IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "manipulation"

Человек и теория “цифровой экономики”

Rocaciuc Victor
Каменец-Подольский Национальный Университет имени Ивана Огиенко
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul mass-media în propagarea separatismului

Şevcenco Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte psihocomportamentale ale separatiştilor

Bivol Aliona
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectele informaţionale ale ingineriei sociale ca element de cybermarketing 

Delimarschi Boris
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sugestia - tehnică de schimbare a comportamentului

Borcoman Raisa, Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pouvoir politique et langage publicitaire
Bordian Svetlana
Free International University of Moldova
Francopolyphonie
Nr. 5 / 2010 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocări mediatice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

Lazăr Ludmila
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(47-48) / 2018 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 9 August, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La photographie de presse : entre information et manipulation

Kisi Anida
Université de Tirana
Intertext
Nr. 3-4(47-48) / 2018 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 9 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea şi creativitatea în raport cu ideologia infraestetică
Nicolau Felix
Universitatea „Hyperion”, Bucureşti
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea tehnicilor de manipulare de către personalul din instituțiile bancare

Hânză Laura
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a IX-a . 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corelaţia trăsăturilor de personalitate şi rezistenţa la manipulare a studenţilor

Stati Ionela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-234-4..
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manipulatorii în guvernare

Patraşcu Dumitru1, Andrieş-Patraşcu Tatiana2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Universitatea din Concordia, Montreal
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manipularea – un fenomen social

Sîrbu Ion
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(21) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul propagandei asupra statelor în proces de modernizare

Becciu Sorin
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(19) / 2018 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adolescenții moderni prin prisma atitudinilor

Antoci Diana1, Leșan Lilia12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 IP nr.1 „Floricica”, Coșnița, Dubăsari
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15