IBN
Închide

Reviste în Baze de Date internationale


Reviste înregistrate / indexate în Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) - 2
..................................................................................................
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:B
ISSN:1857-064X
https://mjl.clarivate.com/search-results
Data includerii în Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI): 01-06-2020
..................................................................................................
Computer Science Journal of Moldova
Categoria:A
ISSN:1561-4042
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=1561-4042
Data includerii în Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI): 01-01-2016

 
 

1-2 of 2