IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba engleza

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(4133)
2019
1. AUTOR, N.

Проблематика участия защитника в предварительном судебном заседании согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 6-3. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2. AUTOR, N.

Профессиональный потенциал государственных служащих в контексте устойчивого развития Украины.

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 11-6. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
3. AUTOR, N.

Защита прав граждан публичной администрацией через систематизацию административно-процедурного законодательства Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 15-12. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
4. AUTOR, N.

Зарубежный опыт осуществления государственной языковой политики

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 19-16. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
5. AUTOR, N.

Проблематика пределов государственной власти в политико-правовой концепции Муаммара Каддафи

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
6. AUTOR, N.

Актуальные проблемы оптимизации градостроительного законодательства и перспективы развития урбанизированных территорий Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 29-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
7. GUZE, K.

Осуществление прокурором представительства интересов государства в гражданском процессе Украины в форме вступления в начатое дело: проблемы правоприменения

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 34-29. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
8. AUTOR, N.

Правовые вопросы о прекращении исковой давности после предъявления иска

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 39-35. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
9. DARII, E., AUTOR, N.

Проблемы правового регулирования образовательной миграции в Украине

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 48-42. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
10. ZLIVKO, S., AUTOR, N.

Анализ зарубежной практики применения мер административного принуждения в учреждениях исполнения наказаний

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 52-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
11. AUTOR, N.

Legal nature of exemption from criminal liability..

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 56-53. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
12. AUTOR, N.

Особенности публичного администрирования водного транспорта Украины

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 61-57. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
13. AUTOR, N.

Правовое регулирование института совместных следственных групп в международных многосторонних договорах

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 64-61. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
14. AUTOR, N.

Теоретико-правовой анализ методов исследования объектов финансовых правоотношений

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11/2(335), 68-65. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
15. COSTACHI, G., ENICOV, V.

Neretroactivitatea legii ca garanție de respectare a drepturilor omului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
16. MARIAN, O.

Statutul persoanei în statul de drept: abordări conceptuale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 15-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
17. DOBÎNDA, V.

Unele considerații privind coraportul răspunderii juridice cu răspunderea socială în Teoria generală a Dreptului

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
18. PUICA, V.

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de exces de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 24-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
19. FRUNZE, I.

Considerații generale privind conflictele armate fără caracter internațional în lumina prevederilor statutului curţii penale internaţionale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 30-24. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
20. SMOCHINĂ, A., GRâU-PANȚUREAC, M.

Repertoriul normativ privind consfințirea răspunderii pentru încălcarea normelor de drept electoral

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 11(335), 36-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
 
 

1-20 of 4133