniului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8(332), 37-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
349. ŢURCAN, O.

Codul administrativ – factor de consolidare a accesului la justiția administrativă în Republica Moldova

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8(332), 45-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
350. VARVARICI, G.

Diminuarea criminalităţii latente în contextul acţiunilor de prevenire a criminalităţii reale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8(332), 49-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
351. SOSNA, B.

О необходимости совершенствования законодательства, регулирующего залог и ипотеку

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8(332), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
352. TATAR, O.

Юридическая природа и специфика названных, не названных и смешанных договоров

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8(332), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
353. CRUDU, A.

Analiza juridică a mecanismului preventiv și compensator pentru detenția în condiții contrare art. 3 CEDO

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8(332), 29-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
354. BOROVIK, A.

О сущности и содержании специально-криминологического предупреждения злостного неповиновения требованиям администрации учреждения исполнения наказаний

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 13-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
355. KIRILENKO, F.

Статистика изнасилований, совершенных на территории Украины в 1960–2018 годах.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 62-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
356. SLOVSKAIA, I.

Functional role of the governing bodies of the parliament of Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 108-106. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
357. SOPRONIUK, A.

Международно-правовой опыт применения санкций в уголовном судопроизводстве

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 118-114. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
358. TITARENKO, A.

Выводы и рекомендации конгрессов ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию как базис для формирования государственной комплексной программы противодействия преступности в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 126-122. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
359. ŞARAPOVA, S.

Некоторые аспекты комплексного использования земель

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 143-140. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
360. IAROVOI, T.

Analysis of the models of protection of the state security

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 148-144. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
361. BAKUMOV, A.

Проблема изменения правовых позиций Конституционного Суда Украины в контексте обеспечения юридической ответственности государства

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 8-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
362. VITIUK, A.

Профессиональная этика судьи в контексте ограничения реализации судьями политических и гражданских прав человека

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 16-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
363. GHILBURT, A.

Закрепление политической системы в конституциях постсоветских государств

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 22-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
364. GUDÎMA-PIDVERBEȚKAIA, M.

Гражданско-правовое регулирование субсидиарных обязательств: аспекты специфики зарубежного опыта

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 30-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
365. DAVÎDOV, D.

Структурная характеристика процессуально-правового режима: теоретические аспекты

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
366. DARII, E.

Определение места жительства ребенка: проблемы теории и практики

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 38-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
367. ZABURANNAIA, A.

Легитимность права коллективной собственности на землю в Украине.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 42-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
368. ZOLOTUHINA, L.

«Публичный интерес» как административно-правовая категория в истории политико-правовой мысли

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 46-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
369. KRET, G.

Содержание стандартов доказывания в уголовном процессе стран англосаксонской правовой системы

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 50-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
370. KUREPINA, E.

Понятие договора о публичной закупке угля для социально значимых объектов

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 53-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
371. MALIKOV, S.

Организационные основы осуществления контроля и надзора в сфере градостроительной деятельности

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 66-63. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
372. MÎTNIK, U.

Пути совершенствования криминологического противодействия домашнему насилию в Украине.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 70-67. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
373. NASTIUK, A., TRETIAK, S., RIMARENKO, I.

Функции княжеской власти в период возникновения Киевской Руси

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 75-71. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
374. POTAPENKO, S.

Особенности установления границ объединённых территориальных громад в контексте реформы местного самоуправления в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 80-76. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
375. PROȘCIAEV, V.

Метод правового регулирования разведывательной деятельности как составная часть обеспечения национальной безопасности

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 84-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
376. PUCIKOVSKII, S.

Realization by the mortgagee of the mortgage right – consequences of the breach of the contract by the mortgager

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 87-84. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
377. REDINA, P.

Дуальная система подготовки кадров – путь к качеству высшего образования (организационно-правовой аспект).

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 91-87. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
378. REZNICIUK, M.

Гармонизация как способ правовой реализации ЗСТ в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 96-92. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
379. ROGATINSKAIA, N.

Criminological characteristics of customs security as a рart of national security of Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 98-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
380. SAVIOVSKII, M.

Subsidiarity principle: theoretical and methodological potential of federative structure of a state

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 102-99. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
381. SAVIOVSKII, M.

Subsidiarity principle: theoretical and methodological potential of federative structure of a state

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 102-99. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
382. SAPAROVA, A.

Классическое и современное естественное право в свете сравнительного правоведения

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 106-103. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
383. SOLOHA, O.

Международные модели института принудительного исполнения определений суда по гражданским делам и рекомендации для Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 114-110. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
384. SOROKA, I.

Искатели убежища как особое правовое состояние в международном праве

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 122-118. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
385. UȘAKOVA, A.

Проектно-ориентированное управление как один из векторов повышения интегральной компетентности депутатов местных советов объединенных территориальных обществ

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 131-127. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
386. CERNEAKOVICI, I.

Виды публично-правовых споров в сфере государственно-служебных отношений, которые составляют предмет юрисдикции административных судов.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 136-132. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
387. CIJ, P.

Решения Европейского суда по правам человека в системе правового регулирования права на жизнь в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 139-136. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
388. GNATENKO, K.

Принципы права социального обеспечения: мировые стандарты

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 8/2(332), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
389. ANDRUȘKO, A.

Юридическая ответственность за правонарушение: проблема определения родового признака

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 13-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
390. ATAMANCIUK, N.

Объект налогообложения как элемент правового механизма налога на добавленную стоимость в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 17-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
391. KOMISARCIUK, R.

Предпосылки формирования концепции криминалистической политики в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
392. KOSTIUCENKO, I.

Решение проблем гармонизации отечественного законодательства с правом Европейского Союза как обязательной составляющей развития Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 48-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
393. NADUTII, A.

Особенности правового обеспечения территориальной целостности Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 62-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
394. PALII, N.

Правовое регулирование гендерных отношений в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 66-62. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
395. ŞARAPOVA, S.

Сохранение земель как основная задача их охраны

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 97-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
396. ABU ELASAL, A.

Definition of legalization (laundering) of proceeds from crime

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
397. ANDROSOVICI, L.

Зарубежный опыт противодействия организованной преступности в финансовой сфере

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 9-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
398. BORODIN, E.

Использование медиации для разрешения конфликтов, возникающих при объединении территоральных общин в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 22-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
399. VAIȚEHOVSKAIA, O.

Международно-правовой обычай в системе источников международного финансового права

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
400. GOLOVINA, O.

Формирование критического мышления как образовательной компетенции в современной системе подготовки юристов

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
401. GORBATA, L.

Open data: practical aspects of their introduction in the conditions of effective public management

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
402. IVANOVA, T.

Репрессивная политика органов ГПУ-НКВД относительно немецкого населения Южной Украины: правовое поле проблемы

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
403. KULAKOV, V.

О соотношении категорий «уставный капитал», «вклад в уставный капитал» и «доля в уставном капитале» в рамках общества с ограниченной ответственностью

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 53-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
404. MANJAI, A., DAVÎDIUK, V.

Некоторые аспекты зарубежного опыта работы правоохранительных органов с конфидентами

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 58-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
405. POPKOV, P.

Порядок заключения мирового соглашения в хозяйственном судопроизводстве

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 69-67. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
406. PUTII, N.

Особенности прекращения службы и увольнения служащих корпуса оперативно-внезапного действия

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 74-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
407. TREMBACI, I.

Перспективы развития системы охраны государственной тайны в условиях евроинтеграции

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 81-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
408. TURKACI, D.

Mechanisms of the state-private partnership in the field of health protection.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 86-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
409. FOMIN, P.

Защита трудовых прав сотрудников Совета Европы

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 89-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
410. HARCENKO, N.

Доктрина как вид нормативно-правового акта Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 94-89. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
411. RADZILEVICI, D.

Комплементарность элементов инфраструктуры регионального правового порядка: к постановке проблемы

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7/2(331), 77-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
412. COSTACHI, G.

Противодействие пыткам как условие обеспечения безопасности человека

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 12-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
413. CORJ, M.

Propuneri de lege ferenda privind amendarea unor prevederi din constituția republicii moldova, a legii cu privire la curtea constituţională şi ale codului jurisdicţiei constituţionale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 21-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
414. BĂNĂRESCU, A.

Clasificarea incidentelor ce apar în procedura de executare silită

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 50-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
415. URSU, V., VARVARICI, G.

Repere conceptuale privind criminalitatea latentă

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
416. GALEMBA, V.

Efectuarea controlului în administrația publică locală prin prisma subiecților de drept

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
417. COTOROBAI, A.

Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de viol prevăzute în legea română

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 58-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
418. CREȚU, A.

Ipoteze privind cauzele migrației forței de muncă în contextul prevederilor legislației Uniunii Europene

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
419. TUREȚCHI, S.

Reglementările juridice internaționale în domeniul protecției mediului înconjurător

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 41-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
420. COSTEA, M.

Expertiza grafoscopia judiciară: fundamente teoretice și metodologice

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 47-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
421. BUREAK, I.

Охрана прав и законных интересов личности судами апелляционной инстанции: анализ судебных решений

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 10-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
422. VLASENKO, I.

Правовые основы стратегии климатической политики Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 19-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
423. KOMARNIȚKAIA, I.

Административно-правововая ответственность педагогических работников относительно правонарушений в сфeре авторских и смежных прав

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 49-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
424. MARCIUK, N.

Особенности осуществления местного (территориального) самоуправления в Республике Польша на уровне гмины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 64-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
425. PODOLEAK, S.

Адвокат в процедуре медиации в коммерческих спорах

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 80-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
426. TIMOȘENKO, D.

Предоставление судом разрешения на регистрацию места жительства малолетнего ребенка как способ защиты гражданских прав и интересов

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 92-88. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
427. TOKAREVA, V.

Отдельные аспекты интеллектуальной собственности в условиях глобализации

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 96-92. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
428. IAROVOI, T.

Mechanisms of assessment of the risks and threats for the state security in the context of lobbying activity

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 125-121. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
429. KLIUEVA, E., DANILCENKO, I.

Правовой статус государственных унитарных предприятий и проблематика их создания

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
430. BELEAEV, I.

Обобщение мирового опыта государственной политики социальной мобильности молодежи

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
431. VAILENKO, A.

Аморальный проступок, несовместимый с продолжением работником, выполняющим воспитательную функцию, трудовой деятельности: проблемы определения понятия

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
432. DOVJENKO, A.

Историко-правовые условия становления категории киберпреступности в международном и национальном праве

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
433. DRAKOHRUST, T.

The role of information and legal technologies in detecting and counteracting illegal migration in EU

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
434. DÎGANOVA, A.

Анализ социально-экономического развития украинско-польского трансграничного региона

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
435. KOZINEȚ, E., KORȘUN, A.

Гуманизация наказаний и их соизмеримость с преступлением в теории Ч. Беккария

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 40-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
436. KOLEAGHINA, T.

Содержание непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 397 УК Украины: некоторые теоретические проблемы определения

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 45-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
437. KOPIȚA, E., DERGACEV, A., SERDIUK, V.

Альтернативные источники энергии: современные реалии и перспективы Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 52-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
438. LEUSENKO, I.

Таможенные процедуры для горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов при перевозке через границу Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 57-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
439. MAKARENKO, I.

Понятие «земельные ресурсы» и его сущность.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 61-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
440. MIKITIUK, D.

Административно-правовое регулирование статуса участника боевых действий: опыт Республики Молдова

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 69-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
441. NIKIFOROVA, M.

Понятие налогового законодательства в контексте действия принципа приоритетности его применения

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 73-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
442. ONIȘCIUK, O.

Abuse of parental rights

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 77-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
443. POSVISTAK, A.

Привлечение к уголовной ответственности судей: сравнительно-правовой анализ законодательства Украины, Республики Молдова и Румынии

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 84-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
444. TESLIKOVA, I.

Профессиональное обучение и переквалификация как гарантии реализации прав и свобод лиц с инвалидностью

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 88-84. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
445. FORSIUK, V.

Violation of the principle of equality in the context of taxation of real estate, other than land plot

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 100-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
446. HAMZIN, T.

Защита прав интеллектуальной собственности таможенной службой Соединенных Штатов Америки

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 104-101. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
447. CEALABIEVA, M.

Понятие электронных средств массовой информации

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 109-105. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
448. ŞABAROVSKII, B.

Содержание и понятие проверки доказательств в уголовном процессе Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 113-109. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
449. ŞELBAKOV, I.

Особенности административной ответственности военнослужащих и лиц,  приравненных к ним, в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 117-113. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
450. ŞKARPITKAIA, V.

Порядок проведения служебного расследования в вооруженных силах Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6/2(330), 121-117. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
451. COSTACHI, G.

Конституция – основа безопасности личности в правовом государстве..

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
452. FRUNZE, I.

Unele aspecte privind conflictul armat intern în dreptul internaţional umanitar

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 12-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
453. URSU, V.

Obiectul juridic generic şi obiectul juridic special al infracţiunilor legate de insolvabilitate

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 17-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
454. BĂNĂRESCU, A.

Principiul dispo-nibilității, fundamentul funcțional al procedurii de executare

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 24-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
455. GOLOBUTOVSKII, R.

Судья как субъект административной ответственности: анализ украинского законодательства

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 33-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
456. BERNAZIUK, A.

Внедрение единой судебной информационно-телекоммуникационной системы: вопросы теории и практики

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 28-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
457. MELNIK, S.

Компетенция высших органов государственной власти украины в сфере формирования политики обеспечения национальной безопасности и обороны

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 44-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
458. DÎNTU, V., GRESI, I.

Criminalistic crime characteristic in the system of criminalistic methodics of crime investigation

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
459. SPINUL, K.

Электронное управление в системе публичного управления: имплементация опыта EC

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 47-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
460. BOBROVA, I.

Многоаспектность морально-правовых основ профессии судьи

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
461. VASÎLIV, S.

К вопросу о субъектах гражданских процессуальных правоотношений

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 39-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
462. ZAVIDNEAK, V.

Значение судебного прецедента для заполнения пробелов в уголовном судопроизводстве Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 78-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
463. KUȘNIR, I.

Information component in preparing and making management decisions in border protection bodies of the state border of Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 104-100. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
464. PADALKA, A.

Constructing of versions and planning of investigation of organized criminal activity in the sphere of taxation

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 143-140. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
465. PANCIȘIN, R.

Опыт осуществления реформы децентрализации в некоторых странах СНГ

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 146-143. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
466. SKRÎPNIK, V.

Правовой режим и оборотоспособность как правовые категории

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 174-171. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
467. ŞAULISKAIA, G.

Многоуровневая модель публичного управления как основа для развития гражданского общества в Украине.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 194-190. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
468. GRIGORIEVA, E.

К вопросу о криминологической паспортизации жилых домов как объектов предупреждения преступности

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 65-60. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
469. AVRAMENKO, A.

Усовершенствование законодательства Украины в сфере оборота персональных данных работника на основании опыта некоторых зарубежных стран

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
470. BABENKO, E.

Коллективное прекращение трудовых правоотношений по инициативе работодателя (высвобождение)

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
471. KONOPLLEA, I.

Плохое обращении с военнопленными: сравнительно-правовые аспекты преступления.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
472. BERDNIK, I., KONOPLLEA, I.

European court decisions and ECSR directives in aspects of different individual social rights and communication with social entrepreneurs in human rights sphere

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 21-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
473. BESPALKO, I.

System of principles of the criminal procedure of Ukraine (defining the concept, underlying the features)

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
474. VASILINA, N.

Особенности признания и исполнения арбитражного решения на согласованных условиях

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 35-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
475. VENGHER, S.

Принцип пропорциональности: полифункциональность в правовой системе (на примере Украины)

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 43-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
476. VOLÎNEȚ, V.

Приостановление трудовых правоотношений в проекте трудового кодекса Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 47-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
477. VORONIKO, A.

Сравнительная характеристика мер принудительного исполнения по  законодательству Франции и Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 51-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
478. GAVRILOV, V., BAJKO, S.

Опека и попечительство по законодательству Республики Молдова и Российской Федерации

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 54-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
479. GOTVIANSKAIA, M.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность (теоретический аспект)

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 59-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
480. DVIRSKAIA, O.

Перспективы развития медицинского права Украины и внедрения европейского опыта в его формировании

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 70-66. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
481. DROBCIAK, L.

Основания для отвода эксперта в уголовном производстве Украины: законодательные реалии

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 74-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
482. KAIDANOVICI, T.

Perspectives of the application of the juvenile justice of Ireland as a sample for the development of the juvenile justice system in Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 82-78. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
483. KOVALIOVA, E., POSTOL, E.

Административная ответственность за совершение домашнего насилия

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 87-83. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
484. KONDRATIUK, A.

Понятие и содержание эффективного использования земель

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 91-88. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
485. KOSANIAK, S.

Зарубежный опыт противодействия злоупотреблению полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, и расследование этого уголовного правонарушения (в контексте коррупционных преступлений)

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 96-92. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
486. KRUȘNIȚKA, O.

Содержание и реализация конституционного права на защиту в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 99-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
487. LATÎȘEVA, V.

The permanent agricultural legal supporting in Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 107-104. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
488. LESNICENKO, L.

Грабежи и разбойные нападения в Украине: современное состояние и тенденции развития

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 113-108. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
489. LISOGOR, I.

Усовершенствование административно-процессуального законодательства, нормы которого регламентируют таможенное оформление в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 117-113. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
490. MALIAROVA, V., SAVCIUK, T.

Проблемы противодействия преступной деятельности в условиях становления правового государства

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 122-118. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
491. MASLO, T.

Публичные и частные интересы в гражданском судопроизводстве

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 126-123. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
492. MATVIICIUK, A.

Зарубежный опыт реализации государственной регуляторной политики

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 131-127. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
493. MELNIKOVA, E.

Современное состояние и перспективы оперативного сопровождения уголовных производств о торговле людьми

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 136-132. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
494. MÎTNIK, A.

Implementation of partnerships in public administration

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 139-136. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
495. PETRENKO, A.

Безопасность функционирования базы данных государственного земельного кадастра Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 150-147. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
496. POGREBNEAK, M.

Административно-правовые отношения в области ветеринарной медицины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 155-151. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
497. POLOMANÎI, I.

Уголовная ответственность за наемничество по законодательству постсоветских государств

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 159-155. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
498. POPIVNEAK, A.

Принципы административно-правового обеспечения таможенной безопасности правоохранительными и таможенными органами.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 163-159. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
499. SEMIONOVA, A.

Становление и развитие алиментных обязательств по содержанию родителей: историко-правовое исследование

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 167-163. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
500. SIRENKO, R.

Деятельность физкультурно-спотивных обществ как субъектов государственного регулирования оздоровительно-воспитательной работы

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 171-167. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
501. SLOBODEANIK, T.

Specificity of municipal legal responsibility

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 178-175. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
502. SOKOLOVSKAIA, T.

Методология исследования регулирования парниковых газов

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 182-178. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
503. CIUBENKO, V.

Дотации как средство государственного регулирования хозяйственной деятельности по производству и поставке высокотехнологичной продукции

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 190-186. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
504. ŞULIKA, V.

The peculiarities of the bankruptcy of the farmer under the legislation of Ukrain

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 198-195. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
505. ŞULEAK, D.

Государственные гарантии защиты инвестиций Украины в условиях евроинтеграции

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 203-199. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
506. TOKAREVA, V.

Правовое регулирование творчества КНР: от копирования к развитию инноваци

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 5/2(329), 186-182. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
507. BABAKIN, V.

Понятие и сущность оперативно-розыскного противодействия преступлениям, совершаемым молодежью

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 8-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
508. BABANINA, V.

Соотношение понятий «механизм уголовно-правового воздействия», «механизм уголовно-правового регулирования», «механизм реализации уголовного законодательства», «механизм реализации уголовно-правовой нормы» и «механизм реализации уголовной ответственности»

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 13-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
509. BORICENKO, E.

Признаки международных стандартов права на социальную защиту

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
510. BROVKO, N.

Мировоззренческий характер и идеология формирования правосознания личности в процессе воспитания и обучения

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
511. VLAD, S., DOLGHII, A.

Особенности организационно-правового обеспечения информирования общества о деятельности органов прокуратуры

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
512. DEMCENKO, O.

К вопросам организации дистанционной занятости на государственной службе

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 59-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
513. ZAVIDNEAK, V.

Судебная практика как  обязательный элемент прецедентных решений в уголовном судопроизводстве Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 72-68. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
514. KOVALENKO, A.

Ways to improve policy activity roles: role and place of criminological provision

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 90-88. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
515. KORNIENKO, M.

Защита прав малолетних детей Национальной полицией Украины от фактов домашнего насилия

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 103-100. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
516. LITVINENKO, E.

Современное развитие кодификационной работы в ведущих европейских странах

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 119-116. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
517. MALARCIUK, P.

Прoблeмныe acпeкты иcпoльзoвaния пoлигрaфa

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 125-123. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
518. OSTAPENKO, I.

Саморегулирование как объект правового хозяйственного порядка

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 144-140. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
519. PAHOMOV, V., BONDARENKO, O., DUMCIKOV, M.

Criminal legal characteristic of social engineering as a way of committing fraud

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 153-149. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
520. PAHOMOV, V., BONDARENKO, O., DUMCIKOV, M.

Criminal legal characteristic of social engineering as a way of committing fraud

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 153-149. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
521. SMERNIȚKII, D.

Особенности административно-правовых отношений в сфере научно-технической деятельности

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 182-179. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
522. STRELICENKO, O.

Доктринальная характеристика полномочий субъектов создания лекарственных средств как непосредственных субъектов публичной администрации

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 187-183. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
523. TOKARCIUK, O.

Украинская государственная и правовая традиция в исследованиях эмигрантов-юристов межвоенного периода

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 195-192. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
524. BOICIUK, V.

Отдельные признаки объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 330 УК Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 17-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
525. BOKSGORN, A.

Актуальные проблемы правового регулирования взимания туристического сбора в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
526. GONCEARENKO, E.

Ethical code as a means of self-regulation of economic activity

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 43-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
527. GREBENIUK, M., IANOVSKAIA, E.

Policy of food security in the novel legislation of certain countries of the world

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 47-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
528. DAVIDENKO, O.

Проблемы правового обеспечения осуществления международных расчетов по законодательству Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 52-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
529. DUTOV, M., SIDORENKO, V.

Политический контекст разработки регламента по управлению энергетическим союзом ЕС

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 64-60. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
530. JOVNIR, T.

Самозанятость как специфический трудовой процесс: сущность, характерные признаки

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 67-64. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
531. KABANEȚ, L.

Опыт США в предостережении незаконного лишения свободы или похищения людей

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 75-72. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
532. KALAȘNIKOV, K.

Распределение осужденных к лишению свободы по видам уголовно-исполнительных учреждений

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 79-76. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
533. KIEASKO, A.

Национальная безопасность как объект уголовно-правовой охраны по законодательству Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 87-84. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
534. KOZAK, I.

Психолингвоправовая составляющая в судебной конфликтной коммуникации

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 95-91. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
535. KORNIENKO-ZENKOVA , N.

К вопросу о понимании конституционного права знать свои права в юридической науке

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 100-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
536. KRUZINA, E.

Законодательное и нормативно-правовое обеспечение патологоанатомической службы Украины в период реформирования системы здравоохранения

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 106-103. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
537. LADNIUK, V.

Предоставление заведомо ложной или недостоверной информации как форма проявления объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 351 УК Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 110-107. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
538. LEȘCINSKII, V.

Разрешительная деятельность как вид административных услуг: общая характеристика

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 115-111. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
539. MAKSIMENȚEV, M.

«Чёрная археология» как вид преступного недропользования:общемировое измерение

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 123-119. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
540. MALÎȘKINA, N.

Конституционно-правовой статус правительства Украины и некоторые аспекты его взаимоотношений с судебной властью

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 130-126. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
541. MIRONENKO, I.

Право соседства как правовой институт: общетеоретические аспекты

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 134-130. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
542. NIKOLAEV, A., ULIANOV, A.

Противодействие международному терроризму как элемент деятельности государства по обеспечению безопасности

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 139-135. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
543. PALII, L.

Административная деятельность по обеспечению таможенной безопасности сущность, содержание

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 148-145. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
544. PIȘTA, V.

Развитие административно-правового регулирования трансплантации в период СССР

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 156-153. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
545. RADCENKO, L.

Нормативно-правовое обеспечение государственного управления в сфере экологической политики Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 161-157. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
546. REZNIKOV, V.

Признание недействительными сделок как способ консолидации имущества неплатежеспособного должника

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 165-161. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
547. RÎBINSKAIA, A.

Административно-правовой статус сервисных центров МВД Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 169-165. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
548. SKRÎPNIK, V.

Результаты работы как особенный объект гражданских прав

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 173-170. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
549. KAȘPERSKII, R.

Предмет доказывания по делам особого производства

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 83-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
550. SOBODEANIUK, P.

Категория «потерпевший» в юридической науке и практике: терминологический аспект

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 178-174. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
551. SUGONEAKO, N.

Peculiar features of regulating the stages of information activity of commercial court in Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 191-188. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
552. CERNEAK, N., TARANEȚ, D.

The problem of reasonableness of time in the criminal justice system

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 198-196. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
553. CERNEAK, N., TARANEȚ, D.

The problem of reasonableness of time in the criminal justice system

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 198-196. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
554. ŞARAPOVA, S.

Правовые проблемы сохранения природно-ресурсного потенциала

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 202-199. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
555. ŞVET, O.

Государственный контроль как основное средство административно-правовой защиты эрозионно опасных земель в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 207-203. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
556. IUȘCIK, A.

О предметной сфере спортивного права

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 210-207. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
557. DEMIDOVA, V.

Особенности организации и тактики проведения осмотра места происшествия в процессе расследования жестокого обращения с животными

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 55-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
558. BURKA, A.

Страховые выплаты в случае смерти застрахованного лица вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
559. LâSâI, A.

Expertizarea proceselor tehnologice –unul din obiectivele de perspectivăale laboratorului EJIT al CNEJ MJ RM

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
560. CECHINA, T.

Obiectul de studiu al expertizei merceologice. factorii ce influenţează la stabilirea preţului unui produs. metodica tip aplicată la cercetarea produselor industriei uşoare de larg consum şi a produselor alimentare şi agroalimentare..

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 19-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
561. OBREJA, E.

Identificarea și diferențierea materialelor documentelor și a scrisului cu ajutorul comparatorului video spectra

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
562. CATARAGA, O., PETCOVICI, P.

Expertiza judiciară. erori în percepția conceptuală și aplicativă

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 33-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
563. ALĂMOREANU , S.

Observaţii asupra unei metode de identificare a imprimantelor

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 36-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
564. DUDCIAC, T.

Возможности установления различных фактов при исследовании электрографических копий подписей и оттисков печатей на примерах выполненных экспертиз.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 73-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
565. CEBANU, A., GROSU, G.

Teoria și metodologia expertizei judiciare în domeniul evaluării bunurilor imobile

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
566. CALOTA, I.

Importanța și beneficiile adoptării unui sistem de management al calității și a participării la scheme de încercări de competență

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 16-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
567. GURIN, V.

Aspecte metodologice în expertiza judiciar-contabilă. sarcinile, obiectivele și metodele de cercetari aplicate la efectuarea expertizei contabile

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 24-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
568. RUSANOVSCHI, L.

Particularitățile efectuării expertizelor judiciar-contabile. obiectivele expertizei contabile și problemele existente aferente obiectelor cercetate în cadrul efectuării expertizei judiciar-contabile

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
569. CEBANU, A., GROSU, G.

Teoria și metodologia expertizei judiciare în domeniul evaluării bunurilor imobile

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 45-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
570. MOLL, T.

Proficient on the background of selected provisions of the code of civil procedure

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 49-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
571. KONTIMIROVA, V.

Об этапе работы донецкого научно-исследовательского института судебных экспер­тиз министерства юстиции украины в условиях воору­женного конфликта на востоке Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 51-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
572. GRIȘENKOVA, L., JUK, G.

Обтурационная механическая асфиксия у детей в минске в 2013-2017 гг

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 54-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
573. JMAKOVA, A., SEREDA, O.

К вопросу об участии экспертов психологов в проведении комплексных экс­пертиз устных или письменных текстов в Республике Беларус

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 55-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
574. JOLUDEVA, D., SASIN, O., JOLUDEV, A.

К вопросу об обновлении данных идентификационной значимости частных признаков почерка

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 57-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
575. MEȘKOV, O., ŞINKARENKO, I.

К вопросу о теоретической сущности судебной экспертизы случаев электротравмирования

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 59-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
576. MIHEEVA, E., MIHEEVA, M.

Системно-интегративный подход к изучению психической деятельности несовершеннолетних подэкспертных в контексте проблематики судебно-психологической экспертизы

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 62-60. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
577. SAFIAN, D.

Проблематика внедрения энергоэффективных технологий в строительной сфере Украины с учётом отечественных и зарубежных строительных материалов

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 66-64. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
578. VITER, D.

Использование знаний судебного эксперта при расследовании преступлений в сфере финансирования социальных целевых программ

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 69-66. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
579. RIPENKO, A.

Рассмотрение земельных споров в судах украины на основании заключений судебных экспертов.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 63-62. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
580. VASILEV, V.

Правовое регулирование административно-правового механизма противодействия правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 17-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
581. EFIMOV, V.

Коррупционные преступления и их влияние на формирование инвестиционной безопасности агропромышленного комплекса Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 46-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
582. EFIMOVA, I.

Направления оперативно-разыскного противодействия контрабанде в Украине  гласный аспект

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 49-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
583. OSTAPENKO, I.

Субъект хозяйствования как базовый элемент хозяйственных правоотношений: проблемы законодательной техники

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 82-78. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
584. ANTONOV, K., TÎTULA, D.

Использование научно-технических средств и методов досудебного расследования уголовных производств

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 8-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
585. BONTLAB, V.

Генезис нормативно-правового обеспечения решения трудовых споров (конфликтов) в досоветский период: научно-теоретический аспект

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 13-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
586. VASILEVA, N., ŞATIRIȘVILI, D.

Нормативно-правовое регулирование функционирования общественного наземного электротранспорта в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
587. VASIUK, N.

Классификация публичных услуг, предоставляемых субъектам публичной администрации в медицинской отрасли Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 25-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
588. VOROBCEAK, A.

Оценка достоверности заключения эксперта в уголовном производстве Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 30-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
589. GRABINSKII, M.

Возникновение финансово-кредитных отношений в международном публичном праве

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 34-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
590. DENISENKO, G.

Реализация иммунитета лица во время дачи показаний в уголовном производстве

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 38-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
591. DUBINKO, D.

Электронный суд в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 42-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
592. ZAMKOVÎI, R.

National standardization system in Ukraine: prospects of development

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 52-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
593. KABANOV, A.

Прогрессивная система отбывания наказания осужденными к пожизненному лишению свободы

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 56-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
594. KOZÎREVA, V., MILIMKO, L.

Establishement of the bankruptcy institution in Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 61-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
595. KOLOMOEȚ, N.

Основные формы деятельности субъектов административно-правовой зищиты прав ребенка в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 65-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
596. LEBEDEV, N.

«Полиция диалога» и ее роль в проведении мирных собраний

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 69-66. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
597. NESTERȚOVA-SOBAKARI, A.

Кодифицированные акты в системе источников гражданского процессуального права Украины: история и современность

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 77-73. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
598. PALII, E.

Пути усовершенствования законодательства, регулирующего упрощенные производства в административном процессе Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 85-83. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
599. PIFKO, A.

Конституционно-правовые основы создания профессиональных союзов в Украине и Польше: сравнительный анализ

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 89-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
600. PRIGLADI, V.

Деликтные отношения в системе правоотношений, урегулированных административным правом

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 93-89. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
601. ROZGON, A.

Административно-правовой статус субъектов малой приватизации

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 98-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
602. SAVIȚKII, A.

К вопросу генезиса становления форм управления многоквартирными жилыми домами

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 102-99. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
603. TITOV, I.

Категориально-понятийный аппарат для определения предмета административного права

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 108-103. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
604. TOMA, M.

Некоторые проблемы ресоциализации бывших осужденных

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 112-109. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
605. FEȘCIN, M.

Криминалистическая характеристика воров-карманников как классическое выражение преступной «профессии»: история и современность

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 117-113. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
606. CERENKOV, A.

Предмет преступного посягательства в системе криминалистической характеристики незаконного обогащения

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 121-118. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
607. NAKONECINA, A.

Interaction of human consumption, human rights and positive rights: the current period.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/2(327), 73-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
608. COSTACHI, G.

Probleme reale și soluții constituționale pentru consolidarea securității juridice a cetățenilor în materia exercitării dreptului de vot

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
609. TALMACI, F.

Caracteristica și modelul criminalistic al infracțiunilor de corupție

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 20-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
610. DREGLEA-LUCAS , L.

Aspecte de drept penal referitoare la incriminarea escrocheriei în legislaţia Germaniei

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
611. ARSENI, A.

Dreptul de vot - garanţie constituţională şi practici

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
612. BODLEV, S., ZUBCO, V.

Dimensiunea răspunderii disciplinare a funcționarului vamal

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 26-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
613. OGANESEAN, A.

Realizarea interacțiunii la inițiativa organului de investigații

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 31-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
614. BUGUȚA, E., BUGUȚA, V.

Raportul constituţional al autorităţii judecătoreşti cu legislativul şi executivul în Republica Moldova şi România

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 36-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
615. PRISACARI, V.

Evоluțiа instituției drеptului lа tăсеrе și neаutоincriminаre, аspect соmpаrа

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 47-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
616. SOSNA, B.

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
617. GLAVAN, B., MÎRZAC, V., CALCAVURA, G.

Activitatea specială de investigaţii: conţinutul noţiunii, esenţa juridică, delimitări conceptuale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 53-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
618. BOROVIK, A.

О сути содержания права осужденных к лишению свободы на правовую помощь.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 12-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
619. VASÎLIV, S.

Подведомственность дел об административных правонарушениях: зарубежный опыт правового регулирования

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 16-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
620. ZAVIDNEAK, V.

Обеспечение единообразия судебной практики как правовая основа судебного прецедента в уголовном процессе Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 38-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
621. ZVOZDEȚKAIA, I.

Предотвращение нарушений законодательства субъектами парламенских процедур средствами правовой пропаганды

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 42-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
622. LISOVAIA, T.

Теоретические вопросы консервации земель как основного правового мероприятия их восстановления

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 59-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
623. NASTASIAK, I.

Peculiarities of the functional part of the legal system as a criterion of typology of modern legal systems of the world

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 63-60. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
624. PADALKA, A.

Криминалистическая характеристика способов формирования организованных преступных групп в сфере налогообложения

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 70-67. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
625. SAMOILENKO, E.

Периодизация расследования (теоретико-правовой взгляд)

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 90-87. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
626. SMERNIȚKII, D.

Административно-правовое регулирование научно-педагогической деятельности как элемента научно-технической деятельности в Украин

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 100-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
627. TOKARCIUK, O.

Церковь в государственных проектах украинской эмиграции в межвоенный период

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 103-100. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
628. CERNEJENKO, E.

Ukraine – reforming local government to comply with EU member states

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 116-113. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
629. BEREZA, V.

Сущность и виды юридической ответственности работников департамента киберполиции Национальной полиции Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
630. VÎCEAVKA, V.

Пути совершенствования деятельности государственной пограничной службы Украины по вопросам противодействия терроризму

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 21-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
631. GOLOBUTOVSKII, R.

Понятие публичной службы в органах судебной власти Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
632. DZIUBA, A.

Международные стандарты разработки антикоррупционных комплаенс-программ и предупреждения коррупции в частной сфере

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 34-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
633. KOVALCIUK, I., SOKIRINSKAIA, O.

Правовое регулирование общественного финансового контроля формирования и исполнения местных бюджетов

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 46-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
634. KOLOMIEȚ, N., PROROCENKO, V.

Изнасилование по новой редакции статьи 152 Уголовного кодекса Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 49-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
635. KROPIVNA, E.

Правовое регулирование процессуальных отношений и отграничение административного процесса от гражданско-процессуальной деятельности

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 55-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
636. ONIȘCENKO, S.

Урегулирование права на свободу мирных собраний в демократических странах мира

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 67-63. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
637. PETRIK, I.

Особенности хозяйственного оборота в банковской системе Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 74-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
638. POPOVICI, I.

Место и роль следователя в состязательном уголовном процессе Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 77-75. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
639. REAȘKO, E.

Судебно-медицинская и судебно-психологическая экспертиза в уголовном производстве о торговле людьми

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 87-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
640. SINEVA, L., KUZMENKO, G.

Гуманистическая функция как основа права социального обеспечения Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 96-91. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
641. TOPORKOVA, M., FEDOTOVA, E., JUKOVA, A.

Heritage of financial crimes – law balance between financial losses and state force the UK experience

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 108-103. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
642. HAVRAT, M.

Правовая основа деятельности органов полиции государств-членов ЕС в противодействии транснациональным преступлениям

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 112-108. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
643. ŞAPTALA, N.

Constitutional judicial process in the system of legal process: theoretical basis

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 120-117. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
644. IARMAK, V.

Генезис сотрудничества государств по охране торговой марки в международном праве

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 125-120. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
645. GUTCENKO, K.

Сопоставление таможенной процедуры «транзит» в украинском и международном законодательстве

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
646. PRILIPKO, S.

Правовые и организационные аспекты привлечения общественных объединений к формированию политики развития сельской кооперации в Украине.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/3(327), 82-78. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
647. COSTACHI, G., MICU, V.

Imunitatea penală a statului și a autorităților acestuia

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
648. CARP, S.

Restrângerea drepturilor şi libertăţilor omului: standarde europene și exigențe constituționale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 12-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
649. ARDELEAN, G., BOȘCANEANU, M.

Răspunderea penală a persoanei juridice pentru poluarea apei (art. 229 CP RM)

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 19-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
650. PITERSCHI, E.

Abordări teoreticopractice privind falsul în acte

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
651. ROTARU, R.

Dedicare profesionalismului angajaților poliției prin lansarea de proiecte

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 44-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
652. SOSNA, A.

Прекращение индивидуального трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 51-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
653. TATAR, O.

Сходства и отличия непоименованных договоров с поименованными договорами в системе гражданскоправовых договоров Республики Молдова 

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 58-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
654. BUGUȚA, E., BUGUȚA, V.

