IBN
Închide
Problemele Energeticii Regionale
Lista publicaţiilor fără CZU - 26, Anul - 2012, Descărcări - 55, Vizualizări - 8438.
Analiza impactului subîncărcării CET-urilor asupra consumului eficient de resurse energetice în Republica Moldova
Postolati Vitali, Bîcova Elena, Ţaranu M.
Institutul de Energetica al AŞM
Nr. 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variante de dezvoltare a reţelei de transport a Moldovei la funcţionarea în paralel cu sistemul energetic al Ucrainei
Calinin Lev, Zaiţev Dmitrii, Tîrşu Mihai, Golub Irina
Institutul de Energetica al AŞM
Nr. 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia proiectării generatorului asincron autoexcitabil
Berzan Vladimir, Bîrlădean Alexandru, Tîrşu Mihai
Institutul de Energetica al AŞM
Nr. 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul poceselor de degradare a stîlpilor din beton armat precomprimat pentru liniile electrice aeriene
Colesnic Igor, Croitoru Gheorghe1, Rusu Ion2
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Nr. 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электромагнитные технологии обезвоживания сырья
Бурдо Олег, Терзиев С.Г., Iarovoi I., Borşci A.
Nr. 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice şi practice a perfecţionării proceselor de obţinere a biogazului
Covaliov Victor1, Ungureanu Dumitru2, Covaliova Olga3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Nr. 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Энергосбережение в школах
Бодруг Наталья
Амурский государственный университет, г. Благовещенск
Nr. 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza fiabilităţii sistemelor electrice de distribuţie
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Nr. 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de calcul, care sunt utilizate la minimizarea impactului negativ al energeticii asupra mediului ambiant
Oprea Diana
Nr. 1(18) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нестандартные режимы функционирования шестифазных асимметричных преобразовательных систем с синхронной модуляцией
Олещук В.И., Prudeak Roman, Sizov Alexandr
Институт энергетики АНМ
Nr. 2(19) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile refuzurilor din reţelele electrice de distribuţie
Popescu Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Nr. 2(19) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние межсистемных связей 110 КВ на уровень потерь активной мощности в энергосистеме Молдовы
Калинин Л.П., Зайцев Д.А., Тыршу М.С., Голуб Ирина
Институт энергетики АНМ
Nr. 2(19) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Металло-полимерные солнечные коллекторы с многоканальным абсорбером для многофункциональных энергетических систем
Дорошенко Александр1, Danico V.2, Turboveţ Iu.1
1 Одесcкая государственная академия холода,
2 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Nr. 2(19) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тепловой насос на диоксиде углерода в сверхкритическом цикле для пастеризационно- охладительной установки молочных продуктов
Шит М.Л., Ioişer Anatolii, Шит Б.М.
Институт энергетики АНМ
Nr. 2(19) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышение энергоэффективности процессов на газорегулирующих станциях
Jidcov M., Jidcov D.
Nr. 2(19) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ эффективности источников электрической и тепловой энергии с учетом удельных расходов топлива
Постолатий В.М., Быкова Е.В.
Институт энергетики АНМ
Nr. 3(20) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мобильный комплекс термокаталитического обезвреживания отходов
Vedi V., Ровенский Александр
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. Петра Василенко
Nr. 3(20) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multilevel converters for microwelding based on m-ary system
Juicov V.1, Spivac V.1, Tereshchenko T., Iamnenko J., Bezhenar V., Tirsu Mihai2
1 National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute",
2 Institute of Power Engineering of ASM
Nr. 3(20) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка термодинамической эффективности системы утилизации тепловых потерь силовых и теплоэнергетических установок
Юша В.Л., ЧЕРНОВ Герман, Райковский Н.
Universitatea Tehnică din Omsk, Federaţia Rusă
Nr. 3(20) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экспресс-оценка эффективности внедрения мероприятий по энергосбережению
Райковский Н.
Necunoscută, Moldova
Nr. 3(20) / 2012 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26