IBN
Închide

Reviste în Baze de Date internationale


Reviste înregistrate în Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) - 3
..................................................................................................
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Categoria:B
ISSN:1857-064X
https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1584-2363&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-these-results
Data includerii în Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI): 01-06-2020
..................................................................................................
Computer Science Journal of Moldova
Categoria:A
ISSN:1561-4042
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=1561-4042
Data includerii în Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI): 01-01-2016
..................................................................................................
Problemele Energeticii Regionale
Categoria:A
ISSN:1857-0070
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=1857-0070
Data includerii în Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI): 01-01-2017

 
 

1-3 of 3