Garantarea constituţională a independenţei autorităţii judecătoreşt

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 24-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
655. BOTOMEI, V.

Devianţă şi criminalitate în sistemul juridic românesc. evoluţie, tendinţe şi perspective.  Studiu ştiinţific privind statul paralel – ediţia I

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 32-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
656. BLINOVA, A.

Информационная безопасность органов публичной администрации в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 31-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
657. PANCIȘIN, R.

Европейський опыт объединения территориальных общин

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 102-99. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
658. ŞVÎDKAIA, T.

Development of competitive legislation in the countries of Asia (comparative and legal aspects)..

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 145-141. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
659. AVETISEAN, M.

Определение понятия организационно-правовой формы хозяйствования

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
660. AGAKAREAN, R.

Понятие административной деятельности в сфере перевозок автомобильным транспортом

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
661. BABANINA, V.

Понятия «уголовный закон», «уголовное законодательство», «уголовное право» и их соотношение..

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 17-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
662. BAHTINA, I.

Правовой мониторинг как функция государственного управления.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 22-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
663. BLAGODARNÎI, A.

Принципы административно-юрисдикционной деятельности правоохранительных органов Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 25-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
664. BOIKO, A., LITVINOV, V.

Проблемы обеспечения безопасности участников уголовного процесса в Украине.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
665. BUDI, O.

Организация и правовое регулирование применения превентивных полицейских мер в сфере обеспечения правопорядка в стране: опыт ряда стран Европы для Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 41-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
666. BUHTIEAROV, A., BUHTIEAROVA, I.

Проблемы украинского законодательства по правовому регулированию операции объединенных сил

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 47-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
667. VALEVSKAIA, N.

Развитие демократических основ в административно-правовых отношениях

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 53-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
668. VASILEV, V.

Система и полномочия негосударственных субъектов противодействия правонарушениям в предпринимательской сфере

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 56-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
669. GALAGAN, S.

Международно-правовое обеспечение зон свободной торговли с участием американских государств

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 61-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
670. GANJA, T.

Типичные способы умышленных убийств малолетнего ребёнка или женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 65-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
671. KOVALI, I., KOVALCIUK, E., RATUȘNA, O.

Интеллигибельное и сенсибельное постижение философии ментального права

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 69-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
672. KOVALISKAIA, V.

Проблемные аспекты уголовной ответственности за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении несовершеннолетних (малолетних)

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 74-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
673. KORTUKOVA, T.

Влияние международного права на формирование общей иммиграционной политики Европейского Союза

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 79-75. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
674. MAKODZEB, A.

Значение предмета преступления

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 84-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
675. MELNICIUK, S.

Подзаконная правотворческая форма реализации функций современного государства Украина

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 88-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
676. MEȘKOV, O.

Проблемы научного обеспечения проведения инженерно-технической экспертизы во время расследования несчастных случаев, связанных с электротравмированием

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 94-89. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
677. OSIPOV, D.

Профессиональные интересы в профессиональном развитии публичных служащих

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 98-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
678. RADZIVILL, A.

Исторический аспект применения пыток: от высшей меры судебного наказания до абсолютного запрета

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 106-103. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
679. SEZONOVA, O.

Административные процедуры организации предоставления образовательных услуг заведениями высшего образования со специфическими условиями учёбы

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 111-107. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
680. SMETANA, V.

Функции и полномочия органов местного самоуправления в сфере прав и свобод человека и гражданина.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 115-111. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
681. STIRANKA, M.

Родовой и видовой объекты сепаратизма.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 120-116. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
682. TETEREATNIK, B.

Правовая природа виртуальных предприятий

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 124-121. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
683. TKACIUK, A.

Запрет злоупотребления процессуальными правами как гарантия соблюдения принципа добросовестности

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 128-125. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
684. HAIDAROVA, I.

Правовые гарантии независимости Высшего антикоррупционного суда Украины и его судей.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 132-128. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
685. HARCENKO, A.

Особенности правового регулирования инвестиционной функции банков

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 136-133. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
686. HUDOBA, I.

Правовые основы деятельности корпуса оперативно-внезапного действия и место среди них административного законодательства

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 140-137. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
687. ŞILO, E.

Понятие полиции и полицейской деятельности. Создание Национальной полиции Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2/2(326), 150-145. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
688. COSTACHI, G.

Republica Moldova: de la parlamentarism la prezidențialism

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 12-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
689. BUTUCEA, E.

Curtea Constituțională ca subiect al procesului legislativ

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
690. COZMA, D.

Răspunderea penală a judecătorului pentru unele infracțiuni de serviciu

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
691. DIACONU, M.

Sursele legalității ca principiu al administrației publice

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 39-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
692. DONOS, V.

Răspunderea politică a demnitarilor aleși

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 43-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
693. RAILEAN, P.

Contribuții ale Curții Constituționale la asigurarea constituționalității în domeniul electoral

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 46-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
694. ALĂMOREANU , S.

Formarea grafică a persoanelor.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 56-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
695. GUȚULEAC, V., COMARNIȚCAIA, E., GABUJA, V.

Probleme actuale privind statutul juridic al inspectoratului general de carabinieri ca subiect al activității polițienești

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 19-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
696. CLIMOVA, A., DOGOTARU, S.

Aspecte teoretice și practice privind utilizarea indicilor urbanistici la nivelul municipiului Chișinău

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 26-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
697. IORDACHESCU, A.

Aspecte conceptuale privind libertatea de religie și libertatea de conștiință.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 51-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
698. ALĂMOREANU , S., DI MAIO, D., GATTAMORTA, C.

Despre sisteme de expertiză diferite şi unele direcţii necesare de dezvoltare a sistemului din România

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 58-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
699. BOIKO, I.

Советская международно-правовая наука и судебная практика

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
700. BOROVIK, A.

Коррупционные правонарушения: содержание, объекты и субъекты

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 22-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
701. EVDOKIMOV, V.

Нормотворческая деятельность краевого сейма в сфере регулирования правового статуса украинского языка

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 40-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
702. JUKOV, S.

Этические стандарты профессиональной деятельности: целесообразность и границы правового регулирования

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 50-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
703. MARTOVIȚKAIA, E., IUHNO, A.

Правовой статус участника уголовного процесса, предоставляющего правовую помощь в уголовном производстве

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 81-76. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
704. TIHONENKOV, D.

NEP and organization of the prosecutor’s office supervision over investigative agencies in Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 118-115. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
705. ŢVIRKUN, I.

Формы административного судопроизводства при рассмотрении дел по обжалованию решений, действий или бездействия коллегиальных субъектов публичной администрации

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 150-143. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
706. MIROȘNICENKO, I.

К вопросу о корреляции понятий криминалистической тактики и технологии

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 92-88. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
707. BELLA, E.

Административная ответственность общественных объединений

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
708. BONDARCIUK, A.

Анализ современного состояния научной разработанности вопросов уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении журналиста

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 16-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
709. VASILCENKO, N.

Эффективный зарубежный опыт медиационного разрешения споров

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
710. GOLUBIȚKII, S.

Правовое регулирование биржевой деятельности в украинских губерниях Российской империи (ХІХ ст.)

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 32-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
711. GORBIK, V.

State management mechanisms of the natural and economic potential of the regions:
problems of resource saving

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 36-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
712. JERJ, L.

Законодательное регулирование уголовной ответственности за незаконную трансплантацию: историко-правовой анализ

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 46-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
713. KARVAȚKAIA, S.

The role of the international court of justice in interpreting international treaties:the problems and prospects of the ICJ’s jurisdic

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
714. KASIANENKO, L., ATAMANCIUK, N.

Правовое регулирование налога на добавленную стоимость в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
715. KOZINEȚ, E., TOLKACI, A., KOZINEȚ, I.

Innovative methods usage in the professional training of lawyers in the higher educational establishments of Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 63-59. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
716. LUȚKII, T.

Анализ составов преступлений, в которых следствием является неосторожное причинение смерти лицу, и определение в них основного и обязательного дополнительного объектов преступлений

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 71-67. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
717. MADZIGON, N.

Выполнение норм международного гуманитарного права в Вооруженных Силах Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 76-72. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
718. MENARISVILI, H.

Overview of the water regulatory policy in European Union

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 84-81. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
719. MIGALI, R.

Victimology: concept and its types

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 88-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
720. OSTAPENKO, I.

Украинское хозяйственное законодательство: правила времени

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 96-92. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
721. PODOINIȚÎN, V.

Административно-правовой статус субъектов стандартизации в сфере обороны

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 101-97. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
722. RABOVSKAIA, S.

Особенности представительства в административном суде апелляционной инстанции

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 104-101. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
723. RAGULINA, K.

Теоретические основы определения понятия и сущности договора

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 109-105. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
724. RACINSKAIA, E.

Public relations in the system of government authorities

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 114-110. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
725. TOKARCIUK, O.

Вклад представителей эмиграции межвоенного периода в развитие украинской историко-правовой науки

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 122-118. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
726. TOPCII, V.

The development of the criminal and legal protection of the intellectual property rights in Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 126-123. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
727. TULINA, E.

Правовое регулирование инвазивных чужеродных видов растений по законодательству Молдовы, Беларуси и Украины (сравнительный анализ).  

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 130-126. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
728. FEDORENKO, V.

The peculiarities of relationship between moral and law in military activity in the context of national security of Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 135-131. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
729. HRENOVA, T.

Место жилищных субсидий в системе организационно-правовых форм социального обеспечения населения

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 138-135. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
730. HRIDOCIKIN, A.

Организационно-правовые основы публичного администрирования в сфере интеллектуальной собственности в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 142-139. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
731. CEPAK, A.

Особенности классификации видов использования земельных участков под водными объектами для рыборазведения

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 153-150. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
732. LISNÎCEA, V.

Public-private partnership: essence, goals, structure

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1/2(325), 67-63. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2018
733. COSTACHI, G.

Dreptul – factor de ordonare a societăţii şi de asigurare a securității persoanei

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
734. BODLEV, S., ZUBCO, V.

Unele opinii privind răspunderea administrativ-disciplinară ca formă de influențare a creșterii profesionalismului funcționarilor vamali.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
735. NISTOR, M.

Impactul stereotipurilor de gen asupra procesului de reglementare juridică în câmpul muncii

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 21-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
736. CRISTEVA, N.

Проблемы правового регулирования административнотерриториального устройства в АТО Гагаузия

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
737. MIHALACHE, I., TATAR, O.

Место и роль непоименованных договоров в зарубежных странах

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 34-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
738. TATARU, G.

Temeiurile și procedura de demitere a șefului de stat.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
739. LâSâI, A.

Evoluția metodelor de imprimare și copiere a documentelor, utilizate după invenția de imprimare a lui Johann Gutenberg la falsificarea documentelor

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
740. GOLUBENCO, G., COSTEA, M.

Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii în documentele prezentate la expertiză în copii

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 51-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
741. CATARAGA, V., PETCOVICI, P.

Practica examinării obiectelor grafoscopice în copii în cadrul expertizei judiciare în Republica Moldova

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 57-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
742. VOZNIUC, L.

Sugestii la cercetarea obiectelor grafoscopice în copii, aspecte practice

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 61-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
743. CERCHEZ, M.

Răspunderea penală în domeniul protecţiei mediului

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
744. DUDCIAC, T.

Проблемы исследования копий в почерковедческих экспертизах

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 47-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
745. POSTORONCĂ, V.

Probele şi particularităţile de efectuare a expertizelor grafoscopice a semnăturilor/scrisului dupa copiile documentelor

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 54-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
746. DUDCIAC, T.

Исследование подписи с целью установления факта выполнения с помощью технического средства – плоттера (на примере одного экспертного заключения)

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12(324), 62-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
747. BERDNIK, I.

Субъекты составов преступлений, посягающих на водные ресурсы

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 17-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
748. JUKOV, S.

Проблемы совершенствования административно-правового механизма обеспечения добропорядочности суде

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 49-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
749. ZVARICI, R.

Механизм реализации регулятивных функций права

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 59-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
750. LUKASEVICI-KRUTNÎK, I.

Legal nature of transport services contracts.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 90-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
751. MARCIUK, N.

Республика Польша как светское государство

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 94-90. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
752. MURTIȘCEVA, A.

Сравнительно-правовой анализ источников правового регулирования конституционно-правовой ответственности правительства в странах-членах Европейского Союза и в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 103-99. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
753. SEVRUK, I.

Диалог между гражданскими и военными структурами: теоретические обоснования и практические аспекты взаимодействия в украинских социокультурных контекстах  

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 125-119. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
754. ŞVEȚ, D.

Система субъектов профессиональной подготовки полицейских в Украине на современном этапе

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 153-148. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
755. ARTIKULENKO, A.

Дискуссионные вопросы вины юридического лица

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 12-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
756. BLINOVA, A.

Понятие и содержание информационного обеспечения органов публичной администрации

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 21-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
757. BUKREEV, M.

Пути совершенствования законодательного регулирования административной ответственности в сфере банковской деятельности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
758. BUIADJI, D.

Доктринальные взгляды А.И. Загоровского относительно права профессоров заниматься адвокатской деятельностью

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
759. VLAD, V.

Негласные следственные (разыскные) действия во время расследования побега
из мест лишения свободы

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 33-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
760. VOVC, A., KARPICIKOV, V.

Юридическое оформление реформы городского самоуправления 1917 года в России

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 37-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
761. GAREAEVA, A., MURENKO, E.

Особенности формирования политического стиля мышления в современном обществе

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 42-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
762. GRIGOREVA, K.

Эволюция и современное состояние законодательства Украины о государственной поддержке семеноводства и селекции в растениеводстве

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 46-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
763. ZAVERTNEVA-IAROSENKO, V.

Сравнительно-правовой анализ государственно-частного партнерства и концессии

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 55-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
764. KALAMAIKO, A.

Правовой режим электронных доказательств в новой редакции Гражданского
процессуального кодекса Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 64-60. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
765. KIRICENKO, O., GARNAIA-IVANOVA, I.

Организационно-правовые аспекты взаимодействия Национальной полиции Украины с другими государственными органами в сфере профилактики административных правонарушенийв предпринимательстве

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 68-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
766. KRIUȘENKO, L.

Возможности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в банковской сфере

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 73-68. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
767. KUZI, S.

Концепция функциональности в социологической теории права

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 77-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
768. KUSTOVA, T.

Нормативно-правовое обеспечение предотвращения и противодействия коррупции в системе государственной службы Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 81-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
769. LEȘCENKO, O.

Европейские стандарты обжалования нарушений избирательного законодательства и разрешения дел об избирательных спорах

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 85-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
770. MASALITIN, A.

Некоторые вопросы организации и тактики осмотра места происшествия по делам о преступлениях, совершаемых футбольными фанатами

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 99-95. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
771. NAVROȚKAIA, I.

Юридическая природа споров, которые смогут рассматриваться альтернативно государственному правосудию

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 107-103. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
772. ROJDESTVENSKAIA, I.

Механизмы гражданского контроля за деятельностью государственных органов

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 111-108. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
773. RUSEȚKII, A.

Субъекты организации взаимодействия и координации деятельности правоохранительных органов на региональном уровне

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 114-111. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
774. SALMANOV, A.

Актуальные вопросы правового регулирования проведения обыска в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 119-115. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
775. SKAZKO, E.

Доменные споры: правовая природа

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 128-126. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
776. SKLEAROVA, I.

Аттестация полицейских и ее последствия для Украины (на примере Днепропетровской области).

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 132-129. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
777. SPODARIK, M.

Separate opinion of a judge of the body of constitutional jurisdiction in common law countries

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 135-132. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
778. TERHANOV, F.

Реализация национальных интересов в контексте обеспечения территориальной целостности государства: публично-управленческий аспект

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 143-139. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
779. CERNEAK, N., IVANIȚA, A.

Features of providing the principle of comparison of the parties of the criminal process of Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 148-144. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
780. TARNOVSKAIA, I.

Обзор законодательства Украины в сфере медицинских реформ на современном этапе развития

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 12/2(324), 138-135. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
781. CICALA, A.

Măsuri victimologice generale de prevenire a avortului criminal

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
782. BUTNARU, V.

Rolul participării procurorului în cauzele civile

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 36-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
783. COSTACHI, G., DONOS, V.

Aleșii poporului în sistemul funcționarilor publici ai statulu

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
784. CATARAGA, O., PETCOVICI, P., ALĂMOREANU , S.

Cercetarea obictelor gerafoscopice in copie, aspecte practice și teoretice

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
785. GARKOVICI, N.

Некоторые вопросы выявления монтажа записей в файлах формата «pdf»

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 43-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
786. GORDON, L., SAVCIUK, E.

К вопросу о возможности исследования электрофотографических копий документов в судебно-почерковедческой экспертизе

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 45-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
787. JOLUDEVA, D., VODOLAZOV, A.

Исследование подписей в копиях документов: планирование, проведение и результаты эксперимента

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 50-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
788. PANCENEA, D.

Отдельные способы повышения эффективности деятельности специалиста при работе с текстильными волокнами на месте происшествия

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 54-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
789. PODPOLUHO, M.

Особенности идентификационного исследования почерковых объектов по их изображениям в копиях документов

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 56-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
790. SIMAKOVA-EFREMEAN, E., DERECEA, L., SVIRIDOVA, L.

Практика исследования подписей в копиях документов при проведении почерковедческой экспертизы

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 58-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
791. AKIMOVA, L.

Концептуальные основы разработки механизма государственного управления обеспечением экономической безопасности Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
792. BONDARI, I.

Отдельные вопросы искового производства по делам, возникающим из личных неимущественных правоотношений

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
793. BOROVIK, A., KOLB, A.

О социально-правовой природе совершения коррупционных преступлений в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 18-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
794. VALUISKAIA, M.

Современный научный потенциал исследования криминализации личности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 29-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
795. GUZE, K.

Представительство прокурором интересов государства в упрощенном исковом производстве гражданского процесса Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 34-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
796. DEMCENKO, O.

Методы правового регулирования дистанционной работы: правовое исследование опыта Франци

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 40-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
797. DRAGONENKO, A.

Становление и развитие судебного прецедента в уголовном праве зарубежных стран

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 48-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
798. KARPENKO, N.

Сравнительно-правовая характеристика воинских преступлений согласно уголовному законодательству Украины и Республики Молдова

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 60-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
799. KOVALEOV, I.

Arbitration between states with limited recognition

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 63-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
800. KUDIN, S.

Разработка теоретико-методологических основ сравнительной истории права в трудах Ф.В. Тарановского

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 71-68. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
801. MIKITIUK, N.

Этапы противодействия и профилактики правонарушений против органов государственной власти

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 84-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
802. OMAROVA, A.

Включение Украины в число государств-учредителей ООН: исторический аспект

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 98-93. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
803. ROSTOVSKA, K.

Общая характеристика административной процедуры формирования государственной антикоррупционной политики в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 115-113. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
804. STOLBOVOI, V.

Служебные правоотношения публичной службы в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 124-120. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
805. STOLBOVOI, V.

Служебные правоотношения публичной службы в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 124-120. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
806. CERNEJENKO, E.

Local self-government in Ukraine: current state and main directions of development

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 143-138. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
807. BONDARENKO, M.

Aggressive tax planning and tax avoidance in the context of the “abuse of tax law” category

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 11-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
808. BROVKO, A.

Эволюционное развитие соглашений о преференциальной торговле: качественные и количественные изменения

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 22-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
809. BUHAREV, V.

Историко-правовой анализ развития законодательства в сфере обеспечения кибербезопасности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
810. DIMITROV, M.

Наказуемость угроз убийством в уголовном законе Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 44-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
811. KALACENKOVA, E.

Об отдельных аспектах правового регулирования кибербезопасности Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 53-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
812. KALIȘENKO, E.

Электронное управление в контексте устойчивого развити

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 56-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
813. KRASVITNAIA, T.

Основания прекращения обязательства супругов по содержанию

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 67-63. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
814. LEPIȘ, N., PROȚI, I.

Методологические основы исследования толкования норм права

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 75-72. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
815. LEȘCENKO, N.

Правовое регулирование капитального строительства: актуальные проблемы и пути их решения

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 80-76. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
816. MITICI, S.

Признаки смежности составов преступлений, которые совершаются в сфере производства и обращения лекарственных средств (ст. ст. 321-1, 321-2, 305 Уголовного кодекса Украины)

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 88-84. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
817. NOVIȚKAIA, M.

The comparative characteristics of legislation in the field of transplantation of organs and tissues in Ukraine and the Republic of Belarus.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 93-88. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
818. PAIDA, I.

Historical and philosophical aspects of the interaction of the state, society and church

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 102-98. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
819. PLATONENKO, A.

Правовые запреты и ограничения. Их взаимосвязь, соотношение, общие и отличные правовые черты

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 106-102. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
820. PONOMARENKO, O.

Понятие алиментного договора и его место в системе частноправовых договоров

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 109-106. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
821. POCITOVAIA, E.

Особенности проведения осмотра места происшествия в условиях риска инфицирования туберкулезом или ВИЧ/СПИДом

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 112-109. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
822. SAVCENKO, I.

Соблюдение норм законодательства при предоставлении публичной информации: международный аспект

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 120-116. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
823. TÎMCIALI, M.

Уголовное законодательство зарубежных стран в сфере обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 133-129. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
824. HANOVICI, E.

Договор между родителями об уплате алиментов на ребенка

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 137-133. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
825. ŞEVNIN, S.

Министерство внутренних дел Украины как субъект бюджетных правоотношений

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 146-143. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
826. ŞEVCENKO, T.

Обеспечение личной безопасности полицейскими во время выполнения полномочий в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 150-147. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
827. DEDOVEȚ, E.

Цессия и факторинг как способы передачи активов в проектах секьюритизации

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 38-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
828. SUHOSTAVEȚ, I.

Правовая основа и практика применения международных контрактов ФИДИК в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11/2(323), 129-124. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
829. BODAREVA-SOLOMON, I.

Particularitățile teoriilor fundamentale ale delincvenței juvenile

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 17-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
830. NISTOR, M.

Particularitățile autoprezentării femeilor și bărbaților în raporturile de muncă

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
831. SOSNA, B., VITIUC, L.

Защита трудовых прав медицинских работников

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 11(323), 33-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
832. COSTACHI, G., COZMA, D.

Răspunderea penală a judecătorului din România pentru infracțiuni contra justiției

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
833. TALAMBUȚA, A.

Noțiunea și caracterele juridice privind contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 16-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
834. NISTOR, M.

Cadrul juridic de reglementare a problematicii egalității de gen în dreptul muncii

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 30-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
835. CICALA, A.

Considerațiuni generale privind personalitatea victimelor infracțiunii de provocare ilegală a avortului

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 41-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
836. SOROCEANU, I.

Terorismul internațional – factor de risc în adresa securității naționale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 45-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
837. SOSNA, B., MOROZ, R.

Административный кодекс Республики Молдова требует важных изменений.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 50-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
838. MIHALACHE, I., TATAR, O.

Правовые основы непоименованных договоров (Отдельные виды договоров)

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 55-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
839. MARIAN, O.

Reflecții asupra mecanismului statal de garantare și protecție a drepturilor omului

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 23-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
840. PRISACARI, V.

Interferențe teoreticopractice privind calificarea infracțiunilor

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
841. BARBUȚA, D.

Analiza juridico-penală a infracţiunii de delapidare a averii străine

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10(322), 36-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
842. KLAPATII, D.

Rights of participants of the share investment fund

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 44-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
843. KORNIENKO, M.

Особенности опроса детей согласно законодательству Украины..

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 53-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
844. ROSTOVSKA, K.

Административно-правовой механизм формирования и реализации государственной антикоррупционной политики: сущность и содержание понятия

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 91-88. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
845. REABCENKO, I.

Проблематика определения категорий «субъект права», «участник судебного процесса» в национальной правовой доктрине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 96-91. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
846. SEREBREANSKII, P.

Понятие взаимодействия органов, обеспечивающих безопасность участников уголовного процесса

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 100-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
847. CIORNAIA, V.

Миграционные и коррупционные административно-правовые ограничения по законодательству Республики Беларусь и Республики Азербайджан

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 116-112. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
848. AKIMOVA, L.

Модернизация системы государственного управления обеспечением экономической безопасности государства

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
849. APOPII, I.

Проблемные аспекты реализации родителями личных неимущественных прав.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 12-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
850. BARANOVSKII, A.

Организационно-правовые основы международного сотрудничества милиции Украины в сфере противодействия транснациональной преступности (историко-правовой аспект

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 17-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
851. BELOUS, I.

Средства биометрической идентификации и верификации как современные технологии защиты документов, удостоверяющих личность

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 21-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
852. VINNIȚKII, A.

Права и обязанности общественных советов при органах исполнительной власти

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 26-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
853. DIACENKO, A.

Концептуальные аспекты интеграции внутренне перемещённых лиц в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 30-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
854. JUKOVSKAIA, L.

Issues of compliance of the anti-corruption bodies system in Ukraine with the requirements of international acts ratified by Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 34-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
855. ZAVGORODNAIA, L.

Историко-правовой аспект понятия «конфликт интересов»

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
856. KOVALI, I.

Теоретико-правовые проблемы погашения налогового долга предприятия, переданного в концессию

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 47-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
857. KORNIENKO, G.

Этатистская доктрина прав человека как пример максимизации патерналистских притязаний государства

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 51-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
858. KOSTENKO, A.

Проблемы правового регулирования признания иностранных электронных доверительных услуг в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
859. MARUNICI, A.

Способы предотвращения затягивания гражданского процесса: понятие, признаки и виды

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 63-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
860. MELNIK, I.

Правовая природа и понятие договора потребительского кредитования

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 68-64. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
861. OLȘANEȚKII, I.

Деятельность органов прокуратуры в сфере надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам в отношении несовершеннолетних

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 73-69. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
862. PADALKA, A.

Концептуальные основы противодействия организованной преступности в налоговой сфере

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 76-73. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
863. PETRENKO, A.

As to the relations between the parties in arbitration proceedings

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 81-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
864. PITOMEȚ, A.

Некоторые теоретические вопросы участия адвоката на стадии досудебного расследования

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 87-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
865. SLIPCENKO, A.

Отчуждение и переход объектов гражданского оборота в Украине: соотношение понятий

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 104-100. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
866. US, M.

System of claims arising from the insured event occurs due to the unlawful behaviour of third parties.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 108-104. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
867. HMARA, M.

Совершенствование правовых основ борьбы с терроризмом в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 112-108. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
868. ŞVÎDKAIA, T.

Правовое регулирование предотвращения монополизации рынков в рамках национальной и международной конкуренции

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 121-117. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
869. ŞEVCIUK, A.

Правовые механизмы защиты персональных данных в ЕС

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 124-121. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
870. ŞTEFAN, A.

Представление доказательств в гражданском процессе

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 128-125. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
871. IAROȘEVSKAIA, T.

Право на объект, созданный в процессе выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 10/2(322), 132-129. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
872. COSTACHI, G.

Principiile fundamentale ale dreptului – garanții ale securității juridice în statul de drept

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 11-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
873. TALAMBUȚA, A.

Particularitățile contractului de antrepriză în construcții

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
874. CALMÎC, V.

Revocarea contractului de vânzare la distanță

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 27-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
875. ENICOV, V.

Jurisprudența unor instanțe internaționale și naționale în apărarea securității juridice

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 38-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
876. SOROCEANU, I.

Reflecții științifice privind emigrația și imigrația în Republica Moldova

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 44-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
877. ŞCIUCHINA, N.

The constitutional right to health protection and medical care: the problem of implementatio

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 50-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
878. SOSNA, B.

Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не зависящим от виновного поведения работника

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 56-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
879. AIRAPETEAN, A., CORGOJA, M.

Compensarea cheltuielilor judiciare suportate de stat pentru instrumentarea cauzelor penale – corelarea normelor de drept procesual şi practica judiciară

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 17-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
880. ȚONCU, S.

Condițiile și procedura de inițiere a judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 33-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
881. AVERIANOVA, E.

Адаптация законодательства Украины в сфере лицензирования хозяйственной деятельности к законодательству ЕС

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
882. BUGHERA, E.

Методологические подходы к определению понятия использования сети Интернет
для предупреждения преступности.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 42-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
883. IVANII, E.

Кибербуллинг в Украине: теоретико-правовые аспекты

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 72-68. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
884. LENENKO, I.

Полномочия органа местного самоуправления: публично-управленческий аспект

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 95-92. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
885. LEPEH, S.

Поручительство как вид обеспечения исполнения потребительских кредитных обязательств

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 99-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
886. MARCIUK, N.

Особенности развития концепции правового государства в Республике Польша

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 104-100. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
887. MELNIK, I.

Антропологические измерения гражданского процессуального права как концепт его безопасности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 111-104. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
888. MOSKALENKO, S.

Компаративный анализ законодательства в сфере регулирования гражданской авиации стран Европейского Союза и авиационного законодательства Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 115-112. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
889. PRIPUTENI, D.

Особенности реализации международно-правовых стандартов в зарубежных странах относительно применения мер принуждения в служебном праве, не связанные с юридической ответственностью.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 140-137. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
890. SAMOILENKO, E.

Типичные способы совершения преступлений, связанных с использованием обстановки киберпространства

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 150-146. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
891. TERZI, E.

Система объектов в сфере здравоохранения по уровням оказания медицинской помощи

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 163-159. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
892. FILIPPOV, S.

Трансграничные преступления: особенности терминологии и классификации

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 167-163. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
893. ŢVIRKUN, I.

Государственные коллегиальные субъекты публичного администрирования: разновидности и анализ их административно-правового статуса

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 174-168. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
894. CIORNAIA, V.

Структура ограничительной административно-правовой нормы

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 179-175. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
895. AVRAMOVA, O.

Принципы жилищного права

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
896. ANATIICIUK, V.

Понятие договора купли-продажи имущественных прав на объекты строительства

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
897. BABAI, D.

Оптимизация организационно-хозяйственного обеспечения инновационных отношений в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 20-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
898. BATAN, I.

Эффективность механизма реализации превентивного назначения права: к вопросу о статистических индикатора

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 25-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
899. BAȘTANNIK, V., HOMICI, I.

Трансформация системы публичного управления в контексте децентрализации государственной власти

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 31-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
900. BOBROV, I.

Защита прав, свобод и интересов военнослужащих как основная функция военного суда: административно-правовой анализ

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
901. BOBROVA, I.

Деятельность судьи: гендерный аспект

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
902. VAȘCENKO, A.

История развития представлений о правотворческой деятельности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 47-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
903. GORODEȚKAIA, I.

Административно-правовое регулирование в области охраны и использования животного мира: опыт Республики Молдова

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 51-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
904. DARAGAN, V., NEDOV, R.

Характеристика преступлений, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности с использованием сети Интернет

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 55-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
905. ZADOIA, K.

Transitional justice in Ukraine: challenges and opportunities

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
906. ZVONENKO, E.

International traffic legislation and traffic laws of Ukraine: violation of traffic rules, codes and standards

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 63-59. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
907. ZLOI, I.

Ответственность за нарушение законодательства по охране и использованию орошаемых и осушаемых земель

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 67-63. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
908. ILIAȘKO, A.

International legal and internal state instruments for countering the hybrid war and hybrid occupation

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 75-72. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
909. KARNAUH, S.

Личный обыск: проблемы законодательного регулирования

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 78-75. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
910. KINAȘ, N.

Принцип сохранения гражданства Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 82-79. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
911. KOVBASIUK, V.

Характеристика правоотношений в сфере административного судопроизводства (теоретико-методологический аспект)

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 86-83. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
912. KRUPKO, Y.

Budget law as the main sub-branch of financial law

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 89-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
913. KUȚIN, A.

Муниципальные органы как субъекты деликтных гражданских правоотношений

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 91-89. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
914. NIKOLAICIUK, G.

Формы реализации прокурором своих полномочий в судебном производстве и их классификация

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 119-116. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
915. NOVAK, A., BAȘTANNIK, V.

Основы реализации национальной антикоррупционной политики в процессе формирования интегрированных систем публичного управления в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 126-120. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
916. ODARIUK, M.

Особенности процедуры приватизации земельного участка

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 131-127. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
917. PATLACIUK, A.

Юридическая техника закона «Об охране окружающей среды» 1993 г. Республики Молдова

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 136-131. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
918. SAZONOV, V.

Проблемы наследования корпоративных прав в Украине: теоретико-практический аспект

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 145-141. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
919. SOLOVIOVA, A.

Уголовно-правовая охрана собственности по законодательству государств южных и западных славян

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 155-151. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
920. SUȘCENKO, D.

Общая характеристика понятия и признаков административных процедур в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 159-155. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
921. ŞIȘKANOV, A.

К вопросу введения единого налога на недвижимое имущество в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9/2(321), 182-179. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
922. BURIAN, A.

Рецензия на монографию Н.В. Щукиной «Социальные права человека и гражданина в Республике Молдова», Кишинэу, 2018,

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 9(321), 58-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
923. BUGHERA, E.

Проблемы использования сети интернет для предупреждения преступности на индивидуальном уровне

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 10-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
924. DEINEGA, M.

Межотраслевые связи природоресурсного и гражданского права

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 31-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
925. DOLINSCAIA, M.

Сравнительный анализ прекращения деятельности фермерских хозяйств по законодательству Украины и Молдовы

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
926. ZAPOTOȚKAIA, E.

Сравнительно-правовой аспект публичного администрирования сферы безопасности и качества продуктов питания Украины и Канады  

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 38-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
927. KOMISARCIUK, R.

Криминалистика – технология борьбы с преступностью (криминалистическая технология)

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 51-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
928. KRUSEAN, R.

Концептуальная модель реформирования системы судоустройства Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 59-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
929. KULIKO, A.

Международно-правовое регулированне судоходства на международных реках Азии на примере Меконга и Коси

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 63-60. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
930. LUKASEVICI-KRUTNÎK, I.

Concept of mechanism of legal regulation of contract relations with the provision of transport services

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 78-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
931. NOVAK, A.

Особенности формирования национальной антикоррупционной политики в контексте трансформации системы публичного управления и администрирования в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 95-90. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
932. STRELICENKO, O.

Концептуальные основы формирования принципов государственной политики оборота лекарственных средств

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 121-118. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
933. CEAIKOVSKAIA, A.

Введение безотзывной доверенности по корпоративным правам в законодательство Украины  

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 140-136. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
934. BOIKO, I.

Judicial law-making as a function of the International Court of Justice

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
935. BUDARNAIA, V.

Инвестиционная политика и развитие инвестиционного законодательства Украины  

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
936. VALCIȘIN, G.

Условия и обстоятельства, обуславливающие необходимость проведения
следственного эксперимента при расследовании ДТП

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
937. VOLVAK, A.

Справедливость как критерий эффективности правового регулирования: мусульманский аспект

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
938. KABENOK, I.

Управление предприятием в процедуре банкротства в некоторых странах романо-германской правовой системы (на примере Бельгии и Нидерландов)

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 43-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
939. KALGUȘKIN, I.

Направления совершенствования национального административного законодательства, регламентирующего территориальную оборону Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 46-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
940. KOPTEV, A.

Административные услуги сервисных центров МВД Украины по регистрации транспортных средств

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 55-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
941. LEFTEROV, L.

Криминологическая характеристика мошенничества, совершенного с использованием электронно-вычислительной техники

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 73-69. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
942. MIKITIUK, N.

Ensuring security to persons under state protection during mass guard venues

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 81-78. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
943. MINEVICI, E.

Роль юридической техники в предупреждении и исправлении юридических ошибок: теоретико-правовой аспект

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 84-81. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
944. MIȘCENKO, E.

Деятельное раскаяние в системе уголовного законодательства постсоветских стран

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 89-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
945. OMAROV, A.

Хозяйственно-правовая политика государства относительно малого бизнеса в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 101-95. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
946. POLEAH, N.

Особенности реализации в административном судопроизводстве Украины европейских стандартов в сфере права на свободные выборы  

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 105-101. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
947. PUGACI, A.

Особенности регламентации личного досмотра в украине и опыт зарубежного моделирования

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 110-106. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
948. ROMANENKO, L.

Сравнительный анализ законов Молдовы и Украины «О физической культуре и спорте»

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 114-110. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
949. SLIVA, L.

Консультирование адвокатом как комплексное явление  

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 118-114. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
950. BÎKOVA, I.

Зарубежный опыт публичного управления в сфере экологической политики в условиях децентрализации

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 18-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
951. KUCER, V., KURÎLO, T.

Особенности предоставления безоплатной правовой помощи в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 69-64. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
952. TELIICIUK, V., SEMENIȚKII, A.

Взаимодействие подразделений криминальной полиции (уголовного розыска) со следователем при раскрытии и расследовании грабежей и разбойных нападений

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 126-121. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
953. TOKARSKII, T.

Социальная политика преодоления бедности в Украине в контексте Европейской интеграции

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 132-127. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
954. ŢÎBKA, A.

Конституционные принципы обеспечения энергетической безопасности Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 136-132. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
955. CIRIK, A.

Genesis of legislative provision of the right to share partial land owned property in Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 143-140. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
956. ŞAPOVALOVA, I.

Обеспечение следственным судьей прав подозреваемого при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в контексте практики Европейского суда по правам человека

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 147-143. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
957. IANOVIȚKA, G.

Право потребителя на качество и безопасность продукции по законодательству Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8/2(320), 151-148. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
958. FLOREA, A., ICHIM, G.

Unele reflecții privind valoarea egalității de drept și a justiției din perspectiva social-filosofică

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
959. SLISARENCO, I.

Sediul de incriminare a faptelor de încălcare a regulilor de siguranţă a traficului rutier în sistemul infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei transporturilor...

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
960. SÎRBU, U.

Aspecte introductive: achiziții publice ecologice și achiziții publice sustenabile

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
961. DIACONU, M.

Revocarea ca modalitate de sancţionare a ilegalităţii actului administrativ

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 25-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
962. PILAT, A.

Efectuarea expertizei judiciare în temeiul comisiei rogatorii internaţionale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 29-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
963. CHIRIȚA, V., PILAT, S.

Delimitarea vandalismului de infracţiunea de profanarea mormintelor şi a  monumentelor

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 33-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
964. TALAMBUȚA, A.

Evoluţia istorică a turismului - aspecte generale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
965. SOSNA, B., VALKAN, V.

