List

Lista articolelor cu rezumate în limba romana

2019
1. COJOCARU, V., CERETEU, A.

Principiile protecției copilului aflat în situație de risc și a copilului separat de părinți

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 15-8. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
2. ZAMFIR, N.

Cadrul politic și legal privind adaptarea la schimbările climatice

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 33-23. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
3. ZAMFIR, P.

Evaluarea impactului asupra mediului – ca instrument juridic de promovare a intereselor în context transfrontalier: problema bazinului râului Nistru

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 42-34. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
4. ŞEREMET, I.

Aspecte lacunare în sistemul de drept conflictual al Republicii Moldova privind determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei cu element de extraneitate

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 52-43. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
5. BABĂRĂ, V.

Conflicte de legi privind legea aplicabilă contractelor de transport

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 57-53. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
6. RUSU, S.

Legea aplicabilă obiectelor de proprietate intelectuală în dreptul internațional privat

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 65-58. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
7. GORINCIOI, C.

Corelația dintre protecția concurenței și protecția consumatorilor

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 70-66. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
8. VOICU, A., ANDRASONI, D.

Problemele concrete legate de ultimele modificări ale legislaţiei insolvenţei

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 81-71. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
9. CEACHIR, A.

Principiile deontologice ale activității apărătorului în procesul penal

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 95-90. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
10. BADIA, A.

Unele observații cu privire la cadrul tactico-organizatoric al cercetării la fața locului

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 111-103. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
11. BODEAN, V.

Delimitarea atribuțiilor subiecților învestiți cu dreptul de reluare a urmăririi penale

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 116-112. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
12. JIMBEI, I.

Dezbaterea cauzei în instanța de apel

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 122-117. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
13. SANDUȚA, V.

Analiza conceptului de integritate judiciară și locul acestuia în sistemul de justiție

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 89-82. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
14. VIZDOAGĂ, D.

Proporționalitatea între măsura preventivă aplicată și gravitatea acuzației

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 102-96. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
15. MIRON, O.

Provocările Republicii Moldova în dezvoltarea formelor de protecție persoanelor dezavantajate

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 7-9(225-227), 22-16. ISSN 1811-0770. (Cat. B)
16. SOȘNIKOVA, T.

Некоторые проблемы реформирования высшего обра­зования в России

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 21-18. ISSN 1811-0770. (Cat. )
17. VOICU, A., AVORNIC, G., BUDIȘAN, C.

Critical considerations concerning the impunity of the regulations of the world anti-doping code and its subordinates in relation with the values of contemporary sport – from Romania and all over the world

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 41-22. ISSN 1811-0770. (Cat. )
18. RAMONA, L.

Reforma managementului în învățământul universitar și problematica hub-urilor universitare

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 47-42. ISSN 1811-0770. (Cat. )
19. CATAN, P., CUJBA, R.

e-Știința – premisă pentru eficientizarea colaborării în domeniul cercetării științifice

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 61-55. ISSN 1811-0770. (Cat. )
20. SKRÎPNIK, V., GASII, E.

Практико-ориентированное образование как способ профессиональной подготовки специалистов в Украине

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 73-62. ISSN 1811-0770. (Cat. )
21. BADIA, A.

Perspective de implementare în practica autohtonă a unor metode și mijloace tehnico-criminalistice moderne

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 91-83. ISSN 1811-0770. (Cat. )
22. BULAT, A.

Правовой механизм защиты основ конституционного строя

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 104-92. ISSN 1811-0770. (Cat. )
23. ANDRASONI, D., VOICU, A.

Problemele concrete legate de ultimele modificări ale legislaţiei insolvenţei

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 4-6(222-224), 114-105. ISSN 1811-0770. (Cat. )
24. ULIANOVSCHI, X.

Reglementări procesual penale privind condițiile de detenție a condamnaților și preveniților

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 1-3(219-221), 30-22. ISSN 1811-0770. (Cat. )
25. ULIANOVSCHI, X., SÎLI, V.

Unele sugestii cu privire la obiectul juridic generic al infracțiunilor cu caracter terorist

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 1-3(219-221), 43-31. ISSN 1811-0770. (Cat. )
26. COPTILEȚ, V.

Considerente privind elaborarea şi adoptarea regulamentelor organice în principatele române

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 1-3(219-221), 51-44. ISSN 1811-0770. (Cat. )
27. CORJ, M.

Excepția a devenit regulă (angajarea răspunderii guvernului)

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 1-3(219-221), 84-66. ISSN 1811-0770. (Cat. )
28. BUZDUGAN, T.

Relaţia interdisciplinară a dreptului fiscal şi penal în cadrul cercetării evaziunii fiscale a întreprinderilor

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 1-3(219-221), 100-97. ISSN 1811-0770. (Cat. )
29. BADIA, A.

Considerații privind starea actuală și perspectivele de dezvoltare a criminalisticii autohtone

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 1-3(219-221), 107-101. ISSN 1811-0770. (Cat. )
30. AVORNIC, G., BULAT, A.

Понятие и содержание основ конституционного строя

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 1-3(219-221), 21-8. ISSN 1811-0770. (Cat. )
31. VOICU, A., AVORNIC, G., VOICU, B.

Statutul „dreptului sportului” în societatea modernă şi globalizată

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 1-3(219-221), 62-52. ISSN 1811-0770. (Cat. )
32. COPTILEȚ, V., COJOCARU, I.

Evaluarea regulamentelor organice în literatura istorico-juridică

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 1-3(219-221), 65-63. ISSN 1811-0770. (Cat. )
33. GRECU, O.

Velențe juridice ale cetățeniei în contextul legislației naționale și statutul cetățeanului în ordinea de drept internațională

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 1-3(219-221), 96-85. ISSN 1811-0770. (Cat. )
34. BEJENARU, E., GRECU, O.

Confuzie între indemnizație și salariu sub riscul sancționării subiecților raporturilor de muncă

. Revista Naţională de Drept. 2019, nr. 1-3(219-221), 115-108. ISSN 1811-0770. (Cat. )
2018
35. IRIARTE ANGEL, J.

60 years of New York convention on recognition of arbitral awards. Experience of Spain

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 15-7. ISSN 1811-0770. (Cat. )
36. BĂIEȘU, A.

Relaţiile dintre arbitrajul comercial internaţional şi jurisdicţiile statale

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 22-16. ISSN 1811-0770. (Cat. )
37. SMOCHINĂ, A.

Profesia de jurist-arbitru în Republica Moldova: starea de lucruri, probleme, abordări şi tendinţe

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 26-23. ISSN 1811-0770. (Cat. )
38. POSTOVAN, D.

Curtea de arbitraj la 25 de ani: realizări şi perspective

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 31-27. ISSN 1811-0770. (Cat. )
39. GRIBINCEA, L.

Soluționarea litigiilor comerciale interne și internaționale în Uniunea Europeană

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 35-32. ISSN 1811-0770. (Cat. )
40. MARTIN, C.

Arbitrabilitatea litigiilor în materie de societăţi comerciale

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 42-36. ISSN 1811-0770. (Cat. )
41. LAZĂR, D.

Aspecte și particularități privind recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrajelor comerciale internaționale pe teritoriul Republicii Moldova

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 54-43. ISSN 1811-0770. (Cat. )
42. DEACONU, .

Arbitrajul comercial în România – tendinţe şi dezvoltări actuale

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 57-55. ISSN 1811-0770. (Cat. )
43. OTAHONOV, F.

Перспективы развития международного коммерческого арбитража в Узбекистане

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 61-58. ISSN 1811-0770. (Cat. )
44. CIRICI, A.

Международный характер, толкование  и принцип добросовестности в применении источников права в арбитражной практике

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 77-68. ISSN 1811-0770. (Cat. )
45. BELOGLAVEK, A.

Куда движется арбитраж: есть ли у него друзья и враги?

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 82-78. ISSN 1811-0770. (Cat. )
46. PUNEV, B.

Арбитражная оговорка – самостоятельность и зависимость от материально-правового договора (болгарский опыт)

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 10-12(216-218), 67-62. ISSN 1811-0770. (Cat. )
47. STATI, V.

Condamnarea pentru o tâlhărie inexistentă: analiza unei spețe din jurisprudență

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 13-3. ISSN 1811-0770. (Cat. )
48. GRECU, R.

Evoluția istorică a noțiunii și definiției politicii penale

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 21-18. ISSN 1811-0770. (Cat. )
49. COPTILEȚ, V., ŞELENGA, N.

Legal obligations as an element of the juridical status of the person

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 17-14. ISSN 1811-0770. (Cat. )
50. CRAIU, N.

Le formalisme juridique français dans le processus de restructuration

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 25-22. ISSN 1811-0770. (Cat. )
51. COPTILEȚ, V., MALEARCIUC, O.

Единство и разделение властей в странах содружества независимых государств: общее и особенное

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 32-26. ISSN 1811-0770. (Cat. )
52. MIHALACHE, I.

Regimul de notificare și autorizare în activitatea operatorilor de transport rutier

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 39-33. ISSN 1811-0770. (Cat. )
53. CRAIU, N., FIODOROV, O.

Procedura de restructurare a întreprinderii insolvabile

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 47-40. ISSN 1811-0770. (Cat. )
54. VOICU, A.

The qualification of professional liability as a form of legal liability as basis for an approach
to the problem of malpractice in physical education and sport

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 53-48. ISSN 1811-0770. (Cat. )
55. MITITELU, C.

Reglementări ale Noului cod civil român privind logodna

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 62-59. ISSN 1811-0770. (Cat. )
56. DULGHERU, D.

Asigurarea independenţei judecătorilor prin prisma garanțiilor constituționale

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 67-65. ISSN 1811-0770. (Cat. )
57. ODAJIU, S.

Noţiunea şi caracteristica legitimei apărări conform legislaţiei penale autohtone

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 71-68. ISSN 1811-0770. (Cat. )
58. TOCAN, R.

Audierea martorului în cadrul procesului penal cu aplicarea metodelor speciale

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 75-72. ISSN 1811-0770. (Cat. )
59. CASTRAVEȚ, D.

Acțiunea în concurență neloială

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 81-76. ISSN 1811-0770. (Cat. )
60. FIODOROV, O.

Procedura confiscării speciale în cazul infracțiunii de spălare de bani

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 88-82. ISSN 1811-0770. (Cat. )
61. ROTARU, R.

Dedicare profesionalismului angajaților poliției prin lansarea de proiecte

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 92-89. ISSN 1811-0770. (Cat. )
62. CHIHAI, C.

Analiza juridico-penală a infracțiunii de uzurpare de calități oficiale (art. 351 CP RM )

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 100-93. ISSN 1811-0770. (Cat. )
63. DURĂ, N.

Despre caracterul prioritar al normelor dreptului internaţional privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, în raport cu cele ale dreptului naţional

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 58-54. ISSN 1811-0770. (Cat. )
64. ŞOLTOIAN, N., SOCOLOV, V., SOCOLOVA, L., BODIU, V.

Action of the substance: [Co (DH) 2 (This) 2] 2 [TiF6] 2H2O on the corrosive processes of Cm.3 steel in water

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 7-9(213-215), 75-72. ISSN 1811-0770. (Cat. )
65. VASILOI, V.

Spălarea banilor prin intermediul criptovalutelor

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 114-109. ISSN 1811-0770. (Cat. )
66. LEU, P., URSU, I.

Nerecunoașterea vinovăției: temei de aplicare a arestării preventive, or încălcarea prezumției nevinovăției

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 108-106. ISSN 1811-0770. (Cat. )
67. RAILEANU, V.

Incriminarea provocării ilegale a avortului în legislațiile penale moderne

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 105-99. ISSN 1811-0770. (Cat. )
68. DANILOV, A., CIOBANU, O.

Tranzacția de împăcare – actul de dispoziție ce contribuie la o disciplinare

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 98-95. ISSN 1811-0770. (Cat. )
69. NICHITA, R.

Concepții juridice privind dreptul fundamental la învățătură

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 94-88. ISSN 1811-0770. (Cat. )
70. RUSU, V.

Unele aspecte și perspective ale învățământului superior contemporan în contextul dezvoltării serviciului public în Republica Moldova

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 87-82. ISSN 1811-0770. (Cat. )
71. GOHELASVILI, G.

Современные проблемы и пути их решения способом модернизации учебного процесса с учётом важности междисциплинарных аспектов в высших учебных заведениях

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 81-80. ISSN 1811-0770. (Cat. )
72. URSU, V.

Rolul actelor normative extrapenale în perceperea naturii juridice a infracțiunilor de insolvabilitate

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 79-76. ISSN 1811-0770. (Cat. )
73. ANTOCI, A.

Аnаlizа juridiсă аl сontrаvеnțiеi рrеvăzutе dе аrt. 295 cod contravențional

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 75-70. ISSN 1811-0770. (Cat. )
74. SÎLI, V.

Conceptul şi trăsăturile infracţiunilor cu caracter terorist

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 69-64. ISSN 1811-0770. (Cat. )
75. ZAHARIA, S., ARSENI, I.

Проблемы квалификаций и идентификаций конструкции дистрибьюторского договора в системе договоров Республики Молдова

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 63-57. ISSN 1811-0770. (Cat. )
76. ZAHARIA, S.

Improvement of psychological and pedagogical competences of Komrat State University academic staff in the lifelong learning system

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 56-53. ISSN 1811-0770. (Cat. )
77. ZNAGOVAN, A.

Drept farmaceutic: aspecte juridice și legislative ale consumului de medicamente – izvoare ale reglementării juridice privind răspunderea pentru daunele cauzate sănătății (vieții)

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 52-47. ISSN 1811-0770. (Cat. )
78. ODAJIU, S.

Analiza instituției confiscării speciale în contextul infracțiunilor de contrabandă prin prisma practicii naționale și a curții europene a drepturilor omului

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 46-41. ISSN 1811-0770. (Cat. )
79. CICALA, A.

Influența curentelor religioase asupra incriminării avortului

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 40-36. ISSN 1811-0770. (Cat. )
80. GRÎJUC, V., LEU, P.

Unele particularități ale restabilirii documentelor judiciare dispărute în procesul penal din Republica Moldova

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 35-32. ISSN 1811-0770. (Cat. )
81. AIRAPETEAN, A., CORGOJA, M.

Aplicarea pedepsei închisorii persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 21 de ani – novaţie
în codul penal al Republicii Moldova

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 31-28. ISSN 1811-0770. (Cat. )
82. RUSU, V., URSU, I.

Reflecții de ordin doctrinar privind deosebirile și asemănările dintre expertizele judiciare și constatările tehnico-științifice și medico-legale

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 24-20. ISSN 1811-0770. (Cat. )
83. ARSENI, A.

Proces electoral fraudat – consecinţe juridice

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 19-13. ISSN 1811-0770. (Cat. )
84. ULIANOVSCHI, X.

Escrocheria în noua redacție a art. 190 alin.(1) Cod penal

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 4-6(210-212), 12-4. ISSN 1811-0770. (Cat. )
85. ARSENI, A.

Răspunderea constituţională a guvernanţilor – legitimitate şi oportunitate

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 1-3(207-209), 15-3. ISSN 1811-0770. (Cat. )
86. RENIȚĂ, G.

Huliganismul ce implică acţiuni care încalcă grosolan ordinea publică, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor: divergențe jurisprudențiale. Partea II

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 1-3(207-209), 31-16. ISSN 1811-0770. (Cat. )
87. CORJ, M.

Prin amendarea legii cu privire la avocatură, ce se urmărește (dorește): implementarea unei reforme structurale veridice și autentice sau a uneia formale?

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 1-3(207-209), 49-38. ISSN 1811-0770. (Cat. )
88. PALADE, A.

Organizarea activității sistemului judiciar în Republica Moldova în perioada 2003-2011. modificarea cadrului instituţional al sistemului judiciar în urma reformei din anul 2003

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 1-3(207-209), 57-50. ISSN 1811-0770. (Cat. )
89. SOROCEANU, I.

Omorul săvârşit asupra a două sau mai multor persoane. Abordări teoretice şi drept comparat

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 1-3(207-209), 62-58. ISSN 1811-0770. (Cat. )
90. CIUMAC, N.

Importanța semnelor facultative în stabilirea răspunderii penale

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 1-3(207-209), 65-63. ISSN 1811-0770. (Cat. )
91. BEZNIȚCHI, C.

Unele considerații privind clasificarea probelor în procedura penală

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 1-3(207-209), 70-66. ISSN 1811-0770. (Cat. )
92. DANILOV, A., CIOBANU, O.

Soluționarea acțiunii civile în procesul penal al Republicii Moldova

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 1-3(207-209), 74-71. ISSN 1811-0770. (Cat. )
93. CICALA, A., NICOLAESCU, D.

Violența domestică – cauză generatoare majoră a infracțiunii de provocare ilegală a avortului

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 1-3(207-209), 79-75. ISSN 1811-0770. (Cat. )
94. CERNALEV, V.

Amenda în sistemul pedepselor penale. Noțiune, aspecte juridice și dimensiunile pe care activează

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 1-3(207-209), 82-80. ISSN 1811-0770. (Cat. )
95. ZMEU, S.

Contradictorialitatea, egalitatea armelor şi formele istorice ale procesului penal

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 1-3(207-209), 85-83. ISSN 1811-0770. (Cat. )
96. ȚONCU, S.

Conceptul de procedură simplificată

. Revista Naţională de Drept. 2018, nr. 1-3(207-209), 88-86. ISSN 1811-0770. (Cat. )
2017
97. CIUMAC, N.

Aspecte istorice şi moderne de drept comparat privind infracţiunile flagrante

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 11(205), 56-54. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
98. CORJ, M.

De ce dilema unora – perioada școlarizării obligatorii – trebuia neapărat să fie soluționată de către Curtea Constituțională?

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 11(205), 28-20. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
99. GRAUR, G., ZAVATIN, V.

Instituția depășirii limitelor legitimei apărării

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 11(205), 46-40. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
100. PALADI, A.

Justiţia din Republica Moldova şi Spaţiul European

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 11(205), 39-34. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
101. SERBINOV, I.

Latura subiectivă a infracțiunilor de neglijență în serviciu (art.329 din codul penal)

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 11(205), 19-11. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
102. MORCOV, A.

Reflecții juridice privind imperativitatea pronunțării asupra reîncadrării juridice a faptei inculpatului de către instanța de judecată înainte de soluționarea fondului cauzei. Analiza incompatibilității

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 11(205), 50-47. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
103.

Reglementarea juridică a serviciului reabilitare medicală în Republica Moldova

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 11(205), 33-29. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
104. DRAGAN, F.

Rolul ombudsmanului în cadrul mecanismului organizatorico-funcțional de protecție juridică a drepturilor informaționale

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 11(205), 53-51. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
105. COSTACHI, G.

Societatea civilă și organizaţiile nonguvernamentale ca subiecți ai democrației și ai politicii de securitate

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 11(205), 7-3. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
106. CIUMAC, N.

