IBN
Închide
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Lista publicaţiilor fără CZU - 180, Anul - 2002, Descărcări - 152, Vizualizări - 2826.
Argument
Nadea Cristia
Nr. 1(11) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuvânt înainte. Academia – promotor al ideilor științifice în domeniul administrării publice

Balan Oleg
Academia de Administrare Publică
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capacităţile administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor comunităţilor locale

Şaptefraţi Tatiana
Academia de Administrare Publică
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noile tendinţe în fundamentarea deciziilor administrative în managementul public

Tofan Tatiana
Academia de Administrare Publică
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţia administraţiei publice la reglementarea proceselor migraţionale din Republica Moldova

Solomon Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administraţia publică din spațiul actual al Republicii Moldova: între tradiţie, erori istorice şi contemporaneitate

Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recomandări teoretico – practice privind soluţionarea litigiilor dintre autorităţile publice şi persoanele private

Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Модернизация государственного управления, роль аудита и внутреннего контроля в антикризисном управлении

Штефырцэ Наталья 123
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Технический Университет Молдовы,
3 Национальный Банк Республики Молдова
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni etice ale culturii profesionale a funcţionarilor publici

Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivaţia profesională a functionarilor publici

Zelenschi Angela
Academia de Administrare Publică
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul asistenţei externe în consolidarea capacităţii administraţiei publice

Şaptefraţi Tatiana
Academia de Administrare Publică
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideraţii privind noţiunea de interfaţă politico-administrativă

Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizarea administraţiei publice, determinarea vulnerabilităţii din sectorul bancar şi aplicarea măsurilor de reglementare macroproductivă

Ştefîrţă Natalia123
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Banca Naţională a Moldovei
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calitatea serviciilor publice – consideraţiuni generale şi sisteme de management

Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personalul administrației publice locale în condițiile descentralizării în Republica Moldova

Castraşan Tatiana
Academia de Administrare Publică
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premise pentru dezvoltarea cooperării intercomunale în Republica Moldova

Bulat Veaceslav
Academia de Administrare Publică
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea egalităţii de gen în administraţia publică din România

Ilie Magdalena-Ioana
Universitatea "Spiru Haret", Braşov
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monitorizarea de către ONG-uri a alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 24 februarie 2019

Busuioc Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte conceptuale privind buna guvernare

Autor Nou
Academia de Administrare Publică
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode de evaluare a calităţii guvernării

Popovici Ion
Academia de Administrare Publică
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 180