О некоторых вопросах защиты прав национальных меньшинств в современных условиях

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 43-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
966. TATAR, O.

Понятие, предмет и содержание непоименованных договоров

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 54-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
967. CIORNAIA, V.

Структура ограничительной административно-правовой нормы

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
968. LENENKO, I.

Полномочия органа местного самоуправления: публично-управленческий аспект

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 8(320), 47-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
969. COSTACHI, G.

Cetăţeanul şi societatea civilă ca obiect și subiecţi ai politicii de securitate

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7(319), 12-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
970. BALTAG, D., FLOREA, A.

Legalitatea și libertatea - elementele determinante ale realizării principiului egalității de drept.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7(319), 18-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
971. CALMÎC, V.

Obiectul contractului de vânzare la distanță

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7(319), 23-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
972. GULCA, L.

Criterii de impozitare locală a imobilelor

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7(319), 29-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
973. BÎCU, A.

Modalitățile de invocare a nulității - aspecte comparative între legislația procesual civilă a Republicii Moldova și cea a României  

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7(319), 34-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
974. MIHALACHE, I., TATAR, O.

Безымянные договоры - следствие реализации принципа свободы договора в гражданском праве

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7(319), 48-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
975. BOȘCANEANU, M., BOȘCANEANU, M.

Factorii criminogeni ai infracțiunii de poluare a apei

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7(319), 39-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
976. SOSNA, A., ZAHARIA, N.

Правовое регулирование труда медицинских работников

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7(319), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
977. SOSNA, B., MOROZ, R.

Дисциплинарная ответственность прокуроров

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7(319), 53-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
978. KULIKO, A.

Contemporary international legal regime governing non-navigational use and protection
of the Indus river basin

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 67-64. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
979. KURMAN, T.

Теоретико-правовые основы органического сельского хозяйства в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 71-67. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
980. HARITONOV, S.

Лишение воинского звания по уголовному законодательству Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 111-108. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
981. ABDULLAEV, R.

Применение международно-правовых санкций ЕС по Лиссабонскому договору: проблематика правовой основы

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
982. AKIMOV, A.

Mechanisms of electronic democracy in the administrative services office

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 10-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
983. ARAKELEAN, R.

Пути решения криминальных конфликтов при содействии института медиации в криминальном производстве

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
984. BIGNEAK, A.

К вопросу определения способов защиты прав в корпоративных конфликтах (корпоративных спорах)

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
985. BUZOVEREA, E.

Понятие и формы противодействия выявлению и расследованию разбоев, совершаемых организованными преступными группами

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
986. KOLOMIEȚ, P.

Сравнительно-правовой анализ института установления налогов по законодательству Украины и зарубежных стран

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 55-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
987. KOSTRIȚKII, V.

Особенности регламентации уголовной ответственности за подкуп избирателей, участников референдума по законодательству зарубежных стран

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 60-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
988. KOHANSKAIA, M.

Общие тенденции в обеспечении эффективности гражданского судопроизводства в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 63-60. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
989. LUȚENKO, V.

Законодательное обеспечение политики в сфере религии в Европейском Союзе

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 76-72. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
990. POJIDAEVA, M.

Правовое обеспечение безопасности платежей как гарантия бесперебойного функционирования платежных систем

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 79-76. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
991. REȘOTA, V.

Судебное применение актов местных органов исполнительной власти как источников административного права

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 83-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
992. RUSOVA, O.

Идентификационное значение орфографических и пунктуационных ошибок в исследовании рукописных записей

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 85-83. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
993. READINSKII, E.

Правовой механизм акцизного налога с операций по реализации субъектами розничной торговли алкогольных напитков, произведенных на территории Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 89-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
994. STAROJILOV, V.

О принципах правового регулирования формирования и функционирования органов управления сельскохозяйственных предприятий

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 94-90. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
995. SÎTNIK, E.

Основные виктимогенные факторы вовлечения несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность (ст. 304 УК Украины)

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 98-95. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
996. US, O.

Rules of criminai and legai estimation of committed act

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 103-99. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
997. FEDCIȘINA, V.

Специальные экономические знания: организационно-правовые аспекты и практика судопроизводства Польши

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 107-103. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
998. ŞCIOKIN, R.

Особенности административно-правового статуса субъектов с делегированными полномочиями в сфере образования

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 114-112. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
999. BUREAK, I.

Охрана атмосферного воздуха как составляющая прав лица на безопасную для жизни и здоровья окружающую природную среду органами публичного управления на примере местных органов государственной исполнительной власти в Львовской области

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1000. ZAPOTOȚKAIA, E.

Направления совершенствования публичного администрирования в сфере безопасности и качества пищевой продукции

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 32-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1001. IVCENKO, I.

Государственно-правовой подход к гражданско-патриотическому воспитанию в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 36-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1002. ILNIȚKII, M.

Избирательная система как форма участия общества в формировании государственных, представительских, законодательных, судебных и  исполнительных органов

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 42-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1003. KISELEOV, I., FILIPP, A.

Структура и динамика умышленных убийств в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 46-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1004. KOBZEVA, T., MIHAILOVSKAIA, E.

Official career in the state administration system in the conditions of the state service reform in accordance with the Еuropean Union requirements

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 7/2(319), 51-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1005. IOSÎPIV, A.

Бездомность и преступность: причины и меры нейтрализации

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1006. KOMISARCIUK, R.

Идея техники как предпосылка формирования технологической парадигмы криминалистики

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 49-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1007. KONDRATENKO, V.

Теоретико-правовые аспекты административно-правовых средств обеспечения здравоохранения лиц с инвалидностью в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1008. PICIKO, R.

Совершенствование некоторых аспектов правовой охраны интеллектуальной собственности посредством привлечения института страхования

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 80-76. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1009. MAHATADZE, K.

Криминализация оставления в опасности или неоказания помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии: социальный и правовой аспекты

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 125-121. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1010. ALMAGARIZ, E.

Международно-правовое закрепление сотрудничества Украины и Иордании в научно-технической сфере

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1011. BOROVIK, A., KOLB, A.

О влиянии криминальной субкультуры на формирование детерминант коррупционной преступности в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1012. VASIN, D.

Способ вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией или принуждения их к занятию проституцией

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 14-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1013. VOLOȘKO, A.

Декрет о земле: средство правового регулирования или политической борьбы?

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1014. GALICI, R.

Реалии развития гражданского общества в Yкраине на современном этапе

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1015. ZABOLOTNÎI, A.

Концептуальные подходы к совершенствованию организационно-правового механизма регулирования профессиональной деятельности в сфере государственной службы Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 32-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1016. KARELIN, V.

Проблемы персонала, обеспечивающего соблюдение административно-правовых режимов в сфере организации исполнения наказаний

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 45-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1017. GODOVANEȚ, I.

Основные подходы к пониманию оснований дисциплинарной и материальной ответственности в трудовом праве

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1018. IVCENKO, I.

Конституционный патриотизм как фактор консолидации народа и гарант защиты прав гражданин

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 36-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1019. MOZOLI, S.

Параметры национальной модели обеспечения криминологической безопасности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 62-59. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1020. MOLCIANOVA, I.

Институт местного референдума: опыт зарубежных стран, перспективы для Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 65-62. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1021. MOSTOVENKO, O.

Декларация о выборе врача первичной медицинской помощи: договор о  предоставлении медицинской помощи или заявление о намерении получать медицинские услуги?

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 70-66. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1022. PAȘINSKII, V.

Гражданское общество как субъект обеспечения обороны государства: современный опыт Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 76-71. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1023. POLIVANOVA, I.

Интеграция криминалистики и психологии в тактике отдельных следственных действий

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 83-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1024. POȚELUIKO, V.

Проблемные аспекты применения уголовно-процессуального и административного ограничения пользования специальным правом

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 87-84. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1025. PÎRTKO, M.

Экономические реформы императрицы Марии Терезии (1740–1780 гг.)

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 93-88. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1026. ROI, O.

Европейские модели обжалования правовых актов и предложения для Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 97-93. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1027. SEMENENKO, B.

Нормативно-правовое обеспечение трудовой дисциплины в органах прокуратуры: теоретико-правовой аспект

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 102-98. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1028. SOLOVEI, A.

Promoting social justice in labor law

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 105-103. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1029. TITOVA, A.

Понятие, правовая природа сделки, которая осуществляется в электронной коммерции

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 110-106. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1030. TOREANIK, O.

Особенности реализации конституционной функции поддержания публичного обвинения прокурором в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 113-110. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1031. CEKITA, V.

Процедура нотариального удостоверения консулом договоров о разделе имущества супругов.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 118-114. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1032. IANOVICI, I.

Неделегированные права в структуре уголовного процессуального статуса обвиняемого (подсудимого) по законодательству Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6/2(318), 121-118. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1033. DIACONU, M., MILIȘ , T.

Controlul de oportunitate exercitat asupra administraţiei publice locale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 7-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1034. LICĂ, F.

Efectuarea interceptărilor în cazul cercetării infracțiunilor fiscale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 13-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1035. NICOV, I.

Evaluarea sistemului managerial al instituțiilor medico-sanitare stomatologice

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 20-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1036. BOȘCANEANU, M.

Măsuri de prevenire a infracțiunii de poluare a apei

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 30-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1037. BÎCU, I.

Dreptul la tăcere și privilegiul împotriva propriei incriminări - garanție specifică procesului echitabil

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1038. BÎCU, I.

Dreptul la tăcere și privilegiul împotriva propriei incriminări - garanție specifică procesului echitabil

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1039. MUNTEANU, R.

Decelarea fundamentului principiului umanist în cadrul răspunderii juridice civile

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 40-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1040. DAVÎDOVA, I.

The influence of sense of justice on the execution of transactions in conditions of the development of information society

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1041. OLȘEVSKII, O.

Социально вредные и общественно опасные последствия распространение информации, содержащей пропаганду войны

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 48-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1042. CAPȘA, T.

Участие профсоюзов в создании трудовых трибуналов: некоторые концептуально - правовые аспекты

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 56-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1043. SLOMA, V.

Возражения против требований кредитора в солидарных обязательствах

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 53-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1044. GHERMAN, M., PITERSCHI, E.

Consideraţiuni generale privind infracţiunea de falsificare a probelor

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1045. VASILIEV, S.

Нормативно-правовое регулирование лицензирования медицинской практики в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1046. KOVALI, I.

Трансцедентальное постижение правового менталитета

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 93-89. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1047. MIKOLENKO, A.

Метод правового регулирования и функции административно-деликтного права

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 133-129. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1048. PIROGA, I.

Равновесные рыночные цены: способ установления и применения для предотвращения налоговой оптимизации

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 145-141. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1049. POCEANSKAIA, E.

Функции субъектов обеспечения прав лиц, осуждённых к лишению свободы в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 154-150. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1050. TKACIUK, T.

Политика информационной безопасности НАТО

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 191-187. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1051. AZAROVA, A.

Некоторые аспекты усовершенствования уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1052. ARTEMENKO, A.

Contents and features of administrative and legal protection of socially unlimited population verts

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 10-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1053. BACINSKAIA, O.

Применение принципа недискриминации в решениях Конституционного Суда Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1054. BELOUSOV, E.

Theoretical aspects of formation and functioning of the system of providing of economic security of Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1055. BIDNAIA, O.

Проблемы правовой регламентации применения конфискации имущества в Уголовном кодексе Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 23-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1056. BOISAN, M.

Причины и условия распространения наркотизма несовершеннолетних

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1057. BOROVIK, A., GOLOVACI, A.

О некоторых тактических мероприятиях, применяемых в учреждениях исполнения наказаний по предупреждению преступлений

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1058. GORB, I.

Методы процессуальной деятельности защитника для признания выводов судебной экспертизы недопустимым доказательством

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1059. IVANCENKO, V.

Общая характеристика подзаконных нормативно-правовых актов, которыми урегулированы отдельные вопросы мобилизации

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 77-73. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1060. GOROBET, N., SADÎKOVA, I., SIURKALO, B.

Право собственности: проблемы триады

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 43-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1061. KALIUJNAIA, V.

Особенности реформирования законодательства Украины, регулирующего правовой статус объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в аспекте решения вопроса обеспечения безопасности собственников и владельцев квартир многоквартирных домов

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 81-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1062. KALIUJNÎI, V.

Роль категории «безопасности» в механизме гражданско-правовой защиты жилищных прав

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 85-81. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1063. KOVALEOV, I.

Электронное правительство – будущее уже сегодня

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 89-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1064. KOMISSAROV, S.

Международно-правовое обеспечение деятельности местной (муниципальной) полиции в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 98-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1065. KOMISARCIUK, R.

Предпосылки формирования учения о криминалистической технологии

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 103-99. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1066. KOROBȚOVA, D., KISILEOVA, K.

Изменение валютного курса в зависимости от состояния платежного баланса страны

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 109-104. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1067. KOSTENKO, I.

Особенности налогового консультирования в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 113-109. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1068. MAZUR, A.

Законность в деятельности органов публичной администрации (доктринальное толкование категории)

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 118-114. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1069. MAILUNȚ, B.

Формы уголовного преследования: состояние исследования проблематики

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 122-119. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1070. MALARCIUK, P.

Сущнoсть пoнятия принципoв угoлoвнoгo судoпрoизвoдствa

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 124-123. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1071. MARÎNEV, A.

Коммуна как первичный территориальный коллектив в системе местного самоуправления Французской Республики

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 128-125. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1072. PANFILOVA, I.

Международно-правовая охрана человеческой жизни на море

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 137-134. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1073. PASTUH, I.

Запрет осуществления публичными служащими оплачиваемой деятельности: теория и практика

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 141-137. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1074. POPOVA, L.

Документальный финансовый контроль как форма противодействия экономической преступности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 150-146. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1075. ROMANIUK, U.

Функции института патроната над детьми

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 159-155. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1076. SAMOILENKO, G.

Безопасность перевозок пассажиров как гражданско-правовая категория

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 163-159. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1077. SPIRIDONOV, M.

Общие и специальные признаки субъекта преступного нарушения права на защиту

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 172-168. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1078. SÎTNIK, G.

Information technologies in public administration and in the judiciary

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 176-173. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1079. TITARENKO, D.

Современные тенденции управления образованием взрослых в Европе

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 182-177. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1080. TIHONENKOV, D.

Bodies of pre-trial investigation in Ukraine in the late 1920s and the early 1930s

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 186-182. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1081. CERNEJENKO, E.

The rise and historical development of local self-government national model in Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 200-196. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1082. ŞAULISKAIA, G.

Некоторые особенности формирования публичного администрирования в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 204-201. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1083. ŞVEȚ, D.

Нормативно-правовые основы профессиональной подготовки полицейских в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 209-205. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1084. ŞCIGLOV, E.

Правовые формы, способы и виды государственного учета объектов и веществ, которые вредно влияют на состояние окружающей среды в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 215-210. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1085. IANKO, V.

Международная регламентация ответственности за посягательства на основы народного суверенитета

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 220-216. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1086. IARÎNKO, B.

Правовой статус органов государственного контроля за деятельностью арбитражного управляющего

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 223-220. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1087. FEDULOVA, I.

Сравнительный анализ уголовной ответственности за рейдерство в Украине с некоторыми зарубежными государствами

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 195-191. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1088. IVANOVA, A.

Определение основных задач административно-правового регулирования в сфере агропромышленного комплекса Украины, пути их решения

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 73-69. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1089. DJAFAROVA, M.

Признаки и внутреннее содержание системы административного процессуального права в современной Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 52-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1090. DUMCIKOV, M.

Зарубежный опыт налогообложения налога на роскошь, пути и способы его внедрения в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 56-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1091. SEZONOV, V.

Проблемные вопросы взаимодействия экспертной службы МВД Украины с подразделениями Национальной полиции

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 168-164. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1092. DANILEAK, A.

Система принципов взаимодействия при расследовании экономических преступлений, совершенных организованными группами

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 48-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1093. EVDOKIMOV, V.

Галицкая традиция украинского парламентаризма

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5/2(317), 60-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1094. ZUBCO, V., ZAPOROJAN, L.

Regimul juridic al cetățeniei de onoare în RepublicaMmoldova

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1095. SOROCEANU, I.

Abordări științifice privind semnificația faptei antisociale de tâlhărie din punct de vedere criminologic și personalitatea infractorului ,,tâlhar”

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1096. LICĂ, F.

Efectuarea interceptărilor în cazul cercetării infracțiunilor fiscale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 35-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1097. SOSNA, A.

Защита права собственности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 39-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1098. TATAR, O.

Историко- правовой аспект исследования непоименованных (безымянных) договоров

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1099. MAȚELIUH, I.

Institute of legal liability in the church law of Ukraine ХІV -mid XVII century

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1100. PODOLEAK, S.

Contract liability in commercial relations in english-american and Ukrainian legal systems.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1101. STAHI, T.

Răspunderea patrimonială în dreptul fiscal

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1102. DIACONU, M., MILIȘ , T.

Controlul exercitat asupra autorităților administraţiei publice locale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1103. BOICIUK, D.

Regulation of human right to defense in international law

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 49-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1104. ARDELEAN, G.

Despre distincţia şi asemănarea contractului de donaţie cu alte acte de gratificare

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 5(317), 25-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1105. BOICIUK, A.

Особенности правового регулирования отношений в сфере юридической ответственности за земельные правонарушения

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 13-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1106. BORISOVA, I.

Противоправное поведение как условие деликтной ответственности в гражданском праве Украины и США

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 17-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1107. ZVEAGHINA, I.

The legal impact of Ukrainian grain export quota regime on execution of foreign trade contracts

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 53-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1108. KARPUNȚOV, V.

Принципы разграничения процессуальной компетенции органов прокуратуры Украины в контексте внедрения международно-правовых стандартов деятельности прокуратуры

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 62-59. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1109. KVELIAȘVILI, I.

Реформы: декларация намерений или способ обновления

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 67-63. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1110. KODINEȚ, A.

Способы защиты прав в сфере информационных отношений: отдельные вопросы правоприменения

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 76-72. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1111. KOHANOVSKII, V.

Турист как основной участник гражданско-правовых отношений в сфере туризма

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 89-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1112. KUZMICI, O.

Третьи лица как субъекты гражданских правоотношений

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 93-90. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1113. PAVLOVA, N.

Относительно необходимости толкования некоторых терминов и сроков при разрешении вопроса о задержании лица

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 117-114. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1114. PAVLOVA, T.

Этапы развития системы мер уголовно-правового воздействия в уголовном законодательстве Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 122-118. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1115. SLINKO, D.

Механизм уголовного процессуального регулирования освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 144-140. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1116. BIRIUKOVA, A.

К вопросу о функциях адвокатуры как института правовой системы Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1117. VLASIUK, V.

Преступления, посягающие на обеспечение охраны деятельности защитника или представителя лица по оказанию правовой помощи: сравнительно-правовые аспекты

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1118. VOLOȘINA, I.

Нормативно-правовые акты местного самоуправления: понятие и особенности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1119. GORDA, I.

Отдельные примеры толкования категории публичного порядка в судебной практике США

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 30-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1120. GORODOVENKO, A.

Конституционная модернизация судебной системы в условиях европейской межгосударственной интеграции: проблемы теории и практики

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1121. GRIȘKO, A.

Принципы деятельности органов исполнительной службы и частных исполнителей (по законодательству Украины)

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1122. DERMENJI, A.

The Eastern Partnership – obstacle or opportunity?

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 42-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1123. DOBRUȚKII, I.

Отдельные проблемы осуществления прокурором следственных полномочий в пределах процессуального руководства досудебным расследованием

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 48-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1124. IȘCENKO, L.

Внедрение в Украине обновленных принципов деятельности полиции, ориентированных на общество

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 58-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1125. KIRICENKO, V.

Лицо с расстройствами психики и поведения как элемент криминалистической характеристики общественно опасного деяния

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 71-67. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1126. KOZÎREVA, V., GAVRILIȘIN, A.

Genesis of pre-trial settlement of commercial disputes

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 80-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1127. KONDRATENKO, V.

Административно-правовые средства обеспечения непрерывного обучения лиц с инвалидностью

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 85-81. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1128. LAZAREV, A.

Взаимодействие следователя и оперативных подразделений при раскрытии уголовного преступления

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 97-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1129. MOSKALENKO, S.

Проблемы применения международных нормативно-правовых актов в области гражданской авиации

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 104-101. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1130. MOTKOVA, O.

К вопросу применения Европейским судом по правам человека норм конвенции о защите прав человека и основных свобод

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 109-105. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1131. OZAROVSKAIA, A.

Нормативно-правовое обеспечение качества в государственном управлении: украинский опыт

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 113-110. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1132. PERESTIUK, N.

Фидуция и траст: опыт Швейцарии, Франции и Люксембурга

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 129-123. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1133. PETRIȘINA, M., PETRIȘIN, O.

Powers of local self-government bodies in the field of ensuring national economic security:
innovative component

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 134-130. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1134. FIȚÎK, S.

Evolution of Viacheslav Lypynskyi conception of territorial patrioticism in present-day conditions of Ukrainian state formation

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 149-145. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1135. FOROSTEANKO, D.

Фискальные органы в государственном аппарате стран Содружества Независимых Государств

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 155-150. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1136. HALAVKA, V.

Роль персонала и осужденных при реализации поощрительных и запретительных мер в исправительных колониях

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 159-156. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1137. HARIKOVSKII, S.

Административно-правовое регулирование участия общественности в сфере рационального использования земельных ресурсов в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 164-160. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1138. HRISTOFOROV, A.

Особенности имущественного налогообложения в Китайской Народной Республике

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 169-165. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1139. CIOMAHAȘVILI, E.

Образование в сфере интеллектуальной собственности как элемент обеспечения инновационного развития

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 173-170. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1140. ŞVEDA, O.

Юридическая природа и содержание лоббистской деятельности в контексте опыта зарубежных стран

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 178-173. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1141. ŞIHNENKO, D.

Институционализация инновационного лидерства на пути к демократизации государственного управления в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 181-178. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1142. EIBATOV, Z.

Реализация права на обжалование в рамках уголовного процесса

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 185-182. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1143. ROMANIUK, K.

Уголовная ответственность за незаконное проведение аборта в законодательстве отдельных стран: сравнительно-правовой анализ

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 139-135. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1144. MELNICENKO, B.

Пути усовершенствования административно-правового обеспечения деятельности органов публичного управления на основе зарубежного опыта

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4/2(316), 100-98. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1145. VOLCINSCHI, V., TATAR, O.

Анализ содержания и правовой сущности непоименованных договоров

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1146. BOTNARI, I.

Aspecte conceptuale privind măsurile speciale de investigații

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1147. BALTAG, D., ROBEA, M.

Ordinea judiciară și responsabilitatea juridică - premisă a ordinii de drept

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1148. ARDELEAN, G.

Unele aspecte de particularitate în materia desființării contractului de donație.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 14-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1149. SOSNA, B.

Защита права на интимную, семейную и частную жизнь

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 53-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1150. BOȘCANEANU, M., BĂRGAN, C.

Analiza unor fapte penale din sfera comercializării produselor defectuoase generatoare de prejudicii

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1151. PETROFANOVA, K.

Гражданско-правовая характеристика субъектов правоотношений, вытекающих из использования электронных денег

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 41-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1152. BARTUSEAK, P.

Правовое понятие инфляции

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 32-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1153. DERUNEȚ, N.

Treaty regulation of the trade missions and economic diplomacy

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 36-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1154. SOSNA, B., VALKAN, V.

О некоторых проблемах применения законодательства, регулирующего дисциплинарную ответственность судей

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 4(316), 47-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1155. ŞEVCIUK, O.

Concept and types of state control of the legal trafficking of drugs

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 178-173. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1156. BOROVIK, A.

Использование специальных знаний при расследовании фактов нанесения телесных повреждений лицу, отбывающему наказание в виде лишения свободы

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 20-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1157. MIKOLENKO, A.

Компенсационная функция административно-деликтного права

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 97-93. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1158. PAVLOVA, T.

Международно-правовая регламентация конфискации доходов (активов), полученных преступным путем

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 113-109. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1159. NOVAK, A.

Особенности правового регулирования публично- управленческой деятельности в сфере формирования национальной антикоррупционной политики

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 109-105. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1160. IVANIUTA, N.

Отдельные аспекты информатизации в хозяйственном судопроизводстве

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 60-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1161. KONONEȚ, V.

Правовой анализ внесенных изменений в налоговый кодекс Украины за 2017 год.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 70-68. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1162. KUZMICI, O.

Правовые положения относительно участия третьих лиц в отношениях собственности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 89-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1163. PANOVA, O.

Принципы административно-правового обеспечения публичной безопасности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 121-118. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1164. PALIUH, L.

Уголовная ответственность за преступления против правосудия в странах романо-германской правовой семьи

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 117-114. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1165. ŞOPTENKO, S.

Зарубежный опыт реализации производств по делам об административных правонарушениях и возможности его использования в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 186-182. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1166. KOVALI, A.

The comparative aspect of the conducting of the secret investigative actions in the struggle against corruption

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 67-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1167. PIDKOVA, I.

«Парад суверенитетов» историко-правовые аспекты принятия декларации о государственном суверенитете Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 134-130. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1168. SEREDIUK, V.

«Украинский вопрос» в программных документах украинских политических партий начала ХХ ст.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 148-144. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1169. BUNDĂ, R.

Детерминанты формирования личности несовершеннолетнего преступника и совершения им преступлений с особой жестокостью

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 24-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1170. DELEDIVKA, S.

Формы защиты прав сторон договора о размещении рекламы

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1171. FILATOV, V.

Функции информационной безопасности государства в правовом измерении

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 173-170. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1172. MINCENKO, O.

Герменевтика как философско-правовая основа юридической лингвистики

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 101-97. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1173. GORDIENKO, A.

Государственно-частное партнерство как форма инвестирования в объекты нежилого строительства в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 37-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1174. GHERASIMOV, A.

Использование психологических методов исследования в криминологии: история, проблемы и перспективы

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 32-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1175. SLIVKA, S.

Каноническо-правовые истины в теории догматического развития

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 164-159. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1176. USTICI, R.

Международно-правовые основы антитеррористической безопасности ядерных объектов

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 169-165. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1177. BOGHINSKII, O.

Некоторые методы, применяемые для подготовки аналитических выводов, в рамках института криминальной разведки

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1178. KUBANENKO, A.

Общественное доверие к органам национальной полиции как ключевой фактор эффективности правоохранительной системы

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 84-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1179. JIDENKO, N.

Опыт стран европейского союза в сфере профессионального обучения государственных служащих для Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 52-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1180. SITAILO, A.

Основания и порядок применения залога

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 159-155. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1181. BOGHIV, I.

People’s sovereignty and problems of its realization during the period of democratic transformation: the experience of Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 10-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1182. ZAVGORODNEA, I.

Права ребенка: цивилизационный и историко-правовой аспекты

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 55-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1183. KRIPAK, A.

Правовое обеспечение реализации публичной политики формирования самодостаточных территориальных громад в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 80-76. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1184. PAHOMOVA, A.

Правовые аспекты реформирования аграрной науки Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 125-122. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1185. DIACIKOV, D.

Принцип политической нейтральности прокуроров при осуществлении ими функций прокуратуры

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 47-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1186. SERVETNIK, A.

Процедура совершения исполнительной надписи нотариуса по законодательству Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 143-139. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1187. SHYNKARUK, O., IVANOV, F.

Reasons for administrative and delict relations: features and classification

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 181-178. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1188. VORONȚOVA, E.

Reforming of the patent legislation in the health care sphere in Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 28-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1189. LARIONOV, N.

Реформирование системы отчетности по трансфертному ценообразованию в Украине в контексте исполнения Украиной обязательств по плану действий BEPS

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 93-90. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1190. MIȘEGLINA, V.

Роль юридических символов в контексте психологической школы права

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 105-101. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1191. AHMETOV, R.

Роль комиссии ЕС в регулировании рынка природного газа

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1192. PAHOMOVA, M.

State administration of professional growth of pedagogical employees in foreign countries: experience for Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 129-126. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1193. DULIBA, E.

Теоретико-правовые основы исследования фискальной функции государства: доктринальные аспекты

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 43-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1194. KORNEAKOVA, T., MODENKO, I.

Созависимость наркомании. методы избавления от наркотизма

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 75-71. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1195. KAZMIRIK, I.

The concepts of legal nature of the Eurasian Economic Union

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 64-60. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1196. RAK, S.

The official negligence: comparative and legal analysis of legislation of Ukraine, the Republic of Moldova and the Republic of Latvia

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 139-135. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1197. SILKOVA, A.

Theoretical features of discharge juveniles from punishment with the probation in criminal law of Ukraine and criminal law of some foreign states

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3/2(315), 155-149. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1198. ARDELEAN, G., BOȘCANEANU, M.

Analiza laturii obiective a infracțiunii de poluarea apei din perspectiva atribuirii componenței formale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 35-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1199. SOROCEANU, I.

Aspecte istoricoștiințifice privind semnificația principiului contradictorialității în procesul penal al Republici Moldova

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 50-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1200. BODLEV, S.

Delimitarea contravenţiilor vamale prevăzute la art. 287 cod contravenţional al RM de cele stabilite la art. 231 cod vamal al RM

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 40-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1201. PILAT, S.

Delimitarea vandalismului de infracţiunea de huliganis

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1202. BOTNARI, I.

Nomenclatorul, criteriile de clasificare şi categoriile măsurilor speciale de investigaţii

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 43-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1203. CORJ, M.

Propuneri de lege ferenda pentru amendarea legii cu privire la avocatură

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 13-5. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1204. STAHI, T., BOSCAN, A.

Răspunderea patrimonială în dreptul ecologic

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 25-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1205. SOSNA, B.

Защита права создавать профессиональные союзы и вступать в них

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 58-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1206. NEGRILA, C.

Dreptul fundamental la muncă - locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele: munca la domiciliu şi telemunca

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 3(315), 46-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1207. ŢIURA, V.

Особенности определения объекта представительских правоотношений

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 114-110. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1208. BROVKO, N.

Особенности правосознания сельской интеллигенции: философско-правовой анализ

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 20-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1209. MELIHOVA, I.

Актуальные проблемы осуществления права адвоката на обращение с адвокатским запросом

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 68-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1210. LIUBAVINA, V.

Действие презумпции невиновности и обеспечение доказанности вины во время открытия уголовного производства

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 60-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1211. LEAH, M.

Features of judicial self-government functioning in foreign countries

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 64-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1212. AVERIANOVA, E.

Формирование и развитие законодательства Украины о лицензировании хозяйственной деятельности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1213. HMELEVA, I.

Implementation of the institute of recognition in Ukraine’s foreign policy

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 106-103. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1214. TARASIUK, A.

Информационные правоотношения в контексте ключевых информационных технологий современности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 98-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1215. KUȘNIR, I.

Налогообложение операций институтов совместного инвестирования в процессе привлечения к строительной деятельности: опыт Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 48-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1216. PROKOPENKO, V.

Нормативно-правовое регулирование перевозок в международном автомобильном сообщении: таможенный аспект

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 89-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1217. NALUȚIȘIN, V.

Онтологические предпосылки социального порядка: философско-правовое измерение

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 72-69. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1218. IVANENKO, E.

Саморегуляция в праве как элемент правового регулирования сквозь призму понимания естественного создания права как структурного компонента правотворческого процесса

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 41-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1219. TOKAREVA, V.

Спасенные предметы искусства по договору страхования

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 102-99. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1220. DJAFAROVA, M.

Специфика административно-процессуальных норм, закрепленных в Кодексе Украины об административных правонарушениях, как составляющая особенной части системы административного процессуального права Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 28-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1221. DOLINSCAIA, M.

Сравнительный анализ субъектов нотариального процесса по законодательству Украины и Молдовы

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 32-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1222. KNIGHINIȚKAIA, O.

Женщины в составе украинских сечевых стрельцов: теоретико-исторические аспекты

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 44-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1223. BORODKIN, M.

Юридические факты как основания возникновения правообношений из социального обслуживания

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1224. GREBENIUK, M., LUKIANCIUK, R.

Modern trends, problem issues and peculiarities of the crippling currency

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 24-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1225. ŞEVCIUK, M.

Налогообложение транспортных средств: аспекты правового регулирования

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 122-119. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1226. LEVIȚKAIA, O.

Неоспоримость априористской теории истины в праве

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 56-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1227. POLEAKOVA, K.

Органы местного самоуправления как участники имущественно-хозяйственных отношений

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 84-81. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1228. BORISOVA, I.

Основания и условия деликтной ответственности как вида гражданско-правовой ответственности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1229. ŢILIURIK, R.

Правовая регламентация ведения органического земледелия в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 109-106. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1230. LEVIN, V.

Правовое регулирование осуществления личного обыска: проблемы и пути их решения

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 53-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1231. NASTENKO, M.

Правовые вопросы организации публичного финансового контроля за субъектами хозяйствования в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 77-73. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1232. SILCENKO, S.

Проблемы реализации прав застрахованных при проведении экспертизы временной утраты трудоспособности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 93-90. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1233. ZVEAGHINA, I.

The common law system of precedent in Еngland: legal comparative and historical research

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 36-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1234. CIARKINA, A.

Уровни нормативно-правового регулирования государственной службы в странах ЕС

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 119-114. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1235. POLIȘCIUK, M.

Вопросы сервитутов в римском праве и современном законодательстве Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2/2(314), 81-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1236. GUȚULEAC, V., COMARNIȚCAIA, E.

Analiza logico-juridică a modificărilor și completărilor adoptate recent la legea contravențională

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 24-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1237. PÎRȚAC, C.

Aplicarea în practică a prevederilor art. 332 „falsul în acte publice” din codul penal. Probleme și soluții.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 46-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1238. MAHMOUD, S.

Componente și forme ale corupției

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1239. PILAT, A.

Condiţiile de validare a raportului de expertiză judiciară

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1240. BODLEV, S.

Contestarea acțiunilor ilegale ale angajaților vamali

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 50-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1241. GULCA, L.

Formele și metodele de desfășurare a controlului fiscal

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 29-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1242. COSTACHI, G.

Права человека и их защита в Молдове: право на защиту от пыток

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 12-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1243. BALTAG, D., ROBEA, M.

Relevanța teoretică și socială a fenomenului de ordine juridică

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 17-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1244. SPATARI, M., NEDELCU, V.

Unele aspecte interpretative privind formele constrângerii în dreptul penal

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1245. SOSNA, B., JOSAN, D.

О некоторых проблемах, возникающих при применении законодательства, регулирующего труд педагогических работников

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 2(314), 36-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1246. MANȚUC, E.

Evenimente juridice și eficientizarea activității de aplicare a dreptului

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1(313), 19-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1247. GULCA, L.

Impunerea fiscală a bunurilor și serviciilor cu taxă pe valoare adăugată

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1(313), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1248. CICALA, A., SOROCEANU, I.

Migrația - factor de destabilizare a securității naționale

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1(313), 27-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1249. BOSTAN, I.

Problematica sancțiunii juridice în concepția marilor gânditori raționaliști.

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1(313), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1250. BODLEV, S.

Răspunderea patrimonială a autorităților vamal

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1(313), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1251. AVERIANOVA, E.

Формирование и развитие законодательства Украины о лицензировании хозяйственной деятельности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1(313), 42-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1252. KIM, E., KISELIOV, E.

Некоторые аспекты создания конституционноправого механизма защиты несовершеннолетнего потерпевшего от преступных посягательств на Дальнем востоке Российской Федерации

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1(313), 37-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1253. NALUȚIȘIN, V.

Онтологические предпосылки социального порядка: философско-правовое измерение

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1(313), 52-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1254. KNIGHINIȚKAIA, O.

Женщины в составе украинских сечевых стрельцов: теоретико-исторические аспекты

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1(313), 47-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1255. NALIVAIKO, L., ROMANOV, M.

Concept and the essence of the constitutional and legal status of internal transfer person

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 89-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1256. POLITANSKII, V.

Доктрина понятия электронного управления

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 101-98. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1257. PEREPELIȚA, M.

Финансовый мониторинг в Украине и зарубежный опыт построения системы финансового мониторинга

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 98-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1258. IASINOVSKA, O.

Некоторые вопросы управления государственным хозяйственным объединением

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 146-142. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1259. BOICIUK, A.

Понятие и признаки юридической ответственности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 16-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1260. ZAVGORODNII, V.

Понятие и сущность практики Европейского суда по правам человека

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 35-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1261. BOROVIK, A.

Применение специальных видов освобождения от уголовной ответственности за коррупционные преступления

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 21-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1262. IUHNO, A.

Проблемные вопросы правового обеспечения досудебного расследования преступлений в сфере деятельности журналистов

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 136-131. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1263. KERNEAKEVICI-TANASIICIUK, I.

Реализация уголовно-исполнительной политики Украины: понятие и ее механизм

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 52-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1264. BLAJIVSKAIA, N.

Содержание принципа законности в соответствии со статьей 1 Первого Протокола
к Конвенции о защите прав человека и основных свобод

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 10-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1265. IVAȘCENKO, V.

Становление системы правовой охраны средств индивидуализации товаров и услуг на территории украинских земель, входивших в состав Российской империи в XIX веке

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 43-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1266. NAVROȚKII, A.

Уполномоченный по правам ребенка как институция обеспечения защиты прав ребенка: зарубежный опыт и перспективы внедрения в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 84-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1267. ANDRONOV, I.

Виды судебных приказов в гражданском процессе Украины

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1268. IAKUBIVSKII, I.

Возмещение морального (неимущественного) вреда как способ защиты имущественных прав интеллектуальной собственности

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 141-137. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1269. UTKINA, M.

Административно-правовой режим финансовой системы

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 122-118. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1270. KUZMICI, O.

Дополнительные (субсидиарные) должники как третьи лица в гражданских правоотношениях

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 71-67. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1271. KASAPOGLU, S.

Механизмы обеспечения одинаковой реализации норм уголовного процессуального права, содержащих оценочные понятия

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 48-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1272. KOVALI, A.

Менеджмент как целостная система управления в кадровых аспектах безопасности государства

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 58-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1273. KONDRATINSKII, A.

Модель формирования гражданских компетентностей территориальных общин

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 67-63. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1274. NEGRICI, N.

