IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-14(14) pentru cuvîntul-cheie "business processes"
Чат-боты в современном бизнесе
Popil Ghenadii
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цифровизация и определение точек роста промышленности
Zhuravlyov Vladimir, Ivashko Vladimir
Белорусская государственная академия связи
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение методов реинжиниринга в бизнес процессах
Saveliev Mihail, Baranov Vitalii, Karșeva Xenia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Main elements of the change management model for SMES in the Republic of Moldova: the need for updated in the conditions of industrialization 4.0
Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
87th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Economics, Management, Finance and Banking"
2022. Svishtov. ISSN 1849-7535.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complex automation of enterprise business processes
Iațco Corneliu
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цифровая трансформация промышленности: особенности формирования механизма
Golubițkaia Alla
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data science approach for IT project management
Grabis Janis1, Haidabrus Bohdan2, Protsenko Serhiy2, Proţenco Irina2, Rovna Anna2
Electronics, Communications and Computing
Editia 10. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kaizen – un pas spre schimbare și progress
Guțu Andrei
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-69. Vizualizări-1370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Business process blueprinting
Bogaci Arina, Cartavîh Tatiana
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внутренний контроль бизнес-процессов в системеуправленческого учета
Igoșina Iulia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интеграция налоговых технологий в цифровую бизнес-среду участников внешнеэкономической деятельности
Voroncenco Tamara
Conferința internațională științifică de contabilitate
Ediția a 9-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-989-2.
Disponibil online 6 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цифровизация бизнес-процессов в коммерческих предприятиях малого и среднего бизнеса
Gagauz Valeriu
Молдавская экономическая академия
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of Digitalisation on Business Performance of Companies in the Manufacturing Industry in Hungary
Kulcsar Imre Gabor
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2022. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0.
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные подходы к проектированию системы управления университетом
Şavga Larisa1, Şavga Ghenadie2
1 Кооперативно-Торговый Университет Молдовы,
2 Молдавская экономическая академия
Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2076-9288
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14