IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba engleza

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(259)
2019
1. COJOCARU, V., DIGORI, I.

Fiducia – novelă în Codul civil al Republicii Moldova.

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 4(51), 15-9. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
2. OBADĂ, C.

Modificarea noţiunii de imobil și raportul acesteia cu superficia

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 4(51), 19-16. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
3. MOSCALCIUC, V.

Garanţiile procesual-civile ale reclamantului la examinarea cauzei în lipsa pârâtului

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 4(51), 25-20. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
4. OSOIANU, T., CALENDARI, D.

Особенности участия прокурора при рассмотрении уголовных дел в суде апелляционной инстанции

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 4(51), 35-26. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
5. NEGRU, A.

Obiective ale procesului de consolidare a justiţiei contemporane

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 4(51), 45-39. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
6. MOCANU, V.

Interpretări și deosebiri practice între cererea de acces la informaţia oficială și petiţie

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 4(51), 49-46. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
7. ZAGHINEI, Z.

Нарушение установленных законодательством требований относительно получения подарков: основные тенденции судебной практики Украины

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 4(51), 54-50. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
8. BOICO, M.

Rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului în mecanismul de protecţie împotriva inacţiunilor autorităţilor publice din Republica Moldova

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 4(51), 60-55. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
9. MANEA, T.

Cariera judecătorilor și procurorilor – componentă a independenţei externe a sistemului judiciar

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 4(51), 38-36. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
10. RENIȚĂ, G.

Poate fi confiscat mijlocul de transport folosit pentru trecerea ilegală a mărfurilor peste frontiera vamală? (Partea II)

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 3(50), 21-14. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
11. ZAGHINEI, Z.

Aнтикоррупционные требования, oграничения и запреты по законодательству Украины

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 3(50), 26-22. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
12. CĂPĂȚÎNĂ, C.

Standarde internaţionale în materia independenţei judecătorilor: abordări definitorii

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 3(50), 37-31. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
13. ŞARGAROVSCHI, M.

Actul juridic ineficient în contextul noilor reglementări ale codului civil

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 3(50), 47-43. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
14. CREȚU, V.

Сущность вызывного производства как специальной процедуры защиты  имущественных прав по утраченным ценным бумагам

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 3(50), 60-53. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
15. VÎZDOAGĂ, V., CEACHIR, A.

Probleme și soluții în realizarea dreptului apărătorului de a admnistra proba cu martori

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 3(50), 13-9. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
16. CHIRTOACĂ, I.

Regimul juridic al frontierei de stat și asigurarea realizării drepturilor omului și libertăţilor fundamentale în contextul separatismului din stânga Nistrului

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 3(50), 30-27. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
17. ŞEPENKO, R.

Принцип прозрачности в международных налоговых правилах

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 3(50), 42-38. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
18. CEBOTARI, O.

Echidistanţa procedurii de executare silită faţă de creditor și debitor, văzută prin prisma interdicţiilor de părăsire a teritoriului ţării și perfectării actelor de stare civilă

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 3(50), 52-48. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
19. BĂIEȘU, A., SEDLEȚCHI, E.

Suspendarea deciziilor plenului consiliului concurenţei: aspecte practice

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 2(49), 18-9. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
20. DODON, S.

Coraportul dintre cazul asigurat și riscul asigurat

. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. 2019, nr. 2(49), 23-19. ISSN 1857-2405. (Cat. B)
 
 

1-20 of 259