Некоторые особенности начального этапа расследования ложного сообщения об угрозе взрыва

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 93-90. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1275. LEAH, M.

Международные и европейские правовые стандарты функционирования судейского самоуправления

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 80-76. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1276. POCEANSKAIA, E.

Понятие, структура и особенности административно-правового статуса субъектов обеспечения прав граждан, осуждённых к лишению свободы в Украине

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 106-102. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1277. HARATEAN, T.

Право человека на жизнь и вызовы революционного развития в области биотехнологий

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 126-123. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1278. CIORNOBAI, E.

Правовая традиция как важная предпосылка становления отечественной юридической аргументации

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 130-127. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1279. LITVINOVA, L.

Проблемы формирования эффективных коммуникаций государственных служащих и общества в Украине: социально-психологический аспект

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 75-72. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1280. STOIANOVA, T., ILIOPOL, I.

Some aspects of civil jurisdiction of first and appeals units on the new Civil Procedural Code of Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 111-107. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1281. TEREFENKO, O.

Соотношение частных и публично-правовых начал в регулировании гражданской ответственности органов государственной власти

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 118-111. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1282. VINNIK, A.

Специальная конфискация имущества по законодательству отдельных европейских стран

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 29-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1283. VAKIM, V.

Специальные режимы инновационной деятельности: понятие и функции

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 25-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1284. ZELENOV, A.

Субъекты исполнения решений административных судов

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 39-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1285. KOZACENKO, V.

Усовершенствование мер предотвращения хулиганских деяний, совершаемых детьми

. Legea şi Viaţa. 2018, nr. 1/2(313), 62-59. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2017
1286. GULCA, L.

Elementele şi modalităţile de aplicare a taxei vamale asupra mărfurilor şi serviciilor

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1287. GULCA, L.

Elementele şi modalităţile de aplicare a taxei vamale asupra mărfurilor şi serviciilor

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1288. BODLEV, S.

Identificarea reglementărilor legale aferente răspunderii administrativ -disciplinare aplicate colaboratorilor vamali

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 12-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1289. CONȚESCU, V., SPATARI, V.

Infracțiunea de falsificare a elementelor de identificare a autovehiculelor și alte infracțiuni: aspecte corelative

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 21-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1290. BOȘCANEANU, M.

Problema delimitarii infractiunii de poluare a apei de alte infractiuni similare si contraventii

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1291. CARAMAN, N.

Женская девиация как детерминант совершения преступлений

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 58-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1292. MAHMOUD, S.

Corupția și protecționismul - fenomene antisociale

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 52-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1293. CRUDU, I.

Elementul material al infracțiunii de îmbogățire ilicită: analiză comparativă

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 26-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1294. BACIU, O.

Falsificarea produselor și condiții de incriminare conform art. 2462 alin. (1) C. pen. al RM

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 17-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1295. PETCU, P.

Interpretarea „consecințelor juridice” din conținutul normativ al infracțiunii de fals în declarații

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1296. COSTEA, M.

Scurt istoric al semnăturilor autentice aplicate pe actele sub semnătura privată și autentică – diferite procedee de falsificare a semnăturii

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 40-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1297. SECRIERU, S.

Aspecte interpretative privind extorcarea drogurilor sau a etnobotanicelor în contextul infracţiunii incriminate la art. 2174 C. pen . al R. Moldova  

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12(312), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1298. POLIȘCIUK, O.

Актуальные проблемы нормативно-правового регулирования проверки сведений об уголовных правонарушениях в начале досудебного расследования,

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 162-158. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1299. DAVIDOVA, N.

Administrative and legal enforcement mechanism of propagation of safety of road transport

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1300. SEVRUK, I.

Армия в реальности NBICS -технологий: трансформации человеческо й природы

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 167-162. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1301. VAȘCIUC, O.

Formation of criminalistical nonverbalistics

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 37-35. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1302. LOGVINENKO, B.

Министерство здравоо хранения Ук раины: административно-правовой статус и роль в реализации медицинско й реформы

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 115-112. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1303. KOBZEVA, T.

Political corruption in Ukraine

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 83-80. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1304. PAVLIUC, N.

Понятие и виды административноправовых средств защиты права собственности

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 144-140. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1305. PALAMARCIUK, V.

Правовой режим территориальных границ как один из ключевых элементов целостности государства

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 147-144. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1306. KNÎȘ, S.

Предпосылки ввода института омбудсмена Европейского Союза

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 79-76. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1307. CUCIMA, O.

Проблемы определения момента возникновения существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 108-105. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1308. BAHURINSKAIA, E.

Проблемы осуществления восстановительного правосудия в Украине

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1309. KODINEȚ, A.

Теоретико -методологические аспекты правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 91-88. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1310. CERVEAKOVA, E.

Законодательство Украины и Молдовы о защите персональных данных: сравнительно-правовой анализ

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 184-180. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1311. PAVLOVA, N.

Значение судебных экспертиз при расследовании убийств с признаками инсценировки

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 140-136. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1312. BRIGHINEȚ, A.

Характеристика банковской тайны и ее место в финансово-правовых отношениях

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1313. ANDREICENKO, N.

Актуальные вопросы оценки деятельности правоохранительных органов: отечественный и зарубежный опыт

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 9-6. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1314. PODGORODINSKII, V.

Честь и достоинство как квалифицирующие и привилегированные признаки составов преступлений в законодательстве некоторых государств

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 158-154. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1315. STARICOVA, N.

Гражданско -правовая ответственность в сфере применения вспомогательных репродуктивных технологий

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 172-168. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1316. KOTORMUS, T.

Классификация административно-правовых гарантий защиты права собственности граждан Украины в районах проведения антитеррористическо й операции

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 100-96. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1317. PANKOVA, Z.

Классификация административных услуг в сфере экономики

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 150-148. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1318. KATRICI, D.

Классификация функций полиции сквозь призму законодательных актов Украины и Республики Молдова

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 76-72. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1319. JUPANOVA, E.

Конституционные гарантии обеспечения прав, свобод и законных интересов личности в уголовном производстве

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 62-58. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1320. MUȘAK, N.

Legal aspects of the accession of third countries to the schengen area

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 119-115. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1321. MÎSAK, E.

Международно-правовая ответственность: теоретико -правовой аспект

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 127-123. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1322. BEBIA, K.

Международно-правовое регулирование защиты детей от международных преступлений

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 19-14. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1323. BELTIUKOVA, E.

О необходимости исследования преемства в гражданском праве Украины

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1324. GHERAȘCENKO, A.

О задержании лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 46-42. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1325. PLETENEȚ, V.

Особенности диагностики проя влений противодействия расследованию

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 154-151. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1326. ANDRIEVSKAIA, L.

Особенности допроса свидетелей при расследовании дорожно-транспортных происшествий

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 5-3. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1327. DENISENKO, S.

Особенности международноправового регулирования отношений по реализации стандартов упрощения и гармонизации таможенных проц едур в странах НАФТА

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 57-54. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1328. KRIJANOVSKII, N.

Освобождение юридического лица от применения мер уголовно-правового характера в связи с окончанием сроком давдности: сравнительно-правовой анализ

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 104-100. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1329. BERILO, A.

Отграничение неоказания помощи больному медицинским работником от ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1330. GALUS, E.

Перспективы правового регулирования местных референдумов в Украине

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 41-38. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1331. NEGODA, E.

Правовое регулирование алиментных обязательств родителей по содержанию детей по семейному законодательству Украины и Республики Молдова

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 131-127. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1332. KADETOVA, E.

Применение положений соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом в части интеллектуальной собственности

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 71-67. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1333. KUȘNIR, I.

Прямые налоги в сфере жилищного строительства: опыт европейских стран и перспективы Украины

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 111-108. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1334. STAHINA, A.

Providing of data as a counter performance in contract for supply digital content

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 175-172. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1335. BERDNIK, I.

Развитие советского уголовного законодательства об охране водных ресурсов

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1336. ORLIV, M.

Реформирование системы повышения квалификации государственных служащих в Украине

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 135-132. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1337. KOVALENKO, M.

Регистрация избирателей в США и Канаде: организационно-правовой аспект

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 87-84. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1338. GORNOSTAI, A.

Social conditions for criminalizing attempts to commit a crime

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 50-46. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1339. KORENIUK, A.

Становление и развитие пробации как системы средств предупреждения преступности несовершеннолетних

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 95-92. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1340. MUȘENOK, V.

Теоретико -правовые основы формирования инвестиционной составляющей налогового законодательства Украины

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 122-119. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1341. ZVARICI, R.

Трансформация регулятивной функции права в современных условиях

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 67-63. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1342. HARKEVICI, N.

Украинско -польские переселенческие акции 1944-1946 гг.: историко -правовой аспект

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 12/2(312), 180-176. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1343. BABASKIN, A.

О совершенствовании правового регулирования начисления и уплаты процентов по кредитному договору (цивилистические аспекты)

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1344. ANDRUSIȘIN, R.

Организация полицейской деятельности в Украине и США

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 9-7. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1345. ANDRUHIV, O.

Сравнительная характеристика советского и польского законодательства в сфере борьбы с детской беспризорностью в межвоенный период

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1346. BENEDIK, I.

О влиянии международных неправительственных организаций на становление и развитие международного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 23-19. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1347. ANDRONOV, I.

Приказное производство и судебный приказ в гражданском процессе Украины

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1348. BERESTOVA, I.

Проблемы исполнения судебных решений, по которым предоставлена гарантия государства Украина

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 28-24. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1349. BOLIBRUH, N.

Типологическая модель личности студента вуза с антиобщественной корыстно-насильственной направленностью

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 32-28. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1350. VIRT, S.

Личность исполнителя как существенное условие в маркетинговом договоре

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 36-33. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1351. VOLKOVA, N.

Производство по гражданскому делу об определении места жительства малолетнего ребенка до судебного рассмотрения

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1352. GUD, A.

Классификация административных договоров

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 44-41. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1353. DJAFAROVA, M.

Функции и задачи административного процессуального права в современной Украине

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 47-44. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1354. ZAPLITNAIA, I.

Ретроспектива существования запрета на отчуждение земельных долей (паев) и земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев)

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 51-48. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1355. KIȚENKO, A.

Использование зарубежного опыта правового регулирования налогообложения лесопользователей в Украине

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 64-60. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1356. KOVALENKO, A.

Процессуальная характеристика предъявления прокурорам гражданского иска в уголовном производстве в интересах граждан

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 67-64. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1357. KONONENKO, D.

Экономические санкции и категория публичного порядка в международном коммерческом арбитраже

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 72-68. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1358. KOSTEANCIUK, N.

Страхование ответственности посредников на рынке недвижимости

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 76-73. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1359. KUKLEVA, E.

Принцип добросовестности в преддоговорных отношениях: сравнительно-правовой анализ

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 81-77. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1360. IVANOV, S.

Some issues of administration and legal support of customs matter of the European Union countries

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 60-56. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1361. ZOZULEA, A.

Место в государственном механизме и цель деятельности комитетов и временных комиссий Верховной Рады Украины

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 55-51. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1362. LAGANEAK, E.

The legal regulation of the pipeline transport functioning in the boundaries of the European Union

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 87-84. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1363. LEMEȘCO, A., POLHOVSKAIA, I., MIHAILICENKO, T.

Уголовная ответственность за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником (ст. 140 УК Украины)

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 93-88. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1364. LIPITCIUK, O.

Judicial system in the interwar Poland (1918-1939): the sources of the research

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 99-94. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1365. MARCENKO, N.

Модернизация системы субъектов права законодательной инициативы в Украине в контексте становления традиций национального парламентаризма

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 104-99. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1366. MURZINA, T.

Реформа местного самоуправления: опыт Швейцарии для Украины

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 110-105. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1367. PETROVSKII, A.

Зарубежный опыт формирования информационного пространства в системе правоохранительных органов

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 118-114. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1368. POLIȘCIUK, O.

Актуальные вопросы проверки сведений об уголовных правонарушениях на первоначальном этапе досудебного расследования

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 122-118. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1369. POLIUK, I.

Subjects of the right to appeal to the court for protection of violated, unrecognised or disputed rights: general theoretical and law enforcement approach

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 126-122. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1370. RAGHIMOV, F.

Современные проблемы формирования основ регионального управления в Украине: административно-правовой аспект концепции устойчивого развития

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 133-130. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1371. REMENEAK, O.

Децентрализация публичной власти в украинской правовой мысли новейшего времени

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 137-134. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1372. SIRENKO, D.

Предпосылки и основания для осуществления частной детективной деятельности в рамках противодействия административным правонарушениям, связанным с коррупцией

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 141-138. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1373. SLONCIAK, V.

Административные правоотношения в сфере строительства в условиях децентрализации власти

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 144-141. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1374. TERTÎȘNA, L.

Государственная региональная политика и право в современных условиях

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 149-145. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1375. FOKIN, I.

Особенности планирования первоначального этапа расследования уклонений от прохождения срочной военной службы и мобилизации

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 153-149. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1376. ŞAPOVAL, V.

Генезис регламентации права граждан на профессиональную юридическую помощь в Украине

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 157-154. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1377. ŞEMELINEȚ, I.

Финансовая ответственность в сфере трудовых правоотношений: проблемы и перспективы

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 161-158. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1378. PREAMIȚÎN, V.

Право на высшее образование как основа развития современного государства и общества

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 130-127. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1379. OVSEANIKOVA, O.

Формирование общественного мнения о судебной власти в Украине средствами массовой информации: пути эффективной коммуникации

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 114-110. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1380. CUȘNIR, I.

Norme pentru finalizarea puncturii, peculiarități de calcul termenilor de conexiune previousă în legislația națională a Ucrainei

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11/2(311), 84-81. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1381. PRISAC, A.

Exigențele impuse de legislația procesuală civilă față de hotărîrea judecătorească

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 9-5. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1382. MEGHEREA, M.

Infracțiunile contra frontierei de stat – analizate și interpretate prin prisma cercetărilor științifice publicate în alte state

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 24-17. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1383. MEGHEREA, M.

Reglementarea instituției reținerii infractorului în dreptul penal al Marii Britanii și al SUA

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 33-28. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1384. BOȘCANEANU, M.

Evoluţia şi afirmarea normelor de incriminare penală a faptelor de poluare a apei la nivel national

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 38-34. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1385. SCUTARU, E.

Conceptul autonomiei în dreptul internaţional şi în dreptul național al Republicii Moldova

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 46-43. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1386. TALPA, I.

Controlul judiciar în legea procesual- penală a Marii Britanii și a Statelor Unite ale Americii

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 50-47. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1387. CERBA, V.

Câteva aspecte teoretice privind legătura de cauzalitate în unele ramuri ale dreptului public

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 53-51. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1388. STAHI, T.

Răspunderea patrimonială a titularilor unor profesii juridice (avocat, notar, executor judecătoresc)

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1389. ARNĂUT, V.

Procesul legislativ și procedura legislativă. (Partea I)

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 28-24. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1390. COJOCARU, R., CICALA, A.

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de provocare ilegală a avortului

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 11(311), 42-38. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1391. BOTVINOV, R. Организационно-правовые основы прохождения публичной службы особенного назначения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 13-10. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1392. GUZE, K. Генезис института прокурорского представительства в гражданском судопроизводстве Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 30-26. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1393. KAPLEA, A. Язык судопроизводства как составляющая принципа государственного гарантирования прав участников административного судопроизводства. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 38-35. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1394. ŞOPTENKO, S. Контроль и надзор за административно- юрисдикционной деятельностью правоохранительных органов. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 97-93. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1395. IAKUȘKO, N. Развитие лидерского потенциала: социальный аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 100-98. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1396. BABASKIN, A. Проблемы правового регулирования целевого использования кредита в гражданском законодательстве Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1397. BELOUS, E. Декларации международной организации труда как источники трудового права. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 9-7. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1398. VALUISKAIA, M. Проблемы методологического подхода при исследовании криминализации личности и личности преступника. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 17-14. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1399. VOINAROVICI, A. Особенности статуса стороны защиты и стороны обвинения в уголовном процессе королевства Испания. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 22-18. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1400. GAVRONSKAIA, I. К вопросу обоснования создания в Украине национальной платформы по снижению риска бедствий. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1401. DVORNIC, S. Правовое регулирование государственного надзора и контроля в сфере соблюдения требований по оформлению работников. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1402. KIRICENKO, D. Репатриация крымских татар: историко-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 41-39. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1403. KOVALEVSKAIA, E. Заключение эксперта как результат использования специальных медицинских знаний в уголовном производстве. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 44-42. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1404. KOZAK, V. Объект преступлений, связанных с незаконным оборотом транспортных средств. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 48-45. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1405. LITVINENKO, A. Кодифицированные акты в системе административного законодательства: сравнительно-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 52-49. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1406. LUKASEVICI-KRUTNÎK, I. Formation and development of legal regulation of contract relations in the field of transport services provision. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 56-52. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1407. LUCENȚOV, G. Финансовый контроль за расходами физических лиц как эффективное средство противодействия коррупции. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 61-57. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1408. PETROE, O., VASILEV, V. Improvement of the system of monitoring of the state migration policy in the conditions of decentralization of power in Ukraine. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 65-61. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1409. POKLONSKAIA, O. Право журналистов на доступ к публичной информации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 71-66. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1410. RADCENKO, L. Формальные условия заключения брака в иностранных правопорядках. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 75-72. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1411. SVETLICINAIA, I. Систематизация и модернизация инвестиционного законодательства Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 79-76. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1412. STELMAȘCIUK, A. Проблемные аспекты обеспечения прав человека в ходе правоотношений, обусловленных его смертью (опыт Украины). Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 84-80. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1413. CEPEȚ, O. Советский нотариат в Украине: общая характеристика и особенности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 89-85. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1414. ŞATALOVA, E. Сущность и управленческие аспекты профессиональной адаптации должностных лиц органов местного самоуправления. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10/2(310), 93-89. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1415. ARDELEAN, G., BOȘCANEANU, M. O distinctă viziune asupra obiectului general al infracțiunii de poluare a apei. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1416. GULCA, L. Caracteristica elementelor şi a teoriilor ce stau la baza sistemului fiscal în Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1417. SOSNA, B., MIHALAȘ, V. Принцип свободного доступа к правосудию. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 18-15. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1418. TALPA, I. Specificul controlului judiciar al procedurii prejudiciare în procesul penal al franței și germaniei. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1419. LEBEDINSCHI, A. Semne care particularizează latura obiectivă a infracțiunii de insolvabilitate fictive. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 43-38. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1420. BALTAG, D., CERBA, V. Particularități specifice răspunderii de drept Privat. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 49-44. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1421. CONȚESCU, V. Semne care particularizează latura obiectivă a infracțiunii de falsificare a elementelor de identificare ale autovehiculelor. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1422. STOROJUK, A. Иммунитеты консульских работников (административно-технических работников) консульских учреждений как ключевые элементы их правового статуса. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1423. ȚURCAN-ZABULICA, A. Caracterul juridico-social al legalității cauzării de prejudicii în procesul reținerii infractorului. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 33-29. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1424. EREMCIUC, I. Conținutul și limitele elementului material al infracțiunii de violare a dreptului la libertatea întrunirilor. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1425. ZAMFIR, V., BÎNZARI, G. Punerea sub învinuire în procesul penal: temeiurile, condițiile, procedura și importanța. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 55-50. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1426. ICHIM, G. Unele considerente referitor la coraportul dreptului cu valorile social umane. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 10(310), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1427. ARNĂUT, V.

Competența legislativă a parlamentului și limitele acesteia

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), 28-22. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1428. BALTAG, D., ICHIM, G.

Dreptul suplu – valoare indispensabilă de regenerare a sistemului juridic

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), 18-11. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1429. TIGHINEANU, A.

Infracționalitatea de mare violență săvârșită în grup în cadrul structurii sistemului infracțional violent și de grup

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), 33-29. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1430. COȘMAN, E.

Jurisprudenţa Uniunii Europene şi rolul ei în armonizarea interpretării dreptului

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), 22-18. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1431. COSTACHI, G., BORȘEVSKI, A.

Обучение Демократической гражданственности и роль гражданского общества в этом процессе

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), 11-4. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1432. CRISTEVA, N.

Роль органов местного публичного управления в области защиты детей, находящихся в ситуации риска

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1433. SOSNA, B., TARLEV, D.

Административная ответственность за нарушение законодательства о труде

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), 47-42. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1434. BODELAN, I.

История формирования и развития законодательства о наследовании по закону с момента становления молдавской государственности по настоящее время

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), 53-48. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1435. GULCA, L.

Taxele locale, - ca formă şi conţinut de impunere fiscal

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), 41-37. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1436. CERBA, V.

