IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba romana

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(653)
2019
1. CORJ, M.

Propuneri de lege ferenda privind amendarea unor prevederi din constituția republicii moldova, a legii cu privire la curtea constituţională şi ale codului jurisdicţiei constituţionale

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 21-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
2. URSU, V., VARVARICI, G.

Repere conceptuale privind criminalitatea latentă

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 26-22. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
3. GALEMBA, V.

Efectuarea controlului în administrația publică locală prin prisma subiecților de drept

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 30-27. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
4. COTOROBAI, A.

Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de viol prevăzute în legea română

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 58-51. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
5. CREȚU, A.

Ipoteze privind cauzele migrației forței de muncă în contextul prevederilor legislației Uniunii Europene

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 35-31. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
6. TUREȚCHI, S.

Reglementările juridice internaționale în domeniul protecției mediului înconjurător

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 7(331), 41-36. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
7. FRUNZE, I.

Unele aspecte privind conflictul armat intern în dreptul internaţional umanitar

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 12-9. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
8. URSU, V.

Obiectul juridic generic şi obiectul juridic special al infracţiunilor legate de insolvabilitate

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 17-13. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
9. BĂNĂRESCU, A.

Principiul dispo-nibilității, fundamentul funcțional al procedurii de executare

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 24-18. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
10. MELNIK, S.

Компетенция высших органов государственной власти украины в сфере формирования политики обеспечения национальной безопасности и обороны

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 44-38. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
11. DÎNTU, V., GRESI, I.

Criminalistic crime characteristic in the system of criminalistic methodics of crime investigation

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 37-34. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
12. SPINUL, K.

Электронное управление в системе публичного управления: имплементация опыта EC

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 6(330), 47-45. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
13. MAKSIMENȚEV, M.

«Чёрная археология» как вид преступного недропользования:общемировое измерение

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4/2(328), 123-119. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
14. LâSâI, A.

Expertizarea proceselor tehnologice –unul din obiectivele de perspectivăale laboratorului EJIT al CNEJ MJ RM

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 14-10. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
15. CECHINA, T.

Obiectul de studiu al expertizei merceologice. factorii ce influenţează la stabilirea preţului unui produs. metodica tip aplicată la cercetarea produselor industriei uşoare de larg consum şi a produselor alimentare şi agroalimentare..

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 19-17. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
16. OBREJA, E.

Identificarea și diferențierea materialelor documentelor și a scrisului cu ajutorul comparatorului video spectra

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 29-25. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
17. CATARAGA, O., PETCOVICI, P.

Expertiza judiciară. erori în percepția conceptuală și aplicativă

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 33-30. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
18. GURIN, V.

Aspecte metodologice în expertiza judiciar-contabilă. sarcinile, obiectivele și metodele de cercetari aplicate la efectuarea expertizei contabile

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 24-19. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
19. RUSANOVSCHI, L.

Particularitățile efectuării expertizelor judiciar-contabile. obiectivele expertizei contabile și problemele existente aferente obiectelor cercetate în cadrul efectuării expertizei judiciar-contabile

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 40-37. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
20. CEBANU, A., GROSU, G.

Teoria și metodologia expertizei judiciare în domeniul evaluării bunurilor imobile

. Legea şi Viaţa. 2019, nr. 4(328), 45-41. ISSN 1810-309X. (Cat. C)
 
 

1-20 of 653