Emoțiile sau starea emoțională a subiectului ca semn facultativ al laturii subiective

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 12(206), 47-43. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
107. ARAMĂ, E.

Mircea I. Manolescu – initiatorul Metodologiei juridice in Romania

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 12(206), 8-3. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
108. POPA, V.

Practica altor state în prevenirea delincvenţei juvenile

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 12(206), 27-22. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
109. ARNĂUT, V.

Procesul legislativ și procedura legislativă. Partea II

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 12(206), 35-31. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
110. BOZIANU, S.

Publicarea datelor cu caracter personal consemnate în hotărârile judecătorești: transparență decizională și lupta cu corupția sau ingerință arbitrară în viața privată a subiecților de date

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 12(206), 30-28. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
111. CARA, E.

Unele reflecţii privind subiectul infracţiunii de separatism: practica internaţională versus Republica Moldova

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 12(206), 42-36. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
112. COBÎȘENCO, I., FALĂ, M.

Principiul proporționalității măsurilor speciale de investigații – garanție a dreptului la viață privată

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 12(206), 56-48. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
113. RENIȚĂ, G.

Huliganismul ce implică acţiuni care încalcă grosolan ordinea publică, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor: divergențe jurisprudențiale. Partea I

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 12(206), 21-9. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
114. CODREANU, A.

Achizițiile publice – de la origini până la accepțiunile moderne în contextul valorificării unor instituții specifice acestui domeniu

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 10(204), 45-42. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
115. CIUMAC, N.

Cauzele determinante endogene și exogene ale criminalității

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 10(204), 56-54. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
116. PASAT, A.

Elementele de diferenţiere ale infracţiunilor electorale

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 10(204), 19-17. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
117. MANEA, V., COJOCARU, V.

Latura obiectivă a actului terorist prevăzut la alin.(1) art.278 CP RM

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 10(204), 12-3. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
118. DRAGAN, F.

Ştiința dreptului informațional – concept și metodologie

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 10(204), 33-29. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
119. POPA, V.

Subiecţii prevenirii infracţiunilor săvârşite de minori

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 10(204), 41-34. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
120. SERBINOV, I.

Subiectul infracțiunilor de neglijență în serviciu (art.329 Codul penal) Partea II

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 10(204), 28-20. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
121. GRAUR, G., ROTARU, R.

Reflecții privind conținutul strategiei securității Republicii Moldova și a României

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 10(204), 53-46. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
122. PLOTNIC, O., CIOCHINĂ, E.

Drepturile pacientului în Republica Moldova în contextul drepturilor omului

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 9(203), 8-3. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
123. SERBINOV, I.

Subiectul infracțiunilor de neglijență în serviciu (art.329 Codul penal) Partea I

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 9(203), 24-14. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
124. PASAT, A.

Analiza lucrărilor ştiinţifice cu privire la infracţiunile vamale în alte state

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 9(203), 29-25. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
125. PĂDURE, D.

Viziunea Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova asupra aplicării legii penale în timp: sinteza practicii judiciare

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 9(203), 39-30. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
126. MORCOV, A.

Modificarea acuzării în şedinţa de ju decată în sensul agravării ei. Probleme de drept procesual-penal

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 9(203), 45-40. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
127. CIUMAC, N.

Cauzele determinante endogene și exogeneale criminalității

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 9(203), 48-46. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
128. OGANESEAN, A.

