List

Lista articolelor cu rezumate în limba romana

2020
1.

Geopolitica securității regionale din Europa Centrală și de Est în contextul pandemiei COVID-19

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 20-5. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
2.

Cadrul juridic al Uniunii Europene privind gestionarea problemelor de sănătate

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 32-21. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
3.

Activitatea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în prevenirea și combaterea fenomenului terorist

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 42-33. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
4.

Influence the Covid-19 pandemic on the integration of Republic of Moldova in the regional values chains

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 56-43. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
5.

Aspecte conceptuale și pragmatice privind comunicarea guvernamentală pe durata situației de urgență generată de pandemia COVID-19

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 70-57. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
6.

Fenomenul dopajului în sport: aspecte bioetico-medicale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 78-71. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
7.

Sociological surveys in the service of anti-doping policies

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 86-79. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
8.

Quo vadis? Declinul populației care nu poate fi stopat

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 99-87. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
9.

Влияние экономических факторов на занятость населения в Республике Молдова

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 117-100. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
10.

Politicile culturale: abordare europeană

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 125-118. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
11.

Criza COVID-19 și practicile sinelui

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 163-152. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
12.

Unu multiplu ca model al culturii europene în fi losofi a lui Noica

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 174-164. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
13.

De la tradiţie la inovaţie în metodologia științei contemporane: „Filosofia lui Nu” şi „Logica terţului inclus”

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 189-175. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
14.

Impactul globalizării asupra realității religioase

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 198-190. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
15.

Valorificarea multiculturalităţii în arhitectura spațiului cultural din Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 209-199. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
16.

Роль социальных факторов в формировании здоровья детей в возрасте от 0 до 5 лет

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 3(184), 217-210. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
17.

Analiză și relații internaționale. Analiza relațiilor internaționale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 14-7. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
18.

Politica externă a Republicii Islamice Iran: între relațiile cu actorii-cheie ai scenei politice globale și ponderea sa în mediul regional de securitate

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 31-15. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
19.

Православная церковь в светском государстве: ситуация Республики Молдова и Украины (III)

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 51-32. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
20.

Democrația, rezistența instituțiilor statale și opoziția politică în condițiile pandemiei COVID-19 în Republica Moldova: analiză și sinteză

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 70-59. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
21.

Serviciul militar în rezervă - actualitatea și perspectiva pentru Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 86-71. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
22.

Securitatea informațională a Republicii Moldova în contextul proceselor geopolitice actuale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 103-87. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
23.

Deconcentrarea serviciilor statului - premisă de modernizare a prestării serviciilor și facilitare a descentralizării puterii

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 110-104. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
24.

Transformări de stratificare și de coeziune socială în trei decenii de suveranitate a Republicii Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 124-111. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
25.

Republica Moldova în contextul integrării europene

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 135-125. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
26.

Solidaritatea umană - produs emanat de inteligența individuală și conștiința colectivă

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 148-136. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
27.

O privire analitică asupra situației pieței forței de muncă din Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 166-149. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
28.

Refracția fi losofică a problemelor din societate în două decenii de secol XXI

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 177-167. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
29.

Stratifi carea obiectului experienței vizuale în contextul digitalizării comunicării umane

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 187-178. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
30.

Estetica totalitarismului: realismul socialist - proiectul ideologic al puterii (II)

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 209-188. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
31.

Noi perspective în epistemologiile raţionaliste din sec. XX

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 224-210. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
32.

Alexandru Babii și Grigorii Berghiner: reversul mitului despre om

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 2(183), 230-225. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
33.

Uniunea Europeană - o provocare majoră în condiţiile pandemiei

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 21-7. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
34.

Bazele metodologice ale unei teorii științifice în procesul cercetării academice

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 44-34. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
35.

Православная церковь в светском государстве: ситуация Республики Молдова и Украины (II)

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 60-45. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
36.

Nuclear Ukraine: an american geostrategic policy

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 71-61. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
37.

Sistemul de guvernare al societății din Republica Moldova: între deziderat și realitate

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 86-72. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
38.

Corupția și meritocraţia în sfera publică

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 99-87. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
39.

Instituţia secretarului general din cadrul administraţiei publice a Republicii Moldova: aspecte comparative

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 111-100. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
40.

Антропологическое измерение культуры как предмет теоретико-методологического анализа

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 127-112. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
41.

Coeziunea socială a populației din Republica Moldova în perioada pandemiei COVID-19

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 148-128. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
42.

Dinamica Republicii Moldova în clasamentele Indicelui Dezvoltarii Umane

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 165-149. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
43.

Atitudinea populației Republicii Moldova față de evenimentele politice ale anului 2019

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 174-166. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
44.

Modele de politici europene privind echilibrarea vieții profesionale și a celei familiale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 184-175. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
45.

Europeanul Alexandru Dimitrie Xenopol: viabilitatea concepției despre națiune și sentimentul național

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 192-185. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
46.

Estetica totalitară – expresie reprezentativă a discursului puterii (I)

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 210-193. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
47.

Sincretismul religiosului în filosofia lui Lucian Blaga și Mircea Eliade: viziuni și abordări aplicative

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 216-211. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
48.

Abordări ontologice ale reformării sistemului penitenciar și umanizării detenției. Cazul Republicii Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 226-217. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
49.

(In)activitatea Consiliului de Securitate al ONU în gestionarea crizei COVID-19

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), 33-22. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
2019
50.

Reconfigurarea arhitecturii geopolitice mondiale în contextul reedifi cării sistemului internațional postrăzboi rece

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 36-15. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
51.

Православная церковь в светском государстве: ситуация Pеспублики Mолдова и Украины

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 51-37. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
52.

