IBN
Închide
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Lista publicaţiilor fără CZU - 64, Anul - 2012, Descărcări - 228, Vizualizări - 21511.
Dimensiuni teoretico-metodologice şi aplicative ale managementului ecologic
Capcelea Arcadie, Rusandu Ivan1, Capcelea Valeriu2
1 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea devenirii unei teorii a valorilor medicale
Ojovanu Vitalie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea” Ştiinţei şi raţionalitatea acţiunii umane
Ciobanu (Roşca) Rodica
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme sociale privind procesele de dezvoltare a economiei şi creşterii solidarităţii în societatea moldavă
Timuş Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stratificarea socială după nivelul de trai: Percepţii ale populaţiei
Mîndru Valeriu
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кризис политического управления в современном молдавском обществе: Причины и тенденции
Блажко Владимир
Института европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O abordare sociologică a comunicării în grupuri şi organizaţii
Şimandan Matei
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-29. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni asupra problemei globalizării culturale
Roşca Alexandru, Midrigan Pavel
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discriminarea – O provocare pentru societatea civilă din Republica Moldova în contextul integrării europene
Bordei Tatiana
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Политический процесс и политическое участие в Республике Молдова
Брага Лилия
Института европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сокращение штата украинских чиновников в контексте административной реформы (2010–2011 годы)
Matvienco Victor, Cerinico Igori
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edificarea relaţiilor internaţionale postrăzboi rece: Abordări istoriografice
Juc Victor
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reformele constituţionale şi instituţionalizarea regimurilor democratice în Europa postcomunistă
Josanu Iurii
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia speranţei de viaţă în Republica Moldova prin prisma schimbărilor structurii cauzelor de deces
Penina Olga
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea socială a străinilor în Republica Moldova: Provocări, politici, practici sociale
Poalelungi Olga
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorul politic şi evoluţia cadrului lingvistic şi al mass-mediei în Republica Moldova
Stepanov Georgeta
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul jurnalistului în construirea socială a realităţii
Criciu-Manolescu Mădălina Camelia
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de dialog la Mihail Bahtin
Cosmescu Alexandru
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituţionalizarea şi evoluţia audiovizualului în Republica Moldova: Aspecte politico-juridice şi mediatice
Ceacîr(Nistiriuc) Irina
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări geopolitice ale reprezentanţilor principalelor etnii conlocuitoare în Republica Moldova
Gribinet Lilia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 64