IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 1121-1140(1146)
1121.

Interaction et discours autonome et flexible dans la classe de langue

. Problemele Energeticii Regionale. 2007, nr. 1, 240-232. ISSN 1857-0070. (Cat. )
2006
1122. Problemele controlului automatizat defectelor articolelor din sticlă. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 13-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1123. Оптимизация платежей на рынке электроэнергии. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 10-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1124. Сравнительный анализ экологических индикаторов Молдовы и других стран СНГ. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 12-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1125. Dual inverter-fed drives with the synchronised multilevel voltage waveforms. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 14-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1126. Некоторые аспекты образования единого рынка ес «Еврэлектрик» и Молдовы среди стран СНГ. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 7-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1127. Posibilităţile potenţiale şi perspectivele dezvoltării înterprinderilor mici din sectorul energetic. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 5-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1128. Система автоматического регулирования температуры перегретого пара барабанного котла. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 14-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1129. Reglator parametric de putere cu două nivele de dirijare liberă. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 10-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1130. The mathematical model realization algorithm of high voltage cable. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 13-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1131. Despre procesele fizico-chimice la disocierea electrolitică a apei. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 11-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1132. Подходы к формированию системы экологических индикаторов как составляющей системы индикаторов энергетической безопасности. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 10-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1133. Bilanţul de energie şi tensiune la modificarea electrotehnologică a parametrilor fizico-chimici ai apei. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 8-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1134. О возможности энергоэкономичного экспрес-анализа некоторых огранических веществ. Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, 6-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
2005
1135. Статический режим параметрического стабилизатора активной мощности. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 8-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1136. Проектирование закона управления системой регулирования подачи топлива парового котла с учетом требований экономии энергоресурсов при управлении. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 9-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1137. Синтез и анализ законов управления системой регулирования уровня в барабане газомазутного парового котла с учетом экономии энергоресурсов. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 10-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1138. Минимизация дисперсионных эффектов в разностной схеме для телеграфных уравнений. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 7-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1139. Measurement methods and interpretation algorithms for the determination of the remaining lifetime of the electrical insulation. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 6-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
1140. Аспекты проблемы энергетической безопасности Республики Молдова. Problemele Energeticii Regionale. 2005, nr. 1, 15-1. ISSN 1857-0070. (Cat. )
 
 

1121-1140 of 1146