Experiența OSCE în contracararea terorismului

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 59-52. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
53.

Fenomenul etnic și migrația în viziune relațională:provocări și consecințe

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 68-60. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
54.

Opoziția politică în Republica Moldova: dimensiunea post/avant electorala 2019

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 77-69. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
55.

«Новый авторитаризм» и его проявления в Pеспублике Mолдова (II)

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 95-78. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
56.

Instituționalizarea normativă a serviciului militar în Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 107-96. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
57.

Некоторые достоинства и недостатки Административного кодекса Республики Молдова

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 118-108. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
58.

Costurile economice ale mortalității premature în Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 133-119. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
59.

Excluziunea socială a persoanelor cu dizabilități ca fenomen al deprivării multidimensionale: cazul Republicii Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 152-134. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
60.

Percepțiile tinerilor privind calitățile individuale și rolurile de gen

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 168-153. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
61.

Evoluția indicelui vieții culturale în Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 175-169. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
62.

Filosofia „noii spiritualități” în gândirea românească interbelică

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 185-176. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
63.

Rezistența naturii prin tehnică – interpretarea filosofică a fotografiei la Siegfried Kracauer (II)

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 199-186. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
64.

Argumentul interdependențelor în reconstrucția științifică a dreptului

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 216-200. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
65.

Unitatea dintre dialectică, logică și epistemologie din perspectiva neoraţionalismului dialectic al lui Ștefan Lupașcu

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 227-217. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
66.

Repere bioetice și spirituale în tratamentul chirurgical al deținuților

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 232-228. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
67.

Внешнеполитическая стратегия конвергенции интересов Республики Молдова в рамках процессов Европейской и Eвразийской интеграции

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 252-233. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
68.

Șomajul – problemă difi cilă privind includerea tineretului în câmpul muncii

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 261-253. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
69.

Aspecte teoretico-metodologice ale securității informaționale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 266-262. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
70.

Mainstreaming gender perspective into the security sector of the Republic of Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 3(181), 309-295. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
71.

Reconceptualizarea locului statului naţional în contextul proceselor de globalizare

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 28-7. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
72.

Statul și corporațiile transnaționale – factori-cheie ai protecției mediului în condițiile globalizării

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 44-29. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
73.

Capabilități instituționale de contracarare a riscurilor și amenințărilor cu caracter terorist

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 57-45. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
74.

Priorities and challenges to the creation of sustainable societies in modern Europe

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 68-58. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
75.

Процесс глобализации и динамика ценностей

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 80-69. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
76.

«Новый авторитаризм» и его проявления в Pеспублике Mолдова (I)

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 96-81. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
77.

Meritocraţia și rolul ei în funcţia publică

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 111-97. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
78.

Identificarea și caracteristica principalelor direcții de perfecționare a activității de aplicare a dreptului de către autoritățile publice

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 129-112. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
79.

Republica Moldova din perspectiva estimărilor internaționale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 143-130. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
80.

Benchmarking in the public sector: a usefull management tool or just a simple theory

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 158-144. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
81.

Securitatea persoanei în contextul mediului regional actual

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 169-159. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
82.

Societatea comunicării: de la post-adevăr la redundanță informațională

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 177-170. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
83.

Chestionarea filosofică: practica radicală a lui Oscar Brenifier

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 204-192. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
84.

Aspecte și direcții de analiză filosofico-antropologică a identității în noile realități contemporane

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 220-205. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
85.

Actualitatea dezbaterii ștințifice a fenomenului elitelor

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 225-221. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
86.

Minoritatea romă în Republica Moldova: trecut și actualitate

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 268-251. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
87.

Rezistența naturii prin tehnică – interpretarea fi losofi că a fotografi ei la Siegfried Kracauer (I)

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 2(180), 191-178. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
88.

Reactualizarea coordonatei confesional-religioase a relațiilor internaționale postrăzboi rece

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 30-7. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
89.

Interdisciplinaritatea studiilor europene

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 39-31. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
90.

Unele stereotipuri în politica externă a Republicii Moldova pe coordonata relațiilor cu actori din arealul geopolitic musulman

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 57-40. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
91.

Considerente conceptual-teoretice privind buna guvernare

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 72-58. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
92.

Valențe paradigmatice ale comportamentului politic de masă: general și particular

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 86-73. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
93.

Principiile, obiectivele și condițiile realizării cu succes a reformei organizării teritoriale a puterii locale în Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 101-87. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
94.

Impactul votului mixt asupra calității clasei politice din Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 117-102. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
95.

Penitenciarele din Republica Moldova: un sistem de penalizare a săracilor (II)

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 127-118. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
96.

Provocări în reconcilierea vieții de familie și vieții profesionale a mamelor cu copii de vârstă preșcolară

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 139-128. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
97.

Preliminarii privind fi losofi a reînnoirilor în societate

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 150-140. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
98.

Discursul memoriei în contextul sociocultural contemporan

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 169-151. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
99.

Progresul științei și obstacolele epistemologice din perspectiva raționalismului integral al lui G. Bachelard

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 180-170. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
100.

Legalitatea constrângerii juridice - factor de asigurare a securității persoanei

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 191-181. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
101.

Probleme actuale ale legislației electorale a Republicii Moldova: dimensiuni politico-juridice

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 202-192. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
102.

Planifier le compte rendu et l’utilisation des informations dans l’evaluation de l’impact social des projets et des programmes dans l’administration publique

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 226-218. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
103.

Oportunități generate de economia colaborativă în creșterea performanțelor sectorului agricol

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 234-227. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
104.

