IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(24) pentru cuvîntul-cheie "public authorities"

Promovarea dezvoltării locale și regionale prin intermediul platformei de discuții

Mitrofan Carolina
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practici de parteneriat public-privat in domeniul revitalizării şi salvgardării patrimoniului cultural national

Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participarea la mediere a autorităţilor publice din cadrul statelor-membre ale Uniunii Europene

Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jurisdicția litigiilor privind instituirea dreptului de proprietate asupra loturilor de pe lîngă casă

Grozav S.
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenţele autorităţilor publice privind protejarea patrimoniului cultural national

Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 1 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea juridică a funcționarilor publici în Republica Moldova

Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementation of experience of establishment and operation of anti-corruption prosecutor’s offices in Europe
Rassokha Kyryl
Yaroslav Mudryi National Law University
Legea şi Viaţa
Nr. 11/2(299) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia autorităţilor administraţiei publice la dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional
Dulschi Ion, Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică
Moldoscopie
Nr. 4(75) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspective de utilizare a dronelor în Republica Moldova la lichidarea situaţiilor excepţionale

Castraşan Tatiana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реализация национальной стратегии содействия развитию гражданского общества через региональные программы

Krupnik Andrei, Orlova Alla
Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea turismului de către autorităţile publice pentru promovarea patrimoniului cultural naţional

Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noul management public și aplicarea acestuia în autorităţile publice din Republica Moldova

Răzlog Diana, Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsabilităţile autorităţilor publice centrale în garantarea siguranţei traficului rutier

Botnariuc Gheorghe1, Belecciu Ştefan2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dialogul politic dintre instituțiile societății civile și autoritățile administraţiei publice locale în dezvoltarea comunității locale

Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(19) / 2018 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile protecției copilului aflat în situație de risc și a copilului separat de părinți

Cojocaru Violeta, Cereteu Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(225-227) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educational activities in the management of the biosphere reserve area “Lower Prut” in Moldova

Drumea Dumitru
Institute of Ecology and Geography
Starea actuală a componentelor de mediu.
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Некоторые достоинства и недостатки Административного кодекса Республики Молдова

Cuşnir Valerii, Sosna Boris
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 December, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электронное правительство как инструмент интерактивно-коммуникативного взаимодействия органов государственной власти с общественностью
Romanenco Evghenii
Национальная академия государственного управления при Президенте Украины
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(165) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 July, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre rolul societății civile în procesul de modernizare politică

Stercul Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salvgardarea patrimoniului cultural naţional in practica est-europeană

Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24