IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "conştiinţă"

Valorificarea principiilor eticii în sistemul multidimensional al formării studenților pedagogi

Gorea Svetlana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea modificată a conştiinţei indusă de hiperventilaţia voluntară. Studiu pilot
Cojocaru Nina1, Moldovanu Ion12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-29. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă dimensiune conceptuală a neurologiei funcţionale: stările modificate de conştiinţă
Moldovanu Ion12, Vovc Victor2
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Matei Iliescu” de Radu Petrescu, roman ce stă sub semnul „Ocheanului întors”

Petrașcu Eugeniu
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia a 12-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea empatică a conştiinţei
Todoroi Dumitru
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(88) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analysis of theoretic construction of guilt in law: essence, content and form

Ursu Viorica
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(2) / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspects of the ethical behavior from a neurological perspective

Lungu Viorelia
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 2(1) / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte conceptuale privind libertatea de religie și libertatea de conștiință.

Iordachescu Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(325) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condiționări în formarea identității cultural-lingvistice

Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele reflecţii ale lui Nicolae Iorga despre limba naţională

Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea comportamentului asertiv la adolescenţii contemporani
Moraru Ina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 27 / 2012 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epistemele evaluării şcolare

Pâslaru Vladimir
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptele ruşine și vinovăţie în limbile română și engleză exteriorizate în citate şi aforisme

Lifari Viorica
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a IX-a . 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filosofia „noii spiritualități” în gândirea românească interbelică

Bobână Gheorghe
Institutul de Istorie
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de suflet. Diversitatea abordărilor

Stratin Dan
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Însemnătatea elementului emotiv în structura tripartită a vinovăţiei în dreptul penal substanţial
Botnaru Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(68) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moralitatea – dimensiune a personalităţii
Lungu Viorelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-56. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calităţile morale şi aspective de formare ale tineretului

Ceban Vasile, Mardari Veaceslav
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-657-5.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variații strategice în formarea și dezvoltarea conștiinței lingvistice a elevilor

Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterul funcţional al conştiinţei copiilor de vârstă preşcolară mare şi a şcolarului mic
Pascari Valentina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(51) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20