IBN
Închide
Revista Naţională de Drept
Lista publicaţiilor fără CZU - 167, Anul - 2013, Descărcări - 936, Vizualizări - 42824.
Aplicarea tratamentului diferentiat in privinta femeilor in domeniul raporturilor juridice de munca
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(148) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autoritatea bancară europeană.
Gribincea Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(148) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa autorităţilor publice – unul din factorii ce condiţionează puterea juridică a actului normativ -juridic
Poalelungi Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(148) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile şi obligaţiile patrimoniale contractuale ale soţilor
Pisarenco Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(148) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele aplicării dreptului (fazele procesului de aplicare)
Cuzneţov Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(148) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţionarul public (inclusiv funcţionarul public cu statut special) în calitate de subiect al infracţiunilor prevăzute în cap. XV din partea specială a codului penal Partea I
Popov Ruslan
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(148) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gheorghe CIOCANU la 6 0 de ani
Avornic Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(148) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă – probleme şi soluţii
Donos Evlampie
Academia de Studii Economice din Moldova
Nr. 1(148) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К определению категории «частная жизнь»
Ариков Георгий
Молдавский Государственный Университет
Nr. 1(148) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii teoretice şi practice asupra violenţei în contextul infracţiunii de răpire a unei persoane
Gurev Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(148) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezilierea contractului de servicii turistice
Mihalache Iurie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Nr. 1(148) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul politic – fenomen a l societăţii contemporane
Arseni Alexandru
Consiliul Superior al Magistraturii
Nr. 1(148) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectul infracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM
Timofei Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(148) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea experimentală a condiţiei privind depunerea jurământului professional de către jurişti
Sadovei Nicolai
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 2(149) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificarea în coraport cu puterea juridică a actelor normativ -juridice ce compun sistemul legislaţiei Republicii Moldova
Poalelungi Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 2(149) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţionarul public (inclusiv funcţionarul public cu statut special) în calitate de subiect al infracţiunilor prevăzute în cap. XV din partea specială a Codului Penal. Partea II
Popov Ruslan
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 2(149) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interzicerea hărţuirii morale a femeilor la locul de muncă
Macovei Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 2(149) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţii de muncă în sectorul public – probleme şi tendinţe
Donos Evlampie
Academia de Studii Economice din Moldova
Nr. 2(149) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul juridic al autorităţii de reglementare în comunicaţii electronice din Republica Moldova
Gasnaş Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Nr. 2(149) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectul infracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM. Partea II
Timofei Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 2(149) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 167