IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(633)
2019
1. COSTACHI, G.

Probleme reale și soluții constituționale pentru consolidarea securității juridice a cetățenilor în materia exercitării dreptului de vot

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2. TALMACI, F.

Caracteristica și modelul criminalistic al infracțiunilor de corupție

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 20-15. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
3. DREGLEA-LUCAS , L.

Aspecte de drept penal referitoare la incriminarea escrocheriei în legislaţia Germaniei

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
4. ARSENI, A.

Dreptul de vot - garanţie constituţională şi practici

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 9-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
5. BODLEV, S., ZUBCO, V.

Dimensiunea răspunderii disciplinare a funcționarului vamal

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 26-21. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
6. OGANESEAN, A.

Realizarea interacțiunii la inițiativa organului de investigații

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 31-26. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
7. BUGUȚA, E., BUGUȚA, V.

Raportul constituţional al autorităţii judecătoreşti cu legislativul şi executivul în Republica Moldova şi România

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 36-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
8. PRISACARI, V.

Evоluțiа instituției drеptului lа tăсеrе și neаutоincriminаre, аspect соmpаrа

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 47-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
9. GLAVAN, B., MÎRZAC, V., CALCAVURA, G.

Activitatea specială de investigaţii: conţinutul noţiunii, esenţa juridică, delimitări conceptuale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 3/1(327), 53-48. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
10. COSTACHI, G., MICU, V.

Imunitatea penală a statului și a autorităților acestuia

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 8-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
11. CARP, S.

Restrângerea drepturilor şi libertăţilor omului: standarde europene și exigențe constituționale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 12-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
12. ARDELEAN, G., BOȘCANEANU, M.

Răspunderea penală a persoanei juridice pentru poluarea apei (art. 229 CP RM)

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 19-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
13. PITERSCHI, E.

Abordări teoreticopractice privind falsul în acte

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
14. ROTARU, R.

Dedicare profesionalismului angajaților poliției prin lansarea de proiecte

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 44-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
15. SOSNA, A.

Прекращение индивидуального трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 51-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
16. TATAR, O.

Сходства и отличия непоименованных договоров с поименованными договорами в системе гражданскоправовых договоров Республики Молдова 

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 58-52. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
17. BUGUȚA, E., BUGUȚA, V.

Garantarea constituţională a independenţei autorităţii judecătoreşt

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 24-20. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
18. BOTOMEI, V.

Devianţă şi criminalitate în sistemul juridic românesc. evoluţie, tendinţe şi perspective.  Studiu ştiinţific privind statul paralel – ediţia I

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 32-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
19. DREGLEA-LUCAS , L.

Conţinutul obiectului juridic al infracţiunii de escrocherie

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 2(326), 36-33. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
20. COSTACHI, G.

Republica Moldova: de la parlamentarism la prezidențialism

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 1(325), 12-4. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
 
 

1-20 of 633