IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(125) pentru cuvîntul-cheie "adaptation"

Некоторые особенности адаптации первоклассников

Moşanu- Şupac Lora, Coşcodan Diana, Autor Nou
Тираспольский государственный университет
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potenţialul de adaptare al sistemului cardiovascular la sportivi în diferite perioade ale anului endogen

Coşcodan Diana, Moşanu- Şupac Lora
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новое видение о психическом здоровье

Autor Nou, Ciochină Valentina
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Практическая и теоретическая обусловленность развития санокреатологии

Autor Nou, Ciochină Valentina, Vudu Grigore
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adaptation of Firms to Changes in Tax Regulations. Theoretical Aspects

Mihaila Nicoleta
Center for Financial and Monetary Research „Victor Slavescu”, Romanian Academy
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea către şcoală şi adaptarea la procesul educaţional a copiilor de 6-7 ani prin prisma unor indici psihofiziologici
Moşanu- Şupac Lora, Coşcodan Diana, Liogchii Nina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-37. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности адаптации заимствованных политических институтов на постсоветском пространстве
Miliucova Anastasia
Administrarea Publică
Nr. 3(79) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Excluderea discriminării la angajare a persoanelor cu dizabilități

Bosîi Gheorghe
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реадаптация человеческих ресурсов Молдовы в условиях глобализации

Guseinov Igor
Академия экономического образования Молдавии
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристика отряда Charadriiformes фауны Республики Молдова

Jurminschi Serghei
Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристика отрядов Podicipediformes, Pelecaniformes columbiformes, Coraciiformes фауны Республики Молдова

Jurminschi Serghei
Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oбразование как институт этнокультурной aдаптации в условиях становления новой европейской общности
Alexeev C.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Differentiation and individualization of learning in special education

Timofei Pașa, Calangea Angela
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenta comunicativa- factor de adaptare la mediul universitar

Musienco Natalia
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Консультирование родителей и детей в период адаптации к школе

Semeniuc Inna
Бельцкий Государственный Университет имени Алеку Руссо
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Консультирование пожилых людей с проблемой адаптации к новому социальному статусу

Russu Anastasia
Бельцкий Государственный Университет имени Алеку Руссо
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectele psihofiziologice ale procesului educaţional în şcoală

Havrun Elena
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The relationship between psychosocial adaptability and emotional intelligence in adolescence

Paladi Oxana
State University of Moldova
Communication, Context and Interdisciplinarity
Ediția a 6-a, Comm-a. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări conceptuale ale învățării școlare

Straistari-Lungu Cristina
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Castorul (Сastor fiber L., Сastoridae) în Rezervația „Prutul de Jos”, Republica Moldova

Munteanu Andrei1, Paladi Viorica2, Cassir Polina2
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 32(45) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 125