Израильско-палестинский конфликт: генезис и попытки урегулирования в рамках переговорного «Процесса Осло»

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 248-235. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
105.

Combating different forms of terrorism manifestations: general and criminal law issues

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), 217-203. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
2018
106.

Eforturi de recunoaștere internațională și asigurare a independenței de stat  a Republicii Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 26-7. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
107.

The issue of federalism in the political and scientific agenda of the Republic of Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 43-27. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
108.

Evoluția relațiilor de cooperare dintre Republica Moldova și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 58-44. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
109.

Teoretizarea organizațiilor internaționale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 71-59. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
110.

Opoziția politică în Republica Moldova: dimensiuni politico-juridice

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 82-72. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
111.

Fundamentarea legală a procesului decizional din cadrul Administraţiei Publice Locale a Republicii Moldova: reflecții analitice

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 93-83. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
112.

Paradigme ale comunicării prezidențiale: geneză, persuadare, ritualizare

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 113-94. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
113.

Clasa medie în Republica Moldova: criterii de identificare și caracteristici sociale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 144-126. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
114.

Strategiile părinţilor cu copii de vârstă preşcolară de echilibrare a vieţii profesionale cu viaţa de familie

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 154-145. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
115.

Penitenciarele din Republica Moldova: un sistem de penalizare a săracilor (I)

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 166-155. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
116.

Conceptul „stat țărănesc” în gândirea politică românească din perioada interbelică

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 173-167. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
117.

Binomul „tradiție - inovație” în contextul proceselor modernizării

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 182-174. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
118.

Comunicarea pentru dezvoltare durabilă: reglementare versus instituționalizare în cadrul sistemului Națiunilor Unite

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 194-183. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
119.

Garanțiile procesuale privind respectarea drepturilor inculpatului absent la proces

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 3(178), 205-195. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
120.

Abordarea holistică a fenomenului cooperării prin prisma relațiilor Republicii Moldova cu Republica Azerbaidjan în contextul transformărilor de sistem postrăzboi rece

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 24-7. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
121.

Роль вторых поколений миграции в формировании диаспоры Республики Молдова  политические и социальные последствия

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 30-25. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
122.

Dimensiunea instituțională și mecanismul de realizare a acțiunii de politică extern a Uniunii Europene: studiu istoriografic

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 47-31. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
123.

Relaţiile de cooperare ale Republicii Moldova cu organizaţiile internaţionale guvernamentale în domeniile de securitate și apărare

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 59-48. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
124.

Opoziția politică din Republica Moldova: dimensiuni teoretice, evoluție și particularități

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 67-60. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
125.

Dezvoltarea dinamicii electorale în Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 80-68. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
126.

Православная церковь (МП) в евроинтеграционном процессе Молдовы

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 87-81. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
127.

Interconexiunea dintre democratizare și modernizare a sistemului politic din Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 99-88. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
128.

Impactul bunăstării și al standardelor de viaţă ale populaţiei asupra creșterii competitivității capitalului uman

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 112-100. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
129.

Dificultăți în integrarea socioprofesională a tinerilor pe piața muncii

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 122-113. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
130.

Rolul remitenţelor în sporirea nivelului și îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale gospodăriilor casnice migraţioniste din Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 135-123. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
131.

Valorificarea capitalului profesional al tinerilor în contextul inserţiei pe piaţa muncii

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 146-136. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
132.

Alexandru Babii: contribuții la valorifi carea operei cantemirene

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 168-156. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
133.

Ethosul fenomenologic și practica vederii/ scrierii

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 174-169. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
134.

Apanajul filosofiei în anul european al patrimoniului cultural un secol de filosofie românească consacrată Centenarului Marii Uniri 

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 176-175. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
135.

Politicile culturale în Republica Moldova: aspecte istorice, teoretice, practice

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 209-199. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
136.

Factorul feminin în viața politică

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 2(177), 228-210. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
137.

Evoluția ideilor de unificare europeană: fundamente filosofice și coordonate instituționale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 19-7. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
138.

Migrația în contextul globalizării

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 30-20. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
139.

Trăsăturile fundamentale ale conceptului de neutralitate permanentă al Republicii Moldova: dimensiunea funcțională

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 43-31. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
140.

Миграция в современном политическом процессе Республики Молдовы: проблемы и тенденции

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 49-44. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
141.

Puterea birocratică în contextul modernizării politice a statului Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 62-50. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
142.

Dimensiunea teritorială a puterii publice locale din Republica Moldova: posibile soluții de atenuare a efectelor fragmentării teritoriale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 82-63. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
143.

Роль электоральной культуры в функционировании политического режима Республики Молдова

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 98-83. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
144.

Politicile de ocupare a forței de muncă în Republica Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 120-110. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
145.

Analiza eficienței unor politici publice în educația timpurie și educația școlară

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 131-121. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
146.

Indexul de protecție a copilului pentru Republica Moldova și unele țări europene

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 142-132. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
147.

Îmbătrânirea demografică în perioada intercensitară

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 149-143. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
148.

Reintegrarea fundamentelor cunoașterii în societate

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 156-150. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
149.

Condiția corporală a percepției vizuale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 164-157. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
150.

Opera cărturarului ardelean Simion Bărnuţiu – ilustrare a conştiinţei europene a epocii sale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 175-165. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
151.

Problema răului în scrierile areopagitice

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 182-176. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
152.

Интернет-ресурсы в арсенале коммуникационных инструментов международных организаций

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 191-183. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
153.

Jurnalismul sportiv din Republica Moldova în primii anii ai democratizării

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 198-192. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
154.

Familiile fără copii în Republica Moldova: probleme și tendințe

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 207-199. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
155.

