IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "sănătate psihică"

Gestionatrea stresului și fortificarea sănătății psihic e prin gândire pozitivă

Briceag Silvia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основные онтогенетические особенности развития и проявления психики и психического здоровья, факторы и условия, влияющие на них

Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Glijin Aliona, Vrabie Valeria, Gheorghiu Zinaida, Vudu Stela, Priseajniuc (Vudu) Victoria
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эмоции, поведение и коммуникация – их роль в формировании и поддержании психического здоровья. (Доклад на секции «Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса Neuroscience for Medicine and Psychology

Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Glijin Aliona, Furdui Vlada, Vrabie Valeria, Gheorghiu Zinaida, Priseajniuc (Vudu) Victoria, Jitari Iurie
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблема психического здоровья и научные основы ее решения (Лекция на пленарном заседании пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»)

Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Glijin Aliona, Furdui Vlada, Vrabie Valeria
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль поведения, эмоций и коммуникации в развитии психических расстройств. Их феноменология.

Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Glijin Aliona, Furdui Vlada, Vrabie Valeria, Berezovscaia Elena, Gheorghiu Zinaida, Jitari Iurie
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Психика. Психическое здоровье. Психические расстройства. Феноменология их экстериоризации. I. анализ современных представлений о психике, о психическом здоровье и об онтогенетических расстройствах психического здоровья и новые их концепции с позиции психосанокреатологии.

Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Glijin Aliona, Vrabie Valeria, Berezovscaia Elena
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психосанокреатология, классификация ндивидуальных уровней психического здоровья и пути их идентификации (Лекция на пленарном заседании на двенадцатом международном междисциплинарном конгрессе «Нейронаука для медицины и психологии»)
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Glijin Aliona, Vrabie Valeria
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психофизиологические процессы, управляющие поведением, как база совершенствования тестов диагностики вменяемости и поведения во время совершения aнтисоциальных деяний. II. Концепция и тесты диагностики психического здоровья обвиняемого в антисоциальных
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Guceac Ion, Ştirbu Eugeniu, Vrabie Valeria, Beşetea Tatiana, Gheorghiu Zinaida, Televca Valentina, Cazanescu Valentina, Stoian-Tenu Inga
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consilierea psihosocială a persoanelor cu dizabilități în procesul de reabilitare complexă prin programe educaționale

Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности азотистого обмена у дошкольников с диссаногениями составных компонентов психического здоровья
Furdui Vlada, Leorda Ana, Garaeva Svetlana, Postolachi Galina, Redcozubova Galina, Mantoptin Anatolii
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Профиль свободных аминокислот сыворотки крови и мочи у детей с синдромом Дауна
Furdui Vlada, Garaeva Svetlana, Leorda Ana, Redcozubova Galina, Postolati Galina, Sula Mariana
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale arhitecturii funcţional-structurale a sănătăţii psihice, diversificării influenţei asupra ei a factorilor determinanţi şi interacţiunii ei cu sănătatea somatic
Pavaliuc Petru
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 August, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile metabolismului azotat la persoanele cu excluziune socială ca factor morbidegen asupra sănătăţii psihice
Leorda Ana, Garaeva Svetlana, Furdui Vlada, Redcozubova Galina, Postolati Galina, Mantoptin Anatolii
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(61) / 2013 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educație și asistență psiho-socială a persoanelor cu dizabilități cronice în procesul de reabilitare complexă

Glavan Aurelia1, Vîrlan Maria2
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные аспекты концепция здоровья студентов
Balmuş Tamara
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 1(1) / 2009 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15