IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(33) pentru cuvîntul-cheie "finance"

Применение блокчейн-технологии в бухгалтерии

Buganov Oleg, Ceban Iu.
Николаевский национальный аграрный университет
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Преимущества, стоимость и возможности кредитной карты как финансового инструмента в Республике Молдова

Batişcev Ruslan
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поправки публичного национального бюджета Республики Молдова в условиях влияния пандемии

Carabet Maria
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernization process of the master’s program in finance

Leviţcaia Alla, Todorici Ludmila, Carabet Maria
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Региональные кластерные структуры при формировании стратегии диверсификации деятельности предприятий аграрного сектора

Litvinov Dmitrii, Lagodienko Vladimir
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Специфические особенности ипотечного кредита в Республике Молдова и способы снижения его обслуживания

Batişcev Ruslan
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învățământul de toate nivelurile – prioritate națională a R. Moldova pentru câteva decenii

Patras Mihai
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea eficienţei finanţării unităţilor economice din agricultură prin proiectarea şi dezvoltarea finanţării lanţurilor valorice agricole
Bulgac Vitalii
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые проблемы внедрения МСФО для МСБ
Moroz Svetlana
Кооперативно-Торговый Университет Молдовы
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învățământul de toate nivelurile – prioritate națională a Republicii Moldova pentru câteva decenii

Patras Mihai
State University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The impact of cryptocurrencies on the economy

Yaneva Mariya
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 16 / 2020 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blockchain technology and its practical application

Banu Ivan
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Классификация факторов повышения эффективности финансово – хозяйственной деятельности предприятия

Bessarab Irina, Cara Maria
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Municipal management in Romania in the conditions of globalization

Cocerhan Mihai
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Municipal socio-economic systems in conditions of crisis and organizational stress

Aramă Alexandru
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The risk of financial networks in the context of current challenges

Manta Otilia
Center for Financial and Monetary Research „Victor Slavescu”, Romanian Academy
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of small and medium enterprise sector in the Republic of Moldova
Cobzari Ludmila, Erhan Lica
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 November, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From crisis to recovery: a double-folded analysis

Lăzărescu Adriana
University of Craiova
Journal of Social Sciences
Nr. 2(2) / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 27 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The importance of financial support for youth entrepreneurship in the Republic of Moldova

Crucerescu Cornelia, Ciloci Rafael, Ţurcan Rina
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 1(2) / 2018 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Формирование эффективной стратегии управления финансами объединенных территориальных громад в Украине

Filipenko Tatiana1, Filipenko Anastasia2
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(353-354) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 33