Implementarea politicilor publice în domeniul patrimoniului cultural naţional

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 220-208. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
156.

Integrarea pieței IT&C din România şi Republica Moldova într-o piață europeană puternică și coerentă

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 224-221. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
157.

Experiența Italiei în combaterea separatismului  teritorial (cazul Tirolului de Sud)

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), 109-99. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
2017
158.

Politicile și programele Uniunii Europene în domeniul cercetării și educației

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 24-7. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
159.

Repere teoretice și delimitări conceptuale ale securității regionale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 36-25. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
160.

Contribuții ale autorilor români la studiul securității internaționale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 51-37. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
161.

Dimensiunea teritorială a puterii publice locale din Republica Moldova: posibile soluții de atenuare a efectelor fragmentării teritoriale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 70-52. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
162.

Conceptualizarea comunicării pentru dezvoltare durabilă: abordare teoretico-diacronică

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 97-88. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
163.

Dinamica mortalității în Republica Moldova și în unele țări europene în anii 1999-2014

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 106-98. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
164.

Politici de reglementare a activității persoanelor cu profesii liberale în România

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 111-107. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
165.

Институционализация социологии в Республике Молдова

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 132-112. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
166.

Realitățile lumii lichide din perspectiva filosofiei sociale a lui Anthony Giddens

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 142-133. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
167.

Atitudinea ca factor motivant al demersului filosofic

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 148-143. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
168.

Problema valorii în contextul ideilor lui Petre Andrei

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 158-149. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
169.

Sănătatea sexuală a populației în vârstă de peste 50 de ani

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 179-172. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
170.

Principalele surse de înregistrare a mișcărilor migratorii interne din Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 186-180. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
171.

Tinerii pe piața muncii: așteptări și realități

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 192-187. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
172.

Aspecte inovatoare în metodologia ştiinţei contemporane: raţionalismul integral al lui Gaston Bachelard și neoraţionalismul dialectic la Ştefan Lupaşcu

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 203-193. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
173.

Logica limbajului religios și exprimarea libertății

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 209-204. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
174.

Свойства статистической модели субъекта в дилемме заключенного

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 217-210. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
175.

Caracteristici definitorii ale programelor de asistență pentru dezvoltare ale Uniunii Europene în Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 171-159. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
176.

Corelația dintre securitatea umană și securitatea națională: perspective pentru Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 3(175), 87-71. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
177. Трансграничное сотрудничество как механизм евроинтеграции стран (на примере еврорегионов „Верхний Прут” и „Нижний Дунай” Республики Молдова). Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 56-46. ISSN 1957-2294. (Cat. )
178. Trecerea de la bipolaritate la lumea postbipolară: abordări conceptuale și sistemice. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 24-7. ISSN 1957-2294. (Cat. )
179. Fundamentarea și diversificarea teoretico-conceptuală a fenomenului războiului hybrid. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 37-25. ISSN 1957-2294. (Cat. )
180.

Геополитические реалии Приднестровского конфликта: акторы и возможные пути решения

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 45-38. ISSN 1957-2294. (Cat. )
181. Statusul constituțional al cetățeanului în procesul electoral contemporan. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 67-57. ISSN 1957-2294. (Cat. )
182. Relaţia democratizare – modernizare în sistemele politice ale CSI. Specificul Republicii Moldova, Ucrainei și Federaţiei Ruse. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 84-68. ISSN 1957-2294. (Cat. )
183. Importanța societății civile și a grupurilor de presiune pentru asigurarea securități proceselor decizionale. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 98-85. ISSN 1957-2294. (Cat. )
184. Sistemul electoral şi numărul efectiv de partide din Republica Moldova. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 114-99. ISSN 1957-2294. (Cat. )
185. Percepția mass-mediei în procesul de democratizare a societății din Republica Moldova. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 127-115. ISSN 1957-2294. (Cat. )
186. Minoritățile etnice în contextul sociocultural din Republica Moldova. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 136-128. ISSN 1957-2294. (Cat. )
187.

Factorii determinanți ai excluziunii ocupaționale a tinerilor

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 146-137. ISSN 1957-2294. (Cat. )
188.

Unele aspecte de perfecţionare a cadrului de drept de protecţie socială a populaţiei în Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 160-147. ISSN 1957-2294. (Cat. )
189.

Gândirea social-filosofică a lui Mihail Kogălniceanu între iluminism și romantism

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 172-161. ISSN 1957-2294. (Cat. )
190.

Качество окружающей среды в системе философских и естественнонаучных понятий

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 189-173. ISSN 1957-2294. (Cat. )
191.

Perspectiva extinsă asupra sensibilului la Emanuele Coccia 

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 200-190. ISSN 1957-2294. (Cat. )
192.

Perspectivele unui naționalism de factură liberal în statele post-leniniste: preliminariile unei cercetări

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 208-201. ISSN 1957-2294. (Cat. )
193.

Impactul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană asupra regiunii transnistrene

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 218-209. ISSN 1957-2294. (Cat. )
194.

Elemente de fizică într-o logică a socialului (variații din postulatica lui Ștefan Lupașcu)

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 228-219. ISSN 1957-2294. (Cat. )
195.

Atitudini şi practici ale femeilor privind planificarea familiei şi sănătatea reproductivă

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 239-229. ISSN 1957-2294. (Cat. )
196.

Fenomenul migrației femeilor din Republica Moldova - factorul distructiv al familiei

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 249-240. ISSN 1957-2294. (Cat. )
197.

Aspecte etice ale medicalizării stării de frică

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 255-250. ISSN 1957-2294. (Cat. )
198.

