IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "catalase"

The impact of zinc oxide nanoparticles on protein content and activity of some antioxidant enzymes at pigmented yeasts

Efremova Nadejda, Beşliu Alina, Usatîi Agafia
Institute of Microbiology and Biotechnology
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(26) / 2019 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The status of the pro-oxidant system and antioxidant defense system in critically ill newborns: a preliminary study
Hodovanets Yulia, Babintseva Anastasiya
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(66) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele particularităţi ale potenţialului de oxido-reducere la pomii de păr în funcţie de acţiunea substanţelor biologic active

Popovici A., Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența unor compuși chimici noi asupra proceselor enzimatice la Escherichia coli și Staphylococcus aureus.

Zariciuc Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul oxido-reductiv al extractelor din mugurii arborilor de stejar pufos (Quercus pubescens Willd.) din diferite zone ale Republicii Moldova
Florentă Gheorghe
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 November, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интенсивность перекисного окисления липидов и состояние антиоксидантной системы при вирусном гепатите В
Abdurahmanova Malahat, Efendiev A.
Curierul Medical
Nr. 1(319) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influence of long-term irrigation and crop rotation combinations on soil enzyme activities

Samuel Alina Dora, Blidar Cristian
University of Oradea
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The process of assessment of the toxicity of nanoparticles of the oxides of metals with the use of the yeast rhodosporidium toruloides

Usatîi Agafia, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Chiseliţa Natalia
Institute of Microbiology and Biotechnology
Scientific Study and Research: Chemistry and Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry
Nr. 1(21) / 2020 / ISSN 1582-540X
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectiva biotehnologică privind aplicarea nano-oxizilor metalici la cultivarea levurilor de interes biotehnologic

Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Batîr Ludmila, Dadu Constantin, Tănase Ana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea substanţelor antioxidante în mugurii  arborilor stejarului pedunculat (Quercus robur)  cu diferite termene de înfrunzire

Cuza Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(116) / 2018 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acțiunea sinergică a enotaninului solubil și a compușilor tiosemicarbazonici asupra activității enzimelor antioxidante ale unor microorganisme

Zariciuc Elena1, Rudic Valeriu12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(80) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11