IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba engleza

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(4347)
2020
1.

Conceptul de persoană în percepția dreptului civil

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. )
2.

Unele considerente referitor la liberarea de răspundere a subiectului răspunderii juridice la diferite etape de manifestare a acesteia.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 34-29. ISSN 1810-309X. (Cat. )
3.

Защита субъективных публичных прав частных лиц в порядке административного судопроизводства

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 59-52. ISSN 1810-309X. (Cat. )
4.

Elongația istorică a incriminării faptei de fabricare sau punere în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 81-77. ISSN 1810-309X. (Cat. )
5.

Правовой режим налогооблажения земель сельськохозяйственного назначения аграрных предприятий: сравнительно-правовой анализ

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 20-15. ISSN 1810-309X. (Cat. )
6.

Содержание и специфика договорных обязательств в сфере рекламных услуг в Республике Молдова.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 28-21. ISSN 1810-309X. (Cat. )
7.

Theoretical and legal analysis of the “ensuring full and independent justice” concept.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 39-34. ISSN 1810-309X. (Cat. )
8.

Начало досудебного расследования в форме дознания в Украине

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 47-40. ISSN 1810-309X. (Cat. )
9.

Финансы как объект частноправового регулирования

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 52-47. ISSN 1810-309X. (Cat. )
10.

Проведение ревизий и проверок как виды использования специальных знаний при расследовании коррупционных преступлений в Украине

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 65-59. ISSN 1810-309X. (Cat. )
11.

Организационно правовые основы обеспечения эффективности управленческих решений на предприятии

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 71-66. ISSN 1810-309X. (Cat. )
12.

Понятие правового статуса окружных административных судов

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 76-72. ISSN 1810-309X. (Cat. )
13.

Гуманистическая сущность правового государства

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 86-81. ISSN 1810-309X. (Cat. )
14.

Analysis of ECHR decisions about the legal regime of medical privacy

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 14-9. ISSN 1810-309X. (Cat. )
15.

Securitatea constituției – obiectiv important al reformei constituționale din Republica Moldova

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 10-4. ISSN 1810-309X. (Cat. )
16.

Fazele dinamice, spațial-temporale ale răspunderii juridice

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 15-10. ISSN 1810-309X. (Cat. )
17.

Reflecții asupra răspunderii administrative a funcționarilor vamali (publici) -aspecte legislative și doctrinare

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 19-15. ISSN 1810-309X. (Cat. )
18.

Securitatea maritimă - actualități și perspective

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 23-20. ISSN 1810-309X. (Cat. )
19.

Dreptul persoanei vătămate de autorități: între reglementare și respectare practică.

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 27-23. ISSN 1810-309X. (Cat. )
20.

Acțiunile posesorii – forme de manifestare și condiții de exercitare

. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 38-34. ISSN 1810-309X. (Cat. )
 
 

1-20 of 4347