Conceptualizări moderne privind organizațiile internaționale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 262-256. ISSN 1957-2294. (Cat. )
199.

Preferințele consumatorilor de informație sportive din Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 269-263. ISSN 1957-2294. (Cat. )
200.

Federalism: the conditions of functionality

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), 273-270. ISSN 1957-2294. (Cat. )
201. Dimensiunea filosofică a Relațiilor Internaționale. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 23-7. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
202. Dimensiunea virtuală a recrutării în organizațiile Teroriste. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 37-24. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
203. Инерционные факторы в опыте европейской интеграции Республики Молдова и Украины. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 49-38. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
204. Provocările regimului democratic, sau cine are nevoie de democrație?. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 61-50. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
205. Copiii migranţilor moldoveni din Italia: particularităţi ale procesului de integrare. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 74-62. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
206. Модель «урезанной демократии» в электоральном измерении. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 88-75. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
207. Dimensiunea sociologică a clasei mijlocii în societatea Românească. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 103-89. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
208. Restructurarea calendarului nașterilor și declinul Fertilității. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 114-104. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
209. Practici de achitare a pensiei de întreținere a copiilor de către părinții debitori în situație de divorț. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 123-115. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
210. The most important political events of 2016 year in the view of the Republic of Moldova’s population. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 133-124. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
211. Acribia în filosofia catalizată de societatea bazată pe cunoaștere. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 141-134. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
212. Titus Maiorescu: eforturi conjugate în vederea contracarării fenomenului formelor fără fond. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 152-142. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
213. Teorii și practici juridice. Perspectiva unei metodologii interdisciplinare. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 161-153. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
214. Повышение моральной социальной ответственности журналистов. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 168-162. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
215. Obiective educaționale ale învățământului universitar jurnalistic. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 195-187. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
216. Factorii determinanți ai satisfacției de viață a tinerilor. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 204-196. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
217. Factorii de influență ai fenomenului suicidar la copii. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 212-205. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
218. Tratatele internaționale: de la aplicabilitate la aplicare. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 217-213. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
219. Гуманитарная деятельность послов доброй воли Организации Объединенных Наций. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), 222-218. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
2016
220. The state cultural policy in Republic of Moldova: the steps for assimilate the contemporary cultural models. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2016, nr. 3(172), 212-209. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
221. West versus East, or somewhere in between: how to understand cooperative times in United States - Russian relations. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2016, nr. 3(172), 221-213. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
222. Conflict technologies in post-soviet area: the challenges of hybrid war against Moldova. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2016, nr. 2(171), 55-35. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
223. Towards modern Russian constitutionalism: reception of institutions or implementation of values?. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2016, nr. 1(170), 115-106. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
224. Die entlassung des lehrkörpers an der Technischen Hochschule Berlin aus politischen, fachlichen und „ähnlichen“ gründen in der unmittelbaren nachkriegszeit. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2016, nr. 1(170), 226-218. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
2015
225. Formation of sources of law governing civil moral relations. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2015, nr. 3(169), 222-217. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
226. Extremism: definition, types and essential characteristics. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2015, nr. 2(168), 57-46. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
227. The comparative analysis of the main laws of the Russian Empire of 1906 and the Constitution of the Russian Federation of 1993. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2015, nr. 2(168), 95-84. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
228. The human security approach in the analysis of fundamentalism: political, cultural and bioethical aspects. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2015, nr. 2(168), 83-73. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
229. Scientific contribution of medical scientists in middle ages in Azerbaijan. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2015, nr. 2(168), 248-239. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
230. Contemporary criticism of Émile Durkheim’s. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2015, nr. 1(167), 233-228. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
2014
231. Future translators training by means of interactive techniques. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2014, nr. 3(166), 266-263. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
232. L’interet national – facteur determinant des priorites strategiques de la Republique de Moldova. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2014, nr. 2(165), 26-7. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
233. Republic of Moldova in US foreign policy: Public diplomacy. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2014, nr. 2(165), 67-55. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
234. The political interferences of the federalism. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2014, nr. 1(164), 204-201. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
235. The Republic of Moldova and the economic consequences of the current demographic dynamics. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2014, nr. 1(164), 215-212. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
2013
236. Moldova in U.S. foreign policy: economic aspect. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2013, nr. 3(163), 152-133. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
237. La Moldavie: les enjeux des changements. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2013, nr. 2(162), 135-129. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
238. Moldova in U.S. foreign policy: geopolitical and strategic aspects. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2013, nr. 2(162), 148-136. ISSN 1957-2294. (Cat. B)
2012
239. The liberalization of the visa regime for the Republic of Moldova in the European Union. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2012, nr. 2(159), 203-196. ISSN 1957-2294. (Cat. C)
2011
240. Politica regională a Uniunii Europene şi oportunităţi pentru Republica Moldova. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2011, nr. 3(157), 118-107. ISSN 1957-2294. (Cat. C)
241. Consideraţii asupra situaţiei copiilor abandonaţi. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2011, nr. 1(155), 199-196. ISSN 1957-2294. (Cat. C)
242.

Study on indices of reproduction at population of the Holstein cows of different origin in the south area of Republic of Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2011, nr. 1(155), 28-24. ISSN 1957-2294. (Cat. C)
2008
243. Munca săteanului în condiţiile transformării societăţii. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2008, nr. 3(148), 56-50. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
2007
244.

Impactul procesului de formare a competenţei de comunicare asupra calităţii instruirii la chimie

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 35-32. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
245.

Proiect didactic la disciplina Surse de energie regenerabilă

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 66-61. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
246.

Cercetarea fitochimică a substanţelor biologic active din strugurii Vitis vinifera

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 96-91. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
247.