Principiile interacțiunii în cadrul procesului penal

. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 9(203), 53-49. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
129. ARSENI, A. Onestitatea alegerilor – principiu edificatory al legitimităţii puterii. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 8(202), 10-3. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
130. CORJ, M. Sistemul electoral (majoritar, proportional sau mixt) optim pentru Republica Moldova. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 8(202), 25-11. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
131. FLOREA, V. Ответственность за врачебные преступления по уголовному законодательству различных стран. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 8(202), 30-26. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
132. PASAT, A. Infracţiunea de încăierare prevăzută în art.198 din partea specială a noului cod penal al României. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 8(202), 44-40. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
133. COJOCARU, V. Obiectul infracţiunilor prevăzute la art.278 cp rm (actul terorist). Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 8(202), 55-45. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
134. ANDRIUȚA, E. Reflecții normative cu privire la capacitatea juridică. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 8(202), 64-56. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
135. BUDECI, V., MORCOV, A. Limitele reîncadrării juridico-penale a faptei inculpatului de către instanța de judecată ex-officio. echitatea procedurii. aspecte practico-aplicative. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 8(202), 39-31. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
136. MANȚUC, E. Evenimentele juridice și eficientizarea activității de aplicare a dreptului. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 7(201), 44-42. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
137. MIHALACHE, I., OSADCII, M. Le régime juridique du transport public urbiain en vertu du droit Moldave. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 7(201), 7-3. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
138. ZAVATIN, V., GRAUR, G. Regiunile secesioniste ca premise de apariţie a terorismului contemporan. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 7(201), 32-27. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
139. GRAUR, G., ANTOCI, A. Rolul polițistului în aplanarea conflictelor din societatea civilă. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 7(201), 60-55. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
140. CARAJELEASCOV, C. Rolul procurorului în asigurarea respectării termenului rezonabil în cadrul urmăririi penale. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 7(201), 64-61. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
141. COSTACHI, G., COZMA, D. Securitatea persoanei prin prisma culturii juridice a funcţionarului public. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 7(201), 13-8. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
142. CARA, E. Separatismul – fenomen care atentează la suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 7(201), 48-45. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
143. CORJ, M. Sistemul electoral (majoritar, proporțional sau mixt) optim pentru Republica Moldova. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 7(201), 22-14. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
144. RUB, J. The existence of different perceptions between white -collar crimes and blue collar crimes. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 7(201), 54-49. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
145. SERBINOV, I. Unele considerații privind obiectul juridic al infracțiunilor de neglijență în serviciu (art. 329 Cod penal). Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 7(201), 41-33. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
146. RUB, J. Once a criminal, always a criminal? The challenge: coping with recidivisms as a part of national security. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 6(200), 55-51. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
147. RUB, J. „First samurai is pull”: the threat of trial operation, exploitation potential legal power to achieve goals. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 4(198), 51-48. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
148. RUB, J. Evil has never left us, it seems. So there is no need for it to return. It is here, it is now, and it is since hidden in the human historical memory. Revista Naţională de Drept. 2017, nr. 2(196), 45-42. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
2016
149. ŢURCAN, L., ZAMFIR, N., VIDAICU, M. Problem based learning at the law Schools. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 12(194), 4-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
150. MACOVEI, T. Salariatul – subiect al dreptului muncii. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 12(194), 11-5. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
151. CRIJANOVSCHI, S., BÎCU, S. Unele precizări privind conceptul de malpraxis medical în știința dreptului penal. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 12(194), 18-12. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
152. CHISARI-LUNGU, O. Rolul activității anchetatorilor judiciari și executorilor judiciary în implementarea reformei judecătorești în basarabia (a II-a jumătate a sec. XIX). Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 12(194), 24-19. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
153. KUCIUK, V. Coliziunile legislației naționale privind depozitarul central unic. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 12(194), 31-25. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
154. BÎTCA, I., DOGA, A. Considerații privind revocarea ofertei cu termen expres de opțiune. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 12(194), 37-32. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
155. VISTERNICEANU, D., RENIȚĂ, G. Dreptul la libera circulaţie vs interdicția de a părăsi țara în procedura de executare silită. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 12(194), 43-38. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
156. BĂBĂLĂU, D. Unele considerații privind obiectul infracțiunilor prevăzute la art.241 din codul penal. Partea II. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 12(194), 49-44. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
157. PRUTEAN, T. Obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copiii minori. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 12(194), 57-50. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
158. BUSUIOC, N. Preliminarii privind situațiile tipice și schemele metodologice de investigare a infracțiunii de evaziune fiscala. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 12(194), 62-58. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
159. BOZIANU, S. Caracteristica juridico-penală a inviolabilității vieții personale. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 12(194), 65-63. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
160. MOLDOVEANU, B. Mecanismul puterii în stat la etapa actuală. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 12(194), 68-66. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
161. ARAMĂ, E., JECEV, I. Organizarea judecătorească până la dominaţia Otomană. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 11(193), 4-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
162. PLOTNIC, O., CIOCHINĂ, E. Importanța sistemului de farmacovigilență în cadrul protecției consumatorului de medicamente. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 11(193), 14-10. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
163. CUZNEȚOV, A. Clasificarea contractelor comerciale. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 11(193), 20-15. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
164. MIHALACHE, I., CALUGAREANU, A. Instituţia transportului în reglementarea codului civil al Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 11(193), 26-21. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
165. FLOREA, V. Mass-media din România despre unele fărădelegi din sistemul ocrotirii sănătăţii. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 11(193), 28-27. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
166. JECEV, I. Procedura de judecată până la mijlocul secolului al XVI-lea. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 11(193), 30-29. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
167. BÎTCA, I., DOGA, A. Temeiul juridic al răspunderii ofertantului în cazul revocării abuzive a ofertei de a contracta. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 11(193), 40-37. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
168. VISTERNICEANU, D., RENIȚĂ, G. Aplicarea interdicției de a părăsi ţara în procedura de executare silită: condiții de drept substanțial și de drept procedural. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 11(193), 46-41. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
169. BĂBĂLĂU, D. Unele considerații privind obiectul infracțiunilor prevăzute la art.241 din codul penal. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 11(193), 52-47. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
170. COVALCIUC, I. Reflecții asupra evoluției istorice a reglementărilor normative privind activitatea specială de investigații. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 11(193), 57-53. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
171. CASTRAVEȚ, D. Prejudiciul – condiție esențială a răspunderii civile delictuale în materia concurenței neloiale. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 11(193), 65-58. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
172. STRATU, V. Nulitatea absolută și relativă a procesului-verbal cu privire la contravenție. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 11(193), 72-66. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
173. BOZIANU, S. Caracteristica juridico-penală şi criminologică a inviolabilității vieții personale. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 11(193), 76-73. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
174. PRUTEAN, T. Drepturile consumatorului în cazul procurări unui bun viciat. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 11(193), 80-77. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
175. BARBĂNEAGRĂ, A., TUDOR, L. Unele reflecţii juridice privind medierea în contextual recomandării nr.(2001) 9 a comitetului miniştrilor, cât şi unele observaţii critice privind decizia Curţii Constituţionale a României nr.23 din 20 ianuarie 2016. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 11(193), 9-5. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
176. MACOVEI, T. Studiu comparat privind concediul parental în legislația Republicii Moldova și în cea Europeană. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 11(193), 36-31. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
177. GÎRLA, L., RUB, J. White-collar crime and fraud: the definitional Issue. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 10(192), 35-28. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
178. CUZNEȚOV, A. Conceptualizarea dreptului contractelor comerciale. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 10(192), 38-36. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
179. JECEV, I. Procedura de judecată în timpul dominaţiei otomane. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 10(192), 40-39. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
180. MACOVEI, T. Dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilități. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 10(192), 44-41. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
181. CHISARI-LUNGU, O. Unele considerațiuni privind procesul de modernizare a justiției în Moldova și valahia până la unirea principatelor. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 10(192), 49-45. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
182. BĂBĂLĂU, D. Noțiunea „activitatea de întreprinzător” în contextual infracțiunilor prevăzute la art.241 din codul penal. Partea II. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 10(192), 65-59. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
183. CASTRAVEȚ, D. Deturnarea clientelei concurentului – abordări teoretice și practice. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 10(192), 70-66. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
184. PRUTEAN, T. Condiţii necesare pentru angajarea răspunderii pentru prejudiciul cauzat de minori. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 10(192), 77-71. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
185. PĂUN, A., PĂUN, P. Unele aspecte privind neconcordanţa dintre prevederile legale referitoare la desemnarea ofiţerului de investigaţie cu atribuţii de ofiţer de urmărire penală. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 10(192), 80-78. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
186. ARAMĂ, E., JECEV, I. Organizarea judecătorească în timpul dominaţiei otomane. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 10(192), 4-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
187. STATI, V. Concurența dintre art.190 și 361 din codul penal: analiza practicii judiciare neuniforme. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 10(192), 13-5. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
188. BRÎNZĂ, L., RENIȚĂ, G. Controverse legate de aplicarea în practică a art.291 CP RM Partea II. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 10(192), 27-14. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
189. SERBINOV, A. Obiectul material al infracțiunilor prevăzute la art.290 și 291 CP RM. Partea II. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 10(192), 58-50. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
190. BRÎNZĂ, L., RENIȚĂ, G. Controverse legate de aplicarea în practică a art.291 CP RM. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 9(191), 12-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
191. CUZNEȚOV, A. Regimul juridic al contractelor comerciale. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 9(191), 29-28. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
192. PLAMADEALA, G., BOTNARENCO, M. Unele observații referitoare la accepțiunile conceptului „șantaj” în Codul penal al Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 9(191), 33-30. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
193. BULIGA, D. Viața persoanei ca valoare socială unică, principal sau secundară ocrotită de legea penală. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 9(191), 41-34. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
194. BĂBĂLĂU, D. Noțiunea „activitatea de întreprinzător” în contextual infracțiunilor prevăzute la art.241 din codul penal. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 9(191), 47-42. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
195. CASTRAVEȚ, D. Instigarea la rezilierea contractului cu concurentul. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 9(191), 61-58. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
196. ŞANDROVSCHI, N. Valoarea și autoritatea precedentului în marile sisteme de drept. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 9(191), 76-67. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
197. GÎRLA, L., RUB, J. White-collar crimes in the public and private sectors of the Republic of Moldova. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 9(191), 27-13. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
198. SERBINOV, A. Obiectul material al infracțiunilor prevăzute la art.290 și 291 CP RM. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 9(191), 57-48. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
199. MARIAN, N. Culmea riscurilor de creditare aferente bancherului și protecția împotriva acestora. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 9(191), 66-62. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
200. STATI, V. Analiza de drept penal a infracțiunilor prevăzute la art.1812 din codul penal. Partea II. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 8(190), 9-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
201. LUPAȘCU, Z. Unificarea și armonizarea normelor juridice în domeniul activității vamale în procesul integrării europene. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 8(190), 14-10. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
202. FLOREA, V. Ответственность за нарушения авторского права и смежных прав (ст. 1851 Уголовного Кодекса РМ, ст. 96 Кодекса Правонарушений РМ). Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 8(190), 17-15. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
203. BĂBĂLĂU, D. Obiectul juridic al infracțiunilor prevăzute la art.241 din Codul Penal: aspecte introductive. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 8(190), 25-18. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
204. URSU, D. Conținutul obiectului juridic al infracțiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 8(190), 30-26. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
205. LUPAȘCU, Z., ZAGORNEANU, A. Armonizarea și aplicarea uniformă a reglementărilor legale ale regimurilor vamale cu privire la importul temporar de către statele aflate în procesul integrării europene. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 8(190), 34-31. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
206. LUNCA, I. Unele probleme privind interpretarea și aplicarea art.287 din codul penal. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 8(190), 49-43. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
207. LUNCA, I. Unele probleme privind interpretarea și aplicarea art.287 din codul penal. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 8(190), 49-43. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
208. ŞANDROVSCHI, N. Evoluția istorică a jurisprudenței în calitate de izvor de drept. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 8(190), 42-35. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
209. MARIAN, N. Exercitarea dreptului de gaj al bancherului și dificultățile procedurii. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 8(190), 60-55. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
210. NOVAC, C. Practicarea ilegală a activităţii financiare (art.2411 CP RM): aspecte teoretice şi practice. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 8(190), 54-50. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
211. STATI, V. Analiza de drept penal a infracțiunilor prevăzute la art.1812 din Codul penal. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 7(189), 13-8. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
212. GAFTON, L. Noțiunea și importanța apelului în procedura civilă. Aspecte istorice. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 7(189), 18-14. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
213. TULBURE, I. Sistemul normelor sociale. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 7(189), 24-19. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
214. ŞANDROVSCHI, N. Particularitățile jurisprundenței în calitate de izvor de drept. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 7(189), 36-30. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
215. NASTAS, A. Răspunderea penală pentru declarații cu rea-voință potrivit legislației unor state aparținând sistemului de drept continental. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 7(189), 39-37. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
216. MARIAN, N. Consecințele problematice ale excluderii dreptului băncii la solicitarea executării obligației debitorului. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 7(189), 44-40. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
217. BĂETU, A. Sesizarea din oficiu – mod general de sesizare. studiu comparativ între vechiul și noul Cod roman de procedură penală. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 7(189), 48-45. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
218. STRATU, V. Unele aspecte procedurale privind constatarea faptei contravenționale. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 7(189), 57-54. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
219. SAVVA, V., CIOBANU, S. Repere conceptuale privind infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 7(189), 53-49. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
220. VÎRLAN, P. Contractul de vânzare-cumpărare la licitație. Analiza juridică a legislației naționale și internațonale și accepțiunile juridice ale acestuia. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 7(189), 64-58. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
221. URSU, D. Motivul infracțiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant (art.1661 CP RM). Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 7(189), 29-25. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
222. GLADCHI, G., POPA, V. Particularitățile determinării criminologice a criminalității minorilor. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 7(189), 7-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
223. BRÎNZĂ, S. Din nou despre interpretarea noțiunii de prostituție în practica judiciară a Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 6(188), 9-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
224. CÎRNAȚ, T., PAVLENCU, M., COSTISANU, V. Dizabilitate versus persoane cu nevoi speciale. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 6(188), 15-10. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
225. PLOTNIC, O., CIOCHINĂ, E. Deficiențe legale în cadrul consumului de pe piața medicamentelor și produselor farmaceutice. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 6(188), 19-16. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
226. MIHALACHE, I., ALEXEEVA, V. Persoana fizică ca subiect al dreptului afacerilor. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 6(188), 24-20. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
227. ŢURCAN, L. Reformele administrative în ţările democratice la sfârştul sec.XX-începutul sec.XXI. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 6(188), 28-25. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
228. TULBURE, I. Reglementarea socială – condiție indispensabilă a comportamentului uman. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 6(188), 34-31. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
229. GAFTON, L. Evoluția societăţilor cu răspundere limitată în Republica Moldova. Aspect comparativ. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 6(188), 39-35. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
230. MARIAN, N. Noţiunea şi natura juridică a contractului de credit bancar. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 6(188), 46-40. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
231. CAZACU, D. Particularitățile stabilirii competenței teritoriale a statului în dreptul internațional public. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 6(188), 51-47. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
232. PETRE, A. Aspecte juridice şi financiare privind cultele religioase în Europa. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 6(188), 57-52. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
233. URSU, D. Aspecte teoretice și practice privind scopul infracțiunii de tortură (art.1661 alin.(3) CP RM). Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 6(188), 62-58. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
234. DRĂGAN, A. Frauda informatică în sistemul infracțiunilor contra patrimoniului în noul Cod penal român. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 6(188), 67-63. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
235. FLOREA, V. Вопросы ответственности согласно статьям 256, 324 и 330 УК РМ. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 6(188), 30-29. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
236. ARSENI, A. Angajarea răspunderii guvernului – metodă de „intervenţie” în funcţia legislativă a statului. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 5(187), 7-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
237. GÎRLA, L., RUB, J. Terror attacks: ring around the existence threatens of over a billion people of the world. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 5(187), 30-27. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
238. MIHALACHE, I., HILOTII, P. Participanţii la raporturile de transport rutier de personae. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 5(187), 43-37. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
239. CORJ, M. Orice eroare a autorităților este în defavoarea contribuabililor. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 5(187), 52-44. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
240. CURMEI, I., GUȚAN, V. Abordarea infracțiunii de constrângere de a face declarații peste hotarele Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 5(187), 62-53. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
241. BEJANU, A. Aplicarea mijloacelor tehnice de control la depistarea contrabandei comisă prin trimiterile poştale internaţionale: aspecte teoretico-practice. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 5(187), 68-63. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
242. CAZACU, D. Particularitățile stabilirii competenței teritoriale a statului în dreptul internațional public. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 5(187), 72-69. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
243. BRÎNZĂ, L., RENIȚĂ, G. Delimitarea infracțiunilor prevăzute la art.187 CP RM de infracțiunile prevăzute la art.190 CP RM: examen de practică judiciară. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 5(187), 16-8. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
244. POSTOVAN, D. Are președintele Republicii Moldova dreptul discreționar la desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru?. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 5(187), 26-17. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
245. GLADCHI, G., POPA, V. Conceptul și particularitățile criminologice ale criminalității minorilor. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 5(187), 36-31. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
246. GÎRLA, L., RUB, J. Fight against terrorism by trial. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 4(186), 12-9. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
247. MACOVEI, T. Subiecții litigiilor de muncă. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 4(186), 17-13. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
248. KUCIUK, V., RAHMANI, U. The legal basis for imposing taxes. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 4(186), 22-18. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
249. ŢÎGANAȘ, I. Unele clauze esențiale ale contractului de autor. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 4(186), 26-23. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
250. PROCA, L. Reglementări privind prestarea unor servicii de asistență socială de tip comunitar și specializat. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 4(186), 37-27. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
251. PAVLIUC, G. Fapta prejudiciabilă în cazul infracțiunilor prevăzute la alin.(11), lit.a) și c) alin.(2) art.349 din codul penal. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 4(186), 48-38. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
252. BRAGOI, C. Contractul administrativ în serviciul public. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 4(186), 51-49. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
253. BULGARI, C. Exercitarea acțiunii civile în cadrul procesului penal: conotații teoretice și practice. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 4(186), 57-52. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
254. CRIGAN, D. Aspecte terminologice aplicate procedurilor de revizuire a constituţiilor. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 4(186), 60-58. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
255. BRAGARU, A. Proporționalitatea interesului public și a interesului privat în domeniul executării hotărârii judecătorești. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 4(186), 65-61. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
256. STATI, V. Comercializarea motorinei importate pentru consum propriu sau utilizarea acesteia contrar destinației (art.2401 CP RM): analiză de drept penal. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 4(186), 8-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
257. BRÎNZĂ, S. Considerații referitoare la caracterizarea omorului săvârșit prin mijloace periculoase pentru viața sau sănătatea mai multor persoane (lit.m) alin.(2) art.145 CP RM). Partea II. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 3(185), 9-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
258. ULIANOVSCHI, X. Tăinuirea de date sau prezentarea intenţionată de date neautentice despre poluarea aerului. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 3(185), 18-10. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
259. STATI, V. Fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulație și utilizarea acestora (art.2501 CP RM): Aspecte de drept penal. Partea II. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 3(185), 26-19. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
260. GÎRLA, L., RUB, J. Fight against terrorism poses especially challenging questions for democratic countries. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 3(185), 31-27. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
261. ŢURCAN, L. Aspecte de drept comparat privind ministerele. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 3(185), 39-36. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
262. ŢURCAN, D., BELIBAN-RAȚOI, L. Actele juridice încheiate sub condiție. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 3(185), 46-40. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
263. PÎNTEA, A. Accepţiunea bănuielii rezonabile potrivit legislaţiei procesual penale. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 3(185), 55-51. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
264. PAVLIUC, G. Elementele constitutive subiective ale infracțiunilor prevăzute la art.349 din Codul penal. Partea II. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 3(185), 61-56. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
265. ANDRIUȚA, E. Coraportul capacităţii juridice cu capacitatea juridică civilă. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 3(185), 64-62. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
266. CRIGAN, D. Reflecții teoretice privind revizuirea constituțiilor. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 3(185), 67-65. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
267. MIHALACHE, I., HILOTII, P. Subiecții activității de întreprinzător din domeniul transportului rutier de persoane. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 3(185), 35-32. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
268. ŢURCAN, L., POPOVICI, C. Considerații generale privind competenţa autorităţii administraţiei publice. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 3(185), 50-47. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
269. BRÎNZĂ, S. Considerații referitoare la caracterizarea omorului săvârșit prin mijloace periculoase pentru viața sau sănătatea mai multor persoane (lit.m) alin.(2) art.145 CP RM). Partea I. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 2(184), 9-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
270. ULIANOVSCHI, X. Încălcarea regulilor de circulaţie a substanţelor, materialelor şi deşeurilor radioactive, bacteriologice sau toxice. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 2(184), 19-13. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
271. STATI, V. Fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulație și utilizarea acestora (art.2501 CP RM): Aspecte de drept penal. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 2(184), 27-20. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
272. ULIANOVSCHI, G., CURMEI, I. Subiectul şi latura subiectivă a infracţiunii de constrângere de a face declaraţii. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 2(184), 30-28. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
273. GÎRLA, L., RUB, J. Will it ever be possible and how to profile the terrorist?. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 2(184), 35-31. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
274. MIHALACHE, I., HILOTII, P. Practica examinării litigiilor cu privire la regimul de autorizare în transportul rutier de personae. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 2(184), 40-36. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
275. PAVLIUC, G. Elementele constitutive subiective ale infracțiunilor prevăzute la art.349 din Codul penal. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 2(184), 49-43. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
276. PÎNTEA, A. Bănuiala rezonabilă şi dreptul la apărare. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 2(184), 56-50. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
277. CARAMAN, N. Caracteristici tipologice ale personalităţii femeii criminale. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 2(184), 60-57. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
278. HUMĂ, I. Identitate şi globalizare. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 2(184), 12-10. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
279. ULIANOVSCHI, G., CURMEI, I. Latura obiectivă a infracţiunii de constrângere de a face declaraţii. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 1(183), 9-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
280. MIHALACHE, I., HADÎRCA, V. Definirea și trăsăturile distinctive ale contractului de transport rutier de persoane. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 1(183), 14-10. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
281. RAILEAN, P. Asigurarea legalităţii constrângerii juridice – sarcină importantă a justiţiei contemporane. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 1(183), 29-24. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
