IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(57) pentru cuvîntul-cheie "evoluţie"

Unele probleme și soluții de dezvoltare a IMM-urilor din Republica Moldova

Saghin Lilia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnificația teoretică și practică privind studierea bionicii în sistemul universitar

Chiriac Eugenia, Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de utilizare a cunoștințelor: tratare sistemică
Babii Leonid
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări ale gestiunii directe a serviciilor publice de către autoritățile administrației publice
Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de Bildungsroman la Mircea Eliade (Romanul adolescentului miop)

Caraman Vlad
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 10-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 September, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contul curent al României: caracteristici și evoluție după intrarea în Uniunea Europeană

Milea Camelia
Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teatrul folcloric – fenomen etnosocial de afirmare a culturii tradiţionale de tip rural

Niţă-Cocieru Mariana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezonanţe ale dialogului cultural european şi probleme de clasificare a muzicii tradiţionale de dans din Moldova / Basarabia şi Bucovina
Chiseliţă Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AAV) / 2012 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția contabilității – influenţa ei asupra economiei mondiale în fiecare etapă de dezvoltare

Autor Nou
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția genului pamfletar în spațiul românesc

Ferafontov Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scurtă privire asupra evoluției vocalei ĕ latin

Gurău Larisa
Universitatea de Stat din Moldova
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль света в становлении зрения

Heifeţ Eduard
Селекционно-генетический институт-Национальный центр семеноведения и сортоизучения
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 28(41) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ivan Suhov – fondatorul geologiei in Republica Moldova
Bondarenco Evghenii, Cibotaru Valerian, Popuiac Aurelia
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 20(33) / 2014 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 15 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte clinice și histopatologice ale sindromului de detresă respiratorie acută în cadrul infecţiei cu virusul gripal a (H1N1).
Dumitraş Tatiana1, Guţu-Bahov Cornelia12, Matcovschi Sergiu1, Ţernă Eudochia1, Dumitraş Grigorie1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constituţionalismul şi evoluţia acestui fenomen in Ucraina şi Republica Moldova

Grecu Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3058-2-2.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amprenta hegemonică a limbii latine asupra lexicului juridic modern

Bîrsan Svetlana, Cepraga Lucia
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii generale privind mecanismele rezistenţei plantelor la antofitele parazite din familia Orobanchaceae
Duca Maria, Port Angela, Clapco Steliana, Zgardan Dan, Tabără Olesea
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile biologice şi evoluţia populaţiei raţei roşii (Aythya nyroca) in bazinele acvatice interfluviale Nistru-Prut
Munteanu Andrei, Cojan Constantin, Bogdea Larisa
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le jargon français

Moraru Ecaterina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moneda în Biblie

Ciobanu Doina, Stratulat Oleg
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 57