IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "comerţ internaţional"
Dezvoltarea comerţului dintre China şi Spaţiul economic European
Gribincea Alexandru, Tăbăcaru Ludmila, Guşilo Sergiu, Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor ca factor determinant în facilitarea și dezvoltarea comerțului extern
Ţurcan Pavel
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 4(280) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 1 July, 2015. Descarcări-108. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice actuale ale comerțului internațional și contemporanietatea

Crotenco Irina1, Cernova Elena2, Mironenco Ecaterina3
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Тираспольский колледж бизнеса и сервиса,
3 Тираспольский государственный университет
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ международной торговли текстильными изделиями в Молдове

Cernova Elena
Международный Независимый Университет Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leasingul – contract modern în dreptul comerţului internaţional
Mămăligă Ilie, Creţu Adrian
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul globalizării asupra dezvoltării domeniului de servicii

Grumeza Tatiana, Onofrei Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaţiile dintre arbitrajul comercial internaţional şi jurisdicţiile statale

Băieşu Aurel
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(216-218) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Развитие международной торговли как важной составляющей экономики

Sirotenco G.
Бендерский политехнический филиал ГОУ “Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко”
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-117-41-8.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul comerțului exterior al Republicii Moldova

Duhlicher Grigore
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9