IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(31) pentru cuvîntul-cheie "policy"

Securitatea sistemelor informatice in cadrul unei organizaţii

Chirilenco Oleg
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istoriogragia cercetării fenomenului gestionării migraţiei în spaţiul european

Moțpan Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PR-ul politic şi promovarea imaginii instituţiilor politice – concepte teoretice

Codrean Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale prevenirii erorilor în procesul elaborării și realizării politicii în domeniul expertizei judiciare

Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea Uniunii Arhitecţilor din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească

Ostapov Alina
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurările în Republica Moldova: evoluție, obstacole, perspective

Fuior Elena, Bejenar Natalia
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impunerea fiscală în Republica Moldova: probleme și soluții

Băncilă Natalia, Mărgineanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica de credit și optimizarea portofoliului de creditare

Băncilă Natalia, Andronic Alesea
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspective şi provocări privind dezvoltarea agriculturii prin prisma integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană

Certan Simion1, Certan Ion2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideraţii cu privire la integrarea pieţii naţionale a strugurilor şi vinului în piaţa comună

Certan Simion1, Certan Ion2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicația fenomenului de globalizare asupra dezvoltării durabile și politicii de securitate

Leancă Viorica, Vasilachi Ludmila
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experienţa parcursului economic de vecinătate  -  securitatea economică a României  

Ţurcanu Viorica
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 3 / 2016 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 11 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Green development of small and medium enterprises of Ukraine: the eu experience

Pimonenko Tetyana, Lyulyov Oleksii, Us Yana
Sumy State University
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 18 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Returning to Work after Cancer in Romania – Legal Constraints and Personal Experiences

Popa Adela Elena
Lucian Blaga University Sibiu
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 28 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rebuilding Fortress Europe, Building Fortress USA: From Discursive to Physical Boundaries against Refugees on a Global Level

Jovanovic Srdan Mladenov
Nankai University
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(5) / 2019 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857--436
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Современные теоретические воззрения на понятия политика, стратегия и тактика в туризме

Crotenco Iurie1, Crotenco Irina2, Jigareova Elena1
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Академия экономического образования Молдавии
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

National Bank of Moldova's involvement in the stabilization of the domestic banking system

Spînu Ana, Burlea Ecaterina
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici de management al resurselor umane

Cara Lilia
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2018 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 17 April, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От «политологического треугольника» к «3d*3»-концепту политики

Ermolițkii Mihail1, Reşetnikov Serghei2, Brovka Ghennadi1
1 Белорусский национальный технический университет,
2 Белорусский государственный университет
Moldoscopie
Nr. 1(88) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Climate change policy of Turkey: an analysis of regular progress reports

Kulac Onur, Torlak S. Evinc
Pamukkale University
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
Disponibil online 2 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 31