Unele aspecte procedurale specifice răspunderii de drept privat

. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9(309), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1437. IVANOV, A. Правоотношения в сфере девелопмента недвижимости: понятие, виды, структура. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 59-56. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1438. KARAKAȘ, I. Правовое регулирование использования и охраны курортно-оздоровительных территорий и объектов. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 69-64. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1439. KNÎȘ, V. Теоретико-правовое исследование функций конституционно-правовой ответственности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 73-69. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1440. PUZIREOV, M. Правовая основа и принципы исполнения наказания в виде лишения свободы на определенный срок в Швейцарии. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 101-98. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1441. ŢÎGANOV, O. Соотношение категорий «административное производство» и «административная процедура» в системе административного процесса. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 129-126. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1442. ŢIURA, V. Объект представительских правоотношений. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 132-129. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1443. OCIKURENKO, S. Финансовое право как фундаментальная отрасль права. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 86-83. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1444. SERDIUK, I. Формирование информационного общества в Украине: философско-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 110-106. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1445. STASIUK, A. Генезис и современное состояние правозащитной функции Украинского Государства. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 122-119. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1446. VELICIKO, L. Гибкость правового регулирования трудовых отношений как условие расширения сферы действия трудового права. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 31-29. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1447. SLINKO, T. Эволюция права на свободу слова: сравнительно-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 114-110. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1448. CIORNÎI, A. Классификация основных принципов налогового законодательства Украины и системная роль принципа фискальной достаточности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 137-133. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1449. AKULOVA, N. Проблемы определения непосредственного объекта преступления, предусмотренного статьей 443 Уголовного Кодекса Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1450. ARLANOVA, R. Некоторые проблемные вопросы отстранения подозреваемого (обвиняемого) от должности в уголовном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 10-7. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1451. BAGAN, I. Отдельные проблемные аспекты уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов по УК Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1452. BEVZ, S. Основные этапы формирования законодательного обеспечения государственного управления хозяйственной деятельностью в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1453. BOIKO, I. Административная процедура и административный акт: природа и содержание научных категорий. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 24-20. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1454. VESELSKAIA, L. Переосмысление теоретических подходов к определению понятия миграции и миграционных процессов. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 35-32. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1455. VITIV, V. Правовая природа информационных прав и свобод человека. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 40-36. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1456. GALENKINA, I. Модернизация отечественного юридического образования на современном этапе. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 44-41. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1457. DERKACI, E. Правовые вопросы государственно- частного партнерства в транспортной отрасли Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 48-44. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1458. DILIGUL, A. Принципы трудо-правового института аттестации работников. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 52-49. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1459. IVANII, E. Образовательное право Украины как отрасль законодательства, отрасль права и учебная дисциплина. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 56-53. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1460. ILÎN, L. Становление системы парламентаризма в Галичине второй половины ХІХ в. и формирование концепции национального государства. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 64-60. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1461. KRÎLOV, M. Some issues on the exercising of diplomatic protection in the practice of the international court of justice: the nottebohm case. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 76-73. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1462. LEGKIH, V. Особенности доказывания в уголовном производстве на стадии пересмотра судебных решений в апелляционном порядке. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 82-77. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1463. PANOVA, A. Принцип официального выяснения всех обстоятельств по делу как основание вмешательства административного суда в усмотрение субъектов публичной администрации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 89-87. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1464. PEROV, A. Совершенствование процедуры подготовки кадров в сфере государственной службы Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 94-90. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1465. POGARCENKO, T. Отдельные детерминанты преступлений, связанных с нарушением основных социальных гарантий. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 97-94. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1466. REVUȚKAIA, I. Зарегистрированное партнерство как основание создания семьи в законодательстве стран-членов Европейского Союза. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 105-102. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1467. STADNIK, R. Реализация норм права в правоотношениях органами исполнительной власти Украины как распорядителями публичной информации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 119-115. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1468. ŢÎBANI, A. Особенности средств обеспечения исполнения субъективной гражданской обязанности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 126-123. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1469. ŞAPULA, V. Обеспечение права на защиту в уголовном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 140-137. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1470. ŞULGA, E. Specific aspects of the legal capacity of entities in administrative-delict relations. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 9/2(309), 144-141. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1471. COSTACHI, G. Activismulul juridic al cetăţenilor – factor necesar pentru implicarea acestora în elaborarea și realizarea politicii de securitate.. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8(308), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1472. SOSNA, B. Административная ответственность за нарушение законодательства о труде. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8(308), 43-36. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1473. CANANĂU, A. Consideraţiuni generale privind personalitatea infractorilor din domeniul transportului rutier. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8(308), 24-20. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1474. PILAT, S. Evoluţia cadrului normativ incriminator al infracţiunii de vandalism. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8(308), 35-30. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1475. STAHI, T. Fapta ilicită – condiție a răspunderii juridice patrimoniale. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8(308), 20-16. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1476. SOSNA, A., TARLEV, D. О некоторых проблемах, возникающих при применении законов, устанавливающих уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8(308), 50-43. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1477. GULCA, L. Dreptul fiscal şi impactul fiscal pe teritoriul Republicii Moldova. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8(308), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1478. COȘMAN, E. Jurisprudenţa Uniunii Europene şi rolul ei în armonizarea interpretării dreptului. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8(308), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1479. CÎRLAN, M. Понятие правового урегулирования инвестиционной деятельности в банковской сфере. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8(308), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1480. ZOLOTAREVA, N. Экологическая экспертиза как исследование для применения мер административного принуждения и деятельность относительно предотвращения негативного влияния на окружающую среду. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 56-51. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1481. BOBUIOK, I. Прекращение поручительства в гражданском праве Украины: проблемы теории и судебной практики. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1482. MAȚELIUH, I. Преступления против семьи, морали и чести в правовой системе Руси. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 93-90. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1483. MILOVSKAIA, N. The insurance service as an object of civil rights. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 98-94. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1484. MILOVSKAIA, N. The insurance service as an object of civil rights. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 98-94. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1485. KURMAN, T. Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства как аграрно-правовая категория: понятие и признаки. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 90-87. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1486. GORBENKO, D. Анализ и пути усовершенствования организационно-правового обеспечения деятельности психологической службы МВД Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 42-38. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1487. TKACENKO, V. Философско-правовые вопросы реализации идеи гражданского общества. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 145-141. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1488. MIȘCENKO, L. Финансово-правовая ответственность как средство соблюдения законности в финансовых правоотношениях. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 102-99. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1489. BAIRACINÎI, V. Категория ответственности в философско-правовом измерении: междисциплинарный контекст. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 17-13. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1490. KUZMENKO, N. Legal effects of unlawful local government acts. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 86-81. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1491. EFREMOVA, I. Лишение родительских прав как мера семейно-правовой ответственности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 51-47. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1492. KOREȚKII, S., TKACENKO, V. Методология и методика индивидуального криминологического прогнозирования поведения несовершеннолетних. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 76-72. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1493. PAPUSA, V. Общественный контроль деятельности государственных служащих. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 117-113. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1494. BUDARNÎI, A. Основополагающие принципы права как критерии правомерности действий национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 33-30. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1495. CEREMNOVA, A. Отдельные вопросы создания и функционирования природно-заповедных территорий в Украине: историко-правовой аспек. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 159-155. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1496. KRAVCENKO, K. Отдельные вопросы трансформации института апелляции в административном судопроизводстве. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 81-77. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1497. BAIRACINAIA, L. Политическая власть и легитимность: к вопросу о соотношении. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 12-8. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1498. KNIJENKO, S. Понятие и принципы формирования частной криминалистической методики. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 68-64. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1499. BRODOVSKAIA, O. Понятие и система субъектов публичного администрирования сферы аквакультуры Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 29-26. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1500. GNIDAN, R. Порядок заключения договора аренды земельного участка. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1501. DEMIANCIUK, V. Правовые основы реализации антикоррупционной политики в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 46-42. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1502. STAROSUD, I. Проблемы трансформации методологических подходов к экологическим образованию и воспитанию в системе экологических прав человека. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 140-136. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1503. IVANȚOVA, A. Реформирование адвокатуры касательно фидуциарной деятельности адвоката и деятельности эскроу-агента. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 60-57. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1504. FOMINA, T. Специальные меры пресечения по действующему уголовному процессуальному законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 154-150. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1505. POLATAIKO, I. Становление правовой идеологии Англии в пределах англо-американской правовой семьи. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 121-118. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1506. TKACENKO, A. Субъективная сторона действий, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 149-145. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1507. PRISTAIKO, V. Сущность антикризисного управления в условиях чрезвычайного положения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 131-127. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1508. NOVAK, A. Теоретические основы исследования особенностей формирования национальной антикоррупционной политики: публично-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 112-108. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1509. IZUITA, P. Теоретические основы занятости населения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 63-61. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1510. KNÎȘ, V. Теоретико-правовое исследование законодательного уровня регулирования конституционно- правовой ответственности в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 71-68. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1511. MOISEENKO, L. The problems of realization of freedom conscience and freedom of religions in the occupied territories in the east of Ukraine. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 107-103. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1512. POLIULEAH, R. Зарубежные модели государственного управления электронной медициной. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 126-122. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1513. ROMANIUK, V. Значение претензионных сроков для течения сроков исковой давности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 136-132. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1514. BOCIKOV, P. Нравственные и правовые основания хозяйственной деятельности в христианстве. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1515. FOMINA, T. Специальные меры пресечения по действующему уголовному процессуальному законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 154-150. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1516. ANDRUȘKO, A. Уголовная ответственность за захват заложников по законодательству Украины и государств Центральной Азии: сравнительно-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 8/2(308), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1517. ZOLOTAREVA, N. Государственный мониторинг как функция и метод управления в сфере экологии. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 34-29. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1518. IVANENKO, E. Алиби как правовая гарантия защиты прав и свобод личности от ложных обвинений в совершении преступления: некоторые вопросы. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1519. LEGHEZA, I. Понятие и структура административно-правового статуса субъектов публичного управления в сфере использования природных ресурсов. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 70-66. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1520. SEMENII, E. Современная система субъектов публичной администрации в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 101-97. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1521. CIGRINA, G. Процессуальные особенности сбора документов во время досудебного расследования преступлений, связанных с уклонением от налогообложения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 127-123. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1522. BERNAZIUK, I. Европейский опыт конституционно-правового регулирования стратегического правотворчества. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1523. BOICIUK, A. Отраслевые принципы юридической ответственности за правонарушения против природы в УССР. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 12-7. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1524. VOLOHOVA, K. Гарантии функционирования института присяжных в уголовном производстве. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 16-13. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1525. GOLODENKO, I. Основные этапы становления и развития системы высшего образования в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 20-16. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1526. DRONOV, V. Особенности реализации образовательной функции в Республике Беларусь и Украине: сравнительно-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1527. DIAKOVSKII, A. Особенности правового статуса субъектов защиты персональных данных в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1528. KAPLEA, A. Функции принципов административного судопроизводства Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 43-40. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1529. KNÎȘ, S. Современные проблемы реализации третьего поколения прав человека. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 47-44. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1530. KUZENKO, U. Political interest in the mechanism of realization the political functions of the state. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 51-48. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1531. KURÎLO, T. Особенности изменения, расторжения и прекращения наследственного договора по гражданскому законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 56-52. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1532. KURINNÎI, A. Противоправное изменение идентичности этносов для злоупотребления правом на самоопределение: практика СССР – РФ. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 60-57. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1533. LEVADA, E. Особенности нормативно-правовой регламентации льгот и ограничений в системе национального законодательства Украины (теоретико-правовой аспект). Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 65-61. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1534. LYPETS, L. Feautures transportation of perishable luggage. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 73-70. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1535. MATVEEV, P., DEMCENKO, I. Относительно определения правовой природы инновационных договоров. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 78-74. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1536. MIHALCENKO, A. Виды коррупции: особенности отечественной и мировой практики. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 83-79. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1537. NUDJEIDAT, V. Криминалистическая характеристика изнасилований. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 87-83. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1538. OVERCENKO, D. Функционально- деятельностные компоненты превентивной деятельности органов Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 91-88. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1539. OSINSKAIA, O. Международный опыт по компенсации вреда потерпевшим от преступлений за счет государства. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 96-92. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1540. STADNIK, V. Формирование модели пенитенциарной системы для несовершеннолетних как направление профилактики преступности среди несовершеннолетних. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 104-101. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1541. TREȘCIOV, M. Управление фискальными рисками в системе ресурсного обеспечения местных бюджетов. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 110-104. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1542. TURCINA, O. Реализация полномочий наблюдательных комиссий в процессе надзора за соблюдением прав осужденных. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 114-110. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1543. FOMENKO, S. Теоретические подходы к европейской интеграции в западной научной доктрине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 117-114. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1544. HOPTA, S. Формирование профессионального правосознания судьи. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7/2(307), 123-118. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1545. BÎCU, I. Liberul acces la justiție – premise a procesului echitabil. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7(307), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1546. BÎCU, A. Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă – o posibilă soluție în vederea decongestionării instanțelor judecătorești supraaglomerate. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7(307), 21-15. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1547. SLABU, S. Redefinirea conceptului de justiție europeană. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7(307), 34-32. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1548. ULIANOVSCHI, X., PILAT, S. Modalităţile de comitere a infracţiunii de vandalism. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7(307), 49-45. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1549. CORJ, M. Sistemul electoral (majoritar, proporțional sau mixt) optim pentru Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7(307), 14-4. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1550. SOSNA, B., JITARI, E. О некоторых проблемах правового регулирования туристической деятельности в Республике Молдова. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7(307), 55-50. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1551. BODELAN, I. Рецепция римского наследственного права по закону гражданским законодательством современной Молдовы. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7(307), 58-56. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1552. GUREU, V. Rolul principiilor în sistemul administrației ministeriale: prioritate națională a statului pentru integrarea europeană. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7(307), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1553. POPA, L. Fundamentalitatea jurisprudenței curții europene a drepturilor omului în cadrul procesului penal din Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 7(307), 40-35. ISSN 1810-309X. (Cat. )
1554. GUȚULEAC, V., SPÎNU, I., COMARNIȚCAIA, E. Calificarea juridică corectă a faptei ilicite comisă – condiție de determinare a formei răspunderii juridice aplicabile. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1555. RAILEAN, P. Aportul curţii constituţionale la asigurarea constituționalității în statul de drept. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1556. COSTACHI, G. Право человека на безопасность. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 20-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1557. LARII, I., CANANĂU, A. Măsuri special-criminologice de prevenire a infracţiunilor din domeniul transportului rutier. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1558. MICU, V. Răspunderea şi responsabilitatea ca fenomen social. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 41-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1559. IACUB, I. Suicidul și determinarea la suicide. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 51-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1560. TATARU, G. Răspunderea șefului de stat în spațiul European. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 54-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1561. ŢURCAN, O. Puterea judecătorească în statul de drept: concept şi valoare. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1562. BOIAROV, V. Некоторые вопросы организации и тактики осмотра места происшествия при расследовании экстремистской деятельности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 24-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1563. DEMIANCIUK, I. Механизмы преодоления коррупции в системе государственной службы Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 33-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1564. EMILIANENCO, C. Сравнительный анализ полномочий органов местного самоуправления нижнего уровня Украины и Республики Казахстан. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 37-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1565. MILOVSKAIA, N. The concept of offenses in the sphere of contractual insurance relations. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 55-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1566. SOHIKEAN, A. Виды уголовных законов Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 80-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1567. CIUVAKOV, O. Преступления против основ национальной безопасности Украины: понятие и признаки. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 96-92. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1568. SHYNKARUK, O., SPIVACOV, I. Application of administrative coercion measuresin electoral relations. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 101-97. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1569. SOSNA, B., TARLEV, D. Участники исполнительного производства, их права и обязанности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 26-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1570. COZMA, D. Unele reflecții asupra statutului de funcționar public al magistratului. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6(306), 45-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1571. ALEABOV, I. Формы взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при расследовании экологических преступлений. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1572. ANTONOVA, T. Понятие и элементы механизма административно-правового регулирования сферы обращения с отходами. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1573. BAMBIZOV, E. Информационная функция Государственной фискальной службы Украины: состояние и перспективы правового обеспечения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1574. BORYSENKO, Y. Local development networks in Ukraine: the participants’ competence formation. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 20-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1575. VELȚEN, V. Развитие инфраструктуры аэропортов и авиационной деятельности в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 28-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1576. JURAVSKAIA, Z. Обеспечение личной безопасности осужденных к лишению свободы: международно-правовые стандарты. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 42-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1577. KUȚENKO, S. Применение административно-процессуальных норм в сфере развития электронного правительства в современной Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 45-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1578. MAIKA, N. Субъекты правоотношений по возникновению вещных прав на чужое недвижимое имущество. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 50-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1579. ALIONA, M. Правомерные действия как основание для возмещения вреда, причиненного в связи с чрезвычайными ситуациями. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 59-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1580. NESTEROVA, N. Некоторые аспекты понимания сущности понятия «рациональное природопользование». Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 63-60. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1581. PERLIN, S. Перспективы совершенствования технико-криминалистических средств, используемых работниками Экспертной службы МВД Украины при осмотре места происшествия. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 68-64. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1582. REABCIUK, S. Криминологическая характеристика личности преступника, который занимается игорным бизнесом. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 73-69. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1583. SENIUTA, V. Становление права интеллектуальной собственности в Древней Греции, Древнем Риме и средневековой Европе: проблемно-историческое исследование. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 76-73. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1584. STANKEVICI, E. Проблемные вопросы исследования субъекта фальсификации лекарственных средств или обращения фальсифицированных лекарственных средств. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 84-81. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1585. TEPLIUK, S. Порядок признания и исполнения иностранных арбитражных решений в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 88-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1586. FAINGOLD, I. Пределы контроля за адвокатской деятельностью в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 91-88. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1587. IASINOVSKII, P. Войсковое формирование в составе преступления, предусмотренного статьей 114-1 Уголовного кодекса Украины: проблемы квалификации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 6/2(306), 104-101. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1588. CÎRNAȚ, T., POPA, C. Considerații teoretice privind guvernarea, regimul politic și regimul de guvernare. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1589. RAILEAN, P. Interesul doctrinar contemporan faţă de principiul legalităţii. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1590. GUȚULEAC, V. Государственность и сбалансированность ветвей власти - гаранты сохранения Республики Молдова как независимого и суверенного государства. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 24-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1591. PRISAC, A. Coparticiparea procesuală în lumina codului de procedură civilă al Republicii Moldova. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1592. MICU, V. Răspunderea ca element al statutului parlamentarilor. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1593. PILAT, S. Latura subiectivă a infracţiunii de vandalism. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 45-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1594. CANANĂU, A. Măsuri generale de prevenire a infracţiunilor din domeniul transportului rutier. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 49-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1595. TATARU, G. Reflecții asupra răspunderii penale a șefului de stat. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 52-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1596. ŢURCAN, O. Limitele şi caracterul efectiv al dreptului de acces la justiţie. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 58-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1597. ALEXEEVA, N. Виды процессуальных средств защиты интересов ответчика при обеспечении иска. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1598. VAKARIUK, L. Общетеоретический анализ «правового режима» и «правовой политики» с учетом характера взаимодействия данных категорий. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1599. EFIMOV, V. Формирование государственной аграрной политики Украины с учетом концепции противодействия экономической преступности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 40-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1600. EFIMOVA, I. Особенности уголовно-правовой политики обеспечения безопасности работников таможенной сферы Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 43-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1601. KAPIȚA, I. Acquis ЕС и положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере интеллектуальной собственности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 66-63. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1602. KASPRUK, O. Китайское видение «Нового Шелкового пути»: правовая база«Северного маршрута» и «Шелкового ветра». Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 70-66. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1603. RUMEANȚEV, I. Особенности коррупционных рисков в деятельности муниципальных служащих. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 110-107. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1604. SARANA, S. Процедуры мониторинга контролируемых операций в налоговом законодательстве Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 118-114. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1605. HRISTICI, I. Проблемы выявления объемов коррупционных рисков в частной сфере. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 135-132. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1606. BEZPALAIA, V. Существенные нарушения требований уголовного процессуального закона в решениях и практике Европейского суда по правам человека. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1607. BOLGAR, O. Определение понятия «технология преступной деятельности в сфере криминального автобизнеса». Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 14-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1608. BUK, M. Понятие и правовые признаки субъектов, предоставляющих социальное обслуживание инвалидам. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 18-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1609. BYKOV, I. Ukrainian customs legislation аpproximation to EU standards. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 21-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1610. DANÎLIV, O. Криминологический портрет серийного убийцы. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 29-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1611. DEMIANCIUK, I. Основные принципы предотвращения и противодействия коррупции в органах государственной службы Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 33-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1612. DIAKOVA, A. Методы противодействия правовому нигилизму в деятельности полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1613. JELIK, M. Субъективная сторона составов преступлений, которые заключаются в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 48-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1614. IȘCENKO, N. Родовой объект загрязнения или порчи земель. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 52-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1615. KALIUGA, K. Физиогномика и френология как отражение криминалистической информации о личности преступника. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 55-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1616. KAMINSKII, I. Неправомерное применение киберсилы в контексте обеспечения глобальной кибербезопасности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 59-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1617. KAPITONOVA, N. Теоретическая модель построения муниципальных органов правопорядка в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 62-59. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1618. KOLESNIK, G. Институт судебного контроля в досудебном расследовании Украины и пути его усовершенствования. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 77-75. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1619. KOLESNIK, L. К вопросу о структуре налогового процесса. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 82-78. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1620. KUPAR, D. Освобождение от уголовной ответственности за воинские преступления: сравнительнно-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 86-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1621. MANJAI, A., PENIKOV, S. Стандартизация в сфере законного перехвата телекоммуникаций. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 89-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1622. MILOVSKAIA, N. The legal consequences of breachof the insurance contract obligations. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 94-90. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1623. NASTASIICIUK, A. Определение юриспруденции оценок Карлом Ларенцом: юридический силлогизм, субсумция, правоположение. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 99-95. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1624. OPANASENKO, N. Тактика осмотра объектов жилищного строительства при расследовании мошенничества. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 102-99. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1625. POPOVICI, N. Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов государственной санитарно-эпидемиологической службы в сфере обращения с отходами. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 106-103. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1626. SAVENKO(KONIUH), A., GULAC, E. Административно-правовой анализ институционального обеспечения евроинтеграционных процессов в экологической отрасли Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 114-110. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1627. TANASEVICI, E. К вопросу о юридических гарантиях при привлечении работодателя к материальной ответственностиза нарушение трудовых прав работника. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 123-118. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1628. FOMENKO, M. Общественная опасность препятствования законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций (ст. 170 УК Украины) как основание его криминализации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 131-128. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1629. CIUBARI, T. Правовое регулирование зачета встречных однородных требований при трансграничной несостоятельности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 139-135. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1630. ŞEVCENKO, P. Структура процедуры верификации сертификатов о происхождении товаров из Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 144-140. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1631. ŞEVCIUK, O. The optimization of legislationon state control over drug traffic: concepts and trends. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 147-144. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1632. ŞUST, A. Механизм правового регулирования земельных отношений в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 151-148. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1633. IANCIUK, I. Глобальная сеть Интернет как международно-правовая категория. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 155-152. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1634. YARUNIV, M. Free will as praxeological basis of forming the state of social and democratic orientation. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 158-155. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1635. RUSU, L., BALAN, E. Aplicarea principiului contradictorialității la faza punerii în executare a hotărârilor judecătorești. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 17-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1636. LARII, I., POHILĂ, O. Factorii criminogenic ai infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5(305), 30-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1637. TÎTULA, D., BANTÎSEV, A. Контрабанда – коррупционное преступление. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 127-123. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1638. KOVALI, I. Предельное измерение правового менталитета. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 5/2(305), 74-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1639. EFIMOV, V. К исследованию заданий и полномочий департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в приоритетных отраслях (агропромышленный комплекс). Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 48-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1640. KOVALENKO, I. Заявитель как субъект уголовного преступления за заведомо ложное сообщение о преступлении. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 63-59. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1641. MIROȘNICENCO, A. Потерпевшие от преступлений, совершенных на почве мести сотрудникам правоохранительных органов и суда. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 93-91. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1642. MOROZ, S. Формы деятельности подразделений правовой работы государственной фискальной службы Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 100-97. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1643. TKACENKO, V. Предмет преступления как элемент оперативно-розыскной характеристики контрабанды наркотиков. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 116-112. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1644. DEMIANCIUK, I. Анализ действующих правовых основ противодействия коррупции в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1645. ZANFIROVA, T. Обеспечение свободы труда мигрантов в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 51-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1646. BARABAȘ, O. Факторы, влияющие на поведение человека. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1647. BELOUSOVA, I. Проблемы правовой регламентации дистрибьюторской деятельности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 10-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1648. BODNAR, N. Legal bases of the EU-Ukraine judicial cooperation. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 14-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1649. BUDENKO, S. Собственность как философско-правовая категорияи определяющий фактор формирования государственного устройства раннего рабовладельческого общества. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 20-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1650. VEKLYCH, V. Juridical approach towards corruption: institutional concept and functional reliability. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1651. DOBROVINSKII, A. Правовые формы участия государства в финансировании местного самоуправления в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1652. DUBNEAK, M. Законодательное регулирование информационного взаимодействия в местном самоуправлении европейских стран. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1653. ERMAKOVA, A. Влияние религиозной доктрины на процесс формирования правового основания европейской межгосударственной интеграции. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 45-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1654. DUTCIAK, S. Феномен абсолютной виктимности пациента в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 40-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1655. INȘIN, N. О принятии резолюции недоверия руководителям органов полиции. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 59-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1656. CRUPNOVA, L. Сущность и элементы административно-правового регулирования исполнительного производства в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 67-63. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1657. KRÎJOVA, O. Предпосылки и основные направления внедрения принципа верховенства права в юридическую практику Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 70-67. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1658. LENGHER, I. Выявление, решение и устранение правовых коллизий как элементы ефективного механизма их преодоления. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 73-71. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1659. LIPSKII, V. Налоговый контроль в ходе налоговых проверок. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 78-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1660. LISOVAIA, T. Особенности правового обеспечения восстановления земель сельскохозяйственного назначения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 82-78. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1661. LUȘPIENKO, V. Показания свидетеля в системе источников доказательств в уголовном процессе Украины и иностранных государств. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 86-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1662. MILOVSKAIA, N. Правовая природа договора страхования гражданской ответственности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 90-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1663. MOLOKANOVA, V. Методологические основы программного управления охраной окружающей среды в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 96-93. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1664. NOVIKOVA, N. Специальные признаки показаний свидетеля в гражданском процессе. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 104-100. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1665. PIGAREVA, G. Нормы международного прецедентного права: толкование и перспективы в хозяйственном судопроизводстве. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 108-105. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1666. PEATKOVA, K. Классификация административных правонарушений, совершаемых медицинскими работниками: теоретический аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 112-108. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1667. TOKAREVA, V. Титульное страхование произведений искусства. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 119-116. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1668. ULOZHENKO, V. Law aspects of public administration management by the ministry of education and science of Ukrainein sector of higher education. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 123-120. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1669. FEDELEȘ, E. Правовые вопросы адаптации законодательства Украинык законодательству Европейского Союза в сфере тарифного регулирования. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 127-123. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1670. FILIPPOV, S. Признаки и детерминирующие факторы феминизации трансграничного терроризма. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 131-127. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1671. ŞEREMET, O. Задачи органов местного самоуправления по успешной социальной адаптации освобожденных от наказания в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 137-134. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1672. ŢVIRA, D. Классификация налоговых споров, рассматриваемых в рамках административного судопроизводства Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 134-131. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1673. IVANOV, A. Направления взаимодействия государственного обвинителя и сотрудников оперативных подразделений в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4/2(304), 55-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1674. PRISAC, A. Amenda judiciară în Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 13-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1675. SPÎNU, I., LUPU, C. Aspecte introductive cu privire la regimul juridic al cetăţeniei cu abordări istorico-evolutive. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1676. NICHITA, R. Evoluția istorică a dreptului fundamental la învățătură în Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 19-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1677. GUREU, V. Legalitatea - principiu fundamental al procesului administrației ministeriale din perspectivele dreptului comparat. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 33-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1678. BADIA, A. Particularităţi procesual-tactice privind efectuarea examinărilor preliminare a urmelor la locul faptei. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 48-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1679. MILUȘEV, D. Условия судебного разбирательства как институт уголовно-процессуального права. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 52-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1680. CHIVERI, G. Особенности увольнения в связи с сокращением численности или штата работников предприятия. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 58-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1681. ODAGIU, I., LUCHIN, L. Securitatea participanţilor la experimentul în procedura de urmărire penală în cadrul cercetării accidentelor rutiere. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 36-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1682. NASTAS, A. Evoluția legislației penale a Republicii Moldova privind incriminarea declarațiilor cu rea-voință, producătoare de consecințe juridice. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 23-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1683. IONAȘCU, V. Abordarea multidisciplinară a cazurilor de violență în familie. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 29-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1684. DASCĂLU, B. Subiecţii infracţiunii de violență în familie. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 4(304), 45-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1685. BODAK, N. Формы деятельности муниципальных органов власти. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 9-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1686. VOLOH, A. Вопросы эффективности электронного управления в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1687. GRIGORIEVA, E. Размышления об агрессии. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 46-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1688. DENISOVA, A. Сущность и содержание базовых категорий административного права: отдельные проблемы определения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 60-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1689. EFIMOV, V. К исследованию теоретико-методологических основ формирования экономической безопасности агропромышленного комплекса как составляющей части национальной безопасности Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 67-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1690. NOVOSAD, I. О некоторых потенциальных возможностях прокуратуры, связанных с выявлением, устранением и блокировкой причин и условий преступности в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 94-91. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1691. HATNIUK, N. Основания для прекращения налоговых правовых отношений. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 144-140. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1692. GALUNIKO, V. Профессиональная деформация работников следственных органов Украины как фактор коррупции. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 32-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1693. DEMIANCIUK, I. Механизм функционирования режима законности и правопорядка должностных лиц в условиях предотвращения и противодействия коррупции в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 57-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1694. BABENKO, A. Основания финансово-правовой ответственности за нарушение таможенного законодательства в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1695. BONDARENKO, E. Государственное управление и публичное администрирование: соотношение понятий. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 13-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1696. BULEIKO, A. Ограничения в применении освобождения от уголовной ответственности в связис деятельным раскаянием к лицам, совершившим коррупционные преступления в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1697. VASILCENKO, O. В шаге от применения института конституционной жалобы в Украине: «последние приготовления». Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1698. GALAGUREA, E. Отдельные аспекты взаимодействия следователя и оперативных работников при расследовании убийств, совершенных по мотивам расовой, национальнойили религиозной нетерпимости. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1699. GARADJAEV, D. Должностные лица Конституционного Суда Азербайджанской Республики и Суда Европейского Союза. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 35-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1700. GLAVACI, I. Отдельные элементы гражданско-правового статуса исполнителя завещания. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 39-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1701. GOLENKO, I. Место отношений по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в системе гражданского права. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 43-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1702. GRINI, A. К вопросу о гарантиях правомерности реализации дискреционных полномочий органов исполнительной власти Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 50-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1703. GRÎȚAI, T. К вопросу о необходимости правового обеспечения защиты общественной морали. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 53-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1704. DENISIUK, I. Законодательство об административной ответственности за экологические правонарушенияи роль судов в ее применении в советский период. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 64-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1705. ZAPOTOȚKAIA, E. Права и обязанности Национального банка Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 71-68. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1706. KOZLENKO, A. Некоторые аспекты признания доказательств относимыми в уголовном производстве. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 80-76. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1707. KULIKO, A. Конвенция ООН о водотоках 1997 года: основные принципы, нормативное содержание, достоинства и недостатки. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 84-81. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1708. KURAPOVA, E. О вопросе новых и вновь открывшихся обстоятельств в уголовном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 86-84. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1709. LOTIUK, O. Методология исследования конституционных основ гражданского общества в современной науке. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 90-87. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1710. OLEINIK, U. Развитие понимания права на свободу мысли, совести и религии в философии Античности и Средневековья. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 98-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1711. OLIHOVSKAIA, M. Практическая реализация права стороны защиты на апелляционное обжалование определения следственного судьи о содержании под стражей подозреваемого согласно Уголовно- процессуальному кодексу Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 101-98. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1712. PANOVA, O. Основные обязанности, права и ответственность нарядов полиции во время обеспечения публичной безопасности и порядка. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 105-102. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1713. ROGALISKAIA, V., LEȘAN, D. Правомерное ограничение свободы и личной неприкосновенности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 108-105. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1714. RUDEAGA, I. Холдинговые отношения и корпоратизация активов Укрзализныци: постановка вопроса. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 112-109. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1715. SEMELIUK, D. Об отдельных правовых и организационных проблемах начального этапа расследования корыстно-насильственных преступлений. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 116-113. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1716. SIIUȘOV, D. О понятии налоговой льготы и экономико-правовой оценке ее эффективности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 121-117. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1717. SPASIBO, V. Правовые вопросы оказания услуги базирования воздушных судов в аэропортах Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 125-122. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1718. STEPSKA, O. Legal regulation of lease of agricultural land. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 128-126. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1719. STRILETS, V. Rule-making and organizational activity of Poltava province revolutionary committees in economic, social and cultural spheres (1919–1920). Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 132-129. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1720. TARANENKO, E. К вопросу о соотношении понятий «патернализм» и «социальное государство». Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 136-132. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1721. FEDOSOV, O. Правовое регулирование деятельности подразделений Национальной полиции Украины по раскрытию разбоев. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 140-136. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1722. CEANÎȘEVA, A. Акцессорные обязательства относительно гарантии. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 148-144. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1723. CEANÎȘEVA, G. Формы социального диалога по законодательству Украины и отдельных зарубежных стран. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 153-149. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1724. CEPULCENKO, T. Теория естественного права: перспективы научной модернизации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 156-153. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1725. ŞOPTENKO, S. Методы административно- юрисдикционной деятельности правоохранительных органов Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 160-157. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1726. IAKUȘEV, D. Методологический и правовой аспекты регулирования сферы охраны окружающей среды в процессе децентрализации в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3/2(303), 164-161. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1727. RUSU, L. Unele particularități ale realizării principiului contradictorialității în cadrul căilor de atac în procesul penal al Republicii Moldova. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1728. SPATARI, M., NEDELCU, V. Unele particularități ale măsurilor de constrângere, reglementate de legea penală a statelor unite ale Americii și a Marii Britanii. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 17-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1729. SPÎNU, I., LUPU, C. Esenţa şi menirea justiţiei constituţionale într-un stat de drept. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 23-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1730. PRISAC, A. Aprecierea probelor în procesul civil. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1731. PLOTNIC, O., ILANA, A. Etapă decisiva pentru debitorul aflat în procedura de Insolvabilitate. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 31-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1732. PAȘCANEANU, T. Autonomia locală și minoritățile naționale: probleme și soluții. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 34-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1733. SOSNA, A. Действующее законодательство, регулирующее денежное обращение в Hеспублике Mолдова. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 42-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1734. LEVANDOVSCHII, N. Криминалистическая характеристика преступлений: теоретическо-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 46-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1735. GUREU, V. Conceptul administrației ministeriale în vizorul doctrinei europene. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 50-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1736. LUCHIN, L. Implementarea metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice moderne la cercetarea accidentelor rutiere. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 3(303), 54-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1737. FURDUI, S. Opinie cu privire la dreptul judecătorului de a contesta hotărârea consiliului superior al magistraturii privind aplicarea sancțiunii disciplinare. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 11-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1738. TALAMBUȚA, A. Elementele contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 16-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1739. PAȘCANEANU, T. Organizarea administrativa a teritoriului Republicii Moldova: probleme și sugestii. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 22-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1740. PRISAC, A. Prelungirea și repunerea în termenul de Procedură civilă. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1741. GUREU, V., BÎRGĂU, M. Asigurarea și menținerea ordinii publice prin prisma administrației ministeriale. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1742. SLABU, S. Justiția Europeană între provocare și compromise. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1743. TUDOR, L. Elemente de Drept comparat în materia medierii. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 41-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1744. GOSPODARENKO, V. Государственная уголовно-правовая политика США в отношении смертной казни. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 48-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1745. LUPU, C., SIZOV, M. О некоторых проблемах, возникающих при применении законодательства, регулирующего деятельность национального банка Молдовы. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2(302), 55-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1746. BABENKO, E. Международно-правовое регулирование противодействия насилию в семье. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1747. BELOKONI, R. Отдельные проблемы обеспечения порядка во время судебного заседания. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1748. VASILIUK, I. К вопросу о понимании категории «гуманное отношение к осужденным». Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 14-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1749. VELIEV, R. Психическое расстройство: лишение или ограничение гражданской дееспособности физического лица?. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 18-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1750. VORONOV, K. Проблемные вопросы определения компетенции арбитражного трибунала согласно типовому закону ЮНСИТРАЛ. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1751. DIDÎCI, T. Правообразование в аспекте природно-правового типа правопознания. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 30-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1752. EFIMOV, V. Особенности криминалистических характеристик экономических преступлений в аграрных комплексах России, Белоруссии и Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 33-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1753. ZOLOTUHINA, O. Функции нотариата как юридическая категория: проблемы современного научного понимания. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1754. ILKOV, V. Доктринальные подходы к пониманию источников права в административном судопроизводстве Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 40-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1755. CAZANCIUC, I., ŞOROHOVA, A. Правовая характеристика субъектов и объектов информационных отношений, которые возникают в процессе деятельности территориальных органов полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 46-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1756. KARPUNȚOV, V. Сущность судебно-прокурорского представительства в административных судах в современных новеллах модернизации процессуального статуса прокурора. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 49-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1757. KATERNCIUK, E. Уголовная ответственность за некоторые посягательства на здоровье человека: сравнительно-правовое исследование. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1758. KITAIKA, O. Основные аспекты конституционного статуса ребенка в ЕС. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 57-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1759. KOPNEAK, M. К проблеме определения понятия организационно-правовых основ обеспечения независимости судей апелляционных судов Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 61-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1760. KRUKOVES, V. Предмет доказывания и доказательства в делах об установлении факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 64-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1761. KUDREAVȚEV, V. Существенные условия кредитного договора как основание обеспечения его надлежащего исполнения. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 69-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1762. LUKYANOVA, H. Complementary-holistic concept of law-understanding in the system of legal knowledge. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 73-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1763. MELEAN, N. Понятие принципов правового регулирования публичных фондов социального назначения в Украине в условиях современных преобразований. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 77-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1764. MIKOLAICIUK, A. Правовое обеспечение статуса работников, совмещающих работу с обучением: опыт зарубежных стран. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 80-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1765. MOLCEANOV, R. Меры полицейского воздействия в новом законодательстве Украины о полиции. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 83-81. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1766. NIEAZOV, H. Право на информацию и свобода информации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 88-84. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1767. ONOPRIENKO, S. Развитие положений о роли информационной культуры в законодательстве Украины о культуре. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 92-89. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1768. PALIUK, V. Взаимоотношение Бога и людей в христианстве. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 96-92. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1769. POKACEALOVA, A. Особенности унификации и гармонизации законодательства в сфере обеспечения обязательств. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 100-97. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1770. ULIANOVSKAIA, O. Элементы права на справедливый суд как основа формирования справедливой судебной процедуры в административном судопроизводстве Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 114-111. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1771. SEVRUK, I. Армия и дисциплинарные техники в постсовременном обществе. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 105-101. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1772. TROFIMENKO, A. The forensic vesions: general theory fundaments. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 107-105. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1773. ZARUBEI, V., TIUTIUNNYK, R., KIFOR, R. Ways to increase efficiency of the National Anti-corruption Bureau of Ukraine. International experience. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 111-107. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1774. HAITOV, P. Развитие лидерства на государственной службе в условиях современных законодательных новаций в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 119-115. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1775. CIANÎȘEVA, A. Задаток как вид акцессорных (дополнительных) обязательственных отношений. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 123-119. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1776. CIUHLEBOV, I. Кадровая информация органов публичной администрации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 129-124. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1777. SHRAMOVA, A. Woman’s consent to pregnancy termination as an element of legal protection of the child before birth. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 132-129. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1778. IAKOVENKO, A. Некоторые вопросы ответственности судей в Украине, в случае если Европейский суд по правам человека указал в их решениях на нарушение прав человека. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 134-132. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1779. IAKUȘKO, N. Развитие лидерского потенциала управленческих кадров образования: социальный аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 138-135. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1780. DEMIANCIUK, I. Современные антикоррупционные меры в Украине и их действенность. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 2/2(302), 25-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1781. GUȚULEAC, V., SPÎNU, I., COMARNIȚCAIA, E. Calificarea juridică corectă a faptei ilicite comise – Condiţie de determinare a formei răspunderii juridice aplicabile. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1782. ŢURCAN, P., CIOBANU, O. Statutul juridic al specialistului şi al expertului la efectuarea controlului vamal. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), 18-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1783. CAPȘA, T. Unele consideraţii privind statutul juridic al sindicatelor. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), 26-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1784. DODESCU, N. Tendinţe actuale ale traficului de persoane. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), 29-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1785. TUDOR, L. Medierea în faza urmăririi penale şi în faza judecăţii în materie penală. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), 37-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1786. CARA, E. Incriminarea manifestărilor de separatism: abordări de drept naţional și international. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), 45-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1787. BUGA, L. Deosebita cruzime: conţinut şi reglementare juridico-penală. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1(301), 51-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1788. BALABAN, S. Зарубежный опыт публичного администрирования сферой физической культуры и спорта: перспективы заимствования для Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1789. BEDNYI, O. Administrative law provisions for engagement of commercial banks in public administration in Ukraine. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1790. BELOUSOV, V. Правовой режим имущества горного предприятия. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1791. BOLBIT, L. Характеристика отдельных видов государственного контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1792. BULAT, E. Совершенствование правовой охраны некоторых объектов интеллектуальной собственности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 21-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1793. BURBIKA, V. Понятие и особенности взаимодействия органов местного самоуправленияс правоохранительными органами. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1794. HIRNA, N. Ivan Кrevetskyy – researcher history of Western Ukrainian the press. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 28-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1795. GONCEAR, L. Место и роль административных судов в судебной системе Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 32-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1796. GOSHOVSKIY, V. The genesis of lustrationin the world and its significance for the developmentof law-based society. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 37-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1797. GRABOVAN, L. Значение и природа института погашения требований кредиторов в конкурсном процессе. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1798. GRIMICI, M. Акты международных судов как источник административного процессуального права Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 44-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1799. GROMOVII, O. Система преступлений против морали в источниках права московского государствана территории Украины-Гетманщины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 48-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1800. DANILENKO, I. Теоретико-правовая характеристика оценивания результатов служебной деятельности государственных служащих. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 51-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1801. DENISOVA, A. Современные научные подходы к соотношению контроля и надзора: общая характеристика. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 55-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1802. DENISEAK, N. Задачи и функции современного нотариата. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 59-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1803. DUDENKO, T. Классификация культурных ценностей как объектов гражданских прав. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 64-60. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1804. DÎBANI, M. Критерий возраста при принятии на работу: проблемы правового регулирования. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 69-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1805. EVMEȘKINA, O. Формирование методов государственного стратегического планирования. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 73-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1806. IOSIPENKO, S. Правовой статус медиатора в частноправовых отношениях. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 80-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1807. KOLIUH, V. Парламентская оппозиция в Украине в контексте современной политической ситуации. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 83-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1808. KOHANOVSKII, V. Международный и национальный этапы развития туризма как исторические предпосылки гражданско-правового регулирования отношений в сфере туристической деятельности в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 87-84. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1809. KRASNOVA, I. Проблемы систематизации законодательства Украины в сфере обеспечения экологической безопасности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 91-87. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1810. KRIȚKAIA, I. Проверка вещественных доказательств на досудебном расследовании: некоторые спорные вопросы. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 95-91. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1811. KUȘNIR, N. Проблемы реализации гендерного равенства при трудоустройстве в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 99-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1812. LELET, S. Понятие механизма административно-правового регулирования управления в Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 104-100. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1813. LÎSIKOV, M. Общая характеристика стадий лицензионного производства по выпуску и распространению государственных лотерей. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 107-104. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1814. MAGAȚ, T. Философско-правовые идеи в трудах Памфила Юркевича и их влияние на формирование философии права как науки. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 112-108. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1815. MOKREAK, M. Взаимодействие сети Интернет и преступности: криминологический аспект. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 115-112. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1816. MOHONIKO, E. Состязательность и диспозитивность как движущие основы уголовного процессуального законодательства. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 118-116. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1817. NADON, O. Financial safety in Ukraine: concept and legal foundation. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 121-118. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1818. NALIVAIKO, L., CEPIK-TREGUBENKO, O. Децентрализация публичной власти в условиях формирования гражданского общества и евроинтеграции Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 125-121. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1819. PAVLENKO, I. Пределы уголовно-правовой охраны жизни человека. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 128-125. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1820. PALAMARCIUK, I. Правовое регулирование некоторых видов публичного имущества при его использовании Национальной полицией Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 133-129. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1821. PAMPURA, M. Трансформация правосознания как фактор развития правовой системы Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 136-133. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1822. PEREPELIȚA, M. Эмиссионная деятельность государства: проблемы правового регулирования. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 139-136. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1823. POLEANSKAIA, V. Международные механизмы противодействия транснациональной организованной экономической преступности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 143-140. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1824. POPOVA, A. Ответственность за преступные посягательства, предусмотренные статьями 239 и 2391 Уголовного кодекса Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 148-144. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1825. PRISTAIKO, E. Структурная организация и функции подразделений по борьбе с бандитизмом в общей системе НКВД – НКГБ, МВД – МГБ УССР (1941–1950 гг.). Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 153-149. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1826. RIȘCO, M. Проблемы и перспективы развития pro bono в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 157-153. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1827. RUMEANȚEV, I. Особенности содержания правоотношений интеллектуальной собственности по законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 161-158. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1828. SIDORENKO, N. Conceptual foundations of modelling of the institution of public service. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 165-162. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1829. SUȘCEAIA, L. Правовое регулирование создания и функционирования государственного земельного банка в Украине. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 169-165. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1830. TREPAK, V. Понятие коррупции: проблемные вопросы всестороннего теоретического анализа. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 173-169. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1831. FILI, R. Адаптация уголовного законодательства Украины к законодательству Европейского Союза по вопросам защиты прав на объекты промышленной собственности. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 178-174. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1832. HATNIUK, N. Влияние динамики налоговых правоотношений на уровень финансовой безопасности государства. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 182-178. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1833. HOPTA, O. Критерии классификации и виды принципов судопроизводства. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 186-183. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1834. ŞCIRBA, M. Признаки конфиденциальности информации о пациенте. Legea şi Viaţa. 2017, nr. 1/2(301), 190-187. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2016
