IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-6(6) pentru cuvîntul-cheie "claritate"

Cultivarea limbii în viziunea academicianului Nicolae Corlăteanu

Cotelnic Teodor
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 9-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea procesului educaţional în baza tehnologiilor multimedia
Belous Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exigențele impuse de legislația procesuală civilă față de hotărîrea judecătorească

Prisac Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(311) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemul de 90 de zile și implementarea lui la S.R.L. "IKURA"

Jomir Ana, Uşanlî Demian
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incertitudinea unor prevederi din Codul administrativ al Republicii Moldova

Balmuş Victor, Frunză Iurie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neglijenţa în serviciu care a provocat alte urmări grave (lit.b) alin.(2) art.329 CP RM): aspecte teoretice şi practice

Popenco Adrian
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 25 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6