IBN
Închide
Philologia
Lista publicaţiilor fără CZU - 67, Anul - 2009, Descărcări - 99, Vizualizări - 19663.
Argumente anti „î” din „a” şi „sunt”
Cirimpei Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale dinamicii terminologiei turismului în limba franceză contemporană
Botez Nicoleta
Universitatea din Bacău
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte semantice ale numelui propriu
Belous Marina
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte semantice ale studierii numelor de persoane
Cosniceanu Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calcul inferenţial. (în baza discursului publicitar)
Trinca Lilia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cîmpul conceptual în raport cu sistemele semiotice
Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificări ale elementelor de limbă de expresie a emotivităţii
Agapi Liuba
Institutul de Filologie al AŞM
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Configuraţia elementelor spaţiale în pastelurile lui V. Alecsandri
Botnariuc Valentina, Sainenco Ala
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Loghin
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinuturi implicite în discursul publicitar
Mucerschi Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colocviul Internaţional Semantica limbii şi semantica discursului: interpretare şi descriere, în memoria acad. Silviu Berejan
Ungureanu Violeta
Institutul de Filologie al AŞM
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dincolo de timpul trecut al manuscriselor de poezie
Raileanu Vitalie
Institutul de Filologie al AŞM
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii de semnificare ale semnului poetic aer în creaţia poetică eminesciană
Irimia Dumitru
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenele sinonimiei şi antonimiei în terminologia dreptului comunitar
Hometkovski Ludmila
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figurativul ca modalitate de lirizare a naraţiunii heterodiegetice
Cărăuş Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aniversări. Grigore Botezatu la 80 de ani
Băieşu Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacţiunea dintre vocale şi triftongul [iau] în limba română literară şi rostirea spontană
Frunză-Danail Gabriela
Institutul de Filologie al AŞM
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omagieri. Maria Onofraş– sexagenară
Vrabie Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microsistemul verbelor poziţionale în limba română
Butmalai Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia apariţiei locuţiunilor verbale în limba română
Savin-Zgardan Angela
Institutul de Filologie al AŞM
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 67