1835. BORISLAVSKAIA, M. Особенности установления сепарации по законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1836. BOIAROV, V. Некоторые особенности расследования групповых уголовно-наказуемых проявлений экстремистской деятельности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1837. BRATELI, A. Составляющие элементы понятия «процессуальный юридический факт». Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 24-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1838. BRÎZGALOVA, A. Судебные решения в административном судопроизводстве Украины и меры обеспечения их принятия. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1839. VORONINA, N. Медицинское страхование по законодательству Украины и Молдовы: сравнительный аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 34-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1840. EFIMOV, V. Особенности организационно-правового регулирования оперативно-розыскного противодействия экономическим преступлениям в агропромышленном комплексе Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 41-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1841. SLINIKO, E. Проблемы регулирования и перспективы теоретических положений уголовного процесса Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 97-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1842. STASIUC, A. Проблема соблюдения законности во время избирательных кампаний сталинского периода в западноукраинских областях. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 101-97. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1843. MARIȚ, D. Service as an object of information relations. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 47-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1844. POPCO, E. Промежуточные итоги рамочной программы сотрудничества Совета Европы и Европейского Союза для Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 72-69. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1845. FELIK, V. Усовершенствование административно-правового регулирования профилактической деятельности Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 97-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1846. HAUSTOVA, M. Механизм модернизации правовой системы: теоретический аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 101-98. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1847. BALAMUȘ, M. Нормативное закрепление принципов миграционной политики в законодательстве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1848. BONDARENKO, S. Субъективные права налогоплательщиков: сравнительно-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 10-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1849. BOCEK, O. Административно-правовое обеспечение поверхностной проверки и осмотра как одного из видов полицейских мер в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 14-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1850. BRIGHINEȚ, A., BRIGHINEȚ, A. Правовые особенности функционирования и развития безопасности государства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 18-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1851. VRUBLEVSKAIA, E. Вопросы формирования и развития института инновационного инвестирования в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1852. GREBA, R. Организационно-правовое обеспечение механизма оценивания качества социальных услуг в сфере образования в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1853. ZAMKOVAIA, I. Законность и обоснованность решений суда о розыске обвиняемого в подготовительном производстве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1854. ILKOV, V. Источники права административного судопроизводства Германии и судебная реформа в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 33-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1855. KOVALENKO, I. Арбитражное соглашение как условие рассмотрения спора международным коммерческим арбитражем. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1856. KOT, A. К вопросу о правовой природе права на защиту гражданских прав в законодательстве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 40-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1857. LEPEHA, A. Антикоррупционные реформы переходного периода: зарубежная реальность и перспективы для Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1858. MENKO, I. Свободное использование объектов авторского права электронными библиотеками. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 51-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1859. MIHAILENKO, D. Ограничивает ли норма о незаконном обогащении права человека в Украине?. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 56-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1860. NAZAR, I. Основания и порядок возвращения бюджетных средств в соответствующий бюджет. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 60-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1861. OȘKADEROV, I. Социальное, правовое государство как форма реализации прав человека. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 64-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1862. PIȘCIDA, V. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с использованием публичного имущества в зарубежных странах. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 69-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1863. PRITUP, E. Пути усовершенствования государственной культурной политики на региональном уровне. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 77-73. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1864. SERGHEEVA, N. Проблемы правового регулирования хозяйственной деятельности в условиях экстраординарных правовых режимов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 81-78. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1865. STAVNIICIUK, A. Международные стандарты надлежащей практики проведения местных референдумов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 86-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1866. TKACENKO, O. Элементы субъективной стороны административных деликтов в законодательстве Украины и стран ЕС: сравнительный анализ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 93-90. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1867. CERKAȘIN, D. Особенности процедуры прогнозирования нужды во врачах ветеринарной медицины для аграрного сектора Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 105-101. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1868. ŞATRAVA, S. Предупреждение коррупции при процедуре отбора и принятия на службу в органы Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 109-105. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1869. IURCENKO, A. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений во время выполнения международно-правовых поручений. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 113-109. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1870. IAKOVLEV, R. Зарубежный опыт функционирования следственных органов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 118-113. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1871. GOVORUN, A. Состояние законодательного обеспечения деятельности саморегулируемых организаций в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 38-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1872. ZAHARCENKO, A. Государственно-частное партнерство относительно объектов государственной собственности в Украине: проблемы правового регулирования. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 45-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1873. KOVALI, D., GRIMALIUK, P. Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» как нормативный источник судебной реформы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 53-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1874. KRIVORUCIKO, V. Историческое становление договоров энергоснабжения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 57-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1875. LIHOVAIA, S. Трудовые правоотношениякак объект уголовно-правовой охраныпо уголовному законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 62-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1876. MAKHMUROVA-DYSHLYUK, E. Counterterrorism mechanism of maritime transportation security. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 65-62. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1877. MIKOLENKO, A., PAVLOVA, T. Специальная конфискация в Украине: уголовно-правовой и уголовный процессуальный аспекты. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 69-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1878. MORȘCIAGHINA, N. Правовое обеспечение организационно-хозяйственного воздействия на рынок фармацевтических изделий. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 74-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1879. NOVOSAD, I. Об обьективной необходимости создания с участием прокуратуры комплексных программ предупреждения преступлений. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 77-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1880. PERETEATKO, G. Некоторые теоретические правовые аспекты исследования влияния морали на правоприменение в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 81-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1881. PLOTNIKOVA, E. Налоговые поступления местных бюджетов как основание финансовой децентрализации регионов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 85-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1882. POPOV, A. Международные договоры Украины – основы формирования административной правосубъектности моряка. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 88-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1883. ROMANIUK, Y. The rule of civil law in the civil law system. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 94-89. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1884. TARASENKO, R. О доказательственном значении результатов скрытой записи в уголовном процессе. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 106-102. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1885. ULIANOVSKAIA, O. Субъекты осуществления общественного контроля в сфере организации судебной власти. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 111-107. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1886. KHODEEVA, N. Issues in the definition of individuals as subjects of the right to information about their health. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 118-115. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1887. IAVORSKAIA, O. О некоторых элементах правового механизма обеспечения прав несовершеннолетних осужденных в Украине на личную безопасность. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 126-123. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1888. IAREȘKO, D. Истоки и политико-правовые идеи Конституции Филиппа Орлика. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 123-118. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1889. ZAIAȚ, N., SEVCENCO, E. Благотворительная деятельность как показатель социальной солидарности исходя из концепции солидаризма. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 122-119. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1890. KATRÎCI, A. Ответственность в хозяйственном судопроизводстве как разновидность юридической ответственности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 50-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1891. STATIVKA, O. European legal standards in the sphere of biodiversity conservation and formation of a coherent ecological network. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/3(300), 90-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1892. ARTEMENCO, I. Участие институтов гражданского общества в формировании и реализации молодежной политики в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1893. BEZZUBOV, D., KOZYRIEVA, V., KHOMIACHENKO, S. Legal mechanisms security business (transport aspect). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 9-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1894. FEȘCENKO, I. Основные тенденции осуществления государственного управления сферой высшего образования Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12/2(300), 115-111. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1895. MORARU, V., COVALCIUC, I. Particularităţile exercitării controlului asupra măsurilor speciale de investigaţii autorizate de către procuror. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 7-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1896. ROTARU-MASLO, L. Drepturile şi obligaţiile lucrătorilor medico-sanitari şi farmaceutici în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Prevederi interne şi internaţionale. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 12-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1897. KUCIUK, V. Deficienţe de reglementare a activităţii de depozitare. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 26-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1898. MACOVEI, T. Trimiterea în deplasare în interes de serviciu. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1899. BADIA, A. Principiile aplicării mijloacelor tehnice în activitatea de urmărire penală. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 38-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1900. TALAMBUȚA, A. Reglementările privind instituţia înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă în legislaţia Republicii Moldova şi a altor state. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1901. DODESCU, N. Tendinţe actuale ale traficului de personae. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 41-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1902. BUSUIOC, N. Reflecţii asupra particularităţilor de incadrare juridică a faptelor de evaziune fiscalâ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 46-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1903. IOVU, A. Reglementări constituţionale privind minorităţile: studiu comparat. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 49-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1904. POJAR, D. Natura juridică a abuzului de Drept. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1905. TUDOR, L. Consideraţii privind reglementarea juridică a medierii în România, Republica Moldova şi unele state din Europa. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 12(300), 59-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1906. CAPȘA, T. Folosirea cu bună-credinţă a drepturilor şi obligaţiilor de muncă: unele aspecte juridico-practice. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 7-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1907. ŢURCAN, P., CIOBANU, O. Expertiza mărfurilor și mijloacelor de transport ca instrument sumplimentar de efectuare a controlului vamal. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 11-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1908. COJOCARU, R., CARP, T. Reglementări normative internaţionale privind ocrotirea familiei şi minorilor. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 16-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1909. GÎSCĂ, V. Caracterele juridice ale testamentului. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 22-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1910. BUGUȚA, E., BOGOMOLOVA, V. Definirea conceptului de autoritate judecătoreasca în contextul reglementărilor constituţionale. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1911. ROTARU-MASLO, L. Filiaţia adoptivă a copilului: aspecte de drept naţional şi international. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1912. TALAMBUȚA, A. Particularităţile condiţiei de întreţinere pe viaţă la înstrăinarea bunurilor prin intermediul contractului civil. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1913. SOSNA, B., ZDOROV, I. Правовое регулирование азартных игр в республике молдова и в зарубежных странах. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 42-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1914. BADIA, A. Tehnica criminalistică: exegeză istorico-evolutivă. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 47-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1915. SLABU, S. Reflecţii cu privire la actul de justiţie pe teritoriul Uniunii Europene. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 50-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1916. MOLDOVEANU, B. Mecanismul puterii în stat: istorie şi actualitate. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 53-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1917. KUCIUK, V., RAHMANI, U. Paradigma fiscală a pieței de capital din Moldova. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11(299), 58-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1918. AGAFONOVA, N. Система основных процедур и стадий конституционного реформационного процесса. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1919. BOROVIKOV, G. Особенности деятельности регистра судоходства Украиныв рамках нового инспекционного режима для судов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 9-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1920. BRIGHINEȚ, A. Правовое обеспечение бюджетной безопасности государства как структурного элемента финансовой безопасности государства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 13-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1921. VITKOVA, V. To the issue of constitutional guaranteesof right for medical assistance. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 16-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1922. GANEV, A. Зарубежный опыт представительства прокурором интересов гражданина или государствав административном суде и направления его внедрения в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 20-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1923. GNAP, D. Право на судебную защитув административном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1924. GORBACIOV, V. Роль военного и военно-морского прокуроров на начальном этапе предварительного следствия в Российской империи. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1925. DMITRIEVA, L. Важность элементов криминалистической характеристики изнасилований, совершенных несовершеннолетними в контексте раскрытия преступления. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 30-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1926. EFIMOV, V. Особенности планирования работы по предупреждению хищений бюджетных денежных средств в агропромышленном комплексе Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 33-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1927. ISAKOV, P., POLEVOI, S. Организация охраны, надзора, соблюдения законности в пенитенциарных учреждениях Одесской губернии УССР в 1923 году. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1928. KARPENKO, R. Понятие и содержание специальных знаний, используемых при расследовании телесных повреждений, совершенных несовершеннолетними. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 41-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1929. KONOVALOVA, A. Некоторые вопросы тактики защиты в условиях применения следствием мер обеспечения безопасности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 49-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1930. KOȚIUBA, R. Конституционно-правовое обеспечение гарантий ядерной безопасности Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 53-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1931. KOVALCIUK, S. Вещественные доказательствав уголовном процессуальном законодательстве и доктрине уголовного процесса стран англосаксонской правовой системы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 46-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1932. KRAVCIUK, P. Условия трудоустройства украинских врачей за границей. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 57-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1933. KSONDZYK, K. International and domestic law interactionon the abortion regulation. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 61-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1934. KUZNETSOVA, L. Customary law basis for workforce employment in Ukrainian village: historical and legal aspects. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 64-62. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1935. KUTENKO, A. О некоторых процессуальных вопросах исполнительного производства Украины и Республики Молдовы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 68-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1936. LUKIANCIKOV, O. Содержание права на жилье в условиях рыночной экономики. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 71-68. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1937. MOROZ, S. Пути совершенствования правового регулирования использования следователем конфиденциального сотрудничества с другими лицами (морально-этический аспект). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 75-71. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1938. NIKITINA, A. Сроки в институте освобождения от уголовной ответственности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 79-75. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1939. PAKLINA, T. Институт «убийство по неосторожности» в украинской правовой традиции: юридико-психологический аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 84-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1940. POLISCIUK, V. Правовой режим промышленного садоводства в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 88-84. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1941. RASSOKHA, K. Implementation of experience of establishment and operation of anti-corruption prosecutor’s offices in Europe. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 91-88. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1942. REZNIK, O. Экономическая безопасность как составляющая национальной безопасности Украины, которая охраняет финансовую систему Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 95-92. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1943. SOKOLOVA, A. Правовые аспекты прекращения договора аренды водных объектов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 99-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1944. SOKOLOVSKII, V. Предмет преступлений против общественной безопасности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 102-99. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1945. STARODUB, D. Anti-corruption declaration: comparative legal analysis of Ukraine and the CIS countries. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 107-103. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1946. TITARENKO, A. К вопросу усовершенствования региональной трансграничной политики в правоохранительной сфере: криминологический аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 116-111. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1947. TRETIAC, D. Legal support of mentally ill people in the Russian empire at the end of the 19th – in the beginning of the 20th century. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 120-117. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1948. TRIGUBENKO, M. Понятие и формы государственной финансовой поддержки научных учреждений в Украине: правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 123-120. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1949. TÎMOFIIV, R. Добровольное медицинское страхование как форма участия работодателя в правоотношениях негосударственной социальной защиты работников. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 128-124. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1950. FEDOTENKO, A. Направления совершенствования правового регулирования проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативно-техническими подразделениями национальной полиции. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 132-128. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1951. FELIK, V. Особенности финансового и материально-технического обеспечения профилактической деятельности Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 135-132. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1952. HRISTICI, I. Латентная виктимизация жертв вымогательств. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 138-135. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1953. CERNIKOV, E. Уголовно-правовая ответственность за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником в Японии. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 142-139. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1954. ŞAMPAI, B. Гарантирование конституционных прав и свобод военнослужащих Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 146-142. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1955. ŞAPOCIKINA, M. Алгоритм применения санкций административно-правового режима лицензирования в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 150-146. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1956. ŞINKARENKO, I. Организационные и психологические проблемы розыска безвести пропавших несовершеннолетних оперативными подразделениями Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 153-150. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1957. ŞINKARENKO, I. Пути совершенствования национального законодательства Украины, регулирующего оперативно-розыскную деятельность. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 158-153. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1958. ŞKUROPAȚKII, A. Принципы административно-правового регулирования социальной защиты офицерского состава Вооруженных Сил Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 161-158. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1959. YAVORSKA, L. Employer as a subject of legal relations of professional training. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 164-162. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1960. IACOVLEV, A. Принцип разделения государственной власти и его обеспечение в конституционном процессе современной Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 11/2(299), 168-164. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1961. COSTACHI, G. Правовая и политическая культура – необходимые условия для демократизации общества и консолидации конституционно-правового режима. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1962. BALTAG, D., FRĂTOAICA, M. Particularităţile şi problemele formei procesuale de realizare a răspunderii juridice în diferite ramuri ale dreptului. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 17-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1963. FOCȘA, T. Determinarea particularităţilor principiului interesului superior al copilului în contextul asigurării drepturilor lui. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1964. CARA, E. Fenomenul separatismului: metode şi mijloace de operare ale făptuitorilor, cazurile irlanda de nord şi Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 34-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1965. ZIDARU, L. Unele considerente privind statutul special al subiectului răspunderii juridice în teoria generală a dreptului. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 39-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1966. URSU, V. Aspecte generale ale dezvoltării istorice a conceptului de vinovăţie în Rusia. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 55-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1967. ARTEMENCO, I. Органы местного самоуправления как участники административного судопроизводства в Украине: вопросы сегодняшнего дня. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1968. GLUHOVEREA, V. Правоохранительная сфера Украины как объект реформирования. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 27-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1969. KOBZEVA, T. Опыт Великобритании в управлении финансовой системой и возможности его использования в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 44-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1970. ŞEVCIUC, V. Перспективы применения технологического подхода для построения и реализации тактических операций в криминалистике. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 135-131. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1971. GRINIUK, V. Договорное (компромиссное) обвинение: постановка проблемы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 31-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1972. MELNIK, P. Criminal-law counteraction of criminality in Ukraine during 1960th. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 76-73. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1973. ASTAPOVA, N. Эволюция сферы управления человеческими ресурсами: организационный аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 12-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1974. BOBROVSKII, M. Количественно-качественные показатели умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 16-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1975. BORDENIUK, V. Особенности участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 20-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1976. BUTÎNSKAIA, R. Представительство профсоюзом прав и интересов работников в коллективных трудовых правоотношениях: теоретические аспекты. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 24-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1977. DERJANOVSKAIA, S. Международное сотрудничество как механизм политико-управленческого лидерства в сфере безопасности и благополучия детей в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 36-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1978. DUBOK, I. Public-private partnership in the sphere of culture in Ukraine: staffing. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1979. KOSTENKO, M. Типы и причины конфликтных ситуаций при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 52-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1980. KUZNEȚOV, D. Особенности рассмотрения апелляционной жалобы на решения суда первой инстанции, которые приняты в порядке сокращенного производства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 57-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1981. KUCINSKII, I. Характеристика понятия и видов военного имущества согласно законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 61-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1982. LIZUNOVA, O. Международно-правовые основы информационного обеспечения выборов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 64-62. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1983. LISNEAK, V. Вариация налогового давления как правовая форма реализации стимулирующей функции налога. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 68-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1984. MAHATADZE, K. Уголовная ответственность за преступления в медицинской сфере, связанные с неоказанием помощи. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 73-69. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1985. CERVEAKOVA, E., MEH, I. Протокол об административном правонарушении как документ: существенные признаки и требования, предъявляемые к нему. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 81-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1986. OBOLENSKAIA, S. О законодательном обеспечении производства биотоплива сельскохозяйственными товаропроизводителями в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 85-81. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1987. POKLAD, A. Зарубежный опыт реализации отдельных форм общественного контроля за деятельностью полиции и пути его осуществления в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 90-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1988. PRIJBILO, A. Импульсивные преступления и психические состояния лиц, провоцирующие их совершение. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 94-90. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1989. REBRIȘ, B. Теоретические аспекты правового регулирования недобросовестной конкуренции в международном частном праве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 99-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1990. ROZGON, O. Сущность и признаки правоотношений между лицами, проживающими одной семьей без регистрации брака: украинский и зарубежный опыт. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 104-100. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1991. ROMAȘCENKO, V. Правовое регулирование информационного общества: деятельность Европейского Союза. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 108-104. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1992. SUHOVETRUK, I. Сущность и структура правового статуса прокурора как субъекта административной юрисдикции. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 112-108. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1993. TKACEOVA, E. Теоретическое определение общественной опасности личности преступника. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 116-113. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1994. TKACENKO, N. Процессуальные особенности участия субъектов судебно-экспертной деятельности в уголовном производстве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 119-116. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1995. FASII, B. Субсидиарное применение норм гражданского законодательства к налоговым и таможенным отношениям. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 122-119. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1996. FELIK, V. Международно-правовое регулирование профилактической деятельности Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 126-123. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1997. FETISENKO, V. Международное научно-техническое сотрудничество в универсальных международных договорах. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 131-127. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1998. ŞCIURAT, T. Правовые проблемы выполнения специального задания по раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 139-136. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
1999. MICU, V. Privire generală asupra răspunderii statului contemporan. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2000. TATARU, G. Rolul instituţiei prezidenţiale în cadrul sistemului puterii de stat. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 50-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2001. KOKHAN, V., PIDKURKOVA, I. Using citizen report cards for assessing certain aspects of judicial activities. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 55-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2002. COJOCARU, R., CARP, T. Elemente de drept penal comparat privind infracţiunile contra familiei şi minorilor. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10(298), 23-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2003. KOVALIOVA, I. Применение института налогового омбудсмена в качестве альтернативного способа разрешения налоговых споров. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 10/2(298), 48-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2004. ANDREIKO, I. Проблемы проведения следственного осмотра при расследовании получения неправомерной выгоды (на основе судебно-следственной практики Украины). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2005. ANPILOGOV, O. Методологическая основа исследования территориальной и отраслевой организации управления регионом. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 11-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2006. ARTEMENKO, E., ULIUTINA, E. Научные подходы к определению понятия «охрана окружающей природной среды». Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 14-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2007. BAURDA, M. The legal nature of mortgage bonds. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 17-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2008. BONDAREVA, M. Возникновение правоотношений вокруг наследственного имущества и согласование деятельности правоохранительных и правозащитных органов в случае выявления факта смерти собственника имущества. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 22-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2009. VERBIȚKAIA, N. Проблемы определения видового объекта преступления, предусмотренного статьей 398 Уголовного кодекса Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2010. GHEMBARA, E. Функции цены в условиях рыночной экономики. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 29-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2011. GLUHOVEREA, V. Методология исследования проблем усовершенствования деятельности Министерства внутренних дел Украины в условиях реформирования: специфика структурного видения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 31-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2012. GOLOVCO, O. Media victimization issue: paradox of modern society. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 33-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2013. GRINKO, A. Правовое регулирование процессов реструктуризации активов субъектов хозяйствования в условиях деоффшоризации экономики Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2014. DIAKOV, V. К вопросу формирования и существования «обвинительного уклона» в сфере уголовного судопроизводства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 41-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2015. JURBA, M. Правовое регулирование занятия физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 44-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2016. KASIUTINA, A. Понятие профессиональной виктимизации. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 47-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2017. KOBZEVA, T. Понятие административно-правового механизма управления финансовой системой Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 51-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2018. KODINEȚ, A. Договор о предоставлении информационных услуг: правовая природа и нормативное регулирование. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 55-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2019. KOLOTUHA, I. Национально-освободительное движение: субъект международного гуманитарного права или террористическая организация? (К вопросу правосубъектности в контексте международного гуманитарного права). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2020. KOSTANEAN, A. Влияние на Украину ограничительных мер со стороны Российской Федерации относительно запрета международных транзитных перевозок через свою территорию. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 62-59. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2021. KRAVCENKO, I. Роль руководителя в формировании кадрового потенциала Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 66-63. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2022. LEPEH, S. Форма договора займа денег. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 68-66. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2023. LOGVINENKO, B. Система здравоохранения Украины: сущность и особенности в современный период. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 73-69. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2024. LOIUK, I. Зарубежный опыт правового регулирования процедур создания банков и возможности его использования в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 76-73. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2025. LUCACI, I. Перспективы правового регулирования исключения участника из общества с ограниченной ответственностью. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 81-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2026. LÎNDIUK, E. Основные методы и подходы к определению эффективности модернизации государственной службы Украины в условиях глобализации. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 85-81. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2027. MALIUGA, L. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, как составляющая евроинтеграционного процесса Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 89-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2028. MINAEVA, O. Согласование интересов участников процедур разрешения налоговых споров. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 92-89. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2029. MOVCEAN, R. Уголовно-правовая охрана земельных ресурсов в Украине по законодательству Российского феодального государства (ХV – начало ХІХ века). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 95-92. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2030. MOCHKOV, O. Innovative methods of territorial communities development. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 101-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2031. OSTAPCIUK, O. Регулирование пролонгации договора аренды недвижимого имущества. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 105-101. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2032. PULI, S. Понятие иска как универсального инструмента защиты гражданских прав. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 112-109. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2033. PCELIN, V. Сущность материально- финансового обеспечения административного судопроизводства Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 117-113. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2034. ROGALISKAIA, V. Принцип гласности и открытости судебного производства и его полная фиксация техническими средствами в уголовном процессе. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 120-117. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2035. RODIK, O. Исторические аспекты становления и развития законодательного обеспечения охраны почв на территории Украины до 1990 года. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 127-121. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2036. SOTNÎK, N. Меры обеспечения уголовного производства: понятие и соотношение с уголовно-процессуальным принуждением. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 131-127. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2037. STASKEVICI, A. Понятие дорожно-транспортных приключений в криминальном законодательстве и криминалистике. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 136-132. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2038. STEPANENKO, A. Категория «истина» в криминальном процессе и стандарт доказывания «вне разумного сомнения»: проблема соотношения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 141-137. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2039. TARNAVSKYI, R. Venture capital investments in the innovations developed by universities. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 144-141. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2040. TÎCINA, V. Историко-правовые основы учреждения и функционирования организации экономического сотрудничества и развития. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 148-144. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2041. PROKOPENKO, V. Меры нетарифного регулирования при перемещении металлолома через таможенную границу Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9/2(297), 109-105. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2042. BUGUȚA, E., BOGOMOLOVA, V. Înfăptuirea justiţiei – funcţie exclusivă a autorităţii judecătoreşti. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9(297), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2043. ROTARU-MASLO, L. Stabilirea filiaţiei fireşti a copilului în dreptul internaţional privat – probleme şi soluţii. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9(297), 12-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2044. BÎCU, A. Principiul autorităţii de lucru judecat – garant al stabilităţii juridice. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9(297), 20-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2045. MACOVEI, T. Noţiunea şi clasificarea conflictelor colective de muncă. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9(297), 25-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2046. URSU, V. Aspecte generale ale dezvoltării istorice a conceptului de vinovăţie în Rusia. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9(297), 32-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2047. BUGA, L. Unele aspecte privind metodologia construirii sancţiunii normei juridico-penale. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9(297), 35-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2048. SOSNA, B. Проблемы законодательства, регулирующего дисциплинарную ответственность рабочих и служащих. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9(297), 43-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2049. SOSNA, A. Право на наследство и его защита.. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9(297), 51-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2050. ARSENI, I. Место дистрибьюторского договора в системе гражданско-правовых договоров Республики Молдова. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 9(297), 58-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2051. LUPAȘCU, Z. Procesul unificării legislaţiei vamale - mediu favorabil pentru eliminarea impedimentelor pentru armonizarea ei la standardele europene. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2052. GÎSCĂ, V. Titularii dreptului de opţiune succesorală. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 13-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2053. ŢURCAN, P. Considerații funcționale și metodologice privind stabilirea valorii mărfii în vamă. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 19-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2054. MUNTEANU, R. Interconexiuni dialectice de conținut al nihilismului juridic în cadrul raportului drept – religie. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2055. LEBEDINSCHI, A. Corelaţia definitorie dintre starea de încetare a plăţilor, incapacitatea de plată, insolvenţă, insolvabilitate, faliment, bancrută. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 34-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2056. MEGHEREA, M., CIOBANU, S. Regimul juridic al frontierei de stat din perspectiva protecţiei juridico-penale. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2057. BOSTAN, I., NICOLAEV, E. Aspecte teoretice privind regimul juridic al sancţiunilor civile. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 48-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2058. CAPȘA, T. Правовые аспекты трудоустройства в учебных заведениях Молдовы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 54-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2059. ZDOROV, I. Правовое регулирование отношений, возникающих из азартных игр и пари. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2060. ANPILOGOV, O. Гармонизация функций субъектов административно-правового регулирования территориальной и отраслевой организации управления регионом. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2061. BAGHIROV, S. Многосубъектное преступление как криминологическая реальность, требующая отражения в нормах общей части Уголовного кодекса. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 10-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2062. BOIKO-BUZILI, I. Структура и функции органов и подразделений МВД Украины в контексте реформирования правоохранительной системы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 14-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2063. BUDZINSKII, N. Административно-правовые основы порядка комплектования органов полиции в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 24-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2064. GAVRILOVA, I. Правовой статус несовершеннолетних, родителей и лиц, выполняющих обязанности по воспитанию детей, как субъектов административной ответственности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2065. GHEORGHEVSKII, I. Нормативные способы и модели установления компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 33-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2066. HRABAR, N., BALITSKA, O. Comparative and legal analysis of the concept of „marriage” by canon law and the Family Code of Ukraine. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 37-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2067. DUDAR, M. Международно-правовые принципы разрешительной системы в сфере использования и охраны природных ресурсов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 41-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2068. KALUGHIN, E. Развитие наказаний за управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения, в административно-деликтном законодательстве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 44-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2069. KATAEVA, E. Защита прав и интересов физических и юридических лиц как результат решения публично-правовых споров административными судами Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 49-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2070. KVELIAȘVILI, I. Таможенная политика как основа паритетности государства во внешнеэкономическом пространстве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 54-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2071. KELEMEN, M. Международно-правовые стандарты в сфере экологической безопасности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 59-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2072. COVALI, N., KAIDAȘ, L. К вопросу о понятии решений Европейского суда по правам человека в международном и украинском законодательстве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 64-60. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2073. KOKOȘKO, M. Отдельные аспекты правового статуса лиц, которые не достигли возраста уголовной ответственности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 67-64. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2074. KOLIUȘEVA, O. Сравнительная характеристика некоторых административно-правовых и криминально-правовых терминов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 72-68. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2075. KONCIUK, N. Отграничение состава преступления «государственная измена» от смежных составов преступлений. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 77-73. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2076. KRUSEAN, R. Современный этап и тенденции реформирования судебной системы в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 81-78. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2077. MANZHUL, I. The potential of governmental and ministerial normative legal acts to ensure the energy security of Ukraine. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 86-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2078. MASLOVA, O. Международные стандарты правового регулирования независимости прокуроров. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 91-87. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2079. MEDVEDENKO, I. Порядок внедрения защиты уязвимых (биометрических) персональных данных субъектами хозяйствования на примере украинских предприятий. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 95-91. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2080. MIROȘNICENKO, I. О роли суда в состязании сторон уголовного процесса. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 98-95. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2081. MISCHISHIN, N. Evaluation of the effectiveness of counteraction organized crime and corruption. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 102-99. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2082. MUHAMEDJANOVA, A. Преступления против населения в районе военных действий: опыт сравнительного анализа уголовно-правового запрета. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 105-102. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2083. MUSHAK, N. Local border trafficagreements as legal instrument for the liberalization of the visa regime between Ukraine and the European Union. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 109-106. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2084. NAȘINET-NAUMOVA, A. Содержание административно-правовых мер защиты служебной информации. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 114-110. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2085. NOVAK, A. Принципы делегирования органам местного самоуправления отдельных полномочий органов исполнительной власти в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 119-115. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2086. NOVIȚKAIA, N. Исторический анализ правового обеспечения защиты общественной морали. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 124-120. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2087. PALIUK, V. Святое Письмо, составляющее преамбулу Конституции Украины «Сознавая ответственность перед богом». Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 128-124. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2088. PANOVA, A. К вопросу о порядке признания доказательств недопустимыми в уголовном производстве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 133-129. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2089. PILIPENKO, I. Структура общественных отношений, составляющих объект самоуправства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 137-133. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2090. PRISEAJNIUK, I. Проблемы реализации принципа неприкосновенности жилища и другого владения лица в уголовном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 141-138. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2091. ROMANOVA, A. Естественно-правовое становление человека: методологический подход. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 146-142. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2092. SPIVACOV, I. Principles of administrative and legal regulation of electoral relations in Ukraine. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 149-146. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2093. STEBLEV, A. Особенности предъявления гражданского иска в уголовном процессуальном законодательстве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 153-149. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2094. SUPRUN, T. Использование заключения эксперта как средства доказывания по делам об установлении отцовства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 156-153. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2095. ŢIURA, V. Осуществление представительских полномочий при опекунстве в соответствии с законодательством Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 160-157. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2096. SHYNKARUK, O. Ways to protect civil rights of a legal entity. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 164-160. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2097. ŞOSTAKOVSKII, M. Понятие «финансы»: теоретико-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 167-164. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2098. ŞCIAVINSKII, V. Правовые интересы государства как категория административного судопроизводства: сущность и характерные особенности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8/2(296), 170-167. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2099. MORAR, A., ROTARU, I. Aspecte teoretice generale privind protecția juridică a consumatorilor în Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 8(296), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2100. COSTACHI, G. Funcţiile constituţiei – factor important de configurare a regimului constituţional contemporan. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2101. VASILOI, D., SPÎNU, O. Teorii criminologice naționale de anvergură universală. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 13-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2102. GÎSCĂ, V. Cadrul normativ privind actul juridic de opţiune succesorală. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 17-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2103. PÎNTEA, A. Libertatea şi siguranţa persoanei, analizate prin prisma prevederilor convenţiei europene pentru drepturile omului. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2104. CREȚU, A. Perspectiva consacrării principiului prezumţiei vinovăției în cauzele ce privesc contravențiile de mediu (ecologice). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 24-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2105. SORBALA, M. Asigurarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei reținute sau arestate în contextul hotărîrii curții constituționale a Republicii Moldova din 23.02.2016. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 30-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2106. MUNTEANU, R. Cauzele răspîndirii nihilismului juridic analizate prin prisma realității socio – politice și juridice din Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 33-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2107. MEHDIYEV, M. Contractual problems of „production sharing agreements” and „host governmental agreements” in oil and gas sphere in the Republic of Azerbaijan (on the example of shah deniz gas value chain project). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2108. SOSNA, B., SOSNA, A. О некоторых проблемах порядка обжалования судебных решений. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 45-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2109. ARSENI, I. Отличие дистрибьюторского договора от смежных договорных конструкций. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2110. ANTOȘCEAK, A. Способ совершения присвоения, растраты или завладения имуществом благотворительной организации путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2111. BABAEVA, A. Стадия подготовительного производства в уголовном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2112. BEZUGLÎI, D. Интеграция и координация проектной деятельности территориальных общин в условиях децентрализации управления. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 14-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2113. BEREGHELEA, I. Некоторые аспекты осуществления административной защиты сельскохозяйственных животных от жестокого обращения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 18-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2114. BOICO, A. Направления совершенствования взаимодействия следователей с подразделениями уголовного розыска на досудебном производстве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2115. BRASLAVEȚ, I. Правовая природа договорао предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 25-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2116. BRULEVICI, V. Основные этапы развития административно-правового регулирования безопасностии качества пищевых продуктов в Европейском Союзе. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 29-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2117. BURAKOVA, A. Современные проблемы защиты земельных прав. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 33-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2118. GALIȚKAIA, O. Некоторые рекомендации по тактике допроса подозреваемого, обвиняемого при расследовании экологических преступлений, связанных с загрязнением водоемов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 35-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2119. GOMENIUK, Z. Человек и право в философской концепции правового государства Б. Кистяковского. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 40-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2120. GRIDIN, M. Перспективы применения примирительных процедур при разрешении индивидуального трудового спора. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 45-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2121. GRINENCO, I. Классификации преступлений по УК стран постсоветского пространства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 49-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2122. DEGTEARI, I. Основные компоненты программно-целевого метода в бюджетном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 53-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2123. DMITRENKO, I. Проблемы правового обеспечения биобезопасности в сельском хозяйстве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 56-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2124. ZAICENKO, I. История международно-правового сотрудничества государств в сфере защиты экономической конкуренции. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 61-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2125. KOLOGOIDA, A. Правовой режим государственных деривативов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 65-62. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2126. KOROPATNIK, I. Основные направления взаимодействия гражданского общества и Вооруженных Сил Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 69-66. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2127. KRIJANOVSKAIA, A. Соотношение принципа гласности с другими принципами организации деятельности Президента Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 73-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2128. LUCACI, I. Некоторые аспекты регулирования правового режима уставного капитала в обществах с ограниченной ответственностью. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 78-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2129. LÎNDIUK, E. Особенности модернизации государственной службы Украины в условиях глобализации. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 82-78. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2130. MINAEVA, O. Классификация налогово-процедурных сроков. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 86-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2131. PAVLOVA, N., FEDCENKO, V. Генеральная прокуратура Украины как субъект международного сотрудничества: особенности полномочий в сфере уголовного судопроизводства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 91-87. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2132. PALIUK, V. Составляющие определения преамбулы конституции Украины «сознавая ответственность перед Богом». Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 96-92. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2133. PAMPURA, M. Глобализационные процессы современности и политико-правовая трансформация в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 100-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2134. PASTUH, A. Перспективы изменения законодательства Украины в сфере выращивания энергетических культур для производства биотоплива. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 104-100. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2135. PATINKA, I. Проблемы правового регулирования отношений по купле-продаже товаров и дистанционного договора. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 107-104. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2136. PATRELIUC, D. Определение субъектов противодействия уголовному преследованию. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 111-108. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2137. PIVOVAR, D. Проблематика использования типовых договоров и состояние ее исследования. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 115-112. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2138. REVA, R. К вопросу о юридической природе правовых позиций Конституционного Суда Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 119-116. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2139. SALMANOVA, E. Роль и значение нормативно- правовых актов МВД Украины для правотворческой деятельности Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 122-120. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2140. TKACENKO, V. Принципы информационного законодательства: настоящее время и перспективы развития. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 127-123. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2141. FILI, S. Международный опыт обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 131-127. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2142. HRIMLI, A. Исковое требование как средство защиты прав инвесторов в сфере хозяйствования. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 134-131. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2143. ŞMATOVA, I., PODMOGHILNAIA, I. Получение женщинами-участниками антитеррористической операции на востоке Украины статуса военнослужащих. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 141-138. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2144. ŞPAK, M. Перспективы нормативного регулирования деятельности адвоката как профессионального представителя в гражданском процессе Украины (на основе анализа отдельных законопроектов). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 144-141. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2145. IAKOVEȚ, D. К вопросу учета лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, и осуществления контроля за их поведением. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 147-145. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2146. CECILI, A. Способы защиты права на врачебную тайну в гражданском праве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7/2(295), 137-134. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2147. BELEȚKII, D. Историческая ретроспектива понимания и регулирования способов прекращения права частной собственности в гражданском праве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 7(295), 49-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2148. COSTACHI, G., BORȘEVSCAIA, L. Противодействие пыткам в Республике Молдова и построение правового государства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2149. PÎNTEA, A. Bănuiala rezonabilă prin prisma prevederilor convenţiei europene pentru drepturile omului privind libertatea şi siguranţa persoanei. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2150. NEGRILA, C. Dreptul fundamental la muncă: garanţii, responsabilităţi, obligaţii şi consecinţe. discriminarea – factor determinant în analiza dreptului la muncă, comportamentul factorilor implicaţi privind devianţa şi urmările datorate factorilor psihosociali. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2151. SCHIBIN, V. Problematica incriminării penale a faptelor de preluare forţată a întreprinderii. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 29-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2152. PÎSLARU, L. Manipulările genetice prin prisma reglementărilor juridice. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 32-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2153. ARSENI, I., SOSNA, B. Особенности судебной практики европейского суда по правам человека при рассмотрении дел, связанных с лишением родительских прав. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 37-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2154. SOLTAN, C., TABAN, I. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный органами публичной власти. