IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(24) pentru cuvîntul-cheie "communication skills"

Statutul profesorului de limbă engleză

Babără Nicanor1, Usatâi Larisa2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea și competența de comunicare la elevii cu dizabilități mintale

Armaşu-Canţîr Ludmila, Cîrligeanu Margareta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreign Language in Engineering Education

Navchaa A., Bolormaa A.
Mongolian University of Science and Technology
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor comunicative la mediciniști
Eşanu Daniela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul sarcinilor în predarea /învăţarea limbajelor de specialitate din perspectiva acţională. Sarcini acţionale

Apachiţa Svetlana, Bolgari Natalia, Demcenco Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variatii pedagogice ale microsociologiei comunicarii

Căruntu Nina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Case study as an interactive method of teaching business english

Hîrbu Stella
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teacher-student interaction in the language classroom

Ţaulean Micaela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Time for Challenges and Changes in the Teaching World
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-9904-8-6.
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Концепция обучения иностранной терминологии с учетом профессиональной ориентации высшего учебного заведения
Bejenaru Lilia
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Glotodidactica
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profession of Accounting within the Formal Education

Grigoroi Lilia, Muntean (Slobodeanu) Neli
Academy of Economic Studies of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea strategică a activităţii de formare a vorbitorului cult în învăţământul secundar

Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicarea părinţilor şi a actorilor comunitari în formarea competenţei d comunicare la elevii din clasele primare

Braghiş Maria
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS)
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul Îmbunătățirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic din Republica Moldova în domeniul TIC. Reflecţii
Grama-Tomiţă Angela
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(91) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modele şi teorii ale procesului conflictual aplicate în context educațional

Adăscăliţei Andra-Mirabela
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a IX-a . 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode ce vizează dezvoltarea abilităţilor de comunicare publică

Cozari Ana, Rusnac-Frăsineanu Magdalena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenţele de comunicare ale bibliotecarilor în promovarea colecţiilor

Cazacu Gabriela, Ababii Lilia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.2. 2017. Bălţi. ISBN 978-9975-50-201-6.
Disponibil online 22 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of gadgets on the development of early-aged children

Rotaru-Sîrbu Natalia
Free International University of Moldova
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa competenţelor de comunicare pentru inserția socială a persoanei
Oxanii Tatiana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communication: functions of communication from the perspective of studying foreign languages

Boliev Veaceslav
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching technical english to future naval architects: difficulties and solutions

Trișcă Ionescu Anca
University "Dunarea de Jos", Galati
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24