282. GUMANIUC, V. Metodele de resocializare a condamnaților. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 1(183), 50-48. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
283. BOZIANU, S. Caracteristica juridico-penală a inviolabilității vieții personale. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 1(183), 55-51. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
284. PRODAN, S. Aspecte de drept comparat privind contaminarea cu maladia SIDA. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 1(183), 35-30. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
285. COSTACHI, G. Asigurarea securităţii persoanei prin educaţia pentru drepturile omului şi dezvoltarea culturii drepturilor omului. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 1(183), 19-15. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
286. ŢURCAN, L. Tipuri de guverne contemporane. Aspecte de drept comparat. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 1(183), 23-20. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
287. PAVLIUC, G. Obiectul material și victima în cazul infracțiunilor prevăzute la art.349 din Codul Penal. Revista Naţională de Drept. 2016, nr. 1(183), 47-36. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
2015
288. BRÎNZĂ, L. Legitima apărare și scuza provocării în lumina reglementărilor juridico –penale din România și din Republica Moldova. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 12(182), 15-10. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
289. MIHALACHE, I. Licențierea activității de întreprinzător în domeniul transportului rutier de persoane. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 12(182), 20-16. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
290. MARTIN, D., COPEȚCHI, S. Încălcarea egalității în drepturi a cetățenilor (art.176 CP RM ) vs discriminarea în câmpul muncii în baza criteriului de sex. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 12(182), 25-21. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
291. MACOVEI, T. Condiții de fond și de formă privind încheierea contractului individual de muncă. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 12(182), 32-26. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
292. COPEȚCHI, S., HADÎRCĂ, I. Calificarea acțiunilor/inacțiunilor participanților la infracțiune. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 12(182), 44-35. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
293. PRODAN, S. Elementele constitutive obiective ale infracțiunii prevăzute la art.306 Cod penal al Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 12(182), 48-45. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
294. MORARU, E., STAHI, T. Natura juridică a răspunderii statului în doctrina şi legislaţia românească. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 12(182), 51-49. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
295. ŢUȚUIANU, I. Libertatea de exprimare în viziunea dreptului comunitar. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 12(182), 55-52. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
296. SELEVESTRU, I. Latura subiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.191 „delapidarea averii străine” din Codul penal. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 12(182), 67-59. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
297. ŢARANU, L. Unele particularități privind înregistrarea de stat a actului de divorț. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 12(182), 70-68. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
298. GHERASIM, D. Particularitățile audierii expertului în cadrul cercetării judecătorești. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 12(182), 75-71. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
299. CHISARI-LUNGU, O. Reflecții privind instituirea judecătoriilor de pace în Basarabia în a doua jumătate a secolului XIX. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 12(182), 79-76. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
300. STATI, V. Infracțiunile legate de gestiunea sau supravegherea băncii (art.2391 ȘI 2392 din Codul penal): analiză juridico-penală. Partea II. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 12(182), 9-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
301. FLOREA, V. Panica în rândurile medicilor din România. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 12(182), 34-33. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
302. RUB, J. Global risk of terrorism: a criminological review. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 12(182), 58-56. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
303. GÎRLA, L., RUB, J. Aspects of upgrading the legal system that handles terrorist offenders and those harmed by terrorist activities. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 11(181), 9-5. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
304. MIDRIGAN, P. Unele aspecte referitor la accesul liber la justiţie al consumatorilor prin prisma plăţii taxei de stat. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 11(181), 17-10. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
305. STATI, V. Infracțiunile legate de gestiunea sau supravegherea băncii (art.2391 și 2392 din codul penal): analiză juridico-penală. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 11(181), 24-18. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
306. MIHALACHE, I. Răspunderea contravențională în transportul rutier de pasageri. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 11(181), 30-25. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
307. HADÎRCĂ, I., COPEȚCHI, S. Calificarea infracţiunilor în cazul concurenței dintre o normă generală și una specială. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 11(181), 37-31. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
308. ŢUȚUIANU, I. Reglementări juridice privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor în România. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 11(181), 46-42. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
309. PRODAN, S. Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de insolvabilitate reglementate de legislaţia penală a altor ţări. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 11(181), 54-50. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
310. PAVLIUC, G. Obiectul juridic generic și obiectul juridic special al infracțiunilor prevăzute la art.349 din Codul penal. Partea II. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 11(181), 61-55. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
311. RUSU, L. Acuzarea în cadrul procesului penal contradictorial. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 11(181), 66-62. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
312. ŢARANU, L. Aspecte esențiale privind modul de înregistrare a actului de naştere. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 11(181), 70-67. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
313. ILANA, A. Concordatul preventiv – procedurӑ de prevenire a insolvenței reglementată în legislațiile europene. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 11(181), 87-83. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
314. BĂIEȘU, A., BOLOGAN, D. Unele reflecții referitoare la definirea termenului de „cartel”. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 11(181), 4-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
315. CRIJANOVSCHI, S., HARMANIUC, P. Necesitatea umană ca fundament al motivației infracționale prin prisma științei psihologice și a dreptului penal. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 11(181), 41-38. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
316. RUSU, G., ROTUNDU, E. Particularităţile raporturilor juridice în dreptul vamal. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 11(181), 49-47. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
317. SANDUȚA, V. Servicii bancare cu un potențial impact grav pentru consumatori. Aspecte comparate. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 11(181), 79-71. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
318. CHISARI-LUNGU, O. Unele considerații privind organizarea și funcţionarea tribunalului de Chişinău. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 11(181), 82-80. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
319. ULIANOVSCHI, X. Noţiunea şi caracterizarea generală a infracţiunilor ecologice. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 10(180), 9-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
320. MIDRIGAN, P. Unele aspecte ale protecţiei drepturilor consumatorilor în procesul Insolvabilităţii. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 10(180), 18-10. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
321. GÎRLA, L., RUB, J. Side judges to reduce the blindness of justice -fight against crime by changing the punishment system in the states of Moldova and Israel. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 10(180), 45-38. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
322. PRODAN, S. Măsurile alternative privaţiunii de libertate prin prisma standardelorb internaţionale. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 10(180), 49-46. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
323. CASTRAVEȚ, D. Aspecte teoretice privind conceptul de concurență comercială. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 10(180), 71-65. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
324. TANASE, E. Asistenţa juridică – garanţie preliminară desfăşurării unui proces echitabil. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 10(180), 75-72. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
325. PAVLENCU, M. Discriminarea şi egalitatea din perspectiva persoanelor cu dizabilităţi. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 10(180), 87-83. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
326. POPOV, R. Aplicarea art.256 și 324 din codul penal pentru infracțiunile comise de către cei din personalul instituțiilor medico-sanitare sau din personalul instituțiilor de învățământ. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 10(180), 28-19. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
327. POPOV, R. Aplicarea art.256 și 324 din codul penal pentru infracțiunile comise de către cei din personalul instituțiilor medico-sanitare sau din personalul instituțiilor de învățământ. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 10(180), 28-19. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
328. CRIJANOVSCHI, S., POIANĂ, T. Rejudecarea în caz de extrădare sau predare în baza unui mandat european de arestare în practica judiciară a României. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 10(180), 37-29. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
329. SELEVESTRU, I. Urmările prejudiciabile și legătura cauzală în ipoteza infracțiunilor prevăzute la art.191 „delapidarea averii străine” din codul penal. Partea II. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 10(180), 55-50. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
330. PAVLIUC, G. Obiectul juridic generic și obiectul juridic special al infracțiunilor prevăzute la art.349 din codul penal. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 10(180), 64-56. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
331. FURCULIȚĂ, A. Complexitatea raportului juridic de muncă cu implicarea străinilor în calitate de subiecți. Atipicul raportului de muncă imigrațional. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 10(180), 82-76. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
332. ULIANOVSCHI, X. Legitima apărare: Aspecte juridico -penale militare. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 9(179), 17-13. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
333. CÎRNAȚ, T., PAVLENCU, M. Protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi la nivel european. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 9(179), 24-18. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
334. GÎRLA, L., RUB, J. Psychological portrait of the white –collar offender: decision -making and rational choice. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 9(179), 33-25. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
335. MACOVEI, T. Noțiunea și trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 9(179), 38-34. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
336. SELEVESTRU, I. Urmările prejudiciabile și legătura cauzală în ipoteza infracțiunilor prevăzute la art.191 „delapidarea averii străine ” din Codul penal. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 9(179), 47-41. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
337. CAȚAVEICĂ, E. Interpretarea restrictivă şi interpretarea extensivă în contextul convenției europene a drepturilor omului. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 9(179), 50-48. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
338. LUNGU, A. Consideraţii teoretico -practice privind instituţia protecţiei datelor cu character personal ale salariatului. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 9(179), 72-67. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
339. STATI, V. Reglementarea răspunderii pentru infracțiunile prevăzute la art.330² „îmbogățirea ilicită” din codul penal: controverse, soluții, perspective. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 9(179), 12-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
340. CORCEA, N. „Dreptul la corecție ” versus violența în familie asupra copiilor: Studii de caz. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 9(179), 61-51. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
341. SORBALA, M. Analiza sub aspect de drept comparat a infracțiunilor de reținere sau arestare ilegală în legislația penală a altor state. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 9(179), 66-62. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
342. BRÎNZĂ, S. Reflecţii cu privire la necesitatea definirii legislative a noţiunii de prostituţie. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 8(178), 9-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
343. MIHALACHE, I., BERDILO, R. Corelația dintre legislația cu privire la transporturi și legislația cu privire la protecția consumatorilor. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 8(178), 18-15. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
344. GÎRLA, L., RUB, J. White -collar crime: definitional issues and classification. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 8(178), 26-19. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
345. COPEȚCHI, S. Rolul clasificării semnelor componenţei de infracţiune la calificarea infracţiunilor. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 8(178), 39-33. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
346. RUSU, V., SORBALA, M. Delimitarea reținerii sau arestării ilegale de alte infracțiuni conexe. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 8(178), 44-40. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
347. LUCA, A. Reglementări internaţionale speciale privind lucrătorii migranţi la nivel universal. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 8(178), 50-45. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
348. RUSU, V., COVALCIUC, I. Unele reflecții asupra sistemului și conținutului principiilor activității speciale de investigații. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 8(178), 54-51. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
349. SELEVESTRU, I. Fapta prejudiciabilă din cadrul infracțiunilor prevăzute la art.191 „delapidarea averii străine” din codul penal Partea II. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 8(178), 60-55. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
350. CORCEA, N. Analiza practicii judiciare în material infracțiunii de violență în familie (art.2011 CP RM): concluzii și recomandări. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 8(178), 70-61. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
351. MUNTEAN, A. Problema imunităţilor în contextul respectării principiului constituţional al egalităţii. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 8(178), 80-77. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
352. ULIANOVSCHI, X. Starea de extremă necesitate și reținerea infractorului: Aspecte juridico -penale militare. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 8(178), 14-10. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
353. RUSU, V., GHERASIM, D. Unele reflecții asupra limitelor cercetării judecătorești în procesul penal al Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 8(178), 32-27. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
354. FRUNZE, M. Profilul mercenarului în acțiuni teroriste: implicații criminologice și de drept penal substanțial. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 8(178), 76-71. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
355. CIOBANU, I., NEGRUȚĂ, A. Evoluţia pedepselor ca sancţiuni de drept penal. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 7(177), 17-14. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
356. CUZNEȚOV, A., PRISĂCARI, C. Evoluţia cheltuielilor de executare în sistemul de drept al Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 7(177), 31-28. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
357. MACOVEI, T. Cercetarea accidentelor de muncă. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 7(177), 38-32. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
358. PROCA, L. Dreptul la indemnizaţii al persoanelor asigurate şi neasigurate în perioada de maternitate, creştere şi îngrijire a copilului. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 7(177), 47-39. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
359. SELEVESTRU, I. Fapta prejudiciabilă din cadrul infracțiunilor prevăzute la art.191 „delapidarea averii străine” din Codul Penal. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 7(177), 52-48. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
360. CORCEA, N. Latura subiectivă a violenței în familie prevăzute la alin.(1) art.2011 CP RM. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 7(177), 57-53. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
361. ALCAZ, N. Noțiunea și principiile flexicurității. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 7(177), 63-58. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
362. LUCA, A. Protecţia migranţilor în baza convenţiei europene a drepturilor omului şi a cartei sociale europene. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 7(177), 69-64. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
363. ŢARANU, L. Caracterele juridice ale atributelor de identificare a persoanei fizice. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 7(177), 74-70. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
364. OLTU, V., PAVEL, I. Eroarea în cazul comiterii infracțiunii și posibilitatea aplicării unor circumstanțe care înlătură urmărirea penală. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 7(177), 79-75. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
365. PAVEL, I., GAVAJUC, S. Primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației: elemente care indică pericolul social și justificarea incriminării. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 7(177), 84-80. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
366. AVORNIC, G., POSTOVAN, D. Fundamente teoretice şi practice care alimentează necesitatea aplicării (utilizării) „dreptului discreţionar ”. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 7(177), 11-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
367. CUZNEȚOV, A. Evoluția contractelor comerciale. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 7(177), 13-12. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
368. CORJ, M. Data emiterii, aprobării sau adoptării actului oficial. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 7(177), 27-18. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
369. AVORNIC, G., GRECU, R. Constantin Stere – professor și rector universitar. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 6(176), 17-14. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
370. AVORNIC, G., GRECU, R. Opera juridică a lui Constantin Stere – tezaur științific nevalorificat. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 6(176), 10-5. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
371. MIHALACHE, I. Opera juridică a lui Constantin Stere în procesul de recepţionare a dreptului roman. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 6(176), 23-21. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
372. MâȚĂ, D. Locul lui Constantin Stere în gândirea juridică românească. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 6(176), 39-34. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
373. CĂRBUNE, R. Aspecte teoretico -metodologice în analiza partidului politic şi a campaniei electorale prin prisma ideilor lui Constantin Stere. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 6(176), 43-40. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
374. DUBCOVEȚCHI, A. Democraţia – un regim necesar pentru omenire. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 6(176), 48-44. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
375. HUMĂ, I. Despre opera juridică steriană în faza gândului ce se înfiripa. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 6(176), 13-11. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
376. GRECU, R., COPTILEȚ, V. Contribuţia lui Constantin Stere la modernizarea instituţiilor naţionale: anteproiect de constituție. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 6(176), 20-18. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
377. ANTOCI, A. Aspecte istorice și probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în raport cu asigurarea confidențialității urmăririi. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 6(176), 27-24. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
378. TURLIUC, C., BALAN, M. Constantin Stere şi Constituţia României din 1923. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 6(176), 33-28. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
379. ULIANOVSCHI, X. Participaţia la infracţiunile militare. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 5(175), 6-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
380. MIHALACHE, I. Dificultăți în aplicarea legii nr.553/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 5(175), 10-7. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
381. CÎRNAȚ, T., CIOBANU, O. Controlul vamal al mărfurilor şi mijloacelor de transport. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 5(175), 15-11. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
382. POSTOVAN, D. Dreptul poliţienesc şi „dreptul discreţionar”. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 5(175), 34-22. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
383. SELEVESTRU, I. Obiectul material al infracţiunilor prevăzute la art.191 „delapidarea averii străine ” din Codul penal. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 5(175), 45-39. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
384. CORCEA, N. Unele concluzii privind violența în familie și faptele conexe în dreptul penal comparat. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 5(175), 52-46. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
385. OTGON, A. Conceptul și caracterele juridice ale dreptului de proprietate comună pe cote –părți. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 5(175), 57-53. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
386. POPA, C. Analiza doctrinară a rolului, funcțiilor, realizării și protecției constituției în statul de drept. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 5(175), 60-58. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
387. CIOBANU, O. Dimensiuni teoretico -practice de realizare a controlului ulterior. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 5(175), 65-61. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
388. ŢURCAN, P. Clasificarea taxelor vamale. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 5(175), 70-66. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
389. MACOVEI, G. Primirea cererii introductive și intentarea procesului civil în vederea examinării cauzelor de insolvabilitate. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 5(175), 76-71. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
390. GHETMANȚEV, M. Сутність та зміст застосування норм цивільного процесуального права. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 5(175), 84-81. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
391. CIOBANU, I., NEDELCU, N. Coraportul legăturii cauzale cu alte elemente ale componenţei de infracţiune. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 5(175), 21-16. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
392. ŞTEFĂNOAIA, M. Cercetări ştiinţifice referitoare la infracţiunile privind traficul de persoane. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 5(175), 38-35. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
393. LUNCA, I. Reflecţii critice privind proiectul de modificare a art.201(1) CP RM. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 5(175), 80-77. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
394. AVORNIC, G., POSTOVAN, D. Instituţia Avocatului Poporului (ombudsmanul) şi „dreptul discreţionar”. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 4(174), 11-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
395. STATI, V., POPOV, R. Unele precizări cu privire la înţelesul noţiunii „persoană publică” (alin.(2) art.123 din Codul Penal). Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 4(174), 22-12. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
396. CIOBANU, I., NEDELCU, N. Locul întâmplării în cadrul determinismului şi al incidentului (cazus-ului) în dreptul penal. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 4(174), 24-23. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
397. ŞTEFĂNOAIA, M. Subiectul infracţiunilor privind traficul de personae în dreptul comparat. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 4(174), 40-36. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
398. BOTNARENCO, M. Latura subiectivă a infracțiunii de hărțuire sexuală. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 4(174), 49-41. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
399. CORCEA, N. Violența asupra copilului în familie: aspecte juridico -penale. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 4(174), 60-54. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
400. SELEVESTRU, I. Obiectul material al infracţiunilor prevăzute la art.191 „delapidarea averii străine” din Codul Penal. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 4(174), 67-61. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
401. SELEVESTRU, I. Obiectul material al infracţiunilor prevăzute la art.191 „delapidarea averii străine” din Codul Penal. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 4(174), 67-61. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
402. ŢARANU, L. Noţiunea legală a persoanei fizice și atributele de identificare a acesteia. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 4(174), 72-68. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
403. ANDRIUȚA, E. Aspecte problematice cu privire la legalitatea lipsirii de capacitate juridică a persoanelor fizice. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 4(174), 53-50. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
404. CIOBANU, O. Caracteristica principiilor de realizare a controlului vamal. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 4(174), 76-73. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
405. ŢURCAN, P. Conceptul de tarif vamal ca instrument principal de realizare a reglementării tarifare. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 4(174), 80-77. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
406. CÎRNAȚ, T., ŢURCAN, P. Evoluția reglementărilor tarifare ca parte componentă a politicii vamale a statului. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 4(174), 30-25. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
407. ZAPOROJAN, V., STRATAN, S. Incidența unei hotărâri definitive și irevocabile de condamnare asupra mandatului parlamentar. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 4(174), 35-31. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
408. AVORNIC, G., POSTOVAN, D. Instituţia Avocatul Poporului (ombudsmanul) şi „dreptul discreţionar”. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 3(173), 8-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
409. ULIANOVSCHI, X., DOGARU, M. Elementul subiectiv şi caracterul personal al răspunderii penale în cazul persoanelor juridice. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 3(173), 15-9. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
410. CIOBANU, I., NEGRUȚĂ, A. Bazele conceptuale privind justiţia penală şi actul criminal. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 3(173), 18-16. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
411. MACOVEI, T. Disciplina muncii – condiție obiectivă a procesului de muncă. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 3(173), 25-19. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
412. PROCA, L. Ce sunt prestaţiile sociale. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 3(173), 37-26. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
413. BOIȘTEANU, E. Consideraţii generale privind dreptul salariaţilor la administrarea unităţii prin prisma legislaţiei muncii şi a managementului organizaţiei. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 3(173), 40-38. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
414. SELEVESTRU, I. Obiectul juridic al infracţiunilor prevăzute la art.191 „delapidarea averii străine” din Codul Penal. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 3(173), 48-41. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
415. CORCEA, N. Hotărârile Curții Europene pentru drepturile omului Cu privire la violența în familie: cazurile contra Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 3(173), 56-49. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
416. LUNGU, A. Concepte generale privind flexibilitatea raporturilor juridice de muncă. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 3(173), 60-57. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
417. STATI, V. Observaţii critice referitoare la modificările şi completările operate la 22.12.2014 în Hotărârea plenului Curţii Supreme de Justiţie „cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 2(172), 18-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
418. BOIȘTEANU, E. Unele reflecţii juridice privind elucidarea conceptului de „forme ale parteneriatului social ” în legislaţia muncii a Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 2(172), 36-33. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
419. MARTIN, D., COPEȚCHI, S. Calificarea concursului de infracţiuni Partea II. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 2(172), 43-37. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
420. CORCEA, N. Violența sexuală – ca modalitate a violenței în familie: implicații juridico -penale. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 2(172), 47-44. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
421. UNGUREANU, C. Fenomenul asocierii în Republica Moldova. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 2(172), 52-48. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
422. COSTACHI, G. Reflecţii asupra dezvoltării societăţii civile în Republica Moldova. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 2(172), 27-23. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
423. MIHALACHE, I. Problemele juridice ale transportului rutier de bagaje neînsoțite (colete). Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 2(172), 22-19. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
424. MIHALACHE, I. Problemele juridice ale transportului rutier de bagaje neînsoțite (colete). Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 2(172), 22-19. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
425. CUZNEȚOV, A., COJOCARU, O. Conceptul și trăsăturile specific ale contractelor comerciale. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 2(172), 29-28. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
426. FLOREA, V. Infracţiunile săvârşite de minori şi cu participarea lor în Republica Moldova. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 2(172), 32-30. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
427. HUMĂ, I. O perspectivă filosofico -juridică asupra valorilor vieții. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 1(171), 6-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
428. MIHALACHE, I. Statutul juridic al bagajelor în transportul rutier de personae. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 1(171), 19-15. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
429. CUZNEȚOV, A., COJOCARU, O. Apariția și dezvoltarea dreptului contractelor comerciale în epoca antică. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 1(171), 22-20. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
430. MARTIN, D., COPEȚCHI, S. Calificarea concursului de infracţiuni. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 1(171), 28-23. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
431. PLOP, A. Necesitatea apărării întreruperii cursului sarcinii în condiţii de siguranţă prin mijloace juridico -penale. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 1(171), 43-39. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
432. DRĂGAN, A. Falsul informatic în viziunea noului cod penal român şi a codului penal al Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 1(171), 47-44. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
433. CAPTAR, G. Asigurarea anticipată a cetățenilor cu pensii – ca necesitate obiectivă de reducere a influenţei nocive a factorilor profesionali. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 1(171), 61-56. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
434. GUȚULEAC, V. Rolul și locul dreptului contravențional în sistemul național al dreptului. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 1(171), 14-7. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