Cercetarea unor indici de calitate a uleiurilor vegetale alimentare

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 101-97. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
248.

A new method for synthesis of 3d zinc(II) polymer {[Zn2(1,3bdc)2(DMSO)2(H2O)]∙3DMSO}n

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 122-116. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
249.

Utilizarea instrumentelor digitale şi platformelor educaţionale în studiul chimiei

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 130-124. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
250.

Studiu teoretic al reacţiei de condensare A4-piridin aldehidei cu urea

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 138-131. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
251.

Calcule teoretice a sintezei sulfasalazinei

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 148-144. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
252.

Studiul cuanto-chimic al mecanismului de formare a legaturii peptidice în molecula de protein

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 153-149. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
253.

Realizarea proiectului de cercetare ,,audit ecologic al apei potabile”

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 201-198. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
254.

Metodologia de investigare folosită în criminalistică

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 72-68. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
255.

Învăţarea creativă a conceptului de legătură chimică

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 31-27. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
256.

Realizarea conexiunilor transdisciplinare în cadrul studierii matematicii şi chimiei în clasa a IX-a

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 13-8. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
257.

Tema de acasă – factor al performanţei şcolare

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 18-14. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
258.

Pregătirea pe piața muncii și sponsorizarea educațională – instrumente de comunicare în raportarea non-financiară

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 26-19. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
259.

Formarea competenţei de cercetare pentru asigurarea calităţii în procesul de instruire la chimie

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 41-36. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
260.

Abordarea diferitor metode matematice la rezolvarea problemelor în chimie

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 49-42. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
261.

Promovarea valorilor europene prin parteneriate şcolare Eficiente

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 55-50. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
262.

Inteligenţele multiple şi individualizarea procesului Educational

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 60-56. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
263.

Compuşi coordinativi cu baze azotate. Analiza literaturii. Structură şi proprietăţi

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 79-73. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
264.

Cercetarea capacităţii antioxidante a substanţelor biologic active în vinurile din struguri

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 84-80. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
265.

Cercetarea spectrofotometrică a unor compuşi polifenolici din florile de gălbenele, Calendula officinalis

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 90-85. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
266.

Compuşi coordinativi ai metalelor tranziţionale cu ligandul flexibil 4,4'-diamonidifenilmetan. Sinteză, structură şi proprietăţi

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 108-102. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
267.

Determinarea unor parametri de calitate a apelor subterane din comuna Hîrjauca

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 115-109. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
268.

Platforme educaţionale online – suport al asigurării calităţii învăţământului la distanţă pentru copiii cu dizabilităţi

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 143-139. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
269.

Brânza între produs natural şi compus chimic

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 157-155. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
270.

Consumul durabil în şcoală

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 162-161. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
271.

Dеtеrminаrеа саlitаtivă а соnţinutului dе аmidоn în аlimеntе

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 160-158. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
272.

Evaluarea unor indici de calitate a ceaiului

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 165-163. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
273.

Bobina de inducţie

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 168-166. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
274.

O altă viaţă plasticului

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 170-169. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
275.

Colectorul solar

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 173-171. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
276.

,,A doua şansă la viaţă” – oportunităţi de reciclare şi reutilizare pentru un viitor asigurat

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 176-174. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
277.

Nu vezi sau nu doreşti să vezi!

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 179-177. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
278.

Lumea jucăriilor ecologice

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 182-180. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
279.

Studiul de cristalizare a apei sub influenţa diferitor stiluri de muzică

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 185-183. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
280.

Un fulg din magia cristalelor

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 188-186. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
281.

Apa – izvorul vieţii, sângele albastru al pământului

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 191-189. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
282.

Utilizarea corectă a vitaminelor în meniul zilnic din şcoli şi grădiniţe pentru dezvoltarea organismului la copii şi menţinerea sănătăţii lor

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 197-195. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
283.

Determinarea nivelului de nitraţi în legumele din gradină şi cele din magazine

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 204-202. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
284.

pH-ul şi importanţa lui activitatea cotidiană

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 206-205. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
285.

Solul – învelişul viu al Pământului

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 2(144), 194-192. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
286.

Educaţia ecologică în sistemul preuniversitar de instruire

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 14-9. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
287.

Impactul evoluţiei tehnologiilor informaţionale asupra capacităţii de integrare pe piaţa muncii în domeniul biologie

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 17-15. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
288.

Unele aspecte ale activităţii catedrei de Botanică a Institutului Pedagogic de Stat „Taras G. Şevcenco” din Tiraspol în perioada anilor 1954-1991

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 26-18. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
289.

Motivarea pentru instruire prin investigaţii Ştiinţifice

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 33-27. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
290.

Implicarea şi colaborarea elevilor în cadrul predării-învăţării-evaluării la biologie cu utilizarea instrumentelor web

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 40-34. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
291.

Metoda proiectului – modalitate eficientă de dezvoltare a competenţelor transdisciplinare la biologie

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 47-41. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
292.

Contribuţii la studiul diversităţii vertebratelor ariei naturale din bazinul cursului inferior al râului Ichel (sectorul Cricova-Goian

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 64-60. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
293.

The conservation and the use of aromatic plant resources in the botanical garden

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 68-65. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
294.

Caracterizarea diversităţii biologice a specimenilor de in din colecţia EX SITU în scopul ameliorării culturii în Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 75-69. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
295.

Paşaportul ecologic al „Defileului Racovăţii de Sud” şi argumentarea statutului de Monument al Naturii Mixt

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 86-76. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
296.

Exprimarea favorabilităţii condiţiilor climatice în dezvoltarea speciilor forestiere prin indici ecoclimatici (studiu de caz)

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 93-87. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
297.