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 47-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2155. SOSNA, A., ZDOROV, V. О необходимости реформирования системы принудительного исполнения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 52-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2156. BEZCOROVAINÎI, B. Криминалистические основы идентификации по мысленному образу при предъявлении для опознания. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2157. VARDANEAN, L. К вопросу о возмездном суррогатном материнстве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 17-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2158. VOLKOVA, L. Государственные акционерные компании – юридические лица публичного права: понятие и основные признаки. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 20-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2159. VOLOȘINA, L. Профессиональная ответственность адвоката. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2160. GNATENKO, V. Прокурорский надзор при получении доказательств органом досудебного расследования. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2161. DONTOV, D. Наследование пережившим супругом в советском гражданском праве и современном гражданском праве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2162. KALITINSKII, V. Разновидности правовых идеологий по типу правопонимания. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2163. KASAP, V. Передача места в договоре как способ замены стороны в обязательстве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 38-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2164. KAȚUBA, R. Взаимодействие полиции с населением: новое понимание и поиск эффективных программ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 42-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2165. KISS, S. Преодоление детской беспризорности и безнадзорности как одно из проявлений социального государства в Украине в 1930-х гг.. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 46-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2166. KOZACHUK, N. Exercise of WTO right for counteraction the abuse of rights to patents needed for standards. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 50-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2167. KOROPATNIK, I. Концептуальные подходы к категории «гражданское общество» в правовой науке. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 54-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2168. KOTVEAKOVSKII, I. Отдельные вопросы взаимодействия третейских судов с системой общих судов Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 59-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2169. KUȘNIRENKO, A. Ценности конституционного строя: понятие, сущность и соотношение с конституционными принципами. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 62-59. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2170. LEVCIUK, E. Криминологическая характеристика личности, которая совершает злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказания. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 67-63. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2171. LENSKAIA, L. Компаративистский анализ законодательства, определяющего ответственность за грабеж. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 71-67. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2172. NAȘINET-NAUMOVA, A. Инсайдерская информация как специальный субъект обеспечения информационной безопасности предприятий. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 81-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2173. STUCALENCO, O. Полномочия Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в сфере строительства с учетом децентрализации власти. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 121-118. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2174. TCACI, O. Оценка профессиональных характеристик работника во время испытания при приеме на работу. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 129-126. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2175. TCACIUC, O. Законные основания невыполнения решений судов и ограничения прав личности при их исполнении. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 133-130. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2176. BELSKII, I. Особенности определения квалифицирующих признаков несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 10-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2177. BEALKOVSKII, D. Судебный контроль на досудебном расследовании как гарантия реализации принципа тайны общения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 13-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2178. LÎSIKOV, M. Публичная администрация как субъект контрольной деятельности в сфере лотереи. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 74-71. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2179. MARTYNYSHYN, H. Philosophical foundations of the application of law: origins of Ukrainian doctrine. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 77-75. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2180. PAHOLIUK, A. Противодействие незаконной деятельности компаний, администрирующих финансовые активы для приобретения товаров в группах. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 86-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2181. PLIȘ, M. О проблемах реализации судами принципа верховенства права (на примере Высшего административного суда Украины). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 91-87. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2182. RENEOV, E. Справедливость как базовая конституционная ценность. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 94-91. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2183. RUDENKO, N. Разграничение внутрихозяйственных и корпоративных отношений. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 98-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2184. RUDKOVSKAIA, M. Критерии наличия общественной опасности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 103-99. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2185. SLUSARENKO, Y. Shale gas output in Ukraine: features of legal regulation. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 106-103. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2186. SOKIL, U. Предпосылки принятия судебных решений в американском правовом реализме. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 111-107. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2187. STEPANOV, V. Плательщик как основной элемент правового механизма акцизного налога: ретроспективный анализ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 117-111. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2188. SHAB-BUCINSKAIA, T. Классификация ограничений свободы договора. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 126-122. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2189. USATOVA, T. Криминологическая характеристика сводничества и создания или содержания притонов разврата в Украине (ст. 302 УК Украины). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 137-133. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2190. HUDEAKOVA, E. Конкурс на должность полицейского. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 141-138. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2191. ŞALGUNOVA, S. Формирование и структура отечественного криминологического учения о личности насильственного преступника. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 145-141. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2192. ŞIRȘOVA, V. Европейский опыт правового регулирования фармацевтической деятельности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 149-146. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2193. IASINI, I. Состояние исследования проблемы уголовной ответственности за незаконное обогащение в уголовном праве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6/2(294), 155-150. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2194. MUNTEANU, R. Consecințele nihilismului juridic la etapa actuală de dezvoltare a societății contemporane. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 13-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2195. SLABU, G. Clasificarea sistemelor de soluționare a litigiilor ce decurg din contracte de muncă sportive. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 6(294), 56-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2196. ORLOV, I. Политические преступления в международно-правовом измерении: криминологический аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 73-69. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2197. GOLOVASCIUC, A. Правовое регулирование вспомогательных репродуктивных технологий в зарубежных странах. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 20-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2198. STUCALENCO, O. Полномочия Кабинета министров Украины в сфере строительства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 82-79. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2199. VARDANEAN, L. К вопросу об установлении уголовной ответственности за общественно опасные деяния в сфере генетики. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 12-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2200. EVDOKIMENKO, S. Определение размера ущерба от нарушения земельного законодательства Украины по результатам судебной экспертизы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 31-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2201. BARIN, A. Система налогообложения и налоговая система: соотношение понятий и их современное правоприменение. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 5-2. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2202. BATRACENKO, O. Понятие и структура административно-правового статуса национальной полиции Украины как субъекта обеспечения публичной безопасности и порядка. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 8-5. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2203. BONDARENKO, V. О целесообразности криминализации действий, предусмотренных частью 1 статьи 359 Уголовного кодекса Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 13-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2204. BUHONSKII, S. Предпосылки и перспективы модернизации информационно-аналитического обеспечения уголовного производства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 16-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2205. VASILENKO, N. Некоторые вопросы генезиса процессуальных норм налогового права. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 21-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2206. GOLOVATÎI, V. Судебная практика: общетеоретическая характеристика. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 25-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2207. DEMENCIUK, M. Влияние европейских организаций на судебную систему Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2208. NICOLAENCO, T., GLUȘKOV, V. Проблемные вопросы нормативного регулирования лишения воинского звания осужденного военнослужащего во время отбывания наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 53-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2209. KANDUEV, D. Административная ответственность военнослужащих Вооруженных Сил Украины: основные спорные моменты. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 36-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2210. KOVALKO, N., TARASENKO, I. К вопросу о целесообразности использования оценочных понятий в банковском законодательстве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 39-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2211. KOROBȚOVA, D. Определение и признаки принципов бюджетного права Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2212. KOTLEAR, O. Значение дублинской системы для предоставления убежища. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 48-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2213. LEMEHA, R. Существенный вред как признак, предусмотренный Особенной частью Уголовного кодекса Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 52-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2214. MEZENȚEVA, I., BOROVIK, A. Применение института освобождения от уголовной ответственности за коррупционные преступления. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 57-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2215. MITNIK, A. Порядок создания научных парков как субъектов правоотношений интеллектуальной собственности по законодательству Турции, Японии. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 60-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2216. MURTIȘCEVA, A. Становление института конституционно-правовой ответственности правительства в Украине: проблемы и перспективы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 64-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2217. NOSIKOV, D. Нормативно-правовая основа реализации фискальной функции государства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 69-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2218. PLAȘOVETKII, A. История развития законодательства о возрасте потерпевших от преступлений. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 81-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2219. PROSKURNEAK, O. Рост социального престижа современной юридической профессии: сравнительно-правовое исследование. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 85-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2220. PIATKOV, P. Частные лица как исключительная категория потребителей административных услуг в сфере градостроительства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 88-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2221. RAININ, I. Административно-организационное обеспечение конкурентоспособности субъектов хозяйствования в условиях глобализации. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 92-89. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2222. SOLODCENKO, S. Понятийная сущность самоконтроля субъектов хозяйствования (правовой аспект). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 96-93. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2223. TROȚKAIA, A. Римское право как элемент глобализации в юридическом образовании. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 98-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2224. CIUHRAEVA, A. Условие профессиональной и психологической деятельности полицейского – фактор здоровья. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 102-99. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2225. BILOVUS, R. Исторические и правовые предпосылки возникновения и становления права общего пользования недрами в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 5-2. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2226. BONDARI, I. Деятельность адвоката при пересмотре решений по вновь открывшимся обстоятельствам. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 9-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2227. VERHOVEȚ, K. Отдельные аспекты регулирования и изменения договорных алиментных обязательств между родителями и детьми по законодательству Украины и Польши. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 15-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2228. DJUSKAIA, A. Конституционное урегулирование права личности на бесплатную правовую помощь в Украине и Республике Молдова: сравнительно-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2229. KLOCIKO, T. Торговые марки на лекарственные средства: проблемы теории и практики. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2230. KOLESNIK, I. Использование специальных знаний в расследовании преступлений, связанных с дорожно- транспортными происшествиями. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2231. LAPKIN, A. Pre-judicial investigation in system of functions of prosecutor’s office in Ukraine. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 36-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2232. LAPKIN, A. Pre-judicial investigation in system of functions of prosecutor’s office in Ukraine. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 36-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2233. MARKEVICI, A. Самовольное, вопреки установленному законом порядку, совершение каких-либо действий как признак объективной стороны состава преступления самоуправства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 39-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2234. MENEAILO, N. Организованная преступность и смежные виды преступности: современные научные взгляды в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2235. MUNIKO, A. Функции и принципы деятельности органов местного самоуправления по управлению местными финансами. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 49-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2236. ORLIK, D. Доказывание прокурором оснований проведения следственных (розыскных) действий. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 56-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2237. PARKHOMENKO, M., SUKHOBRUS, L. Present problems in statutory regulation of higher education in Ukraine. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 60-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2238. POPOV, R. Особенности и виды содержания встречного административного иска. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 63-60. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2239. PRUDIUS, L. Развитие социального диалога на государственной службе в условиях ее модернизации: правовые аспекты. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 67-63. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2240. SARANA, S., SEMENKO, B. Процедуры международного сотрудничества в сфере погашения налогового долга по законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 71-67. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2241. SIVER, A. Миграционные отношения на современном этапе. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 75-72. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2242. SIMONOVA, I. Субъекты административно-правового регулирования государственно-служебных отношений в контексте новелизации законодательства о государственной службе. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 79-75. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2243. ŢIRAT, E. Унификация правил, касающихся принципа автономии воли в коммерческих отношениях с иностранным элементом, в организации американских государств. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 86-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2244. CERNIENKO, A. Генезис правового регулирования отсрочки исполнения приговора. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 90-87. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2245. CERNOBAEVA, T. Полномочия субъектов федерации Индии в международно-правовых отношениях. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 94-91. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2246. ŞEVCENKO, I. Правовое регулирование проведения бонитировки почв в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 98-95. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2247. IAKOVLEV, I. Консультации и предварительные решения среди форм публичного администрирования в государственном таможенном деле. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 106-102. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2248. IUZIKOVA, N. Проблема предупреждения наркопреступности несовершеннолетних в национальной теории и зарубежной практике. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/3(293), 102-98. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2249. PAVLIUK, A. Формально-модальное конституирование материально-правового абсолютного возражения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5/2(293), 77-73. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2250. CUCIMA, O. Правоспособность физического лица в правоотношениях социального страхования и теории права. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 38-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2251. PODDUBNAIA, D. Правовое регулирование места реализации органической сельскохозяйственной продукции. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 59-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2252. TCACIUC, O. Проблемные вопросы упрощения судебных процедур в гражданском судопроизводстве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 71-68. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2253. IVCIUC, I. Охрана труда инвалидов как наименее защищенной категории населения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2254. COCIURA, A. Сравнительный анализ использования понятия «несовершеннолетний» в уголовном процессе и других отраслях права Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2255. NOVIȚCHI, V. Philosophic and legal aspects of euthanasia and its application in practice of lawyer. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 53-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2256. BANNERA, N. Анализ деятельности и факторов влияния на финансовую стабильность малых предприятий Львовской области. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 5-2. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2257. BODAK, N. Местное управление и местное самоуправление в государствах Восточной Европы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 9-5. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2258. GUȚULEAK, V. Международно-правовой опыт регулирования отношений по договору подряда на выполнение изыскательских работ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2259. DONEȚ, A. Некоторые аспекты становления международно-правового статуса немецких земель после Второй мировой войны. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2260. EVDOKIMENKO, S. Судебно-экономическая экспертиза правонарушений в девелоперской деятельности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2261. GRUSEVȘKII, V. К вопросу об оптимизации функционально-организационной структуры региональных управлений государственной фискальной службы Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 13-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2262. KISLIȚÎNA, I. О мотивации действий прокурора при заключении соглашения о признании виновности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2263. LÎSIKOV, M. Государственная монополия на регулирование лотерейной сферы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 42-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2264. MATUȘCEAK, M. Исторические аспекты становления и развития института найма (аренды) недвижимого имущества в Украине и Российской Федерации. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 47-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2265. NANIEVA, M. Виды трудового договора по законодательству Украины и Республики Молдовы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 51-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2266. POGREBNEAK, E. Роль конвенций Международной организации труда как источников трудового права. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 55-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2267. RAININ, I. Подготовка кадров для регионального руководства. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 61-59. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2268. ILCENKO, I. Характеристика категории «добросовестность» при применении виндикационного иска как способа защиты права собственности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2269. SKIBENKO, A. Использование международного опыта в сфере реформирования органов прокуратуры Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 67-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2270. TROHLIUK, A. Понятие принципа обеспечения доказанности вины в уголовном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 75-72. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2271. FEDOTOVA, A. Введение категории уголовного проступка в уголовное право Украины как социальная необходимость. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 79-76. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2272. HARIKOVSKAIA, E. Правовые средства обеспечения свободы предпринимательской деятельности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 83-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2273. CERNENKO, A. Современные основы государственной политики Украины в сфере предупреждения преступности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 86-83. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2274. VERLAN-KULIȘCENKO, E., LAVRENCIUK, A. Концептуальные основы реформирования военной медицины в Украине: актуальные вопросы. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 8-5. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2275. GRIGORIEVA, E. Современные черты криминальной агрессии. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 10-8. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2276. DABIJA, D. К вопросу о получении и использовании информации при расследовании уголовных правонарушений. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 14-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2277. DJURINSKII, A. Судебные акты в системе источников хозяйственного права Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 18-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2278. KAMÎȘANSKII, M. Использование германского труда как форма репарации после Второй мировой войны. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2279. LEGHIN, L. Нормативно-правовой акт как юридический документ: технико-юридическая характеристика. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 38-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2280. LESKO, I. Особенности обязательств, возникающих вследствие причинения вреда взаимодействием нескольких транспортных средств. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 42-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2281. MARTÎNÎȘIN, G. Структура половой неприкосновенности как объект уголовно-правовой охраны. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 48-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2282. RÎJENKO, A. Зарубежный опыт правового регулирования налогового контроля по критериям риска в деятельности налогоплательщика. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 56-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2283. SAMOILOVA, E. Правовая природа гарантийного платежа. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 60-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2284. TIMAȘOV, V. Коррупция в судебной отрасли как индикатор необходимого реформирования. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 64-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2285. TOKARENKO, K. Закрытие уголовного производства судом первой, апелляционной или кассационной инстанций. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 67-64. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2286. TREGUB, A. Право собственности на отходы: права и обязанности собственника. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 71-68. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2287. TROȚKAIA, A. Римское право как элемент глобализации в юридическом образовании. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 74-72. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2288. FEDOROVA, N. Телеформат как коллективное произведение. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 79-75. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2289. FOMINA, L. Закрепеление права на обеспечение безопасности потерпевших и свидетелей в актах органов международной уголовной юрисдикции. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 83-79. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2290. ŢILENKO, V. Организационно-хозяйственное обеспечение строительной политики Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 88-84. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2291. CIUVAKOV, O. Безопасность как социально-политическая категория. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 91-88. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2292. CIUHRAEVA, A. Действие стрессогенных факторов на психологическое состояние сотрудников спецподразделений полиции. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 96-92. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2293. ŞATALOVA, L. Административно-правовые основы предоставления административных услуг Министерством образования и науки Украины: теория и практика. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 100-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2294. SAGUN, A. Виды, формы и методы обеспечения законности в деятельности административных судов Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 65-62. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2295. KLEPIKOVA, O. Основные условия безопасной эксплуатации морских судов: комментарий к главе І раздела ІІ кодекса торгового мореплавания Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/3(292), 30-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2296. CIȘKO, E. Процедура квалификации административных правонарушений в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4/2(292), 90-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2297. KUCIUK, V. „Optimizarea” hărţii judiciare naţionale optimizate. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2298. MACOVEI, T. Cadrul conceptual general al interzicerii discriminării după criteriul de sex în domeniul raporturilor juridice de muncă ale femeilor. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2299. CERBA, V. Aspecte privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 30-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2300. CREȚU, A. Cauzele care exclud procedura contravenţională în cazurile ce privesc contravenţiile de mediu (ecologice). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2301. ARDELEAN, G. Consacrarea diferitor tipuri de prejudicii ecologice prin prisma specificității ce le caracterizează. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 45-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2302. ROTUNDU, E. Aspecte teoretice şi juridice ale declarării electronice în dreptul vamal. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 50-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2303. MAMEDOV, N. Исторический аспект намерения геноцида армянского шовинизма против азербайджанского населения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 55-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2304. CRISTEVA, N. Aктуальные вопросы ответственности в системе местных органов представительной власти. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2305. CORJ, M. Gafa ministerului finanțelor este în defavoarea contribuabililor. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 23-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2306. CĂRARE, V., GORINCIOI, C. Evoluția dreptului concurenței. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 5(293), 15-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2307. PUȘCAȘ, V., KUCIUK, V. Inițiativa populară de revizuire a constituției are suport legal și constitutional. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3(291), 17-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2308. CAPȘA, T. Коллективные соглашения – важное средство защиты трудовых прав и законных интересов работников в условиях кризисных явлений. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3(291), 36-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2309. CRISTEVA, N. Профессионализм местных выборных лиц как залог эффективной деятельности местной власти. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3(291), 41-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2310. SÎRGHI, V. Procedura de declarare a valorii în vamă la mărfurile importate şi actele de procedură vamală. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3(291), 55-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2311. ABLAMSCHII, S. Теоретические и прикладные аспекты защиты прав задержанного, подозреваемого в совершении преступления. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 6-2. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2312. KUZIMENKO, A. Административная процессуальная правосубъектность третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2313. ORLOV, I. Криминогенность политики: сущность и системные проявления. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 53-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2314. BILEȚCAIA, A. Реализация принципа специализации при осуществлении отбора кандидатов на должность судьи. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 6-2. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2315. RASCALEI, M. Экологические аспекты международного воздушного права (часть І). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2316. CERBA, V. Analiza juridică şi consecinţele semnării acordului moldo-rus din 1992 de încetare a focului la Nistru: problemele existente în procesul de reglementare a deferendului transnistrean. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), 11-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2317. MACOVEI, T. Noţiunea şi natura juridică a litigiilor de muncă. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), 16-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2318. CAPȘA, T. Организационно-правовые аспекты проведения забастовок в Молдове. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), 28-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2319. PÎSLARU, L. Conexiuni între genetică şi drept. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), 54-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2320. ROTUNDU, E. Reguli generale privind procedura declarării vamale în Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2321. CUCULESCU, A. Democrația – principiu intrinsec instituirii organelor puterii în stat. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3(291), 46-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2322. SLUTU, N., ŢURCAN, P. Способы обеспечения исполнения обязательств и ответственность за неисполнение обязательств. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3(291), 33-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2323. ENICOV, V. Securitatea juridică – element al securităţii persoanei în statul de drept. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3(291), 50-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2324. SOSNA, A., ŢURCAN, P. Правовое регулирование социальной защиты. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), 22-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2325. CODREANU, A. Consideraţiuni privind natura juridică a contractului de achiziţie publică. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), 37-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2326. CARA, E. Abordări conceptuale privind fenomenul separatismului. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), 43-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2327. DAVTEAN, L. Тенденции предупреждения налоговой преступности в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2328. KAPIȚA, I. Кодификация законодательства об авторском праве и смежных правах в Европейском Союзе и странах СНГ. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2329. KONONEȚ, V. Имплементация новых принципов государственной антикоррупционной политики в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 30-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2330. KURAKIN, A. «Индивидуальное правовое регулирование» в отечественном правоведении. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 38-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2331. LASTOVICI, D. Понятие и сущность полицейских услуг в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 42-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2332. MANDIUK, A. Юридическое значение индивидуальных административных актов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 46-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2333. NAKONECHNA, G. Ways of improving the administration of taxes and levies in Ukraine. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 50-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2334. OSTAFIICIUK, G. Пробелы применения уголовно-процессуальных норм. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 57-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2335. PLENIUK, M. Гражданско-правовой договор в научной картине права. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 61-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2336. PRIPUTENI, D. Организационно- правовые основы полицейской деятельности по охране общественного порядка в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 65-62. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2337. SAPRÎKIN, E. Особенности психологии осужденных. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 69-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2338. TREBIK, L. Рационализация управленческой деятельности управленческих кадров региона. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 73-69. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2339. HMELININ, V. Организационно-экономические меры по использованию и охране водных ресурсов Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 77-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2340. HROMOVA, E. Зарубежная практика противодействия коррупционным проявлениям административно-правовыми средствами и возможности ее использования органами прокуратуры Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 82-78. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2341. SHYMON, L. Ensuring mechanism of guarantee. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 85-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2342. ŞKURO, V. Суицид и преступление: характеристика криминологически значимых связей. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 88-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2343. TEREȘCIUK, S., IUHNO, A. Феномен негласных следственных (розыскных) действий в уголовном законодательстве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 71-67. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2344. STRILETS, V. Establishing the Soviet regime in the Рoltava province by revolutionary committees (December 1919 – April 1920). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 66-63. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2345. DUBNO, T. Правовая регламентация способа совершения преступления в уголовных кодексах зарубежных стран. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2346. DODINA, E. Административно-правовое обеспечение пенитенциарного душепастырства в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 9-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2347. IGNATOV, T. Тенденции развития территориального устройства Украины: риски и пути их преодоления. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 13-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2348. KIȚIK, I. Перспективы применения типовых договоров в праве Украины, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Беларусь. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 17-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2349. KUZUBOVA, T. Теоретические и прикладные вопросы определения цели временного доступа к вещам и документам. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2350. KULABUHOVA, A. Право на консульскую защиту граждан Европейского Союза. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 28-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2351. LOGOȚKAIA, V. Социальная адаптация женщин- рецидивисток в Украине: определение понятия. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 33-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2352. MIAGKIH, A. Иван Франко: социал-демократическое трактование прав женщины в Украине конца ХІХ – начала вв.. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 37-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2353. NIKULIN, V. Некоторые вопросы адаптации действующего законодательства Украины к законодательству Европейского Союза о рекламе. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 41-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2354. PANCENKO, S. Срок действия договора в классификации гражданско-правовых сроков по их назначению. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 45-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2355. POLIȘCIAK, N. Определение размера и возмещения расходов, связанных с привлечением потерпевших, свидетелей, экспертов, специалистов и переводчиков. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 50-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2356. SVISTUN, L. Долгосрочные договоры в системе договоров перевозки автомобильным транспортом по законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 62-59. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2357. PUCHKOVSKA, I. Protection nature of the ways of ensuring implementation of obligations. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2358. TUR, O. Особенности гражданской ответственности в сфере предоставления консультационных услуг. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 75-71. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2359. HALIN, O. Криминалистическая характеристика способов совершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 80-76. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2360. ŢHOVREBOV, A. Проблемы уголовной ответственности за вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 84-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2361. IASECHKO, S. Concerning deals aimed at accrual, alteration and termination of personal non-property goods. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 87-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2362. GUIVAN, D. Отдельные вопросы заключения договора горячего водоснабжения с бытовым потребителем. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 10-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2363. KOVALISKAIA, V. Деятельность специальных миссий ЕС в Украине на примере EUBAM и EUAM. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/2(291), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2364. CĂRARE, V. Data actului oficial. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3(291), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2365. SOSNA, B., SOSNA, A., ZDOROV, I. Исполнение обязательств и ответственность за неисполнение обязательств. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3(291), 26-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2366. SLABU, G. Aspecte teoretice cu privire la soluţionarea conflictelor de muncă ale sportivilor. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 4(292), 49-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2367. KOVALCIUK, A. Проблема соотношения финансово- экономической безопасности государства и обеспечения финансово-экономических интересов личности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 3/3(291), 20-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2368. MOSTOVEI, T. Deontologia funcţionarului public: de la norme morale spre conduită profesională. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), 23-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2369. BACALINSCAIA, O. Проблемы и тенденции внедрения программ антимонопольного комплаенса в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 10-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2370. CULINICI, O. Внешний вид физического лица как личное неимущественное благо. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 75-72. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2371. LEVCENCO, D. Законные интересы как правовые средства: общетеоретический аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 87-84. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2372. LUȚCHII, M. Конституционное обеспечение автономии Галичины и Буковины в составе Австро-Венгрии и требования ее расширения в начале ХХ в.. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 94-91. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2373. MACUȘEV, P. On some aspects of execution proceeding. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 101-98. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2374. MELNICIUC, N. Деятельность австрийских органов исполнительной власти в аграрной сфере в Галичине (1772–1918 г.г.). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 104-101. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2375. MIȘCIUC, I. Коммерциализация при донорстве органов и тканей человека: проблема современности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 111-108. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2376. ANISIMOVA, A. Современные проблемы развития науки экологического права и законодательства: междисциплинарный аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2377. BELOKONI, R. Генезис уголовной процессуальной ответственности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 14-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2378. VIUNIK, M. О возможности применения наказания в виде содержания военнослужащих в дисциплинарном батальоне к некоторым категориям лиц. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 18-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2379. GRIB, E. Обжалование решений аттестационных комиссий. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2380. GONTARENKO, N. Арендное производство в сфере использования и распоряжения недвижимым имуществом. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2381. GRIGORIEV, R. Типология преступников, принявших предложение, обещание или получивших неправомерную выгоду (ст. 368 УК Украины). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2382. GRINIUK, E. Возможность осуществления права на донорство регенеративных тканей несовершеннолетними (малолетними) лицами в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2383. GUIVAN, P. Проблемы судебного применения исковой давности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2384. DIACIKIN, M. Об актуальных вопросах уголовной ответственности за массовые беспорядки. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 43-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2385. KADAȚKAIA, A. Международная правосубъектность Европейского банка реконструкции и развития. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 47-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2386. KAZAKEVICI, P. Оценивание судей: международные стандарты и украинский опыт. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 51-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2387. KALAȘNIK, M. Генезис и становление Национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 54-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2388. KVASNEVSKAIA, N. Реформирование судебной системы Украины: ожидания и реалии. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2389. KOLESNIKOV, A. Регуляторная функция государства: проблемы хозяйственно- правового обеспечения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 67-63. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2390. KOPIȚA, E. Международные аспекты правового регулирования нормирования в сфере охраны атмосферного воздуха. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 72-68. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2391. KUHNIUK, D. Осуществление адвокатом представительства в исполнительном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 83-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2392. KURBANOV, I. Формирование законодательства о чрезвычайных ситуациях техногенного характера времен СССР: историко-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 79-75. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2393. LEGHEZA, E. Правовые основы обжалования решений, действий или бездеятельности органов публичной администрации по предоставлению публичных услуг. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 90-88. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2394. MINAEVA, O. Процедурные права налогоплательщиков. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 108-105. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2395. MOSKALENKO, E. Правовые формы субъективных возможностей, возникающих в связи с лицензированием прав интеллектуальной собственности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 116-112. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2396. OSTAFIICIUK, G. Функциональное определение оперативных подразделений в уголовном производстве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 120-117. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2397. POPOVYCH, I. General description of the governance institutions in the agricultural sector of European Union. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 123-120. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2398. PRUDIUS, L. Институт префектов во Франции: опыт для Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 127-123. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2399. PUȘKAR, O. Смешанная форма вины по законодательству постсоветских стран. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 131-127. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2400. REVENKO, O. Типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконной добычи угля. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 135-131. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2401. SLOBODENIUK, I. Сущность общественных формирований по охране правопорядка. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 139-136. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2402. SMUK, N. Конституционно-правовое регулирование права народной законодательной инициативы в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 143-140. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2403. SOLOMENKO, G. Предметы нарушений таможенных правил. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 147-144. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2404. FEDOTOVA, A. Отличие уголовного проступка от преступления и административного правонарушения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 151-148. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2405. CHIRUȚA, A. Părăsirea locului accidentului rutier în tipologia infracțiunilor din domeniul transporturilor. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), 12-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2406. IAROVAIA, P. Штраф как административное взыскание, которое применяется к специальным субъектам – водителям автотранспортных средств. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), 43-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2407. SOSNA, B., SOSNA, A., POPUȘOI, C. Потребители коммунальных и некоммунальных услуг нуждаются в более совершенной правовой защите. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), 31-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2408. TAȘIAN, R. Виды чартерных договоров. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), 48-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2409. ŞABLIENKO, A. Публичное администрирование электронной коммерции в соответствии с законодательством некоторых стран Азии. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), 53-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2410. FOMENKO, I. Бюджетный процесс зарубежных государств. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2411. COVALCIUC, N. Non-application of safeguard measures to developing countries. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 62-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2412. MAZUR, V. Понятие и признаки механизма гражданско-правового регулирования сервитутных отношений в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2/2(290), 98-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2413. SLUTU, N. О некоторых проблемах, возникающих при обжаловании актов судебных исполнителей. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 2(290), 37-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2414. DIAKOVICI, M. Особенности правового регулирования регистрации вещных прав по законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1(289), 12-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2415. SOSNA, B. О некоторых вопросах совершенствования принудительного исполнения судебных решений. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1(289), 25-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2416. CAPȘA, T. Оплата труда научно-педагогического персонала учреждений высшего образования: некоторые правовые аспекты. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1(289), 30-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2417. SLUTU, N. О некоторых проблемах, возникающих при применении законодательства, регулирующего приватизацию квартир, жилых домов и приусадебных земельных участков. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1(289), 37-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2418. CASANDRA, I. Noțiunea de minor prin prisma unor tehnici normative din legislația penală a Republicii Moldova. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1(289), 43-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2419. DEMIANENKO, I. Проблемы организации местных общих судов как основного звена судебной системы Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1(289), 47-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2420. BOAGHI, D. Principiile administrației publice în unitățile administrativ-teritoriale cu statut special de guvernare din Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1(289), 53-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2421. MORAR, A., ROTARU, I. Drepturile omului ca un consumator al serviciilor de educație și instruire. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1(289), 16-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2422. ZADOROJNÎI, A. Перспективы арбитражного возмещения материального ущерба, причиненного Россией при оккупации и аннексии Крыма. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 47-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2423. LARCENCO, M. Индивидуальное криминологическое прогнозирование преступного поведения при помощи нейронных сетей. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 68-64. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2424. LITVINȚEVA, A. Ответственность за нарушение налогового законодательства в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 72-68. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2425. MIHNEVICI, L. Становление интегрированного экономико-юридического образования в Харьковском коммерческом институте (1912-1920 гг.). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 80-76. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2426. NICOLENCO, L. Реализация принципа состязательности в хозяйственном судопроизводстве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 77-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2427. FEDOTOVA, A. Введение института уголовного проступка как путь адаптации национального законодательства к нормам Европейского Союза. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 99-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2428. KLOCIKO, T. Понятие и виды лекарственных средств как объектов прав интеллектуальной собственности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 55-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2429. BONDARI, I. Особенности исполнения решений по неимущественным спорам в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 18-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2430. BONDAREVA, M. Европейские системы наследования. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2431. AGAPOVA, E. Основные функции Национальной гвардии Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2432. ASKEROV, S. Особенности уголовного производства в отношении председателя и членов счетной палаты в Украине и Российской Федерации. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 10-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2433. GOLENKO, V. Потенциал совершенствования Договора к Энергетической хартии как предпосылки формирования правового статуса генерирующих предприятий ветроэнергетики. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2434. GORDIICIUK, M. Особенности правового регулирования электронного документооборота в постсоветских государствах. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2435. GRABOVOI, A. Особенности представительской функции прокурора в интересах гражданина или государства в суде. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2436. DENISOVSKII, M. Педофилия и инцест как формы проявления сексуального насилия над детьми. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2437. IDESIS, I. Научные исследования уставов городов в Украине. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 51-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2438. KOSȚOVA, I. Теоретические принципы метода лингво-логического толкования норм права в процессе судебного правоприменения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 59-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2439. KRÎJANOVSKII, O. Использование тактических комплексов при расследовании краж, совершенных группой лиц. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 63-59. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2440. MARÎNIV, V. Принцип обеспечения права на обжалование судебных решений в уголовном производстве Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 76-72. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2441. MUZÎCENKO, A. Проблемы совершенствования процессуальной формы производства обыска жилища или иного владения лица. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 83-81. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2442. NOVOKHATSKA, Y. Professional (educational) level as an object of property rights of spouses. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 86-84. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2443. PÎLAEVA, V. Система принципов деятельности органов исполнительной власти в Украине: проблемы правового закрепления. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 91-87. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2444. SEMENIUK-PRIBATENI, A. Уничтожение и повреждение имущества по уголовному законодательству Украины: проблемы объекта и предмета преступления. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 95-92. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2445. BERNAZ, P. Следственная деятельность как объект криминалистического обеспечения. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2446. VAKARIUK, L. Правовая природа бюджетного права Украины с позиций системного подхода. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 16-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2447. GOLONIUK, A. Принципы предоставления административных услуг органами государственной власти в таможенной сфере. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 20-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2448. GORBOVA, A. О правовых актах управления как правовой форме административной деятельности в сфере административно- правового регулирования противодействия насилию в семье. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2449. GOROH, A. Украинская уголовно-правовая политика в сфере освобождения от наказания: вызовы сегодняшнего дня. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2450. GUZOVATÎI, A. К вопросу о субъекте незаконного обогащения по уголовному законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 35-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2451. DANIȘÎNA, E. Трудовой договор как главное основание возникновения трудовых правоотношений в фермерских хозяйствах. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2452. EFIMOVA, I. Особенности обеспечения безопасности работников таможенной сферы: сравнительный анализ законодательства Украины, Молдавии, Белоруссии и России. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 43-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2453. ZAEȚ, E. Возмещение вреда как способ защиты в жилищных отношениях. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 47-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2454. KAIDAȘEV, R. Особенности действий административного суда при рассмотрении заявления о возобновлении утерянного производства по административному делу. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 49-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2455. KOLOMIEȚ, I. Идеологическая обусловленность методов научного познания права. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 53-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2456. KRAVȚIV, I. Условия оборотоспособности пищевых продуктов как объектов гражданских прав. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 57-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2457. KUZMENKO, V. Общие основания применения мер процессуального принуждения в административном судопроизводстве. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 61-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2458. LUKOMSKAIA, O. К вопросу о полномочности общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью в случае смерти участника данного общества. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 65-62. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2459. MEZENȚEVA, I. Уголовно-правовая политика как часть государственной политики Украины в сфере противодействия коррупционной преступности. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 69-66. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2460. MOISEENKO, I. Защита субъективных гражданских прав сторон договора банковского вклада в судебной практике. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 73-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2461. OLEINIK, A. Правовая природа залога в налоговых отношениях (налогового залога): сравнительная характеристика законодательства Украины и Республики Беларусь. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 80-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2462. OSTAFIICIUK, G. Процессуальные гарантии судьи в уголовном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 83-81. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2463. PROCOP, N. Митрополит Андрей Шептицкий о духовных и правовых основах государств «неисторических» славянских народов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 88-84. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2464. REABCENKO, I. Особенности функций суда в отдельных видах производств и процедур в гражданском процессе. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 92-88. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2465. SOTULA, A. Преступления международной юрисдикции и преступления против жизни: соотношение и проблемы квалификации. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 94-92. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2466. HABAROVA, T. Механизм противодействия коррупции в Украине, его административно-правовая природа. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 98-95. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2467. DANILIUK, A. Перспективы защиты прав интеллектуальной собственности в Европейском патентном суде (гражданско-правовые аспекты). Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2468. ANDRUȘCENKO, G. Развитие бюджетного законодательства Украинской ССР в составе СССР. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2469. GOLOVIICIUK, L. К вопросу специального субъекта преступления – работников таможенных органов. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/3(289), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2470. VLASENKO, I. Environmental protection fund as a principal element of financing measures in the sphere of ecological legal relations in Ukraine. Legea şi Viaţa. 2016, nr. 1/2(289), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2015