435. BOTNARENCO, M. Hărțuirea sexuală – formă de discriminare?. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 1(171), 38-29. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
436. CORCEA, N. Identificarea etimologică a termenului „violența în familie”. Revista Naţională de Drept. 2015, nr. 1(171), 55-48. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
2014
437. VOLCINSCHI, V., BORDIAN, M. Natura juridică a raportului de furnizare a energieielectrice consumatorilor casnici (prin prisma contenciosului administrativ). Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 12(170), 8-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
438. CUZNEȚOV, A., SUHAN, C. Particularităţile dezvoltării și aplicării comunicării orale în procesul studierii disciplinei Dreptul afacerilor prin prisma metodei proiectului (articol didactic). Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 12(170), 26-17. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
439. ZAPOROJAN, V., STRATAN, S. Consideraţii teoretico-practice privind instituţia angajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 12(170), 31-27. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
440. PRODAN, S. Conceptualizarea corupției prin prisma reglementărilor naționale și internaționale în contextual integrării în spațiul European. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 12(170), 41-39. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
441. ZAPOROJAN, L. Evoluţia reglementărilor legale privind pluralitatea de cetăţenii în Republica Moldova. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 12(170), 54-49. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
442. ARSENI, A., GHEDROVICI, N. Autoritatea judecătorească şi unele cerinţe întru realizarea autentică a actului de justiţie: reglementări legale şi abordări teoretice. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 12(170), 11-9. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
443. MIHALACHE, I. Cadrul juridic de reglementare a întreprinderilor de stat şi municipal. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 12(170), 16-12. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
444. ROȘCA, N., ILANA, A. Necesitatea specializării instanţelor competente în materie de insolvabiltiate. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 12(170), 35-32. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
445. ŢÎGANAȘ, I. Analiza criminologică a infracţiunii de contrafacere. Reacţia socială împotriva fenomenului de contrafacere. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 12(170), 48-42. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
446. COPEȚCHI, S. Analiza juridico -comparativă a incriminărilor privind atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale din legislaţiile penale ale statelor membre CSI şi ale Ţărilor Baltice. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 11(169), 53-46. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
447. RUSU, V., GHERASIM, D. Audierea – mijloc procesual de bază al examinării probelor în ședința de judecată. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 11(169), 31-25. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
448. MARIAN, O. Garanțiile juridice ale statutului juridic al personalității. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 11(169), 59-54. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
449. LUNGU, A. Influenţa procesului de externalizare asupra raporturilor juridice de muncă în Republica Moldova şi în România. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 11(169), 72-69. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
450. SANDUȚA, V. Particularitățile apariției și dezvoltării sistemului bancar în Republica Moldova. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 11(169), 68-60. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
451. ULIANOVSCHI, X., DOGARU, M. Sfera persoanelor juridice care răspund din punct de vedere penal. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 11(169), 8-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
452. VOLCINSCHI, V., CHISILIȚA, V. Definirea dreptului subiectiv de uzufruct, uz și abitație și locul servituților personale în sistemul drepturilor reale. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 11(169), 13-9. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
453. ŢÎGANAȘ, I. Analiza criminologică a infracţiunii de contrafacere. Contrafacerea ca fenomen social. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 11(169), 24-17. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
454. PROCA, L. Reglementari privind garanţiile sociale acordate cetăţenilor cu statut oficial de şomer. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 11(169), 42-32. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
455. CHISILIȚA, V. Argumentarea conceptului de „servitute personală” aplicat față de drepturile subiective de uzufruct, uz și abitație. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 11(169), 45-43. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
456. AVORNIC, G., POSTOVAN, D. „Dreptul discreţionar ” în prevenirea şi combaterea corupţiei. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), 11-4. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
457. COPEȚCHI, S. Analiza juridico-comparativă a incriminărilor privind atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale din legislaţiile penale ale unor state europene. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), 59-54. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
458. MACOVEI, T. Condiții privind vârsta salariatului. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), 53-48. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
459. MARIAN, O. Restrângerea drepturilor și libertăţilor fundamentale – garanție juridică a respectării statutului juridic al personalităţii. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), 75-72. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
460. ZAPOROJAN, V., CAZACU, G. Aspecte generale privind ridicarea și aplicarea excepției de neconstituționalitate. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), 21-17. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
461. VOLCINSCHI, V., BORDIAN, M. Regimul juridic al obiectului contractului de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), 16-12. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
462. CUZNEȚOV, A. Concepte generale privind concesiunea. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), 23-22. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
463. MIHALACHE, I., DULGHIERU, D. Intentarea și desfășurarea procedurii de insolvabilitate. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), 29-24. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
464. PROCA, L. Dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), 41-34. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
465. MANȚUC, E. Conceptul de aplicare a normelor juridice ca formă a realizării dreptului și determinarea trăsăturilor esențiale ale acesteia. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), 47-42. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
466. NOVAC, T. Justiția în expresia de serviciu public. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), 65-60. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
467. PLOP, A. Conotaţii juridico-penale privind consimţământul femeii însărcinate la întreruperea cursului sarcinii. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), 71-66. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
468. CEBOTARI, M. Analiza în plan istoric a evoluţiei mecanismelor internaţionale de protective a drepturilor muncitorilor migrant (mijl. an. 1950-an. 2000). Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 10(168), 82-76. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
469. CUZNEȚOV, A., DULGHIERU, D. Apariţia şi evoluţia Societăţilor pe Acţiuni. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 9(167), 11-9. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
470. PLOP, A. Aspecte polemizate privind obiectul material al infractiunii de provocare ilegală a avortului. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 9(167), 42-39. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
471. COPEȚCHI, S. Elementele circ umstanţiale agravante ale infracţiunii de atragere a minorilor la activitate criminală sau de determinare a lor la săvârşirea unor fapte imorale prevăzute la alin.(3) art.208 CP RM. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 9(167), 38-33. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
472. PALADI, A. Reflecţii privind organizarea sistemului judiciar al Republicii Moldova în perioada postsovietică. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 9(167), 57-48. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
473. CUZNEȚOV, A., MUSTEA, M. Regimul juridic al contractelor comerciale. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 9(167), 27-26. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
474. ULIANOVSCHI, X. Reglementări în legislaţia penală a Rep ublicii Moldova cu privire la pedeapsa penală, condiţiile şi modul de aplicare a ei în practica judiciară. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 9(167), 8-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
475. NEGRU, A., NOVAC, T. Formele răspunderii juridice a magistratului. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 9(167), 25-18. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
476. PROCA, L. Determinarea dreptului la ajutor social prin sistemul actual de asistenţă socială. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 9(167), 32-28. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
477. MANȚUC, E. Condițiile și circumstanțele ce determină comiterea erorilor în activitatea de aplicare a dreptului din partea organelor puterii de stat. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 9(167), 47-43. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
478. GASNAȘ, I. Cadrul normativ în domeniul comunicațiilor electronice. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 9(167), 67-58. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
479. CEBOTARI, M. Analiza evoluţiei mecanismelor internaţionale de protecţie a drepturilor muncitorilor migrant la mijl. sec. XIX-mijl. anilor 1950. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 9(167), 72-68. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
480. COPEȚCHI, S. Determinarea minorilor la săvârşirea unor fapte imorale: modalitate normativă a faptei prejudiciabile prevăzută la art.208 CP RM. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 46-40. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
481. PLOP, A. Influenţa termenului de gestaţie asupra încadrării faptei potrivit art.159 CP RM. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 78-74. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
482. NOVAC, T. Integritatea magistratului – obiectiv esențial al unei justiții contemporane. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 55-51. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
483. CUZNEȚOV, A. Noţiunea şi caracterele generale ale întreprinderii de stat. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 24-21. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
484. NEGRU, A., NOVAC, T. Perceperi de esență și conținut al statutului magistratului. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 30-25. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
485. PROCA, L. Reglementări juridice privind procesul de reformare a sistemului de asistenţă socială moldovenesc. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 36-31. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
486. SANDUȚA, V. Secretul bancar și secretul professional în dreptul bancar. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 67-61. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
487. OTGON, A. Aspecte comparative privind natura juridică a dreptului de proprietate comună pe cote–părți și a dreptului de proprietate comună în devălmășie. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 50-47. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
488. OTGON, A. Aspecte comparative privind natura juridică a dreptului de proprietate comună pe cote–părți și a dreptului de proprietate comună în devălmășie. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 50-47. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
489. CAȚAVEICĂ, E. Caracterul echitabil al satisfacţiei acordate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 73-68. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
490. CUZNEȚOV, A., MUSTEA, M. Delimitarea contractului de mandat comercial de contractul de mandat civil, în special, şi de alte contracte, în general. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 39-37. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
491. CÎRNAȚ, T., JELESCU, D. Problema conceperii şi clasificării principiilor dreptului electoral. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 20-15. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
492. PALADI, A. Primii paşi spre edificarea statului de drept şi al sistemului judiciar în Republica Moldova. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 60-56. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
493. GASNAȘ, I. Documentele de politici relevante sectorului comunicaţiilor electronice din Republica Moldova. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 86-79. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
494. CEBOTARI, M. Reflecții asupra definiției probei. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 88-87. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
495. ŞCHIOPU, C. Dreptul la libera circulaţie, racordat la situaţia actual. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 92-89. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
496. STATI, V. Răspunderea penală pentru faptele incriminate la art.180(2) „cenzura” din Codul penal. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 14-8. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
497. ARAMĂ, E., BALICA (POPESCU), M. Spaţiul instituţional european post -Lisabona în lumina noii paradigme constituţionale a Uniunii Europene. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 8(166), 7-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
498. ULIANOVSCHI, X. Analiza juridică a Legislaţiei penale referitoare la crimele din ură. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 6(164), 8-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
499. STATI, V. Infractiunea de împiedicare intentionată a activităţii mass -media sau de intimidare pentru critică (art.1801 CP RM): analiză de drept penal. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 6(164), 14-9. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
500. BOTNARU, S. Обзор нормы об ограниченной вменяемости: парадоксы законодательной новеллы. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 6(164), 20-15. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
501. CUZNEȚOV, A. Răspunderea juridică aplicată pentru derogarea de la normele ce reglementează activitatea de întreprinzător. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 6(164), 28-25. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
502. MIHALACHE, I. Reflecţii cu privire la reorganizarea persoanelor juridice. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 6(164), 24-21. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
503. RUSU, L. Rolul instanţei de judecată în asigurarea contradictorialităţii în cadrul cercetării judecătoreşti. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 6(164), 81-75. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
504. FLOREA, V. Защита свидетелей и других участников уголовного процесса. рекомендации ООН и национальное законодательство. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 6(164), 37-29. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
505. PROCA, L. Rolul casei naţionale de asigurări sociale în finanţarea asigurărilor sociale de stat. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 6(164), 41-38. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
506. CAȚAVEICĂ, E. Modalităţile de exprimare a prejudiciului moral cauzat persoanelor juridice în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a drepturilor omului. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 6(164), 88-82. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
507. CEBOTARI, M. Probleme actuale ale legislaţiei Republicii Moldova cu privire la definirea termenului de „muncitor migrant”. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 6(164), 74-71. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
508. BUZA, N. Experimentele medicale ca formă a infracțiunilor de război împotriva persoanelor protejate. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 6(164), 52-42. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
509. OTGON, A. Natura juridică a bunurilor dobândite în concubinaj. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 6(164), 57-53. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
510. STĂVILĂ, M. Mijloace şi criterii de diferenţiere şi individualizare a pedepsei penale. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 6(164), 65-58. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
511. MACOVEI, T. Ce este mobbing -ul organi zațional. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 6(164), 70-66. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
512. BRÎNZĂ, S. Circumstanţa agravantă consemnată la lit.h) alin.(2) art.145 CP RM: studiu de drept penal. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 5(163), 7-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
513. STATI, V. Infracțiunea de împiedicare intenţionată a activităţii mass-media sau de intimidare pentru critică (art.1801 CP RM): analiză de drept penal. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 5(163), 12-8. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
514. MIHALACHE, I. Întreprinderea: subiect de drept sau obiect al raporturilor civile?. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 5(163), 17-13. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
515. BOTEZATU, I., BUZA, N. Răspunderea penală a participanţilor la infracțiunile de război. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 5(163), 25-18. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
516. CUZNEȚOV, A., PAVLIUC, G. Delimitarea lacunelor în drept de alte fenomene şi situaţii în cadrul procedurii de aplicare a dreptului. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 5(163), 29-26. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
517. MACOVEI, T. Particularitățile încetării raporturilor juridice de muncă ale femeilor. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 5(163), 57-53. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
518. PASAT, A. Stabilirea şi analiza juridico-vamală şi penală a infracţiunilor comise pe teritoriul statelor limitrofe. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 5(163), 70-67. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
519. OLTEANU, C. Constituţia de la 1952 ‒ instrument de legitimare al Partidului. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 5(163), 75-71. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
520. RUSU, L. Cererile și plângerile ‒ ca modalitate de realizare a dreptului la un proces penal contradictorial. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 5(163), 79-76. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
521. PROCOPOVICI, A. Locul răspunderii financiare (ca formă distinctă) în sistemul răspunderii juridice. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 5(163), 88-84. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
522. MĂMĂLIGĂ, I., CREȚU, A. Leasingul – contract modern în dreptul comerţului International. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 5(163), 44-40. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
523. CORJ, M. Un alt punct de vedere asupra hotărârilor Curții Constituționale nr. 4 din 22 aprilie 2013 și nr. 36 din 5 decembrie 2013. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 5(163), 35-30. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
524. FLOREA, V. Принуждение лица к изъятию органов или тканей с целью трансплантации. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 5(163), 39-36. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
525. NEGRU, V. Tehnici specifice precedentului în dreptul continental. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 5(163), 61-58. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
526. BUZA, N. Atentate indecente ca modalitatea infracțiunilor de război contra persoanelor. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 5(163), 66-62. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
527. POPESCU, D. Drepturile și obligațiile statelor riverane în Zona Economică Exclusivă. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 5(163), 83-80. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
528. BUZA, N. Conceptul infracțiunilor de război în legea penală a Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), 48-42. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
529. GHERASIM, D. Corelația dintre urmărirea penală și cercetarea judecătorească în procesul penal al Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), 54-49. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
530. CIOBANU, I., MORARU, V. Delimitarea pornografiei infantile de alte infracţiuni adiacente. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), 20-15. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
531. PASAT, A. Efectuarea anali zei juridico -vamale a infracţiunilor, contravenţiilor vamale prevăzute de codul vamal al României din 1997. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), 66-61. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
532. STATI, V. Infracţiunea de corupere a alegătorilor (art.1811 CP RM): Studiu de drept penal Partea II. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), 14-8. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
533. CORJ, M. Propuneri privind îmbunătățirea proiectului codului educației. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), 28-21. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
534. BORDIAN, M. Răspunderea juridică a furnizorului în contractul de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), 72-67. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
535. PANTEA, O. Reglementarea juridică a contractului normativ în sistemul izvoarelor de drept ale Italiei şi Franţei. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), 41-38. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
536. LUNCA, I. Adoptarea art.1651 şi 2131 CP RM: reflecţii şi perspective. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), 96-94. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
537. CUZNEȚOV, A., PAVLIUC, G. Conturarea lacunelor în procesul activității de aplicare a dreptului. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), 37-35. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
538. SORBALA, M. Unele reflecţii asupra subiectului infracţiunii de reţinere sau arestare Ilegală. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), 87-84. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
539. AVORNIC, G., POSTOVAN, D. Precedentul judiciar şi „dreptul discreţionar”. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), 7-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
540. BOTEZATU, I., BUZA, N. Omorul uneia sau mai multor personae protejate de dreptul internaţional umanitar : paradoxuri legislative. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), 34-29. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
541. GARBUZ, C. Esența și conținutul instituției înlocuirii răspunderii penale în baza legislației Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), 60-55. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
542. SAVVA, V. Soluții practice controversate în raport cu infracțiunea de exces de putere sau depăsire a atribuțiilor de serviciu: interpretări doctrinare privind corectitudinea /incorectitudinea acestora. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), 76-73. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
543. COPEȚCHI, S. Algoritmul aplicării art.208 CP RM în ipoteza instigării minorilor la săvârşirea infracţiunilor. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), 83-77. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
544. ILANA, A. Încetarea procesului de insolvabilitate . Elemente de drept comparat. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 4(162), 93-88. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
545. PASAT, A. Analiză asupra infracţiunilor vamale comise pe teritoriul României până în anul 1989 prin prisma metodei istorice. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 3(161), 69-64. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
546. PANTEA, O. Contractul normativ ca formă reglementatorIe în procesul de Integrare Europeană. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 3(161), 32-30. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
547. DABIJA, T. Dimensiunea teoretică a conceptului de control al constituționalității legilor. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 3(161), 45-43. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
548. CORJ, M. Inconsecvențe depistate în unele acte legislative în vigoare și propuneri privind eliminarea lor. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 3(161), 29-26. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
549. COPEȚCHI, S. Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art.208 CP RM. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 3(161), 80-74. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
550. RUSU, L. Locul şi rolul modelului contradictorial în teoria dreptului procesual penal. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 3(161), 63-58. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
551. GHERASIM, D. Noțiunea, importanța și trăsăturile audierii contradictoriale în procesul penal. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 3(161), 57-52. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
552. BOTNARU, S. О признании расстройства личности в качестве медицинского критерия ограниченной вменяемости. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 3(161), 25-19. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
553. CERNEI, O. Particularităţi ale contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor proprietate private. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 3(161), 42-38. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
554. STATI, V. Infracţiunea de corupere a alegătorilor (art.1811 CP RM): studiu de drept penal Partea I. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 3(161), 7-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
555. ARSENI, A., DABIJA, T. Interdependența dintre jurisdicția constituțională și justiția de drept comun în domeniul asigurării legalității. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 3(161), 12-8. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
556. POPESCU, D. Noțiunea și natura juridică a circumstanțelor atenuante și a circumstanţelor agravante. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 3(161), 37-33. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
557. DIDÎC, V. О возможностях обеспечения финансовой безопасности Украины. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 3(161), 51-46. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
558. PASAT, A. Analiza juridico-vamală a contravenţiilor, infracţiunilor vamale prevăzute de codul vamal al României aflat în vigoare. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 2(160), 73-68. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
559. PANTEA, O. Contractualismul – premisă a contractului normativ ca izvor al dreptului. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 2(160), 51-50. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
560. DIDÎC, V. Despre unele întrebări de reglementare juridică în securitatea financiară a statului modern. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 2(160), 63-60. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
561. CORJ, M. Identificarea lacunelor existente în unele acte legislative și propuneri de eliminare a lor. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 2(160), 29-24. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
562. CUZNEȚOV, A. Importanţa interpretării oficiale, neoficiale şi cazuale în procesul aplicării dreptului. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 2(160), 32-30. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
563. BOTNARU, S. Iresponsabilitatea – cauză care înlătură vinovăţia făptuitorului: definitivarea conceptului. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 2(160), 37-33. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
564. GARBUZ, C. Noţiunea realizării răspunderii penale şi forme specifice de realizare. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 2(160), 59-52. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
565. CIOBANU, I., MORARU, V. Obiectul infracțiunii de pornografie infantilă. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 2(160), 18-14. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
566. GRAMA, M., POPESCU, D. Problemele clasificării circumstanţelor atenuante şi agravante. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 2(160), 23-19. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
567. PLOTNIC, O. Роль информирования и просвещения потребителей. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 2(160), 43-38. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
568. COPEȚCHI, S. Subiectul infracţiunii de atragere a minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 2(160), 92-86. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
569. MARIAN, N. Unele aspecte cu privire la preţul contractului de credit bancar. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 2(160), 85-79. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
570. MACOVEI, T. Libertatea muncii versus munca forțată. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 2(160), 78-74. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
571. STATI, V. Răspunderea penală pentru pariurile aranjate (art.2422 CP RM) Partea II. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 2(160), 6-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
572. ARSENI, A. Îndatoririle fundamentale – veritabile obligaţii juridico-morale constituţionale: abordări teoretice şi reglementări. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 2(160), 13-7. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
573. ZUBCO, V. Instituţia contenciosului administrative într-o formă conceptuală nouă – element important pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 2(160), 49-44. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
574. STĂVILĂ, M. Efectele circumstanţelor atenuante asupra detenţiunii pe viaţă potrivit legislaţiei penale a Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 2(160), 67-64. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
575. CUZNEȚOV, A. Admisibilitatea interpretărilor extensive şi restrictive în procesul aplicării dreptului. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 1(159), 21-20. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
576. MIHALACHE, I. Controverse privind natura raporturilor juridice dintre administrator şi societatea comercială. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 1(159), 27-22. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
577. STĂVILĂ, M. Efectele circumstanțelor atenuante asupra pedepsei închisorii potrivit legislației penale a Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 1(159), 57-51. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
578. BORȘ, T. Latura subiectivă a infracţiunii de fabricare sau punere în circulaţie a cardurilor sau a altor instrumente de plată false (art. 237 CP RM). Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 1(159), 50-46. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
579. ARSENI, A., ROȘCA, C. Consiliul superior al magistraturii veritabil garant al interdependenţei puterii judecătoreşti: reglementări legale şi abordări doctrinare. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 1(159), 19-13. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
580. PLOTNIC, O. Reglementarea juridică a practicii comerciale incorecte. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 1(159), 34-28. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
581. LAZĂR, D., PLOTNIC, O. Soluţionarea litigiilor de consum pe cale arbitrală: actualitate şi perspective în legislaţia Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 1(159), 80-76. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
582. CHISILIȚA, V. Modalitățile de apărare a drepturilor subiective de uzufruct, uz și abitație. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 1(159), 61-58. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
583. BRÎNZĂ, S. Omorul săvârşit în scopul de a ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvârşirea ei (lit.k) alin.(2) art.145 CP RM): analiză de drept penal. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 1(159), 7-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
584. STATI, V. Răspunderea penală pentru pariurile aranjate (art.2422 CP RM) Partea I. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 1(159), 12-8. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
585. PANTEA, O. Compendiu asupra contractului normativ în sfera juridică a Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 1(159), 37-35. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
586. GARBUZ, C. Noțiunea și conținutul răspunderii penale. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 1(159), 45-38. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
587. BALICA (POPESCU), M. Implicaţii constituţionale privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 1(159), 65-62. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
588. PASAT, A. Analiza juridico-vamală a contravenţiilor, infracţiunilor vamale comise pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în conformitate cu Codul vamal din 2000. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 1(159), 71-66. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
