IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(138) pentru cuvîntul-cheie "stability"
Природно-экономические особенности региона АТО Гагаузия и продуктивность земли
Parmacli Dumitru1, Fileva L.2, Cara Maria1, Curaxina Svetlana1
1 Комратский государственный университет,
2 Агропромышленный Комплекс АТО Гагаузия
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refacerea calităţilor motrice ale pacienţilor cu endoprotezare totală de şold pentru reeducarea activităţilor vieţii zilnice
Zavalişca Aurica, Chifulescu Inessa
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование методов оценки длительной устойчивости оползнеопасных склонов и откосов
Polcanov Vladimir, Cîrlan Alexandru, Popovschii Victor
Технический Университет Молдовы
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerations on the role of biomechanics in the sportive performance activity - fighting sports
Liuşnea Cristian-Ştefan
"Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invariant conditions of stability of motion for some four-dimensional differential systems
Orlov Victor
Technical University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical and conceptual approaches to the role of national and regional security on ensuring stability in Eastern Europe
Budurina-Goreacii Carolina, Cebotari Svetlana
Moldova State University
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Сonsiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite în procesul afirmării stabilităţii în plan universal
Manciu Liana-Alina
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты оценки пластичности и стабильности сортов сои
Beliavscaia Liudmila, Dianova Anna, Beliavskii Iurii
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-1323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilitatea substanţelor medicamentoase
Vidraşcu Anastasia, Ştefăneţ Tatiana
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-66. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul şi rolul UE în reglementarea diferendului transnistrean
Casiadi Oleg, Buciuşcan Ludmila
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(1) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea în cadrul Uniunii Europene: de la pactul de stabilitate şi creştere la noul tratat fiscal
Padurean Elena, Pădurean Alexandru
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul negocierii afacerilor internaţionale deficient şi oportunităţi
Şargu Lilia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-44. Vizualizări-1085
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea serviciilor bancare în timp de pandemie
Postolachi Anghelina
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul frazeologismelor cu elemente arhaice în limba română contemporană
Trinca Lilia
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(27) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of grape production dynamics in the autonomous territorial unit of Gagauzia
Parmacli Dumitru, Cara Serghei
Comrat State University
Modern Trends in the Agricultural Higher Education
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul dezvoltării economice asupra securității naționale
Gîrneţ Slavic
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комбинированное использование традиционных и нетрадиционных методов отбора в селекции томата
Macovei Milania
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial education, strategic activity in the development of the life insurance industry
Tudose Maricica
University of European Studies of Moldova
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banking business models: conceptual and methodological approach
Ababii Victor
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hopf bifurcations analysis of a three-dimensional nonlinear system
Craioveanu Mircea, Tigan Gheorghe
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 3(58) / 2008 / ISSN 1024-7696 /ISSNe 2587-4322
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 138