Diversitatea helmintofaunei parazitare la cultura grâului de toamnă în diverse zone agroecologice ale Republicii Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 103-94. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
298.

Starea ecologică actuală a ariilor protejate din raionul Anenii Noi

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 113-104. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
299.

Particularităţi privind iernarea speciilor de păsări în Rezervaţia Natuarlă ,,Prutul de jos”, în perioada anilor 2018-2020

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 124-117. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
300.

Note floristice din Basarabia nr. 201-216

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 128-125. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
301.

Rolul organizaţiilor internaţionale în conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 135-129. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
302.

Biodiversitatea şi impactul speciilor de rozătoare în ecosistemele Antropizate

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 142-136. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
303.

Evaluarea componenţei fizico-chimice şi indicii de calitate a apelor conexe ariilor naturale protejate de stat din raionul Anenii Noi

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 154-143. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
304.

Controlul chimic în sistemul de protecţie integrată asupra manei viţei-de-vie – Plasmopara viticola (berk. Et curt.) Berk. Et de toni. ca veriga tehnologică de cultura

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 163-157. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
305.

Procedeu inovativ de obţinere a preparatelor enzimatice lipolitice cu aplicarea nanoparticulelor în calitate de factor de influenţă

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 167-164. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
306.

The growth and development of sand sainfoin, Onobrychis arenaria (kit.) Dc., forage quality under the conditions of the Republic of Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 174-168. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
307.

Изучение потенциала хранения семенных образцов перца из активных EX SITU коллекций генетического банка

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 180-175. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
308.

Efectul stimulator al clorofitelor asupra germinării seminţelor de grâu

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 191-187. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
309.

Elaborarea procedeelor pentru liofilizarea şi păstrarea microorganismelor

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 200-192. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
310.

Medii de reactivare a microorganismelor liofilizate în baza extracte de origine cianobacteriană şi nanoparticulelor de fier

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 209-201. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
311.

Efectul preparatului complex „tiouree + compozit” asupra performanţelor biologice ale plantelor în condiţii de secetă

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 220-210. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
312.

Influenţa regulatorilor de creştere asupra procesului de multiplicare la specia Lycium barbarum L

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 228-221. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
313.

Acţiunea unor nanoparticule asupra particularităţilor morfoculturale ale micromicetelor

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 240-232. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
314.

Aclimatizarea vitroplantulelor la condiţii EX VITRO

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 248-241. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
315.

Адаптивные характеристики самоопыленных линий кукурузы в условиях экстремальной засухи

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 253-249. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
316.

Proiectul STEM – metodă eficientă de stimulare şi învăţare în cadrul orelor de Biologie

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 52-48. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
317.

Utilizarea bioindicatorilor în supravegherea ecosistemelor acvatice în condiţiile mun. Chişinău

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 116-114. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
318.

Influenţa patogenilor fungici Fusarium spp. asupra particularităţilor de creştere şi dezvoltare a unor genotipuri de fasole (Phaseolus vulgaris L.)

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 186-181. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
319.

Acneea: aspecte de igienă şi remedii naturiste

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 231-229. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
320.

Modernizarea sistemului de distribuire a hranei pentru mamiferele din ariile protejate de stat a RM în sezonul rece al anului

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 258-255. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
321.

Rolul algelor în evaluarea ecosistemelor acvatice şi utilizarea unor specii în Biotehnologie

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 261-259. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
322.

Analiza şi studierea genofondului Republicii Moldova în raport cu alte state

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 265-262. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
323.

Reciclarea creativă poate salva natura şi bugetul familiei

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 269-266. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
324.

A doua şansă

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 272-270. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
325.

Molecula spaţială de AND

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 275-273. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
326.

Formarea abilităţilor de participare la acţiunile de ecologizare şi protecţie a mediului prin implementarea proiectelor şcolare durabile, precum şi dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor investigaţionale şi atitudinale faţă de consumul alimentelor nesănătoase, în cadrul orelor de Educaţi

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 284-276. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
327.

Impactul fumatului asupra sănătăţii individuale şi a celor din jur. Aspecte psihosociale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 288-285. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
328.

Gata să luptăm cu poluarea

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 292-289. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
329.

Creşterea plantelor agricole în mediul urban prin utilizarea metodelor energetice eficiente

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2007, nr. 1(143), 294-293. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
2006
330.

Attitudes of significant adults in the lives of youth regarding issues of sexual education and development in the Arab Sector in Israel

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 181-177. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
331.

Cercetarea experimentală: interpretarea și evaluarea semnificațiilor componentelor aspectului exterior

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 176-163. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
332.

Efectele psihologice ale stresului asupra performanței școlare

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 155-150. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
333.

Dimensiuni psihologice ale comunicării manageriale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 135-120. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
334.

Femei care au schimbat istoria

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 108-102. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
335.

Succes şi insucces şcolar

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 101-89. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
336.

Latura întunecată a stării de bine spre o creștere pozitivă

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 82-77. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
337.

Complexul „Rățușca cea urâtă” – suferință a adolescenților contemporani

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 42-32. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
338.

Ierarhii ale orientărilor valorice la vârsta adolescenței

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 32-22. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
339.

Multidisciplinaritatea cercetării adicțiilor

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 192-186. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
340.

Influența gadjeturilor în dezvoltarea copiilor de vârstă fragedă

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 197-192. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
341.

Contemporary approaches to posttraumatic stress disorder and protective attitudes in emergency situations

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 205-197. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
342.

How can happiness and well-being be improved?

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 242-236. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
343.