589. POPESCU, D. Drepturile, obligațiile și libertățile statelor neriverane în zona economică exclusivă. Revista Naţională de Drept. 2014, nr. 1(159), 75-72. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
2013
590. PASAT, A. Analiza juridico -penală a infracțiunilor vamale și penale comise pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în conformitate cu codul penal din 2002. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 84-80. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
591. ARSENI, A. Autoritatea judecătorească – veritabilă instituţie de realizare a ramurii puterii de stat în condiţiile edificării statului de drept. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 15-13. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
592. BALICA (POPESCU), M. Cetăţenia europeană în contextul tratatului de la Lisabona. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 66-59. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
593. CUZNEȚOV, A. Conceptul interpretarea normelor juridice în procesul de aplicare a dreptului. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 24-22. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
594. TALAMBUȚA, A. Condițiile de valabilitate ale contractului de înstrăinare a unui bun cu condiția întreținerii pe viață. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 76-73. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
595. BOTNARU, S. Controverse şi soluţii în cauzele de pruncucidere şi omor intenţionat privind discernământul diminuat: experienţa instanţelor judecătoreşti din România. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 37-30. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
596. DABIJA, T., ARSENI, A. Curtea Constituţională a Republicii Moldova – garant al supremaţiei constituţiei. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 53-48. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
597. PLOTNIC, O. Factorii ce influenţează o practică comercială „corectă” în raporturile de consum. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 43-41. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
598. CHISILIȚA, V. Importanța evaluării bunurilor immobile și întocmirii inventarului universalității de bunuri în cazul instituirii asupra acestora a unei servituți personale. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 79-77. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
599. STATI, V. Infracţiunea de manipulare a unui eveniment (art.2421 CP RM) studiu de drept penal Partea II. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 12-7. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
600. BORȘ, T. Latura obiectivă a infracţiunii de fabricare sau punere în circulaţie a cardurilor sau a altor instrumente de plată false (art. 237 CP RM). Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 58-54. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
601. COSTACHI, G., RAILEAN, P. Legalitatea constituţională – nucleu al legalităţii în statul de drept. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 21-19. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
602. BRÎNZĂ, S. Omorul săvârşit în scopul de a ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvârşirea ei (lit.k) alin.(2) art.145 CP RM): analiză de drept penal Partea I. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 6-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
603. GALBEN, C. Panorama contemporană a implicării societăţii civile în procesul decizional al statului. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 72-67. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
604. MACOVEI, T. Particularitățile raporturilor juridice de muncă ale salariatelor gravide. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 89-85. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
605. CUȘNIR, V. Reflecţii asupra noţiunii de justiţie ca valoare socială protejată de normele juridico –penale. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 18-16. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
606. MIHALACHE, I. Reflecţii cu privire la lichidarea persoanelor juridice. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 29-25. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
607. PANTEA, O. Reglementarea contractului normativ în sistemul juridic al României. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 40-38. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
608. BALTAGA, E., MORARU, E. Specialistul în procesul penal – aspect teoretico-procesuale. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 47-44. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
609. HADÎRCA, V. Unele considerațiuni privind garanțiile procedurale ale dreptului la un process echitabil. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 12(158), 96-90. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
610. BALTAGA, E., MORARU, E. Aspecte procesuale cu privire la aplicarea cunoștințelor speciale de către specialist în unele acțiuni procesuale. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 11(157), 55-51. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
611. ARSENI, A. Autoritatea judecătorească – veritabilă instituţie de realizare a ramurii puterii de stat în condiţiile edificării statului de drept. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 11(157), 24-16. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
612. BOTNARU, S. Categoriile „capacitate psihică” „discern ământ ”, „vinovăţie ” şi „responsabilitate ” în dreptul penal. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 11(157), 45-42. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
613. OSMOCHESCU, N., POPESCU, D. Delimitarea zonei economice exclusive. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 11(157), 29-25. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
614. STATI, V. Infracţiunea de manipulare a unui eveniment (art.2421 CP RM): studiu de drept penal. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 11(157), 15-9. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
615. PANTEA, O. Interconexiuni sintetice ale contractului normativ -juridic cu alte izvoare ale dreptului. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 11(157), 48-46. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
616. COSTACHI, G., BAȚALAI, I. Конституционные, уголовно-правовые и уголовно-роцессуальные аспекты незаконного задержания или ареста согласно законодательству Республики Молдова. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 11(157), 34-30. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
617. ŢUȚUIANU, I. Obligațiile profesioniștilor potrivit noului cod civil românesc. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 11(157), 58-56. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
618. FLOREA, V. Предупреждение и раскрытие врачебных преступлений с помощью видеокамер и Интернета. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 11(157), 50-49. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
619. BRÎNZĂ, S. Răspunderea penală pentru omorul săvârşit din motive de ură socială, naţională sau religioasă. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 11(157), 8-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
620. MIHALACHE, I. Societatea pe acţiuni – o privire sintetică asupra cadrului juridic. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 11(157), 41-35. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
621. POPOV, R. Subiecţii speciali ai infracţiunilor prevăzute în cap. XV din partea specială a codului penal (alţii decât persoana publică şi persoana cu funcţie de demnitate publică) Partea II. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 11(157), 88-84. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
622. ARICOV, G. Уголовно-правовой анализ тайны частной жизни, обеспечиваемой профессиональными тайнами. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 11(157), 69-62. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
623. DOGA, A. Clasificarea infracţiunilor contra justiţiei potrivit legislaţiei penale a Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 11(157), 61-59. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
624. GUIGOV, A. Unele aspecte cu privire la reparația şi îmbunătăţirea bunului închiriat în cadrul contractului de locațiune. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 11(157), 83-80. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
625. SPÎNU, I. Contravenţia: definiţia și conţinutul juridic al ei. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 11(157), 79-70. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
626. COSTACHI, G., RAILEAN, P. Aplicarea uniformă a legislaţiei de către instanţe – cerinţă indispensabilă asigurării legalităţii în cadrul statului. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 10(156), 39-32. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
627. POPESCU, D. Coraportul dintre circumstanţele atenuante şi agravante şi circumstanţele speciale – semne calificative şi semene privilegiate ale componenţei de infracţiune. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 10(156), 59-54. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
628. CAȚAVEICĂ, E. Oportunitatea implementării acţiunii oblice în cadrul convenţiei europene a drepturilor omului. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 10(156), 80-75. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
629. ARSENI, A. Poziţia puterii executive în cadrul sistemului separării puterilor. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 10(156), 20-16. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
630. POALELUNGI, O. Precizări privind caracterul conţinutului normativ ca unul din factorii ce caracteri zează puterea juridică a actului normativ –juridic adoptat de organul statal. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 10(156), 64-60. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
631. BĂIEȘU, A., PLOTNIC, O. Procedura judiciară de soluţionare a litigiilor de consum prin înaintarea acţiunilor individuale. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 10(156), 31-26. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
632. ŢUȚUIANU, I. Profesionistul comerciant în viziunea noului cod civil românesc. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 10(156), 53-50. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
633. BRÎNZĂ, S. Răspunderea penală pentru omoul săvârşit cu deosebit ă cruzime, precum şi din motive sadice (lit.j) alin.(2) art.145 CP RM). Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 10(156), 15-9. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
634. OSMOCHESCU, N., POPESCU, D. Regimul juridical al Zonei Economice Exclusive. Reglementări naţionale. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 10(156), 25-21. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
635. CORJ, M. Republicarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, indiscutabil, este oportună și necesară, însă ea trebuie să mai fie și una legală. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 10(156), 46-40. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
636. POPOV, R. Subiecţii speciali ai infracţiunilor prevăzute în cap. XV din partea specială a codului penal (alţii decât persoana publică şi persoana cu funcţie de demnitate publică) Partea I. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 10(156), 85-81. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
637. ARAMĂ, E., BALICA (POPESCU), M. Tratatul de la Lisabona din perspectiva dreptului constiţutional. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 10(156), 8-5. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
638. ARICOV, G. Уголовно-правовая характеристика коммерческой тайны как разновидности частноправовой тайны-объекта. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 10(156), 69-65. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
639. COBAN, I., CREȚU, C. Importanța și conținutul termenelor în procesul civil. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 10(156), 74-70. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
640. GUIGOV, A. Unele aspecte cu privire la reparația şi îmbunătăţirea bunului închiriat în cadrul contractului de locațiune. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 10(156), 92-86. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
641. CUZNEȚOV, A., COZMA, M. Realizarea hotărârilor judecătoreşti ca o formă specială a aplicării dreptului. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 10(156), 49-47. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
642. MĂTĂȘEL, A. Dimensiunea nonmilitară a principiului neamestecului în treburile interne ale altor state. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 9(155), 62-59. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
643. PISARENCO, O. Dovada apartenenţei bunurilor soţilor Partea II. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 9(155), 52-49. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
644. MIHALACHE, I. Negocierea şi încheierea contractului de parteneriat public –privat. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 9(155), 26-21. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
645. POPOV, R. Persoana cu funcţie de demnitate publică în calitate de subiect special al infracţiunilor prevăzute în cap. XV din partea specială a codului penal Partea II. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 9(155), 58-53. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
646. MOCANU, E. Proprietatea forţată şi perpetuă. Trecutul. Prezentul. Viitorul. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 9(155), 38-34. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
647. BRÎNZĂ, S. Răspunderea penală pentru omorul săvârşit cu deosebită cruzime , precum şi din motive sadice (lit.j) alin.(2) art.145 CP RM) Partea I. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 9(155), 8-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
648. CORJ, M. Republicarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, indiscutabil, este oportună și necesară, însă ea trebuie să mai fie și una legală. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 9(155), 33-27. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
649. ARSENI, A. Sistem instituţional al puterii de stat: concept şi forme instituţionalizate. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 9(155), 16-9. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
650. ARICOV, G. Уголовно-правовые аспекты обеспечения неприкосновенности частной жизни посредством врачебной тайны. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 9(155), 48-39. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
651. RACU, A. Drepturile electorale ale cetățenilor României realizate prin intermediul sistemului electoral utilizat în cadrul alegerilor parlamentare. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 9(155), 68-63. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
652. CUZNEȚOV, A., COZMA, M. Conceptul formelor de realizare a hotărârilor judecătoreşti – ca o modalitate de realizare a dreptului într-un stat de drept. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 9(155), 20-17. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
653. COJANU, G. Acte de diversiune săvârşite prin incendieri în legea penală a Republicii Moldova şi cea a României. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 8(154), 52-48. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
654. BRÎNZĂ, S., STATI, V. Articolul 2011 „Violenţa în familie ” din codul penal sufer ă de grave carenţe tehnico –legislative Partea II. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 8(154), 14-10. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
655. CâRNAȚ, M., CHIVERI, G. Fundamente juridice internaţionale privind principiul transparenţei. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 8(154), 56-53. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
656. GALBEN, C. Incursiuni evolutiv istrice privind implicarea societăţii civile în procesul decizional. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 8(154), 77-72. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
657. MOCANU, E. Înstrăinarea imobilelor în process de constructive. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 8(154), 40-36. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
658. TIMOFEI, C. Obiectul material sau imaterial şi victima în cazul infracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 8(154), 88-82. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
659. CAȚAVEICĂ, E. Particularităţile reparării prejudiciului moral prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a drepturilor omului. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 8(154), 65-62. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
660. STATI, V. Poziţia privind recomandarea curţii supreme de justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la aplicarea semnului calificativ al art.188 alin.(1) CP – tâlharia însoţită de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate ”. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 8(154), 9-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
661. GRIBINCEA, L. Prescripţia în materie de vânzare internaţională de mărfuri conform Convenţiei de la New York din 14 iunie 1974. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 8(154), 35-28. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
662. BUGUȚA, E. Procedura încheierii acordului de împăcare –condiţie de înlăturare a răspunderii penale. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 8(154), 71-66. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
663. CÎRNAȚ, T., CHIVERI, G. Reglementări juridice comunitare cu privire la principiul transparenț. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 8(154), 27-24. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
664. MĂTĂȘEL, A. Sistemul OSCE de prevenire a conflictelor: mecanismele, regulile și procedurile dimensiunii umane. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 8(154), 81-78. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
665. ARSENI, A. Structura politico -juridică a parlamentului şi rolul ei în organizarea activităţii organelor etative. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 8(154), 23-15. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
666. ARICOV, G. Уголовно-правовая характеристика личной и семейной тайны. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 8(154), 47-41. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
667. CUZNEȚOV, A. Actele aplicării dreptului prin prisma statului de drept. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 7(153), 22-19. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
668. BRÎNZĂ, S., STATI, V. Articolul 2011 „violenţa în familie ” din codul penal suferă de grave carenţe tehnico –legislative. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 7(153), 7-3. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
669. GRIBINCEA, L. Controlul concentrărilor economice între întreprinderi în Uniunea Europeană. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 7(153), 31-27. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
670. MIHALACHE, I. Cu privire la natura juridică a contractului de parteneriat public –privat. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 7(153), 18-13. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
671. PISARENCO, O. Dovada apartenenţei bunurilor soţilor. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 7(153), 37-32. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
672. MĂTĂȘEL, A. Managementul crizelor postconflictuale: experiența OSCE în Bosnia și Herțegovina. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 7(153), 60-57. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
673. MACOVEI, T. Particularitățile raporturilor juridice de muncă ale minorilor. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 7(153), 56-51. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
674. POPOV, R. Persoana cu funcţie de demnitate publică în calitate de subiect special al infracţiunilor prevăzute în cap. XV din partea specială a codului penal. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 7(153), 68-64. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
675. POALELUNGI, O. Privire generală asupra cadrului legislativ în domeniul puterii juridice a actului normativ-juridic. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 7(153), 40-38. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
676. ARSENI, A. Structura politico -juridică a parlamentului şi rolul ei în organizarea activităţii organelor etative. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 7(153), 12-8. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
677. ARICOV, G. Уголовно-правовой механизм соотношения частноправовых и публично-правовых тайн в области обеспечения неприкосновенности частной жизни. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 7(153), 45-41. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
678. COJANU, G. Vinovăţia – semn principal al laturii subiective a actelor de diversiune. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 7(153), 50-46. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
679. TIMOFEI, C. Obiectul material sau imaterial şi victima în cazul infracţiunilor pre văzute la art.326 CP RM. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 7(153), 63-61. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
680. PETROVA, M., VARBANOV, S. Identifying project ideas related to the de velopment of information technology in the structures of the Ministry of Justice in Bulgaria in the programming period 2014-2020. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 7(153), 26-23. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
681. TIMOFEI, C. Circumstanţele agravante ale infracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 6(152), 61-56. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
682. ARSENI, A. Configuraţia politică a parlamentului ca organ reprezentativ al poporului. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 6(152), 16-9. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
683. MĂTĂȘEL, A. Considerații privind intervențiile de natură economică în contextul principiului neamestecului în treburile interne ale altor state. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 6(152), 55-52. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
684. BRÎNZĂ, S., STATI, V. Despre oportunitatea modificării art.320 „neexecutarea hotărârii instanţei de judecată” din codul penal. Partea II. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 6(152), 8-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
685. OLTEANU, C. Dreptul la un proces echitabil – garant al libertăţii individuale şi siguranţei persoanei. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 6(152), 40-36. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
686. FLOREA, V. Пьянство и алкоголизм – одна из причин преступности. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 6(152), 22-17. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
687. TALAMBUȚA, A. Specificul rezoluţiunii sau rezilierii contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 6(152), 47-41. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
688. POALELUNGI, O. Statutul autorităţii publice ca factor ce condiţionează puterea juridical a actului normativ -juridic. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 6(152), 27-23. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
689. MORARU, E. Temeiul și condițiile răspunderii juridice a statului în dreptul intern. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 6(152), 51-48. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
690. POPOV, R. Unele controverse legate de statutul persoanei publice privită ca subiect special al Infracţiunilor prevăzute în cap. XV din partea Specială a codului penal. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 6(152), 68-65. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
691. ARICOV, G. Влияние европейского права на становление и развитие законодательства Республики Молдова в области обеспечения неприкосновенности частной жизни. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 6(152), 35-28. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
692. GRECU, A. Puterea Legislativă a Ucrainei și situaţia actuală după alegerile în Rada Supremă din 2012. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 6(152), 64-62. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
693. POPOV, R. Analiza particularităţilor unor categorii de persoane publice în sensul alin.(2) art.123 CP RM. Partea II. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 5(151), 58-54. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
694. PISARENCO, O. Categoriile de bunuri care pot constitui obiect al regimului matrimonial contractual. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 5(151), 33-27. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
695. MACOVEI, T. Condițiile de fond și formă privind aplicarea perioadei de probă în contractual individual de muncă. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 5(151), 48-43. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
696. BRÎNZĂ, S., STATI, V. Despre oportunitatea modificării art.320 „neexecutarea hotărârii instanţei de judecată” din codul penal. Partea I. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 5(151), 7-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
697. MIHALACHE, I. Discuţii privind crearea parteneriatului public-privat sub formă de societate comercială. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 5(151), 20-15. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
698. COSTACHI, G., CHETRUȘ, U. Inviolabilitatea persoanei – drept fundamental pasibil de restrângere. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 5(151), 26-21. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
699. ARSENI, A. Statutul juridic al deputatului – condiţie imanentă pentru exercitarea mandatului parlamentar. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 5(151), 14-8. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
700. ARICOV, G. Структура частной жизни как объект уголовно-правовой охраны: сравнительный анализ американской и европейской моделей. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 5(151), 42-34. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
701. COPEȚCHI, S. Unele reflecţii asupra practicii judiciare în cauzele penale privind aplicarea pedepsei în cazul concursului de infracţiuni. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 5(151), 53-49. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
702. GLADCHI, M. Aspecte teoretice privind superficial pe cote –părți. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 5(151), 62-59. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
703. BEJENARU, E. Postulate privind simulația în Codul civil al RM. Exerciții de hermeneutică juridică sau reabilitarea simulației relative prin interpunere de persoane. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 5(151), 68-63. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
704. POPOV, R. Analiza particularitatilor unor categorii de persoane publice in sensul alin.(2) art.123 CP RM. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 4(150), 47-44. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
705. PÎNZARU, T., SULTANOV, R. Cadrul juridic actual ce asigură implicarea cetăţenilor în procesul decizional. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 4(150), 43-37. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
706. SADOVEI, N. Condiţia depunerii jurământului în raporturile juridice de muncă atipice ale funcţionarilor publici cu statut special. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 4(150), 14-7. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
707. ARAMĂ, E., JECEV, I. Legitimitatea – condiţie obligatorie a menţinerii puterii de stat. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 4(150), 6-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
708. ARSENI, A., COSTACHI, G. Mandatul parlamentar – împuternicire politico -juridică întru realizarea suveranităţii naţionale prin reprezentare. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 4(150), 20-15. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
709. TIMOFEI, C. Obiectul juridical infracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 4(150), 53-48. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
710. ARICOV, G. Уголовно-правовое значение сведений о частной жизни лица как информации ограниченного доступа (тайны). Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 4(150), 30-21. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
711. JECEV, I. Unitatea puterii de stat: controverse şi realităţi. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 4(150), 36-31. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
712. MAHU, I. Analiza instanţelor penale cu character internaţional în condamnarea crimelor de război. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 4(150), 60-54. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
713. BEJENARU, E. Codul civil al Republicii Moldova ca „pat al lui Procust” pentru doctrina obligațiilor condiționale. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 4(150), 66-61. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
714. MACOVEI, T. Cauzele remunerării diferite a femeilor și bărbaților pe piața muncii din Republica Moldova. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 3(150), 60-56. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
715. ARSENI, A. Corpul electoral – exponentul juridico statal al suveranităţii naţionale. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 3(150), 13-7. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
716. ARICOV, G. Межотраслевой анализ права на неприкосновенность частной жизни. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 3(150), 39-32. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
717. GASNAȘ, I. Promovarea concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice . Aspecte de reglementare. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 3(150), 55-52. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
718. OSMOCHESCU, N. Reflecții privind statutul de observator al Autonomiei Palestiniene în Organizația Națiunilor Unite. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 3(150), 6-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
719. MIHALACHE, I. Regimul juridic al bunurilor şi serviciilor propuse parteneriatului public-privat. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 3(150), 20-14. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
720. POALELUNGI, O., POALELUNGI, P. Repere conceptuale privind puterea juridică a actului normativ-juridic. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 3(150), 31-28. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
721. COSTACHI, G., PÎNZARU, T. Rolul legii şi al cetăţeanului în statul de drept. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 3(150), 23-21. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
722. MORARU, E. Statul ca subiect pasibil de răspundere juridical. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 3(150), 43-40. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
723. CORJ, M. Unele neconcordanțe ale Legii cu privire la Curtea Constituțională și Codului jurisdicției constituționale cu prevederile normelor constituționale. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 3(150), 27-24. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
724. LUPU, C. Mecanismul de realizare a instituţiei graţierii şi căile de perfecţionare a acestuia. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 3(150), 51-44. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
725. SADOVEI, N. Cercetarea experimentală a condiţiei privind depunerea jurământului professional de către jurişti. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 2(149), 7-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
726. POALELUNGI, O. Clasificarea în coraport cu puterea juridică a actelor normativ -juridice ce compun sistemul legislaţiei Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 2(149), 31-24. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
727. POPOV, R. Funcţionarul public (inclusiv funcţionarul public cu statut special) în calitate de subiect al infracţiunilor prevăzute în cap. XV din partea specială a Codului Penal. Partea II. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 2(149), 39-35. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
728. MACOVEI, T. Interzicerea hărţuirii morale a femeilor la locul de muncă. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 2(149), 52-48. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
729. GASNAȘ, I. Statutul juridic al autorităţii de reglementare în comunicaţii electronice din Republica Moldova. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 2(149), 60-53. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
730. TIMOFEI, C. Subiectul infracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM. Partea II. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 2(149), 47-40. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
731. GRIBINCEA, L. Transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în Euro între statele –membre ale eurosistemului. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 2(149), 14-8. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
732. ARICOV, G. Уголовно-правовое значение права на неприкосновенность частной жизни. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 2(149), 34-32. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
733. FLOREA, V. Вымогатели в белых халатах. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 2(149), 23-20. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
734. DONOS, E. Relaţii de muncă în sectorul public – probleme şi tendinţe. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 2(149), 19-15. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
735. POALELUNGI, O. Competenţa autorităţilor publice – unul din factorii ce condiţionează puterea juridică a actului normativ -juridic. Revista Naţională de Drept. 2013, nr. 1(148), 45-40. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
2012
736. CONDREA, I.