2471. IVANOV, A. International legal obligations of states about the providing of realization of international labor standards for seafarers. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 33-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2472. RUDENKO, O. Legal regulation of tourism as a new supporting competence of the European Union. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 90-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2473. BAGNIUK, G. Принцип гласности уголовного судопроизводстваи средства массовой информации. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2474. BOGONIUK, G. Объективная сторона преступлений, которые препятствуют исполнению судебного решения. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2475. BUBLIK, E. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2476. BULULUKOV, O. Цели и задачи тактических решений в криминалистике. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 18-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2477. GOLOVIN, D. Местные налоги и сборы как особые налоговые преференции территориальных общин. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 23-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2478. DJUMAK, A. Генезис уголовного законодательства Украины за нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ,их аналогов и прекурсоров. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2479. ZADOROJNAIA, I. Способ совершения административного проступка: теоретико-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2480. KIȚUL, I. Административно-правовой статус граждан Украины и общественных объединений. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 42-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2481. KOROPEȚKAIA, S. Тактические особенности получения некоторых биологических образцов для экспертизы в уголовном производстве Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 45-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2482. KUȚEVICI, M. Особенности адаптации института множественности преступлений в Уголовном кодексе Украины для применения приговора Международного уголовного суда. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 49-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2483. LESKIV, S. Перспективы развития системы органов судейского самоуправления Украины в контексте евроинтеграционных процессов. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 53-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2484. MAZUROK, O. Особенности проведения следственных (розыскных) действий при расследовании фактов безвестного исчезновения людей. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 57-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2485. MALANII, O. Становление трудового законодательства во Второй Речи Посполитой (1918–1939 гг.). Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 60-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2486. MIRONOV, A. Проблемы соответствия деятельности прокурора при окончании досудебного расследования началам уголовного производства. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 65-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2487. MIAGKII, A. О законодательной дефиниции «корпоративное управление». Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 68-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2488. OSOVSKII, A. Воздействие на участников как способ противодействия расследованию преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 73-69. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2489. PALIUK, V. Проблемы определения функций прокурора в уголовном производстве во время досудебного расследования. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 77-73. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2490. POLIȘCIUK, E. Примирение как основание для освобождения от уголовной ответственности: перспективы совершенствования. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 81-78. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2491. RAFALISKII, A. Государственные службы в ветеринарной и фитосанитарной сферах Украины: генезис функций, задач, административно-правовых полномочий. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 86-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2492. SIRENKO, E. Аттестация как важнейшее звено в системе прохождения службы в органах прокуратуры Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 97-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2493. STEȘENKO, T. Актуальные вопросы открытости и гласности избирательного процесса. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 101-98. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2494. FEDYNETS, R. Liaison of asymmetric nature of terrorism with modern globalization process. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 104-102. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2495. HARCENKO, O. Отдельные проблемы законодательного регулирования прекращения права собственности на основании национализации. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 109-105. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2496. ŢUȘKO, S. Представительство шляхты в деятельности вальных сеймов Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 113-109. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2497. ŞEKERA, I. К вопросу о порядке определения и назначения хозяйственно-процессуальных сроков. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 117-114. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2498. IABUROVA, E. Компьютерная информация как предмет преступного посягательства. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 121-118. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2499. KARELIN, V. Особенности требований международных стандартов к субъектам обеспечения соблюдения административно-правовых режимов в сфере исполнения наказаний. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 38-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2500. SAVCIN, N. Влияние судебной практики на предотвращение и устранение судебных ошибок в гражданском процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/3(288), 94-90. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2501. KUCIUK, V., PUȘCAȘ, V. Sacralitatea principiilor de activitate constituțională. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 16-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2502. BONTEA, O. Corelaţia dintre dreptul internaţional public, societatea internaţională şi relaţiile internaţionale. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2503. STĂVILĂ, M. Efectele circumstanțelor atenuante asupra pedepsei cu detenţiunea pe viaţă potrivit legislației penale a Republicii Moldova (incoerenţe şi incertitudini de ordin aplicativ).. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 29-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2504. ARDELEAN, G. Noţiunea daunei de mediu şi a prejudiciului ecologic. delimitări conceptuale. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 35-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2505. EGOROV, A. Правовая культура народных депутатов Украины как фактор повышения уровня законотворчества. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2506. CAZANCIUC, I. Формирование института административной ответственности в сфере охраны окружающей природной среды и природопользования в Украине: европейский вектор развития. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 44-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2507. MACUHA, O. Юридические факты в финансово-правовом регулировании: понятие, значение и классификация. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 68-64. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2508. OLEINIC, V. Опыт уголовно-правовой защиты государственных секретов в Японии. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 80-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2509. IVANENKO, E. Предмет общей теории государства и права: некоторые вопросы. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2510. BRIGHINEȚ, A. Влияние глобализационных процессов на состояние финансовой безопасности государства. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 19-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2511. ANISTRATENKO, I. Иностранный опыт использования упрощенной системы налогообложения. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2512. BEREJNAIA, E. Правовые основы имплементации норм права Европейского Союзав административном законодательстве Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2513. BUDNIK, I. Принципы административно-правового регулирования управления системой профессиональной ориентации. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2514. GOLUBENKO, I. Особенности инвестиционных споров, связанных с допуском инвестицийи реализацией инвестиционного проекта. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2515. KAȘPERSKAIA, T. Представительство прокурором интересов гражданина или государства в делах особого производства по законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 48-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2516. KOZIAKOV, R. Problems in providing of criminalistics facts investigation of the missing persons. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 51-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2517. KOSTENKO, O. Профессиональная тайна и режим секретности в органах прокуратуры Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 56-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2518. VOLOȘINA, V. Понятие, характерные признаки и виды научно-консультативного обеспечения деятельности Верховного Суда Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2519. LEVCIUK, S. Информационные административные услуги органов государственной фискальной службы Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 60-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2520. LIHTER, M. Субъективное право на санитарно-эпидемическое благополучие. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 63-60. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2521. MAMOTENKO, O. Уголовная ответственность за незаконное обращение с подакцизными товарами в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 72-69. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2522. MOKRIȚKAIA, N. Организация общественных работ как социальная услуга в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 76-72. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2523. PAVLOVA, O. Экологизация гражданского общества в контексте мировых глобализационных процессов. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 84-81. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2524. PAHOMOV, V. Формы контрольно-надзорной деятельности в сфереземельных отношений. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 88-84. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2525. POGREBNEAK, V. Признаки отношений потребительского кредитования. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 92-89. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2526. POPELIUK, V. К вопросу о создании новой модели ценообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 97-93. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2527. RUBȚOV, V. Отграничение преступлений, совершаемых экспертами, от смежных посягательств. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 101-97. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2528. SAVCENKO, I. Некоторые особенности правового статуса стажера адвоката в Украине и Чешской Республике. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 105-101. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2529. SALMANOVA, E. Административно-правовые формы гражданско-правовой защиты личных неимущественных прав физического лица, обеспечивающих его социальное бытие. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 108-105. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2530. DUTOV, M., SIDORENCO, V. Развитие правового регулирования транспортной системы Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 112-108. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2531. TOMKO, V. Понятие и сущность нормы трудового права. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 120-116. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2532. HAVRONIUK, O. Понятие базы данных как объекта прав интеллектуальной собственности. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 123-120. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2533. HACEATUROV, E. Административно-правовое регулирование таможенных отношений в морехозяйственном комплексе: зарубежный опыт. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 126-124. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2534. SLINKO, D. Дифференциация процессуальных отраслей в системе права Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12/2(288), 116-112. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2535. ROBEA, M. Unele cosiderente referitoare la particularităţile ordinii de drept la nivelul Uniunii Europene. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 40-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2536. ROBEA, M. Unele cosiderente referitoare la particularităţile ordinii de drept la nivelul Uniunii Europene. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 40-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2537. KINDIUK, K. Научно-юридические взгляды М. Н. Гернета на социальные причины преступности. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 46-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2538. ONIȘCIUK, I. Техника правового мониторинга: международный опыт. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 51-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2539. IGNATKO, N. Организационно-правовые основы функционирования института дознания таможенных органов Украинского Государства (XVII-XVIII ст.). Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 56-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2540. EGOROV, A. Правовая культура народных депутатов Украины как фактор повышения уровня законотворчества. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2541. BRIGHINEȚ, A. Влияние глобализационных процессов на состояние финансовой безопасности государства. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 19-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2542. PRODAN, S. Evoluţia și generalizarea infracţiunilor în domeniul transporturilor. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 12(288), 21-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2543. BALTAG, D., BALTAGA, E. Pluralismul punctelor de vedere în problema definirii dreptului în gîndirea juridică europeană. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2544. MORARU, E. Răspunderea juridică – expresie a condamnării de către stat a unei conduite ilicite. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 14-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2545. CAPȘA, T., TATAR, O. Noi reglementări privind locuinţa socială: aspecte juridico-practice. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 19-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2546. RACU, A. Analiza sistemelor electorale ale Republicii Letonia și Republicii Lituania. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2547. ARDELEAN, G. Particularităţi ale acţiunii în justiţie pentru repararea prejudiciului ecologic cauzat de minori. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 29-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2548. PAVLENCU, M. Forme de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2549. CERBA, V. Административная ответственность за правонарушения в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 58-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2550. PRODAN, S. Regimul de corijare și reeducare a condamnaților. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 46-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2551. GAVAJUC, S. Elementul material al infracțiunii de primire a unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 51-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2552. BONTEA, L. Regimul juridic al terenurilor agricole. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 32-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2553. GUMANIUC, V. Educația parentală – punctul de pornire în resocializarea condamnaților. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11(287), 33-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2554. GRIȘINA, I. Понятие, виды и момент возникновения правоспособности профессиональных союзов. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 53-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2555. CHIRILIUC, O. Становление универсального международно-правового регулирования в сфере защиты персональных данных. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 69-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2556. ESCIUC, O. Административно-правовая ответственность в сфере культурного наследия Украины в контексте охранной функции. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 50-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2557. ZADOROJNÎI, A. Место органов юстиции в системе государственной правовой политики Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2558. MALAHOVA, O. Активность суда в доказывании во время судебного разбирательства в контексте favor defensionis. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 81-78. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2559. NICOLAENCO, N. Особенности конституционно-правового статуса ребенка с ограниченными возможностями в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 85-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2560. NOVICOV, V. Основные направления осуществления свободы совести в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 90-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2561. ODOSII, O. Наложение запрета на отчуждение имущества. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 94-90. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2562. TIȘCENCO, E. Социальная справедливость как основа социальной политики цивилизованного государства. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 121-117. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2563. ŞEVCIUC, V. Организационные основы проведения тактических операций. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 134-130. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2564. AIDINEAN, A. Особенности регламентации фактической ошибки в Уголовном кодексе Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2565. BAHRYAK, A. The current state of constitutional and legal regulation of institution veto of President of Ukraine. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 10-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2566. BENEDIK, V. Административно-правовые основы предупреждения и противодействия домашнему насилию в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 14-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2567. BERNAZIUK, A. Зарубежный опыт конституционно-правового регулирования деятельности вспомогательных органов при высших органах государственной власти. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2568. BLIHAR, M. Финансово-правовое регулирование инвестиционной деятельности в Украине: основы формирования их правосубъектности. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2569. BOGDANEȚ, A. Министерство образования и науки Украины: к проблеме определения административно-правового статуса. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 28-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2570. BOREȚ, L. Относится ли пошлина к перечню непрямых налогов?. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 31-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2571. BORTNIKOVA, A. Медиация как механизм взаимодействия государства и гражданского общества в условиях глобализации. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 36-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2572. VÎLEGJANINA, V. Понятие и основания прекращения договора найма (аренды) земельного участка. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 40-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2573. GOROBEȚ, N. Международно-правовое регулирование защиты права собственности на универсальном и региональном уровнях. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 46-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2574. IVANENKO, E. Меры позитивной юридической ответственности: теоретико-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2575. KOMAROVA, M. Историческое развитие института обыска в уголовном процессе. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 61-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2576. KRAVCIUK, I. Особенности правового регулирования дистанционных административных услуг. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 64-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2577. KRASIUK, I. Принцип верховенства закона и система источников права в современной Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 68-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2578. KUȚEVICI, M. Направления реформирования Общей части УК Украины, как необходимое условие взаимодействия с международным уголовным судом. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 73-69. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2579. LYPYTCHUK, O. Socio-legal aspects of justice status in interwar Poland (1918-1939). Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 77-73. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2580. PAVLIȘIN, E. Зарубежный опыт предупреждения корыстных преступлений несовершеннолетних. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 98-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2581. POLEHENKA, O. Development of institution of military crime subject in period of Ukrainian state’s formation. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 101-99. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2582. RUSHCHAK, I. The authorities of local government institutions and officials in administrative proceedings. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 105-102. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2583. SEVOSTIANOVA, N. Modern trends and political background in theory of state recognition. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 109-106. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2584. SMETANINA, N. Методологические подходы к определению «цены» преступности. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 113-110. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2585. STEPANENKO, O. Realization of expediency principle of criminal law in law-enforcement activity. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 117-113. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2586. TURKOVA, O. Проблемы информатизации процедур предоставления административных услуг в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 125-122. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2587. TVIKI, V. Юридическая природа права человека не подвергаться насильственному исчезновению. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 130-126. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2588. ŞMATOVA, I. Проблемы теории и практики получения земельного участка участниками антитеррористической операции. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 138-134. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2589. IASÎNOVSKII, I. Законодательные предпосылки внедрения медиации в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/3(287), 142-138. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2590. ANTONIUK, O. Международная медиация как способ решения конфликта на территории Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 7-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2591. BEK, M. Международно-правовая дефиниция понятия «дистанционное зондирование земли из космоса». Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2592. BELODED, I. Правоохранительная система Украины как объект административно-правового регулирования. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 15-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2593. BILENSKAIA, D. Проблемы и перспективы развития административно-правового регулирования информационных отношений в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2594. BOGATCIUK, D. Возникновение общей нормы «pacta sunt servanda» (период древних и средних веков). Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2595. BOJKOV, V. Развитие института суда присяжных в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2596. BONDARI, M. Проблемные вопросы всеукраинского референдума 2000 г.. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 32-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2597. BORSUK, N. Принципы определения штрафных санкций за нарушения законодательства Украины о защите экономической конкуренции. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 35-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2598. VAKSMAN, R. Система договорного обеспечения рекламной деятельности: хозяйственно-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 40-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2599. VASILIEV, S., LAZAREV, V. Правовое регулирование ревизий аптек в украинских землях Российской империи во 2-й половине ХІХ в. – в начале ХХ в.. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 44-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2600. GLUȘCENKO, E. Соотношение предприятия с целостным имущественным комплексом в гражданском праве. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 49-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2601. DANILEAK, I. Место заинтересованных лиц, не привлеченных к участию в деле, среди участников гражданского процесса. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 56-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2602. JURAVELI, O. Участие общественных организаций в реализации проектов антикоррупционного образования: европейский опыт и пути его внедрения в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 61-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2603. ZBINSKII, E. Налоговая тайна: особенности украинского законодательства. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 64-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2604. KONONENKO, E. К вопросу о практике применения принципа официального выяснения всех обстоятельств дела в административном судопроизводстве. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 71-69. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2605. KRASNOVA, I. Проблемы интеграции и дифференциации в экологическом праве: вопрос формирования права экологической безопасности. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 75-72. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2606. KULIK, E. Влияние психических аномалий на личность преступника, совершающего развращение несовершеннолетних. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 79-76. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2607. LEVCIUK, N. Универсализм, релятивизм и права человека. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 83-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2608. MATVIENKO, A. Использование территориальных инструментов в этнополитическом менеджменте. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 86-83. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2609. NIKOLINA, E. Процедурная сущность и содержание правоинтерпретационной деятельности. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 90-87. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2610. PAVKO, I. Современные международно-правовые проблемы регулирования сотрудничества государств в арктическом регионе. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 95-91. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2611. PAHOMOV, V. Административное право в современной системе правового регулирования земельных отношений. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 99-95. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2612. PONOMARIOVA, M. «Незаконное» и «неправосудное» судебное решение: проблемы законодательного определения понятия в контексте статьи 375 КК Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 103-100. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2613. SAUNIN, R. Правовые аспекты применения специальных средств военнослужащими Национальной гвардии Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 108-104. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2614. SEMENIUK, I. Ответственность за умышленное убийство матерью новорожденного ребенка по уголовному законодательству Англии и США. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 111-108. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2615. SOROKA, S., MARKO, S. Процессуальный порядок проведения обыска по уголовному процессуальному законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 116-112. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2616. STROKACI, I. Некоторые проблемные вопросы института исполнительных надписей нотариуса в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 119-116. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2617. TODOSIENKO, A. Криминологическая характеристика личности экстремиста. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 123-120. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2618. HACEATUROV, E. Административно-правовые методы таможенного оформления и контроля в судостроении. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 126-124. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2619. ŢÎBULEAK, A. Нормативное обеспечение экологизации мирового хозяйства. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 129-126. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2620. ŞIMKO, F. Сравнительная характеристика прощения долга и договора дарения в гражданском праве Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 11/2(287), 132-129. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2621. MORARU, E. Răspunderea juridică – expresie a condamnării de către stat a unei conduit Ilicite. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2622. ARDELEAN, G. Problema responsabilizării subiectului vinovat de cauzarea prejudiciului ecologic în cazul în care acesta este subordonat jurisdicţiei transnistrene. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2623. RACU, A. Analiza sistemelor electorale ale Republicii Austria și regatului Belgiei. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), 36-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2624. SOSNA, A., SLUTU, N. Исполнение судебных решений, определений, постановлений, приказов и других исполнительных документов. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), 55-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2625. ZAPARA, S. К вопросу о перспективе привлечения непрофессиональных судей в украинский процесс. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 28-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2626. HARITONOVA, T. Договор как основание возникновения суперфиция и эмфитевзиса. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 90-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2627. PALIUH, L. Уголовная ответственность за преступления против правосудия согласно праву постсоветских стран. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2628. ŞEVCIUC, V. Проблемы формирования и применения типовых тактических операций в криминалистике. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 89-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2629. CERBA, V. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на здоровье населения, здоровье лица, санитарно- эпидемиологический режим. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), 49-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2630. URSU, V. Evoluţia conceptului de vinovăţie cu valoare juridică în teologie şi filosofie, în contextul istoric. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), 41-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2631. GULIAN, M. Abordarea doctrinară a responsabilității și răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), 32-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2632. BUGUȚA, E., GAVAJUC, S. Obiectul juridic şi obiectul material al infracţiunii de primire a unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), 15-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2633. BÎCU, A., BÎCU, I. Dimensiuni teoretico-științifice privind clasificarea pozitivistă a principiilor dreptului Procesual civil. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/1(286), 21-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2634. LEPEH, S. Основание предоставления поручительств как финансовых услуг. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 29-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2635. AKIMOVA, A. Особая жестокость как оценочное понятие в уголовном законодательстве Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 6-2. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2636. VENGHER, I. К вопросам исследования стандартизации как вида деятельности. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 9-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2637. GRIGOROVA, A. Теоретическая модель позитивной юридической ответственности. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 13-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2638. DUMÎCI, K. Процессуальные издержки согласно нормам австрийского гражданско-процессуального кодекса 1895 г.. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 21-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2639. ZAKOMORNAIA, E. Развитие правовой основы организации и деятельности органов местного самоуправления в постсоветских странах Азии. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 25-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2640. KORCIAK, T. Понятие, признаки и классификация гражданско-правовых презумпций в контексте объявления физического лица умершим. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 32-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2641. KRAVCENKO, E. Прокурорский надзор при проведении негласных следственных (розыскных) действий. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 35-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2642. KRASNOSTUP, A. Правовое регулирование и саморегулирование в сфере телевидения и радиовещания. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 40-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2643. LITOVCENKO, A. Принципы организации и функционирования судебной системы в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2644. MATVEEVA, L. Транзиция как социальный феномен. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 49-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2645. NAVALEANAIA, I. «Цена» латентных изнасилований. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2646. OȘOVSKII, V. Система социально-воспитательных мероприятий, применяемых к осужденным и лицам, взятым под стражу: проблемы создания административных процедур. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 57-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2647. POPOVICIUK, V. Правовое регулирование использования символики красного креста, красного полумесяца, красного кристалла. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 61-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2648. PUZANOVA, G. Унификация как одно из направлений совершенствования концессионного законодательства Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 65-62. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2649. SVERDLICENKO, V. Понятие чести и достоинства в гражданском праве Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 70-66. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2650. SOKOLOVSKII, M. Право на получение части прибыли (дивидендов) хозяйственного общества: отдельные аспекты правового регулирования. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 74-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2651. TAGHIEV, S. Перспективы развития института негласных следственных (розыскных) действий в уголовном производстве Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 77-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2652. TVERDOHLEB, M. Полномочия прокурора в уголовном производстве в суде первой инстанции в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 81-78. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2653. TOPOLINIȚKII, V. Особенности применения сроков обращения в суд при осуществлении представительства в административном судопроизводстве. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 86-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2654. CISNIKOV, V. Личный состав Киевской сыскной полиции накануне реформирования российского уголовного сыска (1908 г.). Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 95-90. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2655. BRAGHINA, M. Международные системы признания и исполнения иностранных судебных решений. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 6-2. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2656. VOROBIOVA, I. Институт гражданского иска в уголовном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 9-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2657. GRINIȘIN, O. Values as the object of crime: the legislative premises. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 12-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2658. DROGOZIUK, K. Прокурор как особый субъект стадии доказывания в гражданском процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 16-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2659. KOZACENKO, N. Задачи и проблемы законодательного урегулирования предоставления административных услуг в сфере охраны земель в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 21-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2660. KOTEAI, T. Пробелы в законодательстве: общетеоретический и уголовно-правовой аспекты. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 25-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2661. LIUDKOVA, E. Проблематика определения стадий регистрационного производства и его этапов. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 32-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2662. MEKH, Y. The role of public safety of individuals: harmonisation of Ukrainian legislation to international standards. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 35-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2663. OSIPOVA, I. Процессуальные презумпции – обстоятельства, не подлежащие доказыванию в гражданском судопроизводстве. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 39-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2664. POROHNEA, V. Психологические факторы формирования девиантного поведения личности несовершеннолетнего. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 47-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2665. RUSIN, A. Применение ордера адвоката в гражданском судопроизводстве. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 51-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2666. SVEATOGOR, A. Взыскание исполнительного сбора в практике исполнения решений хозяйственных судов Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 56-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2667. STEFANCIȘIN, R. Уголовно-правовая характеристика объекта пиратства как основа для противодействия его проявлениям. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 60-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2668. TARAS, M. Международно-правовые основы реализации права людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, на семью. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 63-60. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2669. TESLIUK, I. Правовые основания применения следователем криминалистического прогнозирования. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 67-64. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2670. HARENKO, O. Правовые подходы к классификации информационной деятельности печатных средств массовой информации в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 71-68. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2671. ŢESARSKII, F. Трудовой договор в сфере государственного управления. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 76-72. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2672. CERNUHA, M. Проблема усовершенствования государственных гарантий защиты инвестиций в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 80-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2673. CIUMAK, V. Европейские принципы деятельности полиции и перспективы их использования в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 85-81. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2674. ŞOVKUN, I. Правовая природа правоотношений в сфере рыбоводства в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/3(286), 92-89. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2675. ŞCERBAKOVSKII, M. Процессуальные издержки согласно нормам австрийского гражданско-процессуального кодекса 1895 г.. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 21-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2676. GRIȘCENKO, I. Конституционно-правовой статус помощника-консультанта народного депутата Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 10/2(286), 16-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2677. PUȘCAȘ, V., KUCIUK, V. Notorium non est probandum or Q.E.D. (analiză juridică – studiu de caz constituțional). Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9(285), 12-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2678. GUȚULEAC, V., MOSTOVEI, T. Încălcarea normelor de conduită ca temei al răspunderii administrativ-disciplinare a funcţionarului public. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9(285), 18-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2679. LARII, I., NUCU, M. Pericolul şi tendinţele infracţionalităţii legate de circulaţia ilegală a substanţelor Narcotice. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9(285), 23-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2680. BUGUȚA, E. Noţiunea, condiţiile şi efectele cazului fortuit în dreptul penal. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9(285), 27-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2681. PAVLENCU, M. Cadrul normativ național în domeniul prevenirii, constatării și eliminării formelor de discriminare a persoanelor cu dizabilități. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9(285), 34-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2682. AHTÎRSCAIA, N. К вопросу о трансгранич-ном наблюдении в уголовном процессе Украины: проблемы имплементации и толкования конвенционных положений. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9(285), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2683. COROTCHIH, A. Опыт урегулирования дисциплинарной ответственности государственных служащих по трудовому законодательству Республики Молдова. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 44-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2684. ŢIRAT, A. Особенности и проблемы унификации международного частного воздушного права. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 100-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2685. DEMIDOVA, L. Преступление и уголовный проступок (продолжение дискуссии о взаимосвязи). Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 13-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2686. ŞEVCIUC, V. Влияние криминалистической ситуалогии на развитие концепции тактических операций. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 102-98. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2687. INȘIN, N. Инновационные субъекты трудового права. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2688. ANTONENKO, S. Государственно-частное партнерство в процессах создания электронных фондов нормативно-правовой информации парламента Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2689. GALIAKBAROVA, G. Индивидуальные трудовые споры как один из видов трудовых споров в Республике Казахстан. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 10-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2690. GHILEAKA, O. Электронный юридический документ: понятие и особенности. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 14-11. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2691. DANILENKO, O. Правовой режим денег: теоретический аспект. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2692. ALI ŞARU, D. Контрольная деятельность Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 22-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2693. DOVBÎȘ, K. Установление государственных гарантий в сфере оплаты труда как основной приоритет в формировании социального государства. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 26-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2694. ZAVGORODNEIA, I. К вопросу об определении предмета доказывания по спорам, возникающим из наследственных правоотношений. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2695. KASÎNIUK, I. Становление принципа запрета агрессивной войны в рамках Нюрнбергского процесса. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9(285), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2696. KOZORIZ, O. Структурные подразделения польской полиции на Западноукраинских землях (1921–1939 гг.). Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 41-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2697. KRASNOSTUP, A. Правовое регулирование защиты детей в аудиовизуальной сфере. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 48-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2698. LEIBA, E. Понятие и сущность возобновления утраченного судебного производства в гражданском процессе. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2699. MAKARENKO, O. Оказание дееспособному физическому лицу помощи в осуществлении его прав и исполнении обязанностей: зарубежный опыт. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 62-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2700. PAVLIKOVSKII, V. Уголовно-правовые санкции за препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и их эффективность (сравнительно-правовой анализ). Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 66-62. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2701. POLIȘCIKOV, V. Современное понимание сущности государственного управления в административно-правовой науке. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 70-66. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2702. PUZANOVA, G. Субъекты формирования и реализации государственной политики иностранного инвестирования в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 73-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2703. RIBCICI, I. Концептуальные основы валеологии в процессах государственного управления развитием физической культуры в стране. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 77-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2704. SKOK, L. Наследственный договор: Германия и Украина (сравнительный анализ). Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 81-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2705. SMITIUH, N. Правовые проблемы обеспечения допустимости показаний с чужих слов как вида доказательств в уголовном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 86-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2706. STEFANCIUK, M. «Правовой статус прокуратуры» vs «правовой статус прокурора»: соотношение понятий в контексте реализации функции представительства интересов гражданина или государства в суде. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 89-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2707. TROFIMENKO, D. Понимание правовой природы бездокументарных ценных бумаг в зарубежных странах. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 93-89. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2708. FEDÎNA, D. Конституционная реформа в Украине: проблема специализированных судов. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 96-93. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2709. CIURPITA, A. Процессуальный статус заявителей и взыскателей по делам о защите семейных прав и интересов, которые рассматриваются в порядке неискового гражданского судопроизводства. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 104-100. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2710. IAVOR, O. Юридические факты в семейном праве: значение официального признания и подтверждения государством. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 108-105. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2711. KASÎNIUK, I. Становление принципа запрета агрессивной войны в рамках Нюрнбергского процесса. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2712. BAȘTANNIK, A. Трансформация механизмов регулирования деятельности органов власти в контексте европейских принципов публичного управления. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9(285), 44-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2713. BOBECIKO, N. Подготовка уголовного дела к разбирательству в суде апелляционной и кассационной инстанции. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9(285), 49-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2714. VESELOVA, L. Профилактика дорожно-транспортных происшествий в системе гарантий безопасности дорожного движения. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9(285), 54-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2715. GODOVANIK, E. Пути имплементации европейских образовательных стандартов в национальную правовую систему Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9(285), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2716. VOZNAIA, V. Полномочия органов местного самоуправления в организационно-хозяйственных отношениях. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2717. GHEIKO, K. Экспертизы при расследовании преступлений в сфере функционирования государственных целевых фондов. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 10-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2718. DJURINSKII, A. Решение административно-правовых споров с участием юридических лиц в сфере социальной защиты граждан в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 17-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2719. IVANIȚKII, S. Мультидисциплинарность как принцип построения адвокатуры. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 25-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2720. KIDINA, N. Критерии индивидуализации наказания несовершеннолетних при его назначении. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 28-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2721. KOLIBA, M. Философско-правовые подходы к определению содержания категории «свобода вероисповедания». Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 32-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2722. KRAVCENKO, M. Договор о предоставлении правовой помощи как основание для прав и обязанностей его сторон. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 35-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2723. KUKINA, Z. Эволюция теории корпоративного преступления. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 39-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2724. MAZNICENKO, D. Нормативно-правовое регулирование деятельности ОВД Украины в сфере защиты детей от насилия и жестокого обращения в семье: современное состояние и перспективы развития. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 44-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2725. MELINIK, M. Прекращение права на алименты в связи с приобретением ребенком в собственность недвижимого имущества. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 48-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2726. MUDROLIUBOVA, N. Шведский опыт выхода из кризиса с минимальными потерями в социальной сфере как альтернатива «долговому тормозу». Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 52-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2727. PISOȚKII, V. Организационно-правовые аспекты обеспечения публичных коммуникаций в процессе объединения территориальных общин в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 57-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2728. PRESICI, P. Внедрение европейского опыта рационализации государственной политики использования земель сельскохозяйственного назначения. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 61-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2729. RAKUL, O. Адаптация фискальной политики Украины к требованиям Евросоюза. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 65-62. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2730. SERDECINAIA, I. Личное неимущественное право бабки, деда на воспитание внуков: семейно-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 69-66. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2731. SKRÎPNIK, O. Понятие административной процедуры реализации административно-правовых гарантий независимости судьи. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 74-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2732. STADNICENKO, T. Реализация нормотворческой деятельности органов власти в условиях децентрализации: публично-управленческий аспект. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 78-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2733. TIHONOVA, E. Финансовая безопасность стран «Большой семерки»: особенности уголовно-правовой охраны. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 81-78. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2734. TOPCII, V. Меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 86-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2735. USTIMENKO, E. Понятие санкций в административном праве Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 89-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2736. HROLENOK, A. Развитие системы наказаний в советский период. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 94-90. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2737. CESTA, D. Проблема массовых увольнений работников: международно-правовые стандарты. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 97-94. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2738. IAKOVLEV, P. Административная ответственность в сфере государственного регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 105-102. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2739. JEBROVSKAIA, K. Универсализм и релятивизм правовых ценностей: общее и особенное. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2740. IAROȘENKO, M. Противодействие коррупции среди местных чиновников в приднепровской Украине во второй половине ХІХ в.. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/3(285), 109-106. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2741. KUȚÎI, A. К вопросу особенностей правового обеспечения вещей, которые ограничены в обороте. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 9/2(285), 53-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2742. ZAGORODNII, A. Судебное толкование договора об оказании юридических услуг как способ защиты прав (интересов) заказчиков. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2743. IZAROVA, I. Региональные правила гражданского процесса в условиях полицивилизационной парадигмы современного мира. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 25-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2744. CALINICENCO, A. Упрощенное производство на основе судебного компромисса в уголовном судопроизводстве Республики Молдова. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 30-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2745. LICIMAN, L. Структура судебного правоприменения в гражданском процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 45-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2746. SLOVSKAIA, I. Государственный строй как объект преступлений против основ национальной безопасности Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 89-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2747. ARTEMCIUC, D. Models of implementation of the executive power. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 5-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2748. VIȘNEVSKII, I. Международно- правовые последствия выражения согласия на обязательность международного договора. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 13-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2749. BOIKO, V. Принципы построения модели правоотношений выполнения государственного бюджета по расходам. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 9-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2750. DJEVAGA, S. Специальные знания и их формы, которые применяются в уголовном производстве. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2751. KEMENEAȘ, R. Государство как элемент конституционной экономики в системе механизма организации. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 32-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2752. KUZNEȚ, A. Злоупотребление правом при трансформации гражданских правоотношений в гражданские процессуальные и исполнительные процессуальные отношения. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 36-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2753. LISITÎNA, I. Уголовно-правовая характеристика предметов преступления в сфере незаконной трансплантации и донорства по Уголовному кодексу Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 41-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2754. MARINCEAK, E. Финансово-правовые вопросы привлечения к ответственности субъектов хозяйственной деятельности за нарушение норм обращения наличных денег в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 48-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2755. MATVEEVA, L. Особенности законотворчества в транзитивном обществе. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 53-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2756. MOISEENKOVA, S. Современные концепции правообразования. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 57-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2757. NAUMOV, A. Обоснование применения освобождения от отбывания наказания с испытанием на основании статьи 79 Уголовного кодекса Украины в судебной практике. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 61-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2758. NOVOSIȚKAIA, V. Правовая основа возмещения убытков в сфере хозяйствования: опыт Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 65-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2759. OMAROVA, A. Об эволюции правового статуса Украинской ССР в период «перестройки» в СССР. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 70-66. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2760. CEAIKOVSKA, V. Право европейского союза как ориентир для модернизации внешнеэкономического законодательства Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 111-108. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2761. PEREPELIUK, A. Требования правоприменения как средства повышения его эффективности. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 73-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2762. PROSKURIN, A. К вопросу об определении правовых предпосылок заключения административного договора: некоторые проблемы законодательного обеспечения. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 77-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2763. RABOTINSKAIA, V. Структурные элементы механизма реализации принципа гласности гражданского процесса. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 82-78. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2764. SVEATOLUȚKAIA, E. Особенности предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства некоторым категориям граждан. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 86-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2765. SOPILKO, I. Information threats and public safety: counteraction and ways to overcome them. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 92-90. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2766. SUHOSTAVEȚ, I. К вопросу о понятии и правовой природе аренды государственного имущества. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 96-93. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2767. TIMOȘENKO, D. Сущность причинно-следственной связи между противоправным действием (бездействием) должностного лица и неполученной предприятием, учреждением, организацией прибылью. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 100-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2768. TITKO, I. Баланс интересов как основа дифференциации уголовно-процессуальной формы. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 103-100. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2769. FESIK, K. Правовая природа коллективного конфликта как основа развития концепции коллективного производства в гражданском судопроизводстве Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 107-104. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2770. CIORNAIA, I. Эффективность реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 115-111. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2771. ŞVARȚEVA, M. Реформирование парламентской ассамблеи совета Европы. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 118-115. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2772. IANAKAEVA, K. Проблема определения международно-правовой санкции. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/3(284), 121-119. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2773. AVDEEV, A. Фальсифицированные лекарственные средства: современный организационно-правовой механизм борьбы с контрабандой. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2774. BONDARENCO, V. Имплементация норм административного права зарубежных стран в систему административного законодательства Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2775. CAZANCIUC, I. Административно-правовая характеристика правоотношений в сфере охраны окружающей природной среды в условиях европейской интеграции Украины: реалии и пути развития. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 27-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2776. MANDZIUC, O. Компетентность информационного аналитика: сущность и специфические особенности. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 51-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2777. PETROVA, A. National practices of preventing corruption in court systems. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 79-76. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2778. TARASENKO, R. О праве участников уголовного производства на фиксацию фактов противоправного влияния на них. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 95-91. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2779. NOVAK, A. Проблемы материально-финансового обеспечения делегированных органам местного самоуправления полномочий органов исполнительной власти в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 72-68. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2780. PUCIKOVSKAIA, I. Правовое регулирование закладной по законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 83-80. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2781. ŢEBENKO, O. Международно-правовые средства борьбы с сепаратизмом. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 104-100. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2782. CIANÎȘEVA, A. Legal pecularities of additional (accessory) obligations. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 107-104. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2783. CEANÎȘEVA, G. Employment contract concerning agency labour. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 111-108. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2784. IAVOR, O. The types of legal facts in family law. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 119-116. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2785. BODNARCIUK, O. Механизмы государственного управления в сфере защиты прав и интересов детей в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 10-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2786. DROZDOVA, E. Практика Европейского Суда по правам человека в контексте прав пациентов как источник права. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 18-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2787. JUKOVSKAIA, G. Сотрудничество органов власти и общества в противодействии торговле людьми: международный опыт. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 22-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2788. KALINOVSKII, A. Понятие и содержание государственного контроля: комплексный подход. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2789. VACARIUC (KOVALIOVA), N. Криминалистическая характеристика самовольного занятия земельного участка и самовольного строительства. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2790. KRAVȚOV, S. Генезис общей собственности в философии и взглядах римских юристов. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 39-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2791. KUDREAVȚEVA, E. Защита прав ребенка в Украине: законодательное закрепление и проблемы реализации. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 42-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2792. LIPNIȚKAIA, E. Становление и развитие законодательства Украины, регулирующего статус предприятий с иностранными инвестициями. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 47-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2793. MAHINICI, I. Зарубежный опыт внедрения новых форм и методов сотрудничества с большими налогоплательщиками. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 56-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2794. MIKITENKO, E. Особенности источников миграционного права Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 60-56. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2795. MINKOVA, O. Функции экспертизы нормативно-правовых актов. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 63-60. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2796. MIAKOTA, O. Имплементация Украиной международно-правовых норм о делимитации морских территориальных пространств. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 68-64. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2797. ODUDENKO, V. Понятие и сущность системы ювенальной юстиции в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 76-72. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2798. RUSSKIH, T. Место мягкого права в системе источников международного права. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 87-84. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2799. SOLOMINCIUK, V. Профсоюзное законодательство – комплексная отрасль законодательства Украины: общетеоретический подход. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 91-87. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2800. TRACIUK, P. Финансово-экономические основы функционирования муниципальных органов власти государств Восточной Европы. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 99-96. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2801. ŞULIGA, A. Сравнительно-правовой анализ преступлений в сфере охраны земельных ресурсов в уголовном законодательстве постсоветстких государств. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 116-112. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2802. IAKUBIVSKII, I. Осуществление имущественных прав интеллектуальной собственности, принадлежащих нескольким лицам, по законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8/2(284), 123-120. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2803. STĂVILĂ, M. Efectele stărilor modificatoare (de agravare şi/sau de atenuare) în procesul diferenţierii şi individualizării pedepsei penale. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8(284), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2804. CIOCÎRLAN, G. Abordări științifie occidentale privind instituția cetățeniei. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8(284), 43-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2805. KUCIUK, V. Abuz de drept și raportările societăților pe acțiuni. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8(284), 58-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2806. BOSTAN, I. Noțiunea, conținutul și clasifiarea sancțiunilor juridice. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8(284), 37-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2807. ALBU, V. Controlul parlamentar: concept, forme şi importanţă. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8(284), 22-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2808. ENICOV, V. Reflecţii asupra semnificaţiilor securităţii ca fenomen social. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8(284), 49-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2809. MĂNESCU, C. Răspunderea juridică pentru evaziune ficală în Republica Moldova. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 8(284), 32-23. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2810. VOLIC, V. Зарубежный опыт формирования и реализации государственной политики в сфере городского транспорта. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 21-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2811. SOPILCO, I. Formation of state information policy through the lens of information axiology. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 78-75. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2812. ASLANOV, S. Классификация типов этнополитической стабильности. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 5-2. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2813. BILLEAR, K. Создание Международной морской организации (ИМО) и ее задачи в современных условиях. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 10-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2814. BUREACENKO, A. Повышение эффективности пенсионной системы как основное направление социально-экономической политики Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2815. VLAD, S. Актуальные проблемы надзора прокурора за соблюдением законодательства Украины, связанного с лишением свободы несовершеннолетних. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 17-14. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2816. HRYSHKO, U. The system of protection methods for the rights of transportation services consumer. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 31-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2817. DEGTEARENKO, M. Перспективность внедрения в штат судебного учреждения новой должности – судебного психолога-консультанта. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 34-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2818. IVANOVA, A. К вопросу о механизме привлечения работников прокуратуры к дисциплинарной ответственности. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 38-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2819. KOVALKO, N., KAZANȚEVA, A. Теоретико-правовые аспекты понимания понятия «деловая репутация» в банковском законодательстве Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 42-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2820. KOLOMIEȚ, N. Методология исследования поощрения в уголовно-исполнительном праве. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 46-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2821. KUCER, T. Доведение в цивилистическом процессе Украины: основные тенденции. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 50-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2822. MAMALIGA, N. Характеристика административных договоров в правовой системе Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 53-50. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2823. MARCENKO, I. Исторические основы возникновения и формирования отечественного законодательства о дисциплине труда. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 58-54. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2824. MIGALCEAN, A. Становление и развитие универсальных конвенционных норм международного права в сфере борьбы с торговлей детьми. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 62-59. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2825. PANKRATOVA, V. Принцип правовой определенности в европейском праве. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 66-63. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2826. PROȚENKO, A. Электронные деньги: понятие, функции, виды. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 70-67. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2827. SAMORODOV, A. Разграничение полномочий районных и областных государственных администраций в области земельных отношений в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 74-71. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2828. TARASENKO, R. О показаниях свидетелей, которые принимают участие в уголовном процессе под псевдонимом. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 82-78. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2829. FEDOSOVA, E. Правовое регулирование обеспечения безопасности участников уголовного процесса в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 85-82. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2830. IAMNENKO, T. Урегулирование налогового спора путем применения компромисса и примирения. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 88-86. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2831. GARTMAN, M. «Тора» в еврейском правопонимании и место письменного закона в системе еврейского права. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/3(283), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2832. COJUSCO, S. Юридическая экспансия предмета трудового права Украины: системно-компонентный аспект. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 41-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2833. LITVINȚEVA, A. Налоговая ответственность в Украине: понятие, основания применения. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 49-46. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2834. TIȘCENCO, E. Сущность принципов права социального обеспечения: доктринальные подходы. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 83-79. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2835. BONDARENKO, E. Реализация права на труд иностранными гражданами в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 5-2. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2836. VLADIMIRENKO, S. Генезис уголовной ответственности за угрозу или насилие относительно служебного лица или гражданина, который исполняет общественный долг. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 12-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2837. BUHANEVICI, A. Информационное обеспечение предоставления административных услуг в Украине: современное состояние и перспективы развития. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 9-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2838. GAVRONSKAIA, T. Философско-правовой дискурс понимания свободы и необходимости в историческом контексте. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 16-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2839. GONCEARUK, A. Природа правового поведения. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 20-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2840. GRÎNÎK, L. Понятие кредитного договора. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 24-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2841. GUIVAN, P. Отдельные вопросы юридической природы пресекательных (преклюзивных) сроков. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2842. ZELENSKII, S. Обеспечение справедливости в уголовном судопроизводстве и выполнение его задач. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 34-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2843. KATERINCIUK, I. К проблеме оптимизации информационного обеспечения следственной деятельности. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2844. MARKOV, V. Задачи и функции субъектов противодействия киберпреступности в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 53-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2845. MATVEEVA, L. Источники права в условиях социальной транзиции: историко-правовой аспект. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 57-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2846. MENIV, A. О принципах правового регулирования использования ГМО при выращивании сельскохозяйственной продукции растительного происхождения в Украине и Европейском Союзе. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 61-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2847. MITROFANOV, I. Организация в уголовно-правовых отношениях. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 66-62. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2848. PASEKA, M. Особенности начального этапа расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 70-66. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2849. ROMANIVKA, Z. Становление и историческая обусловленность учета орудий и средств совершения преступления в украинском уголовном праве. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 74-70. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2850. SLIUSARCIUK, K. Либеральный коммунитаризм как современное интегративное философско-правовое течение. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 78-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2851. ŞEINA, A. Онтологическое основание принципа демократизма в праве. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 86-83. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2852. KRUTIKO, A. Народная законодательная инициатива как ключевой институт демократии участия. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7/2(283), 45-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2853. COSTACHI, G., KUCIUK, V. Finanţarea separatismului – factor de periclitare a securităţii naţionale a Republicii Moldova. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7(283), 14-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2854. CERNEI, O. Drepturile și obligațiile vînzătorului ca subiect al contractului de vînzare-cumpărare a terenurilor. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7(283), 28-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2855. BUGA, L. Cu privire la construirea legii penale după modelul normei juridice penale. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7(283), 33-28. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2856. CIOCÎRLAN, G. Concepţii științifice cu privire la natura juridică a cetăţeniei. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7(283), 38-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2857. MĂNESCU, C. Raporturile internaţionale privind cooperarea dintre state pentru prevenirea şi combaterea fenomenului de evaziune. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7(283), 42-39. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2858. BAKAIANOVA, N. О совершенствовании системы органов адвокатского самоуправления в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7(283), 48-43. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2859. ANDRIUȘCENKO, E. Международно-правовое регулирование общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7(283), 53-49. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2860. SLABU, G. Munca desfășurată în baza contractului individual de muncă sau în baza unui contract de prestări servicii. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 7(283), 23-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2861. DUBICI, K. Институты обеспечения системы предоставления социальных услуг в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 43-40. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2862. CURZOVA, V. Проблемы формирования международно-правового режима нераспространения биологического оружия. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 70-66. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2863. MAZUR, L. Административно-правовое регулирование прав военнослужащих Вооруженных сил Украины на охрану здоровья. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 80-77. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2864. ADAMIUK, D. Инновационный ваучер как инструмент инновационной политики: опыт ЕС и возможность применения в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2865. BARAN, O. Правовые проблемы осуществления прав постоянного пользования земельными участками гражданами Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 11-7. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2866. BORJEȚKAIA, N. Проблемы прекращения уголовного производства на стадии досудебного расследования по п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 18-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2867. BUDAI, O. Особенности правового статуса сельскохозяйственных товаропроизводителей по законодательству Украины и зарубежных стран. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 22-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2868. BUNECIKO, V. Понятие и классификация субъектов административно-деликтного процесса. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 25-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2869. VASILIEV, V. Обязательства из деликтов в праве Древнего Рима. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 28-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2870. VOLKOV, K. Становление принципа обеспечения права на свободу и личную неприкосновенность в уголовном судопроизводстве в ХІХ в.. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 32-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2871. KATERINCIUK, I. Информационная поддержка принятия управленческих решений в правоохранительных органах. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 57-55. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2872. KOVALI, A. Сущность, система и классификация негласных следственных (розыскных) действий. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 65-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2873. MITROFANOV, I. Законодательная форма реализации уголовно-правовой политики России и Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 89-85. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2874. SABLUK, S. Характер совершения умышленных убийств в Украине во второй половине 1940-х – в начале 1950-х гг.. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 113-110. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2875. DVOINIKOV, A. Генезис института прекращения уголовного производства в уголовном процессе Украины. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 35-32. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2876. DJERELII, V. Правовая охрана окружающей среды городов в ЕС. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 39-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2877. EMCIUK, L. Положительные обязательства в системе конституционно-правовых гарантий прав в сфере личной и семейной жизни человека в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 46-44. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2878. IVANȚOV, V. Приведение национального законодательства Украины в соответствие со стандартами уголовной конвенции о борьбе с коррупцией: текущие реалии. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 51-47. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2879. KAZAK, K. Правовой статус субъекта издательской деятельности. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 54-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2880. KINDRAT, P. Методологические принципы оценки эффективности законов. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 60-58. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2881. LIVAR, I. Процессуальные основы исполнения постановлений о наложении административных взысканий имущественного характера. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 74-71. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2882. LOBANOVA, S. О создании конкурентной модели рынка газа в Украине. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 77-74. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2883. MENSKAIA, E. Об определении понятия «объект культурного наследия» как объекта гражданских прав. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 84-81. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2884. MUZIKA, T. Срок и способ осуществления выбора как условия надлежащего исполнения альтернативного обязательства. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 93-89. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2885. ONIKA, I. Лесные сервитуты в праве Украины: понятие, содержание, правовая природа. Legea şi Viaţa. 2015, nr. 6/3(282), 97-93. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2886.</