IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(49) pentru cuvîntul-cheie "Storage"

Tehnologia fructelor deshidratate îndulcite şi evaluarea lor în timpul păstrării

Pavlinciuc Marcela, Şleagun Galina, Popa Maria, Cupcea Tatiana
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние SBA REGLALG и VERBASCOZID на изменение содержания пектиновых веществ в послеуборочных плодах груши

Svetlicenco Valentina, Harea Ivan
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Морфологические и гистологические изменения плодов осеннего и зимнего сортов груши в процессе хранения

Marinescu Marina
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка состояния защитно-покровного комплекса плодов двух сортов груши с различной потенциальной лежкоспособностью

Colesnicova Ludmila
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul influenței nanoparticulelor suplimentate în mediul de cultură asupra viabilității micromicetelor după liofilizare.

Sîrbu Tamara1, Timuș Ion1, Moldovan Cristina1, Ţurcan Olga1, Gorincioi (Olednic) Viorina2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изменение жизнеспособности семян Fagus sylvatica L. в процессе хранения

Elisoveţcaia Dina1, Ivanova Raisa1, Gumeniuc Iachim2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The statistical analysis of walnuts lot quality

Radu Oxana
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Динамика окислительных процессов в пищевой пшенице при хранении

Purici Ion, Calmâş Valentina
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processing whey by vacuum evaporation

Vutcariova Irina, Solonari Sergiu, Bologa Mircea
Institute of Applied Physics
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influence of smartfresh treatment on the storage of “Braeburn” apples

Gurmeza Irina, Cumpanici Andrei, Macari Artur
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influence of water activity on walnuts (Juglans Regia L.) Microbiological and oxidative quality

Covaliov (Boaghi) Eugenia, Reşitca Vladislav, Rubţov Silvia
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Study of the influence of heat treatment on microbiological contamination of liver pate in artificial membranes

Gorneţ Viorel
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New tendencies in meat drying technologies

Lupaşco Andrei, Bernic Mircea, Melenciuc Mihail, Istrati Daniela
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Racetrack: A new type of memory

Băjenescu Titu-Marius123
1 Military Technical Academy Bucharest,
2 Technical University of Moldova,
EEA - Electrotehnica, Electronica, Automatica
Nr. 4(64) / 2016 / ISSN - /ISSNe 1582-5175
Disponibil online 7 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вредители запасов зерна в северном Казахстане и меры борьбы с ними

Saghitov Abai, Sarsenbaeva G.
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitate antimicrobiană şi productivitatea biomasei a tulpinilor de streptomicete izolate din solul Moldovei, păstrate prin reânsămânţare periodică

Burţeva Svetlana1, Bîrsa Maxim1, Voloşciuc Leonid2
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența diferitor compoziții de O2 și CO2 ale atmosferei controlate asupra gradului de rezistență a fructelor de măr la dereglările funcționale și bolile fungice pe durata perioadei postrecolte

Bujoreanu Nicolae, Harea Ivan, Nicuţa Alexandru
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influence of enrofloxacin on the coagulation time and the quality parameters of goat's milk yoghurt

Beltran Maria Carmen 1, Morari-Pirlog Alisa2, Quintanilla Paloma1, Escriche Isabel1, Molina Maria Pilar1
1 Universitat Politècnica de València,
2 State Agrarian University of Moldova
International Journal of Dairy Technology
Nr. 1(71) / 2018 / ISSN 1364-727X
Disponibil online 25 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changes in consumer properties of new grain crispbreads based on spelt during storage

Mardar Maryna1, Znacek Rafaela1, Macari Artur2
1 Odessa National Academy of Food Technologies,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synthetic dye’s substitution with chokeberry extract in jelly candies

Ghendov-Moşanu Aliona1, Cristea Elena1, Sturza Rodica1, Niculaua Marius2, Patraș Antoanela3
1 Technical University of Moldova,
2 Research Centre for Oenology Iaşi - Romanian Academy Iași branch,
3 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi
Journal of Food Science and Technology
Nr. 12(57) / 2020 / ISSN 0022-1155 /ISSNe 0975-8402
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 49