Interviu cu Irina Condrea, şefa Catedrei de Limba Română, Lingvistică Generală şi Romanică, USM

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 33-31. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
737. MOLEA, V.

Regionalismele – registru stilistic al oralității

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 80-72. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
738. SAVIN-ZGARDAN, A.

Rezultatele monitorizării posturilor de televiziune din Republica Moldova (Erori privind sintaxa)

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 90-81. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
739. GHERASIM, A.

Categorii gramaticale explicite și implicite și reflexele lor în comunicare

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 95-90. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
740. DODON, E.

Pleonasmul şi tautologia – manifestări ale redundanței lingvistice

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 108-96. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
741. GURĂU, L.

Considerații asupra normei fonologice

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 113-109. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
742. GURANDA, E.

Caracteristica aspectuală a indicatorilor lexicali adverbiali incoativi în limba germană

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 121-114. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
743. CABAC, L.

Unele considerații privind ocazionalismele semantice propriu-zise în limba română

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 128-122. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
744. SPÎNU, S.

Tendinţe lexicale în graiurile româneşti din Republica Moldova

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 132-128. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
745. UNGUREANU, E.

Declarația universală a drepturilor omului (analiză hypertextuală)

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 143-133. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
746. LIFARI, V.

Conceptul rușine în limbile română și rusă redat în scenarii cognitiv-prototipice cultural specifice

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 150-144. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
747. TREBEȘ, T.

Despre obligativitatea/ neobligativatea elaborării și implementării reglementărilor onomastice în Republica Moldova

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 158-151. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
748. BANTEA, M.

Corelația simbolului somatic cu figurile de stil (în baza corpusului din limbile franceză, engleză, italiană și română)

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 170-163. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
749. MOLEA, V.

Pamfletul și libertatea de exprimare

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 177-171. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
750. PLEȘCA, A.

Vectori ai comunicării politice actuale

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 184-177. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
751. ZBANȚ, L.

Abordarea traducerii literare prin prisma tabloului lingval al lumii

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 195-185. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
752. DRUȚĂ, I.

„a spune cam același lucru”: note pe marginea unei traduceri

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 208-195. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
753. GRĂDINARU, A.

Traducerea comediei Rien À Déclarer din perspectivă semiotică

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 222-208. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
754. BREAHNĂ, I.

Modele experimentale în traductologie: modelul inferențelor direcționale și protocolul verbalizării concomitente

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 230-223. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
755. SOBOL, A.

Accentuarea – procedeu de traducere a verbelor prefixale din limba rusă în limba română

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 243-238. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
756. SOLOVEI, V.

Traducerea termenilor polisemantici din domeniul învățământului superior

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 250-243. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
757. LUCHIANCICOVA (METLEAEVA), M.

Premisele pentru formarea unei școli științifice de traductologie în Republica Moldova

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 256-251. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
758. CEMÎRTAN, C.

Calchierea și parafrazarea – procedee importante de traducere a textului religios, editat la tipografia eparhială din Chișinău (Slujba și Acathistul cuviosului și de Dumnezeu purtătorului Serafim din Sarov)

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 267-257. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
759. MANOLII, A.

Rolul invocației in textul religios

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 268-265. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
760. BUTUC, M.

Particularități lingvistice ale „acatistului preasfintei stăpânei noastre nascatoarei de dumnezeu, bucuria tuturor scârbiților”, tipărit în anul 1909 la Chișinău

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 274-269. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
761. BRĂGUTĂ, E.

Particularități compoziționale ale ansamblului de hairetisme în primele acatiste închinate sfinților basarabeni

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 282-274. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
762. LOPATIUC, A.

Particularitățile vocabularului emoțional în discursul specializat

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 286-282. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
763. DRIGA, I.

Aspecte semantice ale numelui propriu în opera dramatică „cum Eclesiastul discută cu proverbele” de Val Butnaru

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 297-287. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
764. ŢAU, E.

Perspectiva internă și cea externă: incursiuni teoretice

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 307-298. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
765. ROTARI (BALMUS), D.

Teorii şi practici ale rescrierii

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 326-317. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
766. FONARI, V.

Metoda mitologică în cercetările acad. Mihai Cimpoi

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 338-327. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
767. GABURA, C.

Transpoziția empatică a naratorului homodiegetic și liricizarea regimului narativ

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 347-339. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
768. SOISUN, R.

Farmecul metodei biografice: George Bacovia în viziunea lui Constantin Călin

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 354-348. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
769. HOBJILĂ, A.

Concretizări ale ascultării active în comunicarea didactică

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 361-355. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
770. ISTRATI, M.

Repatrierea și dificultățile lingvistice la copii. Complexitatea situațiilor în procesul școlarizării

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 368-362. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
771. SITNIC, I.

Greșeli de exprimare și erori de traducere comise de către studenți în interpretarea consecutivă din limba engleză în limba română

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 377-369. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
772. CHIRDEACHIN, A., BABĂRĂ, N.

Specificul lingvistic și glotodidactic de predare-învățare a structurilor fonetice compuse (în baza materialului din limbile engleză, germană și franceză)

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 383-378. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
773. BUSUIOC, A., VÎNTU, V.

Eficientizarea predării limbajului de specialitate la mediciniști prin utilizarea metodelor expozitive și conversative

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 389-384. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
774. VÎNTU, V., BUSUIOC, A.

Metode alternative de evaluare

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 393-389. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
775. STARODEDOVA, L.

Les particularités de l’interprétation des textes poétiques

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 238-231. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
776. TETEAN, D.

„небесные” мотивы в стихах о прекрасной даме А.Блока

. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 3(138), 316-308. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
777. MACARI, L., GHEORGHIȚĂ, M., ARAMĂ, E. Cercetări istorice privind Comisia Rogatorie. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 1(136), 44-40. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
778. PLOTNIC, O., MIHALACHE, I. L’approche Française et Moldave sur l’appréciation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Revista Naţională de Drept. 2012, nr. 1(136), 34-31. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
2011
779. MACARI, L., ARAMĂ, E., GHEORGHIȚĂ, M. Cercetări istorice privind comisia rogatorie. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 12(135), 35-31. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
780. MIHALACHE, I. Comercializarea biletelor de avion în formă electronică:probleme şi soluţii. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 12(135), 12-8. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
781. PLOTNIC, O., COJOCARU, V. Părţile contractante în cadrul raporturilor de consum. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 12(135), 30-23. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
782. MIHALACHE, I. Argumente în favoarea codificării legislaţiei naţionale din domeniul transportului. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 10-11(134), 32-29. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
783. PLOTNIC, O., MIHALACHE, I. Modalităţi de apreciere a caracterului abuziv în cazul unei clauze contractuale de consum. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 10-11(134), 62-57. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
784. COJOCARI, E. Medierea – modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 10-11(134), 18-12. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
785. COSTACHI, G., DELEANU, R. Căile de dezvoltare a culturii juridice: semnificaţii şi particularităţi. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 8(131), 18-15. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
786. MIHALACHE, I. Sinteza practicii judiciare pe cauzele de contencios administrativ ce ţin de transportul auto de călători. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 8(131), 14-8. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
787. STRATAN, E.

Biblioteca universitară în sistemul comunicaţiilor ştiinţifice şi aplicative

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 8(131), 141-140. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
788. APOSTOL, C., PÎNZARI, V. Delimitarea răspunderii civile faţă de alte feluri ale răspunderii juridice. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 6-7(130), 219-218. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
789. AUTOR, N.

“Hai la jioc” to Abaclis

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 6-7(130), 24-21. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
790. MIHALACHE, I. Dreptul transporturilor în Republica Moldova –subramură de drept şi disciplină de studiu în cadrul facultăţilor de drept. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 5(128), 27-21. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
791. ŢUȚUIANU, I. Regimul juridic al vânzărilor în legiuirea Caragea. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 5(128), 42-38. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
792. CIMIL, D., BOT, A. Analiza juridico-economică a dobînzii convenţionale în contractele de împrumut. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 9-2. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
793. ANDRIȚCHI, V.

Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general din perspectivă constructivistă

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 11-7. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
794. ANDRASCIUC, V., CHIRICĂ, G.

Grădiniţa – mediul educaţional favorabil socializării copilului preşcolar

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 27-23. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
795. DOBROVICEAN, S.

Aspecte ale scrierii imaginative în clasele primare

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 34-32. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
796. ENACHE, O.

Abordarea integrată a activităților în grădinița de copii

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 55-35. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
797. FLUIERAR, V.

Particularitățile învățării elevilor de vârstă școlară mică din perspectiva paradigmei constructiviste

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 59-56. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
798. GOLUBIȚCHI, S., LUNGU, V.

Competența de comunicare în contextul comunicarii didactice

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 65-60. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
799. GRECU, M.

Considerații generale ale explicației ca metodă de raționament inductiv în clasele primare

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 69-66. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
800. MIDRIGAN, T.

Abordarea textului literar în clasele primare

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 105-103. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
801. MUNTEANU, T.

Metodologia formării atitudinilor morale

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 114-111. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
802. NEMȚANU, D.

Aspecte ale învățării experiențiale în educația copiilor de vârstă preșcolară

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 118-115. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
803. NOUR, A.

Formarea atitudinilor de învățare la elevi din perspectiva paradigmei constructiviste

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 122-119. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
804. OBOROCEANU, V.

Abordarea textului literar în clasele primare

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 126-123. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
805. RACU, A.

Comunicarea în clasele primare

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 145-143. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
806. RUSU, E.

Dimensiuni metodologice privind dezvoltarea operaţiilor gândirii la elevii din ciclul primar

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 158-154. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
807. VINNICENCO, E.

Învățarea prin cooperare la vârsta preșcolară

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 164-162. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
808. VOLONTIR, N.

Aspecte ale utilizării metodei ,,6 de ce?” În activități educative cu preșcolarii

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 168-165. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
809. BARBĂROȘ, C.

Instuirea constructivistă în școala contemporană

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 181-178. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
810. GHERGHIȘAN, M.

Constructivismul și cunoașterea școlară

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 193-189. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
811. IORDACHESCU, V.

Valorificarea conținuturilor religioase ale curriculumului școlar din perspectiva toleranței religioase

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 196-194. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
812. NICOARĂ, A.

Dezvoltarea aptitudinilor social-emoționale prin lectură

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 199-197. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
813. PAVLENKO, L., TONU-LIȘAN, A.

Formarea imaginii de sine la preadolescenți

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 205-200. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
814. POSTOLACHI, I., POSTOLACHI, V.

Abordarea constructivistă în studierea fizicii la nivel preuniversitar

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 208-206. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
815. PRUNICI, E.

Tehnologii de formsare/dezvoltare a competenței de a învăța să înveți în cadrul orelor de chimie

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 216-209. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
816. RUSU, E., MOȘANU-SUPAC, L.

Formarea culturii sănătății și promovarea modului sănătos de viaţă la elevi

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 220-217. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
817. STRĂJESCU, N.

Motivul casei părintești în romanul „Păunița sau pasărea din noi” de Victor Dumbrăveanu

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 224-221. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
818. ŞARGAROVSCHI, V., ŞARGAROVSCHI, S.

Modelul constructivist – dezvoltarea gândirii elevilor la orele de fizică și chimie

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 230-225. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
819. TINTIUC, A.

Neccesitatea dezvoltării competenței emoționale la liceeni. Inteligența emoțională: de ce înseamnă mai mult decât IQ

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 233-231. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
820. ŢAPU, G.

Aspecte problematice ale educaţiei sexuale

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 244-242. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
821. ANTOCI, D.

Sistemul de valori al personalității prin prisma constructivismului în educație

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 254-251. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
822. BOTNARI, V.

Mediul constructivist de învățare

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 264-260. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
823. DORONIN, N.

Teoriile științifice ale învățării reflexive în pedagogia interactive

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 269-267. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
824. HÎNCU, I.

Profilul profesorului modern de educație muzicală

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 280-278. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
825. IFTIMIA, B.

Mediul de învățare din perspectiva teoriilor învățării

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 284-281. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
826. POSȚAN, L.

Copilul – „abracadabrant” pentru adulți și „comun” pentru semeni: cunoaste pentru a accepta

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 288-285. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
827. SIMION, C.

Evaluarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică din perspectiva constructivistă

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 290-289. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
828. STAMATI, M.

Aspecte psihopedagogice în dezvoltarea competențelor profesionale

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 293-291. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
829. STAMATI, E.

Profesorul constructivist- imperativ al educației modern

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 297-294. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
830. CARABET, N.

Impactul teoriei constructiviste și calității cadrelor didactice în formareadezvoltarea tineretului studios

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 307-303. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
831. FRUJINĂ, I.

Alternative educaționale în învățământul românesc

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 316-312. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
832. GÎNJU, S., UNGUREANU, N.

Valorificarea materialelor din natură în activitățile integrate cu copiii de vârstă timpurie

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 331-325. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
833. LAȘCU, L.

Constructivismul reper paradigmatic în formarea competenței de self-management a activităţii de învăţare la student

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 338-332. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
834. LEVIȚCHI, D.

Integrarea educației fizice și sportului în proiectul de dezvoltare instituționale a unității școlare

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 342-339. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
835. MACOVEI, E.

Relevanța dezvoltării competenţelor socioemoţionale la student

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 345-343. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
836. PANICO, V.

Educaţia creativităţii la studenţii pedagogi în cadrul instruirii problematizate a științelor pedagogice

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 351-346. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
837. SOCIU, C.

Coordonate educative ale formării conştiinţei şi conduitei morale a adolescenților

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 357-352. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
838. STRATAN, N.

Aspecte ale omonimiei gramaticale în limba română

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 361-358. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
839. ŞOFRON, L., CURECHI, V.

Dezvoltarea intelectuală a elevului: opinii, reflecţii

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 367-362. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
840. TIFRAC, M.

Comunicarea în cadrul grupului

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 371-368. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
841. URSU, D.

Educația de la egal la egal

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 374-372. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
842. URSU, D., ONICA, E.

Corpul meu este al meu

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 377-375. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
843. OVCERENCO, N.

Проблематика подготовки педагогических кадров нового поколения, способных работать с «цифровыми» воспитанниками

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 383-378. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
844. CIORBA-LASCU, T.

The effectiveness of the task-based approach on the development of students’ literary reading comprehension, analysis and critical thinking

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 311-308. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
845. PAVLENKO, L.

Tendințe de valorificare a constructivismului în cadrul educației preșcolare

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 131-127. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
846. ANTOCI, D., LEȘAN, L.

Adolescenții moderni prin prisma atitudinilor

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 177-172. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
847. IOSIFESCU, S.

Necesitatea schimbării rolului profesorului în școala contemporană

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 17-12. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
848. HAHEU-MUNTEANU, E., BRUJA, C.

Educaţia socio-emoţională – parte integrantă a procesului educaţional din grădiniţă

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 77-70. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
849. IRINA, E.

Studiu asupra modului în care curriculumul național din România și Republica Moldova, contribuie la formarea imaginii de sine a elevilor în procesul receptării textului literar la limba și literatura română, clasele a III-a și a IV-a

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 83-78. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
850. LĂUDOIU, D., DASCĂLU, R.

Constructivismul în învățământul primar din perspectiva evaluării

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 89-84. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
851. MACARENCO, N.

Valorizarea studiului de caz în clasele primare

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 95-90. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
852. MARDARI, D.

Rolul metodei fonetică, analitico-sintetică în învățarea citit-scrisului

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 98-96. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
853. MARLEAN, A., SILISTRARU, N.

Condiţiile psihologice de dezvoltare a creativităţii la preşcolari prin activităţile de artă plastică

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 102-99. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
854. MÎSLIȚCHI, V., COSTIN, M.

Diminuarea agresivității preșcolarilor în contextul valorificării paradigmei constructiviste

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 110-106. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
855. POSTOLACHI, E., SILISTRARU, N.

Evoluția sentimentelor moral-estetice a copiilor de 6-7 ani prin redarea peisajului

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 138-134. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
856. RODIDEAL, R.

Aspecte metodologice de formare a capacităților creative la elevii de vârstă școlară mica

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 153-146. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
857. SLACFENCO, T.

Formarea competenţei de comunicare la elevii din clasele primare

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 161-159. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
858. BĂDESCU, D.

Abordarea interdisciplinară și abordarea textului literar „în rețea” - noi modalități de studiu al literaturii în liceu

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 185-182. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
859. CHINDRIȘ, L., CHINDRIS, C.

Rolul școlii în dezvoltarea abilităților metacognitive ale elevilor în asigurarea succesului școlar

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 188-186. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
860. TULUC, L., SILISTRARU, N.

Premisele curriculumului la limba franceză din clasa a VII-a de formare a competenţelor interculturale la elevi

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 241-234. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
861. ANTOCI, D., BULICANU, M.

Tranziția ierarhică a valorilor în relație cu reușita școlară la adolescenți

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 259-255. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
862. BUDURIN, L., SILISTRARU, N.

Educația populară – dimensiune a educației permanente

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 302-299. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
863. GAVRILUȚ, R.

Educația ecologică în documentele curriculare din Republica Moldova și România

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 3(126), 324-317. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
864. COȘCODAN, D., MOȘANU-SUPAC, L.

