IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(24) pentru cuvîntul-cheie "indicatori"

Consideratii privind indicatorii de eficienta energetica

Rugină Vasile
INCDE ICEMENERG
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza factorilor de influenţă asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice

Erhan Fiodor, Popescu Victor, Voinescu Dinu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul performanţei fermei mixte de dimensiuni medii

Vanghele Cristian
Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diminuarea și creșterea investițiilor străine directe diferențiate pe țări

Coban Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii de influenţă a calităţii vieţii

Dementii Cristi
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Integrarea economică Europeană
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3147-1-8.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-92. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile metabolismului aminoacizilor la pacienţii cu hipotiroidie.
Vudu Lorina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(44) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunile și factorii determinanți în evaluarea calității  vieții

Musienco Natalia, Rusnac Svetlana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza turismului rural prin sistemul de indicatori statistici

Doncean Marilena1, Doncean Gheorghe2
1 Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi,
2 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-67. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ancheta statistică ”unica” – sursă pentru cercetarea statistică privind activitatea de cercetaredezvoltare a IMM-urilor

Popa Valentin12
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatorii calităţii sistemului de guvernare corporativă
Rău Andrei
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de evaluare a etapelor de dezvoltare a zonelor economice libere in Republica Moldova
Odainîi Dumitru
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 13 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A mathematical algorithm for assessing the quality of tourism activity

Doncean Gheorghe1, Doncean Marilena2
1 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
2 “Gh. Zane”, Institute of Economic and Social Research
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(13) / 2020 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norme pentru finalizarea puncturii, peculiarități de calcul termenilor de conexiune previousă în legislația națională a Ucrainei

Cuşnir Iaroslav
Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernauţi
Legea şi Viaţa
Nr. 11/2(311) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 13 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ansamblul de activităţi direcţionate spre asigurarea populaţiei cu servicii stomatologice de ambulator calitative
Tintiuc Elena1, Gobjila Valeriu2, Gurev Zinaida2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Centrul Stomatologic Municipal Chişinău
Medicina stomatologică
Nr. 4(37) / 2015 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 30 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Improvement of Methods for Evaluating Electrical Engineering Enterprises Functioning and Their Structural Components Based on Identical Indicators

Vasilţova Svetlana, Iakovlev Anatolii, Larka Liudmila
НТУ Харьковский Политехнический Институт
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(45) / 2020 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Discuţia de grup ca probă de evaluare orală

Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efecte formative ale modelului pedagogic de formare a competenţei de self-management al activităţii de învăţare la studenţi

Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța ratelor ca instrument de gestiune a firmelor

Filip Angela, Ştirbu Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indexul de protecție a copilului pentru Republica Moldova și unele țări europene

Cuşnir Liliana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția mass-mediei în procesul de democratizare a societății din Republica Moldova
Mocanu Victor, Dumbrăveanu Andrei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24