Accesul persoanelor cu dizabilităţi la bunuri, servicii publice, educaţie şi învăţământ

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 260-253. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
344.

Dezvoltarea culturii medierii prin formate informative

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 269-260. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
345.

Paradigme interpretative ale rezilienței

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 277-269. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
346.

Studii și cercetări privind implicarea autorităților administraței publice în stabilirea domiciliului copilului

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 284-277. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
347.

Rolurile și sarcinile supervizării în asistența socială

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 291-284. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
348.

Rolurile și sarcinile supervizării în asistența socială

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 291-284. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
349.

Flexibilizarea programelor de muncă – mecanism de diminuare a presiunii pe sistemul de protecție socială

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 301-292. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
350.

Conținutul psihosocial al provocărilor și vulnerabilității familiei contemporane din România (abordări în constituirea familiei)

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 319-314. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
351.

Forma vinovăţiei subiectului infracţiunii de activitatea mercenarilor prevăzută la art. 141 CP RM

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 329-319. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
352.

Dezvoltarea personală ca element al formării profesionale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 336-329. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
353.

Politicile incluzive și măsurile întreprinse la nivel regional pentru asigurarea mediului incluziv

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 343-336. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
354.

Managementul calității serviciilor de asistență socială

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 348-343. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
355.

Disciplinarea abuzivă și cauzelel ei

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 362-357. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
356.

Abordarea holistică în activitatea asistentului social: evaluarea factorilor de mediu (facilitatori/bariere) conform Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (CIF) prin intermediul anchetei sociale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 395-391. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
357.

Planificarea managerială în mentenanţa din industria uşoară

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 400-396. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
358.

Delimitarea zonei economice exclusive

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 408-401. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
359.

Valorificarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în formarea inițială a cadrelor didactice pentru nivelul primar de învățământ

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 419-415. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
360.

Aspecte socio-pedagogice privind formarea culturii sănătății la copii

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 430-420. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
361.

Managementul consilierii educaționale la nivelul învățământului primar

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 437-430. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
362.

Gestionarea și depășirea adversităților abuzului la copii

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 452-444. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
363.

Dezvoltarea abilităților cadrului didactic de a crește competența socială și emoțională a copiilor

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 469-459. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
364.

Valorificarea strategiilor didactice interactive în cadrul lecțiilor de matematică în clasele primare

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 494-489. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
365.

Emergența, dezvoltarea și utilizarea conceptului de metacogniție

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 511-505. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
366.

Metodica predării dansului clasic în sistemul pregătirii studenților pedagogi

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 518-511. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
367.

The importance of kindergarten involvement in the process of socialization of pre-schoolers

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 524-518. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
368.

Câmpul semantic al conceptului „frumusețe” în operele literare ale lui Lord Byron și William Wordsworth

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 537-530. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
369.

Titlurile interogative - o invitaţie spre lectura textului

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 542-537. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
370.

Sporirea culturii adulților și copiilor prin intermediul parteneriatului familie - școală – muzeu

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 546-542. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
371.

Influența mediului natural asupra dezvoltării personalității copiilor de vârstă timpurie

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 557-550. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
372.

Aspecte privind dezvoltarea și funcționalitatea limbajului vizual în comunicarea și formarea estetică

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 575-569. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
373.

Dezvoltarea competenţelor comunicative şi digitale prin abordare transdisciplinară

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 582-575. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
374.

Educația morală la vârsta preșcolară

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 589-582. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
375.

Metafora ca un proces social de gandire cognitivă

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 594-589. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
376.

The legitimacy of international governance - alignment of social and environmental protection interests

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 307-301. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
377.

Decizia despre fertilizarea in vitro (FIV) și imaginea de sine ca părinte

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 119-115. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
378.

Conceptele de stigmat și stigmatizare în circuitul științific psihologic

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 57-51. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
379.

Manifestarea sentimentului matern

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 252-249. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
380.

Impactul parteneriatelor sociale la nivel de comunitate în asistența complexă a copiilor în situații de risc

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 313-307. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
381.

Elemente primordiale de formare a competenţei de comunicare interpersonală medic-pacient prin limbajul specializat

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 415-409. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
382.

Mеdiul nаtural - asоciat al pаrentаlității

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 444-437. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
383.

Issues and strategies in translation of the international trade terms

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 488-480. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
384.

Integrarea – perspectivă teoretică și practică

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 22-20. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
385.

Tulburare de personalitate antisociala (studiul unui caz)

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 51-42. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
386.

Factorii care influențează eradicarea homofobiei în rândul utilizatorilor rețelei Facebook din Republica Moldova

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 77-66. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
387.

Individulizarea și diferențierea învățării la afolescenții anului I din instituția de învățământ special

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 150-136. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
388.

Importanța facilitării accesului la educație în rândul adolescenților cu CES

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 223-213. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
389.

Comportamentul deținuților în mediul penitenciar

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 236-223. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
390.

Dificultăți în adaptarea socială a școlarilor mici proveniți din familiile dezintegrate temporar

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 368-362. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
391.

Managementul dezvoltării parteneriatului medic-familie-comunitate – factor de asigurare a funcționalității instituției medicale

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 373-368. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
392.

Eficientizarea procesului de integrare în institutii a noilor angajați

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 391-373. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
393.

Povestirea ca metodă de învățare folosită în activitățile de limbă și comunicare la preșcolari

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 505-494. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
394.

Fenomenul „anxietate” în colectivităţile de studenţi de la facultatea de medicină

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 213-206. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)
395.

Fațetele asimilării selective în cazul adolescenților imigranți din Italia

. Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2006, nr. 3(142), 163-155. ISSN 1957-2294. (Fără categorie)