Abordări ale inteligenței emoționale prin prisma stărilor emotive la adolescenți

. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 2(125), 54-48. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
865. AVORNIC, G. Vasile Creţu la 60 de ani. Revista Naţională de Drept. 2011, nr. 1(124), 61-61. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
2010
866. BÎNZARU, L., AVORNIC, G. L’application de la Convention européenne des droits de l’homme parle juge Moldave. Revista Naţională de Drept. 2010, nr. 9-10(120), 19-15. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
867. BÎNZARU, L., AVORNIC, G. Le statut de la Convention Européenne des droits de l’homme en droit Moldave. Revista Naţională de Drept. 2010, nr. 7-8(118), 34-28. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
868. CHETRUȘ, U., COSTACHI, G. Constrângerea– Metodă importantă de conducere statală. Revista Naţională de Drept. 2010, nr. 7-8(118), 113-111. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
869. BÎNZARU, L., AVORNIC, G. La déclaration unilatérale du Gouvernement dans la jurisprudence Moldave devant la Cour Européenne des droits de l’homme. Revista Naţională de Drept. 2010, nr. 5-6(116), 33-31. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
2009
870. SLUSARENCO, S. Abordarea conceptului şi clasificarea regimurilor juridice acordate cetăţenilor străini şi apatrizilor din Republica Moldova. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 164-163. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
871. DUMITRESCU, I. Analiza comparativă privind reglementarea dreptului la libertate şi siguranţă în constituţiile României şi Republicii Moldova. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 215-212. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
872. CHIPERI, M. Aprecierea probelor de către instanţa de judecată la examinarea cauzelor penale. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 162-161. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
873. COPTILEȚ, V. Aprecierea regulamentelor organice în literatura istorico-juridică. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 36-35. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
874. DUMNEANU, V. Arenda silvică reglementare juridică. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 168-168. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
875. ROȘCA, N. Armonizarea legislaţiei naţionale privind societăţile comerciale la rigorile directivei uniunii europene nr 68 151 EEC. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 79-76. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
876. STRULEA, M., VIDAICU, M. Armonizarea legislaţiei penale – o tendinţă a justiţiei penale în spaţiul european. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 87-86. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
877. CÎRNAȚ, T., CHIVERI, G. Aspecte conceptuale privind principiul transparenţei. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 11-10. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
878. BĂIEȘU, S. Aspecte privind coposesiunea în codul civil. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 31-30. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
879. ERMURACHI, V. Aspecte privind realizarea principiului periodicităţii la alegerile parlamentare şi prezidenţiale din Republica Moldova. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 167-165. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
880. ERMURACHI, V. Aspecte privind realizarea principiului periodicităţii la alegerile parlamentare şi prezidenţiale din Republica Moldova. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 167-165. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
881. STATI, V. Aspecte teoretice şi practice ale aplicării răspunderii penale pentru violarea de domiciliu art. 179 C. pen. RM. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 96-95. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
882. CIOBANU, I. Cauzele criminalităţii economice în Republica Moldova. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 100-99. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
883. SECRIERU, O. Circumstanţele care exclud tragerea salariatului la răspundere materială. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 178-176. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
884. BULGACOVA, I. Контроль за досудебным следствием в условиях правового государства. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 220-216. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
885. MORARU, V. Coraportul dintre infracţiunile săvîrşite în legatură cu serviciul şi infracţiunile comise de către persoanele cu funcţie de răspundere. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 75-72. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
886. CIMIL, D. Critici aduse teoriei contractului administrativ. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 85-84. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
887. CREȚU, V. Cu privire la pregătirea pentru dezbateri judiciare a pricinilor examinate în procedura specială. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 71-71. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
888. MIHAI, E. Despre eficienţa programelor europene de clemenţă (continuare). Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 44-37. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
889. ZAMFIR, P. Dezvoltarea durabilă prin asigurarea securităţii ecologice. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 70-68. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
890. SADOVEI, N. Dimensiuni comunicative în cadrul instruirii juridice. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 54-52. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
891. BOLOCAN-HOLBAN, A. Distincţii si asemănări între termenii prevăzuţi la articolul 3 din convenţia europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 151-150. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
892. ARHILIUC, V. Drept internaţional investiţional. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 9-7. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
893. ŢONOVA, I. Dreptul în cadrul internetului. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 186-183. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
894. EȘANU, A. Efectele reticenţei consimţămîntului la prelevare de organe sau ţesuturi umane asupra încadrării juridice a faptei. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 180-179. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
895. CERBU, A. Efectul devolutiv al recursului ordinar. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 182-181. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
896. CUZNEȚOV, A. Esenţa activităţii de aplicare a dreptului şi subiecţii săi. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 59-55. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
897. BOTEZATU, I. Experienţa legislativă a unor state ca posibil model de perfecţionare a prevederilor art 190 C pen RM. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 115-114. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
898. PALAMARCIUC, V. Factori de influenţă asupra culturii juridice a tinărului în societatea contemporană. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 197-196. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
899. ŞOVA, L. Formele de azil în RM. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 140-139. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
900. NEGRU, C. Funcţiile capitalului social în cadrul societăţilor comerciale prin prisma legislaţiei în vigoare a RM. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 147-145. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
901. ARSENI, A. Funcţionarea instituţiilor democratice statale în perioada de criză politică reglementări şi oportunităţi. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 126-120. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
902. EMELIANOVA, N., RAZNOVAN, E., CHIGULEA, I. Гарантии охраны и гигиены труда как элементы снижения уровня коррумпированности работодателей. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 206-204. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
903. GLADCHI, G. Imprudenţa penală evoluţie definiţie modalităţi. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 135-127. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
904. ONOFREI, F. Informaţia electronică în legislaţia penală a unor state. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 119-118. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
905. DUMNEANU, L. Infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii persoanei în viziunea dreptului comparat. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 83-82. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
906. HUMĂ, I. Invăţămîntul juridic românesc între condiţia tehnică şi vocaţia umanistă. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 24-23. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
907. VELIȘCO, L. Natura juridică a recipisei de magazinaj. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 153-152. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
908. ŞEREMET, I. Norma conflictuală cu privire la regimul matrimonial. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 160-155. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
909. SOSNA, B., ŢÎGĂNAȘ, A. О некоторых факторах, сдерживающих развитие социально-трудовых отношений. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 189-187. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
910. COJOCARU, O. Obligaţiile profesionale ale întreprinzătorului. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 138-136. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
911. BRUMĂ, S. Particularităţile angajării răspunderii subsidiare în cadrul raporturilor contractuale civile. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 117-116. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
912. CHIFA, F. Particularităţile probaţiunii faptelor negative în procesul civil. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 144-144. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
913. BURAC, V. Principiile de bază ale falimentului transfrontalier. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 106-103. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
914. MANEA, V. Problema locului de săvîrşire şi momentului consumativ al infracţiunii prevăzute la art 286 C pen RM. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 102-101. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
915. NEGRU, A. Probleme actuale ale autorităţii judecătoreşti în RM. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 98-97. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
916. ŞTEFĂNEȚ, T. Proprietatea: categorie economică. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 170-169. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
917. FURDUI, S. Propunere privind aplicarea cursului de instruire juridică drept contravenţional. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 51-49. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
918. VOLCINSCHI, V. Recepţionarea unor principii instituţii şi norme juridice din dreptul privat român in noul cod civil al RM. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 19-12. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
919. ARAMĂ, E. Reflecţii privind sistemul şi ordinea juridică. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 4-3. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
920. CEBOTARI, V. Regimuri matrimoniale aspecte de drept comparat. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 67-66. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
921. MÎȚU, G. Reprezentarea legală în materia obligaţiilor. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 171-171. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
922. AVORNIC, G. Rolul universităţii în societatea bazată pe cunoaştere. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 22-20. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
923. NARÎȘKINA, N. Сравнительный анализ порядка исполнения наказания в виде лишения свободы в России и других государствах постсоветского пространства. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 203-201. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
924. BOTNARU, S., BURAVCENCO, I. Starea de pericol social: condiţie obligatorie pentru luarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 81-80. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
925. BĂNĂRESCU, I. Substituirea succesorului. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 154-154. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
926. MAIMESCU, S. Unele aspecte practice ale executării sentinţelor pronunţate pe cauzele penale de contrabandă intentate persoanelor juridice pe teritoriul vamal al RM. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 195-190. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
927. ŢURCANU, I. Unele aspecte referitoare la delimitarea şi clasificarea prin concurs a infracţiunii de corupere pasivă cu alte infracţiuni. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 211-207. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
928. GRECU, R. Unele considerente privind funcţiile statului. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 29-27. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
929. BRÎNZĂ, S. Unele implicaţii ale legii nr 227 din 18 02 2008 asupra calităţii interpretării si aplicării legii penale. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 26-25. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
930. CHIBAC, N. Unele particularităţi ale drepturilor şi obligaţiilor părţilor în contractul de servicii turistice. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 143-141. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
931. GÎRLA, L. Условия наступления уголовной ответственности медицинских работников за совершение преступлений, связанных с их профессиональной деятельностью. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 94-90. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
932. ROMANDAȘ, N. Viziuni privind controlul asupra respectării legislaţiei muncii. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 65-64. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
933. COJOCARU, V. Drept internaţional privat comun uniform sau unificat-armonizarea soluţiilor. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 6-5. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
934. LIOGCHII, N.

Ariile protejate – modele naturale de educație ecologică

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 53-43. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
935. PRUNICI, E.

Impactul problemelor chimice în formarea şi dezvoltarea interesului elevilor pentru studierea chimiei

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 118-114. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
936. CUJBĂ, V., SÎRBU, R., OANCEA, V.

Importanța studierii indicatorilor de cuantificare a activității structurilor de primire turistică în formarea competențelor la studenții de la specialitatea turism

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 155-149. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
937. DONICA, A.

Metoda storytelling în contextul promovării educației pentru dezvoltare durabilă (componenta mediu)

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 166-156. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
938. JECHIU, E.

Aspecte privind conexiunile interdisciplinare ale geografiei cu alte discipline școlare la treapta liceală

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 172-167. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
939. MOTRUC, A., PUȚUNTICĂ, A.

Tehnici interactive de învățare utilizate în cadrul lecțiilor de geografie

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 206-204. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
940. SOCHIRCĂ, E., BEREGOI, E.

Considerații privind aplicarea textelor la lecțiile de geografie

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 228-222. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
941. VOLONTIR, N.

Categorizarea – tehnică eficientă de valorizare a ideilor produse de către elevi

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 233-229. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
942. MIHAILOV, Z.

Valenţe formative ale abordării interdisciplinare în contextul predării disciplinei geografie

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 10-12(109), 199-185. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
943. PITUȘCAN, F.

Modernizarea comerţilui interior – factor important în sporirea calităţii deservirii consumatorilor

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 9(108), 25-18. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
944. MUSTEAȚĂ, S.

Managementul asigurării calităţii instituţionale în acţiune

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 9(108), 211-207. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
945. ARTIOMOV, L.

Rolul inteligenţei emoţionale în activitatea profesională

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 9(108), 216-212. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
946. CERNAVCA, O.

Indicatori de performanță-TQM în producerea și comercializarea vopselelor și lacurilor (pe baza materialelor S. A. SUPRATEN)

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 9(108), 223-217. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
947. TIRLEA, M., BÎRCA, I., BIRCA, M.

Aspecte practice privind creditarea start-up-urilor nou ḯnfinṭate (prima parte)

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 9(108), 182-174. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
948. BOROZAN, P., RUSU, G.

Resistance to low temperatures in germination and emergency phases of early inbred maize lines

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 8(107), 12-4. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
949. KIRMICI, C. Public diplomacy in the republic of moldova. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 68-66. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
950. ANDRIEȘ, V., GRIGOR, I.

Reflectarea voluntariatului în actele normative şi reglatorii din învăţământul general

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 8-5. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
951. CALAPOD, V.

Evaluarea cadrelor didactice în perspectiva competenţelor

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 17-13. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
952. CĂLIN, I.

Inteligența emoțională – factor al unei conduceri eficiente

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 22-18. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
953. CHIPERI, G.

„Pasărea din noi” de Victor Dumbrăveanu: între ficţiune şi document epistolar

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 32-27. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
954. GRIGOR, I., ANDRIEȘ, V.

Rolul parteneriatelor educaţionale în crearea capitalului social

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 38-33. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
955. LEBEDIUC, A.

Denumiri pentru cais în graiurile moldovenești

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 46-44. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
956. ORÎNDAȘ, L.

Modele pedagogice privind asigurarea relaţiilor de colaborare cu familia

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 51-47. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
957. ORÎNDAȘ, L.

Proiect educaţional privind parteneriatul şcoală-familie

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 56-52. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
958. SERDEȘNIUC, C.

Consideraţii generale despre poezia postbelică basarabeană. Generaţia de poeţi „Copiii anilor treizeci”

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 66-57. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
959. STRATAN, N.

Erori atestate in utilizarea cratimei

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 71-67. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
960. ARPENTII, T.

The advantage of devising exercises based on media products for the English classroom

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 93-89. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
961. CIORBA-LASCU, T.

Fonctionnalité interactive des marqueurs discursifs dans l'acte conversationnel

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 98-94. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
962. LEBEDIUC, A.

Evoluția tehnicii jurnalului ca metodă narativă

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 105-103. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
963. ZDRAGUȘ, V.

La réflexion de l’interculturel dans le processus du développement de la communication en classe de langue

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 119-115. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
964. GHERLOVAN, O., GHETMANENKO, N.

Формирование нравственно-этической и эстетической личности на уроках русской литературы в контексте вызовов современности

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 126-120. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
965. ANGHELIUC, D., STRĂJESCU, N.

Simbolul casei în dramaturgia lui Ion Druță

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 12-9. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
966. GUȚU, A.

Specificul implementării sistemului Kaizen în educație

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 43-39. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
967. TARABEIH, M., LIPKIN, I., LIPKIN , N., ABU RAKIA, R.

Education and cultural tradition in the Jews living in Israel vs. Jews living in the United States

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 77-72. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
968. STRĂJESCU, N.

Formarea competenţelor în receptarea romanului istoric şi politic în liceu

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 114-111. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
969. STĂVILĂ, N.

Modele ale competenței de comunicare în limba străină

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 7(106), 110-106. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
970. CÎRLAN, A.

State policy concerning the development of support infrastructure for small and medium enterprises in the Republic of Moldova

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 71-64. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
971. BURLACU, S., BĂLU, P., BĂLU , F., SABIE, O.

Economic-financial decision and resource management in the context of the law of value

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 143-138. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
972. CERNAVCA, M., CERNAVCA, O.

New automobile market in the RM and the evolution of this for 2014-2018

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 156-144. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
973. CRISTAFOVICI, P., PANFIL, I.

Benchmarking-ul competitivităţii produselor

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 185-181. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
974. SâRBU, R., BRAN, F., NICA, E., GUȚU, C.

Dezvoltarea socio-economică a spaţiului urban

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 213-209. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
975. PROFIROIU, M., RADULESCU, C.

Rolul politicilor locale în dezvoltarea durabilă a spaţiului rural

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 314-311. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
976. GHINARARU, C., CIOBANU, G., NEGREA, A.

Evolution of the structure of the labor market in the member countries of the European Union

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 321-315. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
977. LEVKOVICH, L.

Implementarea modelului EFQM© în sistemul de educaţie Israeli

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 335-329. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
978. DINNER, D.

Influenţa societăţii caracteristice în schimbări privind economia şi industria (Cazul israelian)

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 341-336. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
979. DIACONU, L.

Multilingual approach and the problem of cultural misunderstanding in teaching foreign languages

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 351-346. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
980. CHIRVAS, C.

Impactul diasporei asupra evoluţiei indicatorilor activităţii cu carduri de plată din Republica Moldova

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 364-358. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
981. LOBANOV, N.

Cooperarea internaţională în producţie: particularităţi şi forme

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 379-373. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
982. CREȚU, R.

Efectele directe şi indirecte ale modificării vitezei de rotaţie a activelor circulante

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 546-539. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
983. VARANIȚA, G., COSTAȘ, I., GODONOAGĂ, A.

Metodologie de optimizare a costurilor de dezvoltare a reţelelor de comunicaţii electronice

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 601-597. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
984. GOLBAN, L., GODONOAGĂ, A.

Particularităţi de soluţionare a modelului monopolist în condiţii de incertitudine

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 663-658. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
985. CHICU, N.

The impact of tax policy on the financial security of the country

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 692-686. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
986. TATARU, C., ABRUDAN, D.

The recruitment process in the digital age - a managerial approach

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 40-35. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
987. NICA, E., SABIE, O., LAZĂR, V., NICOLAE, E.

Implicarea ONG-urilor în conservarea naturii

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 132-129. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
988. NICA, E., SABIE, O., LAZĂR, V., NICOLAE, E.

Implicarea ONG-urilor în conservarea naturii

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 132-129. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
989. BRAN, F., SâRBU, R., LAZĂR, V., NICOLAE, E.

Presiunea umană asupra componentelor de mediu - efecte distructive

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 6(105), 291-283. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
990. GLAVAN, A.

Consilierea psihosocială a persoanelor cu dizabilități în procesul de reabilitare complexă prin programe educaționale

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 5(104), 42-38. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
991. GLAVAN, A.

Integrarea eforturilor de educație pentru sănătate în contextul promovării sănătății în rândurile tinerilor

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 5(104), 48-43. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
992. SCRIPA, T., COBILEANSCHI, T.

Prevenția insuccesului școlar în contextul individualizării instruirii

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 5(104), 95-91. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
993. SCRIPA, T.

Personalitatea în contextul educației incluzive

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 5(104), 100-96. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
994. ȚÎGANIUC, S., SILISTRARU, N.

Ascultarea activă – factor esențial în procesul didactic

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 5(104), 119-115. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
995. ANDRASCIUC, V.

Importanța parteneriatului grădiniță-familie în eficientizarea socializării la preșcolari

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 5(104), 150-143. ISSN 1811-0770. (Cat. C)
996. ANTOCI, D., ABREJA, S.

Inteligenţa emoţională la managerii grupei de copii

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 4(103), 13-7. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
997. ANTOCI, D., LEȘAN, L.

Valorile morale prin prisma transpoziției educaționale

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 4(103), 18-14. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
998. ARTIOMOV, L.

Implicaţiile inteligenţei emoţionale, a intervenţiilor psiho-sociale în procesul educaţional

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 4(103), 32-26. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
999. PAVLENKO, L.

Asigurarea stării de bine a cadrelor didactice – condiţie a calităţii activităţii profesionale

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 4(103), 102-95. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1000. PAVLENKO, L., CUȘNIR, L.

Rolul cadrului didactic în socializarea copiilor cu sindromul Down

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 4(103), 111-103. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1001. BARBĂROȘ, C.

Metacogniția în contexte școlare

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 4(103), 229-222. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1002. FLUIERAR, V.

Aportul cadrului didactic în formarea motivelor de învățare la elevii de vârstă școlară mică

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 4(103), 261-252. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1003. KISS, I.

Posibilitățile și limitele abordării interdisciplinare în formarea competențelor matematice și de explorare a mediului la elevii de vârstă școlară mică

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 4(103), 298-289. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1004. PANICO, V.

Educația - factor determinant de dezvoltare a personalităţii şi societăţii

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 4(103), 350-342. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1005. POSȚAN, L.

Formarea competentei antreprenoriale la copii de vârstă școlară mică: aspecte metodologice

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 4(103), 363-357. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1006. VINNICENCO, E.

Autoeducația – o perspectivă de autoformare a personalității

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 4(103), 406-402. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1007. VINNICENCO, E., BUGA, T.

Aspecte teoretico-praxiologice ale dezvoltării creativității artistice a elevilor de vârstă școlară mică

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 4(103), 410-407. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1008. BRANIȘTOV, V.

Starea ecologică actuală a fondului forestier din Republica Moldova

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 2(101), 14-7. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1009. CHIRICĂ, L., SARAPANOVSCAIA, S.

Valențele stagiilor de practică în eficientizarea formării viitorilor tehnicieni-meteorologi

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 2(101), 22-15. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1010. CIUBREI, R.

Interdisciplinaritatea – strategie didactică a corelațiilor dintre discipline la treapta liceală

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 2(101), 28-23. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1011. MIHĂILĂ, M., PETROVSCHI, N.

Învățarea prin descoperire

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 2(101), 46-43. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1012. MIRONOV, I., MIRONOV, L.

Studiul patrimoniului natural în cadrul orelor de geografie

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 2(101), 52-47. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1013. RUSU, A.

Realizarea principiului interdisciplinarității la lecțiile de geografie

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 2(101), 73-66. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1014. SOCHIRCĂ, E., MAMOT, V.

Situații de învățare la lecțiile de geografie în clasa a IX-a prin aplicarea organizatorilor grafici

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 2(101), 83-78. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1015. VOLONTIR, N.

PRES – strategie didactică eficientă de învățare a geografiei

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 2(101), 98-94. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1016. ROTARI, N.

Rolul proiectelor educaționale în abordarea interdisciplinară chimie-biologie

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 2(101), 284-279. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1017. CRIVOVA, O.

Mean monthly precipitation of the driest month in the context of climatic changes

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 1(100), 91-84. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1018. DRUMEA, D.

EU environmental directives in the development of the lower Raut river basin management plan

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 1(100), 206-201. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)
1019. DRUMEA, D.

Educational activities in the management of the biosphere reserve area “Lower Prut” in Moldova

. Revista Naţională de Drept. 2009, nr. 1(100), 211-207. ISSN 1811-0770. (Fără categorie)