IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba bulgara

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-7(7)
2010
1.

Георги Раковски за преселенията на българи в Бесарабия през ХIХ

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 31-20. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
2.

Преподавателите в Болградската гимназия – автори на учебници и тяхната роля за утвърждаване на българския език през Възраждането

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 44-32. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
3.

Семиотичният подход като методологическа основа за формиране на комуникативно-речевите умения у малките ученици

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 322-305. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
4.

Етногеографічне середовище розвитку болгарських етногеографічних систем Укранського Придунав я

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 85-73. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
5.

За българите кариоти в Бесарабия

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 215-204. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
6.

Ролята на информационните технологии в самообразованието на учителя по музика

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 420-414. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
7.

Проблемите на внедряването на музикално-компютърни технологии при подготовка на учители по музика

. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2010, nr. 1(62), 427-421. ISSN 1024-7696. (Cat. B)
 
 

1-7 of 7